Haiku Verdicht Trekvogels Alsloos
PuimPuin Regen Liefdes Penseel

Bundel
Indexen
Home
Nanacht

De soldaten komen

plotseling schieten
de straten leeg wij
vechten niet schuilen
kruipen door de kamers

verbergen ons door-
staan de aanval bang
te sterven we dromen
dood en ellende

smeulend wordt het stil
slierten rook honden
ruiken aan buiken
likken aan lippen

aan koud braaksel
in de goot een gouden
ring licht op tussen torren
wind slaat een deur dicht

kruitlucht en stank
bij zinnen komen
tijd om op te ruimen
te laat voor boosheid

alleen nog het laatste
woord over de doden dat
aan hun geen recht doet
en dat nooit zal kunnen
Amsterdam, 26 maart 2014
Bundel  BloedKoffer
Zywa