Haiku Verdicht Trekvogels Alsloos
PuimPuin Regen Liefdes Penseel

Bundel
Indexen
Home
 
Vorige Volgende
Engels
Voordracht 49
De binnenvertrekken
al-Hujurat

49:4,9-13
Mensen die vanuit DE BINNENVERTREKKEN
roepen naar Mijn boodschapper,
            vrede zij met hem,
zijn meestal niet verstandig.

Sticht vrede tussen groepen gelovigen
als ze elkaar bestrijden, maar bestrijd
de groep die onredelijke voorwaarden stelt,

tot ze terugkeert tot Gods gebod.
Dan kun je alsnog vrede stichten, billijk
en rechtmatig. God bemint de mensen

die rechtmatig handelen. Bewaar vrede
met alle gelovigen, ze zijn je broeders,
en vrees God opdat Hij barmhartig is.

Als gelovige spot je niet met een ander,
want misschien is hij beter dan jij.
Maak geen aanmerkingen op elkaar

en geef elkaar geen bijnamen.
Als gelovige ga je niet gissen,
want dat kan een zonde zijn.

Bespied en belaster elkaar niet.
Wij hebben jullie geschapen
uit een man en een vrouw,

Wij hebben jullie gemaakt
tot volksgroepen en stammen
om elkaar te leren kennen.

Voordracht 53
De sterren
an-Najm

53:31
Bij DE STERREN als ze ondergaan:
aan God behoort alles

in de zeven hemelen en op aarde,
opdat Hij slechte daden kan vergelden

en goede daden kan belonen. Aan de mens
valt alleen maar toe wat hij zelf bewerkt.

Bundel  Korte Preken
Zywa