Haiku Verdicht Trekvogels Alsloos
PuimPuin Regen Liefdes Penseel

PuimPuin

Engels
Indexen
Groep
Korte Preken

  1. De beginregels
al-Fatiha
   26. De dichters
ash-Shu'ara
   72. De demonen
al-Djin
Namen geven

  2. De koe
al-Baqara

  3. De nakomelingen van Amram
al-'Imran

  4. De vrouwen
an-Nisa'

  5. De tafel
al-Ma'ida
   34. Sheba
Saba'

  6. Het vee
al-An'am
 108. De overvloed
al-Kawthar

  7. De wallen
al-A'raf
   78. Het nieuws
an-Naba'
 103. De loop der eeuwen
al-'Asr

  8. De oorlogsbuit
al-Anfal
 110. De hulp
an-Nasr

  9. Het berouw
at-Tawba
   40. Vergever
Ghafir

10. Jona
Yunus

11. Hud

12. Jozef
Yusuf

13. De donder
ar-Ra'd

14. Abraham
Ibrahim

15. De Steenstreek
al-Hidjr

16. De bijen
an-Nahl

17. In het holst van de nacht vertrekken (De nachtreis)
al-Isra'

18. De grot
al-Kahf

19. Maria
Maryam

20. Ta Ha

21. De profeten
al-Anbiya

22. De bedevaart
al-Hadj

23. De gelovigen
al-Mu'minun
   96. Het leem
al-'Alaq

24. Het licht
an-Nur

25. Het onderscheid
al-Furqan

27. De mieren
an-Naml

28. Het verhaal
al-Qasas

29. De spin
al-'Ankabut
   54. De maan
al-Qamar
 105. De olifant
al-Fil
Elf

30. De Byzantijnen
ar-Rum

31. Luqman

32. Zich neerwerpen
as-Sadjda

33. De coalitie
al-Ahzab

35. Schepper
Fatir

36. Ya'Sin

37. Die in de rij staan
as-Saffat
   53. De sterren
an-Najm
   71. Noach
Nuh
Watersnoden

38. Sad
Zeebeving 1180

46. De zandduinen
al-Ahqaf
   73. De in kleren gehulde
al-Muzzammil
   74. De ommantelde
al-Muddathir

47. Mohammed
Muhammad
 109. De ongelovigen
al-Kafirun

38. De uitkomst
al-Fath
   67. Het Koningschap
al-Mulk

43. De rook
ad-Dukhan
De gaten

49. De binnenvertrekken
al-Hujurat
   98. Het bewijs
al-Bayyina

Zywa