Eerbetuiging aan:  Lampo, Hubert

Zywa Jouw heuvel

Wanneer jij schijnbaar achteloos
de handen mannelijk in de broekzakken
je weg naar de heuvel koos
braken onder jouw hakken de takken
     Dan dacht je steeds expres
     dat ik er ditmaal niet zijn zou
     jouw 'vlasblonde prinses
              van wie ik hou'

Jij deed mij in bed stilletjes huilen
ofschoon ik jou maar hoefde te zien
om mijn tranen voor een lach te ruilen
en mij in een ommezien
     blij en licht te voelen
     gewoon omdat jij er was
     iedere avond, om je te verkoelen
     op jouw heuvel, in het struikgewas

En keer op een avond
nam ik jouw hals in mijn handen
en zoende je langdurig op de mond
mijn spitse tong tegen je tanden
     Mijn lome vingers streelden langzaam
     jouw witte maar warme wangen
     Een lichte gloed lauwerde mijn lichaam
     vervulde ons met schaamte en nameloos verlangen

Your hill  Jouw heuvel
Delft, 1973-00-00
Terugkeer naar Atlantis 1953
Bundel: Het Grote Geheim 
Trefwoord: Verliefd 
Eerbetuiging: Lampo, Hubert 

Zywa Your hill

Branches snapping under your heels
your hands in the trousers-pockets
like a man seemingly carelessly
you stroke out for the hill
     Then you always deliberately thought
     that this time I wouldn't be there
     your princess with the flaxen hair

You made me silently cry in bed
although I only had to catch sight
of you, to change my tears for a smile
and in a twinkle
     feel happy and light
     just because you were there
     to cool down among the periwinkle
     on your hill, in the evening air

Once I took your neck in my hands
and kissed your mouth over and over again
my pointed tongue against your teeth
     My heavy fingers slowly caressed
     your white but warm cheeks
     A light glow laurelled my body
     pervaded us with shame and nameless longing

Jouw heuvel  Your hill
Amsterdam, 2005-08-06
Bundel: Het Grote Geheim 
Eerbetuiging: Lampo, Hubert 

, 2019-12-04
De goden moeten hun getal hebben 1969
Bundel: Waartussen 
Trefwoord: Trauma 
Eerbetuiging: Lampo, Hubert 

, 2019-12-05
Bundel: Waartussen 
Eerbetuiging: Lampo, Hubert 

Amsterdam, 2019-12-05
De goden moeten hun getal hebben 1969
Bundel: Mag Macht 
Trefwoord: Vernieuwing 
Eerbetuiging: Lampo, Hubert 

Zywa