Opdracht aan:  Caroline Wolff

Train-journey Amsterdam-Nijmegen, 2007-03-09
Bundel: De trek 
Opdracht: Caroline Wolff 

Zywa Maar

In het theehuis doen wij alsof
we goede vrienden zijn – om de beurt

kaatseballen we onze dagen
Kon ik je maar raken

maar met woorden lukt dat niet
Onze handen liggen dicht bij elkaar

We staren naar buiten
het valt niet uit te leggen

al begrijpen we het wel
En dat komt al te dichtbij

But  Aber
Treinreis Amsterdam-Nijmegen, 2007-03-09
Bundel: De trek 
Trefwoord: Afscheid 
Opdracht: Caroline Wolff 

Zywa Verwachting

Willen wil ik niet, alleen
maar zijn als iedereen
mij warmen aan de zon

's ochtends op het balkon
ontvangen wat de dag mij biedt
en blij zijn, zelfs al ben ik dat niet

Willen wil ik niet, alleen
hopen dat mijn bloed niet vloeit
er nieuw leven groeit

mij warmen aan het kind
dat eigennamen verzint
en ongebaande wegen vindt

Willen wil ik niet, alleen
maar met een man
elkaar voldoen en dan

nog een keer, net zo vaak
nog een keer, tot het raak
is en ik verzadigd verder kan

Expecting  Erwartung
Treinreis Amsterdam-Wijchen, 2007-05-24
Bundel: HartenLust 
Trefwoord: Bevruchting 
Opdracht: Caroline Wolff 

Zywa Expecting

I don't want to want, just
to be like everyone
warm me to the sun

on my balcony in the morning
receive what the day will offer me
and be happy, even if I'm not

I don't want to want, just
to hope that my blood doesn't flow
new life does grow

warm me to the child
that invents personal names
and finds unbeaten roads

I don't want to want, just
to be with a man
satisfying each other and then

one more time, just as often
one more time, until I'm hit
and can go on, satiated

Verwachting  Erwartung
Amsterdam, 2007-07-22
Bundel: HartenLust 
Opdracht: Caroline Wolff 


Aardige man
zaterdag lunchen
we voelen ons rijk

maar al gauw lachen we niet meer
hij huilt
om een probleem, ik weet niet wat

te doen
wat waait en draait er toch
in zijn hoofd en de mensen

wat zullen die wel niet denken
van hem van mij
zo ken ik hem niet

zo durf ik hem niet
te omarmen
dit is niet leuk

is er dan niemand
om mij te helpen?
Ik tel tot tien
Vaison-la-Romaine, 2008-12-26
Bundel: Hangende regen 
Trefwoord: Schaamte 
Opdracht: Caroline Wolff 


Nice man
Saturday lunch
feeling rich

but before long we're not laughing anymore
he's crying
over a problem, I don't know what

to do
what is it that blows and turns
in his head and the people

what may they think
of him of me
I don’t know him like this

I don’t dare to
embrace him like this
it is not nice

is there then nobody
to help me?
I count to ten
Vaison-la-Romaine, 2008-12-26
Bundel: Hangende regen 
Opdracht: Caroline Wolff 


Een van de vele
relaties en projecten
die niet mislukt zijn
maar onaf gebleven

opgeschreven om af te leggen:
#NL2008000269348 in het Register
van Particuliere Onvoltooide Zaken

"Jij stond zomaar op
  kon niet met me praten
  niet gewoon zoals dat gaat

  je stond zomaar op
  liet mij achter in de zon
  met wolken in mijn gedachten

  of we wel vrienden zijn
  vrienden zijn geweest
  of en hoe het anders kan

  en of jij ook zomaar bloot
  naast mij zou kunnen komen staan
  een arm om mijn schouders slaan

  help! een idioot!
  ik hoor niet bij hem, echt
  ik ken hem niet, wat hij ook zegt"
Vaison-la-Romaine, 2008-12-28
Bundel: Manen 
Trefwoord: Afscheid 
Opdracht: Caroline Wolff 


One of the many
relationships and projects
that have not failed
but not been finished

written down to be put aside:
#UK2008000269348 in the Register
of Private Unfinished Affairs

“You stood up, just like that
  we had no conversation
  not in a normal way

  you just stood up
  left me behind in the sun
  with clouds in my thoughts

  whether we are friends
  have been friends
  whether and how it could it be otherwise

  and whether you could come and stand
  nude next to me, just like that
  putting an arm around my shoulders

  help! an idiot!
  I really don’t belong to him
  I don’t know him, whatever he says”
Vaison-la-Romaine, 2008-12-28
Bundel: Manen 
Opdracht: Caroline Wolff 

Zywa
Haiku Verdicht Trekvogels Alsloos
PuimPuin Regen Liefdes Penseel

Bundel
Indexen
Home
 
Vorige Volgende
Engels
Vingerogen

Ik kneed jou voet voor voet
masseer je zool, omvat je hiel
Vanaf de mootjes van jouw kootjes
volg ik elk spoor jouw lichaam door
naar de hartslag van jouw ziel

Knijpen helpt me jou te begrijpen
van cel naar cel tast ik discreet
af wat jij droomt en wat er stroomt
voel ik dat liefde jouw huid ontsluit
herken ik wie jij van binnen bent

Ik kneed jou, raak je aan
masseer jou, raak je aan
ik streel jouw buiten en binnen, zie
met verliefde vingerogen wie
jij bent – ik heb jouw ziel verstaan
Treinreis van Berlijn naar Amsterdam, 11 september 2010, en Amsterdam, 19 september 2010
Gedicht 0151

Reflexologie
Bundel  Ogen lippen borst en buik
Zywa Treinreis Berlijn-Amsterdam, 2010-09-19
Reflexologie
Bundel: Ogen lippen borst en buik 
Trefwoord: Contact 
Opdracht: Caroline Wolff 

Amsterdam, 2010-10-02
Bundel: Ogen lippen borst en buik 
Opdracht: Caroline Wolff 


Met mijn ogen afgewend
lees ik dat jij weerloos bent

ik trek en druk, ik wrijf jouw huid
kleed voorzichtig jouw gevoelens uit

en leg jouw binnenkanten bloot
word stil zwijgend deelgenoot

van de bedding van jouw bloed
ik voel de hartstocht in je voet

voor zachte mensen zoals jij
naar nu een stapje dichterbij

uit mijn handen liefdestover
jouw verlangend lichaam over

ja, ik heb je goed verstaan
het spijt me, maar – ik moet nu gaan
Treinreis Amsterdam-Nijmegen, 2018-10-04
Voetreflexmassage
Bundel: HartenLust 
Trefwoord: Contact 
Opdracht: Caroline Wolff 


My eyes, turned away
read that you are defenceless

I pull and press, I rub your skin
carefully strip your feelings

and uncover your inner sides
tacitly sharing

the bed of your blood
in your foot, I feel the passion

for kind people like you
to now a little bit closer

the magic of love from my hands
over your longing body

yes, I understood you well
I'm sorry, but – I must go now
Amsterdam, 2018-10-04
Bundel: HartenLust 
Opdracht: Caroline Wolff 

, 2019-12-24
Bundel: Ogen lippen borst en buik 
Opdracht: Caroline Wolff 


Eine der vielen
Beziehungen und Projekte
die nicht gescheitert sind
aber unfertig geblieben

aufgeschrieben, um ab zu legen:
#DE2008000269348 im Register
des Privaten Unvollendeten Angelegenheiten

“Du bist einfach aufgestanden
  wir hatten nicht geredet
  nicht normal wie das geht

  du bist einfach aufgestanden
  hast mich in der Sonne hinterlassen
  mit Wolken in meinen Gedanken

  ob wir wohl Freunde sind
  Freunde gewesen sind
  ob und wie es anders sein kann

  und ob du dich ebenso einfach nackt
  neben mich stellen könntest
  einen Arm um meine Schultern legen

  hilfe! ein Idiot!
  ich gehöre nicht zu ihm, wirklich
  ich kenne ihn nicht, egal was er sagt”
, 2020-03-11
Bundel: Manen 
Opdracht: Caroline Wolff 


Wir haben Tee ohne Honig getrunken
das Gespräch stockte, was hast du gesagt?
fragte ich und er sagte es noch einmal

Was würde er meinen? Ich suchte
Halt und verlängerte das Ausbleiben
von klaren Gedanken

indem ich mich umsah
bemerkte im Barspiegel einen Faden
von meinem Schal auf meinem Mantel

der wie ein Kratzer aussah
Es macht keinen Sinn zu reden
wenn du dich so benimmst, dann gehe ich

sagte mein Freund und er ging
Eine Viertelstunde später stand ich auf
der Tee war kalt geworden
, 2020-03-23
Bundel: Vrijnd 
Opdracht: Caroline Wolff 


Wollen will ich nicht, nur
wie alle anderen sein und
mich in der Sonne wärmen

morgens auf dem Balkon
empfangen, was mir der Tag bietet
froh, auch wenn ich es nicht bin

Wollen will ich nicht, nur
hoffen, dass mein Blut nicht fließt
neues Leben wachsen wird

mich an dem Kind wärmen
das Eigennamen erfindet
und ungebahnte Wege

Wollen will ich nicht, nur
mit einem Mann
einander genügen und dann

noch einmal, genauso oft
noch einmal, bis es trifft
und ich besät weiter kann
, 2020-04-05
Bundel: HartenLust 
Opdracht: Caroline Wolff 


Mit abgewandten Augen
lese ich, dass du wehrlos bist

ich ziehe und drücke, ich reibe deine Haut
ziehe vorsichtig deine Gefühle aus

und lege dein Inneres frei
nehme still schweigend teil

am Flussbett deines Blutes
ich spüre die Leidenschaft in deinem Fuß

für sanfte Menschen wie dich
zu jetzt einen Schritt näher

mit Liebeszauber aus meinen Händen
über deinen sehnsüchtigen Körper

ja, ich kann dich gut verstehen
es tut mir leid, aber – ich muss jetzt gehen
, 2020-04-06
Bundel: HartenLust 
Opdracht: Caroline Wolff 

Zywa