Opdracht aan:  Dory De Kok


In de kronkel van de beek

zakken mijn gedachten weg
tussen zonvlekken verglijdend
water en zwevende tinten

groen. Er drijft niets
tegen de stroom in. Ik
voel onder de waterspiegel

ruimte voor geheimen
schuilplaatsen van wat
de toekomst wordt, misschien

Mijn vriendinnen steken kaarsen op
en zullen op de terugweg praten
over de jongens op de banken

maar ik zit liever ongestoord
onder de heilige eiken
in de kronkel van de beek
, 2014-08-29
Signum = teken, Gods zegen
Doron = geschenk, handpalm

Bundel: Webhof 
Trefwoord: Verwachting 
Trefwoord: NED-Oirschot# 
Opdracht: Dory De Kok 


De palm van een hand
is het teken van goede bedoelingen
     ik ben niet gewapend
     dat is mijn geschenk

zo ligt alles
in ieders handen
     leef met mij
     ik zal je helpen

Mijn handpalm zegt
wie ik ben, vraagt jou
     wie jij wil zijn
     voor jezelf en mij

voor de vergetelheid
uitwist wie ik niet hielp
     om te groeien, en waarom
     ik niet bloeide

Mijn lief doet dingen
die een geschenk zijn
     zo heet ze
     als teken
Amsterdam, 2014-09-19
Bundel: Ik ben 
Trefwoord: Samen 
Opdracht: Dory De Kok 

Amsterdam, 2016-05-01
Bundel: Ogen lippen borst en buik 
Trefwoord: Geborgenheid 
Opdracht: Dory De Kok 

Zywa Saturday morning

Saturday morning breakfast
in bed, each part of
my body in its place

at ease, happiness down to my toes
the sun shining andante over
the birds in the garden and you

say: you are beautiful
the elephants colour
with your skin

The brown elephants
on the pillows
and there, our dance

on the picture at the table
it exists here and now
timeless and spacious

Olifant    Zaterdagochtend  Samstagmorgen
Terug

Amsterdam, 2017-05-17
Bundel: Zonder reserve 
Opdracht: Dory De Kok Amsterdam, 2017-05-27
Bundel: Zonder reserve 
Trefwoord: Harmonie 
Opdracht: Dory De Kok 


Wat zijn de grenzen van liefde?
Wat doe je met liefde
die terugslaat

op jezelf, retour afzender?
Moet je weggaan?
Maar hoe ga je weg

bij iemand om wie je geeft?
Je voelt de weerhaken
van je liefde snijden

in je geluk
Je voelt de pijn
van de schaafwonden

de pijn onder het bloed
van je partner
Wat kun je doen

om het beter te maken
als het niet meer past
wat je elkaar te geven hebt?

Er zijn grenzen aan liefde
aan wat je liefde vermag
als er geen bedding is

waarin ze kan stromen
zodat ze opdroogt en
jouw leven verdort
Amsterdam, 2019-01-27
Bundel: Vrijnd 
Trefwoord: Liefdesverdriet 
Opdracht: Dory De Kok 


What are the limits of love?
What can you do with love
that is blowing back

to yourself, return sender?
Should you leave?
But how do you leave

someone you care about?
You feel the barbs
of your love cut

in your happiness
You feel the pain
of the abrasions

the pain under the blood
of your partner
What can you do

to make it better
if it doesn't fit anymore
what you can give each other?

There are limits to love
to what love can do
if there is no bed

in which she can flow
so she dries out and
your life withers
Amsterdam, 2019-01-27
Bundel: Vrijnd 
Opdracht: Dory De Kok 


The palm of a hand
is the sign of good intentions
     I am not armed
     that's my gift

so is everything
in everyone's hands
     live with me
     I will help you

My palm says
who I am, asking you
     who you want to be
     for yourself and me

before oblivion
erases who I didn't help
     to grow, and why
     I didn't bloom

My love does things
that are a gift
     it's her name
     as a sign
Amsterdam, 2019-06-20
Bundel: Ik ben 
Opdracht: Dory De Kok 

, 2019-12-08
Bundel: Meer 
Trefwoord: Gemis 
Opdracht: Dory De Kok 

, 2019-12-08
Bundel: Meer 
Opdracht: Dory De Kok 

, 2020-02-02
Bundel: Lilith's Krachten 
Trefwoord: Tijdelijkheid 
Opdracht: Dory De Kok 

, 2020-02-04
Bundel: Lilith's Krachten 
Opdracht: Dory De Kok 

, 2020-02-04
Bundel: Lilith's Krachten 
Opdracht: Dory De Kok 

, 2020-02-06
Eenvoud-schoonheid – 0
Bundel: Waaizand 
Trefwoord: Ouderdom 
Opdracht: Dory De Kok 

, 2020-02-07
Bundel: Waaizand 
Opdracht: Dory De Kok 

, 2020-02-07
Bundel: Waaizand 
Opdracht: Dory De Kok 

, 2020-02-07
Bundel: Meer 
Opdracht: Dory De Kok 


Een middag met vader
hij regisseert een toneelstuk
in het patronaatsgebouw en
ik dwaal ondertussen rond
over de zolder, kamer na kamer
muffe spullen van vroeger

heiligen die ik niet ken
van hout dat ik niet ken
glad en glanzend geboend
maar uit de gratie geraakt
soms nog als voorspraak
meegetroond in een optocht

hier zijn ze echt
hier kan ik ze ruiken
en aanraken, dichtbij
hun blik zien en op mij
voelen vanuit de hemel
vragend kijk ik hen aan
, 2020-03-01
Bundel: Waartussen 
Trefwoord: Godsdienst 
Opdracht: Dory De Kok 


An afternoon with father
he directs a play
in the patron's building and
meanwhile, I wander around
the attic, room after room
musty stuff from the past

saints that I don't know
of wood that I don't know
smoothly and shiny waxed
but fallen out of favour
only sometimes as an advocate
carried on a throne in a procession

here they are real
here I can smell them
and touch them, see
their look close up and feel it
upon me from heaven
questioningly I look at them
, 2020-03-02
Bundel: Waartussen 
Opdracht: Dory De Kok 


Ein Nachmittag mit Vater
er inszeniert ein Stück
im Patronatsgebäude und
währenddessen wandere ich herum
auf dem Dachboden, Raum für Raum
muffiges Zeug aus der Vergangenheit

Heiligen, die ich nicht kenne
aus Holz, das ich nicht kenne
glatt und glänzend gewachst
aber die Gunst verloren
nur manchmal als Fürsprache
auf einem Thron getragen in einer Prozession

hier sind sie echt
hier kann ich sie riechen
und berühren, ihren Blick
von nahem sehen und auf mich
fühlen, vom Himmel aus
fragend sehe ich sie an
, 2020-03-02
Bundel: Waartussen 
Opdracht: Dory De Kok 


In der Windung des Baches

versinken meine Gedanken
zwischen Sonnenflecken gleitenden
Wassers und schwebenden Grüntönen

Nichts schwimmt
gegen den Strom. Unter
dem Wasserspiegel spüre ich

Raum für Geheimnisse
Verstecke von was
die Zukunft sein wird, vielleicht

Meine Freunde zünden Kerzen an
und werden auf dem Rückweg über
die Jungs auf den Bänken sprechen

aber ich sitze lieber ungestört
unter den heiligen Eichen
in der Windung des Baches
, 2020-03-24
Bundel: Webhof 
Opdracht: Dory De Kok 

Zywa