Opdracht aan:  Maria Godschalk

Amsterdam, 2016-10-13
Bundel: Zonder reserve 
Trefwoord: Liefde 
Opdracht: Maria Godschalk , 2016-12-01
Bundel: OverLeven 
Trefwoord: Levenslust 
Opdracht: Maria Godschalk 

, 2016-12-01
Bundel: OverLeven 
Opdracht: Maria Godschalk , 2016-12-02
Bundel: OverLeven 
Trefwoord: Ziekte 
Opdracht: Maria Godschalk , 2016-12-02
Bundel: OverLeven 
Opdracht: Maria Godschalk , 2016-12-03
Bundel: OverLeven 
Trefwoord: Ziekte 
Opdracht: Maria Godschalk , 2016-12-03
Bundel: OverLeven 
Opdracht: Maria Godschalk , 2016-12-04
Bundel: Museum Het Gele Huis 
Trefwoord: Hulp 
Opdracht: Maria Godschalk 

, 2016-12-04
Bundel: Museum Het Gele Huis 
Opdracht: Maria Godschalk , 2016-12-28
Bundel: Misthoorn 
Trefwoord: Liefdesrelatie 
Opdracht: Maria Godschalk , 2016-12-28
Bundel: Misthoorn 
Opdracht: Maria Godschalk , 2017-01-28
Bundel: Zomervogels 
Trefwoord: Ziekte 
Opdracht: Maria Godschalk 

, 2017-01-28
Bundel: Zomervogels 
Opdracht: Maria Godschalk , 2017-02-06
Bundel: Museum Het Gele Huis 
Trefwoord: Herinneringen 
Opdracht: Maria Godschalk , 2017-02-06
Bundel: Museum Het Gele Huis 
Opdracht: Maria Godschalk , 2017-02-07
Bundel: OverLeven 
Trefwoord: Ziekte 
Opdracht: Maria Godschalk , 2017-02-07
Bundel: OverLeven 
Opdracht: Maria Godschalk , 2017-02-08
Bundel: Ongewrongen 
Trefwoord: Ziekte 
Opdracht: Maria Godschalk 

, 2017-02-08
Bundel: Ongewrongen 
Opdracht: Maria Godschalk , 2017-02-18
Bundel: org elp ark 
Trefwoord: Levenslust 
Opdracht: Maria Godschalk 

, 2017-02-19
Bundel: Zonder reserve 
Opdracht: Maria Godschalk , 2017-02-22
Bundel: Zonder reserve 
Trefwoord: Ziekte 
Opdracht: Maria Godschalk 

, 2017-02-23
Bundel: Maak vlug een foto 
Opdracht: Maria Godschalk , 2017-04-11
Bundel: Waaizand 
Trefwoord: Gezondheid 
Opdracht: Maria Godschalk , 2017-04-12
Bundel: Restanten 
Trefwoord: Overleven 
Opdracht: Maria Godschalk , 2017-04-12
Bundel: Restanten 
Trefwoord: Relatie 
Opdracht: Maria Godschalk , 2017-04-12
Bundel: Trage cirkels 
Trefwoord: Angst 
Opdracht: Maria Godschalk , 2017-04-13
Bundel: Misthoorn 
Trefwoord: Vriendschap 
Opdracht: Maria Godschalk , 2017-04-19
Bundel: Waaizand 
Trefwoord: Relatie 
Opdracht: Maria Godschalk 

, 2017-04-21
Bundel: Waaizand 
Opdracht: Maria Godschalk 

, 2017-04-23
Bundel: Waaizand 
Opdracht: Maria Godschalk 

, 2017-04-23
Bundel: Restanten 
Opdracht: Maria Godschalk 

, 2017-04-23
Bundel: Restanten 
Opdracht: Maria Godschalk Amsterdam, 2017-05-11
Bundel: Het drama 
Trefwoord: Ziekte 
Opdracht: Maria Godschalk 

Zywa
5-7-5 Verdicht Trekvogels Alsloos
PuimPuin Regen Liefdes Penseel

Collection
Indexes
Home
 
Back Next
Dutch
Hand in my blood

I'm stuck, how did I get here

how do I get out, who will help me
accompany me, if need be just

in the spirit, to the Golden Gate
the free birds between its doors
in the glimpse of the warm light?

Who does feel the pulling of my love
at the nets that connect us

who will wash the hard crusts
from my body, kiss my wounds
into flowers as the most beautiful

dress I ever wore, who will
put his hand in my blood

as a heart?
Amsterdam, May 11th, 2017
Poem 1345
Translation of poem 1344. Kluwen (May 11th, 2017)

For Maria Godschalk
Collection  The drama
Zywa Amsterdam, 2017-05-11
Bundel: Het drama 
Opdracht: Maria Godschalk Amsterdam, 2017-05-19
Bundel: Het drama 
Trefwoord: Dood 
Opdracht: Maria Godschalk 

Amsterdam, 2017-05-19
Bundel: Het drama 
Opdracht: Maria Godschalk Amsterdam, 2017-05-20
Bundel: Trage cirkels 
Trefwoord: Gevoelens 
Opdracht: Maria Godschalk Amsterdam, 2017-05-20
Bundel: Trage cirkels 
Opdracht: Maria Godschalk Amsterdam, 2017-05-21
Bundel: Maak vlug een foto 
Trefwoord: Leven 
Opdracht: Maria Godschalk 

Zywa
5-7-5 Compressed Birds Ifless
Pumice Rain Loves Pencil&

Collection
Indexes
Home
 
Back Next
Dutch
In the time that is there

Sometimes I go crazy with all the life
I want to live, but that does not fit
in the time that is there

Emotions get so much in my way
that I must go cleaning them up
with all my love

or the hard way, if they grow
by my attention – tiring
and it does not help

to relativize it, because that is
moving and locking it up in my head
so I break myself open

to strengthen the life-threads
under the folds of my perception and
to connect my soul

with the ones I love, with you:
together we are what is
in the time that is there
Amsterdam, May 21th, 2017
Poem 1369

Translation of poem 1368. In de tijd die er is (May 21th, 2017)

For Maria Godschalk
Collection  Take a picture, quick
Zywa Amsterdam, 2017-05-21
Bundel: Maak vlug een foto 
Opdracht: Maria Godschalk Amsterdam, 2017-05-25
Bundel: Het drama 
Trefwoord: Ziekte 
Opdracht: Maria Godschalk Amsterdam, 2017-05-25
Bundel: Het drama 
Opdracht: Maria Godschalk Amsterdam, 2017-05-26
Bundel: Lilith's Krachten 
Trefwoord: Ziekte 
Opdracht: Maria Godschalk Amsterdam, 2017-05-26
Bundel: Lilith's Krachten 
Opdracht: Maria Godschalk 


Rusten hoef ik niet
meer dan ik nodig heb
de rest is tijdverlies

Leven is springen
en ervaringen eten:
alle dagen feest

Samen proeven en verteren
en 's avonds de maan
maar die interesseert jou niet

Bovendien is het 's winters koud
en 's zomers nog licht
wanneer ik moet gaan

slapen, de uitzonderingen
maken we ongeacht
de consequenties

voor anderen, voor
zorgeloos plezier, voluit
vierend dat we bestaan
Amsterdam, 2017-06-21
Bundel: Zonder reserve 
Trefwoord: Levenslust 
Opdracht: Maria Godschalk 


I do not have to rest
more than I need
the rest is loss of time

Life is jumping
and eating experiences:
every day a Sunday

Tasting and digesting together
and in the evening the moon
but that does not interest you

Besides, in winter it is cold
and in summer it's still light
when I have to go

to sleep, the exceptions
do we make whatever
the consequences

for others, for
carefree pleasure, fully
celebrating that we exist
Amsterdam, 2017-06-21
Bundel: Zonder reserve 
Opdracht: Maria Godschalk 


Ik heb nog veel tijd nodig
om mij

over de golven te laten
gaan en in de tunnels

van brekende golven
daarmee één te zijn

Ik heb nog veel tijd nodig
om jou

te ontvangen, onze kleuren
met liefde te mengen

tot iets nieuws
van tweeën één te zijn

Ik heb nog veel tijd nodig
om samen

te komen in de stations
die ervoor bestaan

om te leren dat
we verbonden, één zijn
Amsterdam, 2017-07-10
Bundel: Debuteren moet je leren 
Trefwoord: Verbondenheid 
Opdracht: Maria Godschalk 


I need a lot more time
to see myself

go over the waves
and in the tunnels

of breaking waves
being one with them

I need a lot more time
to see you

with me, to mix
our colours with love

to something new
being one out of two

I need a lot more time
to see other people

in the stations
which are there

to teach that we are
being one, connected
Amsterdam, 2017-07-12
Bundel: Debuteren moet je leren 
Opdracht: Maria Godschalk 


Ik ben een toeschouwer die nadenkt
steeds een greep doet uit de feiten
en de buit herschikt tot lichaamseigen

en de wereld, constructies
van fragmenten werkelijkheid
en mijzelf – mijn metabesef

mijn wie ik ben – tot de waarheid
van mijn bestaan: turbulente wolken
in mijn slaap en roekeloze piloten

van medicinale stofjes
die mij heen en weer gooien
als een speelbal, door de hel

die ze kneden uit mijn leven
Soms vliegen ze ook
overdag, ik ben machteloos

gedwongen het aan te zien
als een toeschouwer die niet nadenkt
maar uit haar bloedeigen geheugen

door vreemde stofjes wordt gedacht
Amsterdam, 2017-08-05
Bundel: Het drama 
Trefwoord: Identiteit 
Opdracht: Maria Godschalk 


I'm a witness who does think
always taking a grab out of the facts
and rearranging the booty to body's own

and the world, constructions
of fragments of reality
and myself – my metaconsciousness

my who I am – to the truth
of my existence: turbulent clouds
in my sleep and reckless pilots

of medicinal substances
that throw me back and forth
like a puppet, through the hell

they knead out of my life
Sometimes they also fly
by day, I am powerless

forced to watch it
as a witness who does not think
but from her very own memory

is thought, by foreign substances
Amsterdam, 2017-08-05
Bundel: Het drama 
Opdracht: Maria Godschalk 


Nippend van warmte
op mijn balkon kijken
naar de wisselluchten

rode geraniums, het volle gewicht
van mijn ziel rustend op de aarde –
zinnelijk van welbehagen

flaneert mijn stem en vertelt
het aan een vriend, andante:
de muziek die ik ben

Daarna aan tafel
de potloden geschikt
in stilte tekenen, opgaan

in het scheppen, glimlachend
om de regenboogwaaier
van droge penselen

borstelstaartjes, kleine
penissen in mijn handigheid
(gaandeweg)
Amsterdam, 2017-09-25
Bundel: Wezen 
Trefwoord: Zelfexpressie 
Opdracht: Maria Godschalk 


Drinking handheld warmth
on the balcony and watching
the fluxskies

red geraniums, the full weight
of my soul resting on the earth –
sensual of well-being

is my voice strolling and telling
it to a friend, andante:
the music I am

Then at the table
the pencils arranged
drawing in silence, merging

in the creating, smiling
at the rainbow fan
of dry paintbrushes

small brush tails, small
penises in my handedness
(by doing)
Amsterdam, 2017-09-25
Bundel: Wezen 
Opdracht: Maria Godschalk 


Ik geef me
te lezen

dat is een daad
geen verlangen

het is overgave
geen gevaar duchten

het is delen en helen
wie we zijn

samen losmaken
wat vast zit

een band
van vrijheid
Amsterdam, 2017-10-02
Bundel: Zonder reserve 
Trefwoord: Vrijheid 
Opdracht: Maria Godschalk 


Vertrouwd waren de winden
die me in hun wijde wereld
vormden, mijn takken

naar dezelfde kant
reikend over de rand
wijkend voor de druk, fier

in mijn eigen stand
Door ijzerwater gehard
het patroon van mijn leven

vastgelegd in de botten
en aders van mijn scheve balans
en mijn elastische sprongen

die mijn broosheid breken
zouden zonder de precisie van mest
op uur en tijd van tijd

tot tijd, door mijn levenslust
ontregeld, niet geworteld
in een kas, maar

in de winden van de wereld
Amsterdam, 2017-10-13
Bundel: OverLeven 
Trefwoord: Identiteit 
Opdracht: Maria Godschalk 


Kleiner dan ik ben
ben ik in mijn eigen armen

gevallen, in stukken
maar een en al liefde

likkend aan de wonden
ze zijn van mij

Het bed weet nergens van
draagt gewoon wie liggen wil

het is zacht voor zwaar
en stekelig, voor mij

Ik praat en schrijf mijn klachten
weg onder enthousiaste woorden

vrienden hopen wanmoedig mee
radend wat ik niet durf

te delen en achteraf
maak ik me zorgen

of ik hen tekort heb gedaan
ik ben zo moe

mijn lichaam is de grens
die ik over wil
Amsterdam, 2017-10-18
Bundel: Blauwe plekken 
Trefwoord: Levenslust 
Opdracht: Maria Godschalk 


Familiar were the winds
that in their wide world
have molded me, my branches

to the same side
reaching over the edge
yielding to the pressure, proudly

in my own posture
Hardened by iron water
the pattern of my life

fixed in the bones
and veins of my slanted balance
and my elastic jumps

which would break my frailty
without the precision of manure
at hour and time from time

to time, deranged by my joy
of life, not rooted
in a greenhouse, but

in the winds of the world
Amsterdam, 2017-10-19
Bundel: OverLeven 
Opdracht: Maria Godschalk 


Smaller than I am
I fell in my own arms

in pieces
but it's all love

licking the wounds
they are mine

The bed doesn't know a thing
just carries whoever needs to lie

it is soft for the heavy
and prickly, for me

I talk and write my complaints
away under enthusiastic words

friends hope with me, desbravely
and guessing what I don't dare

to share and afterwards
I am worried

whether I have failed them
I am so tired

my body is the limit
I want to pass
Amsterdam, 2017-10-19
Bundel: Blauwe plekken 
Opdracht: Maria Godschalk 


Iedereen weet het wel
van het dagelijkse nieuws
de plaatsen en tijden

zijn soms verkeerd, ineens
leven mensen niet meer en wij
vergeten dat weer, zo broos
zijn onze gevoelens

en gedachten ook
waar wij niet onder willen
lijden en gebukt gaan

liever houden we groot
dat we veilig zijn

in het chemische gareel
tweemaal daags, om het goede
te zien tussen de schermen

van ons zinnige leven
en tegen de pech
die er tussendoor glipt
wapenen we ons met humor

Iedereen weet het wel
van stil zijn, alleen
of samen, dan is het minder erg
Amsterdam, 2017-10-20
Bundel: Waaizand 
Trefwoord: Veiligheid 
Opdracht: Maria Godschalk 


Everybody knows
from the daily news
the places and times

are wrong sometimes, suddenly
people do not live anymore and once
more we forget it, so frail
are our feelings

and thoughts as well
under which we don't want
to suffer and be weighted down

rather we keep up
that we are safe

in the chemical harness
twice a day, to see the good
between the screens

of our sensible life
and against the bad luck
that is slipping through
we arm ourselves with humor

Everybody knows
from being silent, alone
or together, then it's less bad
Amsterdam, 2017-10-20
Bundel: Waaizand 
Opdracht: Maria Godschalk 


Wakker schrikkend duw ik zacht
jouw snurken om, gerustgesteld

zak ik terug in moeheid, dromend
in te halen waar ik niet aan toekom

in mijn halve dagen van het kleine
zorgen voor Missy, jou en mij

Soms moet ik je blijven kussen
moet ik je nat huilen om meer

tijd, meer willen doen, groter te leven
met minder slaap, ik heb zoveel

te geven waar ik niet aan toekom
in mijn halve dagen van het kleine

zorgen voor Missy, jou en mij
Amsterdam, 2017-11-17
Bundel: Meer 
Trefwoord: Levenslust 
Opdracht: Maria Godschalk 


Awakening with a start, I softly push
over your snoring, reassured

I sink back in fatigue, dreaming
to catch up what I do not come around to

in my half days of the little
taking care of Missy, you and me

Sometimes I have to continue kissing you
have to weep you wet for more

time, wanting to do more, living bigger
with less sleep, I do have so much

to give what I do not come around to
in my half days of the little

taking care of Missy, you and me
, 2017-11-17
Bundel: Meer 
Opdracht: Maria Godschalk 


Schoonmakers spoken
door mijn huis, bazig
voeren ze het hoogste woord
nemen me mijzelf uit handen

en vertellen verhalen
waar ik me voor schaam
Machteloos lig ik te huilen
in jouw schoot, in de schaduw

van mijn angst steeds meer
mezelf aan hun te verliezen
Ik zou niet zonder kunnen
maar mijn bestwil lijdt

aan de bezetting
van mijn hoofd door het toneel-
masker van mijn gezicht
dat de schoonmakers opzetten
, 2017-11-20
Bundel: Misthoorn 
Trefwoord: Identiteit 
Opdracht: Maria Godschalk 


Cleaners are haunting
my house, bossy
they talk loud
take me off my hands

and do tell stories
that I am ashamed of
Helplessly I lie in your lap
and cry, in the shadow

of my fear to lose myself
to them more and more

I couldn't do without
but my sake suffers

from the occupation
of my head by the stage
mask of my face
that the cleaners put on
, 2017-11-22
Bundel: Misthoorn 
Opdracht: Maria Godschalk 


Onderweg maak ik een kaart
van de wegen naar de wegen
die ik nog niet ken
op de kleine aarde van mijn lichaam
in het grote lichaam van Het

Ik leer wat het nodig heeft, zie
de rozen bloeien, ruik de schimmels
en herken aan de zwammen gevoelens
die ik heb begraven

in bewaarholletjes in de grond
van mijn lichaam, mijn aarde
Onderweg maak ik een kaart
van mijn ontdekkingen, van de waarheid
van het leven, mijn ziel

de tijdelijke huid tussen binnen en buiten
gespannen van mens tot mens
door sommigen betast en gelezen
raakvlak
, 2018-01-11
Bundel: Wezen 
Trefwoord: Identiteit 
Opdracht: Maria Godschalk 


De draak heeft honger, hapt
mijn weerstand weg, vreet
mijn krachten aan, iklief

valt uit elkaar –
het gebeurt gewoon
en doet pijn

ik bestrijd haar met draken-
doders, ze doen hun best
mijn lief rent heen en weer

tussen andere fronten
hij verleidt mij niet
tot wat ik nodig heb

wat we zouden kunnen
een bancirkel trekken
dan maar mezelf

afzonderen, waarnemen waar
in mijn gehavende binnenste
de draak brult

om aandacht en liefde
om mijn beste zelf
bloot te geven
, 2018-01-11
Bundel: Wezen 
Trefwoord: Liefde voor jezelf 
Opdracht: Maria Godschalk 


On the way I make a map
of the roads to the roads
that I do not know yet
on the small earth of my body
within the large body of God

I learn what it needs, see
the roses bloom, smell the fungi
and recognize by the mushrooms feelings
I did bury

in storage holes in the ground
of my body, my earth
On the way I make a map
of my discoveries, of the truth
of life, my soul

the temporary skin between inside and outside
tightened from human being to human being
an interface
touched and read by a few
, 2018-01-15
Bundel: Wezen 
Opdracht: Maria Godschalk 


The dragon is hungry, biting
my resistance away, eating
my powers, sweet-I

is falling apart –
it just happens
and it hurts

I fight her with dragon-
killers, they do their best
my love runs back and forth

between other fronts
he doesn't tempt me
to what I need

what we could do
draw a banning circle
so I seclude

myself, observe where
in my battered inside
the dragon roars

for attention and love
for my best self
to be exposed
, 2018-01-15
Bundel: Wezen 
Opdracht: Maria Godschalk 


Het is pas de derde dag
denk ik steeds en ook dat
ik niets aan die gedachte heb

Wel aan mijn adem en de rust
nu er voorlopig niets te doen valt
aan de feiten van bloed

steen, ijzer, de elementen
van het periodiek systeem
niets te doen, alleen te denken

En dat kan wel wat minder
het afwegen en bepalen
van mijn voortschrijdend inzicht

wat goed voor mij is
in de vlagen chaos
en paniek, alleen te denken

aan mijzelf
als schepper
van mijn leven
, 2018-01-18
Bundel: Wezen 
Trefwoord: Nadenken 
Opdracht: Maria Godschalk 


It's only the third day
I keep thinking, and also that
this doesn't bring me anything

My breath does, and the peace
since there’s nothing to do for now
about the facts of blood

stone, iron, the elements
of the periodic table
nothing to do, just think

And that may be a bit less
the weighing and determining
of my advancing insight

what is good for me
in the squalls of chaos
and panic, just think

of myself
as creator
of my life
, 2018-01-18
Bundel: Wezen 
Opdracht: Maria Godschalk 


Etiketten laten weer los
gelukkig maar
het leven trekt en duwt

zich uiteindelijk vrij, wil zien
en laten zien: het lichaam
slechts gekleed in zijn ziel

de mens die we zijn
het leven dat we leiden
in het echt

niet te onderscheiden
van elkaar, verbonden
met het Allergrootste

dat te groot voor ons is
te groot voor kleinzieligheid
van beter weten of denken te zijn –

alleen onze daden
kunnen er in delen
onze zorgzaamheid

onze liefde
alleen onze liefde
is groot genoeg
, 2018-01-19
Bundel: Stempels Maskers 
Trefwoord: Liefde 
Opdracht: Maria Godschalk 


Labels come off again
fortunately
life is pulling and pushing

itself free, eventually, wishing
to see and show: the body
merely dressed in its soul

the human being we are
the life we lead
in reality

indistinguishable
from one another, connected
with the Very Greatest

which is too great for us
too great for narrow-mindedness
haughtiness or conceit –

only our deeds
can share in it
our caring

our love
only our love
is great enough
, 2018-01-19
Bundel: Stempels Maskers 
Opdracht: Maria Godschalk 


Alle luikjes opengezet
voelen wat er gaande is
in de schemering
in mij

niet fantaseren
voelen wat er gaande is
daar buiten een afscheid
hun armen om elkaar

en heel de laan lang
zijn mijn benen moe
van de trimmer die lacht
naar de gelukkige vrouw

tranen in mijn ogen
om de baby in haar wagen
het wordt donker
mijn raam een spiegel

waarin mijn voorlopige zelf
om liefde vraagt
voor mijn huwelijk
in aanbouw

en voor mijn lichaam
o spiegelbeeld
ik houd van jou
ik doe wat ik kan
, 2018-02-27
Bundel: Meer 
Trefwoord: Liefde voor jezelf 
Opdracht: Maria Godschalk 


All the little shutters opened up
feeling what is going on
in the twilight
within me

not fantasizing
feeling what is going on
outside, over there, a farewell
their arms around each other

and all the way long
my legs are tired
from the runner who smiles
at the happy woman

tears in my eyes
over the baby in her pram
it is getting dark
my window a mirror

in which my preliminary self
asks for love
for my marriage
under construction

and for my body
oh mirror image
I love you
I do what I can
, 2018-02-28
Bundel: Meer 
Opdracht: Maria Godschalk 


Dag lieve mens in de spiegel
ik houd van jou, heel de dag

zal ik voor je zorgen en zo sterk
mijn wensgedachten denken

dat ze uit mijn handen uitgroeien
tot mijn leven, geworteld

in lachende gezondheid
zo'n honger heb ik

naar zorgeloosheid
mijn angsten verankerd

in blakend bloed
mijn lichaam verankerd

in de grote ziel
van overal vrienden

zo'n honger heb ik
naar mijn beste zelf
Amsterdam, 2018-05-01
Bundel: OverLeven 
Trefwoord: Liefde voor jezelf 
Opdracht: Maria Godschalk 


Bye dear woman in the mirror
I love you, all day

I will take care of you and so strongly
will I think my wishful thinking

that it grows out of my hands
into my life, rooted

in smiling health
so hungry I am

for lightheartedness
my fears anchored

in glowing blood
my body anchored

in the great soul
of friends everywhere

so hungry I am
for my best self
Amsterdam, 2018-05-01
Bundel: OverLeven 
Opdracht: Maria Godschalk 


Ik wil niet voor mezelf leven
daar ben ik niet goed in en leven
is ook niet zo bedoeld, maar

het is nodig: mijn lichaam
heeft het moeilijk

en wil verwend worden
meer verwend worden
meer dan ik weet

dat verstandig is; mijn verstand
heeft juist rust nodig

geen diepgravende gedachten
alleen praktische zorgen
voor mijzelf zorgen

en alleen als het kan
ook voor anderen, mijn lief

anders ben ik niets
waard, ben ik niet
wie ik wil en hoop

te kunnen zijn: gezond
genoeg voor lang en gelukkig
Amsterdam, 2018-05-28
Bundel: Het Halve Werk 
Trefwoord: Gezondheid 
Opdracht: Maria Godschalk 


I don't want to live for myself
I am not good at it and life isn't
meant to be that way either, but

it is necessary: my body
has a hard time

and wants to be spoiled
to be spoiled more
more than I know

that is sensible; my senses
just needs rest

no in-depth thoughts
only practical concerns
taking care of myself

and only if possible
also of others, my love

otherwise I am not
worth anything, not
who I want and hope

I can be: healthy
enough for happily ever after
Amsterdam, 2018-05-28
Bundel: Het Halve Werk 
Opdracht: Maria Godschalk 


Jij op jouw balkon
met een herinnering
een mooie herinnering
een mooie avond, stilte
jij op het balkon, ik in de kamer

schemerende nevels een gloed
over de stad, zoals toen

je wakker werd uit de roes
verkleumd en klam
een paar mannen nog
aan het vissen, de geur
van de wijde kleine wereld

van grondmist, die sfeer
die zomaar over jaren heen stapt
van dat gras naar dit balkon
een herinnering om te delen
over dagelijkse zorgen heen
Amsterdam, 2018-06-04
Bundel: Groet van toen 
Trefwoord: Herinneringen 
Opdracht: Maria Godschalk 


You on your balcony
with a memory
a sweet memory
a sweet night, silence
you on the balcony, I in the room

dusky mists a glow
over the city, like then

when you woke up from the high
numb and clammy
a few men still
fishing, the scent
of the wide small world

of ground fog, that atmosphere
just stepping over all the years
from that grass to this balcony
a memory to share
over all the daily worries
Amsterdam, 2018-06-05
Bundel: Groet van toen 
Opdracht: Maria Godschalk 


Kan een mens succesvol zijn
als tijdelijkheid het succes ontkent
blootlegt dat het ijdel is, een illusie
van ijdelheid of zelfgenoegzaamheid?

Kan een mens succesvol zijn
als hij niet weet hoe lang hij overleefd wordt
door zijn prestatie, hoeveel generaties lang
hoeveel eeuwen van nuttig gebruik?

Kan een mens succesvol zijn
in zijn eigen ogen, gemeten
naar de jaren van zijn leven
wetend wat zijn wensen zijn?

Kan een mens succesvol zijn
als hij zijn resultaten zwaarder
laat wegen dan zijn problemen
mislukkingen en inspanningen?

Of is een mens succesvol als
hij zo goed mogelijk laat verlopen
wat er gebeurt, het gewone
dagelijkse, waar hij ook is

als hij aandachtig en zorgzaam
voor het wel en wee van hemzelf
en zijn naasten, in harmonie
zijn energie laat stromen?
, 2018-09-29
Bundel: Lilith's Krachten 
Trefwoord: Succes 
Opdracht: Maria Godschalk 


Can a person be successful
if temporality denies success
revealing that it is vain, an illusion
of vanity or complacency?

Can a person be successful
if he does not know how long he will be survived
by his performance, how many generations
how many centuries of utilization?

Can a person be successful
in his own eyes, measured
according to the years of his life
knowing what his wishes are?

Can a person be successful
if he makes his results
outweigh his problems
failures and efforts?

Or is a person successful if
he makes go as well as possible
what is happening, the ordinary
daily, wherever he is

if he attentively and caring
for the ups and downs of himself
and his loved ones, flows his energy
in harmony?
, 2018-09-29
Bundel: Lilith's Krachten 
Opdracht: Maria Godschalk 

Amsterdam, 2018-11-07
Bundel: OverLeven 
Trefwoord: Levenslust 
Opdracht: Maria Godschalk 


Mijn tent ligt in de kamer
opgerold in de hoek
naast het logeerbed

ik kijk even om
de deur is niet op slot
net als al de deuren

op deze hal, negentien hoog
in de hemel ben ik een bang vogeltje
in een vreemd nest

dat wiegt in de wind
Binnen ruist de lucht zacht
sensoren voelen wat ik wil

voelen met mijn eigen zintuigen:
het seizoen, het zand en de zon
maar ik durf niet naar buiten

500 treden is me te veel, de lift te klein
Ik ga lang onder de douche
trek andere kleren aan

over mijn angst:
hier ben ik, in jouw wereld
wil ik je zien
, 2018-11-27
Bundel: Zomervogels 
Trefwoord: Interesse 
Opdracht: Maria Godschalk 


Ik ken teveel mensen, serieus
ik heb het erg druk met hen

te bellen en samen thee te drinken
het is niet te doen, mijn dag

is te kort en het leven is zand
weglekkend uit mijn hand

Natuurlijk moet ik niet knijpen
het is maar een illusie

die verbergt dat ik lig
in het lichaam van de aarde

dat ik adem in haar longen
en eet in haar buik

meestroom in haar bestaan
met mijn liefde, mijn lief en mijn vrienden

samen, waar we ook zijn
tegelijkertijd in het volle bewustzijn

dat de weken door de jaren rennen
en de jaren door mijn leven
, 2018-11-28
Bundel: Meer 
Trefwoord: Leven 
Opdracht: Maria Godschalk 


Alles is al gezegd
jij snakt naar goede tijden
net als ik
     Wil je gaan
     slapen bij vrienden?

Je bent bang
dat het niet goed komt
je zou niet weten hoe
     Je gezicht zegt: laat me
     zolang maar met rust


Blijf, we zijn getrouwd
om contact te hebben
dat is normaal
     een intieme harmonie
     van jouw en mijn normaal

Nog steeds ontdekken we
samen stukjes van de wereld
en nieuwe stukjes van onszelf
     nog steeds kunnen we verder
     groeien met elkaar

Ik wil welkom zijn
bij jou, serieus
niet alleen lieve woorden
     zeggen zonder te praten
     over wat we hebben beloofd

Ik wil meer tederheid
dan de verwenbaden
van onstuimige energie
     ik wil onze liefde
     niet klemzetten

op onbereikbare plaatsen
Amsterdam, 2019-01-27
Bundel: Vrijnd 
Trefwoord: Liefdesverdriet 
Opdracht: Maria Godschalk 


Everything has already been said
you long for good times
just like me
     Do you want to leave
     and sleep with friends?

You are afraid
it's not gonna be OK
you wouldn't know how
     Your face says: leave me
     alone for a while


Stay, we are married
to have contact
that is normal
     an intimate harmony
     of your and my normal

We still discover pieces
of the world together
and new bits of ourselves
     we still can continue
     to grow together

I want to be welcome
with you, seriously
not just saying nice words
     without talking
     about what we have promised

I want more tenderness
than the pampering baths
of impetuous energy
     I want our love
     not to be jammed

in unreachable places
Amsterdam, 2019-01-27
Bundel: Vrijnd 
Opdracht: Maria Godschalk 


We zijn eerlijk
we houden het spel gaande
met ernstige gezichten
zonder te spelen dat we spelen

We zeggen hardop dat
onze verwachtingen vechten
met de feiten die we zeggen

te accepteren
en we zoeken omzichtig
bij elkaar naar vaste grond
voor onze losgeslagen ankers

De mantel van de touwen
die ons verbinden, schuurt
aan flarden
en we zoeken omzichtig

onder water
naar plaatsen om te groeien
van elkaar en met elkaar

want ons avontuur dreigt
vast te lopen in onvermogen
als een project in een eindfase
zonder eind
Amsterdam, 2019-01-27
Bundel: Vrijnd 
Trefwoord: Liefdesrelatie 
Opdracht: Maria Godschalk 


We are honest
we keep the game going
with serious faces
without playing that we play

We say out loud that
our expectations are fighting
with the facts we say

we accept
and we warily search
in each other for solid ground
for our anchors wrenched loose

The cover of the ropes
that connect us, is scraping
to shreds
and we warily search

under water
for places to grow
from and with each other

because our adventure threatens
to get stuck in inability
like a project in a final phase
without end
Amsterdam, 2019-01-27
Bundel: Vrijnd 
Opdracht: Maria Godschalk 


Kippekop kakelt alle kanten uit
want mijn man volgt weer eens
een eigen waarheid en vergeefs
zoek ik naar stilte

Zwartje zit diep in haar put
te zuchten dat ze stikt
in het donkerende donker
waar het nooit stil is

Zo gaat het niet!
Breng noten en repen chocola!
Mevrouw installeert zich
om in stilte te gaan genieten

Was het maar zo
simpel, krijst Kippekop
Kierewiet, Vetzak, Niksnut
honen ze; Stilte, Stilte, roep

ik, En nu wegwezen! Ik ga
aan iets anders denken
of gedachteloos
sporten, moe worden

Was het maar zo
simpel, krijst Kippekop
en de put kermt
en de divan snurkt
Amsterdam, 2019-02-09
Bundel: Vrijnd 
Trefwoord: Paniek 
Opdracht: Maria Godschalk 


Chatterchick is scattering cackles
because my husband is following
a truth of his own again and in vain
I am looking for silence

Blacky is in the dumps
sighing that she suffocates
in the darkening darkness
where it's never silent

It won't work!
Bring nuts and bars of chocolate!
Madam settles herself
to savour it in silence

I wish it were so
easy, Chatterchick cries
Bonkers, Fatty, Layabout
they taunt; Silence, Silence, I

shout, Go, go! I'm going
to think of something else
or thoughtlessly
do sports, get tired

I wish it were so
easy, Chatterchick cries
and the dumps are moaning
and the sofa is snoring
Amsterdam, 2019-02-10
Bundel: Vrijnd 
Opdracht: Maria Godschalk 


Het is rustig beneden in de put
alleen echo's uit mijn hart
herhalend wie ik ben

tot mijn hoofd zich neerlegt
bij wie ik ben, keer op keer
ja zeggend

zonder mij namen te geven
van Goed, Slecht, Minder
en Vooruit dan maar

ik moet verder
met mijn eigenschappen
die ik nodig had en

die alleen in tegenwoordige tijd
gewogen dienen te worden
voor wat ik waard ben

Ik ga mezelf niet verdrinken
in verdriet en pijn
die de schuldigen aanwijzen –

ik ben alleen maar gewond
Amsterdam, 2019-05-12
Bundel: Stempels Maskers 
Trefwoord: Identiteit 
Opdracht: Maria Godschalk 


Het juiste moment bepaal ik
soms zelf, als ik genoeg denk

te weten, maar vaak word ik verrast
door wat er uit de hemel komt

precies op het moment
dat ik mijn ogen opendoe

 : : : : :Ik kijk in de envelop
 : : : : :die half verscholen ligt

 : : : : :te wachten op mijn onbewuste
 : : : : :weten van het juiste moment

 : : : : :om te lezen wat nu
 : : : : :betekenis heeft voor mij

Kon ik maar eens boven mijzelf staan
om de informatie te zien stromen

de windingen van de kanalen
uit het heelal in mijn lichaam

bewonderend te beschouwen
en begrijpend te genieten

van het leven, dat soms ligt
te wachten in mijn bewustzijn

als poste restante
Amsterdam, 2019-05-12
Bundel: Trage cirkels 
Trefwoord: Leven 
Opdracht: Maria Godschalk 


It's quiet down in the well
only echoes from my heart
repeating who I am

until my head acquiesces
in who I am, saying yes
time and time again

without giving me names
of Good, Bad, Less
and Just Carry On

I must be getting on
with my qualities
which I needed and

which only in the present tense
should be weighed
for what I am worth

I'm not going to drown myself
in sorrow and pain
pointing to the guilty –

I'm hurt, that's all
Amsterdam, 2019-05-12
Bundel: Stempels Maskers 
Opdracht: Maria Godschalk 


I determine the right moment
myself, sometimes, if I think

I know enough, but often I am surprised
by what comes from heaven

exactly at the moment
when I open my eyes

 : : : : :I look in the envelope
 : : : : :which half concealed

 : : : : :is waiting for my unconscious
 : : : : :knowledge of the right moment

 : : : : :to read what now
 : : : : :is meaningful to me

If only I could stand above myself
to see the information flow

to behold and admire
the turns of the channels

from the universe in my body
and to understand and enjoy

life, which sometimes
is waiting in my consciousness

as poste restante
Amsterdam, 2019-05-12
Bundel: Trage cirkels 
Opdracht: Maria Godschalk 


Ik zit op de volle kracht
van 210 paarden en ren
over het strand van De Haan
ik besta, ik leef
oerend hard

mijn ziel verslindt de branding
en het duin, het landschap
van mijn vrijheid, mijn droom
en de werkelijkheid vallen samen
op de grens van zee en vrienden

waar ik mijn Norton omhels
sterk, zelfstandig en vrij
schep ik beeld voor beeld
leven uit mijn verlangens
ik schep liefde in mijzelf
Amsterdam, 2019-06-03
Bundel: De trek 
Trefwoord: Levenslust 
Trefwoord: BEL-België# 
Opdracht: Maria Godschalk 


I am sitting on the full power
of 210 horses, running
across Rooster beach
I exist, I live
ouring fast

my soul devours the surf
and the dune, the landscape
of my freedom, my dream
and reality are falling together
on the border of the sea and friends

where I embrace my Norton
strong, autonomous and free
I create image by image
life from my desires
I create love within me
Amsterdam, 2019-06-03
Bundel: De trek 
Trefwoord: BEL-België# 
Opdracht: Maria Godschalk 


Ik kan mezelf van alles aandoen
me klem zetten in dilemma's
me ziek piekeren, me oppeppen
of niets doen en afwachten
afwisselend op de bank, mijn bed
of in de tuin hangend
tussen eik en linde

Ik kan me druk maken
over mijn gezondheid
en jou, eindeloos
afwegingen maken
en besluiten nemen

     Als dat tenminste waar is
     want denken is nadenken
     achter de gebeurtenissen aan
     rennend mezelf wijs maken

     dat ik mezelf in de hand heb
     plannen kan maken
     over mijn werk en mijn leven
     met jou, nu alles anders wordt

     en toch later nagenoeg hetzelfde
     gebleven zal blijken te zijn
     maar dan zonder deze baan
     en zonder jou, onwennig

     is alleen de overgang
Amsterdam, 2019-07-08
Bundel: Andere tijden 
Trefwoord: Relatie 
Opdracht: Maria Godschalk 


Ik schrik van de vraag
aan mezelf: wie verkwikt me?
Waar zijn de armen

die me gelukkig wiegen
en een mooie toekomst beloven?
Bij wie kan ik geborgen zijn?

     Kom op meid, er is meer
     onder de zon, ze schijnt
     kijk om je heen, ruik
     het weer, je hebt je neus

     je ogen, oren en mond
     en je handen natuurlijk
     niet alleen voor de liefde
     van een man, van een kind

Maar de wereld is zo groot
ik wil een mens
voor mezelf, een thuis

waar ik me oplaad
ik wil een mens
omarmen, vier armen

die samen voelen
dat ik een vrouw ben
om van te houden
Amsterdam, 2019-07-08
Bundel: Het Grote Geheim 
Trefwoord: Geborgenheid 
Opdracht: Maria Godschalk 


I can do anything to myself
get me stuck in dilemmas
rack my brains sick, activate me
or do nothing and wait
alternately on the couch, my bed
or hanging in the garden
between oak and lime

I can worry
about my health
and you, endlessly
make considerations
and decisions

     At least, if that is true
     because thinking is chasing
     after the events
     to fool myself

     that I am in control
     able to make plans
     about my work and my life
     with you, now that everything changes

     and yet later will prove to have
     remained almost the same
     though without this job
     and without you, unfamiliar

     is only the transition
Amsterdam, 2019-07-08
Bundel: Andere tijden 
Opdracht: Maria Godschalk 


I am shocked by the question
to myself: who will comfort me?
Where are the arms

that rock me happy
and promise me a bright future?
With whom will I be safe?

     Come on girl, there is more
     under the sun, it shines
     look around you, smell
     the weather, you have your nose

     your eyes, ears, and mouth
     and your hands of course
     not just for the love
     of a man, of a child

But the world is so big
I want someone
for myself, a home

where I recharge
I want someone
to embrace, four arms

that feel together
that I am a woman
to love
Amsterdam, 2019-07-09
Bundel: Het Grote Geheim 
Opdracht: Maria Godschalk 


Raak me niet aan, ik sla
vuur uit mijn onvergoten tranen
om de tentakels in mijn buik
ik verschroei elke hand
(ook de mijne)

Raak me niet aan, mijn huid
staat strak om de oude wonden
gehard tot een schurend harnas
tegen wat niemand mag doen
(en toch is gebeurd)

Raak me niet aan, mijn buik
verdraagt geen enkele druk
op het weivlies om de stekels
op de wonden van de lust
(van mannen)

Raak me niet aan, ik huil
het woekerende verleden
mijn lichaam uit voor nieuwe
cellen die van niets weten
(maagdelijk)
Amsterdam, 2019-08-11
Bundel: OverLeven 
Trefwoord: Aanraking 
Opdracht: Maria Godschalk 


Don't touch me, I strike
fire from my unshed tears
for the tentacles in my belly
I scorch every hand
(including mine)

Don't touch me, my skin
is tight around the old wounds
hardened to an abrasive armour
against what nobody should do
(and yet it happened)

Don't touch me, my belly
does not tolerate any pressure
on the serous membrane around
the spines on the wounds of lust
(of men for me)

Don't touch me, I cry
out the invasive past
from my body for new
cells that know nothing
(virginally)
Amsterdam, 2019-08-12
Bundel: OverLeven 
Opdracht: Maria Godschalk 

Amsterdam, 2019-09-01
Bundel: Andere tijden 
Trefwoord: Delen 
Opdracht: Maria Godschalk 

Amsterdam, 2019-10-13
Bundel: WoefWoef 
Trefwoord: Ontvangen 
Opdracht: Maria Godschalk 

, 2019-11-05
Bundel: Vrijnd 
Trefwoord: Misbruik 
Opdracht: Maria Godschalk 

, 2019-11-06
Bundel: Vrijnd 
Opdracht: Maria Godschalk 

, 2019-12-03
Bundel: Ik ben 
Trefwoord: Liefde voor jezelf 
Opdracht: Maria Godschalk 

, 2019-12-03
Bundel: Ik ben 
Opdracht: Maria Godschalk 

, 2019-12-21
Bundel: Ogen lippen borst en buik 
Opdracht: Maria Godschalk 

, 2020-01-22
Bundel: Maak vlug een foto 
Opdracht: Maria Godschalk 

, 2020-01-25
Bundel: Maak vlug een foto 
Opdracht: Maria Godschalk 

, 2020-02-09
Bundel: Groet van toen 
Opdracht: Maria Godschalk 


Het is fijn dat je aan mij denkt
maar een fantasie zou teveel zijn
ik ben van mezelf, niet van jou

wanneer ik alleen thuis ben
aan tafel of in bed, verlangend
naar gezelschap of aandacht

of niet, ik eet en ik slaap gewoon
in de kreukels van de nacht
onwetend of de maan schijnt

's Ochtends word ik wakker
de vogels wekken mijn zenuwen
en soms regent het

ik moet plassen en dringend
bezig zijn, denk niet dat
jij je tanden moet poetsen

om mij te kussen en in jouw
warmte te laten smelten
zo eenzaam ben ik niet
, 2020-03-10
Bundel: Blauwe plekken 
Trefwoord: Aandacht 
Opdracht: Maria Godschalk 


It's nice that you think of me
but fantasy would be too much
I am mine, not yours

when I am alone at home
at the table or in bed, longing
for company or attention

or not, I just eat and sleep
in the creases of the night
ignorant whether the moon is shining

In the morning, I awake
the birds arouse my nerves
and sometimes it rains

I have to pee and urgently
be busy, do not think that
you should brush your teeth

to kiss me and melt
me in your warmth
I'm not that lonely
, 2020-03-11
Bundel: Blauwe plekken 
Opdracht: Maria Godschalk 


Es ist schön, dass du an mich denkst
aber eine Fantasie wäre zu viel
ich gehöre mir, nicht dir

wenn ich alleine zu Hause bin
am Tisch oder im Bett, verlangend
nach Gesellschaft oder Aufmerksamkeit

oder nicht, ich esse und schlafe einfach
in den Falten der Nacht
unwissend ob der Mond scheint

Morgens wache ich auf
die Vögel wecken meine Nerven
und manchmal regnet es

ich muss pinkeln und dringend
beschäftigt sein, denke nicht
dass du deine Zähne putzen solltest

um mich zu küssen und mich zu
schmelzen in deiner Wärme
so einsam bin ich nicht
, 2020-03-11
Bundel: Blauwe plekken 
Opdracht: Maria Godschalk 


Ach lieverd, ik ken je, echt
waar, ik houd van je, ik wil je
dicht bij me, we kunnen het
zo leuk hebben samen, waar
ben je, nu het moeilijk is?

Werk is geen vakantie
maar we helpen elkaar
Dat is toch okee? ja
hier is dat okee, bij mij
ben je okee als je wilt

Dus waarom niet?

Luister, doe niet zo moeilijk
jij maakt de rotzooi in huis
jij saboteert wat je afspreekt
en wat je belooft, waarom
heb ik me zo uitgesloofd

voor jou, wat verberg je
voor mij, het is niet eerlijk
wees een man en geef toe
dat ik gelijk heb
en jou kan vertrouwen
, 2020-03-12
Bundel: Vrijnd 
Trefwoord: Ego 
Opdracht: Maria Godschalk 


Dear darling, I know you, really
I love you, I want you
close to me, we can
have so much fun together, where
are you now it's hard?

Work is not a holiday
but we help each other
That's okay, isn't it? yes
here it's okay, with me
you are okay if you want

So why not?

Listen, don't be so hard
you make the mess in the house
you sabotage what you agree on
and what you promise, why
did I go out of my way

for you, what are you hiding
from me, it's not fair
be a man and admit
that I'm right
and can trust you
, 2020-03-13
Bundel: Vrijnd 
Opdracht: Maria Godschalk 


Mein Liebling, ich kenne dich, wirklich
ich liebe dich, ich will dich
in meiner Nähe, wir können so viel
Spaß zusammen haben, wo
bist du jetzt, wo es schwer ist?

Arbeit ist kein Feiertag
aber wir helfen uns gegenseitig
Das ist gut, oder? ja
hier ist das gut, mit mir
geht's dir gut, wenn du willst

Also, warum nicht?

Hör zu, sei nicht so hart
du machst das Chaos im Haus
du sabotierst, was du verabredest
und was du versprichst, warum
habe ich mir Mühe gegeben

für dich, was versteckst du
vor mir, es ist nicht fair
sei ein Mann und gebe zu
dass ich Recht habe
und dir vertrauen kann
, 2020-03-13
Bundel: Vrijnd 
Opdracht: Maria Godschalk 


Ik weet het nog
ik heb het vaak gezien
aan hun gezichten, hun eis

een grote meid te zijn
niet tomeloos te komen zeuren
om aandacht

    Ontplof maar, je bent sterk
    het woedende bewijs
    van ons gelijk


niet te hoeven zorgen
voor mij, ze hadden recht
op hun eigen leven

dus deed ik onoverwinnelijk
mijn mond open, krachtig
voor mezelf en iedereen

Ik duld geen onrecht
waar ik bij sta, hoor je me?
Wat is er toch met de mensen?

Ze lopen blind door de stad
mijden vreemden en oma's
negeren hongerige poesjes

en gooien hun planten weg, tsja
ik heb een tomeloze energie, maar
waar is het leger dat mij helpt?
, 2020-03-13
Bundel: Stempels Maskers 
Trefwoord: Vechter 
Opdracht: Maria Godschalk 
Opdracht:  


I do remember
I have seen it many times
on their faces, their demand

to be a big girl
not unbridledly whining
for attention

    Just explode, you are strong
    the furious evidence
    of our right


not to take care
of me, they were entitled
to their own lives

so I opened my mouth
invincible, powerful
for myself and everyone

I do not tolerate injustice
in front of me, do you hear me?
What is it with the people?

They walk blindly through the city
avoid strangers and grannies
ignore hungry pussycats

and throw away their plants, well
I have boundless energy, but
where is the army to help me?
, 2020-03-14
Bundel: Stempels Maskers 
Opdracht: Maria Godschalk 
Opdracht:  


Ich erinnere mich
ich habe es oft gesehen
in ihren Gesichtern, ihre Anforderung

ein großes Mädchen zu sein
nicht ungezügelt zu jammern
nach Aufmerksamkeit

    Explodiere mal, du bist stark
    der wütende Beweis
    unseres Rechts


sich nicht zu kümmern
um mich, sie hatten Anspruch
auf ihr eigenes Leben

also öffnete ich unbesiegbar
meinen Mund, mächtig
für mich und alle

Ich toleriere keine Ungerechtigkeit
vor mir, hörst du mich?
Was ist mit den Leuten?

Sie gehen blind durch die Stadt
meiden Fremde und Omas
ignorieren hungrige Kätzchen

und werfen ihre Pflanzen weg, na ja
ich habe grenzenlose Energie, aber
wo ist die Armee, um mir zu helfen?
, 2020-03-14
Bundel: Stempels Maskers 
Opdracht: Maria Godschalk 
Opdracht:  


Ik zou
ontsnappen, niet beter weten
en ervandoorgaan, misschien bang
zonder straatkat die mij helpt
maar vrij

Ik zou
afgaan op mijn dromen
de geuren waar ik niet bij kan
door heggen en tuinen struinen
dat zal ik nooit vergeten

Zou het
zo gegaan zijn
en wil jij dat ook
of is aandacht genoeg
wanneer je miauwt

Vermaak me, Streel me
of vraag je: Troost me
je hebt gewoon geen idee
wat een gevangenis is
laat me vrij
, 2020-03-14
Bundel: De trek 
Trefwoord: Vrijheid 
Opdracht: Maria Godschalk 


I would
escape, not know better
and run off, maybe scared
without a street cat helping me
but free

I would
go straight for my dreams
the smells that I can't reach
stroll through hedges and gardens
I'll never forget it

Would it
have happened that way
and do you want that too
or is attention enough
when you meow

Entertain me, Caress me
or are you asking: Comfort me
you just have no idea
what prison is
set me free
, 2020-03-15
Bundel: De trek 
Opdracht: Maria Godschalk 


Ich würde
fliehen, nicht besser wissen
und abhauen, vielleicht ängstlig
ohne eine Straßenkatze, die mir hilft
aber frei

Ich würde
losgehen auf meine Träume
die Gerüche, die ich nicht erreichen kann
durch Hecken und Gärten streifen
ich werde das nie vergessen

Würde es
so passiert sein
und willst du das auch
oder ist Aufmerksamkeit genug
wenn du miaust

Unterhalte mich, Streichle mich
oder fragst du: Tröste mich
du hast einfach keine Ahnung
was ein Gefängnis ist
lass mich frei
, 2020-03-15
Bundel: De trek 
Opdracht: Maria Godschalk 


Kom je mee, Angelina
     weg van heisasa hopsa?
Als de klokken versnellen
     is het tijd voor jezelf
veilig onder de pannen
     van een eigen gewelf
Kom je mee, Angelina?
     We staan zelf op het spel
     en de lucht waait vaarwel

Schrijf een dagboek dat schept
     wat je nodig hebt, orde
die persoonlijk in woorden
     tot jouw waarheid kan worden
nooit en nimmer te verslinden
     door een haastige horde
Kom je mee, Angelina?
     Er zit storm in de lucht
     hoor de wolken, ze slaken een zucht

Verkies langzaam te leven
     dat vergroot juist je kansen
ook al droom je van elfjes
     die jij tango's laat dansen
op de daken en torens
     hun kantelen en transen
Kom je mee, Angelina?
     Er regeert een gerucht
     van verstikkende lucht

Aan de wijzers van de klok
     hangt vergeefsheid als tijdbom
maar de rust in je hoofd
     is bij iedereen welkom
Om gelukkig te leven
     is jouw aandacht jouw rijkdom
Kom je mee, Angelina?
     Neem mijn hart in jouw hand
     want de lucht staat in brand
, 2020-03-30
Vaarwel, Angelina – 1965
Bundel: Lilith's Krachten 
Trefwoord: Rust 
Opdracht: Maria Godschalk 
Opdracht:  
Eerbetuiging: Dylan, Bob 
Eerbetuiging: Baez, Joan 


Please come, Angelina
     away from huzzaza hoopla
Take more time for yourself
     when the clockworks accelerate
tuck away safely under
     any vault you create
Please come, Angelina
     there's a fear in the sky
     hear, the winds blow goodbye

Set the order you need
     in a personal journal
which in words of your own
     will be vivid and truthful
never, ever devoured
     by a hurrying hurdle
Please come, Angelina
     there's a storm drawing near
     please come to a sky that is clear

Living slowly will help
     to increase your achievements
while you play with the fairies
     that dance cha-cha-cha movements
on the roofs and the towers
     with their merlons and battlements
Please come, Angelina
     I've heard rumours that sigh
     for a stifling hot sky

On the hands of the clock
     hangs the time bomb of vanity
but the peace in your head
     is releases humanity
Your attention is your wealth
     to enjoy your life happily
Please come, Angelina
     take my heart in your hand
     while the sky burns the land
, 2020-03-31
Bundel: Lilith's Krachten 
Opdracht: Maria Godschalk 
Opdracht:  
Eerbetuiging: Dylan, Bob 
Eerbetuiging: Baez, Joan 


Bitte komm, Angelina
     weg von Trarara hoppla
Wenn die Uhren beschleunigen
     ist es Zeit für dich selbst
sicher unter der Haube
     deines eigenen Gewölbe
Bitte komm, Angelina
     es sind wir selbst, die auf dem Spiel stehen
     und die Lüfte wehen auf Wiedersehen

Schreibe ein Tagebuch, das schafft
     was du brauchst, eine Ordnung
deine eindeutige Wahrheit
     in persönlicher Formulierung
nie und nimmer von einer
     hastigen Hürde verschlungen
Bitte komm, Angelina
     höre das Seufzen der Stürme
     sie rauschen durch die Lüfte

Entscheide dich, langsam zu leben
     dann wirst du Chancen gewinnen
auch wenn du von Elfen träumst
     die Tangos zu tanzen beginnen
auf den Dächern und Türmen
     ihren Wehrgang und ihre Zinnen
Bitte komm, Angelina
     weil es gibt Gerüchte
     von erstickenden Lüfte

Vergeblichkeit hängt an den Zeigern
     der Uhr wie eine Zeitbombe
aber die Ruhe in deinem Kopf
     ist allen willkommen
Den Reichtum deiner Aufmerksamkeit hast du
     in allem, der bleibt dir unbenommen
Bitte komm, Angelina
     nimm mein Herz in deine Hand
     weil die Luft gerät in Brand
, 2020-03-31
Bundel: Lilith's Krachten 
Opdracht: Maria Godschalk 
Opdracht:  
Eerbetuiging: Dylan, Bob 
Eerbetuiging: Baez, Joan 


Alle Kläppchen geöffnet
fühlen was los ist
in der Dämmerung
in mir

nicht fantasieren
fühlen was los ist
da draußen ein Abschied
ihre Arme umeinander

und die ganze Allee hinunter
sind meine Beine müde
vom Jogger, der
die glückliche Frau anlächelt

Tränen in meinen Augen
über das Baby in ihrem Wagen
es wird dunkel
mein Fenster ein Spiegel

in dem mein vorläufiges Selbst
bittet um Liebe
für meine Ehe
im Anbau

und für meinen Körper
oh Spiegelbild
ich liebe dich
ich mache was ich kann
, 2020-04-07
Bundel: HartenLust 
Opdracht: Maria Godschalk 

Amsterdam, 2020-04-12
Bundel: Zonder reserve 
Trefwoord: Liefde 
Opdracht: Maria Godschalk 


Op de rug van het beest
strijd ik Mijn Strijd
door een eeuwige storm
rondgesmeten in mezelf

Ik lach me sterk
en houd genoeg van mezelf
om te willen veranderen
maar het is wel vermoeiend

om steeds opnieuw te beginnen
Grapje! Ik weet al wie ik ben
ik kan alles uitleggen
ook waarom
ik graag uit balans ben
binnen mijn grenzen

De feestjes zijn elders
en de hemel bestaat niet
maar ik ben veilig
ik verveel me niet

de bijen zoemen
het leven fluit
eigenzinnig
door de scheuren heen
, 2020-04-12
Bundel: Lilith's Krachten 
Trefwoord: Balans 
Opdracht: Maria Godschalk 

Amsterdam, 2020-04-13
Bundel: Wezen 
Trefwoord: Balans 
Opdracht: Maria Godschalk 


Bladerend door mijn foto's
koos ik de kleurige olifant
als mijn naambordje in het web

Mijn huid voelt elke vlieg
die met telepootjes op mij landt
alsof ik ooit beloofd heb

om voor altijd verbonden
te zijn met hen en voor hen
klaar te staan

Maar ik wil er zijn
voor wie het voelt trillen
wanneer ik op grond stamp

De vliegen zwiep ik weg met een kus
misschien vinden ze zonder vleugels
hun thuis dichtbij op de grond

Daar ben ik ook, in elke kleur
te herkennen terwijl ik woon
waar ik woon en werk waar ik werk

Er valt zoveel te beleven
dat niemand ergens heen hoeft
als hij aandacht geeft
, 2020-04-13
Bundel: Lilith's Krachten 
Trefwoord: Rust 
Opdracht: Maria Godschalk 


Jullie leven nog in mijn huid
en in mijn buik, mijn cellen
weten alles nog
alsof jullie geest erin geslopen is

Ik ben niet veilig
soms worden jullie wakker
onder een andere naam
dreigend

te herhalen wat nooit had gemogen
Wat kan ik doen?
Wat moet ik roepen?
Ik ken jullie repelsteeltjesnamen
Ze doen me pijn

met onmacht en paniek
voor wat er gebeuren kan
Ik wil erover zwijgen
bij wijze, lieve mensen
die mijn lijden toch wel zien
, 2020-04-14
Bundel: Blauwe plekken 
Trefwoord: Misbruik 
Opdracht: Maria Godschalk 


You are still living in my skin
and in my belly, my cells
still remember everything
as if your spirit has crept into them

I am not safe
sometimes you wake up
under a different name
threatening

to repeat what should never have been
What can I do?
What should I call out?
I know your rumpelstiltskin names
They hurt me

with impotence and panic
for what can happen
I rather am silent about it
with wise, dear people
who see my suffering anyway
, 2020-04-15
Bundel: Blauwe plekken 
Opdracht: Maria Godschalk 


Ihr lebt immer noch in meiner Haut
und in meinem Bauch, meine Zellen
erinneren sich noch an alles
als ob sich euer Geist hineingeschlichen hat

Ich bin nicht sicher
manchmal wacht ihr auf
unter einem anderen Namen
drohend

zu wiederholen, was niemals hätte dürfen
Was kann ich tun?
Was soll ich rufen?
Ich kenne eure Rumpelstilzchennamen
Sie tun mich weh

mit Impotenz und Panik
für das, was passieren kann
Ich schweige lieber darüber
bei weise, liebe Leute
die mein Leiden ohnehin sehen
, 2020-04-15
Bundel: Blauwe plekken 
Opdracht: Maria Godschalk 


Browsing through my photos
I chose the colourful elephant
as my nameplate in the web

My skin feels every fly
that lands on me with telelegs
as if I ever promised

to be connected with them
and ready for them
forever

But I want to be there
for those who feel the vibration
when I stamp on the ground

I sweep away the flies with a kiss
maybe they find without wings
their home close by on the ground

I am there too, in every colour
recognizable while I dwell
where I dwell and work where I work

There is so much to experience
that nobody needs to go anywhere
if he gives attention
, 2020-04-15
Bundel: Lilith's Krachten 
Opdracht: Maria Godschalk 


Durch meine Fotos stöbernd
entschied ich mich für den bunten Elefanten
als mein Namensschild im Web

Meine Haut fühlt jede Fliege
die mit Telebeinen auf mir landet
als hätte ich jemals versprochen

für immer mit ihnen
verbunden und für sie
bereit zu sein

Aber ich möchte da sein
für diejenigen, die fühlen, wie es vibriert
wenn ich auf den Boden stampfe

Mit einem Kuss fege ich die Fliegen weg
vielleicht finden sie ohne Flügel
ihr Zuhause in der Nähe auf dem Boden

Da bin ich auch, in jeder Farbe
erkennbar, während ich wohne
wo ich wohne und arbeite wo ich arbeite

Es gibt so viel zu erleben
dass niemand irgendwohin gehen muss
wenn er Aufmerksamkeit schenkt
, 2020-04-15
Bundel: Lilith's Krachten 
Opdracht: Maria Godschalk 


On the back of the beast
I struggle My Struggle
thrown around in myself
by an eternal storm

I laugh me strong
and love myself enough
to be willing to change
but it is tiring

to start over and over again
Just kidding! I already know who I am
I can explain everything
including why
I like to be out of balance
within my limits

The parties are elsewhere
and heaven does not exist
but I'm safe
not bored

the bees buzz
life whistles
idiosyncraticly
through the cracks
, 2020-04-15
Bundel: Lilith's Krachten 
Opdracht: Maria Godschalk 


Auf dem Rücken der Bestie
kämpfe ich meinen Kampf
von einem ewigen Sturm
in mir herumgeworfen

Ich lache mich stark
und liebe mich genug
um mich ändern zu wollen
doch es ist anstrengend

immer wieder von vorne anzufangen
Nur ein Scherz! Ich weiß schon, wer ich bin
ich kann alles erklären
auch warum
ich innerhalb meiner Grenzen
aus dem Gleichgewicht geraten möchte

Die Partys sind woanders
und der Himmel existiert nicht
aber ich bin in Sicherheit
mir ist nicht langweilig

die Bienen summen
das Leben pfeift
eigenwillig
durch die Risse
, 2020-04-15
Bundel: Lilith's Krachten 
Opdracht: Maria Godschalk 


De muziek roept, vier het
met mij, met ons allen
ik daag je uit

raak me niet aan
het gaat je niet aan
waarom

dat wil ik
liever zelf
niet eens weten

Wat ik ervan snap
is onbespreekbaar
Raak me niet aan

de littekens zijn gevoeliger
dan ik verdragen kan
Ik laat ze niet zien

De muziek roept
ik daag je uit
ik daag je uit
, 2020-04-19
Bundel: Blauwe plekken 
Trefwoord: Misbruik 
Opdracht: Maria Godschalk 


Het alarm ging af
in mijn buik, dacht ik
maar het loeide al

veel eerder op mijn huid
voor onbegrepen gevaar
Dan ging ik ervandoor

sloeg om me heen, of dicht
als een ijzeren klem
Ik was een wandelend fort

vermomd als meisje
verlangend naar contact
dat ik niet verdroeg

zonder noodzaak
en harde afspraken
Nog steeds wil ik niet

bedrogen worden
door begrip en lieve woorden
mijn lichaam duldt niets

zeker geen verwachtingen
, 2020-04-19
Bundel: Blauwe plekken 
Trefwoord: Misbruik 
Opdracht: Maria Godschalk 


The music is calling, celebrate it
with me, with all of us
I challenge you

don't touch me
it's not your concern
why

I rather don't
even want to
know it myself

What I understand of it
is not up for discussion
Don't touch me

the scars are more sensitive
than I can bear
I don't show them

The music is calling
I challenge you
I challenge you
, 2020-04-20
Bundel: Blauwe plekken 
Opdracht: Maria Godschalk 


Die Musik ruft, feier es
mit mir, mit uns allen
Ich fordere dich heraus

fass mich nicht an
es geht dich nichts an
warum

ich selbst würde es
lieber nicht einmal
wissen

Was ich davon verstehe
kann nicht besprochen werden
Fass mich nicht an

die Narben sind empfindlicher
als ich ertragen kann
Ich zeige sie nicht

Die Musik ruft
ich fordere dich heraus
ich fordere dich heraus
, 2020-04-20
Bundel: Blauwe plekken 
Opdracht: Maria Godschalk 


The alarm went off
in my belly, I thought
but it was already blasting

much earlier on my skin
for puzzling danger
Then I would run away

strike out or clench
like an iron clamp
I was a walking fortress

disguised as a girl
longing for contacts
that I could not bear

without necessity
and hard agreements
I still don't want to

be cheated
by understanding and sweet words
my body tolerates nothing

certainly no expectations
, 2020-04-20
Bundel: Blauwe plekken 
Opdracht: Maria Godschalk 


Der Alarm ging los
in meinem Bauch, dachte ich
aber es brüllte schon

viel früher auf meiner Haut
für nicht verstandene Gefahr
Dann rannte ich weg

wehrte oder schloss ich mich
wie eine eiserne Klammer
Ich war eine wandelnde Festung

als Mädchen getarnt
sehnend nach Kontakten
die ich nicht ertragen konnte

ohne Notwendigkeit
und harte Vereinbarungen
Ich will immer noch nicht

betrogen werden
durch Verständnis und süße Worte
Mein Körper toleriert nichts

schon gar keine Erwartungen
, 2020-04-20
Bundel: Blauwe plekken 
Opdracht: Maria Godschalk 


Wanneer de zon nog geen warmte geeft
sta ik op met het dekbed om me heen
en kijk ik half achter het gordijn
de straat in, de eerste mensen

lopen nergens heen, een blokje om
met honden die geuren volgen
Ik vind het altijd eng
of ze me willen bijten

Weer denk ik aan jou, aan de uren
dat ik tussen verwijten en verlangen
half achter het gordijn op je wachtte
in de vensterbank en de straat in keek

Ik kijk naar de honden en ik kijk
naar mijn lege handen
mijn wettelijk lege handen
ongeschonden, niets aan te zien

Alleen uit mijn blote hart
heb je jezelf weggebeten
Het is koud
ik trek het dekbed over me heen
, 2020-04-20
Bundel: Vrijnd 
Trefwoord: Liefdesverdriet 
Opdracht: Maria Godschalk 


Ik heb twee volle dozen post
en een la met oude spullen
een herfstblad uit 1989
de vleugels die mama me aandeed
om te zien wat ik moest zijn

en een paar restjes van haar stem
uit de verstolen momenten
dat ik mijn adem inhield
om de geheimen te horen
die ze onderaan de trap besprak

Ik ruik weer wat ik wilde
heel de dag haar liefde
en dat ze dan gelukkig was
maar ik had een engel moeten zijn
om dat voor elkaar te krijgen

Alleen deze spullen zijn gebleven
steeds weer meeverhuisd
naar een nieuwe versie van mezelf
Soms snuif ik eraan, lees antwoorden
van toen en vind vragen voor nu
, 2020-04-20
Bundel: Stempels Maskers 
Trefwoord: Erfenis 
Opdracht: Maria Godschalk 
Opdracht:  


When the sun does not yet give warmth
I get up with the duvet around me
and half behind the curtain I look
down the street, the first people

don't go anywhere, around the block
with dogs that follow scents
I always find it scary
whether they want to bite me

Again I think of you, of the hours
in which I was waiting for you
in the windowsill half behind the curtain
between reproach and longing
looking down the street

I look at the dogs and I look
at my empty hands
my legally empty hands
unharmed, nothing to tell

You only bit yourself out
of my bare heart
It is cold
I pull the duvet over me
, 2020-04-21
Bundel: Vrijnd 
Opdracht: Maria Godschalk 


Wenn die Sonne noch keine Wärme gibt
stehe ich mit der Bettdecke um mich herum auf
und halb hinter dem Vorhang schaue ich
die Straße hinunter, die ersten Leute

gehen nirgendwo hin, um den Block herum
mit Hunden, die Gerüchen folgen
Ich finde es immer beängstigend
ob sie mich beißen wollen

Wieder denke ich an dich, an die Stunden
in denen ich zwischen Vorwürf und Verlangen
halb hinter dem Vorhang auf der Fensterbank
auf dich gewartet habe und die Straße hinunterschaute

Ich schaue auf die Hunde und ich schaue
auf meine leeren Hände
meine legal leeren Hände
unverletzt, nichts zu sehen

Nur aus meinem bloßen Herzen
hast du dich weggebissen
Es ist kalt
ich ziehe die Bettdecke über mich
, 2020-04-21
Bundel: Vrijnd 
Opdracht: Maria Godschalk 


I have two full boxes of mail
and a drawer with old stuff
an autumn leaf from 1989
the wings mama put on me
to see what I had to be

and a few scraps of her voice
from the stealthily moments
when I held my breath
to hear the secrets
she discussed downstairs

Again, I smell what I wished for
her love all day long
and she being happy accordingly
but I should have been an angel
to accomplish it

Only these items have remained
moved over and over with me
to a new version of myself
Sometimes I sniff it, read answers
from then and find questions for now
, 2020-04-21
Bundel: Stempels Maskers 
Opdracht: Maria Godschalk 
Opdracht:  


Ich habe zwei Kartons voller Post
und eine Schublade mit alten Sachen
ein Herbstblatt von 1989
die Flügel, die Mama mir angelegt hat
um zu sehen was ich sein musste

und ein paar Fetzen ihrer Stimme
von den verstohlen Momenten
in denen ich den Atem anhielt
um die Geheimnisse zu hören
die sie unten besprach

Ich rieche wieder, was ich wollte
ihre Liebe den ganzen Tag
und sie glücklich deshalb
aber ich hätte ein Engel sein sollen
um es zu schaffen

Nur diese Sachen sind geblieben
immer wieder mit mir umgezogen
zu einer neuen Version von mir
Manchmal schnuppere ich daran
lese Antworten von damals
und finde Fragen für heute
, 2020-04-21
Bundel: Stempels Maskers 
Opdracht: Maria Godschalk 
Opdracht:  


Onder de tafel loopt niemand
met reuzenschoenen in de weg
mijn wereld kan er bestaan –
tot aan het avondeten

de huizen, wegen en bouwprojecten
met al de gedachten van de mensen
die ik lezen en beantwoorden kan –
met nieuwe plannen

's Zomers staan er tafels in de tuin
met klemmen op de lange lakens
die wiegen in het licht van de wind –
mijn tent na het eten

die eerst klein en donker was
vol benen van de volwassenen
maar vrolijk van hun stemmen –
mijn andere wereld

Ik streel er het droge gras
baan paden voor de mieren
en adem de vreemde lucht –
van rozen en zweet
, 2020-04-24
Verlaten tafels – 2020
Bundel: Stempels Maskers 
Trefwoord: Realisme 
Opdracht: Maria Godschalk 
Eerbetuiging: Xue, Juane 


Under the table, no one
gets in the way with giant shoes
my world can exist there –
until dinner

the houses, roads and construction projects
with all the thoughts of the people
I can read and answer –
with new plans

In the summer there are tables in the garden
with clips on the long cloths
swaying in the light of the wind –
my tent after dinner

which was small and dark at first
full of adults' legs
but cheerful with their voices –
my other world

I stroke the dry grass
clear ways for the ants
and breathe the strange air –
of roses and sweat
, 2020-04-25
Bundel: Stempels Maskers 
Opdracht: Maria Godschalk 
Eerbetuiging: Xue, Juane 


Unter den Tisch geht niemand
mit riesigen Schuhen im Weg
meine Welt kann existieren –
bis zum Abendessen

die Häuser, Straßen und Bauprojekte
mit all den Gedanken der Menschen
die ich lesen und beantworten kann –
mit neuen Plänen

Im Sommer gibt es im Garten Tische
mit Klammern an den langen Tüchern
die im Licht des Windes schwanken –
mein Zelt nach dem Essen

das zuerst klein und dunkel war
voller Beine der Erwachsenen
aber fröhlich mit ihren Stimmen –
meine andere Welt

Ich streichle das trockene Gras
bahne Wege für die Ameisen
und atme die seltsame Luft –
von Rosen und Schweiß
, 2020-04-25
Bundel: Stempels Maskers 
Opdracht: Maria Godschalk 
Eerbetuiging: Xue, Juane 


Kom, dit is onze eigen film
we doen het nog een keer
over, denk ik 's nachts

na het plassen, terug in bed
blijf ik het overdoen
maar jij doet niet mee

en ligt daar maar
de slaap te slapen
die ik zo hard nodig heb

Ik wil niet vluchten
maar moeite doen, vechten
voor wie we kunnen zijn

en toch krijg ik het koud
van jou, ik bevries
van een angst die ik niet ken

Mijn hart, de vonken
van verlangen springen niet
over
, 2020-04-26
Bundel: Vrijnd 
Trefwoord: Liefdesverdriet 
Opdracht: Maria Godschalk 


Come on, this is our own movie
we'll do another take
I think at night

after peeing, back in bed
I keep redoing it
but you don't participate

and just lie there
sleeping the sleep
that I need so badly

I don't want to flee
but make an effort, fight
for who we can be

and yet I get cold
from you, I freeze
from fear I don't know

My heartbeat, the sparks
of desire do not skip
over
, 2020-04-27
Bundel: Vrijnd 
Opdracht: Maria Godschalk 


Komm schon, es ist unser eigener Film
wir versuchen es aufs neue
denke ich nachts

nach dem Pinkeln, wieder im Bett
wiederhole ich es immer wieder
aber du machst nicht mit

du liegst einfach da
und schlaft den Schlaf
den ich so dringend brauche

Ich will nicht flüchten
aber mich anstrengen, kämpfen
für wen wir sein können

und doch wird mir kalt
von dir, ich friere
von einer Angst, die ich nicht kenne

Mein Herzschlag, die Funken
des Verlangens springen nicht
hinüber
, 2020-04-27
Bundel: Vrijnd 
Opdracht: Maria Godschalk 

Amsterdam, 2020-05-12
Film “Being there” (1979)
Bundel: Wezen 
Trefwoord: Leven 
Opdracht: Maria Godschalk 
Eerbetuiging: Sellers, Peter 


Fass mich nicht an, ich schlage
Feuer aus meinen unvergossenen Tränen
um die Tentakel in meinem Bauch
ich versenge jede Hand
(meine auch)

Fass mich nicht an, meine Haut
ist straff um die alten Wunden
zu einer scheuernden Rüstung abgehärtet
gegen das, was niemand tun darf
(und doch passiert ist)

Fass mich nicht an, mein Bauch
verträgt keinen Druck
auf die Serosa um die Stacheln
auf die Wunden der Lust
(der Männer)

Fass mich nicht an, ich weine
die wuchernde Vergangenheit
aus meinem Körper für neue
Zellen, die nichts wissen
(jungfräulich)
Amsterdam, 2020-06-09
Bundel: Blauwe plekken 
Opdracht: Maria Godschalk 

Amsterdam, 2020-06-12
Bundel: Waartussen 
Trefwoord: Leefomgeving 
Opdracht: Maria Godschalk 

Amsterdam, 2020-06-14
Bundel: Waartussen 
Trefwoord: Levenslust 
Opdracht: Maria Godschalk 

Amsterdam, 2020-06-14
De hond aan de lijn – 215
Geciteerd in "De weerlegging van alle ketterijen" door tegenpaus Hippolytus van Rome, ca. 200
Bundel: Waartussen 
Trefwoord: Vrijheid 
Opdracht: Maria Godschalk 
Eerbetuiging: Zeno(n) - Citium 

Amsterdam, 2020-06-14
Bundel: Waartussen 
Trefwoord: Illusies 
Opdracht: Maria Godschalk 

Amsterdam, 2020-06-15
Bundel: Zomervogels 
Trefwoord: Levenslust 
Opdracht: Maria Godschalk 

Amsterdam, 2020-06-19
Bundel: OverLeven 
Trefwoord: Ziekte 
Opdracht: Maria Godschalk 

Amsterdam, 2020-06-19
Bundel: OverLeven 
Trefwoord: Ziekte 
Opdracht: Maria Godschalk 

Amsterdam, 2020-06-19
Tumoren
Bundel: OverLeven 
Trefwoord: Ziekte 
Opdracht: Maria Godschalk 

Amsterdam, 2020-06-19
Bundel: OverLeven 
Trefwoord: Zorgen 
Opdracht: Maria Godschalk 

Amsterdam, 2020-06-19
Bundel: OverLeven 
Trefwoord: Ziekte 
Opdracht: Maria Godschalk 

Amsterdam, 2020-06-20
Dule si (Tempel van de Vreugde der Alleenstaanden, in Tianjin, gewijd aan Guanyin, gebouwd in 984)
Bundel: Uit Heilige Boeken 
Trefwoord: Vreugde 
Opdracht: Maria Godschalk 

Amsterdam, 2020-06-21
Bundel: Zonder reserve 
Trefwoord: Seks 
Opdracht: Maria Godschalk 

Amsterdam, 2020-07-12
Bundel: Ongewrongen 
Opdracht: Maria Godschalk 

Amsterdam, 2020-07-12
Bundel: Vrijnd 
Opdracht: Maria Godschalk 

Amsterdam, 2020-07-12
Bundel: Lilith's Krachten 
Opdracht: Maria Godschalk 

Amsterdam, 2020-07-28
Bundel: Ongewrongen 
Trefwoord: Identiteit 
Opdracht: Maria Godschalk 

Amsterdam, 2020-07-29
Bundel: Ongewrongen 
Opdracht: Maria Godschalk 

Amsterdam, 2020-07-29
Bundel: Ongewrongen 
Opdracht: Maria Godschalk 

Zywa
Componisten Duits Engels 5-7-5
Penseel PuimPuin Regen Liefdes
Verdicht Trekvogels Alsloos Theater