Opdracht aan:  Siera Mayhew


Oh, you noble knights
and wise old women
I couldn't care less

about advice and pity
what do you know

about this nix city
or the commotion in my heart
you can't see the blood

flow to my face, my lips
twitching, my smile telling

what I won't say or write
you can't hear the charm
of my voice, I know

my problems
better than you do
, 2019-03-09
Bundel: Stempels Maskers 
Trefwoord: USA-Nixa# 
Opdracht: Siera Mayhew 


Sometimes I need someone

let us have a chat
meet somewhere here
or in a conversation box

we could laugh together
and share some
endorphin sweets

cutting isn't enough
red lines, welling up
from my heart

the kerfs of my tribe
saw teeth, welling up
from my heart

and read my poetry
red lines, welling up
from my heart
, 2019-03-09
Bundel: Stempels Maskers 
Trefwoord: USA-Missouri# 
Opdracht: Siera Mayhew 


Oh, jullie edele ridders
en wijze oude vrouwen
ik heb lak aan jullie

advies en medelijden
wat weten jullie nu

van deze niksige stadje
of de onrust in mijn hart
je kunt het bloed niet zien

stromen naar mijn gezicht, mijn lippen
die trillen, mijn glimlach die zegt

wat ik niet vertel of schrijf
je hoort de verleiding niet
van mijn stem, ikzelf

ken mijn problemen
beter dan jij
, 2019-03-09
Nixa (Missouri) = Niks dan een kruispunt
Bundel: Stempels Maskers 
Trefwoord: Levenslust 
Trefwoord: USA-Nixa# 
Opdracht: Siera Mayhew 


Soms heb ik iemand nodig

laten we een praatje maken
hier ergens afspreken
of elkaar schrijven

we zouden samen kunnen
lachen, wat endorfine-
snoepjes kunnen delen

snijden is niet genoeg
rode lijnen, opwellend
uit mijn hart

de kerven van mijn stam
zaagtanden, opwellend
uit mijn hart

en lees mijn gedichten
rode lijnen, opwellend
uit mijn hart
, 2019-03-09
De Niuachi = Volk van de Riviermonding, de Missouria stam
Bundel: Stempels Maskers 
Trefwoord: Liefdeswens 
Trefwoord: USA-Missouri# 
Opdracht: Siera Mayhew 


Mijn lichaam wordt een wrak
als ik er niet voor zorg
en ontevreden ben

als het allemaal niet zo mooi is
als het lijkt, en er van alles moet
veranderen wat ondoenlijk is

Overal zie ik glanzende mensen
ze wijden hun lichamen
als tempels

van vlees, botten en bloed
aan plastic schoonheid
of aan iets hogers

maar mijn tempel is voor mijzelf
een kunstwerk
van mijn geest

die luistert
wanneer mijn lichaam roept
om aandacht en tederheid

te geven en ontvangen
ik ben geen avatar
maar intiem mijzelf
, 2019-03-22
Intimiteit – 2019
Bundel: Ogen lippen borst en buik 
Trefwoord: Liefde voor jezelf 
Opdracht: Siera Mayhew 
Eerbetuiging: Verhaeghe, Paul 


My body becomes a wreck
if I don't take care of it
and am dissatisfied

if it's not all that beautiful
as it seems, and so much
should change what can't be done

I see shiny people everywhere
they devote their bodies
as temples

of flesh, bones, and blood
to plastic beauty
or something higher

but my temple is for myself
a work of art
of my mind

that listens
when my body calls
for recognition and tenderness

to give and to receive
I am not an avatar
but intimately myself
, 2019-03-23
Bundel: Ogen lippen borst en buik 
Opdracht: Siera Mayhew 
Eerbetuiging: Verhaeghe, Paul 


They say I live in a fantasy
they say I need to see my doctor
they say I am troubled

 : : : : :Some of them don't like me
 : : : : :and I don't like me
 : : : : :being that girl

 : : : : :who hates to look in the mirror
 : : : : :but dresses up to catch your eye
 : : : : :who is never afraid

 : : : : :to make statements
 : : : : :to be stubborn, just
 : : : : :to be frank, longing

 : : : : :to be submissive
 : : : : :and to gain the carnal
 : : : : :pleasure of my body

 : : : : :Yet I'm drowning
 : : : : :while waiting for help –
 : : : : :it is arranged for next year

They say I lie to myself
they say I am different
than I feel, and I feel

my cuts
Amsterdam, 2019-05-18
Bundel: Blauwe plekken 
Opdracht: Siera Mayhew 


Ik leef in een fantasie
ik moet naar de dokter
ik ben moeilijk, zeggen ze

 : : : : :Sommigen mogen me niet
 : : : : :en ik mag mezelf niet
 : : : : :als dat meisje

 : : : : :dat niet in de spiegel wil kijken
 : : : : :maar graag de aandacht trekt
 : : : : :dat nooit bang is

 : : : : :om uitspraken te doen
 : : : : :om dwars te liggen, gewoon
 : : : : :om eerlijk te zijn, verlangend

 : : : : :onderdanig te zijn
 : : : : :en het vleselijke genot
 : : : : :van mijn lichaam te winnen

 : : : : :Maar ik ben aan het verdrinken
 : : : : :terwijl ik op hulp wacht –
 : : : : :die volgend jaar gepland is

Ik lieg tegen mezelf
ik ben anders, zeggen ze
dan ik me voel, en ik voel

mijn sneden
Amsterdam, 2019-05-18
Bundel: Blauwe plekken 
Trefwoord: Liefde voor jezelf 
Opdracht: Siera Mayhew 


Her poetry is also about me
even though it isn't entirely true
there ís a fire in my belly

maybe it can be put out
but as long as it burns, it desires
the best of you

that does not lust after my beauty
to penetrate my lips
but is longing

for the best of me
the heavy whole, holy
and safe, my home

that I formed myself
from the metal of my body
and the silk of my spirit
, 2019-09-25
Bundel: Het licht van de woorden 
Opdracht: Siera Mayhew 
Eerbetuiging: Kaur, Rupi 


Haar gedichten gaan ook over mij
ook al kloppen ze niet helemaal
er is wél een vuur in mijn buik

misschien kan het gedoofd worden
maar zolang het brandt, verlangt het
naar het beste van jou

dat mijn schoonheid niet begeert
om mijn lippen binnen te dringen
maar hunkert

naar het beste van mij
het zware geheel, heilig
en veilig, mijn thuis

dat ik zelf gevormd heb
uit het metaal van mijn lichaam
en de zijde van mijn geest
, 2019-09-25
Melk en honing – 2014
Bundel: Het licht van de woorden 
Trefwoord: Identiteit 
Opdracht: Siera Mayhew 
Eerbetuiging: Kaur, Rupi 


The candle on the edge of the bath crackles
and, over my body, the ball is fizzing
the purple rain

of my red blood
in the blue reflection
of the sky in the water

my skin dissolves, my skeleton
shivers, so beautiful is this
ending, farewell my love

just let me go, I'm crying
but I love myself
since you kissed away what was ugly
, 2019-09-26
Bundel: Maak vlug een foto 
Opdracht: Siera Mayhew 
Eerbetuiging: Prince 


De kaars op de badrand knettert
en over mijn lichaam bruist de bal
de paarse regen

van mijn rode bloed
in de blauwe weerspiegeling
van de hemel in het water

mijn huid lost op, mijn skelet
rilt, zo mooi is dit
einde, vaarwel mijn lief

laat me maar gaan, ik huil
maar ik houd van mezelf
sinds jij wegkuste wat lelijk was
, 2019-09-26
Paarse regen (1984, Prince) - Haat (Uitlaat), en: De kleur paars - van Siera Mayhew – 2019
Bundel: Maak vlug een foto 
Trefwoord: Loslaten 
Opdracht: Siera Mayhew 
Eerbetuiging: Prince 


He hits me, and she
does not feel the pain
she prefers to side with him

I laugh about it, I know it
the ritual in which I am
just the last in line

Nobody hears it, nobody sees it
Who would help me? he doesn't
shout and hit me that hard

Hello Earth, This Is Siera
I am a red devil
do you read me?

Come In, Future
I wish to live and be licked
please lick me dry and cool

Do It Now
, 2019-09-30
Bundel: Blauwe plekken 
Opdracht: Siera Mayhew 


Hij slaat me, en zij
voelt de pijn niet
ze kiest liever zijn kant

Ik lach erom, ik ken het
ritueel, ik ben alleen
maar de laatste in de rij

Niemand hoort het, niemand ziet het
Wie zou me helpen? zo hard
schreeuwt en slaat hij niet

Hallo Aarde, Hier Siera
ik ben een rode duivel
ontvangt u mij?

Kom Binnen, Toekomst
ik wil leven en gelikt worden
lik me alsjeblieft droog en koel

Doe Het Nu
, 2019-09-30
Bundel: Blauwe plekken 
Trefwoord: Trauma 
Opdracht: Siera Mayhew 

, 2019-10-29
Bundel: Stempels Maskers 
Trefwoord: Agressie 
Opdracht: Siera Mayhew 

, 2019-10-30
Bundel: Stempels Maskers 
Opdracht: Siera Mayhew 

, 2019-12-13
Bundel: Blauwe plekken 
Trefwoord: Zelfexpressie 
Opdracht: Siera Mayhew 

, 2019-12-14
Bundel: Blauwe plekken 
Opdracht: Siera Mayhew 

, 2019-12-14
Bundel: Debuteren moet je leren 
Trefwoord: Verliefd 
Opdracht: Siera Mayhew 
Eerbetuiging: Kelly, Robert Sylvester 

, 2019-12-15
Bundel: Debuteren moet je leren 
Opdracht: Siera Mayhew 
Eerbetuiging: Kelly, Robert Sylvester 

, 2020-01-03
Bundel: Ogen lippen borst en buik 
Opdracht: Siera Mayhew 
Eerbetuiging: Verhaeghe, Paul 

, 2020-01-26
Bundel: Maak vlug een foto 
Opdracht: Siera Mayhew 
Eerbetuiging: Prince 


Het voelt beroemd, zo'n zonnebril
tegen de radende en hopende ogen
die je verwarmen met aandacht

Ja, wij kijken, omdat we weten
door jou gezien te worden
we rechten onze rug en lachen

We horen je, jij praat graag
over liefde, over verlangens
en over mij

dat ik er klaar voor lijk te zijn
Ja, ik wilde het graag
heel graag geloven

en mijn lichaam riep
om verlossing, maar jij nam
mijn ziel ervoor terug

Waarom was mijn leeftijd maar een getal
waarom heb ik gedacht dat ik kon
vliegen in jouw aandacht?

Je speelde met de woorden
Red Mij Alsjeblieft
maar ik heb je overleefd
, 2020-04-23
Bundel: Stempels Maskers 
Trefwoord: Macht 
Opdracht: Siera Mayhew 
Eerbetuiging: Kelly, Robert Sylvester 


It feels famous, those sunglasses
against the guessing and hoping eyes
that warm you with attention

Yes, we watch, because we know
we are seen by you
we straighten our backs and laugh

We hear you, you like to talk
about love, about desires
and about me

that I seem to be ready
Yes, I really wanted
to believe that

and my body called
for redemption, but you took
my soul in return

Why was my age just a number
why did I think I could
fly in your attention?

You played with the words
Please Rescue Me
but I survived you
, 2020-04-24
Bundel: Stempels Maskers 
Opdracht: Siera Mayhew 
Eerbetuiging: Kelly, Robert Sylvester 


Es fühlt sich berühmt an, so eine Sonnenbrille
gegen die ratenden und hoffnungsvollen Augen
die dich mit Aufmerksamkeit wärmen

Ja, wir gucken, weil wir wissen
von dir gesehen zu werden
wir strecken den Rücken und lachen

Wir hören dich, du redest gern
über Liebe, über Verlangen
und über mich

dass ich bereit zu sein scheine
Ja, ich möchte es
gerne glauben

und mein Körper rief
zur Erlösung auf, aber du
hast meine Seele dafür zurückgenommen

Warum war mein Alter nur eine Zahl
warum dachte ich, ich könnte
in deiner Aufmerksamkeit fliegen?

Du hast mit den Worten
Bitte Rette Mich gespielt
aber ich habe dich überlebt
, 2020-04-24
Bundel: Stempels Maskers 
Opdracht: Siera Mayhew 
Eerbetuiging: Kelly, Robert Sylvester 

Zywa
Componisten Duits Engels 5-7-5
Penseel PuimPuin Regen Liefdes
Verdicht Trekvogels Alsloos Theater