Opdracht aan:  Taoufik Didouh


Valken pakken geen schoeisel
voor hun nest, niet de slipper
die de farao in de schoot valt

     Hij kijkt omhoog en iedereen
     kijkt met hem mee
     naar de valk in de lucht


Het moet een teken zijn
een opdracht uit de hemel
en de zoektocht begint

     Het welzijn van heel de natie
     staat op het spel, de vraag
     is: vinden of verloren gaan


Het hof trekt van huisje tot huisje
langs de vrouwen en de meisjes
heel de wijde delta door

     De hemelse slipper past aan de voet
     van het buitenlandse Bleekgezicht
     de slavin die anders is


Ze had hem te drogen gelegd
na het kleren wassen in de rivier
en laat de andere slipper zien
Amsterdam, 2019-08-13
Rhodopis (Roze gezicht / Bleekgezicht) -1550
Farao Ahmose I
Bundel: De trek 
Trefwoord: Gelijkheid 
Opdracht: Taoufik Didouh 


Falcons do not grab footwear
for their nest, not the slipper
that the Pharaoh gets served on his lap

     He looks up and everyone
     looks with him
     at the falcon in the sky


It must be a sign
an assignment from heaven
and the search begins

     The welfare of the entire nation
     is at stake, the question
     is: to find or to fall


The court moves from cottage to cottage
to see the women and the girls
all over the wide delta

     The heavenly slipper fits at the foot
     of the foreign Pale Face
     the slave who is different


She had put it to dry
after washing clothes in the river
and shows the other one
Amsterdam, 2019-08-14
Bundel: De trek 
Opdracht: Taoufik Didouh 

Zywa
Componisten Duits Engels 5-7-5
Penseel PuimPuin Regen Liefdes
Verdicht Trekvogels Alsloos Theater