Trefwoord:  Oorlog


Uit de hemel
duiken snelle stippen
naar een niemandsland

vleugelloos weggeworpen
zachte tassen, stoelen
hard metaal, ledematen
ook mijn hart

staat stil
van ongeloof
toch ligt daar een lakschoen
toch lees ik opengeklapte levens

mijn vertroebelde ogen
en mond vol gedachten
vragen om woorden
voor de leegte

Dit veel te grote gebeuren
op een doodgewone dag
reikt voorbij de horizon
, 2014-07-20
Vlucht MH17 op 17 juli
Bundel: BloedKoffer 
Trefwoord: Oorlog 

Zywa 73 jaar Olympus

De oorlog was begonnen
door ruzie die klein begint
maar van geen ophouden weet
en eerzucht, koppigheid, wrok
de vernielzucht van mannen

Ver van het strijdgewoel
vergaderen de grote landen
op de ronde top van de Olympus
ze drinken nectar en kijken weg
in de verte hoe het verder moet

De rijke steden doen zielig
ze beklagen de mensen
de een naast de ander liggend
in het stof, maar de zon schijnt
en zegt: laat ze het zelf uitvechten

De een is voor de een
de ander voor de ander
ieder zit op zijn plaats
boos te broeden op plannen
wachtend op het donker

zinnend op verborgen acties
zeggend de wijste te zijn
die verder vooruit kijkt en
adviezen geeft in het veld
om het einde te bespoedigen

Mount Olympus, 73 years  73 jaar Olympus
Amsterdam, 2018-05-04
Verenigde Naties (sinds 24 oktober 1945)
Ilias (Homerus)

Bundel: PuimPuin 
Trefwoord: Oorlog 
Opdracht: De Vos, Marjoleine 
Eerbetuiging: Homerus 

Amsterdam, 2020-01-18
Dansen met Bashir 2008
Bundel: Mag Macht 
Trefwoord: Oorlog 
Eerbetuiging: Folman, Ari 

Amsterdam, 2020-01-18
Dansen met Bashir 2008
Bundel: Mag Macht 
Trefwoord: Oorlog 
Eerbetuiging: Folman, Ari 

, 2020-01-18
Dansen met Bashir 2008
Bundel: Mag Macht 
Trefwoord: Oorlog 
Eerbetuiging: Folman, Ari 

Amsterdam, 2020-05-04
Dodenherdenking in Nederland, op 4 mei
Bundel: Museum Het Gele Huis 
Trefwoord: Oorlog 
Trefwoord: NED-Amsterdam# 
Trefwoord: Dodenherdenking^ 

Amsterdam, 2020-05-04
Dodenherdenking in Nederland, op 4 mei
Bundel: Museum Het Gele Huis 
Trefwoord: Oorlog 
Trefwoord: NED-Amsterdam# 
Trefwoord: Dodenherdenking^ 

Zywa