1992


Volle maan, en ik

lig heel lang te luisteren --


naar de stille nacht.


A full moon, and IVollmond, ich liege
lie and listen all night long --und höre ganz lange zu --
to the silent night.zu der stille Nacht.

5-7-5-gedicht h0001
Amsterdam, 1992-09-25

Bundel: Manen 
 
2003


In elkaars ogen,

drijven in elkaars ogen --


drijven in elkaar.


In each other's eyes,In deinen Augen,
floating in each other's eyes --schwimmen in deinen Augen --
floating together.zusammen schwimmen.

5-7-5-gedicht h0002
Amsterdam, 2003-11-03

Bundel: Het Grote Geheim 
 


De spring-in-'t-veld:

met armen en benen danst --


haar buik door de wei.


The rompy tomboy:Ein Bauch mit Armen
a belly with arms and legs --und Beinen: die Springinsfeld --
dancing in the grass.tanzt durch die Wiese.

5-7-5-gedicht h0003
Amsterdam, 2003-11-14

Bundel: Het Grote Geheim 
 
2011


Ik stond te praten

en lette niet op de bal --


tot hij mij raakte.


I was talking andIch redete und
didn't take notice of the ball --achtete nicht auf den Ball --
until it hit me.bis daß er mich schlug.

5-7-5-gedicht h0004
Amsterdam, 2011-10-12

Bundel: Uit Heilige Boeken
Mijn Thuis 

 


Het grote orgel

komt doemdreunend op mij af --


met luchtsoldaten.


The large pipe organDie große Orgel
rumbles doom, heading for me --dröhnt ganz böse auf mich hin --
with its air soldiers.mit Luftsoldaten.

5-7-5-gedicht h0005
Amsterdam, 2011-10-21

Bundel: org 
 


De pijpen spelen

kiekeboe en tikkertje --


in het huis van God.


The pipes are playingDie Pfeifen spielen
a peekaboo, chase and tag --Kuckuck und Kettenfangen --
in the house of God.in dem Haus Gottes.

5-7-5-gedicht h0006
Amsterdam, 2011-10-21

Ben van Oosten speelt op 21 oktober 2011 in het Orgelpark stukken van J.S. Bach
Bundel: org 
 


De tonen dansen

buitelend over elkaar --


zonder te vallen.


The tones are dancing,Die Tone tanzen
tumbling across each other --purzelnd √ľber einander --
never falling down.ohne zu fallen.

5-7-5-gedicht h0007
Amsterdam, 2011-10-21

Ben van Oosten speelt stukken van Johann Sebastian Bach
Bundel: org 
 


De hond stapt terug,

drukt zijn kin op de aarde --


en kijkt naar de zon.


The dog steps backwards,Der Hund tritt zur√ľck,
presses her chin on the earth --dr√ľckt sein Kinn auf der Erde --
and looks at the sun.schaut auf die Sonne.

5-7-5-gedicht h0008
Amsterdam, 2011-11-17

Bundel: NachtWacht 
 


Op mijn lange reis

woon ik in mijn gedachten --


aan onze liefde.


On my long journeyAuf meiner Reise
I am living in my thoughts --wohne ich in Gedanken --
of the love we share.an meine Liebe.

5-7-5-gedicht h0009
Amsterdam, 2011-11-18

Bundel: Het Grote Geheim 
 


Ze zucht, haar lichaam

wordt mama, het valt niet mee:


elke dag liefde.


She sighs, her body'sSie seufzt, ihr Körper
becoming mama, it's hard:wird Mama, es ist gar schwer:
love every day.jeden Tag Liebe.

5-7-5-gedicht h0010
Amsterdam, 2011-11-18

Bundel: Blauwe plekken 
 


Het is weer lente,

met weiden vol lammetjes --


die zo goed smaken.


It is spring again,Der Fr√ľhling ist da,
with pastures full of lambkins --mit Wiesen voller Lämmchen --
that do taste so well.die so gut schmecken.

5-7-5-gedicht s0001
Amsterdam, 2011-11-18

Bundel: Moza√Įekvirus 
 


De man reed zo snel

dat hij als eerste aankwam --


bij zijn ongeluk.


The man drove so fastDer Mann fuhr so schnell,
that he was first to arrive --dass er als erster ankam --
at his accident.an seinem Unfall.

5-7-5-gedicht s0002
Amsterdam, 2011-11-18

Bundel: De trek 
 


Ik zie en hoor niets,

ik ruik niets, proef niets, voel niets --


ik drijf lichaamloos.


I don't see, don't hear,Nichts sehen, hören,
I don't smell, don't taste, don't feel --nichts riechen, schmecken, f√ľhlen --
I float bodyless.körperlos schweben.

5-7-5-gedicht h0011
Amsterdam, 2011-11-18

Koan (in een zoutwatercabine, 19 februari 2011)
Bundel: Levenslijn 
Trefwoord: Paradox 
Trefwoord: Lichaam: werking 
 


De strenge woorden,

de kou, de kale muren --


het zachte zonlicht.


The words are rigid,Die strengen Wörter,
it's cold and the walls are bare --Kälte und kahlen Wände --
soft is the sunlight.mildes Sonnenlicht.

5-7-5-gedicht s0003
Amsterdam, 2011-11-18

Kerk
Bundel: Uit Heilige Boeken
Mijn Thuis 

 


Wolken voor de zon

brengen de vloer tot leven --


laten hem zweven.


Clouds passing overDie Wolken bringen
the sun give life to the floor --den Holzboden zum Leben --
it breathes up and down.lassen ihn schweben.

5-7-5-gedicht h0012
Amsterdam, 2011-11-19

Glas-in-lood-ramen
Bundel: org 
 


Om te behagen

staat de klankschaal te blinken --


wachtend op mijn slag.


The set of singingUm zu gefallen
bowls is glimmering to please --glänzt die Singschale, wartend --
waiting for my stroke.auf meinen Schlag.

5-7-5-gedicht h0013
Amsterdam, 2011-11-19

Bundel: WoefWoef 
 


Piep tuut hmmm deuh oooh:

vier orgels zijn aan het woord --


en geen heeft oren.


Peep toot ummm eak oooh:Pfiff Tut Hmmm Döh Oooh:
four pipe organs are talking --es sind vier Orgeln am Wort --
none of them has ears.keine hat Ohren.

5-7-5-gedicht s0004
Amsterdam, 2011-11-19