Gedichtenhemel

Als er een hemel is
waar zielen vertoeven na de dood

in of ver van hun lichaam
kan dat alleen maar de poŽzie zijn
de ontmoetingsplaats

van levende en oude zielen
wier pijn niet meer hier
en nu bestaat, alleen

als evenbeeldig lot
als begrijpende engel
van de liefde

om te leven, te proberen
    de gulden middenweg
    van volgen en leiden te gaan

alle zintuigen te voeden
    met het wonder
    van moeder aarde

omarmd
door de gedichtenhemel


Amsterdam, 22 maart 2018
Gedicht 1708

Bundel  Het licht van de woorden

Zywa