Amsterdam (1987-)

Ik schrijf wat ik lees,

zo is het, want niemand spreekt --


woorden van hemzelf.


I write what I read,Ich schreibe, was ich
so it is, for no one speaks --lese, schlieƟlich spricht niemand --
their own words, do they?eigene Worte.

Gedicht H4043
Amsterdam, 2023-08-16

het zichtbaar maken van allerlei strooptochten (Antjie Krog) (2022)
Gedicht "die sigbaarmaking van allerlei strooptogte" (bundel "Plunder" ["Plundering"])
Bundel: Kijk mij nou 
Bundel: Levenslijn 
Trefwoord: Cultuur: erfgoed 
Trefwoord: Taal 
Eerbetuiging: Krog, Antjie 
 

Zywa Makke schapen

Ik denk aan denkers
die van de oude verhalen
en de nieuwe praatjes
andere kanten beschrijven

die als nieuw observeren
wat er is en iets anders
opmerken dan gangbaar is en
dat in de werkelijkheid leggen

Precies dat reageren
op wat er al is
is oorspronkelijkheid
of de illusie ervan

In een eerdere tijd
zou ik zo'n denker zijn geweest
maar nu heeft dat geen nut
in het gemakkelijke leven

van gegoede burgers, geen nut
voor verschoppelingen, geen nut
voor buitenstaanders, geen nut
voor mijn erfgenamen

Gedicht 5153
Amsterdam, 2023-05-03

Consumptiemaatschappij
"One-Dimensional Man. Studies in the Ideology of Advanced Industrial Society" ("De eendimensionale mens. Studie over de ideologie van de geavanceer-de industriƫle samenleving", 1964, Herbert Marcuse)

Bundel: Het licht van de woorden 
Bundel: Levenslijn 
Trefwoord: Verstand: kritisch 
 

Zywa Kwartiermaker

Ik dien, ik geef -- ruimte
aan bezieling en bezwaren
ik vul me met wensen
en giet ze uit in besluiten
tot er tevredenheid overvloeit

Klagers hoor ik niet klagen
maar aanmoedigen, zo verdwalen ze
nooit in verwachtingen

De winst is maar een saldo
van afrondingsverschillen
lasten worden baten in de ruimte
van het samenleven
waar iedereen in het midden staat

van nergens speciaal, nergensmensen
overal, nergens heen op weg
want ze zijn er al

Gedicht 3831
Amsterdam, 2021-06-13

Nergensman (The Beatles) (1965)
Lied "Nowhere Man" (album "Rubber Soul")
Voorzitterschap

Bundel: Lilith's Krachten 
Bundel: Levenslijn 
Trefwoord: Leiderschap 
Eerbetuiging: Lennon, John 
Eerbetuiging: The Beatles 
 

Zywa Stagiaires

Mijn belangrijkste daden
waren het stilleggen van het werk
om met jullie te praten

over de regels en jullie ideeƫn
steeds opnieuw te vragen
Waar gaat het om?

Waar zijn we mee bezig?
De vaardigheid oefenen
om kritisch te zijn

gebaande paden te doorgronden
ze te durven toetsen en
de beste aanpak te kiezen

Ik ken jullie namen nog
Hoe is het jullie vergaan?
Zijn jullie reuzen geworden?

Reuzinnen zonder de ijdelheid
van de mensen, die niet durven
door te bijten als het erop aankomt?

Gedicht 4643
Amsterdam, 2022-09-01

Bundel: Lilith's Krachten 
Bundel: Levenslijn 
Trefwoord: Meesterschap 
 

Tilburg (1952-1964)

Zywa Foto's die niemand anders ooit zal zien

De mensen die knikten
ja, dat ben jij, die wangen
dat lachende gezicht

in mijn baby fotoboek
die mensen zijn dood, en ik
weet er niets van

Ik herinner me de borden
de opschriften die ik wilde lezen
mijn ogen namen foto's

die niemand anders ooit zal zien

de haarlokken op de gladde tegels
bij de kapper in de Hesperenstraat
die lotion in mijn huid klopt

de twee kastanjebomen op het plein
van de kleuterschool en de kinderen
die in het speelkwartier willen overvaren

het wonder van de beukennootjes
die omlaag dwarrelen in de Trouwlaan
(gek dat daar geen kerk staat)

Handenvol nootjes nam ik mee
mijn geheugen heeft er foto's van
die ik niet vergeet

Gedicht 751
Amsterdam, 2016-08-11

Bundel: Maak vlug een foto 
Bundel: Levenslijn 
Trefwoord: Herinnering: 
 

Zywa
Gebruik van de teksten is toegestaan mits
Ā© Zywa vermeld wordt  (zie de regels bij  
Home )
1987-         Amsterdam (4)
1973-1987 Beek bij Nijmegen (0)
1970-1972 Delft (0)
1964-1970 Beek bij Nijmegen (0)
1952-1964 Tilburg (1)    (totaal 5)
Volgorde:  Terug in de tijd      Wijzig in:  Vanaf 1952
Bundel:  Levenslijn    Woord zoeken:  CTRL-F
Home   TerugDuitsEngels5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto