Zywa Denkendom

De tijd die komen zal is al geweest
de vale hengst, de pest, het wildebeest
de winnaar, tronend op zijn schimmel hoog
zegevierend met de koningsboog

het maaien van de rode paardenstaart
de zwarte met een schaal die alles weegt
wat voor zijn hoeven uit is weggeveegd
door bliksemflitsen van een hemels zwaard

Wie slechts de dagen wil, en niet de nacht
leeft als een lam, geschoren voor de slacht
in vage angst, gesmoord in zielig geblaat ¬Ė
hoe zou het kunnen weten wat er komen gaat?

De gang van zaken maakt ons bereboos
we wreken ons, meedogenloos en zoet
we zullen baden in fonteinen offerbloed
en spottend roepen: Adieu! Sterf goddeloos!

We lachen om de anderen en om hun juk
het rationele uitstel van hun dagelijks geluk
we lachen om de oude mannen en hun macht
die dromen van herwonnen levenskracht

Beklaag hen, want ze accepteren niet
hoe vluchtig zij bestaan als parasiet
beklaag hen vrolijk om hun denkendom
en vraag bij alles dat je doet: Waarom?

Stupiddom  Denkendumm
Gedicht 19
Amsterdam, 1994-12-00

Adieu: van "je te recommande ŗ Dieu", ik beveel je aan bij God
Openbaringen 6:1-8, 7:13-14

Bundel: Geheim& Geloofd 
Trefwoord: Wijsheid / Domheid 
 
 

Zywa Eind goed, al goed

Ik kende de buitenwereld
uit verhalen: er zijn wouden
en vreemde mensen, gemene ook
Maar altijd komt er iemand
om te helpen, en ik leerde

je kunt een held zijn
Het gaat om de afloop
(het zalige leven begint pas
  bij het happy end)

Zo werd ik groot
en de wereld groeide met me mee
zodat mijn buitenwereld steeds verder
weg kwam te liggen, en ik leerde

het dagelijkse leven is saai en
het is ondoenlijk om een held te zijn
Maar mijn zoontje wil
dat ik iets spannends vertel

Dus ik haal brouwsels
bij de tovenaars van verhalen
Ik roer en kook ze op
Ik laat hem smullen

popelend
om gauw zo groot te zijn
dat hij zelf de wijde wereld in kan
op reis naar het happy end

en ik verzwijg hoe ver het is
en dat het elke dag weer verder
verschuift naar de toekomst
waarin wijzelf niet voorkomen

All's well that ends well  Ende gut, alles gut
Gedicht 209
Amsterdam, 2014-02-18

Bundel: Geheim& Geloofd 
Trefwoord: Held(in) 
 
 

Zywa Zonder gebreken

De groene engel is overal
Ik wil me op haar wreken
maar de paarden briesen

van geluk, oren naar voren
Ik lik aan de stenen
maar ze blijven hard

Ze regenen op me neer
en scheuren
mijn kleren

De mannen kijken weg
Ik kan hen niet geloven
te bitter is de nasmaak

van hun liefde, te hard
om mijn hart de klem
van het recht dat zij preken

alsof ze groene dienaars zijn
van een voorzienigheid
die geen fouten toestaat

The flawless world  Fehlerfrei
Gedicht 221
Amsterdam, 2014-04-08

Vertegenwoordigers van God
Koran, Soera 18:70-82

Bundel: Geheim& Geloofd 
Trefwoord: Lot / Noodlot 
 
 

Zywa Venijnboom

In warme schaduw zit ik
onder het geurende heilige
de wereld te beschouwen

in openbaringen, wanend
wetend wie waarom wat wanneer
waar waarmee, en dat ook

de witte bergen heilig zijn
bloedeloos koud, dan weer warm
altijd onaanraakbaar, daarom

omarm ik de wereld-
boom, het sterke, buigzame hout
van de grootste bogen

die verder schieten dan mogelijk is
met andere bogen, met pijlpunten
en gifpotten staan ze tentoongesteld

in het museum
als de driemacht
van de snelle dood

Yew  Die Eibe
Gedicht 282
Amsterdam, 2014-06-29

Fortingall & Yggdrasill
Bundel: Geheim& Geloofd 
Trefwoord: Heiligheid 
Trefwoord: Sco-Schotland# 
 
 

Zywa Volgens de priesters in Godenhuizen

Koerende duiven in de bomen
van moeder aarde en de hemel
de woning van de geest

wiens adem rustig ruist
in de bladeren en het brons aantikt
als ketelmuziek die met ons spot

De orakelpriesters luisteren
en trekken schijnheilige gezichten
Fluisterend beraden ze zich

om verstandig en met gezag
raadsels uit te spreken
over zielszaken en politiek

hier in de bossen op de bergen
tussen de eeuwige sneeuw
en de oevers van de zee

According to the priests in Sanctuaries  Gem√§√ü den Priestern in Heiligenhausen
Gedicht 283
Amsterdam, 2014-06-30

Dodůni (Epirus, Griekenland, bij AlbaniŽ)
Bundel: Geheim& Geloofd 
Trefwoord: Godsdienst:  
 
 

Zywa Onwrikbaar

Na het vertrek van de Romeinen
waren we weer eigen baas
in oorlog met elkaar

De adjudanten grepen de macht
eerst de randgebieden
daarna het middenland

Alleen achter de bergen blijven
de bewoners zich nog verzetten
verlangend naar een eigen koning

Zoals ooit
zijn zwaard blonk
blinkt zijn zwaard

onwrikbaar geklemd
in de ogen van de mensen
die dromen van een vredig leven ¬Ė

een overgeleverde belofte
voor ooit, maar helaas
is het zwaard verdwenen

Wedged  Unbeweglich
Gedicht 304
Amsterdam, 2014-07-23

Excalibur, BrittanniŽ AD 410
Bundel: Geheim& Geloofd 
Trefwoord: Vrijheid:  
 
 

Zywa Wilde ganzen

Als wilde ganzen landden hier
vissers en monniken, anderen

voeren verder en ontdekten Amerika
maar ze kwamen terug

langs het noorden, Thule
waar het gloeiende stenen regent

waar het land brandt en de rotsen
zwemmen tussen kokende fonteinen

Daar zijn de poorten van de hel
en de paden naar de hemel

de reusachtige ijsgordijnen
boven de wolken

Ze kwamen terug om te vertellen
over deze wonderen, te bijbels

om ze geheim te willen houden
voor hun familie en vrienden

En de nieuwe wereld
vergaten ze

Wild geese  Wildg√§nse
Gedicht 312
Amsterdam, 2014-07-29

Conamara (Ierland), Thule (Innis Tile), Brandaan (AD 500)
Bundel: Geheim& Geloofd 
Trefwoord: Hemel / Hel 
 
 

Zywa Lef

Iedereen is moedig, echt waar
want alle mensen hebben een hart

waarin vrienden en wensen wonen
en geheimen, en hartstochten

misschien niet alle vier, maar
nooit staan de kamers leeg

Harten kloppen voor hun gasten
en heel het lichaam bestaat

om hen te beschermen
met moed die moet

Dit is een onbekend geheim
dat slechts weinigen begrijpen

Courage  Mut
Gedicht 359
Amsterdam, 2014-11-17

Bundel: Geheim& Geloofd 
Trefwoord: Moed 
Opgedragen aan: Ellen dM 
 
 


Lossere banden,

mijn contacten groeien uit --


tot verbindingen.


I loosened my ties,
my contacts are growing now --
into connections.

Gedicht h2405
Amsterdam, 2019-02-25

Bundel: Geheim& Geloofd 
Trefwoord: Samen:  
 
 


Grote verhalen

The grand narratives

Gedicht s0880
, 2019-05-29

Bundel: Geheim& Geloofd 
Trefwoord: Verhalen:  
 
 


Het is warm hier beneden
Het bitumen schuurt in de klei
Het dampt in de pori√ęn
Het is een stoomkraker

met een schoorsteen
die zich vult met etheen
onder de stop, de navel
van moeder aarde, tot in

Een nieuwe sterrenmaand
Een heilige show begint
Een vrouw naar de kruk geleid wordt
Een man onder haar de navel opent

hem plechtig neerlegt
onder het baldakijn en de priesters
uit de stank gaan staan om met
geveinsde aandacht te luisteren

Ze raakt bedwelmd en raaskalt
Ze is in een trance van onwetendheid
Ze wordt licht in haar hoofd
Ze verliest steeds meer hersencellen
Gedicht 2371
Amsterdam, 2019-07-26

Pyrolyse ("vuursplitsing")
De Pythia, het orakel van Delfi

Bundel: Geheim& Geloofd 
Trefwoord: Godsdienst:  
Trefwoord: Gre-Delfi# 
 
 


Voor de priesters is het helder
ze hebben het goddelijke antwoord

gegoten in hexameters en herhaald
tot ze het feilloos konden opzeggen
als vertaling van de wanklanken
uit de mond van hun gevangene

die ze dienen voor het oog
van boeren, burgers en gezanten

aan een voet van het huis
van de goden, de witte berg
van zwakke kalksteen
op het kruispunt

van verborgen scheuren
waarin de grond is weggezakt

's Avonds stijgt de hitte op
en mijn bloed verkoelt
ik dwaal rond over de rotsen
en bergterrassen, snuif naar sporen

van het zoete gas dat al eeuwen
succesvol het verstand tart
Gedicht 2372
Amsterdam, 2019-07-27

De Pythia, het orakel van Delfi
Berg Parnassus (Berg "Van het huis")

Bundel: Geheim& Geloofd 
Trefwoord: Godsdienst:  
Trefwoord: Gre-Delfi# 
 
 


De gezanten van Athene
in hun comfortabele rijtuigen
demokratisch ontdaan van opsmuk

zijn voornaam van onvermogen
om een besluit te nemen, verdeeld
door al de nuances van het verstand

Ze zullen moeten wachten
want we hebben nog geen nieuws
van onze informanten

We besprenkelen de geit
met lauw water, ze bibbert niet
dus de god zal niet spreken

tot de sterren weer goed staan
en we ge√Įnformeerd zijn
over de politiek van de vorsten

We sparen kosten noch moeite
we zijn de toegewijde priesters
van deze sjieke loterij
Gedicht 2373
Amsterdam, 2019-07-28

De onmacht van demokratie
De priesters van het orakel van Delfi

Bundel: Geheim& Geloofd 
Trefwoord: Godsdienst:  
Trefwoord: Gre-Delfi# 
 
 

Zywa Fado aan de Lima

Bij de brug onder de Tuin
der Dichters zit ik te kauwen
op de wereld zoals ze is
Ik zie de mensen gaan
jong, moe of roekeloos
de beschermheilige tartend
die aan de binnenspiegel bungelt
Laat in de avond lopen ze in de berm
met bagage of sprokkelhout
op hun hoofd, kruizen om hun nek
op de schouders van hun ziel
en als hangers in de kledingkast

Het Symbool is overal
Op het plein heeft het gaten
van de spijkers, uit het koper
spuit levend water
De verlossing komt pas later
het is treurig gesteld met de mensen
ik zie het aan de gezichten
van Jezus in de winkels
Droevig kijkt hij me aan
Te koop voor weinig geld

Fado on the Lima  Fado am Lima
Gedicht 2424
Amsterdam, 2019-09-23

Portugal, april-mei 1990
Ponte da Barca, aan de Lima
Bom Jesķs do Monte, Braga
Serra de Leomil, Serra da Estrela

Bundel: Geheim& Geloofd 
Trefwoord: Weemoed 
Trefwoord: Por-Portugal# 
 
 


Wat verstand niet kan

verklaren, kan het geloof --


in sluwe duivels.


If reason fails, allWas Verstand nicht kann
can be explained with belief --erklären, das kann Glaube --
in cunning devils.an des Teufels List.

Gedicht s1017
Amsterdam, 2020-05-19

Bundel: Geheim& Geloofd 
Trefwoord: Godsdienst:  
 
 


Ismes beloven

orde, met als maat alles --


is voor iedereen?


Ism's promise order.Ismen versprechen
Is their standard everything --Ordnung, mit als Maß alles --
is for everyone?ist f√ľr alle da?

Gedicht h3156
Amsterdam, 2021-12-24

Bundel: Geheim& Geloofd 
Trefwoord: Broederschap 
Trefwoord: Politiek^ 
 
 

Zywa Stro voor iedereen

Nu ik er terugkom, zie ik het pas
als een paradijs, dit groene land
de bloemen, het gouden graan
al de rijkdom die ik normaal vond

Nu overweldigt het bekende
mijn nieuwe ogen, vervult het me
met een weemoed al voor
ik aan weggaan denk

Of zal ik blijven voor de rest
van mijn leven, best wetend
dat het zielshart werken is
om samen te slapen

wolfmensen en schaapmensen
koe-, beer- en slangmensen
Het is hartwerken in het paradijs
voor genoeg stro voor iedereen

Straw for everyone  Stroh f√ľr alle
Gedicht 299
Amsterdam, 2014-07-18

Bijbel (0)
Jesaja 11:1
Bundel: Geheim& Geloofd 
Trefwoord: Paradijs 
 
 

Zywa Santanova

Ze zit daar maar
als een sterke magneet
Mensen komen en gaan
genezen naar huis, zeggen ze

Ze moet wel een heilige zijn
een nieuwe, die onder ons is
Ze heeft niets nodig, ze geeft
alles meteen weer terug

Mensen die hoop geven
ontvangen hoop, mensen vol liefde
krijgen nog meer liefde
De teleurgestelden vertrekken

diep teleurgesteld, en agressieve bezoekers
slaat ze neer met hun eigen woede
Wensen en verwensingen ketsen
op haar af, zo vol van alles is ze

een zwarte ster, een vol niets
waarin geen ruimte meer is ¬Ė
volledige zwaartekracht, zichtbaar
in alles dat ze terugkaatst

Santanova  Santanova
Gedicht 235
Amsterdam, 2014-05-01

Bundel: Geheim& Geloofd 
Trefwoord: Heiligheid 
 
 

Zywa Brandhaarden

Soms broeit mijn hoop
en vrees ik brand of erger
nog, het rotten en de onzekerheid
wat er zal groeien uit de compost

Dan is het leven van vandaag alles
het enige dat nog telt, maar
zonder dat ik vanzelf dankbaar ben
voor alles dat ik aangereikt krijg

mijn kansen om te helpen
wie hulp behoeft, klein
en eenvoudig als ik ben
zonder pretenties

in zwarte kousen, zwarte kleren
schoon gewassen in barmhartigheid
mijn plicht, een heilige wet
die sommigen willen afdwingen

met een bebloede hand
ook al is het leven al hard genoeg
voor ongelovigen die niets hebben
om op te hopen, niet uitverkoren

na hun dood

Seats of fire  Brandherde
Gedicht 250
Amsterdam, 2014-05-17

Geloof, hoop en liefde
Bundel: Geheim& Geloofd 
Trefwoord: Godsdienst:  
 
 

Zywa
GroepDuitsEngels5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosTheater