Zywa Denkendom

De tijd die komen zal is al geweest
de vale hengst, de pest, het wildebeest
de winnaar, tronend op zijn schimmel hoog
zegevierend met de koningsboog

het maaien van de rode paardenstaart
de zwarte met een schaal die alles weegt
wat voor zijn hoeven uit is weggeveegd
door bliksemflitsen van een hemels zwaard

Wie slechts de dagen wil, en niet de nacht
leeft als een lam, geschoren voor de slacht
in vage angst, gesmoord in zielig geblaat Ā–
hoe zou het kunnen weten wat er komen gaat?

De gang van zaken maakt ons bereboos
we wreken ons, meedogenloos en zoet
we zullen baden in fonteinen offerbloed
en spottend roepen: Adieu! Sterf goddeloos!

We lachen om de anderen en om hun juk
het rationele uitstel van hun dagelijks geluk
we lachen om de oude mannen en hun macht
die dromen van herwonnen levenskracht

Beklaag hen, want ze accepteren niet
hoe vluchtig zij bestaan als parasiet
beklaag hen vrolijk om hun denkendom
en vraag bij alles dat je doet: Waarom?

Gedicht 19
Amsterdam, 1994-12-15

Adieu: van "je te recommande Ć  Dieu", ik beveel je aan bij God
Openbaringen 6:1-8, 7:13-14

Bundel: Geheim& Geloofd 
Trefwoord: Wijsheid / Domheid 
 

Juist de minister

van justitie moet fietsen:


geen privileges.


So, the MinisterEben der Justiz-
of Justice cycles to work:minister radelt: keine --
no privileges.Privilegien.

Gedicht H0160
Amsterdam, 2012-01-10

Minister van justitie J.H. Donner ging vaak op de fiets naar zijn werk (zoals later ook premier M. Rutte zou doen)
Privileges = "uitzonderingswetten"

Bundel: Geheim& Geloofd 
Trefwoord: Gelijkheid 
 

Ik doe wat ik kan

en de rest is wat het is --


echt, dat is alles.


I do what I canIch tue was ich
and the rest is what it is --kann, der Rest ist, was er ist --
really, that is all.Ja! Das ist alles.

Gedicht S0069
Texel, 2012-07-20

Bundel: Geheim& Geloofd 
Trefwoord: Ethiek: praktijk 
 

Zywa Eind goed, al goed

Ik kende de buitenwereld
uit verhalen: er zijn wouden
en vreemde mensen, gemene ook
Maar altijd komt er iemand
om te helpen, en ik leerde

je kunt een held zijn
Het gaat om de afloop
(het zalige leven begint pas
  bij het happy end)

Zo werd ik groot
en de wereld groeide met me mee
zodat mijn buitenwereld steeds verder
weg kwam te liggen, en ik leerde

het dagelijkse leven is saai en
het is ondoenlijk om een held te zijn
Maar mijn zoontje wil
dat ik iets spannends vertel

Dus ik haal brouwsels
bij de tovenaars van verhalen
Ik roer en kook ze op
Ik laat hem smullen

popelend
om gauw zo groot te zijn
dat hij zelf de wijde wereld in kan
op reis naar het happy end

en ik verzwijg hoe ver het is
en dat het elke dag weer verder
verschuift naar de toekomst
waarin wijzelf niet voorkomen

Gedicht 209
Amsterdam, 2014-02-18

Bundel: Geheim& Geloofd 
Trefwoord: Held(in) 
 

Zywa Zonder gebreken

De groene engel is overal
Ik wil me op haar wreken
maar de paarden briesen

van geluk, oren naar voren
Ik lik aan de stenen
maar ze blijven hard

Ze regenen op me neer
en scheuren
mijn kleren

De mannen kijken weg
Ik kan hen niet geloven
te bitter is de nasmaak

van hun liefde, te hard
om mijn hart de klem
van het recht dat zij preken

alsof ze groene dienaars zijn
van een voorzienigheid
die geen fouten toestaat

Gedicht 221
Amsterdam, 2014-04-08

Vertegenwoordigers van God
Koran, Soera 18:70-82

Bundel: Geheim& Geloofd 
Trefwoord: Lot / Noodlot 
Trefwoord: Koran^ 
 

Het ging toen niet goed

met mij, maar nu zie ik meer --


geluk in die tijd.


I was not okayMir ging es nicht gut,
in those days, now I see more --damals, jetzt sehe ich mehr --
happiness back then.GlĆ¼ck in dieser Zeit.

Gedicht S0212
Amsterdam, 2014-05-29

Gelukkige jaren (Daniele Luchetti) (2013)
Film "Anni felici": opmerking van Dario, gespeeld door Samuel Garofalo
Bundel: Geheim& Geloofd 
Trefwoord: Herinnering: je leven 
Trefwoord: Geluk: vluchtig 
Eerbetuiging: Luchetti, Daniele 
 

Zywa Onwrikbaar

Na het vertrek van de Romeinen
waren we weer eigen baas
in oorlog met elkaar

De adjudanten grepen de macht
eerst de randgebieden
daarna het middenland

Alleen achter de bergen blijven
de bewoners zich nog verzetten
verlangend naar een eigen koning

Zoals ooit
zijn zwaard blonk
blinkt zijn zwaard

onwrikbaar geklemd
in de ogen van de mensen
die dromen van een vredig leven Ā–

een overgeleverde belofte
voor ooit, maar helaas
is het zwaard verdwenen

Gedicht 304
Amsterdam, 2014-07-23

Excalibur, Brittanniƫ AD 410
Bundel: Geheim& Geloofd 
Trefwoord: Vrijheid:  
 

Zywa Ik geloof

Ondanks schreeuwers
schoften en schurken

ondanks opportunisten
intriganten en profiteurs

plunderaars, moordenaars
en verkrachters geloof ik

en ondanks mijzelf, mijn
zorgen, angsten en trots

mijn gierige gulzigheid, gevlei
ongeduld en afgunst geloof ik

in een betere wereld, eerlijke
rechtspraak, gelijke kansen

steden en dorpen zonder onder-
drukking, wreedheid en verspilling

In zo'n leven na mijn dood geloof ik
in mensen zonder angst voor elkaar

Gedicht 381
Amsterdam, 2015-03-18

Universele Verklaring van de Rechten van de Mens
Bundel: Geheim& Geloofd 
Trefwoord: Gelijkheid 
 

Zywa Kleiner ik

Het smalle pad is beter
leer ik van de volwassenen
die klagend gemakkelijk
de brede wegen gaan

Zo eenvoudig is het niet, dat
zul je nog wel merken, zuchten
ze, dit is de echte wereld
niet de ware, dat weten wij

maar al te goed. Bedriegers
denk ik, daar doe ik niet aan mee
lopen jullie maar zonder mij
de oude tredmolens rond

met doemaars moetmaars laatmaars
de vijanden, die bondgenoten zijn
in de slappe stappen ondeugd
waar geen politie aan gewaagd wordt

want naĆÆef moet je niet zijn
Heel de wereld doet mee
Zo zijn wij kleine ikken
gekomen waar we zijn en

we hebben een lief die wil
wonen in een gewoon huis
met gewone kinderen. Verrader
denk ik, iets ergers bestaat er niet

Gedicht 394
Vaison-la-Romaine, 2015-04-07

MatteĆ¼s 7:13-14
Bundel: Geheim& Geloofd 
Trefwoord: Ethiek: praktijk 
Trefwoord: Bijbel^ 
 

Zywa Vruchtbloed

We zijn geen vriendinnen, maar
ik knik haar toe, ook mijn hand
buigt als groet, niemand kan dat

zien, voor de zekerheid
houd ik afstand, iedereen kan
me kwaad doen

De mensen spugen naar haar
sinds het zoontje van de buren
ziek is en de koorts oploopt

Vorige maand trokken ze haar
het huis uit, trokken ze haar
de kleren van het lijf

sloegen ze haar
het meertje in en dreven ze haar
naakt door de straten

Er zat bloed in de courgette
die de baba haar gaf, iedereen
heeft gezien dat ze een heks is

Het jongetje is weer beter, maar
de buurman heeft recht op haar
land vanwege zijn kind, zeggen ze

Gedicht 546
Amsterdam, 2016-01-11

Heksen in India (21ste eeuw)
Bundel: Geheim& Geloofd 
Trefwoord: Naasten: buren 
 

Zywa Helden in de hemel

Was het vroeger beter of morgen pas?
Het valt niet te bepalen, alles verandert
en de werelden van toen en nu lijken
slechts erin vergelijkbaar dat het goed gaat
tot het keerpunt: teveel mensen
voor hun manier van leven

Groepen zitten elkaar in de weg
Ze willen zich niet verenigen
en houden vast aan hun helden
die eeuwig leven omdat ze het
onmogelijke deden en in bange dagen
hoop en troost bieden, naast wrok

Ze wijzen eeuwige vijanden aan
voor een altijddurende oorlog
om voor iedereen een plaats
in de hemel te veroveren, ja wij
gewone mensen zijn geboren
als goddelijke kinderen!

Gedicht 561
Amsterdam, 2016-02-21

Bundel: Geheim& Geloofd 
Trefwoord: Mensen: mensheid 
Trefwoord: Politiek^ 
 

Zywa Houd van mij - 1

Onzichtbaar is mijn hand, waarin
de aarde ligt, ik streel en sla haar
trek er vuur uit, stapel ijs op

ik breng haar hagel, sneeuw en regen:
Houd van mij!
Ach, houd van mij!


     De mensen hopen mij te zien
     en uit mijn mond te horen wie
     ik ben en wat mijn plannen zijn

     ze zoeken de geheimen
     van het leven, ze vragen:
     Houd van mij!

Ze zoeken toegang tot de hemel
tot de macht over veiligheid
geen onberekenbare wind

maar Amma Appa
om voor hen te zorgen:
Houd van mij!

Gedicht 562
Amsterdam, 2016-02-23

Bundel: Geheim& Geloofd 
Trefwoord: Godsdienst: almacht 
 

Zywa Houd van mij - 2

Soms waait er in mijn hoofd een slechte
wind, een duivel die duivels najaagt
in een ander of

een verongelijkte hoogmoed
die zichzelf bevoordeelt en vraagt:
Houd van mij!

     Bij wie kan ik voorspoed kopen
     (levenslang en met garantie)
     welke opties zijn er

     wat in hemelsnaam moet ik
     en zal ik daarvoor doen?
     Ach, houd toch van mij!

Ik prevel gebeden en volg
hun status elke dag: Verzonden!
Eigen actie is gezien

artikel twee niet toegestaan
dus bid en smeek ik:
Houd van mij!

Gedicht 563
Amsterdam, 2016-02-24

Bundel: Geheim& Geloofd 
Trefwoord: Godsdienst: gebed 
 

Zywa Houd van mij - 3

Ketens van vijf keer handen geven
hebben een net om mij geknoopt
dat me verbindt met iedereen

op aarde, zeggen ze, met de wereld
die mij toeroept:
Houd van mij!

     Daar kan ik echt niet aan beginnen
     naastenliefde prima, maar
     fysiek en financieel

     heb ik mijn grenzen
     en dan nog, wat is het antwoord
     als ik jou vraag: Houd van mij?

Houden we niet allemaal
het liefst van vrienden
uit een eigen groep?

Daarom luister ik dus
binnen mijn eigen kringen
en zou ik willen weten wie

     ik kan vertrouwen
     en wie mij wil hebben
     voor de heb

     want zonder vertrouwen
     kan ik niet terugzeggen
     Ik houd van jou

Gedicht 564
Amsterdam, 2016-02-25

Bundel: Geheim& Geloofd 
Trefwoord: Naasten: liefde 
 

Gedicht 1890
Amsterdam, 2018-10-30

Weinigen zijn uitverkoren (MatteĆ¼s 22:14)
Bundel: Geheim& Geloofd 
Trefwoord: Godsdienst: aanraking 
 

Zywa Watersnoden

De god van de donder en de zee
is de gevaarlijkste, hij plundert niet
hij verkracht niet, maakt geen slaven

hij schudt de aarde, de huizen
storten in en de vlaktes scheuren
open of verdrinken met alles wat leeft

in de vloed die hij opstuwt
De mensen lijden en sterven
eeuwen later weten we het nog:

vruchtbare akkers onder de Zwarte Zee
het verdronken leger in de Rietzee
de begraven muren van de fiere stad

en ruĆÆnes in het kale land van Argos
de beroemde rivalen tezamen vernietigd
door bevende aarde en beukend water

We weten het nog, uitkijkend over de oevers
van de Panitsa en de Kleine Meander
waaronder de boze god ligt te slapen

Gedicht 1926
Trein Amsterdam-'s-Gravenhage, 2018-11-16

6300 vC Zwarte Zee (verhaal van Noach)
1440 vC Overstroming van de Rietzee (Mozes)
1184 vC Einde van de 10-jarige Trojaanse oorlog
1180 vC Overstroming van Argolis, door aard- en zeebevingen

Bundel: Geheim& Geloofd 
Trefwoord: Natuur: geweld 
 

Zywa Het Museum van Legendes

De apocalyps overleeft elke vrede
Oogsten mislukken, macht wankelt
en raakt op drift, ontevreden
zonen worden geboren en
nieuwe oorlogen uitgevochten

Uit de wonden groeit welvaart
die van een ander is
van een wolf
in schaapskleren, van schone schijn:
de verraderlijke verleiding

om voorvaders bij te zetten
in het Museum van Legendes
en hun missie te vergeten
onder de vlag van de traditie
Leve de Nieuwe Tijd

Wacht maar, let op
de tekens, ook deze
strevers gaan verloren
gedoemd tot ondergang
zoals voorzegd is

Gedicht 2199
Amsterdam, 2019-04-06

Zoon des Verderfs: Johannes 17:12, en 2 Thessalonicenzen 2:3
Bundel: Geheim& Geloofd 
Trefwoord: Traditie 
Trefwoord: Museum 
 

Zywa Romantische zonnen

Mensen willen geloven
in hun eigen belang, blijven
stralen na hun dood, ook

dromen ze graag elders
te zijn dan waar ze zijn
en hopen ze op beter

en op liefde, dat heilige
verhaal dat mooi maakt
wat hun tomeloze lust doet

Ach, Geloof, Hoop en Liefde
zijn romantische gedichten
zonnen van geluk als je wilt

of ficties als je durft te leven
zonder Genade en voorrechten
die je voor jezelf houdt

want alles is voor iedereen
maar wat je hebt gekregen
hoef je niet te geven?

Gedicht 2249
Amsterdam, 2019-05-20

Bundel: Geheim& Geloofd 
Trefwoord: Realisme 
 

Zywa Stoomkraker

Het is warm hier beneden
Het bitumen schuurt in de klei
Het dampt in de poriƫn
Het is een stoomkraker

met een schoorsteen
die zich vult met etheen -
onder de stop, de navel
van moeder aarde, tot in

Een nieuwe sterrenmaand
Een heilige show begint
Een vrouw naar de kruk geleid wordt
Een man onder haar de navel opent

hem plechtig neerlegt
onder het baldakijn en de priesters
uit de stank gaan staan om met
geveinsde aandacht te luisteren

Ze raakt bedwelmd en raaskalt
Ze is in een trance van onwetendheid
Ze wordt licht in haar hoofd
Ze verliest steeds meer hersencellen

Gedicht 2371
Amsterdam, 2019-07-26

Pyrolyse ("vuursplitsing")
De Pythia, het orakel van Delfi

Bundel: Geheim& Geloofd 
Trefwoord: Godsdienst: geloof 
Trefwoord: Ellada% 
 

Zywa De mensen vragen erom

Voor de priesters is het helder
Ze hebben het goddelijke antwoord

gegoten in hexameters en herhaald
tot ze het feilloos konden opzeggen
als vertaling van de wanklanken
uit de mond van hun gevangene

die ze dienen voor het oog
van boeren, burgers en gezanten

aan een voet van het huis
van de goden, de witte berg
van zwakke kalksteen
op het kruispunt

van verborgen scheuren
waarin de grond is weggezakt

's Avonds stijgt de hitte op
en mijn bloed verkoelt
Ik dwaal rond over de rotsen
en bergterrassen en snuif naar sporen

van het zoete gas dat al eeuwen
succesvol het verstand tart

Gedicht 2372
Amsterdam, 2019-07-27

De Pythia, het orakel van Delfi
Berg Parnassus (Berg "Van het huis")

Bundel: Geheim& Geloofd 
Trefwoord: Godsdienst: ritueel 
Trefwoord: Ellada% 
 

Zywa De gezanten van Athene

De gezanten van Athene
in hun comfortabele rijtuigen
democratisch ontdaan van opsmuk

zijn voornaam van onvermogen
om een besluit te nemen, verdeeld
door al de nuances van het verstand

Ze zullen moeten wachten
want we hebben nog geen nieuws
van onze informanten

We besprenkelen de geit
met lauw water, ze bibbert niet
dus de god zal niet spreken

tot de sterren weer goed staan
en we geĆÆnformeerd zijn
over de politiek van de vorsten

We sparen kosten noch moeite
Wij zijn de toegewijde priesters
van een vooraanstaand adviesbedrijf

Gedicht 2373
Amsterdam, 2019-07-28

De onmacht van demokratie
De priesters van het orakel van Delfi

Bundel: Geheim& Geloofd 
Trefwoord: Godsdienst: houvast 
Trefwoord: Ellada% 
Trefwoord: Politiek^ 
 

Wat verstand niet kan

verklaren, kan... het geloof --


in sluwe duivels.


If reason fails, allWas der Verstand nicht
can be... explained with belief --deuten kann, kann... der Glaube --
in cunning devils.an des Teufels List.

Gedicht S1017
Amsterdam, 2020-05-19

Bundel: Geheim& Geloofd 
Trefwoord: Godsdienst: geloof 
 

Ismes beloven

orde, met als maat alles --


is voor iedereen?


Ism's promise order.Ismen versprechen
Is their standard everything --Ordnung, mit als MaƟ alles --
is for everyone?ist fĆ¼r alle da?

Gedicht H3156
Amsterdam, 2021-12-24

Bundel: Geheim& Geloofd 
Trefwoord: Broederschap 
Trefwoord: Politiek^ 
 

Hersenflos te koop!

Nieuw! Gebruik het elke dag --


dan weet je waarom!


Mental floss for sale!Neu! Gehirnseide!
It's new! Use it every day --Verwende es jeden Tag --
then you will know why!dann weiƟt du warum!

Gedicht S1390
Amsterdam, 2022-04-08

Eerbetoon aan Frank Zappa's kritiek (met een verwijzing naar het lied "Montana" (1973, Frank Zappa, album "Over-Nite Sensation" ["Nachtelijke Belevenis"]: "Raisin' my lonely dental floss" ["Mijn eenzame tandflos verbouwen"])
Bundel: Geheim& Geloofd 
Trefwoord: Verstand: logica 
Opgedragen aan: Valentina Bruno 
Eerbetuiging: Zappa, Frank 
Componist: Zappa, Frank 
 

Zywa Leegtes laten

Op lege plaatsen in de stad
sta ik stil om te kijken
of er toch iets is

Want aandacht moet
afgeleid worden van wat je wilt
ongezien houden, zoals

God onkenbaar is, gehuld
in het heelal en verborgen
onder de onzichtbaarheidsmantel

van een religie, dat opzichtige
gewaad van gebruiken
en heilige woorden

Net als leegtes
laten ze niets zien, alleen het niets
als dat zou bestaan

En toch let ik op
of er iets merkbaar is
van het geheim van alles

Gedicht 4560
Amsterdam, 2022-06-28

Bundel: Geheim& Geloofd 
Trefwoord: Leegte 
 

Zywa Groot dromen

Alles is een voortzetting
van vervlogen tijden
die we kunnen dromen
als houvast in ons leven

Rotsblokken en stuwwallen
eeuwige sneeuw, machtige
rivieren, trekvogels en woudreuzen
de aarde uit sterren geboren

     Het is zoveel groter
     dan de nietige droomwerelden
     die onze aandacht verstrooien
     als gehoopt houvast in ons leven

     Maar de verhalen van kunsten
     wetenschap en politiek
     die ons verdelen in verschillen
     zijn te klein om ons te verenigen

Gedicht 4827
Amsterdam, 2022-11-20

Droomtijd
Bundel: Geheim& Geloofd 
Trefwoord: Verhalen: orde 
 

Word je gelovig

als je gelovig moet zijn --


voor een goede baan?


Do people becomeWird man religiƶs,
religious if it's required --wenn man religiƶs sein muss --
to get a good job?fĆ¼r die guten Jobs?

Gedicht H3733
Amsterdam, 2023-02-18

Bundel: Geheim& Geloofd 
Trefwoord: Godsdienst: geloof 
Trefwoord: Samen: arbeid 
 

Ik ben niet zo goed

als ik kan zijn. Ik ben bang --


voor God. Bid voor mij.


I am not as goodIch bin nicht so gut
as I can be. I'm afraid --wie ich sein kann. Ich fĆ¼rchte --
of God. Pray for me.Gott. Bete fĆ¼r mich.

Gedicht S1692
Amsterdam, 2023-03-01

Godland (Hlynur PƔlmason) (2022)
Ragnar (Ingvar Sigurdsson) in de film "Vanskabte land" ("Misvormde landen"/"Godland")
Bundel: Geheim& Geloofd 
Trefwoord: Godsdienst: gebed 
Trefwoord: Ethiek: praktijk 
Eerbetuiging: Palmason, Hlynur 
 

Zywa De Vijfde Wereld

Met aandacht
schiepen de mensen
problemen, het ene na het andere
wierpen ze de lege voorwereld in

Ze misten normen, bedachten die
en waren tevreden met alle deugden
en ondeugden om van dag tot dag
te beleven, en ook in de nacht

Ze wilden alles beheersen
en schiepen goden en leiders
met macht, om wreed te zijn
zonder strijd in hun hart

De leiders organiseerden het
met geheime politie en milities
met foltering en verachting
en de mensen vonden het goed

Het werd avond en morgen
de morgen van de vierde wereld
van de taboes en de dromen
van onbereikbaarheid en hiernamaals

Iedereen en alles kan gevaarlijk zijn
pas op, wie en wat je aanraakt
ook bij huisgenoten, buren, vrienden
lieve collega's en leuke mensen

Houd liever virtueel contact
laat de machines maar samenwerken
want voor ons in de vijfde wereld
kan het fataal zijn

Gedicht 5095
Trein Amsterdam-Valkenburg, 2023-03-12

Bundel: Geheim& Geloofd 
Trefwoord: Wereld(beeld) 
Trefwoord: Aandacht: focus 
 

Zywa Noem het geheimen

De wereld is verdeeld
maar ik leerde de stukjes
samen te binden

tot patronen, en toch
zag ik steeds meer verschillen
dus zocht ik naar verbinding

in godsdienst en de Ene
ziel van de mensen
waarin je geloven moet

omdat ze niet te zien is
in de verdeelde wereld
waarin ik overlevend leef en

de ander een vreemde is
hoeveel ik ook van hem weet
zelfs als hij mijn liefste is

blijft er genoeg te raden
Ik noem het geheimen
dat komt in de buurt

van het mysterie

Gedicht 1869
Amsterdam, 2018-10-12

Bundel: Geheim& Geloofd 
Trefwoord: Geheim 
 

Keizers op sokkels

kijken ver over mij heen --


naar een oude tijd.


Emperors on theirKaiser auf Sockeln
pedestals look over me --blicken Ć¼ber mich hinweg --
into an old time.in alte Zeiten.

Gedicht H0174
Nijmegen, 2012-01-15

Bundel: Geheim& Geloofd 
Trefwoord: Verleden 
Trefwoord: Eer / Roem 
 

Zywa Volgens de priesters in Godenhuizen

Koerende duiven in de bomen
van moeder aarde en de hemel
de woning van de geest

wiens adem rustig ruist
in de bladeren en het brons aantikt
als ketelmuziek die met ons spot

De orakelpriesters luisteren
en trekken schijnheilige gezichten
Fluisterend beraden ze zich

om verstandig en met gezag
raadsels uit te spreken
over zielszaken en politiek

hier in de bossen op de bergen
tussen de eeuwige sneeuw
en de oevers van de zee

Gedicht 283
Amsterdam, 2014-06-30

DodĆ³ni (Epirus, Griekenland, bij AlbaniĆ«)
Bundel: Geheim& Geloofd 
Trefwoord: Godsdienst:  
 

Zywa Santanova

Ze zit daar maar
als een sterke magneet
Mensen komen en gaan
genezen naar huis, zeggen ze

Ze moet wel een heilige zijn
een nieuwe, die onder ons is
Ze heeft niets nodig, ze geeft
alles meteen weer terug

Mensen die hoop geven
ontvangen hoop, mensen vol liefde
krijgen nog meer liefde
De teleurgestelden vertrekken

diep teleurgesteld, en agressieve bezoekers
slaat ze neer met hun eigen woede
Wensen en verwensingen ketsen
op haar af, zo vol van alles is ze

een zwarte ster, een vol niets
waarin geen ruimte meer is Ā–
volledige zwaartekracht, zichtbaar
in alles dat ze terugkaatst

Gedicht 235
Amsterdam, 2014-05-01

Bundel: Geheim& Geloofd 
Trefwoord: Godsdienst: heiligheid 
 

Zywa Wilde ganzen

Als wilde ganzen landden hier
vissers en monniken, anderen

voeren verder en ontdekten Amerika
maar ze kwamen terug

langs het noorden, Thule
waar het gloeiende stenen regent

waar het land brandt en de rotsen
zwemmen tussen kokende fonteinen

Daar zijn de poorten van de hel
en de paden naar de hemel

de reusachtige ijsgordijnen
boven de wolken

Ze kwamen terug om te vertellen
over deze wonderen, te bijbels

om ze geheim te willen houden
voor hun familie en vrienden

En de nieuwe wereld
vergaten ze

Gedicht 312
Amsterdam, 2014-07-29

Conamara (Ierland), Thule (Innis Tile), Brandaan (AD 500)
Bundel: Geheim& Geloofd 
Trefwoord: Hemel / Hel 
 

Zywa Duivels

Soms is nadenken moeilijk
maken wat eenvoudig is, maar
ongemakkelijk om toe te geven
en toch zijn de kinderen blij
met wat hun ouders uitleggen

bijvoorbeeld dat ze moeten leren
om Het Kwaad te wantrouwen
het heeft praatjes en geeft vrijkaartjes
die je na het leven zult bezuren

Je weet wel dat het niet waar is
niet eens van horen zeggen
en lang niet iedereen denkt er zo over
dus zolang het niemand menens wordt
kun je gewoon je gang gaan
hebben de oudere kinderen ontdekt

Wat schaadt Het Kwaad
anders dan de tere ziel
van de volwassenen en de bestwil
die zij voor je hebben bedacht?
Slachtoffer zijn of dader -
het is een duivels dilemma

Gedicht 434
Vaison-la-Romaine, 2015-04-21

Bundel: Geheim& Geloofd 
Trefwoord: Waarden en normen 
 

Radiogolven

spinnen rondom mij een web --


van lege ruimte.


The radio wavesRadiowellen
spin around me a wide web --um mich herum, als ein Netz --
of nothing but space.von nur leerem Raum.

Gedicht H0191
Amsterdam, 2012-01-21

Bundel: Geheim& Geloofd 
Trefwoord: Leegte 
 

Grote verhalen

The grand narrativesGroƟe Geschichten

Gedicht S0880
Amsterdam, 2019-05-29

Bundel: Geheim& Geloofd 
Trefwoord: Verhalen: (on)waarheid 
 

Zywa Stro voor iedereen

Nu ik er terugkom, zie ik het pas
als een paradijs, dit groene land
de bloemen, het gouden graan
al de rijkdom die ik normaal vond

Nu overweldigt het bekende
mijn nieuwe ogen, vervult het me
met een weemoed al voor
ik aan weggaan denk

Of zal ik blijven voor de rest
van mijn leven, best wetend
dat het zielshart werken is
om samen te slapen

wolfmensen en schaapmensen
koe-, beer- en slangmensen
Het is hartwerken in het paradijs
voor genoeg stro voor iedereen

Gedicht 299
Amsterdam, 2014-07-18

Jesaja 11:1-8
Bundel: Geheim& Geloofd 
Trefwoord: Paradijs 
Trefwoord: Bijbel^ 
 

Zywa Venijnboom

In warme schaduw zit ik
onder het geurende heilige
de wereld te beschouwen

in openbaringen, wanend
wetend wie waarom wat wanneer
waar waarmee, en dat ook

de witte bergen heilig zijn
bloedeloos koud, dan weer warm
altijd onaanraakbaar, daarom

omarm ik de wereld-
boom, het sterke, buigzame hout
van de grootste bogen

die verder schieten dan mogelijk is
met andere bogen, met pijlpunten
en gifpotten staan ze tentoongesteld

in het museum
als de driemacht
van de snelle dood

Gedicht 282
Amsterdam, 2014-06-29

Fortingall & Yggdrasill
Bundel: Geheim& Geloofd 
Trefwoord: Godsdienst: heiligheid 
Trefwoord: Scotland% 
 

Zywa Lef

Iedereen is moedig, echt waar
want alle mensen hebben een hart

waarin vrienden en wensen wonen
en geheimen, en hartstochten

misschien niet alle vier, maar
nooit staan de kamers leeg

Harten kloppen voor hun gasten
en heel het lichaam bestaat

om hen te beschermen
met moed die moet

Dit is een onbekend geheim
dat slechts weinigen begrijpen

Gedicht 359
Amsterdam, 2014-11-17

Bundel: Geheim& Geloofd 
Trefwoord: Moed 
Opgedragen aan: Ellen dM 
 

Zywa Zet de wereld stil

Wanneer mijn geweten er niet uitkomt
bang om flauw te vallen van mezelf
moet ik me behelpen met wetten

de boeken noodverband
voor bloed dat ik niet wil zien
voor een wond die ze hadden moeten voorkomen

Desnoods vechten we het uit
in de rechtszaal of met God
aan onze kant, ik heb hulp

van advocaten en soldaten
priesters staan me bij
het hoogste woord is aan mij

Desnoods zet ik de wereld stil
tot er nieuwe wetten zijn
en dan begin ik opnieuw

bij leven en welzijn

Gedicht 440
Vaison-la-Romaine, 2015-04-23

Bundel: Geheim& Geloofd 
Trefwoord: Geweten 
 

Lossere banden:

mijn contacten groeien uit --


tot verbindingen.


I loosened my ties:Meine Kontakte:
my contacts are growing now --loser kƶnnen sie wachsen --
into connections.zu Verbindungen.

Gedicht H2405
Amsterdam, 2019-02-25

Bundel: Geheim& Geloofd 
Trefwoord: Samen:  
 

Zywa Fado aan de Lima

Bij de brug onder de Tuin
der Dichters zit ik te kauwen
op de wereld zoals ze is
Ik zie de mensen gaan
jong, moe of roekeloos
de beschermheilige tartend
die aan de binnenspiegel bungelt
Laat in de avond lopen ze in de berm
met bagage of sprokkelhout
op hun hoofd, kruizen om hun nek
op de schouders van hun ziel
en als hangers in de kledingkast

Het Symbool is overal
Op het plein heeft het gaten
van de spijkers, uit het koper
spuit levend water
De verlossing komt pas later
het is treurig gesteld met de mensen
ik zie het aan de gezichten
van Jezus in de winkels
Droevig kijkt hij me aan
Te koop voor weinig geld

Gedicht 2424
Amsterdam, 2019-09-23

Portugal, april-mei 1990
Ponte da Barca, aan de Lima
Bom JesĆŗs do Monte, Braga
Serra de Leomil, Serra da Estrela

Bundel: Geheim& Geloofd 
Trefwoord: Weemoed 
Trefwoord: Portugal% 
 

In de gouden hoek

van onze kamer hangt het --


zwart, de Heiligheid.


In the gold cornerIn der Goldecke
of our room it is, the black --unseres Zimmers ist das --
in-depth Holiness.Schwarz, die Heiligkeit.

Gedicht H3247
Amsterdam, 2022-04-01

Zwart vierkant (Kazimir Malevich) (2022)
Schilderij, als een icoon op de tentoonstelling "0.10" in Petrograd (Sint-Petersburg, 1915)
Bundel: Geheim& Geloofd 
Trefwoord: Godsdienst: heiligheid 
Eerbetuiging: Malevich, Kazimir 
 

De berk kijkt me aan

met een goddelijke blik --


van milde ogen.


The birch watches meDie Birke sieht mich
with a purely divine look --mit einem gƶttlichen Blick --
of generous eyes.von milden Augen.

Gedicht H3305
Amsterdam, 2022-05-23

De berk is de "waakzame boom", met espen-ogen na het loslaten van de takken die niet genoeg zonlicht vangen
Bundel: Geheim& Geloofd 
Trefwoord: Natuur: planten 
 

Zywa
Gebruik van de teksten is toegestaan mits
Ā© Zywa vermeld wordt  (zie de regels bij  
Home )
     Bundel:   Geheim& Geloofd
GroepDuitsEngels5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto