Zonder te reizen

ben ik beland waar ik ben –


Nu is dit mijn plaats.


Without travellingOhne zu reisen
I have arrived where I am –kam ich dort an, wo ich bin –

This is my place now.Jetzt ist das mein Platz.


Gedicht h2669
Amsterdam, 2020-02-09

Daodejing
Het innerlijke licht (-300)

Bundel: Innerst 
Trefwoord: Rust 
Eerbetuiging: Harrison, George 
Eerbetuiging: Tao 


Het hert is dichtbij,

ze ademt en kijkt, roerloos –


voel ik me gezien.


The deer is close by,
she breathes and looks, motionless –

I really feel seen.


Gedicht h2538
Amsterdam, 2019-08-03

Dat het dier je zag (2019)
Artikel in nrc.weekend
Bundel: Innerst 
Trefwoord: Contact 
Opdracht: Marjoleine de Vos 
Eerbetuiging: De Vos, Marjoleine 


Zijn er heiligen?

Misschien, ze verbergen zich –


zoals de eenhoorns.


Are there any saints?Gibt es Heilige?
Possibly, they always hide –Vielleicht, sie verstecken sich –

like the unicorns.wie die Einhörner.


Gedicht h2797
Amsterdam, 2020-10-09

Klacht om Qu Yuan (Yi Jia) (-177)
Bundel: Innerst 
Trefwoord: Heiligheid 
Eerbetuiging: Jia, Yi 


We varen zomaar

te ver en raken verstrikt –


in lotusbloemen.


We just went boating Wir seglen einfach
too far and got entangled –zu weit und verfangen uns –

in lotus flowers.in Lotusblumen.


Gedicht h2804
Amsterdam, 2020-10-11

'k Herinner me nog steeds die avond bij de beek (Qingzhao Li) (1110)
Op de wijze van “Als in een droom”
Bundel: Innerst 
Trefwoord: Rust 
Eerbetuiging: Li, Qingzhao 


Wat een verrassing

Oh, such a surpriseGedicht s0927
Amsterdam, 2019-08-14

Vaders en kinderen (1862)
Bundel: Innerst 
Trefwoord: Vreugde 
Eerbetuiging: Turgenev, Ivan 


Geloof is een weg

voor de ziel, een ijle brug –


die geen pijlers heeft.


Faith is a highway
for the soul, an airy bridge –

without any piers.


Gedicht s0970
Amsterdam, 2019-11-20

Geloof - is de Peilerloze Brug (1864)
"Faith - is the Pierless Bridge" (1864, publ.1929)
"How brittle are the Piers" (1878, publ.1894)

Bundel: Innerst 
Trefwoord: Godsdienst 
Eerbetuiging: Dickinson, Emily 


Schaamte hult mijn Ziel

tegen Ogen vol gevaar –


in Roze Sluiers.


Shame enfolds my SoulScham hüllt die Seele
against Eyes full of danger –vor Augen voller Gefahr –

with nature's Pink Veils.in Rosa Schleier.


Gedicht h1154
Amsterdam, 2015-06-11

Schaamte is de Roze sjaal (Emily Dickinson) (1877)
Gedicht "Shame is de shawl of Pink" (1877)
Bundel: Innerst 
Trefwoord: Schaamte 
Eerbetuiging: Dickinson, Emily 


21 jaar,

ik ben zelfstandig, pas op:
21 years old,21, jetzt
I'm independent, beware:bin ich selbstständig, Vorsicht:

Don't be a Mistress!Keine Frau werden!


Gedicht s1136
Amsterdam, 2021-02-05

Wees niet juffrouw De Beauvoir, wees jezelf (Simone de Beauvoir) (1926)
“Ne soyez pas Mademoiselle De Beauvoir, soyez vous-même” (dagboek)
Bundel: Innerst 
Trefwoord: Vrijheid 
Eerbetuiging: De Beauvoir, Simone 


Ik ben uitgehuild

I finished cryingGedicht h2582
Amsterdam, 2019-10-14

Wat is een appel? (2018)
Bundel: Innerst 
Trefwoord: Verdriet 
Eerbetuiging: Oz, Amos 


Ik huil en lach niet

I don't cry and smileGedicht s0945
Amsterdam, 2019-10-10

Bruiloft (2019)
Bundel: Innerst 
Trefwoord: Spiegel 
Eerbetuiging: Deckwitz, Ellen 


Onze laatste kans

op contact, we zeggen niets:


mijn hand op zijn hand.


It is our last chanceDie letzte Kontakt
of contact, we say nothing:möglichkeit, wir sagen nichts –

my hand on his hand.und halten Händchen.


Gedicht h2651
Amsterdam, 2019-12-26

Vaderliefde (2019)
(Roman)
Bundel: Innerst 
Trefwoord: Contact 
Eerbetuiging: Thomése, Frans 

Zywa
GroepDuitsEngels5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosTheater