Mijn dochters lachen

mijn moeders lach, regelen --


mijn liefkozingen.


My daughters, laughingMeine Töchter, die
like my mother laughed, direct --wie meine Mutter lachen --
all my caresses.leiten mein Streicheln.

Gedicht H0733
Amsterdam, 2014-02-04

Wat Leda er niet van dacht (Paul Éluard) - 1949
Gedicht "Ce que n'en pensa pas LĂ©da" (bundel "LĂ©da")
Trefwoord: Ouders: moeder(schap) 
Eerbetuiging: Eluard, Paul 
 


Hij was van kraakbeen,

de Meester van Oostende --


toen van was, nu brons.


Made of cartilage,Er war aus Knorpel,
the Master of Ostend, then --der Meister von Ostende --
made of wax, now bronze.dann Wachs, jetzt Bronze.

Gedicht H0999
Amsterdam, 2014-06-28

Oostende (Hugo Claus) - 1999
Gedicht uit de bundel "Wreed geluk"
Trefwoord: Meesterschap 
Eerbetuiging: Claus, Hugo 
 


Door de tijd varen

wij, wij en de twee mensen --


die we zijn geweest.


We're sailing through time,Durch die Zeit seglen
both we and the two people --wir und die beiden Menschen --
we have been before.die wir mal waren.

Gedicht H2727
Amsterdam, 2020-06-14

Sonnet 152 (Ingmar Heytze) - 2008
Gedicht uit de bundel "Elders in de wereld"
Trefwoord: Identiteit:  
Eerbetuiging: Heytze, Ingmar 
 


Mijn ruimtereizen

zijn tragisch, ik ga zo ver --


en kom nergens aan.


All my space travelsMeine Raumfahrten
are tragic, going so far --sind tragisch, ich geh so weit --
and getting nowhere.und komm nirgends hin.

Gedicht S1030
Amsterdam, 2020-06-14

Testpiloot (Ingmar Heytze) - 2012
Gedicht uit de bundel "Ademhalen onder de maan"
Trefwoord: Dolen 
Eerbetuiging: Heytze, Ingmar 
 


Geen drugsreizen meer,

terug willen naar de aarde --


en weer ergens zijn.


No more drug journeys,ZurĂŒck zur Erde,
longing to return to Earth --keine Drogenreisen mehr --
be somewhere again.irgendwo da sein.

Gedicht S1031
Amsterdam, 2020-06-14

Testpiloot (Ingmar Heytze) - 2012
Antipsychotica
Gedicht uit de bundel "Ademhalen onder de maan"

Trefwoord: Dolen 
Eerbetuiging: Heytze, Ingmar 
 


Het huis staat te koop,

linksboven is de kamer --


daar ben jij verwekt.


The house is for sale,Das Haus zum Verkauf,
upstairs left is the bedroom --oben links ist der Raum, dort --
where you were begot.wurdest du gezeugt.

Gedicht H2729
Amsterdam, 2020-06-14

K.K. (Ingmar Heytze) - 2012
gedicht uit de bundel "Ademhalen onder de maan"
Trefwoord: Herinnering: je leven 
Eerbetuiging: Heytze, Ingmar 
 


Een eiland van niets

zeggen, hier flaneert de tijd --


buiten de paden.


An island, nothingEine Insel, nichts
is said, here, time is strolling --wird gesagt, die Zeit flaniert --
away from the trails.abseits der Pfade.

Gedicht H2754
Amsterdam, 2020-06-27

Schiermonnikoog (Fouad Laroui) - 2004
Gedicht uit de bundel "Hollandse woorden"
Trefwoord: Rust: traagheid 
Eerbetuiging: Laroui, Fouad 
 


Leven is voelen,

voorkom dus dat je eelt krijgt --


op je open ziel.


To live is to feel,Leben heißt fĂŒhlen,
so do not get callouses --vermeide also Schwielen --
on your open soul.auf deiner Seele.

Gedicht S1050
Amsterdam, 2020-08-19

Jongenstijd (Richard Linklater) - 2014
Film "Boyhood"
Trefwoord: Ervaren 
Eerbetuiging: Linklater, Richard 
 


Stilte, hoog water,

de aanlegplaatsen zijn leeg --


en de pont ligt dwars.


Silence, high water,Stille, Hochwasser,
the ferry berths are empty --die FĂ€hranleger sind leer --
the boat is stranded.und das Boot liegt quer.

Gedicht H2800
Amsterdam, 2020-10-10

Alleen bemin ik 't stille gras (Yingwu Wei) - 780
De westbeek bij Chuzhou
Trefwoord: Rust: stilstand 
Eerbetuiging: Wei, Yingwu 
 


Het pad dat ik koos

was het groenste van de twee --


omdat ik dat dacht.


The trail I chose forIch wÀhlte den Weg,
was the greenest of the two --der am grĂŒnsten war, nur weil --
because I thought so.ich es mir dachte.

Gedicht H2835
Amsterdam, 2020-11-26

De niet ingeslagen weg (Robert Frost) - 1916
Gedicht "The Road Not Taken" (bundel "Mountain Interval")
Trefwoord: Keuze 
Eerbetuiging: Frost, Robert 
 


Hij hield zijn hand los

in de hand, voelde het bloed --


uit, uit– zich gutsen.


In his hand, he heldEr hielt seine Hand
the other hand, feeling blood --in der Hand, spĂŒrte das Blut --
gushing out and out.aus, aus– sich spritzen.

Gedicht S1085
Amsterdam, 2020-11-26

Uit, uit- (Robert Frost) - 1916
Gedicht "Out, Out-" ("McClure's" [juli 1916], bundel "Mountain Interval")
Trefwoord: Dood:  
Eerbetuiging: Frost, Robert 
 


Ik droom van de geur

van nog te plukken appels --


en word niet wakker.


I dream of the smellIch trÀume vom Duft
of apples still to be picked --von noch zu pflĂŒcken Äpfeln --
and I don't wake up.und wache nicht auf.

Gedicht S1086
Amsterdam, 2020-11-26

Na de appelpluk (Robert Frost) - 1914
Gedicht "After Apple-Picking" (bundel "North of Boston")
Trefwoord: Geest / Spook 
Eerbetuiging: Frost, Robert 
 


Nachtenlang liep ik

in de regen, met de maan --


als mijn klokwijzer.


Many nights I walkedNacht fĂŒr Nacht ging ich
in the rain, under the moon --im Regen, unter dem Mond --
as my clock pointer.als mein Uhrzeiger.

Gedicht H2836
Amsterdam, 2020-11-26

Vertrouwd met de nacht (Robert Frost) - 1928
Gedicht "Acquainted With The Night" (bundel "West-Running Brook")
Trefwoord: Alleen: eenling / vrijgezel 
Trefwoord: Maan 
Eerbetuiging: Frost, Robert 
 


Aan het nieuwe land

gaven we ons met geweld --


We werden zijn volk.


With violence, weGewaltsam gaben
gave ourselves to the new land --wir uns dem neuen Land hin --
to be its people.um sein Volk zu sein.

Gedicht S1087
Amsterdam, 2020-11-26

Het hele geschenk (Robert Frost) - 1941
Gedicht "The Gift Outright" (voordracht op het College of William & Mary op 5 december 1941, "Virginia Quarterly Review" [voorjaar 1942], bundel "A Witness Tree")
Het Beloofde Land
De kolonisatie van Amerika

Trefwoord: Geweld:  
Eerbetuiging: Frost, Robert 
 


In de zon wiegen

liefdesdraden, met alles --


losjes verbonden.


Swaying in the sun:Sonnenschwankende
threads of love to everything --LiebesfÀden, mit allem --
loosely connected.lose verbunden.

Gedicht H2837
Amsterdam, 2020-11-26

De zijden tent (Robert Frost) - 1942
Gedicht "The Silken Tent" (bundel "A Witness Tree"
Trefwoord: Liefde: band 
Eerbetuiging: Frost, Robert 
 


Begeertes verbranden

de wereld, of ze vergaat --


aan ijzige haat.


Desires are burningLĂŒste verbrennen
the world, or it will perish --die Welt, oder sie verfÀllt --
of icy hatred.vor eisigem Hass.

Gedicht S1088
Amsterdam, 2020-11-26

Vuur en ijs (Robert Frost) - 1920
Gedicht "Fire and Ice" ("Harper's Magazine" [december 1920], bundel "New Hampshire"
Trefwoord: Ego / ~isme/~centrisme 
Eerbetuiging: Frost, Robert 
 


Lichtjes wuift de wind

de sneeuwvlokken door het bos --


Ik blijf maar kijken.


Lightly the wind wavesLocker wiegt der Wind
the snowflakes through the forest --die Schneeflocken durch den Wald --
I just keep looking.Ich schaue weiter.

Gedicht H2838
Amsterdam, 2020-11-26

Stilstaan bij een bos op een avond dat het sneeuwt (Robert Frost) - 1923
Gedicht "Stopping By Woods On A Snowy Evening" (bundel "New Hampshire")
Trefwoord: Sneeuw 
Eerbetuiging: Frost, Robert 
 


De schoorsteen staat nog,

na de brand, er ligt een arm --


van de waterpomp.


The chimney still stands,Der Schornstein steht noch,
after the fire, there's an arm --nach dem Brand, da ist ein Arm --
of the waterpump.der Wasserpumpe.

Gedicht S1089
Amsterdam, 2020-11-26

Je moet thuis zijn in plattelandszaken (Robert Frost) - 1923
"The Need Of Being Versed In Country Things" (bundel "New Hampshire")
Trefwoord: Verval 
Eerbetuiging: Frost, Robert 
 


Vogels nestelen

in de bouwval, mompelend --


alsof ze huilen.


There are birds nestingDie Vögel nisten
in the shed, a mumbling sound --in dem Schuppen, sie murmeln --
as if they're crying.als ob sie weinen.

Gedicht S1090
Amsterdam, 2020-11-26

Je moet thuis zijn in plattelandszaken (Robert Frost) - 1923
Gedicht "The Need Of Being Versed In Country Things" (bundel "New Hampshire") - over sayornis
Trefwoord: Gevoelens 
Eerbetuiging: Frost, Robert 
 


Vóór het lentegroen,

heel even: het paradijs --


van gouden bloesems.


Before the spring green,Vor dem FrĂŒhlingsgrĂŒn
for a short time: paradise --gibt es kurz das Paradies:
with golden blossoms.goldene BlĂŒten.

Gedicht H2839
Amsterdam, 2020-11-26

Geen goud kan blijven (Robert Frost) - 1923
Gedicht "Nothing Gold Can Stay" ("Yale Review" [oktober 1923], bundel "New Hampshire")
Trefwoord: Paradijs 
Trefwoord: Lente 
Eerbetuiging: Frost, Robert 
 


De slijpsteen roest weg

onder de dunne sneeuwkroon --


van de rotte boom.


The grindstone, rustingDer Schleifstein rostet
away under the thin crown --unter der dĂŒnnen Krone --
of the rotten tree.des faulen Baumes.

Gedicht S1091
Amsterdam, 2020-11-26

De slijpsteen (Robert Frost) - 1923
Gedicht "The Grind-Stone" (bundel "New Hampshire"
Trefwoord: Verval 
Eerbetuiging: Frost, Robert 
 


Een vernissage:

de galerie vol sokkels --


met lege glazen.


A great vernissage:Die Vernissage:
the hall full of pedestals --die Halle voller Sockel --
with empty glasses.mit leeren GlÀsern.

Gedicht S1131
Amsterdam, 2021-01-24

Gezel in marmer (Anjet Daanje) - 2006
Roman
Trefwoord: Consumeren 
Eerbetuiging: Daanje, Anjet 
 


Abstracte kunst spreekt

voor zich, luister maar eens goed:


zuiver koeterwaals.


Listen carefully,Abstrakte Kunst spricht
abstract art speaks for itself::fĂŒr sich, hör nur genau zu:
flawless gibberish.purer Kauderwelsch.

Gedicht S1132
Amsterdam, 2021-01-24

Gezel in marmer (Anjet Daanje) - 2006
Roman
Trefwoord: Kunst 
Eerbetuiging: Daanje, Anjet 
 


Het water borrelt,

het ziedt, het bruist en sist: vuur --


lest kolkend zijn dorst.


The water bubbles,Das Wasser blubbert,
boils, fizzes, and sizzles: fire --kocht, sprudelt und zischt: Feuer --
satisfies its thirst.löscht wild seinen Durst.

Gedicht H2939
Amsterdam, 2021-04-18

De duiker (Friedrich Schiller) - 1797
Gedicht "Der Taucher" (Musen-Almanach 1798)
Trefwoord: Evenwicht: 
Eerbetuiging: Schiller, Friedrich 
 


Streef niet voortdurend

naar geluk, juist dan leef je --


veel gelukkiger.


Don't constantly striveStrebe nicht stÀndig
to be happy, then you live --nach dem GlĂŒck, erst dann lebst du --
a lot happier.glĂŒcklicher denn je.

Gedicht H2958
Amsterdam, 2021-05-16

De laatste aanwinst (Edith Wharton) - 1904
Kort verhaal "The Last Asset" (Scribner's Magazine, August 1904)
Trefwoord: Geluk (ontspanning) 
Eerbetuiging: Wharton, Edith 
 


Lichtzwarte zwarte

hemel, hoge volle maan --


vrede op aarde.


Silent night, pale-blackBlass-schwarzer schwarzer
black the sky, high the full moon --Himmel, ein hoher Vollmond --
peace over the earth.Frieden auf Erden.

Gedicht H3051
Amsterdam, 2021-10-03

Normale mensen (Sally Rooney) - 2018
Roman "Normal people"
Connell en Marianne rijden op kerstavond naar zijn moeders huis

Trefwoord: Vrede: stilte 
Eerbetuiging: Rooney, Sally 
 


Ongeduldig zijn

is slechts een kwestie van tijd:


te veel tijd hebben.


Being impatientUngeduldig sein
is just a matter of time:ist eine Frage der Zeit:
having too much time.zu viel Zeit haben.

Gedicht S1265
Amsterdam, 2021-10-18

De virtuoos (Margriet de Moor) - 1993
Roman
Trefwoord: Geduld / Ongeduld 
Eerbetuiging: De Moor, Margriet 
 


De monnik trekt rond,

blut, enkel de plunjezak --


en een beetje hoop.


The monk goes about,Der Mönch zieht herum,
hard up, only the kit bag --abgebrannt, nur der Seesack --
and a little hope.und wenig Hoffnung.

Gedicht H3077
Egmond aan Zee, 2021-10-23

De jongen die met wolken speelde (Franco Faggiani) - 2020
Roman "Non esistono posti lontani" ("Verre plaatsen bestaan niet")
Trefwoord: Leven: loop (onderweg) 
Eerbetuiging: Faggiani, Franco 
 


Het leven komt aan

op de seconden vóór je --


de kleine toekomst.


Life always comes downDas Leben kommt an
to the seconds before you --auf den Sekunden vor dir --
the little future.die kleine Zukunft.

Gedicht H3078
Egmond aan Zee, 2021-10-23

De jongen die met wolken speelde (Franco Faggiani) - 2020
Roman "Non esistono posti lontani" ("Verre plaatsen bestaan niet")
Trefwoord: Toekomst:  
Eerbetuiging: Faggiani, Franco 
 


Olympiade:

alle sporters zijn sterren --


vallende sterren.


The Olympiade:Olympiade:
all top-athletes are big stars --alle Sportler sind ein Star --
big, big falling stars.eine Starschuppe.

Gedicht H3081
Egmond aan Zee, 2021-10-24

Het jaar dat Shizo Kanakuri verdween (Franco Faggiani) - 2019
Roman "Il guardiano della collina dei ciliegi" ("De beschermer van de heuvel met de kersenbomen")
Trefwoord: Eer / Roem 
Eerbetuiging: Faggiani, Franco 
 


Uitzicht op een dak

van witte kersenbloesem --


Bedwelmende geur.


Vista of a roofAusblick auf ein Dach
of snow-white cherry blossom --von schneeweißen KirschblĂŒte --
Stunning fragrances.Berauschender Duft.

Gedicht H3083
Egmond aan Zee, 2021-10-24

Het jaar dat Shizo Kanakuri verdween (Franco Faggiani) - 2019
Roman "Il guardiano della collina dei ciliegi" ("De beschermer van de heuvel met de kersenbomen")
Trefwoord: Schoonheid: aarde 
Eerbetuiging: Faggiani, Franco 
 


De vos uit het bos

steekt haar snuit omhoog en gaat --


er ineens vandoor.


The vixen pops upDer Fuchs aus dem Wald
from the woods, raises her snout --hebt seine Schnauze und geht --
and runs off swiftly.auf einmal davon.

Gedicht H3085
Egmond aan Zee, 2021-10-24

Het jaar dat Shizo Kanakuri verdween (Franco Faggiani) - 2019
Roman "Il guardiano della collina dei ciliegi" ("De beschermer van de heuvel met de kersenbomen")
Trefwoord: Zintuigen 
Eerbetuiging: Faggiani, Franco 
 


Over de wolken

raast de zijkant van een trein --


Een koe drinkt ervan.


The side of a trainÜber den Wolken
races by over the clouds --rast die Seite des Zuges --
A cow drinks from it.Eine Kuh trinkt es.

Gedicht H3151
Amsterdam, 2021-12-18

& we rijden (Bernard Wesseling) - 2016
Gedicht uit de bundel "& de dag ligt open als een ei in zijn gebroken schaal"
Trefwoord: Leven: energie 
Eerbetuiging: Wesseling, Bernard 
 


Slechts een kleine vis

ben ik, ik word gevangen --


en zwem het net uit.


I am a small fish,Nur ein kleiner Fisch
just a small fish, I get caught --bin ich, manchmal gefangen --
and swim out the net.schwimm ich aus dem Netz.

Gedicht S1330
Amsterdam, 2022-02-07

De rat van Amsterdam (Pieter Waterdrinker) - 2020
Roman
Trefwoord: Vrijheid: ongrijpbaar zijn 
Eerbetuiging: Waterdrinker, Pieter 
 


Mensen zijn dichters,

hun halve zinnen scheppen --


nieuwe verbanden.


People are poets,Menschen sind Dichter,
speaking half sentences, they --ihre HalbsÀtze bilden --
create new contexts.neue Kontexte.

Gedicht H3204
Amsterdam, 2022-02-19

Interview met Erik Bindervoet - 2022
Interview in nrc, 19 februari 2022
Een goed verstaander heeft maar een half woord nodig

Trefwoord: Poëzie: een ontdekking 
Eerbetuiging: Bindervoet, Erik 
 


Zwemmend zak ik steeds

dieper in ervaringen --


die ondenkbaar zijn.


Swimming, I'm sinkingSchwimmend versinke
deep in experiences --ich tief in Erfahrungen --
that can't be conceived.die undenkbar sind.

Gedicht H3272
Amsterdam, 2022-04-14

Grondwater (Piet Gerbrandy) - 2017
Essay "Grondwater - Beschouwingen over literatuur en existentie"
Trefwoord: Overgave 
Eerbetuiging: Gerbrandy, Piet 
 


Werelddelen zijn

ontdekt door realisten --


volgers van vogels.


The continents areErdteile wurden
discovered by realists --von Realisten entdeckt --
the bird-followers.Folgern von Vögeln.

Gedicht H3273
Amsterdam, 2022-04-14

Grondwater (Piet Gerbrandy) - 2017
Essay "Grondwater - Beschouwingen over literatuur en existentie"
Trefwoord: Aandacht: observeren 
Eerbetuiging: Gerbrandy, Piet 
 


Als zwemmer ben ik

te klein in de wijde zee --


Ik word gezwommen.


As a swimmer, IAls Schwimmer bin ich
am too small in the wide sea --zu klein im weiten Meer, ich --
in fact I am swum.werde geschwommen.

Gedicht H3274
Amsterdam, 2022-04-14

Grondwater (Piet Gerbrandy) - 2017
Essay "Grondwater - Beschouwingen over literatuur en existentie"
Trefwoord: Zee 
Eerbetuiging: Gerbrandy, Piet 
 


Door lange lanen

loop ik groene rust in mij --


Draaglijke lichtheid.


Through long avenuesLange Alleen,
I walk green peace into me --ertrÀgliche Leichtigkeit --
Bearable lightness.Erholung in mich.

Gedicht H3288
Amsterdam, 2022-05-09

De ondraaglijke lichtheid van het bestaan (Milan Kundera) - 1984
Boek "L'Insoutenable LĂ©gĂšretĂ© de l'ĂȘtre"
Trefwoord: Rust: harmonie 
Eerbetuiging: Kundera, Milan 
 


Al wat ertoe doet

in mijn leven, mijn dromen --


houden het op gang.


What really mattersAlles Wichtige
in my life, it is my dreams --im Leben, meine TrÀume --
that keep it going.halten es in Gang.

Gedicht H3328
Amsterdam, 2022-06-11

Soms zou ik de wind willen zijn (Franco Faggiani) - 2022
Roman "Tutto il cielo che serve"
Trefwoord: Dromen 
Eerbetuiging: Faggiani, Franco 
 


Ik vertel je niet

wat er gebeurd is, kies zelf --


jouw verleden maar.


I will not tell youIch sage dir nicht,
what happened, you have to choose --was passiert ist, wÀhl deine --
the past that is yours.Vergangenheit selbst.

Gedicht H3409
Amsterdam, 2022-08-10

De kleuren van Anna (Sander Kollaard) - 2021
Roman, § Rood
Trefwoord: Verleden 
Eerbetuiging: Kollaard, Sander 
 


De waterval stroomt

stralen mikado van glas --


in open monden.


The waterfall poursDer Wasserfall fließt
mikado rays made of glass --Strahlen Mikado aus Glas --
into open mouths.in offnen MĂŒndern.

Gedicht H3487
Noordwijkerhout, 2022-10-05

Tokio's midzomernachtdroom 7 (Peter Verhelst) - 2020
Gedicht uit de bundel "2050"
Trefwoord: Natuur: elementen 
Eerbetuiging: Verhelst, Peter 
 


Mijn oude moeder

schudt haar hoofd, zij denkt anders --


over mijn leven.


Mother shakes her head,Sie schĂŒttelt den Kopf:
she has a different view --meine Mutter denkt anders --
of my path in life.ĂŒber mein Leben.

Gedicht S1598
Amsterdam, 2022-12-16

Als... (Luigi Pirandello) - 1898
Verhaal "Se..."
Trefwoord: Ouders: ouderschap 
Eerbetuiging: Pirandello, Luigi 
 


Mijn zelf, de sneeuwbal:

ervaringen die groeien --


en zich verdichten.


My self, the snowball:Mein Selbst, der Schneeball:
experiences that grow --Erfahrungen, die wachsen --
and clamp together.und sich verdichten.

Gedicht H3626
Amsterdam, 2022-12-28

De Lach (Henri Bergson) - 1899
"Le Rire, Essai sur la signification du comique", § 2-1-3 "La boule de neige" ("De sneeuwbal")
Trefwoord: Leven: ervaren 
Eerbetuiging: Bergson, Henri 
 


Een mens is een vat

vol oude ervaringen --


vermengd met nieuwe.


People are vesselsDer Mensch, ein GefĂ€ĂŸ
full of experiences --mit alten Erfahrungen --
old mingled with new.vermischt mit neuen.

Gedicht H3627
Amsterdam, 2022-12-29

De tijd hervonden (Marcel Proust) - 1927
"Une heure n'est pas qu'une heure, c'est un vase rempli de parfums, de sons, de projets et de climats" ("Een uur is niet een uur, maar een vat gevuld met geuren, geluiden, voornemens en klimaten")
Citaat uit: "De tijd hervonden", §2

Trefwoord: Leven: ervaren 
Eerbetuiging: Proust, Marcel 
 


In water leven,

dakloos, vrij van kinderzorg --


altijd onderweg.


Living in water,Im Wasser leben,
without roofs, free of childcare --keine Kinderbetreuung --
always on the go.immer unterwegs.

Gedicht H3677
Amsterdam, 2023-01-17

Ondine gaat (Ingeborg Bachmann) - 1961
Verhaal "Undine geht" (Frankfurter Allgemeine Zeitung, op 20 mei 1961)
Trefwoord: Leven: stroom (onderweg) 
Eerbetuiging: Bachmann, Ingeborg 
 


Het meisje kijkt toe,

haar ouders bouwen torens --


tot ze omvallen.


The girl just watches,Das MĂ€dchen schaut zu,
her parents build tall towers --die Eltern bauen TĂŒrme --
till they fall over.bis sie umfallen.

Gedicht H3701
Amsterdam, 2023-02-03

Zomerslaap (Jens Christian GrĂžndahl) - 2020
Verhaal "Sommarsömn" (bundel "Dage som grÊs"), § 3
Trefwoord: Ouders: ouderschap 
Eerbetuiging: Grondahl, Jens Christian 
 


Zo word je ouder,

morgen komt niet de morgen --


die er zou komen.


You're getting older,So wird man Àlter,
tomorrow is not at all --morgen kommt nicht das Morgen --
the day that would come.das kommen wĂŒrde.

Gedicht H3702
Amsterdam, 2023-02-03

Vaarwel (Jens Christian GrĂžndahl) - 2020
Verhaal "FarvÀl" (bundel "Dage som grÊs"), § 1
Trefwoord: Leven: loop (onderweg) 
Trefwoord: Verwachting 
Eerbetuiging: Grondahl, Jens Christian 
 


Naast de dode sluis

ligt er een oude landtong --


uit de riviermond.


Next to the dead sluiceAn der Schleuse ragt.
there is an old spit of land --eine Landzunge heraus --
from the river-mouth.aus der FlußmĂŒndung.

Gedicht H3742
Amsterdam, 2023-02-28

Het huis bij de sluis - I (Hester Knibbe) - 2002
Gedicht uit de bundel "Verstoorde grond"
Trefwoord: Natuur: landschap 
Eerbetuiging: Knibbe, Hester 
 


De weg maakt een lus,

mannen staan te turen hoe --


alles terugkomt.


The road makes a loop,An der Kehrschleife.
men with bikes are peering how --starren MĂ€nner darauf, wie --
everything comes back.alles zurĂŒckkommt.

Gedicht H3743
Amsterdam, 2023-02-28

Het huis bij de sluis - II (Hester Knibbe) - 2002
Gedicht uit de bundel "Verstoorde grond"
Trefwoord: Leven: stroom (beweging) 
Eerbetuiging: Knibbe, Hester 
 


Ze is ontroostbaar.

Ik weet wat goed voor haar is --


en troost haar dus niet.


I know what she needs,Sie ist untröstlich.
she's inconsolable, so --Ich weiß, was gut fĂŒr sie ist --
I don't console her.und tröste sie nicht.

Gedicht H3744
Amsterdam, 2023-02-28

De zoon - I (Hester Knibbe) - 2002
Overleden zoon tot zijn moeder
Gedicht uit de bundel "Verstoorde grond"

Trefwoord: Verdriet: ondergaan 
Trefwoord: Troost 
Eerbetuiging: Knibbe, Hester 
 


Wie de toekomst kent,

moet wel een toeschouwer zijn --


en kan slechts zwijgen.


Anyone who knowsWer die Zukunft kennt,
the future, will have to watch --muss immer Zuschauer sein --
and to keep silent.und kann nur schweigen.

Gedicht S1785
Amsterdam, 2023-05-29

Het verhaal van jouw leven (Ted Chiang) - 1998
Science fiction-verhaal "The Story of Your Life" (gepubliceerd in de bundel "Starlight 2")
Trefwoord: Toekomst: begrijpen 
Eerbetuiging: Chiang, Ted 
 


Wie de toekomst kent,

laat alles maar gebeuren --


zodat ze waar is.


Anyone who knowsWer die Zukunft kennt,
the future, lets things happen --lÀsst alles mal geschehen --
so that it is true.damit sie wahr ist.

Gedicht S1786
Amsterdam, 2023-05-29

Het verhaal van jouw leven (Ted Chiang) - 1998
Science fiction-verhaal "The Story of Your Life" (gepubliceerd in de bundel "Starlight 2")
Trefwoord: Toekomst: begrijpen 
Eerbetuiging: Chiang, Ted 
 


Ik houd van open

structuren, geen ouderdom --


die steeds meer afsluit.


I prefer openIch mag offene
structures, not old age, closing --Strukturen, kein Alter, das --
up more and more things.immer mehr verschließt.

Gedicht H3986
Amsterdam, 2023-07-29

Het Powerboek (Jeanette Winterson) - 2000
Roman "The PowerBook", hoofdstuk "NIEUW DOCUMENT"
Trefwoord: Ruimte 
Eerbetuiging: Winterson, Jeanette 
 


Op de hoge berg

bestaat geen tijd, horloges --


tikken nutteloos.


On the high mountain,Auf dem hohen Berg
there is no time, the watches --ist keine Zeit, die Uhren --
tick on uselessly.ticken ohne Zweck.

Gedicht H3999
Amsterdam, 2023-07-30

Het Powerboek (Jeanette Winterson) - 2000
Roman "The PowerBook", hoofdstuk "NIEUWS"
Trefwoord: Tijd: eeuwigheid 
Eerbetuiging: Winterson, Jeanette 
 


Zo'n landschap als dit

op unieke middagen --


eeuw na eeuw gezien.


A landscape like thisEine Landschaft wie
in winter, on unique days --diese, erneut gesehen --
seen for centuries.seit Jahrhunderten.

Gedicht H4050
Amsterdam, 2023-08-18

treinreis van Groningen naar Amsterdam (Antjie Krog) - 2022
Gedicht "treinrit van Groningen na Amsterdam" (bundel "Plunder" ["Plundering"])
Trefwoord: Wereld(beeld) 
Eerbetuiging: Krog, Antjie 
 


Avonds kiert de dag, 's,

de schemering is een poort --


voor de stervenden.


At twilight, there isAbenddÀmmerung
a crack in the day, a gate --ist ein Riss im Tag, ein Tor --
for dying people.fĂŒr die Sterbenden.

Gedicht H4069
Amsterdam, 2023-08-22

De Schemerpoort (Jeanette Winterson) - 2012
Roman "the daylight gate" ("Sinaasappels en demonen"), Lancaster AD 1612
Trefwoord: Dood: sterven 
Trefwoord: Loslaten 
Eerbetuiging: Winterson, Jeanette 
 


Vrijheid is: mogen

kiezen, en nog meer is het!


Niet hoeven kiezen!


Freedom is: you mayFreiheit ist: wÀhlen
choose, and it is even more!dĂŒrfen, und es ist noch mehr!
Not having to choose!Nicht wĂ€hlen mĂŒssen!

Gedicht H4083
Amsterdam, 2023-08-27

Neerlands bloed (Freek de Jonge) - 1991
Boek
Trefwoord: Dood: sterven 
Eerbetuiging: De Jonge, Freek 
 


In de beerput schijnt

de zaklamp op de massa's --


Rijzende maden.


The torch shining inIn der KlÀrgrube
the cesspit, on the masses --zeigt die Lampe die Massen:
of rising maggots.Maden gehen auf.

Gedicht H4120
Amsterdam, 2023-09-08

Een andere tongval (Antjie Krog) - 2003
Relaas "A Change of tongue", deel 1 § 6
Trefwoord: Aarde: biosfeer 
Trefwoord: Dieren: made 
Eerbetuiging: Krog, Antjie 
 


Soms schittert de zon

in de druppel die ik ben --


in de levenszee.


Sometimes the sunlightDie Sonne funkelt
glints in the drop that I am --in de Tropfen, der ich bin --
in the sea of life.im Meer des Lebens.

Gedicht H4216
Amsterdam, 2023-10-13

Arthur, koning voor eens en altijd (Terence White)
Engelen der Verlatenheid (Jack Kerouac)
- 1958

Roman "The Once and Future King" - part 4, "The Candle in the Wind" ("Arthur, koning voor eens en altijd" / "De koning van toen en later" - deel 4, "De kaars in de wind", 1958, Terence White) - Slot: "The fate of this man or that man was less than a drop, although it was a sparkling one, in the great blue motion of the sunlit sea" ("Het lot van de ene of andere mens was minder dan dat van een druppel, ook al was het een blinkende druppel, in de grote blauwe beweging van de zee in de zon")
Boek "Desolation Angels" (Jack Kerouac), hoofdstuk 1-1-15, geschreven in 1956

Trefwoord: Samen: gemeenschap 
Eerbetuiging: Kerouac, Jack 
Eerbetuiging: White, Terence 
 


In mijn hoofd zegt ze:

Blijf hier, dit is jouw thuis, kom --


tussen ons in staan.


In my mind she says:Im Geiste sagt sie:
Stay here, this is your home, come --Bleib hier, Zuhause, komm nun --
and stand between us.und steh zwischen uns.

Gedicht H4230
Amsterdam, 2023-10-19

Aboriginal landschap (Louise GlĂŒck) - 2013
Op het land, buiten de stad
Gedicht "Aboriginal Landscape", gepubliceerd in "Poetry" (december 2013) en in de bundel "Faithful and Virtuous Nigh" (2014)

Trefwoord: Thuis: herkomst / heimwee 
Eerbetuiging: Glueck, Louise 
 


Ik sliep als een boon

in de dop van mijn auto --


in mijn wieg, mijn ei.


I slept like a beanWie eine Bohne
in the pod of my car, in --in der HĂŒlse, wie im Ei --
my cradle, my egg.schlief ich im Auto.

Gedicht H4231
Amsterdam, 2023-10-19

Het Ei - 1 (Louise GlĂŒck) - 1967
Gedicht "The Egg" - 1 (in "Poetry", maart 1967)
Trefwoord: Veiligheid: geborgenheid 
Eerbetuiging: Glueck, Louise 
 


Zijn handen zweven

als roofvogels boven mij --


Lampen in zijn bril.


His hands hoveringDie HĂ€nde schweben
above me like birds of prey --ĂŒber mir wie Raubvögel --
Lamps in his glasses.Brille mit Lampen.

Gedicht H4232
Amsterdam, 2023-10-19

Het Ei - 2 (Louise GlĂŒck) - 1967
Gedicht "The Egg" - 2 (in "Poetry", maart 1967)
Trefwoord: Gevaar: zien / weten 
Eerbetuiging: Glueck, Louise 
 


Zomers duiken we, 's

als nieuw in elkaars ogen --


lichaam in lichaam.


In the summer weIm Sommer tauchen
dive, into each other's eyes --wir, die Augen in Augen --
each other's bodies.Körper in Körper.

Gedicht H4233
Amsterdam, 2023-10-19

Midzomer (Louise GlĂŒck) - 2008
Gedicht "Midsummer", gepubliceerd in "Poetry" (februari 2008) en in de bundel "A Village Life" (2009)
Trefwoord: Verliefd: verkenning 
Eerbetuiging: Glueck, Louise 
 


De vaat en de was,

mama dood op bed, mama --


die er altijd was.


Dishes and laundry,Geschirr und WĂ€sche,
Mama dead in bed, Mama --Mama tot im Bett, Mama --
who was always there.die immer da war.

Gedicht H4234
Amsterdam, 2023-10-19

Nocturne (Louise GlĂŒck) - 2013
Gedicht, gepubliceerd in "Poetry" (december 2013) en in de bundel "Faithful and Virtuous Nigh" (2014)
Trefwoord: Verdriet: verwerken 
Eerbetuiging: Glueck, Louise 
 


Het is mei, en toch

hangt er winter in de lucht --


nu mama dood is.


It is May, and yetEs ist Mai, dennoch
winter is in the air now --liegt Winter in der Luft, jetzt --
that Mama is dead.da Mama tot ist.

Gedicht H4235
Amsterdam, 2023-10-19

Nocturne (Louise GlĂŒck) - 2013
Gedicht, gepubliceerd in "Poetry" (december 2013) en in de bundel "Faithful and Virtuous Nigh" (2014)
Trefwoord: Verdriet: ondergaan 
Eerbetuiging: Glueck, Louise 
 


Ik lig lang wakker

en denk aan jou, bij alles --


wat ik doe en laat.


I'm awake, thinkingIch bin wach, denke
about you, in everything --an dich, mit allem, was ich --
I do and don't do.tue und lasse.

Gedicht S1966
Amsterdam, 2023-10-20

Bezoekers uit het buitenland - 3 (Louise GlĂŒck) - 2013
Gedicht "Visitors from Abroad" - 3, gepubliceerd in "Poetry" (december 2013) en in de bundel "Faithful and Virtuous Nigh" (2014)
Trefwoord: Nadenken (piekeren) 
Eerbetuiging: Glueck, Louise 
 


Heel de nacht lig ik

wakker, ik hoorde een bel --


Problemen? Wanhoop?


All this night, I lieIch liege noch wach,
awake, I heard a bell ring --ich hörte eine Klingel --
Troubles? Black despair?Sorgen? Verzweiflung?

Gedicht S1967
Amsterdam, 2023-10-20

Bezoekers uit het buitenland - 4 (Louise GlĂŒck) - 2013
Gedicht "Visitors from Abroad" - 4, gepubliceerd in "Poetry" (december 2013) en in de bundel "Faithful and Virtuous Nigh" (2014)
Trefwoord: Nadenken (piekeren) 
Eerbetuiging: Glueck, Louise 
 


Mijn lijden eindigt

hier, nu ik door de deur ga --


het niet-weten in.


My suffering endsMein Leiden endet
here, as I pass through the door --hier, ich gehe durch die TĂŒr --
into not-knowing.weg ins Nichtwissen.

Gedicht H4239
Amsterdam, 2023-10-20

De wilde iris (Louise GlĂŒck) - 1992
Gedicht "The Wild Iris" (bundel "The Wild Iris")
Trefwoord: Dood: verlossing 
Eerbetuiging: Glueck, Louise 
 


Verhalen die goed

aflopen bestaan echt niet --


Er is geen afloop.


Stories that end well...Geschichten, die gut
well, there really aren't any --enden, gibt es wirklich nicht --
There are no endings.Es gibt kein Ende.

Gedicht H4261
Amsterdam, 2023-10-28

Vuurtorenwachten (Jeanette Winterson) - 2004
Roman "Lighthousekeeping", hoofdstuk Bekend punt in de duisternis
Trefwoord: Leven: verhaal / momenten 
Eerbetuiging: Winterson, Jeanette 
 


Rampen blijven uit,

zegt oma, maar in mijn droom --


gebeuren ze toch.


Don't fear disaster,FĂŒrchte kein Böses,
grandma says, but I dream it --sagt Oma, aber im Traum --
happens anyway.passiert es trotzdem.

Gedicht S2002
Amsterdam, 2023-11-16

Het voorgevoelensboek - 2023
Boek "The Book of Premonitions" - kinderen van 11 en 12 jaar geven hun kijk op de toekomst
Trefwoord: Angst: droom 
Eerbetuiging: Div. [Nederland] 
 


De ruisende wind

van de herfst waait al, maar nog --


baadt men in de beek.


The autumn wind isDer rauschende Herbst-
already there, but people --wind weht bereits, aber noch --
still bath in the brook.badet man im Bach.

Gedicht H4329
Amsterdam, 2023-12-01

Gedicht van Fujiwara no Ietaka - 1237
Gedicht van [Junii] Fujiwara no Ietaka (1158-1237): Kaze soyogu / Narano-ogawa no / Yugure wa / Misogi zo natsu no / Shirushi nari keru
Trefwoord: Verandering: proces 
Eerbetuiging: Fujiwara no Ietaka 
 


Een steen op een steen

op een steen, zo klim ik steeds --


verder naar boven.


A stone on a stoneStein auf Stein auf Stein,
on a stone, that's how I climb --so klettere ich immer --
higher and higher.weiter auf und auf.

Gedicht H4340
Amsterdam, 2023-12-05

Bouwvakkerslied (Willem Wilmink) - 1979
Lied, een variant op het lied "Deze vuist op deze vuist", voor het tv-programma "De film van Ome Willem" met Edwin Rutten
Trefwoord: Kind: opgroeien 
Eerbetuiging: Wilmink, Willem 
 


Wachtend om het graf

praten de mensen zachtjes --


over de hitte.


While they wait aroundUm das Grab herum
the grave, people talk softly --reden die Leute leise --
about the weather.ĂŒber die Hitze.

Gedicht H4347
Amsterdam, 2023-12-07

Dag van de Arbeid (Louise GlĂŒck) - 1990
Gedicht "Labor Day" (bundel "Ararat")
Trefwoord: Dood: en leven 
Trefwoord: Wachten 
Eerbetuiging: Glueck, Louise 
 


Hoe ouder ik word,

hoe meer jij groeit en ik krimp --


tot er niets meer is.


The older I get,Je Àlter, desto
the more you grow and I shrink --mehr du wÀchst und ich schrumpfe --
until I am gone.bis nichts ĂŒbrig ist.

Gedicht H4420
Amsterdam, 2023-12-31

Reus Normale Dwerg (Nits) - 1990
Lied "Giant Normal Dwarf" (album "Giant Normal Dwarf")
Trefwoord: Ouderdom: proces 
Eerbetuiging: Nits 
 


Geen dammen bouwen

in je gevoelens, liever --


overstromingen.


Don't keep building damsKeine DĂ€mme in
in the streams of your feelings --deinen GefĂŒhlen, lieber --
Flooding is better.Überschwemmungen.

Gedicht H4443
Amsterdam, 2024-01-16

Luister naar de meisjes (Eva Meijer) - 2024
Column, in de NRC van 16 januari 2024
Trefwoord: Gevoelens 
Eerbetuiging: Meijer, Eva 
 


Pas een nieuwe baan,

en vandaag een grijze haar:


er verandert veel!


A new appointment,Neue Anstellung,
and today my first grey hair:und heute ein graues Haar:
what many changes!vieles Àndert sich!

Gedicht H4576
Amsterdam, 2024-03-23

Mijn eerste grijze haar verscheen (Juyi Bai) - 806
Gedicht
Trefwoord: Ouderdom: proces 
Eerbetuiging: Bai, Juyi 
 


De baan van de maan,

het verval van mijn lichaam:


alles gaat langzaam.


The lunar orbit,Der Körperverfall,
the decline of my body:die Umlaufbahn des Mondes:
it all goes slowly.alles geht langsam.

Gedicht H4577
Amsterdam, 2024-03-23

De volle maan klimt langzaam, langzaam hoger (Hongdao Yuan) - 1610
Gedicht
Trefwoord: Lichaam: verval 
Trefwoord: Langzaam 
Eerbetuiging: Yuan, Hongdao 
 


Ik pak de gieter,

de buren zijn vertrokken --


hun planten staan droog.


The neighbours have left,Die Nachbarn sind weg,
their garden is drying out --und ihr Garten ist trocken --
so I water it.also gieße ich.

Gedicht H4583
Amsterdam, 2024-03-26

Gebied 19 (Esther Gerritsen) - 2023
Roman, hoofdstukken 1-1, 1-2, 1-8
Gebied 19 is een deel van de visuele schors in de hersenen

Trefwoord: Zorg: naasten / aarde 
Eerbetuiging: Gerritsen, Esther 
 


De pijn, het genot,

het orgasme van baren:


vruchtbaarheidsgodin.


The pain, the pleasure,Der Schmerz und die Lust,
the orgasm of giving birth:der Orgasmus der Geburt:
fertility queen.Fruchtbarkeitsgöttin.

Gedicht H3465
Amsterdam, 2022-09-24

Sprookje (Kristien Hemmerechts) - 1992
Autobiografisch verhaal
Trefwoord: Zwangerschap 
Eerbetuiging: Hemmerechts, Kristien 
 


Mensen geloven

in het nieuwe, vergetend --


dat het veroudert.


People just believeDie Leute glauben
in the new, and they forget --an das Neue, vergessen --
that it is ageing.dass es altern wird.

Gedicht S1465
Amsterdam, 2022-07-09

Geschiedenis van de Russische literatuur (Karel van het Reve) - 1985
Trefwoord: Nieuwsgierigheid: nieuw / nieuws 
Eerbetuiging: Van het Reve, Karel 
 

Zywa
Stroom
Groep
DuitsEngels5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto
Aandacht is als zonneschijnVermeld © Zywa bij gebruik van teksten,
tekeningen, ontwerpen, schilderijen en foto's
Woord zoeken:  CTRL-F