Leven is voelen,

voorkom dus dat je eelt krijgt –


op je open ziel.


To live is to feel,Leben heißt fühlen,
so do not get callouses –vermeide also Schwielen –

on your open soul.auf deiner Seele.


Gedicht s1050
Amsterdam, 2020-08-19

Jongenstijd (Richard Linklater) (2014)
Boyhood (film)
Bundel: Stroom 
Trefwoord: Ervaren 
Eerbetuiging: Linklater, Richard 


Stilte, hoog water,

de aanlegplaatsen zijn leeg –


en de pont ligt dwars.


Silence, high water,Stille, Hochwasser,
the ferry berths are empty –die Fähranleger sind leer –

the boat is stranded.und das Boot liegt quer.


Gedicht h2800
Amsterdam, 2020-10-10

Alleen bemin ik 't stille gras (Yingwu Wei) (780)
De westbeek bij Chuzhou
Bundel: Stroom 
Trefwoord: Rust 
Eerbetuiging: Wei, Yingwu 


Het pad dat ik koos

was het groenste van de twee –


omdat ik dat dacht.


The trail I chose forIch wählte den Weg,
was the greenest of the two –der am grünsten war, nur weil –

because I thought so.ich es mir dachte.


Gedicht h2835
Amsterdam, 2020-11-26

De niet ingeslagen weg (Robert Frost) (1916)
Gedicht "The Road Not Taken" (bundel “Mountain Interval”)
Bundel: Stroom 
Trefwoord: Keuze 
Eerbetuiging: Frost, Robert 


Nachtenlang liep ik

in de regen, met de maan –


als mijn klokwijzer.


Many nights I walkedNacht für Nacht ging ich
in the rain, under the moon –im Regen, unter dem Mond –

as my clock pointer.als mein Uhrzeiger.


Gedicht h2836
Amsterdam, 2020-11-26

Vertrouwd met de nacht (Robert Frost) (1928)
Gedicht "Acquainted With The Night" (bundel “West-Running Brook”)
Bundel: Stroom 
Trefwoord: Alleen / Eenzaam 
Eerbetuiging: Frost, Robert 


In de zon wiegen

liefdesdraden, met alles –


losjes verbonden.


Swaying in the sun:Sonnenschwankende
threads of love to everything –Liebesfäden, mit allem –

loosely connected.lose verbunden.


Gedicht h2837
Amsterdam, 2020-11-26

De zijden tent (Robert Frost) (1942)
Gedicht "The Silken Tent" (bundel “A Witness Tree”
Bundel: Stroom 
Trefwoord: Liefdesband 
Eerbetuiging: Frost, Robert 


Lichtjes wuift de wind

de sneeuwvlokken door het bos –


Ik blijf maar kijken.


Lightly the wind wavesLocker wiegt der Wind
the snowflakes through the forest –die Schneeflocken durch den Wald –

I just keep looking.Ich schaue weiter.


Gedicht h2838
Amsterdam, 2020-11-26

Stilstaan bij een bos op een avond dat het sneeuwt (Robert Frost) (1923)
Gedicht "Stopping By Woods On A Snowy Evening" (bundel “New Hampshire”)
Bundel: Stroom 
Trefwoord: Sneeuw 
Eerbetuiging: Frost, Robert 


Natuurgroen begint

met goud, vergankelijk goud –


Bloemen worden groen.


Nature's green beginsNaturgrün beginnt
with gold, ephemeral gold –mit Gold, vergängliches Gold –

Flowers turning green.Blumen werden grün.


Gedicht h2839
Amsterdam, 2020-11-26

Geen goud kan blijven (Robert Frost) (1923)
Gedicht "Nothing Gold Can Stay" ("Yale Review" [oktober 1923], bundel “New Hampshire”)
Bundel: Stroom 
Trefwoord: Schoonheid 
Eerbetuiging: Frost, Robert 


Ik droom van de geur

van nog te plukken appels –


en word niet wakker.


I dream of the smellIch träume vom Duft
of apples still to be picked –von noch zu pflücken Äpfeln –

and I don't wake up.und wache nicht auf.


Gedicht s1086
Amsterdam, 2020-11-26

Na de appelpluk (Robert Frost) (1914)
Gedicht "After Apple-Picking" (bundel “North of Boston”)
Bundel: Stroom 
Trefwoord: Geest 
Eerbetuiging: Frost, Robert 


Hij hield zijn hand los

in de hand, voelde het bloed –


uit, uit– zich gutsen.


In his hand, he heldEr hielt seine Hand
the other hand, feeling blood –in der Hand, spürte das Blut –

gushing out and out.aus, aus– sich spritzen.


Gedicht s1085
Amsterdam, 2020-11-26

Uit, uit– (Robert Frost) (1916)
Gedicht "Out, Out–" ("McClure's" [juli 1916], bundel “Mountain Interval”)
Bundel: Stroom 
Trefwoord: Dood 
Eerbetuiging: Frost, Robert 


Begeertes verbranden

de wereld, of ze vergaat –


aan ijzige haat.


Desires are burningLüste verbrennen
the world, or it will perish –die Welt, oder sie verfällt –

of icy hatred.vor eisigem Hass.


Gedicht s1088
Amsterdam, 2020-11-26

Vuur en ijs (Robert Frost) (1920)
Gedicht "Fire and Ice" ("Harper's Magazine" [december 1920], bundel “New Hampshire”
Bundel: Stroom 
Trefwoord: Ego / ~isme / ~centrisme 
Eerbetuiging: Frost, Robert 


De schoorsteen staat nog,

na de brand, er ligt een arm –


van de waterpomp.


The chimney still stands,Der Schornstein steht noch,
after the fire, there's an arm –nach dem Brand, da ist ein Arm –

vder Wasserpumpe.


Gedicht s1089
Amsterdam, 2020-11-26

Je moet thuis zijn in plattelandszaken (Robert Frost) (1923)
“The Need Of Being Versed In Country Things” (bundel “New Hampshire”)
Bundel: Stroom 
Trefwoord: Verval 
Eerbetuiging: Frost, Robert 


Vogels nestelen

in de bouwval, mompelend –


alsof ze huilen.


There are birds nestingDie Vögel nisten
in the shed, a mumbling sound –in dem Schuppen, sie murmeln –

as if they're crying.als ob sie weinen.


Gedicht s1090
Amsterdam, 2020-11-26

Je moet thuis zijn in plattelandszaken (Robert Frost) (1923)
Gedicht "The Need Of Being Versed In Country Things" (bundel “New Hampshire”) – over sayornis
Bundel: Stroom 
Trefwoord: Gevoelens 
Eerbetuiging: Frost, Robert 


De slijpsteen roest weg

onder de dunne sneeuwkroon –


van de rotte boom.


The grindstone, rustingDer Schleifstein rostet
away under the thin crown –unter der dünnen Krone –

of the rotten tree.des faulen Baumes.


Gedicht s1091
Amsterdam, 2020-11-26

De slijpsteen (Robert Frost) (1923)
Gedicht "The Grind-Stone" (bundel “New Hampshire”
Bundel: Stroom 
Trefwoord: Verval 
Eerbetuiging: Frost, Robert 


Aan het nieuwe land

gaven we ons met geweld –


We werden zijn volk.


With violence, weGewaltsam gaben
gave ourselves to the new land –wir uns dem neuen Land hin –

to be its people.um sein Volk zu sein.


Gedicht s1087
Amsterdam, 2020-11-26

Het hele geschenk (Robert Frost) (1941)
Gedicht "The Gift Outright" (voordracht op het College of William & Mary op 5 december 1941, "Virginia Quarterly Review" [voorjaar 1942], bundel “A Witness Tree”)
Het Beloofde Land
De kolonisatie van Amerika

Bundel: Stroom 
Trefwoord: Geweld 
Eerbetuiging: Frost, Robert 


Hij was van kraakbeen,

de Meester van Oostende –


toen van was, nu brons.


Made of cartilage,Er war aus Knorpel,
the Master of Ostend, then –der Meister von Ostende –

made of wax, now bronze.dann Wachs, jetzt Bronze.


Gedicht h0999
Amsterdam, 2014-06-28

Oostende (1999)
Gedicht (bundel “Wreed geluk”)
Bundel: Stroom 
Trefwoord: Meesterschap 
Eerbetuiging: Claus, Hugo 


Abstracte kunst spreekt

voor zich, luister maar eens goed:


zuiver koeterwaals.


Listen carefully,Abstrakte Kunst spricht
abstract art speaks for itself::für sich, hör nur genau zu:

flawless gibberish.purer Kauderwelsch.


Gedicht s1132
Amsterdam, 2021-01-24

Gezel in marmer (Anjet Daanje) (2006)
Roman
Bundel: Stroom 
Trefwoord: Cultuur 
Eerbetuiging: Daanje, Anjet 


Vergeef me, vergeet

me, ik geef alles terug –


het was maar geleend.

Gedicht h2728
Amsterdam, 2020-06-14

Vergeef vergeet (2008)
Bundel “Elders in de wereld”
Bundel: Stroom 
Trefwoord: Tijdelijkheid 
Eerbetuiging: Heytze, Ingmar 


Mijn tong lapt mijn bord

leeg, opa vindt het niet goed –


want ik meen het niet.


My tongue is washingMeine Zunge putzt
my plate, Grandpa doesn't like it –den Teller, Opa warnt mich –

that I don't mean it.es ernst zu machen.


Gedicht h2712
Amsterdam, 2020-06-09

“Eten, eten roept grootvader” (2011)
Bundel "De steen vreest mij"
Bundel: Stroom 
Trefwoord: Toewijding 
Eerbetuiging: Deckwitz, Ellen 


Mijn ruimtereizen

zijn tragisch, ik ga zo ver –


en kom nergens aan.


All my space travelsMeine Raumfahrten
are tragic, going so far –sind tragisch, ich geh so weit –

and getting nowhere.und komm nirgends hin.


Gedicht s1030
Amsterdam, 2020-06-14

Testpiloot (2012)
(Bundel “Ademhalen onder de maan”)
Bundel: Stroom 
Trefwoord: Dolen 
Eerbetuiging: Heytze, Ingmar 


Geen drugsreizen meer,

terug willen naar de aarde –


en weer ergens zijn.


No more drug journeys,Zurück zur Erde,
longing to return to Earth –keine Drogenreisen mehr –

be somewhere again.irgendwo dasein.


Gedicht s1031
Amsterdam, 2020-06-14

Testpiloot (2012)
Antipsychotica
Bundel "Ademhalen onder de maan"

Bundel: Stroom 
Trefwoord: Dolen 
Eerbetuiging: Heytze, Ingmar 


Het huis staat te koop,

linksboven is de kamer –


daar ben jij verwekt.


The house is for sale,Das Haus zum Verkauf,
upstairs left is the bedroom –oben links ist der Raum, dort –

where you were begot.wurdest du gezeugt.


Gedicht h2729
Amsterdam, 2020-06-14

K.K. (2012)
Bundel "Ademhalen onder de maan"
Bundel: Stroom 
Trefwoord: Leven 
Eerbetuiging: Heytze, Ingmar 

Zywa
GroepDuitsEngels5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosTheater