Hij was van kraakbeen,

de Meester van Oostende --


toen van was, nu brons.


Made of cartilage,Er war aus Knorpel,
the Master of Ostend, then --der Meister von Ostende --
made of wax, now bronze.dann Wachs, jetzt Bronze.

Gedicht h0999
Amsterdam, 2014-06-28

Oostende (Hugo Claus) (1999)
Gedicht (bundel "Wreed geluk")
Bundel: Stroom 
Trefwoord: Meesterschap 
Eerbetuiging: Claus, Hugo 
 
 


Mijn tong lapt mijn bord

leeg, opa vindt het niet goed --


want ik meen het niet.


My tongue is washingMeine Zunge putzt
my plate, Grandpa doesn't like it --den Teller, Opa warnt mich --
that I don't mean it.es ernst zu machen.

Gedicht h2712
Amsterdam, 2020-06-09

"Eten, eten roept grootvader" (2011)
Bundel "De steen vreest mij"
Bundel: Stroom 
Trefwoord: Toewijding 
Eerbetuiging: Deckwitz, Ellen 
 
 


Vergeef me, vergeet

me, ik geef alles terug --


het was maar geleend.Gedicht h2728
Amsterdam, 2020-06-14

Vergeef vergeet (2008)
Bundel "Elders in de wereld"
Bundel: Stroom 
Trefwoord: Tijdelijkheid 
Eerbetuiging: Heytze, Ingmar 
 
 


Mijn ruimtereizen

zijn tragisch, ik ga zo ver --


en kom nergens aan.


All my space travelsMeine Raumfahrten
are tragic, going so far --sind tragisch, ich geh so weit --
and getting nowhere.und komm nirgends hin.

Gedicht s1030
Amsterdam, 2020-06-14

Testpiloot (Ingmar Heytze) (2012)
Gedicht (bundel "Ademhalen onder de maan")
Bundel: Stroom 
Trefwoord: Dolen 
Eerbetuiging: Heytze, Ingmar 
 
 


Geen drugsreizen meer,

terug willen naar de aarde --


en weer ergens zijn.


No more drug journeys,ZurĂĽck zur Erde,
longing to return to Earth --keine Drogenreisen mehr --
be somewhere again.irgendwo dasein.

Gedicht s1031
Amsterdam, 2020-06-14

Testpiloot (Ingmar Heytze) (2012)
Antipsychotica
Gedicht (bundel "Ademhalen onder de maan")

Bundel: Stroom 
Trefwoord: Dolen 
Eerbetuiging: Heytze, Ingmar 
 
 


Het huis staat te koop,

linksboven is de kamer --


daar ben jij verwekt.


The house is for sale,Das Haus zum Verkauf,
upstairs left is the bedroom --oben links ist der Raum, dort --
where you were begot.wurdest du gezeugt.

Gedicht h2729
Amsterdam, 2020-06-14

K.K. (2012)
Bundel "Ademhalen onder de maan"
Bundel: Stroom 
Trefwoord: Leven:  
Eerbetuiging: Heytze, Ingmar 
 
 


Leven is voelen,

voorkom dus dat je eelt krijgt --


op je open ziel.


To live is to feel,Leben heiĂźt fĂĽhlen,
so do not get callouses --vermeide also Schwielen --
on your open soul.auf deiner Seele.

Gedicht s1050
Amsterdam, 2020-08-19

Jongenstijd (Richard Linklater) (2014)
Film "Boyhood"
Bundel: Stroom 
Trefwoord: Ervaren 
Eerbetuiging: Linklater, Richard 
 
 


Stilte, hoog water,

de aanlegplaatsen zijn leeg --


en de pont ligt dwars.


Silence, high water,Stille, Hochwasser,
the ferry berths are empty --die Fähranleger sind leer --
the boat is stranded.und das Boot liegt quer.

Gedicht h2800
Amsterdam, 2020-10-10

Alleen bemin ik 't stille gras (Yingwu Wei) (780)
De westbeek bij Chuzhou
Bundel: Stroom 
Trefwoord: Rust:  
Eerbetuiging: Wei, Yingwu 
 
 


Het pad dat ik koos

was het groenste van de twee --


omdat ik dat dacht.


The trail I chose forIch wählte den Weg,
was the greenest of the two --der am grĂĽnsten war, nur weil --
because I thought so.ich es mir dachte.

Gedicht h2835
Amsterdam, 2020-11-26

De niet ingeslagen weg (Robert Frost) (1916)
Gedicht "The Road Not Taken" (bundel "Mountain Interval")
Bundel: Stroom 
Trefwoord: Keuze 
Eerbetuiging: Frost, Robert 
 
 


Hij hield zijn hand los

in de hand, voelde het bloed --


uit, uit– zich gutsen.


In his hand, he heldEr hielt seine Hand
the other hand, feeling blood --in der Hand, spĂĽrte das Blut --
gushing out and out.aus, aus– sich spritzen.

Gedicht s1085
Amsterdam, 2020-11-26

Uit, uit- (Robert Frost) (1916)
Gedicht "Out, Out-" ("McClure's" [juli 1916], bundel "Mountain Interval")
Bundel: Stroom 
Trefwoord: Dood 
Eerbetuiging: Frost, Robert 
 
 


Ik droom van de geur

van nog te plukken appels --


en word niet wakker.


I dream of the smellIch träume vom Duft
of apples still to be picked --von noch zu pflĂĽcken Ă„pfeln --
and I don't wake up.und wache nicht auf.

Gedicht s1086
Amsterdam, 2020-11-26

Na de appelpluk (Robert Frost) (1914)
Gedicht "After Apple-Picking" (bundel "North of Boston")
Bundel: Stroom 
Trefwoord: Geest 
Eerbetuiging: Frost, Robert 
 
 


Nachtenlang liep ik

in de regen, met de maan --


als mijn klokwijzer.


Many nights I walkedNacht fĂĽr Nacht ging ich
in the rain, under the moon --im Regen, unter dem Mond --
as my clock pointer.als mein Uhrzeiger.

Gedicht h2836
Amsterdam, 2020-11-26

Vertrouwd met de nacht (Robert Frost) (1928)
Gedicht "Acquainted With The Night" (bundel "West-Running Brook")
Bundel: Stroom 
Trefwoord: Alleen:  
Eerbetuiging: Frost, Robert 
 
 


Aan het nieuwe land

gaven we ons met geweld --


We werden zijn volk.


With violence, weGewaltsam gaben
gave ourselves to the new land --wir uns dem neuen Land hin --
to be its people.um sein Volk zu sein.

Gedicht s1087
Amsterdam, 2020-11-26

Het hele geschenk (Robert Frost) (1941)
Gedicht "The Gift Outright" (voordracht op het College of William & Mary op 5 december 1941, "Virginia Quarterly Review" [voorjaar 1942], bundel "A Witness Tree")
Het Beloofde Land
De kolonisatie van Amerika

Bundel: Stroom 
Trefwoord: Geweld:  
Eerbetuiging: Frost, Robert 
 
 


In de zon wiegen

liefdesdraden, met alles --


losjes verbonden.


Swaying in the sun:Sonnenschwankende
threads of love to everything --Liebesfäden, mit allem --
loosely connected.lose verbunden.

Gedicht h2837
Amsterdam, 2020-11-26

De zijden tent (Robert Frost) (1942)
Gedicht "The Silken Tent" (bundel "A Witness Tree"
Bundel: Stroom 
Trefwoord: Liefde: band 
Eerbetuiging: Frost, Robert 
 
 


Begeertes verbranden

de wereld, of ze vergaat --


aan ijzige haat.


Desires are burningLĂĽste verbrennen
the world, or it will perish --die Welt, oder sie verfällt --
of icy hatred.vor eisigem Hass.

Gedicht s1088
Amsterdam, 2020-11-26

Vuur en ijs (Robert Frost) (1920)
Gedicht "Fire and Ice" ("Harper's Magazine" [december 1920], bundel "New Hampshire"
Bundel: Stroom 
Trefwoord: Ego / ~isme,~centrisme 
Eerbetuiging: Frost, Robert 
 
 


Lichtjes wuift de wind

de sneeuwvlokken door het bos --


Ik blijf maar kijken.


Lightly the wind wavesLocker wiegt der Wind
the snowflakes through the forest --die Schneeflocken durch den Wald --
I just keep looking.Ich schaue weiter.

Gedicht h2838
Amsterdam, 2020-11-26

Stilstaan bij een bos op een avond dat het sneeuwt (Robert Frost) (1923)
Gedicht "Stopping By Woods On A Snowy Evening" (bundel "New Hampshire")
Bundel: Stroom 
Trefwoord: Sneeuw 
Eerbetuiging: Frost, Robert 
 
 


De schoorsteen staat nog,

na de brand, er ligt een arm --


van de waterpomp.


The chimney still stands,Der Schornstein steht noch,
after the fire, there's an arm --nach dem Brand, da ist ein Arm --
of the waterpump.der Wasserpumpe.

Gedicht s1089
Amsterdam, 2020-11-26

Je moet thuis zijn in plattelandszaken (Robert Frost) (1923)
"The Need Of Being Versed In Country Things" (bundel "New Hampshire")
Bundel: Stroom 
Trefwoord: Verval 
Eerbetuiging: Frost, Robert 
 
 


Vogels nestelen

in de bouwval, mompelend --


alsof ze huilen.


There are birds nestingDie Vögel nisten
in the shed, a mumbling sound --in dem Schuppen, sie murmeln --
as if they're crying.als ob sie weinen.

Gedicht s1090
Amsterdam, 2020-11-26

Je moet thuis zijn in plattelandszaken (Robert Frost) (1923)
Gedicht "The Need Of Being Versed In Country Things" (bundel "New Hampshire") - over sayornis
Bundel: Stroom 
Trefwoord: Gevoelens 
Eerbetuiging: Frost, Robert 
 
 


Natuurgroen begint

met goud, vergankelijk goud --


Bloemen worden groen.


Nature's green beginsNaturgrĂĽn beginnt
with gold, ephemeral gold --mit Gold, vergängliches Gold --
Flowers turning green.Blumen werden grĂĽn.

Gedicht h2839
Amsterdam, 2020-11-26

Geen goud kan blijven (Robert Frost) (1923)
Gedicht "Nothing Gold Can Stay" ("Yale Review" [oktober 1923], bundel "New Hampshire")
Bundel: Stroom 
Trefwoord: Schoonheid:  
Eerbetuiging: Frost, Robert 
 
 


De slijpsteen roest weg

onder de dunne sneeuwkroon --


van de rotte boom.


The grindstone, rustingDer Schleifstein rostet
away under the thin crown --unter der dĂĽnnen Krone --
of the rotten tree.des faulen Baumes.

Gedicht s1091
Amsterdam, 2020-11-26

De slijpsteen (Robert Frost) (1923)
Gedicht "The Grind-Stone" (bundel "New Hampshire"
Bundel: Stroom 
Trefwoord: Verval 
Eerbetuiging: Frost, Robert 
 
 


Een vernissage:

de galerie vol sokkels --


met lege glazen.


A great vernissage:Die Vernissage:
the hall full of pedestals --die Halle voller Sockel --
with empty glasses.mit leeren Gläsern.

Gedicht s1131
Amsterdam, 2021-01-24

Gezel in marmer (Anjet Daanje) (2006)
Roman
Bundel: Stroom 
Trefwoord: Consumeren 
Eerbetuiging: Daanje, Anjet 
 
 


Abstracte kunst spreekt

voor zich, luister maar eens goed:


zuiver koeterwaals.


Listen carefully,Abstrakte Kunst spricht
abstract art speaks for itself::für sich, hör nur genau zu:
flawless gibberish.purer Kauderwelsch.

Gedicht s1132
Amsterdam, 2021-01-24

Gezel in marmer (Anjet Daanje) (2006)
Roman
Bundel: Stroom 
Trefwoord: Cultuur 
Eerbetuiging: Daanje, Anjet 
 
 


Het water borrelt,

het ziedt, het bruist en sist: vuur --


lest kolkend zijn dorst.


The water bubbles,Das Wasser blubbert,
boils, fizzes, and sizzles: fire --kocht, sprudelt und zischt: Feuer --
satisfies its thirst.löscht wild seinen Durst.

Gedicht h2939
Amsterdam, 2021-04-18

De duiker (Friedrich Schiller) (1797)
Gedicht "Der Taucher" (Musen-Almanach 1798)
Bundel: Stroom 
Trefwoord: Evenwicht:  
Eerbetuiging: Schiller, Friedrich 
 
 


Streef niet voortdurend

naar geluk, juist dan leef je --


veel gelukkiger.


Don't constantly striveStrebe nicht ständig
to be happy, then you live --nach dem GlĂĽck, erst dann lebst du --
a lot happier.glĂĽcklicher denn je.

Gedicht h2958
Amsterdam, 2021-05-16

De laatste aanwinst (Edith Wharton) (1904)
Kort verhaal "The Last Asset" (Scribner's Magazine, August 1904)
Bundel: Stroom 
Trefwoord: Geluk: ontspanning 
Eerbetuiging: Wharton, Edith 
 
 


Lichtzwarte zwarte

hemel, hoge volle maan --


vrede op aarde.


Silent night, pale-blackBlass-schwarzer schwarzer
black the sky, high the full moon --Himmel, ein hoher Vollmond --
peace over the earth.Frieden auf Erden.

Gedicht h3051
Amsterdam, 2021-10-03

Normale mensen (Sally Rooney) (2018)
Roman "Normal people"
Connell en Marianne rijden op kerstavond naar zijn moeders huis

Bundel: Stroom 
Trefwoord: Vrede: stilte 
Eerbetuiging: Rooney, Sally 
 
 


Ongeduldig zijn

is slechts een kwestie van tijd:


te veel tijd hebben.


Being impatientUngeduldig sein
is just a matter of time:ist eine Frage der Zeit:
having too much time.zu viel Zeit haben.

Gedicht s1265
Amsterdam, 2021-10-18

De virtuoos (Margriet de Moor) (1993)
Roman
Bundel: Stroom 
Trefwoord: Geduld / Ongeduld 
Eerbetuiging: De Moor, Margriet 
 
 


De monnik trekt rond,

blut, enkel de plunjezak --


en een beetje hoop.


The monk goes about,Der Mönch zieht herum,
hard up, only the kit bag --abgebrannt, nur der Seesack --
and a little hope.und wenig Hoffnung.

Gedicht h3077
Egmond aan Zee, 2021-10-23

De jongen die met wolken speelde (Franco Faggiani) (2020)
Roman "Non esistono posti lontani" ("Verre plaatsen bestaan niet")
Bundel: Stroom 
Trefwoord: Leven: loop 
Eerbetuiging: Faggiani, Franco 
 
 


Het leven komt aan

op de seconden vóór je --


de kleine toekomst.


Life always comes downDas Leben kommt an
to the seconds before you --auf den Sekunden vor dir --
the little future.die kleine Zukunft.

Gedicht h3078
Egmond aan Zee, 2021-10-23

De jongen die met wolken speelde (Franco Faggiani) (2020)
Roman "Non esistono posti lontani" ("Verre plaatsen bestaan niet")
Bundel: Stroom 
Trefwoord: Toekomst:  
Eerbetuiging: Faggiani, Franco 
 
 


Olympiade:

alle sporters zijn sterren --


vallende sterren.


The Olympiade:Olympiade:
all top-athletes are big stars --alle Sportler sind ein Star --
big, big falling stars.eine Starschuppe.

Gedicht h3081
Egmond aan Zee, 2021-10-24

Het jaar dat Shizo Kanakuri verdween (Franco Faggiani) (2019)
Roman "Il guardiano della collina dei ciliegi" ("De beschermer van de heuvel met de kersenbomen")
Bundel: Stroom 
Trefwoord: Eer / Roem 
Eerbetuiging: Faggiani, Franco 
 
 


Uitzicht op een dak

van witte kersenbloesem --


Bedwelmende geur.


Vista of a roofAusblick auf ein Dach
of snow-white cherry blossom --von schneeweiĂźen KirschblĂĽte --
Stunning fragrances.Berauschender Duft.

Gedicht h3083
Egmond aan Zee, 2021-10-24

Het jaar dat Shizo Kanakuri verdween (Franco Faggiani) (2019)
Roman "Il guardiano della collina dei ciliegi" ("De beschermer van de heuvel met de kersenbomen")
Bundel: Stroom 
Trefwoord: Schoonheid: Aarde 
Eerbetuiging: Faggiani, Franco 
 
 


De vos uit het bos

steekt haar snuit omhoog en gaat --


er ineens vandoor.


The vixen pops upDer Fuchs aus dem Wald
from the woods, raises her snout --hebt seine Schnauze und geht --
and runs off swiftly.auf einmal davon.

Gedicht h3085
Egmond aan Zee, 2021-10-24

Het jaar dat Shizo Kanakuri verdween (Franco Faggiani) (2019)
Roman "Il guardiano della collina dei ciliegi" ("De beschermer van de heuvel met de kersenbomen")
Bundel: Stroom 
Trefwoord: Zintuigen 
Eerbetuiging: Faggiani, Franco 
 
 


Over de wolken

raast de zijkant van een trein --


Een koe drinkt ervan.


The side of a trainĂśber den Wolken
races by over the clouds --rast die Seite des Zuges --
A cow drinks from it.Eine Kuh trinkt es.

Gedicht h3151
Amsterdam, 2021-12-18

& we rijden (Bernard Wesseling) (2016)
Gedicht (bundel "& de dag ligt open als een ei in zijn gebroken schaal")
Bundel: Stroom 
Trefwoord: Leven: energie 
Eerbetuiging: Wesseling, Bernard 
 
 

Zywa
GroepDuitsEngels5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosTheater