Raap op straat geen goud

op, het is van een rijke --


die het terug wil.


Never pick up gold,Nimm niemals Gold auf,
it is lost by someone rich --es gehört einem Reiche --
who will get it back.der es zur√ľck will.

Gedicht s0344
Amsterdam, 2015-12-02

#104 - Heer Bommel en de Bovenbazen (Marten Toonder) - 1963
Stripverhaal

Trefwoord: Bezit 
Eerbetuiging: Toonder, Marten 
 

Een dichter ordent

woorden tot betekenis --


Dat maakt ze mooier.


Poets arrange wordsEin Dichter ordnet
into meaning, it makes them --die Wörter zur Bedeutung --
much more beautiful.Das macht sie schöner.

Gedicht h1594
Amsterdam, 2016-11-14

#160 - Heer Bommel en de uitvalsels (Marten Toonder) - 1978
Stroken 0103-0207

Trefwoord: Schrijverschap 
Eerbetuiging: Toonder, Marten 
 

Ik wil graag kunnen

doen wat ik zou willen doen --


als ik het kon doen.


I like to be ableIch w√ľrde gern tun
to do what I'd like to do --können, was ich tun möchte --
if I could do it.wenn ich es könnte.

Gedicht s0434
Amsterdam, 2016-11-14

#160 - Heer Bommel en de uitvalsels (Marten Toonder) - 1978
Stripverhaal (stroken 0103-0207)

Trefwoord: Actie 
Eerbetuiging: Toonder, Marten 
 

Adem de wadem,

en zie de werkelijkheid --


in haar schone schijn.


Inhale the fumegus,Atem den Schwaden,
and you'll see reality --und sehe die Wirklichkeit --
in it's delusion.in ihrem Traumbild.

Gedicht s0438
Amsterdam, 2016-11-29

#165 - Heer Bommel en de wadem (Marten Toonder) - 1980
Stripverhaal (stroken 0582-0664 en 0666-0677)

Trefwoord: Illusies:  
Eerbetuiging: Toonder, Marten 
 

Dromen rijk te zijn,

met secretaris en een --


belettinette...


Dreaming to be rich,Träumen, reich zu sein,
with a secretary and --mit Sekretär und einer --
an entranette...Empfangerette...

Gedicht h1638
Amsterdam, 2016-12-29

#166 - Heer Bommel en de minionen (Marten Toonder) - 1980
Stroken 0678-0758

Trefwoord: Rijkdom / Overvloed 
Eerbetuiging: Toonder, Marten 
 

Wereldleed regent

in ons, met spijt moeten we --


zelf iets gaan nutsen.


World suffering rainsWeltleiden regnet,
in us, with regret we must --mit Bedauern m√ľssen wir --
start some utiling.selbst was n√ľtzigen.

Gedicht h1639
Amsterdam, 2016-12-30

#167 - Heer Bommel en het spijtlijden (Marten Toonder) - 1981
Stroken 0759-0841 en 0845-0846

Trefwoord: Actie 
Eerbetuiging: Toonder, Marten 
 

Kleurexplotracties,

syncopisch en abstruaal --


zó van deze tijd.


Colourexplotracts,Farbexplotraktion,
syncopated abstrual --synkopisch und abstrual --
só of this era.só von dieser Zeit.

Gedicht s0450
Amsterdam, 2016-12-30

#167 - Heer Bommel en het spijtlijden (Marten Toonder) - 1981
Stripverhaal (stroken 0759-0841 en 0845-0846)

Trefwoord: Cultuur 
Eerbetuiging: Toonder, Marten 
 

Spijt vreet aan mijn hart,

het loopt leeg in mijn ogen --


tot ik me beter.


Regret eats my heart,Bedauern leert sich
it drains into my eyes, till --in meine Augen, bis dass --
I better my life.ich mich bessere.

Gedicht h1640
Amsterdam, 2016-12-31

#167 - Heer Bommel en het spijtlijden (Marten Toonder) - 1981
Stroken 0759-0841 en 0845-0846

Trefwoord: Spijt 
Eerbetuiging: Toonder, Marten 
 

De eerste slagen

van mijn hamer doen me veel --


pijn aan mijn vingers!


The first smashing blowsDie ersten Schläge
of my hammer always hurt --meines Hammers tun sehr weh --
my fingers a lot!an meinen Fingern!

Gedicht h1642
Amsterdam, 2016-12-31

#167 - Heer Bommel en het spijtlijden (Marten Toonder) - 1981
Stroken 0759-0841 en 0845-0846

Trefwoord: Oefening / Training 
Eerbetuiging: Toonder, Marten 
 

Aan het werk! Potlood

met papier en de hoofdzaak:


een schoon stukje stuf.


To work! A pencilArbeiten! Bleistift,
with paper and the main thing:Papier und die Hauptsache:
a piece of rubber.sauberes Gummi.

Gedicht h1641
Amsterdam, 2016-12-31

#167 - Heer Bommel en het spijtlijden (Marten Toonder) - 1981
Stroken 0759-0841 en 0845-0846

Trefwoord: Kunst 
Eerbetuiging: Toonder, Marten 
 

Altijd is er iets,

iets dat me in de weg zit --


al ben ik het zelf.


There's always something,Es gibt immer was,
something that is in my way --etwas, das mich behindert --
even if it's me.auch wenn ích es bin.

Gedicht s0437
Amsterdam, 2016-11-27

#168 - Heer Bommel maakt volledig / Het volledig maken (Marten Toonder) - 1981
Stripverhaal (stroken 0849-0950)

Trefwoord: Passiviteit: gemakzucht 
Eerbetuiging: Toonder, Marten 
 

Het is vaak de jeugd,

nou ja, een moeilijke jeugd --


Wie kan er zonder?


It's often childhood,Es ist oft Kindheit,
well, a difficult childhood --eine schwierige Kindheit --
Who could do without?Wer könnte ohne?

Gedicht h1604
Amsterdam, 2016-11-27

#168 - Heer Bommel maakt volledig / Het volledig maken (Marten Toonder) - 1981
Stroken 0849-0950

Trefwoord: Kind:  
Eerbetuiging: Toonder, Marten 
 

Je kiest wat je doet,

dat maakt verzinsels zo leuk:


lees een almanak!


You choose what you do,Man wählt, was man macht,
that's why tales are so funny:und lacht um Erfindungen:
read an almanac!wie im Almanach!

Gedicht h1605
Amsterdam, 2016-11-28

#169 - Heer Bommel en de aamnaak (Marten Toonder) - 1982
Stroken 0952-1052

Trefwoord: Fantasie:  
Eerbetuiging: Toonder, Marten 
 

De Iepekrieten

zijn een zeer ijverig volk --


dat helpt wie hen helpt.


Common IpocritesDie Ipokriten
are very active people --sind ein sehr eifriges Volk --
helping who helps them.das hilft, der ihm hilft.

Gedicht s0430
Amsterdam, 2016-11-09

#172 - Heer Bommel en de spalt (Marten Toonder) - 1983
Stripverhaal (stroken 1239-1333)

Trefwoord: Schijn 
Eerbetuiging: Toonder, Marten 
 

Met eerlijk delen,

als vrienden, begint tweespalt --


die de vriendschap splijt.


It's with fair sharing,Mit fairem Teilen,
as friends, that discord begins --als Freunde, fangt Zwiespalt an --
which splits the friendship.Der Freundschaft spaltet.

Gedicht h1591
Amsterdam, 2016-11-09

#172 - Heer Bommel en de spalt (Marten Toonder) - 1983
Stroken 1239-1297 en 1399-1333

Trefwoord: Delen 
Eerbetuiging: Toonder, Marten 
 

Op reis in al mijn

herinneringen zoek ik --


waar ik naartoe ga.


Travelling in allUnter all meinen
my memories I'm searching --Erinnerungen such ich --
where I am going.wohin ich gehe.

Gedicht h1592
Amsterdam, 2016-11-10

#173 - Heer Ollie en een Bommelding (Marten Toonder) - 1983
Stroken 1335-1336 en 1342-1410

Trefwoord: Leven: loop 
Eerbetuiging: Toonder, Marten 
 

Ik krijg wel eens post

waar geen bedoeling bij zit:


een wisselpakje.


I sometimes receiveManchmal bekomm ich
mail with no meaning attached:Post ohne Zwecksanlage:
an exchange parcel.ein Wanderpäckchen.

Gedicht s0431
Amsterdam, 2016-11-10

#173 - Heer Ollie en een Bommelding (Marten Toonder) - 1983
Stripverhaal (stroken 1335-1336 en 1342-1410)

Trefwoord: Tijdelijkheid 
Eerbetuiging: Toonder, Marten 
 

Mijn hart is zo zacht,

zo licht samen te knijpen --


door mijn geweten.


My heart is so soft,Mein Herz ist so weich,
it's so easily compressed --leicht zusammenzudr√ľcken --
by my strict conscience.durch mein Gewissen.

Gedicht h1609
Amsterdam, 2016-11-30

#174 - Heer Bommel en de zelfkant (Marten Toonder) - 1984
Stroken 01412-01513

Trefwoord: Geweten 
Eerbetuiging: Toonder, Marten 
 

Mensen zijn zo veel,

verstandig, dom, goed en slecht:


mensen zijn kantig.


Humans are so much,Menschen sind so viel,
prudent, stupid, good and bad:vern√ľnftig, dumm, gut und schlecht:
humans are sided.Menschen sind seitig.

Gedicht h1610
Amsterdam, 2016-11-30

#174 - Heer Bommel en de zelfkant (Marten Toonder) - 1984
Stroken 01412-01513

Trefwoord: Ethiek:  
Eerbetuiging: Toonder, Marten 
 

Hoofden met een min

kukel leren op een school --


alleen napraatsels.


Heads with a minusKöpfe mit minus
toppl learn nothing in a school --Purzl lernen in der Schule --
but small parrottalk.nur Nachgeplapper.

Gedicht h1597
Amsterdam, 2016-11-19

#102 - Tom Poes en het kukel (Marten Toonder) - 1963
Stroken 4819-4888

Trefwoord: Kennis:  
Eerbetuiging: Toonder, Marten 
 

Tevreden mensen

consumeren de welvaart:


het land kukelt af.


Contented peopleZufrieden Leute
consume the prosperity:konsumieren den Wohlstand:
the country toppls down.das Land purzelt ab.

Gedicht s0435
Amsterdam, 2016-11-19

#102 - Tom Poes en het kukel (Marten Toonder) - 1963
Stripverhaal (stroken 4819-4888)

Trefwoord: Consumeren 
Eerbetuiging: Toonder, Marten 
 

Alles draait, nacht volgt

op de dag, en op vrede --


volgt de Magister.


The world rotates, nightsAlles dreht sich, Nacht
after days, and after peace --nach dem Tag, und nach Frieden --
arrives the Master.kommt der Magister.

Gedicht h1598
Amsterdam, 2016-11-20

#103 - Heer Bommel en de wilde wagen (Marten Toonder) - 1963
Stroken 4889-4954

Trefwoord: Vrede:  
Eerbetuiging: Toonder, Marten 
 

Zonder belevenis

zijn reisverhalen maar lucht --


stinkende adem.


A travel storyOhne Erlebnis
without an experienceist eine Geschichte Luft --
is just air -- bad breath.stinkender Atem.

Gedicht h1599
Amsterdam, 2016-11-20

#103 - Heer Bommel en de wilde wagen (Marten Toonder) - 1963
Stroken 4889-4954

Trefwoord: Verhalen:  
Eerbetuiging: Toonder, Marten 
 

Hoogte is diepte,

een heel diep zwart onder je --


krampende vingers.


A height is a depth,Höhe ist Tiefe,
a black abyss deep below --ein tiefes Schwarz under den --
your cramping fingers.verkrampften Fingern.

Gedicht h1600
Amsterdam, 2016-11-21

#103 - Heer Bommel en de wilde wagen (Marten Toonder) - 1963
Stroken 4889-4954

Trefwoord: Afgrond 
Eerbetuiging: Toonder, Marten 
 

Voor Bovenbazen

zijn bedrijven spel, knikkers --


die je ruilt, zo saai!


For the Heads of HeadsF√ľr √úbermeister
holdings are a game, marbles --sind Aktien ein Spiel, Murmeln --
you swop, so boring!zum Tausch, langweilig!

Gedicht s0424
Amsterdam, 2016-11-04

#104 - Heer Bommel en de Bovenbazen (Marten Toonder) - 1963
Stripverhaal (stroken 4955-5055)

Trefwoord: Kapitalisme 
Eerbetuiging: Toonder, Marten 
 

De Baas Bovenbaas

funeert de beurzen: een krach --


van bulkballen geld.


The Chiefhead of HeadsDer √úbermeister
funes the stock markets: a crash --funiert die Börsen: ein Krach --
of bulk moneyballs.von Großbällen Geld.

Gedicht s0425
Amsterdam, 2016-11-04

#104 - Heer Bommel en de Bovenbazen (Marten Toonder) - 1963
Stripverhaal (stroken 4955-5055)

Trefwoord: Kapitalisme 
Eerbetuiging: Toonder, Marten 
 

Een stalen denkraam

is misschien het allersterkst --


maar het past zelden.


A steel thinking-frameEin stählerner Denk-
may be the toughest of all --rahmen mag der stärkste sein --
but it rarely fits.passt aber selten.

Gedicht s0426
Amsterdam, 2016-11-04

#104 - Heer Bommel en de Bovenbazen (Marten Toonder) - 1963
Stripverhaal (stroken 4955-5055)

Trefwoord: Verstand:  
Eerbetuiging: Toonder, Marten 
 

Knijp een oogje dicht,

en zie wat verboden is --


kan toch gebeuren.


Turning a blind eyeDr√ľcke ein Auge
you see what is forbidden --zu, sieh, was verboten ist --
is still realized.wird sich erf√ľllen.

Gedicht h1586
Amsterdam, 2016-11-05

#105 - Tom Poes en de grootdoener (Marten Toonder) - 1964
Stroken 5056-5077 en 5090-5140

Trefwoord: Orde:  
Eerbetuiging: Toonder, Marten 
 

Uit goedheid doe ik

alles graag groot, leer van mij:


klein is goed genoeg.


Out of my kindnessAus G√ľte mach ich
I do things big, learn from me:alles groß, lerne von mir:
small is good enough.klein ist gut genug.

Gedicht h1587
Amsterdam, 2016-11-05

#105 - Tom Poes en de grootdoener (Marten Toonder) - 1964
Stroken 5056-5077 en 2090-5140

Trefwoord: Goedheid 
Eerbetuiging: Toonder, Marten 
 

Vrije tijd: de maat

van iedere beschaving --


Begin en einde.


Free time: the standardFreizeit ist das Maß
of a civilization --jeder Zivilisation --
Its begin and end.Beginn und Ende.

Gedicht h1616
Amsterdam, 2016-12-07

#108 - Heer Bommel en de killers (Marten Toonder) - 1965
Stroken 5300A-5328 en 5330-5342 en 5344-5370

Trefwoord: Samen: maatschappij 
Eerbetuiging: Toonder, Marten 
 

Vrije tijd is vrij

zolang hij niet besteed wordt --


Als hij gedood is!


Leisure is free timeDie Freizeit ist frei,
as long as it is not spent --wenn sie nicht verwendet wird --
If you have killed it!totgeschlagen ist!

Gedicht h1617
Amsterdam, 2016-12-07

#108 - Heer Bommel en de killers (Marten Toonder) - 1965
Stroken 5300A-5328 en 5330-5342 en 5344-5370

Trefwoord: Verveling:  
Eerbetuiging: Toonder, Marten 
 

Leven is moeilijk

en eenzaam tussen afgunst


en kleingedachten.


Schwierig und einsamLife is difficult
and lonely in the middle --ist das Leben zwischen Neid --
of grudge and smallthoughts.und Kleingedanken.

Gedicht s0463
Amsterdam, 2017-01-25

#110 - Heer Bommel en de Labberdaan (Marten Toonder) - 1965
Stripverhaal (stroken 5427-5495)

Trefwoord: Alleen:  
Eerbetuiging: Toonder, Marten 
 

Wat goed, wat slecht is:

een Heer weet dat, de wetten --


zijn er voor het volk.


What is good, what bad:Was gut, was schlecht ist:
a Lord knows, and there are laws --ein Herr weiß es, Gesetze --
for common people.gibt es f√ľr das Volk.

Gedicht h1623
Amsterdam, 2016-12-18

#118 - Tom Poes en de Maanblaffers (Marten Toonder) - 1967
Stroken 5970-6029 en 6031-6032

Trefwoord: Ethiek:  
Eerbetuiging: Toonder, Marten 
 

Een blaffend oproer

loert rond in zijn vermomming --


van driftige rust.


A howling uproarEin heulend Aufruhr
is lurking in its disguise --lauert in der Vermummung --
of hot-tempered calm.hitziger Ruhe.

Gedicht h1624
Amsterdam, 2016-12-18

#118 - Tom Poes en de Maanblaffers (Marten Toonder) - 1967
Stroken 5970-6029 en 6031-6032

Trefwoord: Puberteit 
Eerbetuiging: Toonder, Marten 
 

De Maanvolkmens: wat

een hemelbliksemdonder-


wederse waanzin!


The Moonpeopleman:Der Mondvolkmensch: was
what a skylightningthunder-f√ľr ein Himmelblitzdonner-
weatherly madness!Wetterscher Wahnsinn!

Gedicht s0445
Amsterdam, 2016-12-18

#118 - Tom Poes en de Maanblaffers (Marten Toonder) - 1967
Stripverhaal (stroken 5970-6029 en 6031-6032)

Trefwoord: Macht: manipulatie 
Trefwoord: Politiek 
Eerbetuiging: Toonder, Marten 
 

Steden vermoeien,

de mensen maken zich druk --


over geld en winst.


Towns are so tiresome,St√§dte erm√ľden,
people worry way too much --die Leute sind so bedacht --
about cash and gains.auf Geld und Gewinn.

Gedicht s0446
Amsterdam, 2016-12-19

#119 - Heer Bommel en de sloven (Marten Toonder) - 1967
Stripverhaal (stroken 6033-6098)

Trefwoord: Geld 
Eerbetuiging: Toonder, Marten 
 

De heldendaden

zijn al verricht, er is niets --


eervols meer te doen!


The heroic deedsDie Heldentaten
have already been done, ah --sind schon gemacht, es gibt nichts --
no honour for me!ehrenvoll zu tun!

Gedicht s0447
Amsterdam, 2016-12-20

#120 - Heer Bommel en zijn heldendaden (Marten Toonder) - 1967
Stripverhaal (stroken 6929-6167)

Trefwoord: Eer / Roem 
Eerbetuiging: Toonder, Marten 
 

Het Nu uitbeelden:

vibraties van de branding --


de golf van het Nu.


Depicting the Now:Das Jetzt darstellen:
vibrations of the breakers --Vibrationen der Brandung --
the wave of the Now.die Welle des Jetzt.

Gedicht h1601
Amsterdam, 2016-11-21

#124 - Tom Poes en de Viridiaan-dinges (Marten Toonder) - 1968
Stroken 6371-6427

Trefwoord: Bewustzijn:  
Eerbetuiging: Toonder, Marten 
 

Een wurm in mijn hoofd

wil mijn lot betuttelen --


ik word er gek van.


A worm in my headIn meinem Kopf will
wants to wriggle at my fate --ein Wurm mich bevormunden --
it drives me crazy.es macht mich verr√ľckt.

Gedicht s0436
Amsterdam, 2016-11-22

#125 - Heer Bommel en de tuttelwurm (Marten Toonder) - 1968
Stripverhaal (stroken 6428-6480)

Trefwoord: Geweten 
Eerbetuiging: Toonder, Marten 
 

Er valt zoveel goeds

te doen, denk ik wel eens, tsja --


soms denk ik wel eens...


There is so much goodEs gibt viel Gutes
to be done, I think, at times --zu tun, denke ich manchmal --
I do think, at times¬ÖManchmal denke ich...

Gedicht s0448
Amsterdam, 2016-12-24

#137 - Tom Poes en de ombrenger (Marten Toonder) - 1972
Stripverhaal (stroken 7303-7328, 7328A-7343 en 7345-7380)

Trefwoord: Actie 
Eerbetuiging: Toonder, Marten 
 

Weet je wat het is:

de herfst, de vogels trekken --


Dan borrelt het brein.


I can tell you though:Weißt du, was es ist:
it's the fall, bird migration --der Herbst, die Vögel ziehen --
Then the brain burbles.Dann blubbert das Hirn.

Gedicht h1629
Amsterdam, 2016-12-24

#137 - Tom Poes en de ombrenger (Marten Toonder) - 1972
Stroken 7303-7328, 7328A-7343 en 7345-7380

Trefwoord: Herfst 
Eerbetuiging: Toonder, Marten 
 

Boeken verrijken,

ze geven me een gevoel --


van zitterigheid.


Books are enriching,B√ľcher bereichern,
they're giving me a feeling --sie geben mir ein Gef√ľhl --
of sedentarny.von Sitzerigkeit.

Gedicht h1630
Amsterdam, 2016-12-25

#138 - Heer Bommel en de kwinkslagen (Marten Toonder) - 1972
Stroken 7381-7441

Trefwoord: Cultuur 
Eerbetuiging: Toonder, Marten 
 

Zwaar- licht- klein- en goed-

gelovigen geloven --


desnoods in feiten.


True, false, weak, and firmSchwer- Leicht- Klein- und Gut-
believers even believe --gläubigen glauben notfalls --
in facts, if need be.sogar in Fakten.

Gedicht s0449
Amsterdam, 2016-12-25

#138 - Heer Bommel en de kwinkslagen (Marten Toonder) - 1972
Stripverhaal (stroken 7381-7441)

Trefwoord: Wensen 
Eerbetuiging: Toonder, Marten 
 

Ach, een ongeluk:

buil, vuile jas, en het ergst --


de gekwetste ziel.


Ah, an accident:Ein Unfall: Beule
bump, dirty coat, and the worst --Beschmutzung, und das Schlimmste --
the offended soul.Seeleverletzung.

Gedicht h1631
Amsterdam, 2016-12-25

#138 - Heer Bommel en de kwinkslagen (Marten Toonder) - 1972
Stroken 7381-7441

Trefwoord: Ziel 
Eerbetuiging: Toonder, Marten 
 

Goedgelovigheid

met grote partijen lood --


samen een goudmijn!


Naivety withLeichtgläubigkeit mit
large lots of lead in a barn --großen Partien Blei macht --
that makes a goldmine!eine Goldmine!

Gedicht h1602
Amsterdam, 2016-11-24

#139 - Heer Bommel en de loodhervormer (Marten Toonder) - 1972
Stroken 7442-7500

Trefwoord: Kapitalisme 
Eerbetuiging: Toonder, Marten 
 

De professor stelt

vragen en laat ze rijpen --


tot de breinpluktijd.


The professor asksDer Professor stellt
questions and lets them ripen --Fragen und lässt sie reifen --
till the brain harvest.bis zur Hirnlese.

Gedicht h1603
Amsterdam, 2016-11-25

#140 - Heer Bommel en het verdwijnpunt (Marten Toonder) - 1972
Stroken 7501-7567

Trefwoord: Verstand:  
Eerbetuiging: Toonder, Marten 
 

De bloemengeur stijgt

me naar het hoofd, mijn benen --


gaan ervan dansen.


The scent of flowersDer Blumenduft steigt
goes to my head, and my legs --mir in den Kopf, ich tanze --
start dancing around.auf meinen Beinen.

Gedicht h1583
Amsterdam, 2016-11-01

#147 - Tom Poes en de Hopsa's (Marten Toonder) - 1974
Stroken 8052-8129

Trefwoord: Dans 
Eerbetuiging: Toonder, Marten 
 

Niet één kaart wijst je

naar het Hopsaland Geluk --


thuis, in je lichaam.


Not one map guides youKeine Karte zeigt
to Hopperland Happiness --dir das Hopfenland des Gl√ľcks --
in your own body.in deinem Körper.

Gedicht h1584
Amsterdam, 2016-11-01

#147 - Tom Poes en de Hopsa's (Marten Toonder) - 1974
Stroken 8052-8129

Trefwoord: Lichaam:  
Eerbetuiging: Toonder, Marten 
 

Ik heb alles, hier

moet mijn ziel ook ergens zijn --


of zie ik spoken?


I've got everything,Meine Seele muss
my soul must be here as well --hier irgendwo sein, oder --
or do I see spooks?seh ich Gespenster?

Gedicht s0421
Amsterdam, 2016-11-02

#148 - Tom Poes en het spook van Bommelstein (Marten Toonder) - 1975
Stripverhaal (stroken 8130-8189)

Trefwoord: Ziel 
Eerbetuiging: Toonder, Marten 
 

Mijn therapeut vindt

geesten gewone mensen --


spokend in je hoofd.


My therapist says:Mein Therapeut hält
ghosts are just normal people --Geister f√ľr Dutzendmenschen --
haunting in the mind.die im Kopf spuken.

Gedicht s0422
Amsterdam, 2016-11-02

#148 - Tom Poes en het spook van Bommelstein (Marten Toonder) - 1975
Stripverhaal (stroken 8130-8189)

Trefwoord: Communicatie 
Eerbetuiging: Toonder, Marten 
 

Kale flutpeken!

Bekaaide bezemprikken!


Stuurgespuis aan wal!


Quayed up besomstakes!Scheißhafenwächter!
Hairless humbugged harbourguards!Verkaite Besenpricken!
Coxswainscum ashore!Steuerpack an Land!

Gedicht s0423
Amsterdam, 2016-11-03

#149 - Tom Poes en de kaligaar (Marten Toonder) - 1975
Stripverhaal (stroken 8190-8249)
Woede om onbegrip
Peek = gepensioneerde visser die de schepen in de haven bewaakt
Prik = staak als scheepsbaken

Trefwoord: Woede / Boosheid 
Eerbetuiging: Toonder, Marten 
 

Draaiende zonnen

en donderfirmamenten:


hero√Įsch vuurwerk!


The revolving sunsDrehende Sonnen
in the thunderfirmaments:und Donnerfirmamente:
heroic fireworks!Heldenfeuerwerk!

Gedicht h1585
Amsterdam, 2016-11-03

#149 - Tom Poes en de kaligaar (Marten Toonder) - 1975
Stroken 8190-8249

Trefwoord: Geweld:  
Eerbetuiging: Toonder, Marten 
 

Wirwarrelwolken,

klaagknisperende korrels --


Walmzander Stuifduin.


Crisscrossclutterclouds,Wirrwarrelwolken,
rustling complaints of fine grains --klagknisterde Körner -- Dunst-
Smokesand Drifting Dune.s√§nder Flugd√ľne.

Gedicht h1632
Amsterdam, 2016-12-26

#154 - Tom Poes en het vergeetboekje (Marten Toonder) - 1976
Stroken 8501-8592

Trefwoord: Natuur:  
Eerbetuiging: Toonder, Marten 
 

Het is geen doofpot:

je schedel, je geheugen --


vol vergeetgaten.


There is no hush-upDein Kopf vertuscht nicht:
in your skull, your memory --dein Gedächtnis ist ein Sieb --
full of forget-holes.mit Vergisslöchern.

Gedicht h1633
Amsterdam, 2016-12-26

#154 - Tom Poes en het vergeetboekje (Marten Toonder) - 1976
Stroken 8501-8592

Trefwoord: Herinnering:  
Eerbetuiging: Toonder, Marten 
 

's Nachts de volle maan

in stilte laten schijnen --


een zon in je hart.


Seeing the full moonDen Vollmond spät nachts
shine in the quiet of night --in Stille scheinen sehen --
a sun in your heart.Sonne im Herzen.

Gedicht h1634
Amsterdam, 2016-12-27

#155 - Heer Bommel en de zonnige kijk (Marten Toonder) - 1976
Stroken 8594-8672

Trefwoord: Stilte 
Eerbetuiging: Toonder, Marten 
 

Wat kom ik hier doen

op het station, in treinen --


geloof ik niet meer.


Why am I at thisWas mache ich hier
station, I do not believe --am Bahnhof, an die Z√ľge --
in trains anymore.glaube ich nicht mehr.

Gedicht h1635
Amsterdam, 2016-12-28

#157 - Heer Bommel en de Grote Onthaler (Marten Toonder) - 1977
Stroken 8727-8840 en 8840A-8841, als boek 8915-10000

Trefwoord: Reis 
Eerbetuiging: Toonder, Marten 
 

Over dwaalwegen

lopen we rond in raadsels --


en dat is het plan.


On wrong tracks we are√úber Irrwege
walking around in riddles --geh'n wir in Rätsel herum --
and that is the plan.und das ist der Plan.

Gedicht h1636
Amsterdam, 2016-12-28

#157 - Heer Bommel en de Grote Onthaler (Marten Toonder) - 1977
Stroken 8727-8840 en 8840A-8841, als boek 8915-10000

Trefwoord: Dolen 
Eerbetuiging: Toonder, Marten 
 

Geluk ontbreekt vaak

dus wat kan ik anders dan --


erop vertrouwen?


Good luck is oftenGl√ľck fehlt oft, also
missing, so what can I do --was kann ich anders als mich --
but rely on it?darauf verlassen?

Gedicht h1637
Amsterdam, 2016-12-28

#157 - Heer Bommel en de Grote Onthaler (Marten Toonder) - 1977
Stroken 8727-8840 en 8840A-8841, als boek 8915-10000

Trefwoord: Geluk: ontspanning 
Eerbetuiging: Toonder, Marten 
 

Zywa
     Bundel:   toonder Toonder
GroepDuitsEngels5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto