Naast kleine landen





There are small states, and



Gedicht s0909
Amsterdam, 2019-07-06

(Paul-Henri Spaak, 1899-1972) (0)
Bundel: Mag Macht 
Trefwoord: Macht 
Eerbetuiging: Spaak, Paul Henri 


Om de wereld gonst

een net van nieuwjaarswensen:


hemelse vrede.


Buzzing 'round the world,
a net of New Year's wishes:

a heavenly peace.


Gedicht h2648
Amsterdam, 2019-12-12

Bundel: Mag Macht 
Trefwoord: Vrede 


De censuur slaat me,

mijn hoofd bonst op de toetsen –


het wanhoopswoord: sfggejjjjjpelkpportyhh!


Hit by censorship,Zensur, mein Kopf schlägt
my head pounds on the keys: sfggejjjjjpelkpportyhh!hin auf die Tastatur: sfggejjjjjpelkpportyhh!

the word of despair.das Verzweiflungswort.


Gedicht s1044
Amsterdam, 2020-06-26

Portret van de dichter voor zijn computer (Fouad Laroui) (2002)
Bundel “verbannen woorden”
Bundel: Mag Macht 
Trefwoord: Censuur 
Eerbetuiging: Laroui, Fouad 


Diefstal en bedrog

bouwden paleizen: onrecht –


is wet geworden.


Theft and deceptionDiebstahl und Täuschung
built palaces: injustice –bauten Paläste: Unrecht –

turned into the law.wurde zum Gesetz.


Gedicht s1045
Amsterdam, 2020-06-27

Economische analyse (Fouad Laroui) (2004)
Bundel “Hollandse woorden”
Bundel: Mag Macht 
Trefwoord: Macht 
Eerbetuiging: Laroui, Fouad 


Een dieet, sportzweet,

en pilletjes offeren –


gezondheid eisen.


A diet, sports sweat,Sportschweiß, Tabletten,
and supplements are offered –und eine Diät opfern –

health is demanded.Gesundheit fordern.


Gedicht s1048
Amsterdam, 2020-07-10

Tempel (Ellen Deckwitz) (2020)
Column
Bundel: Mag Macht 
Trefwoord: Gezondheid 
Eerbetuiging: Deckwitz, Ellen 


De strijd is voorbij,

huilend volgt de vrouw zijn paard –


en steeds kijkt zij om.


The war is over,Die Schlacht ist vorbei,
crying, she follows his horse –die Frau weint, folgt seinem Pferd –

she keeps looking back.schaut immer zurück.


Gedicht s1067
Amsterdam, 2020-10-11

Verstijfd liggen de lijken langs de weg van krijgsgevangenen (Haowen Yuan) (1233)
Verovering van hoofdstad Kaifeng door Mongolen
Bundel: Mag Macht 
Trefwoord: Oorlog 
Eerbetuiging: Yuan, Haowen 


Al zijn we niet groot,

als we willen winnen we –


weer een Zilvervloot!


We may not be big,Wir sind klein, pass auf,
but if we want, we will win –sonst gewinnen wir wieder –

one more Treasure fleet!die Silberflotte!


Gedicht h1056
Amsterdam, 2014-11-20

Zilvervloot (Jan Pieter Heije) (1847)
Lied
Bundel: Mag Macht 
Trefwoord: Politiek 
Eerbetuiging: Heije, Jan Pieter 


Mijn kennis is niets

waard, niemand betaalt ervoor –


want ik heb geen macht.


My knowledge: worthlessMein Wissen ist nichts
nobody does pay for it –wert, niemand bezahlt dafür –

I would need power.ich hab'keine Macht.


Gedicht s0984
Treinreis (Train-journey/Zugfahrt) Roermond - Eindhoven, 2020-01-12

Het verhaal van Ali baba, de veertig rovers en slavin Mardjana (1850)
Hikāyat 'alī bābā ma'a al-luşuş al-'arba'īn wa al-djārīyyah mardjānah
Bundel: Mag Macht 
Trefwoord: Kennis 
Eerbetuiging: Varsy, Jean 


Ze verbanden hem

en betaalden hem de eer –


van een bronzen beeld.


They banished him andSie verbannten ihn
paid for it with the honour –und gaben ihm die Ehre –

of a bronze statue.einer Großbronze.


Gedicht s0258
Amsterdam, 2014-11-29

Brief 358 (Vincent van Gogh) (1883)
Citaat van Victor Hugo in de brief van 2 juli 1883 aan Theo van Gogh
Bundel: Mag Macht 
Trefwoord: Geweld 
Eerbetuiging: Van Gogh, Vincent 
Eerbetuiging: Hugo, Victor 


Schoonheid: een engel

der verschrikking die versmaadt –


ons weg te vagen.


Beauty: an angelSchönheit: ein Engel
of terror who despises –des Schreckens, der uns verschmäht –

to sweep us away.und noch nicht zerstört.


Gedicht h2650
Amsterdam, 2019-12-26

De eerste elegie (1912)
(Bundel "Die erste Elegie")
Bundel: Mag Macht 
Trefwoord: Schoonheid 
Eerbetuiging: Rilke, Rainer Maria 


Na vele bommen





After the bombing



Gedicht s0890
, 2019-06-05

De generaal (1950)
Bundel: Mag Macht 
Trefwoord: Vrede 
Eerbetuiging: Gomes Ferreira, Jose 


Lijken stapelen

is zwaar werk, een heel karwei –


Aansteken gaat snel.


Stacking the corpsesDie Leichen stapeln
is hard work, it's quite a chore –ist eine schwere Arbeit –

Lighting is easy.Anzünden ist schnell.


Gedicht s1083
Amsterdam, 2020-11-15

Ernstig spreken alleen de spotters (Riekus Waskowsky) (1968)
Gedicht “Ernsst redn nor leizim” (bundel “Slechts de namen der grote dichters leven voort”)
Bundel: Mag Macht 
Trefwoord: Geweld 
Eerbetuiging: Waskowsky, Riekus 


De vooruitgang filmt

oorlogsscènes in het dorp –


dat ze heeft gesloopt.


Progress films a warJa, der Fortschritt filmt
scene in the little village –Kriegshandlungen in dem Dorf –

that it demolished.das er zerstört hat.


Gedicht h2643
Amsterdam, 2019-12-05

De goden moeten hun getal hebben (1969)
Bundel: Mag Macht 
Trefwoord: Vernieuwing 
Eerbetuiging: Lampo, Hubert 


Papa, mama's vriend

bewaart mijn foto, kust mij –


en jij bent nergens.


Daddy, mummy's friend
has my photo, kisses me –

and you are nowhere.


Gedicht s0966
Amsterdam, 2019-11-16

De dood van de vaders - 5. Vrienden (1972)
"The Death of the Fathers - 5. Friends" (bundel “The Book of Folly”)
Bundel: Mag Macht 
Trefwoord: Overspel 
Eerbetuiging: Sexton, Anne 


Hun seks, hun snurken,

en hun zwijgend ontbijten:


zo zijn mannen God.


Their sex, their snoring,
and their taciturn breakfasts:

that way, men are God.


Gedicht s0967
Amsterdam, 2019-11-16

Het razen van pikken (1974)
"The Fury of Cocks" (bundel "The Death Notebooks”)
Bundel: Mag Macht 
Trefwoord: Man 
Eerbetuiging: Sexton, Anne 


Breng me na mijn dood

mijn tijd terug, ik wil nog –


steeds opstandig zijn.


Bring me back my timeBring mir meine Zeit
after my death, I still want –zurück, ich möchte immer –

to be rebellious.noch rebellisch sein.


Gedicht h2673
Amsterdam, 2020-03-08

Afscheid van het engagement - 3 (1975)
Bundel “Verschrikkelijke winter”
Bundel: Mag Macht 
Trefwoord: Levenslust 
Eerbetuiging: Van de Waarsenburg, Hans 


Papa's whiskeygeest

komt in mij, het is een droom –


die eerst geen droom was.


Dad's whiskey spirit
comes inside me, it's a dream –

it wasn't one at first.


Gedicht s0969
Amsterdam, 2019-11-18

Echtscheiding, uw naam is Vrouw (1976)
“Divorce, Thy Name Is Woman” (bundel “45 Mercy Street”)
Bundel: Mag Macht 
Trefwoord: Misbruik 
Eerbetuiging: Sexton, Anne 


Een bloem plukken





Picking a flower



Gedicht s0886
, 2019-06-04

Maurits en de feiten (1986)
Bundel: Mag Macht 
Trefwoord: Geweld 
Eerbetuiging: Krol, Gerrit 


Op weg naar de macht

kapen ze stiekem de trein –


de Democratie.


Heading to powerAuf dem Weg zur Macht
they falsely hijack the train –rauben sie heimlich den Zug –

the Democracy.die Demokratie.


Gedicht s0978
Amsterdam, 2019-12-12

Democratie is een trein (1996)
"Demokrasi bir trendir"
Bundel: Mag Macht 
Trefwoord: Macht 
Eerbetuiging: Erdoğan, Recep Tayyip 


Adam leerde hem





Adam had taught himAdam lernte ihn



Gedicht s0401
Amsterdam, 2016-10-05

Vrijspraak voor Kain - de moeder (2014)
(Bundel "")
Bundel: Mag Macht 
Trefwoord: Doden 
Eerbetuiging: Knibbe, Hester 


Je moet de waarheid





The truth in the lie



Gedicht s0873
, 2019-05-26

Brieven uit Genua (2015)
(Roman)
Bundel: Mag Macht 
Trefwoord: Leugen 
Eerbetuiging: Pfeijffer, Ilja Leonard 


Neem de pilletjes





Please take the pills now



Gedicht s0877
, 2019-05-26

Brieven uit Genua (2015)
Bundel: Mag Macht 
Trefwoord: Gemakzucht 
Eerbetuiging: Pfeijffer, Ilja Leonard 


Veldslagen, helden

van vroeger, een eerbetoon –


aan moord, schaamteloos.


Battles and heroesSchlachten und Helden
of the past are homages –sind unsere Hommagen –

to murder, shameless.an Mord, so schamlos.


Gedicht s1002
Amsterdam, 2020-03-23

Het relaas van Solle (2015)
(Roman)
Bundel: Mag Macht 
Trefwoord: Roem 
Eerbetuiging: Oosthoek, Andreas 


Soms een gedachte

hardop moeten uitspreken –


dan is ze geldig.


Sometimes you have to
express out loud what you think –

to validate it.


Gedicht h2299
Amsterdam, 2018-10-05

Hoe alles moest beginnen (2017)
Bundel: Mag Macht 
Trefwoord: Keuze 
Eerbetuiging: Verbogt, Thomas 


Ook na de oorlog








Gedicht s0915
Amsterdam, 2019-07-10

Grand Hotel Europa (2018)
Bundel: Mag Macht 
Trefwoord: Macht 
Eerbetuiging: Pfeijffer, Ilja Leonard 


Je doel bereiken





To achieve your goal



Gedicht h2395
Amsterdam, 2019-02-09

denkbeeldige citaten van dictators #21 (2019)
"imaginary dictator's quotes #21" (AllPoetry.com)
Bundel: Mag Macht 
Trefwoord: Geweld 
Eerbetuiging: Nakapalau, Jon 


Probleemjongeren





We lock up trouble



Gedicht s0924
Amsterdam, 2019-08-04

Zomeravondgesprek (2019)
Bundel: Mag Macht 
Trefwoord: Maatschappij / Samenleving 
Eerbetuiging: Verhulst, Dimitri 


De aardworm spartelt

in de snavel, bloeddorstig –


in stukken geknipt.


The earthworm wrigglesDer Erdwurm zappelt
in the beak, violently –im Schnabel, wird blutrünstig –

cut into pieces.entzweigeschnitten.


Gedicht h2689
Amsterdam, 2020-05-02

Merels (2020)
Bundel "Schoon"
Bundel: Mag Macht 
Trefwoord: Geweld 
Eerbetuiging: Thies, Willem 

Zywa
GroepDuitsEngels5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosTheater