Twaalf centimeter

oorlogsprikkeldraad, zo klein --


kan gedenken zijn.


Just five inches ofZwölf Zentimeter
barbed wire from the war, that small --Kriegsstacheldraht, ja so klein --
can remembrance be.kann ein Denkmal sein.

Gedicht H0785
Amsterdam, 2014-02-22

Gedenkteken (Jules Deelder) - 2001
Gedicht "Denkmal" (bundel "N.V. Verga")
Trefwoord: Oorlog: herdenking 
Eerbetuiging aan: Deelder, Jules 
 

Al zijn we niet groot,

als we willen winnen we --


weer een Zilvervloot!


We may not be big,Wir sind klein, pass auf,
but if we want, we will win --sonst gewinnen wir wieder --
one more Treasure fleet!die Silberflotte!

Gedicht H1056
Amsterdam, 2014-11-20

Zilvervloot (Jan Pieter Heije) - 1847
Lied (muziek Jan Viotta)
Trefwoorden: Hoogmoed / Trots, Politiek 
Eerbetuiging aan: Heije, Jan Pieter 
 

Ze verbanden hem

en betaalden hem de eer --


van een bronzen beeld.


They banished him andSie verbannten ihn
paid for it with the honour --und gaben ihm die Ehre --
of a bronze statue.einer Großbronze.

Gedicht S0258
Amsterdam, 2014-11-29

Brief 358 (Vincent van Gogh) - 1883
Citaat van Victor Hugo in de brief van 2 juli 1883 aan Theo van Gogh
Trefwoord: Geweld:  
Eerbetuiging aan: Van Gogh, Vincent; Hugo, Victor 
 

Adam leerde hem

doden, maar een mens doodslaan --


is geen vrede meer.


Adam had taught himAdam lehrte ihn
to kill, but killing a man --zu töten, aber ein Mord --
is no longer peace.ist kein Frieden mehr.

Gedicht S0401
Amsterdam, 2016-10-05

Vrijspraak voor Kain - de moeder (Hester Knibbe) - 2014
Gedicht uit de bundel "Archaïsch de dieren"
Trefwoorden: Dood: doden, Bijbel 
Eerbetuiging aan: Knibbe, Hester 
 

Soms een gedachte

hardop moeten uitspreken --


dan is ze geldig.


Sometimes you have toManchmal musst du laut
express out loud what you think --ausdrücken, was du bedenkst --
to validate it.dann ist es gültig.

Gedicht H2299
Amsterdam, 2018-10-05

Hoe alles moest beginnen (Thomas Verbogt) - 2017
Roman
Trefwoord: Keuze 
Eerbetuiging aan: Verbogt, Thomas 
 

Je doel bereiken,

steeds door andere doelen --


uit te schakelen.


To achieve your goalDein Ziel erreichen,
by pursuing other goals --da du andere Ziele --
to be nullified.völlig vernichtest.

Gedicht H2395
Amsterdam, 2019-02-09

denkbeeldige citaten van een dictator #21 (Jon Nakapalau) - 2019
Gedicht "imaginary dictator's quotes #21" (AllPoetry.com)
Trefwoord: Geweld: vernietiging 
Eerbetuiging aan: Nakapalau, Jon 
 

Een bloem plukken

om het knappen te horen --


De bloem gooi je weg.


Picking a flowerBlumen pflücken, nur
to hear the snap, the flower --um das Knacken zu hören --
can be thrown away.Dann wirfst du sie weg.

Gedicht S0886
Trein Amsterdam-Vlissingen, 2019-06-04

Maurits en de feiten (Gerrit Krol) - 1986
Roman, § 12
Trefwoorden: Geweld: onpersoonlijk, Ethiek: praktijk 
Eerbetuiging aan: Krol, Gerrit 
 

Naast kleine landen

zijn er ook kleine landen --


die zich groot achten.


There are small states, andEs gibt die kleinen
small states that don't realize --Länder und kleine Länder --
that they are small states.die sich groß schätzen.

Gedicht S0909
Amsterdam, 2019-07-06

Er zijn maar twee soorten landen in Europa: kleine landen, en kleine landen die nog niet beseffen dat ze klein zijn.
Trefwoord: Macht: hoogmoed 
Eerbetuiging aan: Spaak, Paul Henri 
 

Probleemjongeren

sluiten we op, onwillig --


schuld te bekennen.


We lock up troubledDie Problemkinder
teens, being too reluctant --sperren wir ein, ohne Schuld --
to take any blame.einzugestehen.

Gedicht S0924
Amsterdam, 2019-08-04

Zomeravondgesprek (Dimitri Verhulst) - 2019
Interview in NRC
Trefwoord: Samen: maatschappij 
Eerbetuiging aan: Verhulst, Dimitri 
 

Papa, mama's vriend

heeft mijn foto, hij kust mij --


en jij bent er niet.


Daddy, mam's friend hasPapa, Mamas Freund
my photo, he kisses me --hat mein Foto, er küsst mich --
and you are not there.und du bist nicht da.

Gedicht S0966
Amsterdam, 2019-11-16

De dood van de vaders - 5. Vrienden (Anne Sexton) - 1972
Gedicht "The Death of the Fathers - 5. Friends" (bundel "The Book of Folly")
Trefwoord: Liefde: trouw / ontrouw 
Eerbetuiging aan: Sexton, Anne 
 

Hun seks, hun snurken,

en hun zwijgend ontbijten:


zo zijn mannen God.


Their sex, their snoring,Ihr Sex, ihr Schnarchen,
and their taciturn breakfasts:und ihr Schweigen beim Frühstück:
that way, men are God.so sind Männer Gott.

Gedicht S0967
Amsterdam, 2019-11-16

Het razen van pikken (Anne Sexton) - 1974
Gedicht "The Fury of Cocks" (bundel "The Death Notebooks")
Trefwoord: Mensen: mannen 
Eerbetuiging aan: Sexton, Anne 
 

De vooruitgang filmt

oorlogsscènes in het dorp --


dat ze heeft gesloopt.


Progress films a warJa, der Fortschritt filmt
scene in the little village --Kriegshandlungen in dem Dorf --
that it demolished.das er zerstört hat.

Gedicht H2643
Amsterdam, 2019-12-05

De goden moeten hun getal hebben (Hubert Lampo) - 1969
Trefwoord: Nieuw: vernieuwing 
Eerbetuiging aan: Lampo, Hubert 
 

Op weg naar de macht

kapen ze stiekem de trein --


de Democratie.


Heading to powerAuf dem Weg zur Macht
they falsely hijack the train --rauben sie heimlich den Zug --
the Democracy.die Demokratie.

Gedicht S0978
Amsterdam, 2019-12-12

Democratie is een trein - 1996
"Demokrasi bir trendir"
Trefwoord: Macht: 
Eerbetuiging aan: Erdogan, Recep Tayyip 
 

Schoonheid: een engel

der verschrikking die versmaadt --


ons weg te vagen.


Beauty: an angelSchönheit: ein Engel
of terror who despises --des Schreckens, der uns verschmäht --
to sweep us away.und noch nicht zerstört.

Gedicht H2650
Amsterdam, 2019-12-26

De eerste elegie (Rainer Maria Rilke) - 1912
(Bundel "Die erste Elegie")
Trefwoord: Schoonheid: wezen 
Eerbetuiging aan: Rilke, Rainer Maria 
 

Mijn kennis is niets

waard, niemand betaalt ervoor --


want ik heb geen macht.


My knowledge: worthlessMein Wissen ist nichts
nobody does pay for it --wert, niemand bezahlt dafür --
I would need power.ich hab'keine Macht.

Gedicht S0984
Trein Roermond-Eindhoven, 2020-01-12

Het verhaal van Ali baba, de veertig rovers en slavin Mardjana - 1850
Hik?yat 'al? b?b? ma'a al-lu?u? al-'arba'?n wa al-dj?r?yyah mardj?nah
Trefwoord: Kennis: gedachten 
Eerbetuiging aan: Varsy, Jean 
 

Breng me na mijn dood

mijn tijd terug, ik wil nog --


steeds opstandig zijn.


Bring me back my timeBring mir meine Zeit
after my death, I still want --zurück, ich möchte immer --
to be rebellious.noch rebellisch sein.

Gedicht H2673
Amsterdam, 2020-03-08

Afscheid van het engagement - 3 (Hans van de Waarsenburg) - 1975
Bundel "Verschrikkelijke winter"
Trefwoord: Verlangen: onrust 
Eerbetuiging aan: Van De Waarsenburg, Hans 
 

Veldslagen, helden

van vroeger, een eerbetoon --


aan moord, schaamteloos.


Battles and heroesSchlachten und Helden
of the past are homages --sind unsere Hommagen --
to murder, shameless.an Mord, so schamlos.

Gedicht S1002
Amsterdam, 2020-03-23

Het relaas van Solle (Andreas Oosthoek) - 2015
Roman
Trefwoord: Eer / Roem 
Eerbetuiging aan: Oosthoek, Andreas 
 

De aardworm spartelt

in de snavel, bloeddorstig --


in stukken geknipt.


The earthworm wrigglesDer Erdwurm zappelt
in the beak, violently --im Schnabel, wird blutrünstig --
cut into pieces.entzweigeschnitten.

Gedicht H2689
Amsterdam, 2020-05-02

Merels (Willem Thies) - 2020
Bundel "Schoon"
Trefwoord: Geweld:  
Eerbetuiging aan: Thies, Willem 
 

De censuur slaat me,

mijn hoofd bonst op de toetsen --


het wanhoopswoord: sfggejjjjjpelkpportyhh!


Hit by censorship,Zensur, mein Kopf schlägt
my head pounds on the keys: sfggejjjjjpelkpportyhh!hin auf die Tastatur: sfggejjjjjpelkpportyhh!
the word of despair.das Verzweiflungswort.

Gedicht S1044
Amsterdam, 2020-06-26

Portret van de dichter voor zijn computer (Fouad Laroui) - 2002
Gedicht uit de bundel "verbannen woorden"
Trefwoord: Censuur 
Eerbetuiging aan: Laroui, Fouad 
 

Diefstal en bedrog

bouwden paleizen: onrecht --


is wet geworden.


Theft and deceptionDiebstahl und Täuschung
built palaces: injustice --bauten Paläste: Unrecht --
turned into the law.wurde zum Gesetz.

Gedicht S1045
Amsterdam, 2020-06-27

Economische analyse (Fouad Laroui) - 2004
Gedicht uit de bundel "Hollandse woorden"
Trefwoord: Macht: 
Eerbetuiging aan: Laroui, Fouad 
 

De strijd is voorbij,

huilend volgt de vrouw zijn paard --


en steeds kijkt zij om.


The war is over,Die Schlacht ist vorbei,
crying, she follows his horse --die Frau weint, folgt seinem Pferd --
she keeps looking back.schaut immer zurück.

Gedicht S1067
Amsterdam, 2020-10-11

Verstijfd liggen de lijken langs de weg van krijgsgevangenen (Haowen Yuan) - 1233
Verovering van hoofdstad Kaifeng door Mongolen
Trefwoord: Oorlog: strijd/verzet/guerilla 
Eerbetuiging aan: Yuan, Haowen 
 

Lijken stapelen

is zwaar werk, een heel karwei --


Aansteken gaat snel.


Stacking the corpsesDie Leichen stapeln
is hard work, it's quite a chore --ist eine schwere Arbeit --
Lighting is easy.Anzünden ist schnell.

Gedicht S1083
Amsterdam, 2020-11-15

Ernstig spreken alleen de spotters (Riekus Waskowsky) - 1968
Gedicht "Ernsst redn nor leizim" (bundel "Slechts de namen der grote dichters leven voort")
Trefwoord: Geweld:  
Eerbetuiging aan: Waskowsky, Riekus 
 

Mijn naakte lichaam

is niemand, in een postzak --


om mijn hoofd geknoopt.


My naked bodyMein nackter Körper
is nobody, in jute --ist niemand, im Leinensack --
tied around my head.über meinem Kopf.

Gedicht S1157
Amsterdam, 2021-04-15

Chroma (Buhlebezwe Simani) - 2014
Performance
Executie

Trefwoord: Geweld:  
Eerbetuiging aan: Simani, Buhlebezwe 
 

Ik veeg rode verf

I wipe and I swingMit roter Farbe

Gedicht H2938
Amsterdam, 2021-04-15

Naar kruispunten (Buhlebezwe Simani) - 2015
Performance "Towards intersections"
Trefwoord: Geweld:  
Eerbetuiging aan: Simani, Buhlebezwe 
 

De Zwarte Eenhoorn

verzet zich, ze is niet goed --


ze mag niet vrij zijn.


The Black UnicornDas Schwarze Einhorn
keeps resisting, she's not good --versetzt sich, sie ist nicht gut --
she may not be free.sie darf nicht frei sein.

Gedicht S1209
Amsterdam, 2021-08-02

De Zwarte Eenhoorn (Audre Lorde) - 1978
Gedicht "The Black Unicorn" (bundel "The Black Unicorn")
Trefwoord: Gelijkheid: 
Eerbetuiging aan: Lorde, Audre 
 

Ik heb een pistool,

ik wil het bij mij hebben --


maar waar laat ik het?


I have a gun andDie Waffe möchte
like to have it with me, but --ich mit mir haben, aber --
where can I put it?wo lasse ich sie?

Gedicht S1254
Amsterdam, 2021-10-10

In de mist van het schimmenrijk (Willem Frederik Hermans) - 1993
Novelle
Trefwoord: Veiligheid: geborgenheid 
Eerbetuiging aan: Hermans, Willem Frederik 
 

Oorlog is concreet,

maar begint altijd abstract --


met woorden, met taal.


A war is concrete,Der Krieg ist konkret,
but it always starts abstract --doch beginnt immer abstrakt --
with words, with language.mit Worten, Sprache.

Gedicht S1263
Amsterdam, 2021-10-14

De virtuoos (Margriet de Moor) - 1993
Roman
Trefwoord: Oorlog: strijdvaardigheid 
Eerbetuiging aan: De Moor, Margriet 
 

Macht vermaakt zich graag

met de eer van topsporters --


Het is een wedstrijd.


Gents enjoy themselvesMacht amüsiert sich
with the honour of athletes --mit der Ehre von Sportler --
It is a contest.Es ist ein Wettkampf.

Gedicht S1270
Egmond aan Zee, 2021-10-24

Het jaar dat Shizo Kanakuri verdween (Franco Faggiani) - 2019
Roman "Il guardiano della collina dei ciliegi" ("De beschermer van de heuvel met de kersenbomen")
Trefwoord: Macht: hoogmoed 
Eerbetuiging aan: Faggiani, Franco 
 

Spiegels, lakeien

en harpistes in zijde --


Het haardvuur knettert.


Large mirrors, lackeys,Spiegel, Lakaien
and harpist players in silk --und drei Harfenistinnen --
The hearth-fire crackles.Das Feuer knistert.

Gedicht S1317
Amsterdam, 2022-01-23

Poubelle (Pieter Waterdrinker) - 2016
Decadentie
Roman ("Vuilnisbak")

Trefwoord: Macht: rijkdom 
Eerbetuiging aan: Waterdrinker, Pieter 
 

Massages met wijn

en beelden van de opstand --


in een klanklandschap.


Massages with wineMassagen mit Wein
and views of the rebellion --und Filmbildern des Aufstands --
in a sound landscape.in Klanglandschaften.

Gedicht S1318
Amsterdam, 2022-01-25

Poubelle (Pieter Waterdrinker) - 2016
Decadentie
Roman ("Vuilnisbak")

Trefwoord: Macht: rijkdom 
Eerbetuiging aan: Waterdrinker, Pieter 
 

Aan politiek doen

mensen mee voor de vrede --


van eigenbelang.


People are partyDie Menschen machen
to politics for the peace --Politik für den Frieden --
of self-interest.des Eigennutzes.

Gedicht H3193
Amsterdam, 2022-02-08

De rat van Amsterdam (Pieter Waterdrinker) - 2020
Roman
Trefwoorden: Ego / ~isme/~centrisme, Politiek 
Eerbetuiging aan: Waterdrinker, Pieter 
 

Zwarte melk drinken

we in ons graf, in de kuil --


moeten we dansen.


We're drinking black milkSchwarze Milch trinken
in our graves, in the deep pits --wir in unseren Gräbern --
we are forced to dance.und müssen tanzen.

Gedicht S1349
Amsterdam, 2022-02-23

Doodsfuga (Paul Celan) - 1948
Gedicht "Todesfuge" (bundel "Der Sand aus den Urnen")
Trefwoord: Macht: moord / vernietiging 
Eerbetuiging aan: Celan, Paul 
 

Hij spot met haar, maar

dat meent hij niet, niet gemeen --


niet altijd gemeen.


He mocks her, does notEr verspottet sie;
mean it, not in a mean way --das meint er nicht, nicht gemein --
not mean every time.nicht immer gemein.

Gedicht S1353
Amsterdam, 2022-03-08

Al het blauw (Peter Terrin) - 2021
Roman
Trefwoord: Hoogmoed / Trots 
Eerbetuiging aan: Terrin, Peter 
 

We staan voor je klaar,

kom je even tussendoor?


Dan komen wij ook.


We're ready for you,Wir stehen bereit,
you can come for a nice break --kommst du, mal schnell dazwischen?
Then we'll come as well.Dann kommen wir auch.

Gedicht S1389
Amsterdam, 2022-04-08

Crew-slet (Frank Zappa) - 1979
Lied "Crew Slut" (album "Joe's Garage")
Frank Zappa Tribute band "2000 Motels" (Q-Factory in Amsterdam, 8 april 2022)

Trefwoord: Verlangen: begeerte 
Eerbetuiging aan: Zappa, Frank 
Componist: Zappa, Frank 
Opgedragen aan: Valentina Bruno 
 

Onze koning moet

stralen alsof hij vrij is --


in zijn gouden kooi.


Our beloved kingUnser König muss
must shine as if he is free --leuchten, als wäre er frei --
in his golden cage.in dem Goldkäfig.

Gedicht S1404
Amsterdam, 2022-04-26

Interview met Rodaan Al Galidi - 2022
"De koning van Nederland", interview in NRC, 26 april 2022, en het boek "Leef, mens. Leef!" (2022)
Trefwoorden: Samen: maatschappij, Nederland, Politiek 
Eerbetuiging aan: Al Galidi, Rodaan 
 

Het zwaluwennest:

piepend zwiept een eskader --


neer op onze kat.


The nest with swallows:Das Nest mit Schwalben:
a squadron squeaks and swishes --ein Geschwader peitscht quietschend --
down onto our cat.hin auf die Katze.

Gedicht H3297
Amsterdam, 2022-05-22

Brief (Jan Wolkers) - 1969
Brief uit Texel, 2 september 1969, van Jan Wolkers aan zijn zoon Jeroen
Trefwoord: Vogels: zwaluw 
Eerbetuiging aan: Wolkers, Jan 
 

Dikke stadsmuren

beschermen.. het platteland --


tegen uitbreiding.


The town has thick wallsDicke Stadtmauern
to protect.. the countryside --beschützen.. das platte Land --
from expansion drive.vor Ausdehnungsdrang.

Gedicht S1412
Amsterdam, 2022-05-22

De schuimspaan van de tijd (Jan Wolkers) - 1994
Essay (in "Rembrandt in Rommeldam")
Trefwoord: Stad (steen & staal) 
Eerbetuiging aan: Wolkers, Jan 
 

Bloed langs de benen

van de stad, het is geen droom --


ook geen geboorte.


Blood runs down the legsBlut rennt die Beine
of the town, it's not a dream --der Stadt hinunter: kein Traum --
not a birth either.und keine Geburt.

Gedicht S1415
Amsterdam, 2022-06-04

Vredeskikker (The Doors) - 1970
Lied "Peace Frog" (album "Morrison Hotel")
Trefwoord: Macht: dwang / geweld 
Eerbetuiging aan: The Doors 
 

Klappen op mijn hoofd.

Zo kan ik niet nadenken --


wat eraan te doen.


Bump, bump, with those blowsBumse auf den Kopf.
on my head I can't think what --So kann ich nicht nachdenken --
to do about it.was ich tun könnte.

Gedicht S1434
Amsterdam, 2022-06-21

Winnie de Poeh (Alan Milne) - 1926
Het begin van het verhalenboek "Winnie-the-Pooh"
Trefwoord: Macht: dwang / geweld 
Eerbetuiging aan: Milne, Alan 
 

Ze wezen de rots

aan, we slepen de zwaarden --


die hen vermoordden.


They showed us the rockSie zeigten den Stein,
on which we sharpened our swords --wo wir die Schwerter wetzten --
and then we killed them.um sie zu töten.

Gedicht S1435
Amsterdam, 2022-06-21

Lesstof voor Luca (Salvador Gieling) - 2021
Sibanicú (Cuba) in het jaar 1513; de dorpelingen helpen de Spaanse veroveraars (kolonisatoren)
Film "Lessons for Luca"

Trefwoord: Verraad 
Eerbetuiging aan: Gieling, Salvador 
 

Jouw been op mijn dij

daagt me uit en je vraagt me:


Vermaak je je wel?


Your leg on my thighDein Bein auf meinem
provokes me, then you ask me:provoziert mich und du fragst:
This is fun, isn't it?Amüsierst du dich?

Gedicht S1440
Amsterdam, 2022-06-23

Francisca Porto (Paul Janssen) - 2004
Gedicht uit de bundel "Instructies voor een ober"
Trefwoord: Verliefd: bekoorlijkheid 
Eerbetuiging aan: Janssen, Paul 
 

De ambtenaar neemt

het geld en hij pakt de schaar --


die onvindbaar was.


The civil servantDer Beamte nimmt
takes the money, and the punch --das Geld, und die Schere, die --
that he could not find.unauffindbar war.

Gedicht S1478
Amsterdam, 2022-07-15

De ambtenaar ontving mij (Mustafa Stitou) - 2003
Verboden beëindiging van een dubbele nationaliteit
Gedicht uit de bundel "Varkensroze ansichten"

Trefwoord: Macht: uitoefening 
Eerbetuiging aan: Stitou, Mustafa 
 

Om iets te houden

zoals het is, moet er veel --


veranderd worden.


To maintain somethingUm etwas so zu
as it is, you need to change --halten wie es ist, muss viel --
lots of other things.geändert werden.

Gedicht S1480
Amsterdam, 2022-07-16

De tijgerkat (Giuseppe Tomasi di Lampedusa) - 1958
Machtsbehoud vereist veel repressie
Roman "Il gattopardo"
Se vogliamo che tutto rimanga com'è, bisogna che tutto cambi. (Als we willen dat alles blijft zoals het is, is het nodig dat alles verandert.)

Trefwoord: Macht: dwang / geweld 
Eerbetuiging aan: Tomasi di L, Giuseppe 
 

Ik bid elke dag

tot God, alstublieft, laat me --


toch muziek maken.


Hear, I am prayingIch bete täglich
to God every day, please, do --zu Gott, bitte, lasse mich --
let me play music.doch Musik machen.

Gedicht S1485
Amsterdam, 2022-07-29

God, sta me (alstublieft) toe om muziek te maken (Voice of Baceprot) - 2021
Lied "God, Allow Me (Please) to Play Music"
Trefwoord: Zelfexpressie 
Eerbetuiging aan: Voice of Baceprot 
 

Achter mij: heersers

met een blik op de toekomst --


Zonder gezichten.


Behind me: rulersHinter mir: Herrscher
with a look at the future --mit dem Blick auf die Zukunft --
instead of a face.Ohne Gesichter.

Gedicht S1538
Amsterdam, 2022-10-17

Nachtboekblad (Tomas Tranströmer) - 1996
Gedicht "Nattbokensida" (bundel "Sorgegondolen")
Trefwoord: Macht: uniform 
Eerbetuiging aan: Transtromer, Tomas 
 

De zon gaat midden

op de straat staan, roodgloeiend --


zijn hete adem.


The sun takes a standDie Sonne steht da,
in the middle of the street --mitten auf der Straße, rot --
breathing burning hot.sein heißer Atem.

Gedicht H3506
Amsterdam, 2022-10-17

Landschap met zonnen (Tomas Tranströmer) - 1996
Gedicht "Landskap med solar" (bundel "Sorgegondolen")
Trefwoord: Zon: verzengend 
Eerbetuiging aan: Transtromer, Tomas 
 

We eten ons vol

en de elite wordt vet --


van onze arbeid.


While we eat our fillIch esse mich satt
the elite get the fattest --und die Elite wird fett --
from all our labour.von meiner Arbeit.

Gedicht S1593
Amsterdam, 2022-12-07

(Luigi Pirandello)
Verhaal " "
Trefwoord: Elite 
Eerbetuiging aan: Pirandello, Luigi 
 

Keten een vrouw niet,

steeds weer zal ze opspringen --


om je te bijten.


Don't chain a woman,Kette keine Frau,
she will jump up to bite you --sie wird immer aufspringen --
again and again.um dich zu beißen.

Gedicht S1620
Amsterdam, 2022-12-30

Geketenden (Friedrich Nietzsche) - 1881
Passage "Kettenträger" (#227) im 4. Buch von: "Morgenröte. Gedanken über die moralischen Vorurteile" (Passage "Geketenden" in het 4de boek van: "Morgenrood. Gedachten over de morele vooroordelen")
Trefwoord: Gelijkheid: bevechten 
Eerbetuiging aan: Nietzsche, Friedrich 
 

Soms ben je beschaafd,

verfijnd en kieskeurig, soms --


ben je een barbaar.


Sometimes civilised,Mal zivilisiert,
refined and choosy, sometimes --gewählt und wählerisch, mal --
a barbarian.barbarisch... bist du.

Gedicht S1834
Amsterdam, 2023-07-28

Het Powerboek (Jeanette Winterson) - 2000
Roman "The PowerBook", hoofdstuk "OPEN HARDE SCHIJF"
Trefwoord: Zorg: naasten / milieu 
Eerbetuiging aan: Winterson, Jeanette 
 

Iedereen barbaar,

iemand die alles vernielt --


wat hij niet begrijpt.


We're barbarians:Jeder ein Barbar:
people who destroy what they --jemand, der alles zerstört --
do not understand.was er nicht versteht.

Gedicht S1835
Amsterdam, 2023-07-28

Het Powerboek (Jeanette Winterson) - 2000
Roman "The PowerBook", hoofdstuk "OPEN HARDE SCHIJF"
Trefwoord: Geweld: vernietiging 
Eerbetuiging aan: Winterson, Jeanette 
 

De straatprotesten

blijven me bij, de weerwil --


de woede, de wond.


Days of street protestsDer Straßenprotest
stay with me, the repugnance --hält an, die Widerwille --
the anger, the wound.die Wut, die Wunde.

Gedicht H4038
Amsterdam, 2023-08-14

#WegmethetCollegegeld - oktober 2015 (Antjie Krog) - 2022
Gedicht "#FeesMustFall - October 2015" (bundel "Plunder" ["Plundering"])
Trefwoord: Verzet 
Eerbetuiging aan: Krog, Antjie 
 

Ze zetten zich schrap,

hun hakken in de aarde --


hun laarzen vol angst.


They have braced themselves,Sie spannen sich an,
their heels in the solid earth --die Fersen in der Erde --
their boots full of fear.Stiefel voller Angst.

Gedicht S1862
Amsterdam, 2023-08-16

het zichtbaar maken van allerlei strooptochten (Antjie Krog) - 2022
Soldaten
Gedicht "die sigbaarmaking van allerlei strooptogte" (bundel "Plunder" ["Plundering"])

Trefwoord: Oorlog: strijd/verzet/guerilla 
Eerbetuiging aan: Krog, Antjie 
 

De witte cipiers

sluiten zwarte zielen op --


in witte beelden.


The white prison guardsDie weiße Wärter
lock up the black souls in white --sperren schwarze Seelen ein --
imaginations.in weißen Bildern.

Gedicht S1872
Amsterdam, 2023-08-19

Zwarte Lichamen, Witte Blikken: de aanhoudende betekenis van ras (George Yancy) - 2008
Boek "Black Bodies, White Gazes: the Continuing Significance of Race"
Trefwoord: Kolonialisme 
Eerbetuiging aan: Yancy, George 
 

Geblinddoekt ligt ze

te bloeden, de verkrachte --


Vrouwe Justitie.


Blindfolded she liesBlutend liegt sie da,
there bleeding, she has been raped --blind, die vergewaltigte --
our Lady Justice.Frau Justitia.

Gedicht S1899
Amsterdam, 2023-09-06

Vrouwe Justitia geblinddoekt - 1 (Antjie Krog) - 2014
Gedicht "Vrou Justitia geblinddoek" - 1 (bundel "Mede-wete" ("Medeweten", 2015)
Trefwoorden: Ethiek: wetten, Macht: dwang / geweld 
Eerbetuiging aan: Krog, Antjie 
 

Vrouwe Justitie

weegt de wetten, ongeacht --


wat rechtvaardig is.


Lady Justice justFrau Justiz wägt nur
weighs the laws, regardless of --die Gesetze ab, egal --
whether it is just.ob es gerecht ist.

Gedicht S1900
Amsterdam, 2023-09-06

Vrouwe Justitia geblinddoekt - 7 (Antjie Krog) - 2014
Gedicht "Vrou Justitia geblinddoek" - 7 (bundel "Mede-wete" ("Medeweten", 2015)
Trefwoord: Ethiek: wetten 
Eerbetuiging aan: Krog, Antjie 
 

De wetten slapen

bij de rijken, het onrecht --


slaapt bij de armen.


The laws are asleep,Gesetze schlafen
with the rich, while injustice --mit den Reichen, das Unrecht --
sleeps among the poor.schläft mit den Armen.

Gedicht S1901
Amsterdam, 2023-09-06

Vrouwe Justitia geblinddoekt - 7 (Antjie Krog) - 2014
Gedicht "Vrou Justitia geblinddoek" - 7 (bundel "Mede-wete" ("Medeweten", 2015)
Trefwoorden: Elite, Armoede: praktijk 
Eerbetuiging aan: Krog, Antjie 
 

Dictators stichten

graag 'vrede', door het scheppen --


van woestenijen.


Cruel potentatesDie Herrscher stiften
establish 'peace', simply by --'Frieden', indem sie schaffen:
creating wastelands.Wüste und Ödland.

Gedicht S1904
Amsterdam, 2023-09-08

Over het leven en de persoon van Julius Agricola (Publius Cornelius Tacitus) - 98
Bijvoorbeeld Rusland in Syrië en Oekraïne
Politieke biografie "De vita et moribus Iulii Agricolae" ("Over het leven en de persoon van Julius Agricola", AD 98, Publius Cornelius Tacitus), § 30: 'Auferre trucidare rapere falsis nominibus imperium, atque ibi solitudinem faciunt, pacem apellant' ('Plunderen, moorden en roven noemen ze valselijk het keizerrijk, en waar ze een woestijn maken noemen ze dat vrede')

Trefwoorden: Macht: moord / vernietiging, Rossija, Vrede: en oorlog 
Eerbetuiging aan: Tacitus, Publius 
 

Liever een god van

aarde en stenen dan een --


van schuld en boete.


I prefer a godBesser ein Gott aus
of clay and pebbles to one --Ton und Steinen als einer --
of guilt and penance.der Schuld und Sühne.

Gedicht S1906
Amsterdam, 2023-09-08

Een andere tongval (Antjie Krog) - 2003
Relaas "A Change of tongue", deel 1 § 6, "Hoofdstuk zes"
Trefwoord: Godsdienst: God(en) 
Eerbetuiging aan: Krog, Antjie 
 

Ik laat jouw geweer

niet winnen, dus als je wilt --


schiet, schiet dan maar dood.


I am not lettingWaffen gewinnen
your gun win, so if you want --niemals, aber wenn du willst --
shoot, just shoot to death.schieße dann mal tot.

Gedicht S1907
Amsterdam, 2023-09-08

Een andere tongval (Antjie Krog) - 2003
Relaas "A Change of tongue", deel 1 § 6
Trefwoord: Macht: moord / vernietiging 
Eerbetuiging aan: Krog, Antjie 
 

Weer verkiezingen:

verzegelde stembussen --


van vorige keer.


Elections again:Wieder mal Wahlen:
there are sealed ballot boxes --versiegelte Wahlurnen --
preserved from last time.noch vom letzten Mal.

Gedicht S1909
Amsterdam, 2023-09-10

Een andere tongval (Antjie Krog) - 2003
Relaas "A Change of tongue", deel 3 § 7
Trefwoorden: Verkiezingen, Politiek 
Eerbetuiging aan: Krog, Antjie 
 

Schep een vijand, dan

kan de elite blijven --


stelen van de staat.


Create enemies,Schaffe Feinde, dann
then the elite can go on --kann die Elite weiter --
stealing from the state.den Staat ausrauben.

Gedicht S1911
Amsterdam, 2023-09-11

Een andere tongval (Antjie Krog) - 2003
Kleptocratie
Relaas "A Change of tongue", deel 4

Trefwoorden: Elite, Hebzucht 
Eerbetuiging aan: Krog, Antjie 
 

Door het geweld van

drammende olifanten --


raakt het gras gewond.


From the violenceUnter der Gewalt
of two jostling elephants --drängelnder Elefanten --
the grass is injured.wird das Gras verletzt.

Gedicht S1946
Amsterdam, 2023-10-06

Swahili-spreekwoord
"Ndovu wawili wakigombana ziumiazo ni nyasi" ("Wanneer olifanten drammen, is het het gras dat lijdt")
Trefwoord: Geweld: vernietiging 
Eerbetuiging aan: Anon. [Afrika] 
 

Jawel, je zei: jij..

Alsof ik zomaar voor jou --


gedienstig moet zijn.


You did, you said: you.Du hast gesagt: du.
As if I just have to be --Als müsste ich dir einfach --
obliging to you.nur behilflich sein.

Gedicht S1980
Amsterdam, 2023-10-27

Burger: Een Amerikaans gedicht - VII (Claudia Rankine) - 2014
Gedicht "Citizen: An American Lyric" - VII (bundel "Citizen: An American Lyric")
Trefwoord: Gelijkheid: bevechten 
Eerbetuiging aan: Rankine, Claudia 
 

Jawel, je zei: ik..

Hoe durf je! Wat denk je wel!


Dat je heel wat bent?


You did, you said: I.Du hast gesagt: ich.
How dare you! What do you think!Was fällt dir ein! Was glaubst du!
That you are something?Dass du etwas bist?

Gedicht S1981
Amsterdam, 2023-10-27

Burger: Een Amerikaans gedicht - VII (Claudia Rankine) - 2014
Gedicht "Citizen: An American Lyric" - VII (bundel "Citizen: An American Lyric")
Trefwoord: Gelijkheid: bevechten 
Eerbetuiging aan: Rankine, Claudia 
 

Als ik meeuwen hoor,

hoor ik het meisje schreeuwen --


dat werd gekielhaald.


When I hear seagulls,Die Möwen schreien
I hear the cry of the girl --furchtbar schrill, wie das Mädchen --
they keelhauled to death.das gekielt wurde.

Gedicht S2009
Amsterdam, 2023-11-23

Roeier over de verdrinking van Nisus' dochter Scylla (Fiona Benson) - 2021
Gedicht "Oarsman on the Drowning of Nisus’s Daughter Scylla", gepubliceerd op de website van Granta (2021) en in de bundel "Ephemeron" (2022)
Trefwoord: Macht: moord / vernietiging 
Eerbetuiging aan: Benson, Fiona 
 

Er zit een gat in

het fotootje op het hart --


van gesneuvelden.


There is a shot holeDa ist ein Schussloch
in the photo on the hearts --im Foto auf den Herzen --
of fallen soldiers.der Gefallenen.

Gedicht S2086
Amsterdam, 2024-01-07

jl. (Anjet Daanje) - 2016
Roman (de titel verwijst tevens naar Juno Linnaarts), hoofdstuk 1 augustus 2008
Trefwoord: Oorlog: dood / slachtoffers 
Eerbetuiging aan: Daanje, Anjet 
 

Politiek draait om

het trachten te beheersen --


van onze onmacht.


Politics revolvesDie Politik dreht
around trying to control --um die Kontrolle über --
our powerlessness.unsere Ohnmacht.

Gedicht H4550
Amsterdam, 2024-03-06

Vladiwostok! (P.F. Thomése) - 2007
Roman, deel 1, hoofdstuk 9
Trefwoorden: Macht: onmacht, Politiek 
Eerbetuiging aan: Thomese, P.F. 
 

Het beste probleem

vinden en verkondigen --


dát is politiek!


Finding the greaterDas beste Problem
problem and proclaiming it --auffinden und verkünden --
thát is politics!dás ist Politik!

Gedicht S2142
Amsterdam, 2024-03-06

Vladiwostok! (P.F. Thomése) - 2007
Roman, deel 1, hoofdstuk 11
Trefwoord: Politiek 
Eerbetuiging aan: Thomese, P.F. 
 

Macht is zelfstandig,

die kun je niet bezitten --


die gebruik je slechts.


Power is itself,Macht ist selbstständig,
you can never possess it --man kann sie nicht besitzen --
you only use it.man kann sie nutzen.

Gedicht S2143
Amsterdam, 2024-03-06

Vladiwostok! (P.F. Thomése) - 2007
Roman, deel 1, hoofdstuk 11
Trefwoord: Macht: manipulatie 
Eerbetuiging aan: Thomese, P.F. 
 

O jee, waar liggen

de landmijnen, de leugens --


en de waarheden?


Gee, where exactlyOh je, wo liegen
are the landmines that I placed --die Landminen, die Lügen --
the lies and the truths?und die Wahrheiten?

Gedicht H4553
Amsterdam, 2024-03-09

Vladiwostok! (P.F. Thomése) - 2007
Roman, deel 3, hoofdstuk 28
Trefwoorden: Waarheid: leugen, Politiek 
Eerbetuiging aan: Thomese, P.F. 
 

Kinderen sterven

van de honger, zij zijn het --


enige voedsel.


Children are dyingKinder verhungern,
of hunger, then they are food --sie sterben und sind dann die --
Nothing else to eat.einzige Nahrung.

Gedicht S2155
Amsterdam, 2024-03-23

Klaagliederen 4:10 - -587
Palestina in het jaar 587 vC (verwoesting van Jeruzalem) >> Klaagliederen 4:10 Zachtaardige vrouwen koken hun eigen kinderen, die hun tot voedsel dienen, in deze tijd van rampspoed voor mijn volk.
Trefwoorden: Oorlog: dood / slachtoffers, Bijbel 
 

Zywa
Bundel
Mag Macht
DuitsEngels5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto
EerbetuigingenOpdrachtenComponistenHome
Aandacht is als zonneschijnVermeld © Zywa bij gebruik van teksten,
tekeningen, ontwerpen, schilderijen en foto's
Woord zoeken:  CTRL-F