De sterrenhemel:

een koninklijke mantel –


om moeder aarde.


The star-spattered sky:Der Sternenhimmel:
a royal mantle wrapped –ein königlicher Mantel –

around Mother Earth.um Mutter Erde.


Gedicht h1078
Amsterdam, 2014-12-04

Mooie zomeravond (Jack Kerouac) (1968)
Naar “Beautiful summer night”: Beautiful summer night / gorgeous as the robes / of Jesus (bundel “Some western haikus”)
Bundel: PuimPuin 
Trefwoord: Aarde 
Eerbetuiging: Kerouac, Jack 


Dreunend schiet de tank

angst in schuilende ogen –


in mensen als ik.


Thumping, the tank shootsDer Panzer schießt Angst
fear in the sheltering eyes –in Augen, die Schutz suchen –

in people like me.in Menschen wie mir.


Gedicht h1306
Amsterdam, 2015-08-19

Bundel: PuimPuin 
Trefwoord: Geweld 

Zywa Holst van de nacht
Lied over geleende ogen

Ik kon niet blijven, zonder escorte
reisden we onder de zeven hemelen
en pas later besefte ik dat
daarboven de zielen wonen

van Adam - verdreven net als wij
Johannes en Jezus - de boodschappers
Jozef - door zijn familie verstoten
en Henoch - de levende leraar

Aron - nog steeds geliefd
Mozes - de geduldige
in de woestijn van ongeloof

en Abraham - de eerste die zich overgaf

Met geleende ogen zie ik
onder het hemelse licht het stralende
nieuwe Jeruzalem, de stad
die wij hier gaan bouwen

In the dead of the night  Holst van de nacht
Gedicht 572
Amsterdam, 2016-03-04

Sawda bint Zam'a (de hījra naar Madīnah in 622)
Bundel: PuimPuin 
Trefwoord: Hemel 

Zywa 73 jaar Olympus

De oorlog was begonnen
door ruzie die klein begint
maar van geen ophouden weet
en eerzucht, koppigheid, wrok
de vernielzucht van mannen

Ver van het strijdgewoel
vergaderen de grote landen
op de ronde top van de Olympus
ze drinken nectar en kijken weg
in de verte hoe het verder moet

De rijke steden doen zielig
ze beklagen de mensen
de een naast de ander liggend
in het stof, maar de zon schijnt
en zegt: laat ze het zelf uitvechten

De een is voor de een
de ander voor de ander
ieder zit op zijn plaats
boos te broeden op plannen
wachtend op het donker

zinnend op verborgen acties
zeggend de wijste te zijn
die verder vooruit kijkt en
adviezen geeft in het veld
om het einde te bespoedigen

Mount Olympus, 73 years  73 Jahre Olymp
Gedicht 1747
Amsterdam, 2018-05-04

Verenigde Naties (sinds 24 oktober 1945)
Ilias (Homerus)

Bundel: PuimPuin 
Trefwoord: Oorlog 
Opdracht: Marjoleine de Vos 
Eerbetuiging: Homerus 


Een stip op de bast

A mark on the barkKreuz auf der RindeGedicht s0710
, 2018-05-14

Bundel: PuimPuin 
Trefwoord: Natuur 


Ik kwam van de Arafat
en kon de stad niet bereiken
ik stuitte op drie muren

gebouwd van verstand, die vrucht
van de boom der kennis
die verleidelijke slang

met de slechte naam
Duivel
de duivel die sprak

tot Eva: doe het, eet
en tot Abraham: doe het niet
offer je zoon niet

die zijn vrouw en zoon
opstandig maakte
om hem tegen te houden

maar Abraham raapte stenen
en verjoeg hun woorden
die hij al kende

van zijn eigen gedachten
die te verstandig waren
voor zijn geloof

Zeven keer
zeven keer
wierp hij
Gedicht 1775
Amsterdam, 2018-05-31

Jamarat
Bundel: PuimPuin 
Trefwoord: Godsdienst 
Trefwoord: KSA-Mina# 


Het is een wedstrijd

It is a contestGedicht h2421
Amsterdam, 2019-03-28

Bundel: PuimPuin 
Trefwoord: Wedijver 


De Grote Leider

The Great Leader callsGedicht s0857
, 2019-03-28

Bundel: PuimPuin 
Trefwoord: Kapitalisme 


Politiek is hard

strijden om genoeg vrijheid –


voor levensvreugde.


Politics: fightingDie Politik kämpft
hard for sufficient freedom –hart für genügend Freiheit –

to enjoy your life.für Lebensfreude.


Gedicht s0983
Roermond, 2020-01-11

Bundel: PuimPuin 
Trefwoord: Politiek 

Gedicht 2700
Amsterdam, 2020-02-10

213 vC Boekverbrandingen in opdracht van Qin, "Eerste Keizer van China”
AD 385 Christenen vernielen de hellenistische godenbeelden in Palmyra
AD 392 Christenen verwoesten het mooiste gebouw ter wereld, het Serapeion in Alexandrië en ze verbranden alle boekrollen
AD 450 Christenen verwijderen de naakte beelden uit het Parthenon in Athene

Bundel: PuimPuin 
Trefwoord: Tijdelijkheid 


Het woord is onverwoestbaar
gestort, aangeveegd en bewaakt
het heeft puisten en poliepen
van keien en bomen geffend
neuzen rechtgezet en oren gewassen

met regels en schaamte
want niemand mag verdwalen
daar is geen plaats meer voor
in de Straat van het Volk

want het Boek der Veranderingen
leert dat
er niets valt te ondernemen
bij verdeeldheid

Het woord is suikerzoet
dagelijks een pil tegen de saaiheid
het is toezicht en vulkaanbeton
onder gelijke kappen geworden
het woont onder ons

Op het zuiden zijn de tuinen leeg
in het noorden zijn het Vlindervolk
en Tibet museums met uitleg
in de kleuren van de nieuwe tijd

want het woord is voor iedereen
en behalve voor je naasten is
iedereen voor iedereen iedereen
Iedereen is iedereen
Gedicht 2984
Amsterdam, 2020-05-25

Yijing (Boek der Veranderingen)
Bundel: PuimPuin 
Trefwoord: Veiligheid 


Kom, Dambala, kom
teken je spoor in het zand
ik wil je lezen

tussen de heuvels waarop wij wonen
kom, eet de eieren, Papa, kom
de blauwe en de bruine

Wij zijn groen van het wier
uit de diepzee, wij zijn rood
van het bloed dat vloeit

de witte mensen gaan niet
naar de zwarte hemel
en er is geen hel

Er is alleen het vuur
en de aarde om hun lijken
te verteren en jou te eren

met hun geur van bederf
het offer van hun zonden
kom, Dambala, kom
Gedicht 3009
Amsterdam, 2020-06-23

Dambala (1970)
Bahama's
Lied (1970, Exuma; 1974, Nina Simone)

Bundel: PuimPuin 
Trefwoord: Godsdienst 
Eerbetuiging: Simone, Nina 
Eerbetuiging: Exuma 

Zywa Echt ideaal

Soms droom ik van een nieuwe start
een nieuwe wereld, de aarde
zonder menselijke ondeugden

alleen goddelijke geboortes
van behulpzaamheid en wijsheid
zodat die woorden in onbruik raken

eindelijk geen audities meer
van ingebeelde komieken
met eindeloze smerigheid

hun bundeling van eeuwen
dwang, vernedering en misbruik
in de grap van De Aristocraten

Een wereld zonder mij
alleen maar planten, dieren
en avatars als een soort

mensen die de virtuele werkelijkheid
van de gulden middenwegen
van Aristoteles bewandelen

Ideal-real  Ideal-real
Gedicht 3119
Amsterdam, 2020-07-12

• Virtus = deugd
• Virtueel = ideaal-echt
• “The Aristocrats”: elkaar overtroeven met taboedoorbrekende grappen
• Avatara = neerdalende = de incarnatie van een godheid, die neerdaalt om de kosmische orde te herstellen
• In de deugdethiek van Aristoteles (384-322) is de deugd de gulden middenweg tussen twee tegenovergestelde mogelijkheden

Bundel: PuimPuin 
Trefwoord: Deugden 
Opdracht: Godfrey Ndlovu 

Zywa Leer van de Adelaar

De Oude Man van de Berg
onderwijst zijn wijsheid
in de bibliotheken

en de prachtige tuinen
waar langs brede paden
altijd planten in bloei staan

In de oogsttijd
hangen de takken laag
vol heerlijke vruchten

Jonge vrouwen in lichte gewaden
verzorgen de tuin en de tafels
waaraan zij de jongens bedienen

met drank, spijs en zalige kussen
over heel hun lichaam, hemels
zoals ze zeggen dat het daar is

zoals hen te wachten staat
als ze de weg volgen, ja
ze wanen zich er al

zo ruim is hun hoofd
van de hars in de koekjes
dat de dood hen lokt

Teaching of the Eagle  Lehre des Adlers
Gedicht 3208
Amsterdam, 2020-10-14

Hars: hasjiesj (“hashsha”)
Assassijnen (“hasj-eters”) --> assassin (moordenaar)
Hassan-i-Sabbah (1034-1124), leider der Assassijnen, sinds 1090 verblijvend in kasteel Alamoet (“Leer van de Adelaar”, noord-Iran)

Bundel: PuimPuin 
Trefwoord: Seks 

Zywa Boven op de toren

Maar is er wel een uitweg, vraagt
     de grappenmaker aan de dief
Waar gaat het heen of blijft het zo?
     Dat hoop ik niet zeg, alsjeblief!

De mensen leven op zichzelf
     machines ploegen door het land
en in de waan van alledag
     gebruikt er niemand zijn verstand

Wat maak je je nou druk man, lacht
     de dief, het gaat om broederschap
dus laat hen maar geloven wat
     jij zegt: het leven is een grap

Als wij elkaar maar steunen man
     dan kunnen wij wel eerlijk zijn:
de wereld is voor amateurs
     deskundigheid is enkel schijn

Kijk: boven op de torentrans
     staan vorsten in het rond op wacht
de vrouwen en het personeel
     bezoeken hen de hele nacht

tot aan het kraaien van de haan
     wanneer ze allen slapen gaan
Twee ruiters komen dichterbij
     de wind steekt op en wakkert aan

Boven op de toren  Boven op de toren
Gedicht 1
Beek (Berg en Dal), 1967-00-00

Boven op de uitkijktoren (1967)
Bundel: PuimPuin 
Trefwoord: Maatschappij / Samenleving 
Eerbetuiging: Dylan, Bob 

Zywa Kroonprinses

Soms dreunt mijn zware hoofd
driftig door en blijven de dagen donker

soms zijn ze helder als in mijn dromen
wordt de plaats aan de top door mij ingenomen

en dienen wenswolken mij
tot vaste grond onder mijn voeten

Queen to be  Kronprinzessin
Gedicht 7
Delft, 1973-00-00

Āïsha bint Abī Bakr (in het jaar 627)
Bundel: PuimPuin 
Trefwoord: Dromen 

Zywa
GroepDuitsEngels5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosTheater