Er is iets gaande,

steeds meer mensen vertellen --


wat ze niet weten.


Something's happening,Drüben ist was los,
more and more people pass on --die Leute reden -- über
what they do not know.was sie nicht wissen.

Gedicht H0031
Amsterdam, 2011-11-26

Trefwoord: Nieuwsgierigheid: nieuw / nieuws 
 


Schijnwerpers, weerkaatst

op de gouden beroemdheid:


een schijn op de schijn.


Spotlights, reflectedFlutlicht, reflektiert
off the gold celebrity:vom goldenen Ansehen:
image on image.ein Schein über Schein.

Gedicht H0181
Amsterdam, 2012-01-16

Trefwoord: Schijn 
Trefwoord: Eer / Roem 
 


Ik ben een denker:

aangeslibde gedachten --


kan ik wegdenken?


I am a thinker:Ich bin ein Denker:
although, can I think away --die verschlammten Gedanken --
sedimented thoughts?kann ich wegdenken?

Gedicht H0439
Amsterdam, 2013-04-22

Sunyata = niet aanwezig zijn van mentale verstoringen (en het niet aanwezig zijn van een ingebeeld ik)
Trefwoord: Verstand: kritisch 
 


Zywa Vrijbloed wil ik heten

Er klinkt seks in mijn naam -
op school had ik vaak een kleur
Ik schaamde voor het gegiechel

Op feesten stond ik op de stille plekken
en in de optocht liep ik
op lange houten benen

De wind wapperde, trok en
scheurde mijn broekspijpen
Er werd gejoeld en geroepen

om meer, Hallooo halloohoo
waar sta je
aan te denken,
vroeg mijn vriend

Iedereen ziet alleen de sluiers
waaronder jij je verschuilt, weet je
wel dat niemand van ons jou kent?

Doe toch eens gek, durf een keer
te gaan, dood van schaamte
of met iemand naar bed

Durf een nazaat te zijn
van de man die koos:

Vrijbloed wil ik heten

Gedicht 728
Amsterdam, 2016-07-18

Mensch, durf te leven (Dirk Witte) - 1917
Lied (Dirk Witte, gezongen door Jean-Louis Pisuisse)
Trefwoord: Vrijheid: geestelijk 
Eerbetuiging: Witte, Dirk 
Eerbetuiging: Pisuisse, Jean-Louis 
 


Zywa Schermutselingen

Het heeft allemaal geen zin
de mannen voeren geen oorlog
Ze zijn te oud en te wijs
ze blijven verstandig
Er verandert niets

Het gevaar blijft maar hangen
Waar is toch de hartstocht
de heftige verliefdheid
op elkaars verflauwende ogen
bij het gutsen van het bloed?

Ze kunnen elkaar niet eens zien
alleen bij helder weer de torens
van de stad en de rookpluimen
boven het kamp van de vijand
die met bravoure op pad gaat

om vissers en herders te beroven
Alles van waarde uit de dorpen
huisraad en gezonde meisjes
verschepen ze naar helers
in neutrale havens

De handel maakt hen rijk
Het beleg kan later wel, de noodzaak
om door te breken is immers de laatste
hoop en vrees
om roem te vergaren of te verliezen

Gedicht 746
Amsterdam, 2016-08-06

Guerrilla sinds Troje
Trefwoord: Oorlog: rust 
 


Zywa Blauw bleek groen geel roze en rood

Oude zelfkennis, oude angst
voor bloedverlies, pas op
voor roofdieren

en droom van vampiers
droom van heksen
die het bloed drinken

van ongeboren kinderen
die het bloed drinken
van hun moeders

het zoete bloed
dat ook steekmug-eitjes voedt
het bloed dat leven geeft

aan alle dieren, een lichaam
is een koffer vol bloed
blauw bleek groen geel roze en rood

te vangen of te koop bij boeren
fokkers en speciaalzaken

de bloedzuigers met blindzakken
bij de apotheek, zonder recept

o ja, teken wachten wel een jaar
vijf jaar als je dan pas komt

Gedicht 774
Amsterdam, 2016-08-28

Trefwoord: Lichaam: werking 
 


Zywa Stammenstrijd [2]

Grenzen in ons hoofd
waar het onveilig wordt
en we op onze hoede zijn

voor wie er binnenkomen
met een mond vol
vragen en kritiek

die zich gedeisd houden
als goede buren
met democratische rechten

om de overheid te ondermijnen
waarbij ze verkleuren
tot ze zich sterk genoeg wanen

om verschillen uit te vergroten
en andermans verlies
te verwelkomen als winst

tot er geen grenzen meer zijn
alleen gaten en stinkende fistels
met inwendige bloedingen

Gedicht 5092
Amsterdam, 2023-03-06

Trefwoord: Migratie 
Trefwoord: Samen: groep 
 


Zywa Stammenstrijd [1]

Zoals elke straat een kerk had
met een eigen theologie, het dorp
twaalf stammen van uitverkorenen
telde, die eenheid verkondigen
in hun gezegende naam

sluiten we ons aan
wanneer het eropaan komt
om niet buitengesloten
en verdeeld de dupe
van andermans belang

te moeten lijden
wat er verkeerd gaat
in de wijken, de stadions
en op de gemeentehuizen
ministeries en universiteiten

Overal vormen zich stammen
Met eigen waarheden en martelaars
voor de gelogen eenheid
van het algemeen belang
waar geen stam voor is

Gedicht 5096
Trein Amsterdam-Valkenburg, 2023-03-12

In het dorp Alblasserdam zijn er naast de katholieke kerk, de joods-messiaanse gemeente en de islamitische gemeenschap (oemma) momenteel 16 kerkgebouwen en 12 protestantse kerkgenootschappen
Protestantse Kerk, Hersteld Hervormde Kerk, Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt), Oud-Gereformeerde Gemeente in Nederland, Gereformeerde Gemeente in Nederland, Gereformeerde Gemeente, Christelijk gereformeerde kerk, Evangelische gemeente Jozua, Evangelische gemeente 't Scheepke, Evangelische gemeente Nehemia, Baptisten Gemeente, Jehova's getuigen)

Trefwoord: Samen: groep 
Trefwoord: Ethiek: praktijk 
 


Er spuit bloed, veel bloed

opzij uit de vissersboot --


De zee wordt vermoord.


There's a lot of bloodDa spritzt Blut, viel Blut
spurting out of the trawler --seitlich aus dem Fischerboot --
Murder of the sea.Ermordung des Meers.

Gedicht S2110
Amsterdam, 2024-01-28

Leviathan (Paravel en Castaing-Taylor) - 2012
Documentaire
Trefwoord: Vissen / Algen 
Trefwoord: Zee 
Eerbetuiging: Paravel, Véréna 
Eerbetuiging: Castaing-Taylor, Lucien 
 


Bij de vissersboot:

de vogelsilhouetten --


Het doodseskader.


With the fishing boat:Mit dem Fischerboot:
silhouettes of many birds --die Vogelsilhouetten --
The killer squadron.Das Todesschwadron.

Gedicht H4474
Amsterdam, 2024-01-28

Leviathan (Paravel en Castaing-Taylor) - 2012
Documentaire
Trefwoord: Aarde: biosfeer 
Eerbetuiging: Paravel, Véréna 
Eerbetuiging: Castaing-Taylor, Lucien 
 


Zywa IJzerijs

Ik ben blauw: koud bloed, brak
en het zal bevroren zijn, ijzerijs
in de muil van de beer die mij vindt
een harde kluif, mijn leven
mijn voorlaatste gedachten

als er niemand komt
met warmte, zuurstof
om wakker te zijn
en te kunnen slapen
zonder dood te gaan

De zon blijft achter de horizon
's nachts duizelt de diepte me
78% stikstof is de bodem
er is niets aan de hand
ik droom dat ik er nog ben

Gedicht 5440
Amsterdam, 2024-03-03

De atmosfeer van de aarde bevat 78% stikstofgas
Trefwoord: Lichaam: werking 
 


Zywa Uitlevingsvermogen

Onder het stof van de laarzen
en de wagens van de troepen:
de pissebedden

kermend, gekneusd en verminkt
door het gewicht op hun vrede
De oorlog kwam uit de hemel vallen

bombardeerde vrouwen en kinderen
verwoestte de huizen en zelfs de wegen
Je ziet het online

nog niet aangekleed
wetend dat het echt is
en je zet de koffie even weg

om je uit te leven
in een paar tranen van onmacht
en praktische bezwaren

Het is te veel moeite
om in je vrije tijd hier
en nu in actie te komen

Als je je ogen sluit
voel je de afstand
en ben je uitgeleefd

Gedicht 759
Amsterdam, 2016-08-21

Trefwoord: Macht: onmacht 
 

Zywa
BloedKoffer
Groep
DuitsEngels5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto
Aandacht is als zonneschijnVermeld © Zywa bij gebruik van teksten,
tekeningen, ontwerpen, schilderijen en foto's
Woord zoeken:  CTRL-F