Volgden haar gedachten soms demonen
sinds zij op de vijfde is gaan wonen
op die zolderkamers aan de kade
waar nu een auto staat met schade?

De herinnering aan Isabel en Bas
wier huis en thuis dit jaren was
tot zij ergens in de rimboe van Peru
verdwenen zijn en niemand die weet hoe

Nu ligt een vrouw stil op een deken
ze wordt door omstanders en mij bekeken
iemand wijst omhoog zodat ik snap
hoe het zit met de gedeukte motorkap

Als de ambulance onze straat uit gaat
kunnen de agenten rapporteren:
er valt alleen te rechercheren
of de vrouw nog iemand achter laat

Wat is er mis gegaan?
Zag niemand haar staan
de wereld aan haar voeten?
Gedicht 163
Amsterdam, 2011-01-10

Bundel: OverLeven 
Trefwoord: Dood 

Zywa Ik woluw

Waar ga je heen, of weet je dat niet?
En bevalt het leven dat je ziet?


zoals het is, vandaag
mijn eigen leven van vandaag
zachtjes zingend op weg

naar het volgende
kruispunt in het park
wetend waarheen ik ga

linksom of rechtsom
altijd terug naar vrienden
met wie ik gelukkig ben

Ook als ik niet meedoe
met de buren, heel Brussel
Berlijn, Beiroet en Beijing

dan nog doe ik mee
maar anders, leef ik
dicht op mezelf

"uitzichtloos" het leven
van vandaag, zachtjes
zingend op weg

I woluw  Ich woluwe
Gedicht 857
, 2016-12-01

Bundel: OverLeven 
Trefwoord: Levenslust 
Opdracht: Maria Godschalk 

Zywa Bloesems in Watermaal

Deze straat in wonderland
een laan van roze wolken
moet wel het einde zijn

van de gewone wereld, hier
begint het geluk en ginds
moet wel de poort zijn

maar daar wil ik nog niet heen
Laat me langzaam lopen en genieten
van bomen vol roze koeken

Laat me wegvliegen
uit pijn en misselijkheid
uit de heilige drie-eenheid

van mijn gedachten, mijn
organen en de rest, mijn
wanhoop, verdriet en angst

voor het onverdraaglijke
Laat me in de wolken lopen
Laat het bloesems blijven regenen

Blossoms in Waterwheel  Blte in Wassermhl
Gedicht 860
, 2016-12-02

Bundel: OverLeven 
Trefwoord: Ziekte 
Opdracht: Maria Godschalk 

Zywa So'ham

Het is een mooie herfstdag
het park prachtig bezaaid

met stekelbolletjes, ze woekeren
overal, ik kan het niet aanzien

Het slechte nieuws valt aan
ik trek mij terug binnen

de muren, sluit de poorten
Laat me met rust, vechten

met de feiten op mijn wereldwijd bureau
terwijl de dagen voorbijgaan en ik onzeker

passen zet in de dans naar het eindfeest
mijn Ik laat binnenstromen, langzaam

Het uitadem om heel te zijn, natuurlijk
gaat het, natuurlijk gaat het voorbij

maar nu een pilletje en dan
eten en weten dat buiten binnen

is een mooie dag

Soham  Soham
Gedicht 863
, 2016-12-03

Bundel: OverLeven 
Trefwoord: Ziekte 
Opdracht: Maria Godschalk Gedicht 908
, 2016-12-22

Bundel: OverLeven 
Trefwoord: Overleven 

Zywa Tangen en messen

Tevreden over elke stap
die de tangen van niet
en de messen van wel

bewegen overwint
loop ik steeds meer buiten
de lijntjes van de maatschappij

in mijn eigen kringetje
Er rinkelt gevaar
in mijn lange adem

van stap voor stap
langzaam leven
Ik doe steeds meer

honing in de thee
maar ik weiger te vluchten
in de poedersneeuw van de nacht

Tongs and knives  Zangen und Messer
Gedicht 994
, 2017-02-07

Bundel: OverLeven 
Trefwoord: Ziekte 
Opdracht: Maria Godschalk 


Het zweet waarin ik wakker schrik
na de waterhoos, de gierende tuien
die snijdend in mijn weefsels sloegen

de slippende wind door flarden halfzeil
aan het einde van mijn krachten
die mijn denken heeft gewurgd

de vluchtende waanzin
waarin ik ten onder ging
mijn snikkende SOS

red mijn ziel, dicht de gaten
ik ben moe, te moe om na te denken
en te verward om sterk te zijn

te zwak om te hopen, te bang
om los te laten ik zal vergaan
in de diepte van de kolk, ik

kom niet met de schrik vrij
benauwd schreeuw ik
om genade
Gedicht 1523
Amsterdam, 2017-08-17

Bundel: OverLeven 
Trefwoord: Angst 


De weg over was het land
boerderijen gemengd bedrijf
in zure lucht schraapten
de dieren hun keel, veilig

achter de tanden van de hond
ieder dienstbaar
aan een hogere orde
alleen de haan wist dat niet

Aan die stadsrand groeide ik
op en in mijn afwezigheid
werden de bedrijven reuzen
die het landschap opgegeten hebben

maar heuvels en kloven
lusten ze niet, ze verslikken
zich in bochtige wegen
en laten het Achterland in leven
Gedicht 1527
Ufhusen, 2017-08-26

Bundel: OverLeven 
Trefwoord: Evenwicht 
Trefwoord: SUI-Hinterland# 
Opdracht: Madelief de Kok 
Opdracht:  
Opdracht: Lotte Woestenberg 

Zywa Halve dagen

Vertrouwd waren de winden
die me in hun wijde wereld vormden
mijn takken naar dezelfde kant

reikend over de rand
wijkend voor de druk, fier
in mijn eigen stand

IJzerwater heeft me gehard
en het patroon van mijn leven
vastgelegd in de botten

en in de aders
van mijn scheve balans
Ik maak elastische sprongen

die mijn broosheid breken
zouden zonder de precisie van mest
op uur en tijd, van tijd tot tijd

ontregeld door mijn levenslust
Ik leef niet in een kas, maar
in de winden van de wereld

Slanted balance  Schiefes Gleichgewicht
Gedicht 1567
Amsterdam, 2017-10-13

Bundel: OverLeven 
Trefwoord: Identiteit 
Opdracht: Maria Godschalk 

Zywa Blakend bloed

Dag lieve mens in de spiegel
ik houd van jou, heel de dag

zal ik voor je zorgen en zo sterk
als mijn wensgedachten denken

dat ze uit mijn handen uitgroeien
tot mijn leven, geworteld

in lachende gezondheid
zo'n honger heb ik

naar zorgeloosheid
mijn angsten verankerd

in blakend bloed
mijn lichaam verankerd

in de grote ziel
van overal vrienden

zo'n honger heb ik
naar mijn beste zelf

Glowing blood  Blhendes Blut
Gedicht 1741
Amsterdam, 2018-05-01

Bundel: OverLeven 
Trefwoord: Liefde voor jezelf 
Opdracht: Maria Godschalk 


Een goede uitslag,

de bijwerkingen houd ik –


nu weer beter vol.


A good test result,Ein guter Befund,
I will keep the side effects –Nebenwirkungen halt' ich –

up much better now.wieder besser aus.


Gedicht h2321
Amsterdam, 2018-11-07

Bundel: OverLeven 
Trefwoord: Levenslust 
Opdracht: Maria Godschalk 


Ik let erg goed op

I look around wellGedicht h2414
Amsterdam, 2019-03-26

Bundel: OverLeven 
Trefwoord: Voorzichtigheid 


Alsof ze schreeuwen

The mouths are openGedicht h2431
Amsterdam, 2019-04-13

Stomata (huidmondjes) (0)
Bundel: OverLeven 
Trefwoord: Behoefte 


Raak me niet aan, ik sla
vuur uit mijn onvergoten tranen
om de tentakels in mijn buik
ik verschroei elke hand
(ook de mijne)

Raak me niet aan, mijn huid
staat strak om de oude wonden
gehard tot een schurend harnas
tegen wat niemand mag doen
(en toch is gebeurd)

Raak me niet aan, mijn buik
verdraagt geen enkele druk
op het weivlies om de stekels
op de wonden van de lust
(van mannen)

Raak me niet aan, ik huil
het woekerende verleden
mijn lichaam uit voor nieuwe
cellen die van niets weten
(maagdelijk)
Gedicht 2387
Amsterdam, 2019-08-11

Bundel: OverLeven 
Trefwoord: Aanraking 
Opdracht: Maria Godschalk 


De aarde heeft koorts

Earth has a feverGedicht s0928
Amsterdam, 2019-08-25

Bundel: OverLeven 
Trefwoord: Ziekte 


Het hangt er vanaf
hoe ik scherp stel
meestal zie ik niets

dan de bijna stilstand
van trage verschuivingen
of het heen en weer

schieten dat ik niet bij kan houden
het leven, in de stad
en binnen in mij, actief

ook wanneer ik passief ben
stofwisseling en celvernieuwing
onzichtbaar maar voelbaar zoals de strijd

om mijn bestaan en dat
van de bacterin die mij troffen
als een lang verwacht thuis
Gedicht 2395
Amsterdam, 2019-08-31

OLVG Oost, afdeling B8, na 8 dagen op de IC
Bundel: OverLeven 
Trefwoord: Overleven 


Op de longfoto

No bacteriaAuf dem RöntgenbildGedicht h2587
Vaison-la-Romaine, 2019-10-17

Bundel: OverLeven 
Trefwoord: Gezondheid 


Avonds wordt het stil, 's

The night is quietGedicht h2588
Vaison-la-Romaine, 2019-10-18

Bundel: OverLeven 
Trefwoord: Overleven 


Een tak vol blaadjes

A branch full of leavesGedicht h2591
Amsterdam, 2019-10-24

Bundel: OverLeven 
Trefwoord: Leven 

Gedicht 2480
Amsterdam, 2019-10-26

Slavenhandel
Bundel: OverLeven 
Trefwoord: Gelijkheid 

Gedicht 2481
Amsterdam, 2019-10-26

Slavenhandel
Bundel: OverLeven 
Trefwoord: Gelijkheid 


Onklaar sta ik op,

zwengel mijn lichaam aan, moe –


voor de nieuwe dag.


Disabled, I rise,Ich steh auf, kurble
I crank up my body, tired –meinen Körper an, müde –

before the day starts.für den neuen Tag.


Gedicht s1035
Amsterdam, 2020-06-19

Bundel: OverLeven 
Trefwoord: Ziekte 
Opdracht: Maria Godschalk 


Ik kapsel het in,

zuig het uit, het schot hagel-


korrels in mijn buik.


I encapsulateIch kapsle es ein,
it, suck it out, the lead shot –sauge es aus, das Hagel-

inside my belly.Schrot in meinem Bauch.


Gedicht s1036
Amsterdam, 2020-06-19

Tumoren
Bundel: OverLeven 
Trefwoord: Ziekte 
Opdracht: Maria Godschalk 


Gasbacteriën

stompen en knetteren wild –


een feest in mijn buik.


In my belly, gasGasbakterien
bacteria punch and rave –boxen und toben Party –

wildly a party.wild in meinem Bauch.


Gedicht s1037
Amsterdam, 2020-06-19

Bundel: OverLeven 
Trefwoord: Zorgen 
Opdracht: Maria Godschalk 


Zou het wel goed gaan

met mij, helpen de pillen –


tegen mijn zorgen?


Am I doing well,Würde es mir gut
do the pills really help me –gehen, helfen die Pillen –

against my worries?bei meinen Sorgen?


Gedicht s1038
Amsterdam, 2020-06-19

Bundel: OverLeven 
Trefwoord: Ziekte 
Opdracht: Maria Godschalk 


Ook als het niet kan,

wil ik naar buiten, meedoen –


het leven wacht nooit.


Even when I can't,Auch wenn ich nicht kann,
I want to participate –möchte ich raus, ins Leben –

life doesn't wait, does it?das niemals wartet.


Gedicht h2740
Amsterdam, 2020-06-19

Bundel: OverLeven 
Trefwoord: Ziekte 
Opdracht: Maria Godschalk 

Zywa In de Kracht

De oude mensen op de soos
zijn vrolijk en mobiel
genoeg om te komen
Andere bejaarden zijn gebrekkig
thuis in hun lichamelijke ongemakken

Ik denk me wel eens in, dat het 2050 is
en ik in een gemakkelijke stoel zit
te fantaseren hoe het vroeger was

en dat ik door een wonder
ineens terug ben in die tijd
weer 24 volle uren per dag
mag voelen hoe het leven was
in mijn 38 jaar oude lichaam

in het licht van later, van half verdoofd
pijnlijk versleten zijn, bijna weg
uit het leven dat ik koester

weer midden in de Kracht
die door mijn verdriet heen stroomt
en die straalt terwijl ik haar doorgeef
aan mensen die haar zoeken
en gevonden hebben zoals ik

In the Force  In der Macht
Gedicht 3162
De Koog, 2020-09-08

Heimpret (Ellen Deckwitz) (2020)
Column in nrc.nxt
Bundel: OverLeven 
Trefwoord: Ziekte 
Opdracht: Maria Godschalk 
Eerbetuiging: Deckwitz, Ellen 

Zywa Lief lijfhuis (2)

Het is niet gezellig
in mijn lijfhuis, zwetend
op bed strek ik me wijd uit

tot een X
(waarde onbekend)
om af te koelen

maar er staat geen wind
en de lucht is vochtig
van verdriet om mijn lot

en van angst dat dit het laatste is
wat ik nog vol kan houden, dat
het daarna te erg zal zijn

(ik weet niet precies wat
  soms is het te donker
  dan schijnt het licht weer te fel)

Ik wil ruimte en adem
om te strijden, ik ben een krijger
in mijn hoofd en mijn buik

Daar word ik omsingeld
ingesnoerd en verstikt
Er is lucht genoeg

Waarom niet voor mij?
Ik verdraag de steken
en het verkrampen

om het gevaar
de gong gaat
(voor een nieuwe ronde)

Dear bodyhome (2)  Liebes Krperheim (2)
Gedicht 3172
Amsterdam, 2020-09-16

Bundel: OverLeven 
Trefwoord: Ziekte 
Opdracht: Maria Godschalk 

Zywa Helden om mij heen

We zien elkaar als helden
en dat helpt, ja, ook ik
kan wijs en vaardig omgaan
met de energie van het leven

in het besef dat ook helden
moe zijn na hun krachttoeren
het levensgrote afweren
van niet leven

Mijn ouders begonnen daarmee
Ik voelde hun angsten aan
en ontdekte stap voor stap
steeds meer zelf

wat onveilig is
Soms wacht ik in een hoekje
op wat er kan gaan gebeuren
en kapsel ik met liefde en dons

in wat zich opdringt
in en buiten mij
Ik laat het los, laat het doorstromen
Ik balanceer in het krachtenveld

Ik wil gezond zijn
niets verdoven en toch
onbezorgd leven alsof
wij altijd weer wakker worden

Heroes around me  Helden um mich herum
Gedicht 3205
Amsterdam, 2020-09-30

Zhineng Qigong = Wijs en Vaardig met Levensenergie Omgaan
Bundel: OverLeven 
Trefwoord: Held(in) 
Opdracht: Maria Godschalk 

Zywa Binnenskamers

Ineens was het anders
lagen de tuimelaars om
en werd ik opgehaald

Ik lig schrap, ben ergens
doorheengevallen, een vlies
tussen orde en overmacht

Draag mij weg, ik wil hemels
van pastel en grijs na mijn uitjes
binnenskamers en op de gang
geen systeemplafond

Weer thuis, in het licht
van mijn eigen ramen
tussen de planten, het kastje
en de muur van pijn

dun behangen met angstdromen
waarin ik niet wil ondersneeuwen
hoe strak de banden ook knellen

In pyjama lijd ik mijzelf
ik klem mijn kom in mijn handen
ik laat niet los

In my rooms  In meinen Zimmern
Gedicht 3272
Amsterdam, 2020-11-09

Bundel: OverLeven 
Trefwoord: Dood 
Opdracht: Maria Godschalk 

Zywa
GroepDuitsEngels5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosTheater