Het is ver reizen

voor je het oosten kunt zien –


als het avondland.


It's a long journeyEine Weltreise,
before you can see the east –bevor man den Osten sieht –

as the Occident.als das Abendland.


Gedicht h0593
Amsterdam, 2013-10-01

Bundel: Uit Heilige Boeken 
Trefwoord: Reis 


Het is een serieuze zaak
mannen aan de rivier
bespreken en proeven de revolutie

De cavalerie komt
de heilige arresteren
en sluit hem ver weg op

Het is feest in dat fort
de koning is jarig
een meisje danst

Ze warmt de mannen op
met haar blote buik
en moet een wens doen

Ze weet zich geen raad, zoekt
bescherming bij haar moeder
die het hoofd van de heilige vraagt

Los van zijn lijf wordt het
's nachts overgedragen
aan zijn volgelingen die zingen

van revolutie en rechtop staan
zonder de voet van de koning
in hun rug
Gedicht 393
, 2015-04-06

Bundel: Uit Heilige Boeken 
Trefwoord: Godsdienst 
Eerbetuiging: Nieuwe Testament 


Hij leefde in voorspoed
en wilde een contract sluiten
met zijn god om dat zo te houden

want hij offerde zonder zekerheid
wat hij terug zou krijgen, terwijl
hij wist dat geluk een vogel is

die zelf kiest waar ze rust
en wie ze voedt als haar jong
hij was bang

dat ze weg zou vliegen
en besloot tot een extra offer
van heel zijn huishouden

alle mannen en jongens moesten
zich schikken naar zijn wil en
de regenboog bezegelde het
Gedicht 397
, 2015-04-08

Bundel: Uit Heilige Boeken 
Trefwoord: Godsdienst Gedicht 422
, 2015-04-18

Bundel: Uit Heilige Boeken 
Trefwoord: Vrijheid 
Eerbetuiging: Tanach Gedicht 489
, 2015-10-13

Hogepriester Jakob
Bundel: Uit Heilige Boeken 
Trefwoord: Godsdienst Gedicht 490
, 2015-10-14

Marcus 3-14 Lucas 19:27-28 (30)
Bundel: Uit Heilige Boeken 
Trefwoord: Geweld 
Eerbetuiging: Nieuwe Testament Gedicht 543
, 2015-12-31

Bundel: Uit Heilige Boeken 
Trefwoord: Weemoed Gedicht 1224
, 2017-03-15

Bundel: Uit Heilige Boeken 
Trefwoord: Kennis 


Ik zie mensen om me heen
slechte daden verrichten
zelfs binnen families
zorgt niet iedereen
goed voor elkaar

Ik leerde het al als kind
luisterend
naar de oude verhalen
die als wijze bejaarden vertellen
hoe mensen zich groter denken

dan ze zijn, tenzij
ze een dienaar zijn
en zich klein maken
om deel te hebben
zoals vroeger

Ja, zoals vroeger
kan het nu weer zijn
en op mij rust de taak
om dat te regelen
het gezag van de Heer

in de stad en het land
van mijn leven te vestigen
met woord en zwaard
mijn leven te wagen
voor ieders voorspoed
Gedicht 2363
Amsterdam, 2019-07-19

Bundel: Uit Heilige Boeken 
Trefwoord: Godsdienst 


In mij, mijn Tempel

van Vreugde klinken helder


schalen levenspijn.


Clearly resoundingKlartöne in mir,
in me, my Temple of Joy:meinem Tempel der Freude:

the bells of life's pains.Schalen des Schmerzes.


Gedicht h2741
Amsterdam, 2020-06-20

Dule si (Tempel van de Vreugde der Alleenstaanden, in Tianjin, gewijd aan Guanyin, gebouwd in 984)
Bundel: Uit Heilige Boeken 
Trefwoord: Vreugde 
Opdracht: Maria Godschalk 


De aarde is vol,

we moeten hier weg, volg me –


naar het paradijs!


The planet is full,Die Erde ist voll,
let's get out of here, follow –wir müssen hier raus, folge –

me to paradise!mir ins Paradies!


Gedicht s1082
Amsterdam, 2020-11-15

Ideologie
Bundel: Uit Heilige Boeken 
Trefwoord: Paradijs 


De sterloze ster

schijnt helder voor de volgers –


van hun bijgeloof.


The starless star shinesDer Sternlosen Stern
brightly for the followers –leuchtet hell für die Folger –

of superstition.des Aberglaubens.


Gedicht s1113
Amsterdam, 2020-12-21

Zwakke conjuncties van Saturnus en Jupiter op 12 november 7vC (driemaal), en volledig op de kortste dag van 2020 (niet te verwarren met de conjunctie van Jupiter met de maan op 17 april 6vC – de “ster van Bethlehem” – Matteüs 2:2)
Bundel: Uit Heilige Boeken 
Trefwoord: Teken 

Gedicht 576
Amsterdam, 2016-03-08

Terach en Abram in 1970 vC
Terach = wilde geit, zwerver

Bundel: Uit Heilige Boeken 
Trefwoord: Migratie 

Gedicht 3511
Amsterdam, 2021-02-24

Terach, Abram, Sarai en Lot in 1970 vC
Terach = wilde geit, zwerver

Bundel: Uit Heilige Boeken 
Trefwoord: Migratie 

Gedicht 1777
Amsterdam, 2018-06-01

Abraham, 1900 vC
Bundel: Uit Heilige Boeken 
Trefwoord: Migratie 

Gedicht 3499
Amsterdam, 2021-02-21

Farao = “Groot Huis”

Exodus 8-10
3de plaag: steekmuggen
4de plaag: steekvliegen (stalvliegen)
5de plaag: veepest (builenpest)
6de plaag: pokken (zweren)
7de plaag: hagel
8ste plaag: treksprinkhanen

Bundel: Uit Heilige Boeken 
Trefwoord: Paradijs 

Gedicht 3505
Amsterdam, 2021-02-22

Theocratie (een bundeling van wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht [Trias Politica])
De wetten en regels in de boeken Leviticus, Deuteronomium en een deel van Numeri beslaan tezamen 40% van de Thorá
Thorá = Onderwijzing (leer, wet)

Bundel: Uit Heilige Boeken 
Trefwoord: Godsdienst 

Gedicht 3500
Amsterdam, 2021-02-21

Exodus 32:25-28
Bundel: Uit Heilige Boeken 
Trefwoord: Paradijs 

Zywa