Het is ver reizen

voor je het oosten kunt zien --


als het avondland.


It's a long journeyEine Weltreise,
before you can see the east --bevor man den Osten sieht --
as the Occident.als das Abendland.

Gedicht h0593
Amsterdam, 2013-10-01

Bundel: Uit Heilige Boeken 
Trefwoord: Reis 
 
 


Steeds verder reiken

mijn gedachten in het licht


van wijze woorden.


My thoughts reach furtherMeine Gedanken
and further in the bright light --strecken sich weiter im Licht --
of sensible words.von weisen Worten.

Gedicht h0709
Amsterdam, 2014-01-30

Bundel: Uit Heilige Boeken 
Trefwoord: Schrijverschap 
 
 

Zywa Hoofdzaken

Het is een serieuze zaak
mannen aan de rivier
bespreken en proeven de revolutie

De cavalerie komt
de heilige arresteren
en sluit hem ver weg op

Het is feest in dat fort
de koning is jarig
een meisje danst

Ze warmt de mannen op
met haar blote buik
en moet een wens doen

Ze weet zich geen raad, zoekt
bescherming bij haar moeder
die het hoofd van de heilige vraagt

Los van zijn lijf wordt het
's nachts overgedragen
aan zijn volgelingen die zingen

van revolutie en rechtop staan
zonder de voet van de koning
in hun rug

Capital affairs  Hauptsachen
Gedicht 393
Vaison-la-Romaine, 2015-04-06

Bundel: Uit Heilige Boeken 
Trefwoord: Godsdienst:  
Eerbetuiging: Nieuwe Testament 
 
 

Zywa Geluk is een vogel

Hij leefde in voorspoed
en wilde een contract sluiten
met zijn god om dat zo te houden

want hij offerde zonder zekerheid
wat hij terug zou krijgen, terwijl
hij wist dat geluk een vogel is

die zelf kiest waar ze rust
en wie ze voedt als haar jong
hij was bang

dat ze weg zou vliegen
en besloot tot een extra offer
van heel zijn huishouden

alle mannen en jongens moesten
zich schikken naar zijn wil en
de regenboog bezegelde het

Happiness is a bird  Glück ist ein Vogel
Gedicht 397
Vaison-la-Romaine, 2015-04-08

Bundel: Uit Heilige Boeken 
Trefwoord: Godsdienst:  
 
 

Zywa Oeloe oeloe

Een bevrijding moet je doen
en je moet geluk hebben, zoals wij
wegtrekkend onder het teken
de rookpluim, een vuurkolom in de nacht
hopeloos klem raakten

tussen het leger en de scheidingszee
we werden bang, wilden niet sterven
en liepen door, het water stond laag
het viel bijna droog – vooruit, verder
naar de overkant

Bij dageraad kwamen de strijdwagens
achter ons aan, de steile oever af
met ruiters en lansiers, opgetogen
ons te hebben ingehaald en belust
te moorden en te verkrachten

maar tot onze verbazing verraste
het water hen, een vloedgolf, snel
en hoger dan ooit, verzwolg hen
Mirjam nam de trommel
de vrouwen dansten en zongen

Oeloe oeloe oeloe oeloe
we leven! we leven!
we zijn ontsnapt!
na al die jaren
hebben we het gedaan!


Jozefs botten rammelden van blijdschap

Ulu ulu  Ulu ulu
Gedicht 422
Vaison-la-Romaine, 2015-04-18

Bundel: Uit Heilige Boeken 
Trefwoord: Vrijheid:  
Eerbetuiging: Tanach 
 
 Gedicht 489
Amsterdam, 2015-10-13

Hogepriester Jakob
Bundel: Uit Heilige Boeken 
Trefwoord: Godsdienst:  
 
 Gedicht 490
Amsterdam, 2015-10-14

Marcus 3-14 Lucas 19:27-28 (30)
Bundel: Uit Heilige Boeken 
Trefwoord: Geweld:  
Eerbetuiging: Nieuwe Testament 
 
 Gedicht 1224
Amsterdam, 2017-03-15

Bundel: Uit Heilige Boeken 
Trefwoord: Kennis:  
 
 

Zywa Zo sprak in zichzelf
de gezalfde, zo sprak in zichzelf
ook de profeet

Ik zie mensen om me heen
slechte daden verrichten
zelfs binnen families
zorgt niet iedereen
goed voor elkaar

Ik leerde het al als kind
luisterend
naar de oude verhalen
die bejaarden vertellen:
mensen denken zich groter

dan ze zijn, tenzij
ze een dienaar zijn
en zich klein maken
om deel te hebben
zoals vroeger ooit

Ja, zoals vroeger
kan het nu weer zijn
Op mij rust de taak
om dat te regelen
en het gezag van de Heer

in de stad en het land
van mijn leven te vestigen
om met woord en zwaard
mijn leven te wagen
voor ieders voorspoed

Thus spoke in himself the anointed, thus spoke in himself the prophet too  So sprach in sich der Gesalbte, so sprach in sich auch der Prophet
Gedicht 2363
Amsterdam, 2019-07-19

Bundel: Uit Heilige Boeken 
Trefwoord: Godsdienst:  
 
 


In mij, mijn Tempel

van Vreugde klinken helder


schalen levenspijn.


Clearly resoundingKlartöne in mir,
in me, my Temple of Joy:meinem Tempel der Freude:
the bells of life's pains.Schalen des Schmerzes.

Gedicht h2741
Amsterdam, 2020-06-20

Dule si (Tempel van de Vreugde der Alleenstaanden, in Tianjin, gewijd aan Guanyin, gebouwd in 984)
Bundel: Uit Heilige Boeken 
Trefwoord: Vreugde 
Opgedragen aan: Maria Godschalk 
 
 


's Avonds zijn we er:

grauwruwe muren, rillend --


kleden we ons aan.


We arrive at night:Abends sind wir da:
walls, grey and rough, shivering --grau-raue Mauern, zitternd --
we start getting dressed.ziehen wir uns an.

Gedicht h2744
Amsterdam, 2020-06-21

(Adam en Eva)
Bundel: Uit Heilige Boeken 
Trefwoord: Ouderdom:  
 
 


De aarde is vol,

we moeten hier weg, volg me --


naar het paradijs!


The planet is full,Die Erde ist voll,
let's get out of here, follow --wir müssen hier raus, folge --
me to paradise!mir ins Paradies!

Gedicht s1082
Amsterdam, 2020-11-15

Ideologie
Bundel: Uit Heilige Boeken 
Trefwoord: Paradijs 
 
 


De sterloze ster

schijnt helder voor de volgers --


van hun bijgeloof.


The starless star shinesDer Sternlosen Stern
brightly for the followers --leuchtet hell für die Folger --
of superstition.des Aberglaubens.

Gedicht s1113
Amsterdam, 2020-12-21

Zwakke conjuncties van Saturnus en Jupiter op 12 november 7vC (driemaal), en volledig op de kortste dag van 2020 (niet te verwarren met de conjunctie van Jupiter met de maan op 17 april 6vC - de "ster van Bethlehem" - Mattes 2:2)
Bundel: Uit Heilige Boeken 
Trefwoord: Teken 
 
 

Gedicht 3401
Amsterdam, 2021-01-25

Lofzangen op de tempels (Enheduanna) (-2225)
Enheduanna = "Hoge-priesteres, Sieraad van de Hemel" (Ur, 2300-2225 vC)
Bundel: Uit Heilige Boeken 
Trefwoord: Godsdienst:  
Eerbetuiging: Enheduanna 
 
 


In licht en warmte

bloeit alles op, je aandacht --


is als zonneschijn.


Everything blossomsAlles blüht in Licht
in light and heat, attention --und Wärme, die Beachtung --
is just like sunshine.ist wie Sonnenschein.

Gedicht h2930
Amsterdam, 2021-04-03

Bundel: Uit Heilige Boeken 
Trefwoord: Aandacht:  
 
 

Zywa Alef Beeth Giemel

Met os huis ezel begon het
In de stal van het grote huis
De kamer zat vol familie

Het was er warm, met mama
en de tantes die alles weten
van bevallingen, ook de mannen

bleven op en dronken op de nieuwe
koning, zijn bedje van vachten
in een voerbak stond naast me

Na het paasfeest in de hoofdstad
moesten we gaan, het nieuws
van onze zoon gonsde er rond

de mensen kwamen waarschuwen:
Os huis kameel, het alfabet, deur
om te openen en dicht te doen

hand die vruchten plukt, oog dat ziet
en mond die de waarheid spreekt
Mijn hart dat het verborgene kent

adem der ademenden, geest
over de wateren, de woorden
waar het ooit mee begonnen is

Alf Bet Gaml  Aleph Beth Gimel
Gedicht 22
Amsterdam, 1994-12-00

Maria (in Bethlehem, 5 vC)
Letters van het Fenicisch alfabet

Bundel: Uit Heilige Boeken 
Trefwoord: Taal 
 
 


Dank je, poes, je krijgt

jouw mereloffer terug --


Zo gul zijn goden.


Thank you, cat, you getDie Katze kriegt ihr
your blackbird offering back --Spatz-Opfer zurück, als Gott --
Gods are generous.bin ich großzügig.

Gedicht h0335
Amsterdam, 2012-08-07

Bundel: Uit Heilige Boeken 
Trefwoord: Godsdienst:  
 
 


De wind wit de zee

en jaagt het zand de lucht in --


veilig voor de vloed.


The sea is whitened,Der Wind weißt das Meer
the sand's blown up in the air --und jagt den Sand in die Luft --
secure from the flood.sicher für die Flut.

Gedicht h0365A
Texel (Hoornderslag, Paal 9), 2012-10-16

Bundel: Uit Heilige Boeken 
Trefwoord: Wind 
 
 


Geen vijanden meer,

zo oud is de kasteelburcht --


Welkom, iedereen!


No more enemies,Keine Feinde mehr,
the strong-castle is that old --so alt ist die starke Burg --
Welcome everyone!Alle Willkommen!

Gedicht h0429
Amsterdam, 2013-03-21

Bundel: Uit Heilige Boeken 
Trefwoord: Vrede:  
 
 

Zywa Vrede en Verstand

We zijn goede mensen godzijdank
op onze vlucht alle acht gespaard
We hebben geluk gehad
veel anderen hadden pech

Was de regen een straf
vanwege Eva's vrijpostige verstand
in ons bloed, dat van kwaad
tot erger zou zijn gekomen?

Of gebruiken we ons verstand
juist te weinig, zoals toen
ik de kleine Kanaän vervloekte
om zijn kinderachtige vader?

Wat bezielde me, ik ben oud
en nog niet wijs, waarom
zou hij geen stad mogen stichten
als centrum van heel de wereld!

Ik hoop dat hij verstandig is
en mij niet serieus neemt
vergeet wat ik helaas heb gezegd
en een stad van vrede bouwt

Peace and Reason  Frieden und Vernunft
Gedicht 523
Amsterdam, 2015-11-30

Bijbel (0)
Noach en Kanan (Genesis 9:20-25, 10:6)
Bundel: Uit Heilige Boeken 
Trefwoord: Woede / Boosheid 
 
 

Gedicht 208
Amsterdam, 2014-02-11

Van Babel en Etemenanki tot de Kaukasus (van 562 vC terug in de tijd naar 6100 vC)
Bundel: Uit Heilige Boeken 
Trefwoord: Dolen 
 
 

Gedicht 576
Amsterdam, 2016-03-08

Terach en Abram in 1970 vC
Terach = wilde geit, zwerver

Bundel: Uit Heilige Boeken 
Trefwoord: Migratie 
 
 


De lange golven

van de rivier door het land --


Trage vleugelslag.


The wide river flowsDie langen Wellen
through the pastures in long waves --des Flusses durch die Landschaft --
with a slow wing stroke.Träger Flügelschlag.

Gedicht h1042
Zandvoort aan Zee, 2014-11-04

Bundel: Uit Heilige Boeken 
Trefwoord: Rust: ruimte 
 
 

Gedicht 3511
Amsterdam, 2021-02-24

Terach, Abram, Sarai en Lot in 1970 vC
Terach = wilde geit, zwerver

Bundel: Uit Heilige Boeken 
Trefwoord: Migratie 
 
 

Gedicht 1777
Amsterdam, 2018-06-01

Abraham, 1900 vC
Bundel: Uit Heilige Boeken 
Trefwoord: Migratie 
 
 


Een vogel cirkelt

boven mijn huis: wat is er?


maalt het in mijn hoofd.


A bird is circlingEin Raubvogel kreist
above my house: what is it?über meinem Haus: was ist's?
it runs in my mind.geht mir im Kopf um.

Gedicht s0046
Trein/Train/Zug Amsterdam-Basel, 2012-02-17

Bundel: Uit Heilige Boeken 
Trefwoord: Onzekerheid 
 
 


Mensen koesteren

al het moois dat ze denken --


in Pakhuis Weemoed.


People cherish allDie Menschen hegen
the beauty they imagine --das Schöne, was sie denken --
in Warehouse Wistful.im Speicher Wehmut.

Gedicht s0105
Amsterdam, 2013-10-10

Bundel: Uit Heilige Boeken 
Trefwoord: Weemoed 
 
 

Zywa Vader Van Velen

O zoete belofte! Ik ben kinderloos
maar toch voor eeuwig gezegend
en bedreigd met uitroeiing
van mijn nakomelingen
als ze ongehoorzaam worden
en hun voorhuid behouden

In de zwartste nachten
van mijn twijfels ga ik liggen
op een warme steen onder de sterren
om te zien hoe ontelbaar veel
mensen er geboren zullen worden

Ik droom van één groot volk
al is mijn zoon een wilde ezel
die tegen allen vecht
en allen vechten tegen hem

Father Of Many  Vater Vieler
Gedicht 524
Amsterdam, 2015-11-30

Bijbel (0)
Abram = Edele vader
Abraham = Vader van velen (Genesis 15:5 en 17:5)
Ismal is zijn oudste zoon, een wilde man (Gen. 16:12)

Bundel: Uit Heilige Boeken 
Trefwoord: Godsdienst:  
 
 


Een levend standbeeld

lijkt geen spieren te hebben --


voor ineens een nies.


A living statueHaben Lebende
does not seem to have muscles --Statuen wohl die Muskeln --
for a sudden sneeze.zum plötzlich Niesen?

Gedicht h0505
Amsterdam, 2013-07-14

Bundel: Uit Heilige Boeken 
Trefwoord: Kunst 
 
 


Ruik al de geuren

op mijn overgangsfeestje --


uit volle pannen!


Smell the aromasRieche die Düfte
at my transition party --auf meinem Übergangsfest --
from lots of full pans!von vollen Pfannen!

Gedicht h0212
Amsterdam, 2012-01-27

Bundel: Uit Heilige Boeken 
Trefwoord: Rijkdom / Overvloed 
 
 

Zywa Proost (Tot Uw Voordeel)

Proost op
het paradijs
mijn vader
zijn droom

Proost op
de heuvels
en het asiel
tijdens de hongersnood

Proost op
mijn mooie vrouw
onze kinderen en
de verre toekomst

Jullie zegeningen
zijn de mijne
tot in eeuwigheid
amen

Prosit (To Your Benefit)  Prost (Es Nütze Dich)
Gedicht 525
Amsterdam, 2015-12-02

Abraham (Genesis 12:1-2,6-7,10,14-16 13:14-17, 15:1-5,12-21, 17:1-27, 20:11-12)
Bundel: Uit Heilige Boeken 
Trefwoord: Godsdienst:  
 
 


Op de berg roep ik:

er is niets! en de echo --


antwoordt: is niets iets?


I shout: it's nonsense!Ich rufe: alles
and the echo answers me:ist Unsinn! und das Echo --
is nonsense sense?sagt: ist Unsinn Sinn?

Gedicht h0882
Amsterdam, 2014-03-16

Gerard Reve publiceerde in 1968 en in de bundel "Het zingend hart" (1973) het gedicht "Een zoeker":

Ik sta op de rand der wereld
en roep: 'Waar zijt Gij?'
De echo antwoordt: 'Zijt gij? Gij?'

Bundel: Uit Heilige Boeken 
Trefwoord: Godsdienst:  
Eerbetuiging: Reve, Gerard 
 
 


Er licht een mes op

in de nacht, in mijn hand, nee!


in mijn droom, hoop ik.


A knife is flashingEin Messer leuchtet
in the night, in my hand, no!nachts, in meiner Hand, oh nein!
in my dream, I hope.im Traum, hoffe ich.

Gedicht h0035
Amsterdam, 2011-11-26

Bundel: Uit Heilige Boeken 
Trefwoord: Angst: fantasie 
 
 


Stations onderweg:

ik heb ze nog nooit gezien --


toch ken ik ze wel.


Stations on the way:Die Stationen
I haven't seen them before, yet --auf dem Weg kenne ich nicht --
they are familiar.dennoch ist's vertraut.

Gedicht h1107
Amsterdam, 2015-01-23

Bundel: Uit Heilige Boeken 
Trefwoord: Reis 
 
 


Hoe ouder, hoe meer

verleden om te delen --


met minder mensen.


The older you get,Je älter, desto
the more past there is to share --mehr Früher, und weniger --
with fewer people.Menschen von damals.

Gedicht h0370
Amsterdam, 2012-10-22

Bundel: Uit Heilige Boeken 
Trefwoord: Ouderdom:  
 
 


Op de torenspits

draait de vaan mee met de wind --


waarschuwing? advies?


On top of the spireAuf die Turmspitze
the vane's turning to the wind --dreht der Schwan nach dem Winde --
warning or advise?Warnung oder Rat?

Gedicht s0022
Julianadorp, 2011-12-29

Bundel: Uit Heilige Boeken 
Trefwoord: Evenwicht:  
 
 

Gedicht 3759
Amsterdam, 2021-04-27

Bijbel (0)
Dictatoriale repressie
Dubbeltaal: naar Nieuwtaal (Newspeak) en Dubbeldenk (Doublethink) in "1984" van George Orwell
Jozef legt dromen uit (Genesis 40-41)

Bundel: Uit Heilige Boeken 
Trefwoord: Dromen 
 
 


Ik maak me zorgen

of het goed zal blijven gaan --


zo zonder zorgen.


I worry, whetherSich Sorgen machen,
my life will keep going well --ob es weiterhin gut läuft --
so without worries.so ohne Sorge.

Gedicht s0215
Amsterdam, 2014-05-29

Bundel: Uit Heilige Boeken 
Trefwoord: Zorgen 
 
 

Gedicht 3774
Amsterdam, 2021-05-01

Bijbel (0)
Jozef legt voorraden aan (Genesis 41)
Handelaar Joeja werd adviseur van de farao's Thut-mosis IV (1397-1388) en Amen-hotep III (1388-1351). Hij was een immigrant in Egypte, woonachtig in Akhmim (Opper-Egypte) aan de Nijl, stroomafwaarts van de koningsstad. Gezien de schrijfwijze van zijn naam was hij waarschijnlijk dezelfde persoon als Jozef, die later als elfde zoon toegevoegd is aan de stamboom van Jakob.
Joeja was getrouwd met Toeja (Anath), een Egyptische edelvrouw. Hun dochter Teje (geboren 1398) werd koningin in 1388, als vrouw van Amen-hotep III, en hun zoon Eje (geboren 1376) werd farao in 1323, als man van Ankh-es-en-Amon

Bundel: Uit Heilige Boeken 
Trefwoord: Succes 
 
 


Thuis weet ik de weg,

maar hier gaat alles anders --


Wie zal ik nu zijn?


At home I know things,Zuhause weiß ich
here they go differently --Bescheid, hier läuft es anders --
Who will I be now?Wer werde ich sein?

Gedicht h0512
Amsterdam, 2013-07-18

Bundel: Uit Heilige Boeken 
Trefwoord: Identiteit: omgeving 
 
 

Gedicht 3499
Amsterdam, 2021-02-21

Farao = "Groot Huis"

Exodus 8-10
3de plaag: steekmuggen
4de plaag: steekvliegen (stalvliegen)
5de plaag: veepest (builenpest)
6de plaag: pokken (zweren)
7de plaag: hagel
8ste plaag: treksprinkhanen

Bundel: Uit Heilige Boeken 
Trefwoord: Paradijs 
 
 

Gedicht 3760
Amsterdam, 2021-04-27

Bijbel (0)
Jozef is een nakomertje (Genesis 37)
Geen Uittocht (Exodus) zonder Intocht
Handelaar Joeja was adviseur van de farao's Thut-mosis IV (1397-1388) en Amen-hotep III (1388-1351). Hij was een immigrant in Egypte, woonachtig in Akhmim (Opper-Egypte) aan de Nijl, stroomafwaarts van de koningsstad. Gezien de schrijfwijze van zijn naam was hij waarschijnlijk dezelfde persoon als Jozef, die later als elfde zoon toegevoegd is aan de stamboom van Jakob.
Joeja was getrouwd met Toeja (Anath), een Egyptische edelvrouw. Hun dochter Teje (geboren 1398) werd koningin in 1388, als vrouw van Amen-hotep III, en hun zoon Eje (geboren 1376) werd farao in 1323, als man van Ankh-es-en-Amon.

Bundel: Uit Heilige Boeken 
Trefwoord: Succes 
 
 


Duwen en trekken

aan de kar in de modder --


mijn zoontje heeft lol.


Pushing and pullingSchieben und ziehen
at the wagon in the mud --an den Karren in dem Schlamm --
my son has great fun.mein Junge hat Spaß.

Gedicht h0197
Amsterdam, 2012-01-22

Bundel: Uit Heilige Boeken 
Trefwoord: Langzaam 
 
 

Gedicht 3770
Amsterdam, 2021-04-30

Bijbel (0)
Mozes (Exodus 2:1-10)
Sargon was koning van Akkad van 2334 tot 2279 vC
Sargon = arru-k?num = de koning is wettig
Jakob >> Levi >> Amram >> Aron, Mirjam "en Mozes"
"Jakob" >> Jozef = Joeja, de Hebreeuwse man van Toeja (Anath), een Egyptische edelvrouw >> Teje, de vrouw van farao Amen-hotep III >> kroonprins Thut-mosis = Mozes

Bundel: Uit Heilige Boeken 
Trefwoord: Verhalen:  
 
 


De lynx rent soepel

door het veld en grijpt haar prooi --


in het voorbijgaan.


The lynx runs smoothlyDer Luchs rennt und greift
through the field and grabs its prey --geschmeidig das Beutetier --
simply in passing.im Vorbeigehen.

Gedicht h0159
Amsterdam, 2012-01-10

Bundel: Uit Heilige Boeken 
Trefwoord: Meesterschap 
 
 

Zywa Slangenbezweerder

Tempelambtenaren hebben het land
groot gemaakt, maar nu laten ze het
vallen, in eigen stukken; mijn vrienden
zijn veel te dure vrienden

Uit voorzichtigheid gaf vader me
na mijn zoogjaren weg
aan Egypte, de tempel in de delta

en toen de dynastie verloren leek
omdat de Ethiopiërs oprukten
dachten de priesters slim te zijn
door me te benoemen tot legeraanvoerder

Maar ik nam de heilige vogels
mee in manden, in de woestijn
beten ze de adders voor onze voeten dood

We verrasten de vijand in zijn slaap
troffen hem in zijn naakte flanken
en hebben gewonnen; de tempel-
cobra's richten zich weer op

Snake-charmer  Schlangenbeschwörer
Gedicht 539
Amsterdam, 2015-12-27

Kroonprins Djhoet-mosis / Thut-mosis = zoon van Thoth, afgekort: Mozes, hogepriester in de tempel van Ptah bij Memphis in de Nijldelta

Egypte = Huis van de Schepper
hwt k3 pth = huis van de kaa (ziel) van Ptah (de Maker)
hwt k3 pth >> hi-ku-ptah >> ai-gu-ptos >> Egypte

Bundel: Uit Heilige Boeken 
Trefwoord: Godsdienst:  
 
 


Het is koud en guur,

de mensen zijn grieperig --


in hen brandt de zon.


The weather is bleak,Ein raues Wetter,
there is a flu, the sun burns --es gibt Grippe, die Sonne --
inside the people.brennt in den Menschen.

Gedicht h0368
Den Hoorn (Texel), 2012-10-19

Bundel: Uit Heilige Boeken 
Trefwoord: Verlangen 
 
 

Zywa Het licht schijnt in de duisternis

Expats, gastarbeiders, mensen
die geen kant op kunnen en blijven dromen
van een vrij leven als herders en veeheren
in een eigen land van grazige weiden
melk en honing (de oude belofte)

De jonge mannen verlangen
naar de mooie meisjes
van het noorden
terwijl zij hier het werk doen
in de delta, waar ze zich alleen thuis voelen

in de verhalen
van de oude god die de wereld schiep
met gedachten uit zijn hart, levende
woorden uit zijn mond, de Pottenbakker
die de mens boetseerde

verhalen
die hun ziel kneden, wat licht geven
wanneer het donker is in hun hart
vol oude as, waarin nog gloeit
het vuur van de Vernietiger

The light shines in darkness  Das Licht scheint in der Finsternis
Gedicht 540
Amsterdam, 2015-12-28

Kroonprins Djhoet-mosis / Thut-mosis = zoon van Thoth, afgekort: Mozes, hogepriester in de tempel van Ptah bij Memphis in de Nijldelta
Ptah = Maker (van de wereld)
El Sjaddai = God de Vernietiger

Bundel: Uit Heilige Boeken 
Trefwoord: Vrijheid:  
 
 


Een helder licht straalt

boven het sneeuwwitte strand --


toch knielt er niemand.


A very clear lightEin helles Licht scheint
shines above the snow-white beach --über dem schneeweißen Strand --
still nobody kneels.dennoch kniet niemand.

Gedicht s0084
Trein/Train/Zug Amsterdam-Groningen, 2013-07-05

Bundel: Uit Heilige Boeken 
Trefwoord: Godsdienst:  
 
 

Zywa En de duisternis heeft het niet begrepen

Dag zusje, jij bent de mooiste
Niemand zal ooit mooier zijn
Je houdt je groot
Je laat ons de tranen

Dag broer, ik ben geen hogepriester meer
sinds vader de goden afschafte
en nu hij vermoord is
rust de hemel

helemaal op jou, zoals hij het wilde
word jij de koning van de Rivier
Jij laat de Zon stralen, zoals ik
hem zal laten stralen aan de kust

waarheen ik het volk van grootvader
terug zal brengen, dag lieve mama
Jij zult de familie leiden
Jij bent sterk, jij bent de wijste

van ons allemaal, wij kinderen
van het Licht dat over heel de aarde
schijnt, en de duisternis
heeft het niet begrepen

And the darkness has not understood  Und die Finsternis hat's nicht ergriffen
Gedicht 541
Amsterdam, 2015-12-29

Kroonprins Djhoet-mosis / Thut-mosis = zoon van Thoth, afgekort: Mozes, is de broer van Echn-Aton en de halfbroer van Nefertiti; hij was hogepriester in de tempel van Ptah bij Memphis in de Nijldelta, maar zijn vader, farao Amen-hotep III stelde Aton (de zon, het abstracte goddelijke) in de plaats van de traditionele goden zoals Amon en Ptah
In 1351 vC is Amen-hotep III vermoord door priesters van Amon, maar Echn-Aton zette de nieuwe cultus door

Bundel: Uit Heilige Boeken 
Trefwoord: Afscheid:  
 
 

Gedicht 3798
Amsterdam, 2021-05-09

Bijbel (0)
Kroonprins Thut-mosis (Mozes) wordt als baby in veiligheid gebracht in de tempel van Ptah bij Memphis in de Nijldelta
Om de macht van de Amon-priesters te breken, voert farao Amen-hotep III de monothestische eredienst van Aton in (de zon, het abstracte goddelijke), maar in 1351 vC wordt hij vermoord

Bundel: Uit Heilige Boeken 
Trefwoord: Macht:  
 
 

Gedicht 3799
Amsterdam, 2021-05-09

Bijbel (0)
Roeping van Mozes (Exodus 6)
Kroonprins Thut-mosis (Mozes) was de hogepriester in de tempel van Ptah (de Schepper) bij Memphis in de Nijldelta
Na de moord op hun vader zet Echn-Aton als farao de strijd tegen de Amon-priesters voort, en Mozes besluit om met de Hebreeuwse gastarbeiders en slaven terug te keren naar Kanan

Bundel: Uit Heilige Boeken 
Trefwoord: Hoop 
 
 


's Nachts schrik ik wakker:

papa schreeuwt en mama huilt --


ik roep dat ik droom.


At night I wake up,Nachts wache ich auf,
Dad shouts and Mum is weeping --Papa schreit und Mama weint --
I cry: I'm dreaming!ich ruf: ich träume!

Gedicht s0092
Amsterdam, 2013-08-11

Bundel: Uit Heilige Boeken 
Trefwoord: Angst:  
 
 

Gedicht 3800
Amsterdam, 2021-05-09

Bijbel (0)
De dood van de eerstgeborenen (Exodus 11-12)
De Hebreeuwse gastarbeiders en slaven in de Nijldelta beschikten tijdens de hongersnood nog wel over vers voedsel, maar de Egyptenaren die niet tussen de velden woonden, waren volledig aangewezen op het graan dat in de schuren verontreinigd was door steekmuggen, steekvliegen, en sprinkhanen, misschien ook met moederkoren

Bundel: Uit Heilige Boeken 
Trefwoord: Verhalen:  
 
 


Gedachten zijn vrij,

zingen de gevangenen --


van hun gedachten.


Thoughts are free, they singGedanken sind frei,
it out loud, the prisoners --singen die Gefangenen --
of their own free thoughts.ihrer Gedanken.

Gedicht s0407
Vaison-la-Romaine, 2016-10-09

De liedtekst "Die Gedanken sind frei" is gepubliceerd in 1780 en voor het eerst op muziek gezet in Bern, aan het begin van de 19de eeuw, en opgenomen in de "Lieder der Brienzer Mdchen". Bijna een eeuw later, in 1898, zette Gustav Mahler de tekst op muziek.
Bundel: Uit Heilige Boeken 
Trefwoord: Vrijheid:  
 
 

Zywa Als ze een god van donder en vuur willen, dan krijgen ze die

We vertrokken op het goede moment
de toekomst lag open
verwanten ontvingen ons graag

Ze deelden de buit
en iedereen wist zeker wie
hen heeft geleid: de Vernietiger
uit hun schrijnende verleden

Dus ga ik de berg op
en ik blijf lang weg
om iets tastbaars te maken
als geschenk van hun god

Ik vertel hen
dat Hij Zich aan mij heeft laten zien
als een licht, feller dan de zon
verblindend voor wie zou kijken

het Allerhoogste
waarvan ik de hogepriester ben
met een halve naam in dienst
van de halve gelovigen die ik leid

want beter te verdragen
dan een open wond
is een halve waarheid

If they want a god of thunder and fire, they can have one  Wenn sie einen Gott des Donners und des Feuers wollen, werden sie ihn bekommen
Gedicht 542
Amsterdam, 2015-12-30

Bijbel (0)
Onder leiding van Mozes (Thut-mosis) trekken de remigranten door Hidjaz en Edom
God toont zich op de Horeb, in Tabuk, de noordelijke streek van Hidjaz, in een brandende doornstruik (Exodus 3:2), en op de Sina in lichtflitsen (Exodus 19:16, 20:18) en een laaiend vuur (Exodus 19:18, 24:17)
El Sjaddai = God de Vernietiger

Bundel: Uit Heilige Boeken 
Trefwoord: Godsdienst:  
 
 


Een waterwereld:

lage wolken regenen --


in hoge golven.


A world of water:Eine Wasserwelt:
clouds, heavy and low, raining --niedrige Wolken regnen --
into sky-high waves.auf hohen Wellen.

Gedicht h0293
Amsterdam, 2012-06-26

Bundel: Uit Heilige Boeken 
Trefwoord: Aarde:  
 
 

Gedicht 3505
Amsterdam, 2021-02-22

Theocratie (een bundeling van wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht [Trias Politica])
De wetten en regels in de boeken Leviticus, Deuteronomium en een deel van Numeri beslaan tezamen 40% van de Thor
Thor = Onderwijzing (leer, wet)

Bundel: Uit Heilige Boeken 
Trefwoord: Godsdienst:  
 
 

Gedicht 3767
Amsterdam, 2021-04-29

Het vaderschap betreffende Manasse en Efram is in de joodse overlevering toegedicht aan de Hebreer Joeja (Jozef), om hem los te koppelen van zijn Egyptische positie als vader van Tieje en Eje
Koningin Tieje (Teje), 1398-1338, was gehuwd met Amen-hotep III (farao 1388-1351), die de Aton-eredienst invoerde; hun oudste zoon was kroonprins en hogepriester Thut-mosis (afgekort: Mozes)
Haar broer Eje, de koninklijke schrijver in de tempel van Karnak, was ongetwijfeld een van Hebreeuwse leden van de elite, die de Egyptische hirogliefen versimpelden om in hun eigen taal te kunnen schrijven; deze nieuwe schrijftekens waren het begin van het alfabet; hij werd de laatste farao van de 18de dynastie

Bundel: Uit Heilige Boeken 
Trefwoord: Vrijheid:  
 
 


Voorzichtig raak ik

de hemel aan, en de zon --


Ze zijn van water.


I carefully touchIch berühre leicht
the sky, and the sun as well --den Himmel, und die Sonne --
They are just water.Sie sind aus Wasser.

Gedicht h0247
Amsterdam, 2012-02-09

Bundel: Uit Heilige Boeken 
Trefwoord: Fantasie: verbeelding 
 
 

Gedicht 3500
Amsterdam, 2021-02-21

Exodus 32:25-28
Bundel: Uit Heilige Boeken 
Trefwoord: Paradijs 
 
 


Sporen van wielen,

gekomen en weer gegaan --


bijna verregend.


The tracks of the wheelsRillen von Rädern,
that came and then went again --gekommen und gegangen --
are almost rained out.schon fast verregnet.

Gedicht h0266
Grodietwil, 2012-02-18

Bundel: Uit Heilige Boeken 
Trefwoord: Tijdelijkheid 
 
 

Zywa De karavanen vertellen

Dit jaar vertellen de karavanen
   dat de Grote Koningin met grote eer
   begraven is, ach mama
   zonder mij

Dit jaar vertellen de karavanen
   dat de Zonnekoning ziek is
   zijn vrouw ook, en men fluistert

   dat de goden hen straffen
   dat zij maar mensen zijn
   dat iedereen weet wat er komt

   van inteelt, o broertje
   o mijn lieve zus, wat hard
   is jullie lot, de Zon staat te hoog

   te ver van onze familie, ook hier
   in het tussenland waar ik ben
   blijven steken met de repatrianten

Dit jaar vertellen de karavanen
   dat de Zon is verbannen
   uit de naam van de koning

   dat hij bleek en koortsig is, met een klomp-
   voet en de ruggengraat van een slang
   die zich vooruit duwt met een stok

   Mijn neefje – ik ken je niet, men zegt
   dat je even mooi bent als Nefertiti was –
   ik bid de hemel zich over jou te ontfermen

Dit jaar vertellen de karavanen
   dat de koningin-weduwe alleen nog
   haar grootvader heeft om mee te trouwen

   De koning van het noorden geeft geen antwoord
   op haar brief, haar verzoek om een man naast haar
   op de troon die niet te redden is

The caravans tell  Die Karawanen berichten
Gedicht 543
Amsterdam, 2015-12-31

1338 vC Koningin Tieje overlijdt; zij is de moeder van Mozes (Tuth-mosis)
1334 vC Zonnekoning Echn-Aton, de broer van Mozes, overlijdt
1330 vC Farao Tuth-ankh-Aton, de neef van Mozes, verandert zijn naam in Tuth-ankh-Amon; Nefertiti is hun halfzus
1323 vC Ankh-es-en-Amon, de vrouw van Tuth-ankh-Amon en de kleindochter van zus en broer Tieje en Eje, schrijft aan koning Sjoepieloelioema (uppiluliuma I) van Hatti: "Mijn man is gestorven en ik heb geen zoons. Van u wordt gezegd dat u veel zonen hebt. U zou mij een van uw zoons kunnen schenken als echtgenoot. Ik zou niet met een van mijn onderdanen willen trouwen."

Bundel: Uit Heilige Boeken 
Trefwoord: Weemoed 
 
 


Ik beklim de berg,

stoot hijgend stoomwolken uit --


en boven fluit ik.


I climb the mountain,Die Bergbesteigung:
gasp and emit vapour clouds --ich stoße Dampfwolken aus --
on top I whistle.oben pfeife ich.

Gedicht h0719
Amsterdam, 2014-01-31

Bundel: Uit Heilige Boeken 
Trefwoord: Wil 
 
 

Zywa De woorden (Doe het)

Onthoud alleen het goede, herhaal het
dag op dag, levenslang
Maak steeds een nieuw begin, doe het
grondig, vergeet oude gedachten
ga ze uit de weg om jezelf te redden

Dood ze als het niet anders kan
Je zonen, je broers en je buren
sla hen dood en laat hen liggen
voor gieren en hyena's
Het moet zo

Niet uit wreedheid, niet uit bloeddorst
maar omdat wat zij geloven niet bestaat
dus hun leven doet er niet toe
Jouw dolk veroordeelt hen niet
maar het voltrekt de Woorden

Lees ze, lees ze voor
Zaai vrees en gehoorzaamheid
Eeuwige straf
verwachten
is wijsheid! inzicht!

The Words (Do it)  Die Worte (Tue es)
Gedicht 474
Amsterdam, 2015-09-30

Mozes brengt de Tien Woorden (Asrt hadibrot) vanaf de Horeb, waarna het volk door Tabuk trekt; Levieten vermoorden daar de ongelovigen van het volk (Exodus 32:25-28)
Syri (ar-Raqqa in 2014)

Bundel: Uit Heilige Boeken 
Trefwoord: Godsdienst:  
Trefwoord: Politiek^ 
 
 


Blaffend jaagt de hond

passanten weg van het hek --


Wat heeft hij succes!


The dog barks passers-Der Hund jagt bellend
by away from the fencing --die Passanten vom Zaun weg --
It's a great success!Mit großem Erfolg!

Gedicht s0097
Amsterdam, 2013-09-27

Bundel: Uit Heilige Boeken 
Trefwoord: Macht:  
 
 


Mensen herhalen

de verhalen uit hun jeugd --


kinderverhalen.


People just repeatMenschen sagen nach
the stories from their childhood --was ihnen erzählt wurde --
the children's stories.Kindergeschichten.

Gedicht h0394
Amsterdam, 2012-11-30

Bundel: Uit Heilige Boeken 
Trefwoord: Verhalen:  
 
 

Gedicht 3779
Amsterdam, 2021-05-02

Bijbel (0)
De Exodus is van iedereen
Bundel: Uit Heilige Boeken 
Trefwoord: Verhalen:  
 
 


Sinds vader dood is,

zijn wij hechter met elkaar --


toch een familie.


Since father is dead,Vater starb, seitdem
we're closer to each other --sind wir uns näher, ja, doch --
family indeed.eine Familie.

Gedicht h1565
Amsterdam, 2016-10-22

Bundel: Uit Heilige Boeken 
Trefwoord: Familie 
 
 


De kale bergen

zijn koud, onherbergzaam, wind --


streelt de marmotten.


The bald mountains areDie kahle Berge
cold and inhospitable --sind kalt und unwirtlich, Wind --
wind strokes the groundhogs.streichelt Murmeltiere.

Gedicht h0230
De Cocksdorp, 2012-02-03

Bundel: Uit Heilige Boeken 
Trefwoord: Wind 
 
 

Zywa Betover

Betovergrootoma, waarom
gingen jullie weg uit het waterland?
Was er te weinig plaats voor jullie

vee tussen de volle akkers?
Wat waren jouw dromen? Dun
zijn de mijne, als doorschijnend dons

Mijn bed is hard, ik sjouw
water en brandhout
en de mannen moeten zo nodig

op strooptocht, er kookt onrust
in het bloed van mijn zonen
Als ze maar heelhuids thuiskomen

met een gram goud voor het gevaar
van de belofte van het land
waaruit honger jullie verdreef

De glans van hun zwaarden
geronnen, dikke muren bedwongen
steden en koningen, wie weet

dat het struiken waren, grotten
en hutten, dorpshoofden, de buit
wat vee en een paar meisjes

Geen land van koeien en tulpen
waar het gras altijd groen is en zoet
de honing van de jonge jaren

toen je woonde in het paradijs

Great Grand  Urur
Gedicht 478
Amsterdam, 2015-10-04

Denkend aan Sarai, die van Ur aan de Eufraat, via het noordelijke Tweestromenland, naar Gosen aan de Nijl ging, de drie paradijselijke streken voor nomaden
Trektocht door Edom, onder leiding van Jozua

Bundel: Uit Heilige Boeken 
Trefwoord: Leven: overleven 
 
 

Zywa Met verhalen maken we een land

Met verhalen maken we een land
van losse dorpen, ballen we de jaren
samen in een godsbewijs van macht:

het oversteken van de grensrivier
de toegangsstad met trompetgeschal
voorgoed verwoest, het land schoon-
gewassen van hoog tot laag
in één veeg, als een eetbord

Met verhalen praat ik achteraf
mijzelf en het verleden goed
toekomstplannen inbegrepen

Dagelijks binden woorden ons
bijeen tot een natiestaat
Als we zwijgen, zou dat het einde zijn
ook als we zouden wagen
om de waarheid te vertellen

van de mensen die hier eerder woonden

With stories we make a nation  Mit Geschichten machen wir einen Staat
Gedicht 476
Amsterdam, 2015-10-02

Intocht in Palestina onder leiding van Jozua
Isral sinds 1947

Bundel: Uit Heilige Boeken 
Trefwoord: Verhalen:  
 
 


In het mensenweb

waaieren mijn woorden uit --


met al hun echo's.


My words swarm aroundIm Web von Menschen
throughout the web of people --schwermen meine Worte aus --
with all their echos.mit ihren Echos.

Gedicht h0474
Amsterdam, 2013-06-21

Bundel: Uit Heilige Boeken 
Trefwoord: Samen: verbonden 
 
 


Mijn huis, verwaarloosd.

Vol spijt hoor ik de scheuren --


kreunen en zuchten.


Dilapidated:Mein Haus, verfallen.
my house, I'm sorry to hear --Es tut mir leid, ich höre --
the cracks moan and sigh.die Risse seufzen.

Gedicht s0041
Amsterdam, 2012-02-09

Bundel: Uit Heilige Boeken 
Trefwoord: Spijt 
 
 


Luister naar mijn hart,

het is een gebroken hart --


Kun je dat horen?


Listen to my heart,Bitte, hör mein Herz,
I'm afraid it is broken --leider ist es gebrochen --
Are you hearing this?Kannst du das hören?

Gedicht s0093
Amsterdam, 2013-08-11

Bundel: Uit Heilige Boeken 
Trefwoord: Verdriet:  
 
 


Op de torentrans

lopen de wachters steeds rond --


in hun verwachting.


Along the crenelsDie Zinne entlang
the watchmen keep walking round --laufen die Wächter herum --
in their expectance.in Erwartungen.

Gedicht h0120
Julianadorp, 2011-12-26

Naar Bob Dylan's lied "All along the watchtower" uit 1967
Bundel: Uit Heilige Boeken 
Trefwoord: Verwachting 
Eerbetuiging: Dylan, Bob 
 
 


Een stip op de bast:

zonde, een gezonde boom --


is productiehout.


A mark on the bark:Kreuz auf der Rinde:
too bad, such a healthy tree --schade, ein gesunder Baum --
is production wood.ist Produktionsholz.

Gedicht s0710
Amsterdam, 2018-05-14

Bundel: Uit Heilige Boeken 
Trefwoord: Consumeren 
 
 


Mijn ouders zijn thuis,

altijd zijn ze thuis, bij mij --


kloppend in mijn hart.


My parents are home,Meine Eltern sind
they are always home, with me --immer zu Hause, mit mir --
beating in my heart.in meinem Herzen.

Gedicht h0115
Julianadorp, 2011-12-25

Bundel: Uit Heilige Boeken 
Trefwoord: Ouders: familieband 
 
 

Zywa