De boom in kijken:

kan ik zo hoog klimmen, daar --


waar de vlieger zit?


Looking at the tree:In den Baum schauen:
can I climb that high, up there --kann ich so hoch klettern, da --
where the kite is stuck?wo der Drachen ist?

Gedicht H0496
Winschoten, 2013-07-06

Bundel: Uit Heilige Boeken [1] 
Trefwoord: Verstand: schatten 
 

Zywa Opening

Buiten is de aarde, het leven
van longen, harten en benen
Buiten ervaren we het wonder
van alles om ons heen
Buiten beleven we het wonder
wie we zijn

Binnen is de hemel, de scheppende ziel
van ons leven met elkaar
Binnen ontplooien we ons
en geven we het beste
Binnen staan we open
voor wat de wereld biedt

Open laat ik
buiten naar binnen en
binnen naar buiten
stromen
Open ontvang ik
en geef ik mijzelf

Gedicht 5072
Amsterdam, 2023-01-29

"Genesis" ("Beresjiet")
"Morgenspruch f√ľr die Klassen 5-12" ("Ochtendspreuk voor de 5de-12de klas", 7 september 1919, Rudolf Steiner)

Bundel: Uit Heilige Boeken [1] 
Trefwoord: Leven: stroom 
Trefwoord: Reiki^ 
Eerbetuiging: Steiner, Rudolf 
 

De boer overziet

het land, het vee en de wind --


en het vele werk.


The farmer watchesDer Bauer √ľber-
the land, the livestock, the wind --schaut das Land, das Vieh, den Wind --
the amount of work.

Gedicht H0257
Amsterdam, 2012-02-12

Bundel: Uit Heilige Boeken [1] 
Trefwoord: Economie 
 

Morgens openen, 's

we de dag met de sleutel --


Waartoe wij bestaan.


In the morning weMorgens eröffnen
open the day with the key --wir den Tag mit dem Schl√ľssel --
What our life is for.Wozu wir da sind.

Gedicht H3687
Amsterdam, 2023-01-29

Ochtendgebed / Antroposofische Ochtendspreuk (Rudolf Steiner)
Schoolcatechismus: Waartoe zijn wij op aarde? Wij zijn op aarde om God te dienen en daardoor hier en in het hiernamaals gelukkig te zijn.

Bundel: Uit Heilige Boeken [1] 
Trefwoord: Leven: stroom 
Eerbetuiging: Steiner, Rudolf 
 

Zywa De eerste mensen

Mannen zijn voorzichtig
ze versmaden liever hun kansen

dan te vertrouwen op hun neus, maar
tot een hapje zijn ze wel te verleiden

als je aandringt en
er zelf niet ziek van geworden bent

Inderdaad, het is begonnen
met de beroemde appel, een vijg

Na de eerste wilde ook hij meer
We leerden

door het gebladerte heen te kijken
te onthouden waar de bomen staan

en hoe er te komen, te ruiken
waar het fruit rijp is

We stonden vroeger op dan de anderen
en vertrokken in het maanlicht

om net iets verder weg de eersten
te zijn en de buit te bemachtigen

We groeiden in ons hoofd
en werden mens

Gedicht 4518
Amsterdam, 2022-06-10

Inaugurele rede van Karline Janmaat op 10 juni in Leiden: met het ontstaan van bedektzadige planten evolueerde primaten tot mens
De boom van de kennis van goed (nuttig) en slecht (nadelig): Genesis 2:9,17

Bundel: Uit Heilige Boeken [1] 
Trefwoord: Hersenen 
 

Zywa De rentmeesters

Niemand leeft voor zichzelf
zingen we op begrafenissen
We leven voor elkaar, de anderen
leven voor ons en werken voor ons

behalve de rentmeesters
die rijkdom vergaren
omdat ze willen geloven
dat dat het beste is, en omdat

niemand kan begrijpen
dat de schepping uit het niets
alles is, het heelal met de aarde
en de mensheid als dienaar

van de gewassen, eerst in Eden
daarna erbuiten, en dan
de tweede verdrijving, uit de stad
waar ze samenwerkten

verdreven naar alle streken
om God wereldwijd te eren
met landbouw, alsof de aarde
zonder dat niet goed genoeg zou zijn

Gedicht 4882
Amsterdam, 2022-12-07

Lied "Niemand leeft voor zichzelf" (tekst Huub Oosterhuis), voor de begrafenis van bisschop Wim Bekkers op 14 mei 1966)
Lukas 16:1-8 Gelijkenis van de rijke rentmeester die de schuldenaars helpt
Dienaar: Genesis 2:5,15, 3:23 De mens moet de aarde bewerken, eerst in de hof van Eden, daarna erbuiten
Samenwerken: Genesis 11:1,4 De mensen willen samenblijven, daarom bouwen ze een stad met een citadel
Verdreven: Genesis 11:9 De mensen worden uit hun stad verdreven om de gehele aarde te gaan bewerken

Bundel: Uit Heilige Boeken [1] 
Trefwoord: Natuur: planten 
Trefwoord: Bijbel^ 
 

We leerden elkaar

goed kennen door te praten --


over de jongens.


We got to know eachWir lernten uns gut
other well, talking a lot --kennen, meist im Geplauder --
about all the boys.√ľber alle Jungs.

Gedicht H0291-06
Amsterdam, 2012-03-10

Bundel: Uit Heilige Boeken [1] 
Trefwoord: Vriendschap: gesprekken 
 

Zywa Klei, ribben en bloed

Lilith was net als hij -
uit de klei, niet zo volgzaam
als ik; ze heeft hem verlaten

Ze zwerft liever rond
over de wereld, verleidt
's avonds mannen en berooft

gezinnen van hun baby's
zeggen de boze tongen
die iedereen zwartmaken

die niet in hun regels past
Het klopt dat ze in bomen woont
als een slang, ik sprak haar een keer

tenminste, ik denk dat zij het was
die mij prees om mijn verstand
en me wees op de rijpe vruchten

Met Adam kreeg ik twee kinderen
rib uit zijn ribben, bloed van mijn bloed
De derde is er later bij verzonnen

door de valse tongen
die alles witmaken
wat niet in hun regels past

Gedicht 4521
Amsterdam, 2022-06-12

Ka√Įn, de oudste, werd door zijn nakomelingen Set genoemd, om te verbloemen dat hij een moord heeft gepleegd
Bundel: Uit Heilige Boeken [1] 
Trefwoord: Verhalen: (on)waarheid 
Trefwoord: Bijbel^ 
 

In mij, mijn Tempel

van Vreugde klinken helder


schalen levenspijn.


Clearly resoundingKlartöne in mir,
in me, my Temple of Joy:meinem Tempel der Freude:
the bells of life's pains.Schalen des Schmerzes.

Gedicht H2741
Amsterdam, 2020-06-20

Dule si (Tempel van de Vreugde der Alleenstaanden, in Tianjin, gewijd aan Guanyin, gebouwd in 984)
Bundel: Uit Heilige Boeken [1] 
Trefwoord: Vreugde 
Opgedragen aan: Maria Godschalk 
 

Het meisje legt uit

aan haar oma, hoe het zit --


met de voortplanting.


The little girl tellsDas Mädchen erklärt
her grandmother everything --ihrer Oma, wie es ist --
about conception.mit der Fortpflanzung.

Gedicht H0263
Trein Amsterdam-Basel, 2012-02-17

Bundel: Uit Heilige Boeken [1] 
Trefwoord: Kennis: verwerven 
 

Zywa Paradijskinderen

Jonge mensen zijn slechte denkers
Je moet hen eerst te eten geven

van de vruchten van die ene
speciale boom van de kennis

wat nuttig en nadelig is
voor ze iets weten

en zodra ze dat snappen
begrijpen ze

dat het zo moet zijn
als je geen paradijskind wilt blijven

voor wie alles klaar moet staan
in een wereld zonder gevaren

Wat daar nadelig voor is, is goed
voor de mensheid, al is het jammer

dat veel volwassenen niet blijven eten
van de vruchten van die boom

Gedicht 1224
Amsterdam, 2017-03-15

Genesis 2:9,17
Boom van de kennis van goed (nuttig) en slecht (nadelig - een praktische kwalificatie, niet het ethische begrip 'kwaad')

Bundel: Uit Heilige Boeken [1] 
Trefwoord: Kennis:  
Trefwoord: Bijbel^ 
 

Zywa Een rib uit zijn lijf

Het is een verkeerd verhaal
een lokaal verhaal van vrouw en vrouwer
dat de wereld heeft overwoekerd
Alleen in het oosten

bleef vrouwen en mannen
de culturele leugen bespaard
dat de vrouw een gat is
in de borst van de man

hem steeds weer een rib kost
arme man, eerst door God
daarna met zeven paarden
uit de klei getrokken

Ik stap uit zijn fantasie
van mannin, het droombeeld
dat een vrouw moet spelen
om bekeken, niet gezien

te worden, een mann-eke
een beetje fee, een beetje hoer
soms een muze voor zijn ziel
en de moeder van zijn kinderen

Gedicht 4892
Amsterdam, 2022-12-18

(Genesis 2:23) Ish-sha werd gevormd uit Ish, Mann-in uit Man
Evolutionair gezien kun je beter zeggen: Vrouw en Vrouw-er (mannelijke vrouw), of Mens en Mens-er
Gelijkwaardige namen zijn het beste: vrouw en man
Mann-eke = "kleine man", een kleermakers-pop >> Mannequin
Fee en hoer zijn de twee woorden waarvan geen mannelijke woordvorm bestaat

Bundel: Uit Heilige Boeken [1] 
Trefwoord: Gelijkheid: ongelijkheid 
Trefwoord: Bijbel^ 
 

De zon gaat onder

en komt weer op, eindeloos --


leefde ik, als kind.


The sun goes down andDie Sonne kommt auf
comes up again, endlessly --und sie geht unter, endlos --
I lived, as a child.lebte ich, als Kind.

Gedicht S0064
Amsterdam, 2012-06-17

Bundel: Uit Heilige Boeken [1] 
Trefwoord: Leven: stroom 
 

Zywa Regenboog

Niemand lette erop
tot het water over de bergrug heen
het meer in stroomde
Het regende de hele zomer
een dichte grijze lucht-

zee stortte zich
als een wereldoceaan
over de aarde, een dik vel
beukend hout kwam boven
drijven, let niet op de dieren

Kijk niet of er mensen bij zijn
je weet het wel
de oude wereld
borrelt nog een beetje op
uit de verdronken bomen

Het water rekt zich uit
en spant een gladde spiegel
onder de hemel en de regenboog
Mijn boot drijft
tot hij strandt

Gedicht 212
Amsterdam, 2014-03-02

Boog (Ton Bruynèl) (1966)
Compositie "Arc", voor orgel en 4 klanksporen, uitgevoerd in het Orgelpark op zondag 2 maart 2014
Turkije (Zwarte Zee, Ararat 6300-6200 vC)
Noach

Bundel: Uit Heilige Boeken [1] 
Bundel: org elp ark 
Trefwoord: Leven: overleven 
Componist: Bruynel, Ton 
 

Zywa We volgden de rivier

Adam tekende het uit
in het zand: de rivier
stroomt naar het midden

van de dag, ertegenover
liggen de bergen vast
op hun plaats

al lijken ze te zweven
als wolken waar de wind
geen vat op heeft

We volgden de rivier
Het leven werd zwaarder
met zorgen om de kinderen

en de kleinkinderen
Ik had het niet willen missen
Alleen Abel, ach Abel

die zo hoogmoedig was
om onnadenkend te geloven
dat hij het beter wist

Gedicht 4522
Amsterdam, 2022-06-12

Bundel: Uit Heilige Boeken [1] 
Trefwoord: Leven: loop 
Trefwoord: Bijbel^ 
 

Op aarde stralen

sterren ontastbaar ver weg --


Dichtbij doven ze.


On earth, stars twinkleStars strahlen weit weg,
untouchably far away --unber√ľhrbar, von nahem --
Close by they die out.verlöschen sie gleich.

Gedicht H0598
Amsterdam, 2013-10-03

Menselijke sterren
Bundel: Uit Heilige Boeken [1] 
Trefwoord: Aanzien 
 

Ik zucht van zorgen,

ik denk aan niets anders meer:


ik heb ze -- bedacht!


I sigh with worry,Ich habe Sorgen,
I keep thinking about it:ich denke ständig daran:
I have it -- thought up!ich hab sie ¬Ė erdacht!

Gedicht S0113
Amsterdam, 2014-01-12

Bundel: Uit Heilige Boeken [1] 
Trefwoord: Zorgen 
 

Zywa Abel de braverik

Abel, de braverik
kwam niet thuis slapen
Hij achtte zich beter

en bleef liever alleen
bij de dieren in het veld
met de honden als oppas

want alles moest zijn zoals toen
in het paradijs, die streek
van de verhalen

waar hij steeds weer om vroeg

Alles van ons leven wilde hij weten
het rondtrekken, de bessen
noten, geiten en koeien

En hij had een trucje
om witte rook te maken
Daarmee bespotte hij zijn broer

Ook Adam en mij verweet hij
Ka√Įn's behoefte aan gemak
Hij tergde hem, lokte hem uit

Gedicht 4523
Amsterdam, 2022-06-12

Bundel: Uit Heilige Boeken [1] 
Trefwoord: Hoogmoed 
Trefwoord: Bijbel^ 
 

Zywa Nuttig of Nadelig

Kleine kinderen eten
van de levensboom
Ze hebben nog niet gehoord
dat er ook andere bomen zijn

maar zodra ze dat te weten komen
willen ze die vruchten proeven
voorzichtig, desnoods flink zijn
en met een vies gezicht doorbijten

Ze stappen over op het nieuwe
dieet en gaan beseffen
dat het leven niet eeuwig is
en niet zo zorgeloos als het leek

Steeds moet er gekozen worden
tussen nuttig en nadelig, moet er
een wereld geschapen worden
zoals God dat deed

omdat je het wilt en kunt
omdat je weet en uitvindt
hoe het moet, slimmer
dan het slimste dier

Gedicht 4885
Amsterdam, 2022-12-11

Niet eeuwig en niet zo zorgeloos: Genesis 3:19
Gaan beseffen: goed (nuttig) en slecht (nadelig - een praktische kwalificatie, niet het ethische begrip 'kwaad') onderscheiden (Genesis 3:5,22)
Zoals God Genesis 1:26-27, 3:5,22
Slimste dier: Genesis 3:1
Studie "Words become Worlds" ("Woorden worden werelden", 1994, Ellen van Wolde): § 2 en 3, separaat gepubliceerd in 1989

Bundel: Uit Heilige Boeken [1] 
Trefwoord: Verstand: onderscheid 
Trefwoord: Bijbel^ 
 

Zywa De zegen van ongehoorzame onvolwassenheid

Als het met God te maken heeft
wordt het altijd ingewikkeld
want het verstand
geeft zich niet gauw gewonnen
en wil zijn logica behouden

zoekend naar elk begin, redenerend
vanaf een volmaakte schepping
naar de bekende wereld
met sterke neigingen
tot genotzucht en nieuwsgierigheid

Terwille van de moraal
schiep God de onvolwassenheid
van menselijk ongeduld
en onverstandig zijn
om verstandig te worden

Adam en Eva waren de eerste
kinderen die volwassen werden en
beseften dat het leven niet zo volmaakt
is met ziektes, veroudering en dood
En dat viel hen tegen

Gedicht 4908
Amsterdam, 2023-01-02

Bundel: Uit Heilige Boeken [1] 
Trefwoord: Ethiek: praktijk 
Trefwoord: Volwassenheid 
 

Om het groene land

slaan we een hek, met een poort --


naar onze oogsten.


Around the green landUm das gr√ľne Land
we drive a fence, with a gate --einen Zaun, mit einem Tor --
to future harvests.zu vielen Ernte.

Gedicht H3304
Amsterdam, 2022-05-23

Bundel: Uit Heilige Boeken [1] 
Trefwoord: Cultuur 
 

Zywa Schepper Set

Je naam veranderen
na een schandaal, het werkt
met de tijd

Ka√Įn kon alles
hij maakte gereedschap
kweekte bonen en grassen
met eetbare zaden en
van leem bouwde hij een huis

Hij schiep wat hij bedacht
maar wie wil het nu nog weten?
Zijn naam is zwart gemaakt

dus moesten de kleinkinderen
hem wel loochenen, nee
hun grootvader was Set
de enige echte
zoon van Adam en Eva

die kanaaltjes groef
en ledikanten maakte
die schiep wat hij bedacht

Gedicht 4524
Amsterdam, 2022-06-12

Het verhaal van de zondvloed loste het afstammingsprobleem op. Lamech en zijn familie overleefden, terwijl Lamach en zijn familie verdronken.
Set >> Enos >>>> Jered >> H >> Metusalem >> Lamech
Ka√Įn >> Henoch >> Irad >> M >> Metusa√ęl >> Lamach

Bundel: Uit Heilige Boeken [1] 
Trefwoord: Cultuur 
Trefwoord: Bijbel^ 
 

Dank je, poes, je krijgt

jouw mereloffer terug --


Zo gul zijn goden.


Thank you, cat, you getDie Katze kriegt ihr
your blackbird offering back --Spatz-Opfer zur√ľck, als Gott --
Gods are generous.bin ich gro√üz√ľgig.

Gedicht H0335
Amsterdam, 2012-08-07

Bundel: Uit Heilige Boeken [1] 
Trefwoord: Godsdienst: almacht 
 

Zywa Ka√Įn's teken

De oudste zonen tellen
als oudvaders vanaf Adam
Set en Enos tot aan Methusalem

Ka√Įn is een ander verhaal
uit een tijd dat er meer mensen waren
meer vrouwen om te trouwen

Het is het verhaal van het offer
dat werd afgewezen
alsof God niet bestond

zodat Ka√Įn zijn geloof verloor
en daar om rouwde
en God kreeg spijt

zodat Hij verbood om hem
en andere ongelovigen te doden
een mens mag je niet doden

hakte Mozes uit in twee stenen
die hij meteen kapot smeet
om het volk een les te leren

met de ziedende moord
op 3000 man, het bloed kleeft
voor altijd aan de priesters

maar het was hun goed recht
want God wilde het
zelf doen

Gedicht 1727
Amsterdam, 2018-04-24

De naam Abel is verwant aan ablu (zoon) en abal (rouw)
Bundel: Uit Heilige Boeken [1] 
Trefwoord: Dood: doden 
Trefwoord: Bijbel^ 
 

De wind wit de zee

en jaagt het zand de lucht in --


veilig voor de vloed.


The sea is whitened,Der Wind weißt das Meer
the sand's blown up in the air --und jagt den Sand in die Luft --
secure from the flood.sicher f√ľr die Flut.

Gedicht H0365A
Texel (Hoornderslag, Paal 9), 2012-10-16

Bundel: Uit Heilige Boeken [1] 
Trefwoord: Wind 
 

Wat nieuw is, is oud,

omdat het zich herinnert --


wat er is geweest.


What is new is old,Was neu ist, ist alt,
because it does remember --indem es sich erinnert --
what has been before.was gewesen ist.

Gedicht H0420
Amsterdam, 2013-03-02

Bundel: Uit Heilige Boeken [1] 
Trefwoord: Evolutie 
 

Gedicht 390A
Amsterdam, 2015-04-04

Ark van Noach
Genesis 8:4-5
Kleurlichamen: chromosomen

Bundel: Uit Heilige Boeken [1] 
Trefwoord: Evolutie 
Trefwoord: Bijbel^ 
 

Geen vijanden meer,

zo oud is de kasteelburcht --


Welkom, iedereen!


No more enemies,Keine Feinde mehr,
the strong-castle is that old --so alt ist die starke Burg --
Welcome everyone!Alle Willkommen!

Gedicht H0429
Amsterdam, 2013-03-21

Bundel: Uit Heilige Boeken [1] 
Trefwoord: Vrede:  
 

Zywa Schuldig

We kennen het verhaal
van de grote overstroming
als straf van God

Dat was eenmalig
heeft Hij beloofd, Hij geeft
sindsdien andere straffen

en zoals Job en Franz K
geloven gelovigen
dat ze altijd schuldig zijn

en blij moeten zijn
dat ze leven en
dat God hen niet vermorzelt

Maar God heeft geen dienaars nodig
maar mensen
hebben elkaar nodig

Dat is met het geloof
het enige
waaraan ze schuldig kunnen zijn

Gedicht 1729
Amsterdam, 2018-04-25

Genesis 9:11
Bundel: Uit Heilige Boeken [1] 
Trefwoord: Naasten: liefde 
Trefwoord: Bijbel^ 
 

Zywa Moeder Aarde

Abel is van bordkarton, een decor-
stuk voor de eerstgeborene
Hij zegt niets, hij volgt

en wordt vermoord
om aan Ka√Įn, de stamvader
van de mensen een reden te geven

om de wijde wereld in te trekken
Daar is de mens voor geschapen:
de aarde moet bewerkt worden

om ieder van ons te voeden
Zij is onze eerste moeder
ze mag niet bloeden

voor onze daden, als wij
haar natuur verkrachten
zullen we te gronde gaan

levensecht sterven, niet als personages
in andermans verhaal, een ander
zal er dan niet meer zijn

Gedicht 4895
Amsterdam, 2022-12-25

Abel: Genesis 4:8
Ka√Įn: Genesis 4:1
Heel de aarde moet bewerkt worden: Genesis 2:5, 3:23, 4:1, 9:19 Bloeden: Genesis 4:10-12
Studie "Words become Worlds" ("Woorden worden werelden", 1994, Ellen van Wolde): ¬ß 4 is gelijk aan de publicatie "The Study of Cain and Abel. A Narrative Study" (1991, "Studie van Ka√Įn en Abel. Een verhalend onderzoek")

Bundel: Uit Heilige Boeken [1] 
Trefwoord: Aarde: moeder 
Trefwoord: Bijbel^ 
 

Mijn verdriet gehuild,

in mijn ongeluk berust --


Mezelf vergeten.


Shed.. my tears of grief,Mein Trauer geweint,
rested.. with my misfortune --in mein Ungl√ľck mich gef√ľgt --
Forgotten.. myself.Mich selbst vergessen.

Gedicht H1987
Zandvoort aan Zee, 2018-01-29

Bundel: Uit Heilige Boeken [1] 
Trefwoord: Seks: misbruik 
 

Zywa Emzara's klacht

Zwijgen was het beste
Cham is sterk en hij dreigde me
met een noodlottig ongeval
Er kwam een kind van

O, mijn lieve man
de onvermoeibare
vorser van het gegiste sap
van zoete druiven

Zijn oude dag bezoedeld
door die verzonnen anekdote
die de verkrachtingen verborg
onder een moment van schaamteloosheid

Maar de straf verraadt het
toch, de eeuwige vloek
vanaf de eerste schreeuw
van de baby, onschuldige

Kanaän, mijn jongste zoon
Zijn generaties op generatie
geknecht en doodgeknepen
in de paarse laaglanden

Gedicht 4536
Amsterdam, 2022-06-15

Jubilee√ęn 4:33, Genesis 9:22
Kanaän = "laag"(land) / "onderworpen" (land) / (land van het) "purper"

Bundel: Uit Heilige Boeken [1] 
Trefwoord: Seks: misbruik 
 

Het is weer zover:

dit kan duidelijk beter --


Zal ik het zelf doen?


It's always the same:Immer das Gleiche:
there must be a better way --dies könnte doch besser sein --
So, should I do it?Soll ich es selbst tun?

Gedicht H0289
Amsterdam, 2012-03-03

Bundel: Uit Heilige Boeken [1] 
Trefwoord: Zorgzaamheid: naasten 
Trefwoord: Actie 
 

Zywa Vrede en Verstand

Waren de regen en de vloed
een straf voor Eva en ons
vrijpostige verstand
dat niet altijd het goede doet?

Of gebruiken we dat verstand
juist te weinig, zoals toen
mijn man onze zoon ontzag
en boos werd op de baby?

Wat bezielde hem? Hij is oud
en maakt zich zorgen om de wereld
sinds de ramp waarbij wij alle acht
gespaard gebleven zijn

Laten we zijn woorden maar vergeten
gewoon een goed leven leiden
en een stad van vrede stichten
als centrum van heel de wereld

Gedicht 523
Amsterdam, 2015-11-30

Emzara, Noach, Cham en Kanaän
Genesis 10:6
Jeruzalem, stad van vrede in het land van Kanaän

Bundel: Uit Heilige Boeken [1] 
Trefwoord: Vrede: nieuw begin 
Trefwoord: Bijbel^ 
 

Zywa Kafkas

Met ziedende hand sloeg de hemel
de nieuwe stad en de enorme toren
uiteen, de Hangende Tuinen vlogen

Vertrekken werden vliegtuigen
en tapijten met gedekte tafels
landden ver weg in de lange zee

Een zware regen
van kamers vormde met een plons
een hemelhoge bergrug

De mensen uit de Toren
verspreiden zich in vijftig talen
en vochten om grenzen

In omgekeerde tijd zou onze wereld
in een notedop opvliegen, samen-
klonteren en landen in Babel

De hemel zou zich openen
en het wonder zou gebeuren
dat iedereen de ander verstaat

Gedicht 208
Amsterdam, 2014-02-11

Van Babel en Etemenanki tot de Kaukasus (van 562 vC terug in de tijd naar 6100 vC)
Bundel: Uit Heilige Boeken [1] 
Trefwoord: Dolen 
 

Zywa De berusting van God

Mensen mishandelen en twisten
en dat was niet voorzien -
een ongewenst gevolg
van hun zelfstandigheid

Natuurlijk kan God zich bedenken

Weg met de schepping
weg met de scheiding van de wateren
in de hemel en op aarde:
een zondvloed, en zand erover!

Nog een keer: ander plan!
Vooruit, een nieuw begin
een redding en de berusting
dat er nu eenmaal kwaad is

in de mens, maar verzacht
door de nieuwe stamvader
die belooft zich goed te gedragen
en voor de aarde en de mensen

zorgzaam te zijn

Gedicht 4886
Amsterdam, 2022-12-11

Morele slechtheid: Genesis 6:5,11-13
Zich bedenken: Genesis 6:6-7,13
Zich de tweede keer bedenken: Genesis 6:8-9, 8:21
Nieuwe stamvader: Noach
Studie "Words become Worlds" ("Woorden worden werelden", 1994, Ellen van Wolde): § 6, een uitgebreide versie van de publicatie "Noah and God in the Story of the Flood" (1991, "Noach en God in het verhaal van de zondvloed")

Bundel: Uit Heilige Boeken [1] 
Trefwoord: Ethiek: ondeugden 
Trefwoord: Bijbel^ 
 

Zywa Geitenhart

In zijn hart woonde een wilde
geit die droomde van het paradijs
dus besloot hij erheen te gaan
en het was groter dan gedacht

Hij keek wekenlang uit
naar de allermooiste plek
om te gaan wonen, tot hij op een dag
de grens naderde, een muur

van bergen, en hun gewicht vulde
zijn benen, hij kon niet verder
en bleef waar hij was
zonder antwoord

wanneer zijn zoon vroeg of dit
het was, het beste, en zij
van alle mensen de gelukkigste
hier in het paradijs

Gedicht 576
Amsterdam, 2016-03-08

Genesis 11:31
Terach en Abram in 1970 vC
Terach = wilde geit, zwerver

Bundel: Uit Heilige Boeken [1] 
Trefwoord: Migratie 
Trefwoord: Bijbel^ 
 

De lange golven

van de rivier door het land --


Trage vleugelslag.


The wide river flowsDie langen Wellen
through the pastures in long waves --des Flusses durch die Landschaft --
with a slow wing stroke.Tr√§ger Fl√ľgelschlag.

Gedicht H1042
Zandvoort aan Zee, 2014-11-04

Bundel: Uit Heilige Boeken [1] 
Trefwoord: Rust: ruimte 
 

Gedicht 3511
Amsterdam, 2021-02-24

Terach, Abram, Sarai en Lot in 1970 vC
Terach = wilde geit, zwerver

Bundel: Uit Heilige Boeken [1] 
Trefwoord: Migratie 
 

Zywa Land van mijn dromen

Ik voel opa’s ziel in mij

krimpen van verlangen
naar grond, geen akkers
maar eigen graslanden
Niet langer verdreven worden
door de boerenzonen

met hun honden, muizen
en wantsen in de bedden
voor hun zieken en hun zere rug
van het ploegen en het planten
wieden, oogsten en malen van het graan

Ik ben verder gegaan
dan mijn vader, met mijn kudde
op weg naar onbewoonde velden
maar ik vond ze niet, nergens
was het land van mijn dromen

Alleen de woestijn is vrij

Gedicht 1777
Amsterdam, 2018-06-01

Abraham, 1900 vC
Bundel: Uit Heilige Boeken [1] 
Trefwoord: Migratie 
 

Een vogel cirkelt

boven mijn huis: wat is er?


maalt het in mijn hoofd.


A bird is circlingEin Raubvogel kreist
above my house: what is it?√ľber meinem Haus: was ist's?
it runs in my mind.geht mir im Kopf um.

Gedicht S0046
Trein Amsterdam-Basel, 2012-02-17

Bundel: Uit Heilige Boeken [1] 
Trefwoord: Onzekerheid 
 

Zywa Geluk is een vogel

Hij leefde in voorspoed
en wilde een contract sluiten
met zijn god om dat zo te houden

want hij offerde zonder zekerheid
wat hij terug zou krijgen, terwijl
hij wist dat geluk een vogel is

die zelf kiest waar ze rust
en wie ze voedt als haar jong
hij was bang

dat ze weg zou vliegen
en besloot tot een extra offer
van heel zijn huishouden

alle mannen en jongens moesten
zich schikken naar zijn wil en
de regenboog bezegelde het

Gedicht 397
Vaison-la-Romaine, 2015-04-08

Abraham
Genesis 17:1-2,10-11

Bundel: Uit Heilige Boeken [1] 
Trefwoord: Godsdienst:  
Trefwoord: Bijbel^ 
 

Mensen koesteren

al het moois dat ze denken --


in Pakhuis Weemoed.


People cherish allDie Menschen hegen
the beauty they imagine --das Schöne, was sie denken --
in Warehouse Wistful.im Speicher Wehmut.

Gedicht S0105
Amsterdam, 2013-10-10

Bundel: Uit Heilige Boeken [1] 
Trefwoord: Weemoed 
 

Krakend touw, zuchtend

hout en klotsende golven --


in het stormorkest.


Creaking rope, sighingDas Seil knarrt, das Holz
trees and timber, sloshing waves --seufzt und die Wellen platschen --
The storm orchestra.im Sturmorchester.

Gedicht S0112
Amsterdam, 2014-01-09

Bundel: Uit Heilige Boeken [1] 
Trefwoord: Gevaar 
 

Zywa Vader Van Velen

O zoete belofte! Ik ben kinderloos
maar toch voor eeuwig gezegend
en bedreigd met uitroeiing
van mijn nakomelingen
als ze ongehoorzaam worden
en hun voorhuid behouden

In de zwartste nachten
van mijn twijfels ga ik liggen
op een warme steen onder de sterren
om te zien hoe ontelbaar veel
mensen er geboren zullen worden

Ik droom van één groot volk
al is mijn zoon een wilde ezel
die tegen allen vecht
en allen vechten tegen hem

Gedicht 524
Amsterdam, 2015-11-30

Abram = Edele vader
Abraham = Vader van velen (Genesis 15:5 en 17:5)
Isma√ęl is zijn oudste zoon, een wilde man (Gen. 16:12)

Bundel: Uit Heilige Boeken [1] 
Trefwoord: Godsdienst:  
Trefwoord: Bijbel^ 
 

Een levend standbeeld

lijkt geen spieren te hebben --


voor ineens een nies.


A living statueHaben Lebende
does not seem to have muscles --Statuen wohl die Muskeln --
for a sudden sneeze.zum plötzlich Niesen?

Gedicht H0505
Amsterdam, 2013-07-14

Bundel: Uit Heilige Boeken [1] 
Trefwoord: Kunst 
 

Zywa Langs de weg

Langs de weg staat een engel
met wilde haren en een mond vol
verbazing, een engel van steen:

mama, je bent achtergebleven
je hebt teveel gezien
van de koolzwarte hemel

's Nachts trilde de grond, de deur
rammelde van boze buren. Ga weg!
riep papa. Wat willen jullie?

Mijn dochters? Zal ik ze sturen?
Ze zijn nog maagd.
Hij riep ons
maar vlug vlug verlieten we de stad

die toen gestenigd werd
We hebben geen vriendinnen meer
Volgend jaar zouden we gaan trouwen

Gedicht 473
Amsterdam, 2015-09-29

Lot (in Sodom bij de Jordaan) Genesis 19:4-8 en Richters 19:22-29
Bundel: Uit Heilige Boeken [1] 
Trefwoord: Veiligheid: vlucht 
Trefwoord: Bijbel^ 
 

Ruik al de geuren

op mijn overgangsfeestje --


uit volle pannen!


Smell the aromasRieche die D√ľfte
at my transition party --auf meinem √úbergangsfest --
from lots of full pans!von vollen Pfannen!

Gedicht H0212
Amsterdam, 2012-01-27

Bundel: Uit Heilige Boeken [1] 
Trefwoord: Rijkdom / Overvloed 
 

Zywa Proost (Tot Uw Voordeel)

Proost op
het paradijs
mijn vader
zijn droom

Proost op
de heuvels
en het asiel
tijdens de hongersnood

Proost op
mijn mooie vrouw
onze kinderen en
de verre toekomst

Jullie zegeningen
zijn de mijne
tot in eeuwigheid
amen

Gedicht 525
Amsterdam, 2015-12-02

Abraham (Genesis 12:1-2,6-7,10,14-16, 13:14-17, 15:1-5,12-21, 17:1-27, 20:11-12)
Bundel: Uit Heilige Boeken [1] 
Trefwoord: Godsdienst:  
Trefwoord: Bijbel^ 
 

Zywa Jobstijding

Gods wijsheid gaat boven alles
boven het onmogelijke, boven de tijd
en de zucht van de eeuwen
waarin de mens bestaat, ze is
als wonderen in alles besloten

in dag en nacht, sterren en planeten
in ezel, stier, struisvogel en gier
het nijlpaard en de machtige krokodil
de onvoorstelbaar vele manieren
waarop de dieren leven

en in elke waterdruppel, dauw
rijp, regen, hagel, sneeuw en ijs
Geen mens kan dat bevatten
evenmin zijn eigen aanwezigheid
en het verloop van zijn leven

zo nietig in Gods hand
die niets hoeft te sturen
want zijn wijsheid schept
automatisch - ook pech
en het kwaad van de mensen

Gedicht 4947
Amsterdam, 2023-01-08

Het boek Job 36-42
(Jobstijding: Job 1:13-19)

Bundel: Uit Heilige Boeken [1] 
Trefwoord: Lot / Noodlot 
Trefwoord: Bijbel^ 
 

Een offer te zijn,

me overgeven, mijn bloed --


echt voelen stromen.


A sacrifice: IEin Opfer zu sein,
surrender and feel my blood --mich ergeben, mein Blut fließt --
is really flowing.wirklich, ich f√ľhl es.

Gedicht H2742
Amsterdam, 2020-06-21

Bundel: Uit Heilige Boeken [1] 
Trefwoord: Liefde: voedt 
 

Zywa Dood bloedt mijn hart nog

Dood bloedt mijn hart nog
daar in de brandende zon
het mes, het blinkende mes

in mijn hand en toen
de glans van zijn bloed
wat heb ik in godsnaam gedaan

daar op die berg

verkocht ik mijn ziel aan de duivel
voor voorspoed, mijn volken talrijk
als de sterren, maar niet gezegend

door mijn schuld, door mijn grote schuld
stierf mijn vrouw van verdriet
ik begroef haar in een spelonk

vlakbij onze tenten en de stad
die vernoemd is naar het verbond
mijn verstandsverbijstering

vergeef me God
vergeef me Sara
vergeef me mijn zoon

Gedicht 777
Amsterdam, 2016-08-29

Abraham bij Hebron ("Verbond") na het offer op de berg Moriyya
Bundel: Uit Heilige Boeken [1] 
Trefwoord: Spijt 
Trefwoord: Bijbel^ 
 

Het zwarte gat slurpt

spreeuwen op en spuwt ze uit --


Hart dat zuigt en pompt.


The black hole swallowsSchwarzes Loch, Stare,
starlings up and spews them out --verschlungen und ausgespuckt --
Heart that sucks and pumps.Herz das saugt und pumpt.

Gedicht H1117
Amsterdam, 2015-02-14

Bundel: Uit Heilige Boeken [1] 
Trefwoord: Natuur: dieren 
 

Zywa De daad

Het had anders moeten aflopen
Met een supplement, een happy end
Nu kan ik me slechts verbeelden
dat er meer is dan offers
en rook voor God
voor ons het vlees
want het is feest
en dan eten we vlees

Hier ben ik
zeiden we, God eerst
en toen ik
tot mijn zoon
Ik bracht het offer
ik stelde de daad
bij mijn woord
Hier ben ik

Geen engel te bekennen

Gedicht 817
Amsterdam, 2016-10-28

Hier ben ik: "Hin(n)eni" in Genesis 22
22:1 God tot Abraham
22:7 Abraham tot Isaak
22:11 Abraham tot de engel

Bundel: Uit Heilige Boeken [1] 
Trefwoord: Godsdienst:  
Trefwoord: Bijbel^ 
 

Op de berg roep ik:

er is niets! en de echo --


antwoordt: is niets iets?


I shout: it's nonsense!Ich rufe: alles
and the echo answers me:ist Unsinn! und das Echo --
is nonsense sense?sagt: ist Unsinn Sinn?

Gedicht H0882
Amsterdam, 2014-03-16

Gerard Reve publiceerde in 1968 en in de bundel "Het zingend hart" (1973) het gedicht "Een zoeker":

Ik sta op de rand der wereld
en roep: 'Waar zijt Gij?'
De echo antwoordt: 'Zijt gij? Gij?'

Bundel: Uit Heilige Boeken [1] 
Trefwoord: Godsdienst: geloof 
Eerbetuiging: Reve, Gerard 
 

Zywa Ibrim Abram

Pa is gek, broertje ook wel
maar de oudste en ik zijn gewoon
trekkers net als opa Terach
uit de verhalen, mannen

geen armoedzaaiers
zoals andere ibrim

Wij hebben geen goden nodig
we zijn geen boeren, geen fantasten
die dat willen worden
dromend van eigen land

gelovend in de Kracht
van hun verlangen

El Sjaddai, Almachtige God
noemt pa die, broertje vocht ermee
en ze deden zaken: totale eerbied
voor de Kracht, land voor hen

In plaats van hun verstand
te gebruiken geloven ze, blind

Gedicht 1723
Amsterdam, 2018-04-22

Ibrim = Habiru = Hebree√ęn, "Rondtrekkers" (Genesis 14:13 De Hebree√ęr Abram, Ibrim Abram)
Esau, zoon van Abraham en Rebekka
Isma-El, oudste zoon van Abraham (en Hagar)
Jakob "Isra-El" = "God heerst", dus: totale eerbied

Bundel: Uit Heilige Boeken [1] 
Trefwoord: Godsdienst: geloof 
Trefwoord: Bijbel^ 
 

Er licht een mes op

in de nacht, in mijn hand, nee!


in mijn droom, hoop ik.


A knife is flashingEin Messer leuchtet
in the night, in my hand, no!nachts, in meiner Hand, oh nein!
in my dream, I hope.im Traum, hoffe ich.

Gedicht H0035
Amsterdam, 2011-11-26

Bundel: Uit Heilige Boeken [1] 
Trefwoord: Angst: fantasie 
 

Zywa De engel op de berg

Het was een spannend geheim
de mensen zinspeelden erop
vooral buiten de familie

maar ook gasten durfden het
met alle respect te noemen
ja, als dat toen niet gebeurd was
daar op die berg...


Maar ik kon het niet aan mijn kinderen vertellen
ik wilde een goede vader zijn en zeggen
dat hun opa spijt kreeg van zijn plan
en zijn zoon weer losmaakte

omdat omdat
er een engel verscheen
een engel van God

maar ik vond dat te ingewikkeld
dus de tweede keer liet ik de spijt weg
alleen de engel bleef over

Gedicht 778
Amsterdam, 2016-08-29

Jakob's verhaal over zijn halfbroer Isaak
Bundel: Uit Heilige Boeken [1] 
Trefwoord: Taboe 
Trefwoord: Bijbel^ 
 

Zywa Daar op die berg

De daad was te gruwelijk
geen vader die zoiets doet
geen god die zoiets vraagt

en als hij het al vraagt
laat hij het niet toe
als hij de ware god is

De jongen moest blijven leven
lang en gelukkig, de oudste
aartsvader van allemaal

Naast zijn halfbroer Isma√ęl
kreeg hij een plaats
tussen de grote namen

van zijn vader en de tweeling
Esau en Jakob, de jongste halfbroers
die konden doorgaan voor zijn zonen

Verder weten we niets
van hem, zijn korte leven
hij was nog een kind

daar op die berg

Gedicht 779
Amsterdam, 2016-08-29

Isaak
Bundel: Uit Heilige Boeken [1] 
Trefwoord: Verhalen: (on)waarheid 
Trefwoord: Bijbel^ 
 

Stations onderweg:

ik heb ze nog nooit gezien --


toch ken ik ze wel.


Stations on the way:Die Stationen
I haven't seen them before, yet --auf dem Weg kenne ich nicht --
they are familiar.dennoch ist's vertraut.

Gedicht H1107
Amsterdam, 2015-01-23

Bundel: Uit Heilige Boeken [1] 
Trefwoord: Reis 
 

Gedicht 2163
Amsterdam, 2019-03-19

Isaak en Isma√ęl
Bundel: Uit Heilige Boeken [1] 
Trefwoord: Samen:  
Trefwoord: Bijbel^ 
 

Hoe ouder, hoe meer

verleden om te delen --


met minder mensen.


The older you get,Je älter, desto
the more past there is to share --mehr Fr√ľher, und weniger --
with fewer people.Menschen von damals.

Gedicht H0370
Amsterdam, 2012-10-22

Bundel: Uit Heilige Boeken [1] 
Trefwoord: Ouderdom:  
 

Zywa Maar wat weten ze ervan?

Vierhonderd sikkels zilver
hebben ze genoteerd
ons graf was kostbaar
al voor we er in lagen

omdat wij belangrijk zijn
in de verhalen van onze volken
maar wat weten ze ervan?

Ze verzwijgen mijn dochters
noemen mijn zonen bij de naam
van de landen om ons heen

alles onder de hemel
geven ze een plaats
alsof ze God zijn

maar ook hun botten worden broos
stof zoals wij in deze spelonk
mijn vrouwen en kinderen

behalve de eerste, mijn liefste
zijn as verwaaide
daar op die berg

Gedicht 780
Amsterdam, 2016-08-30

Abraham's nakomelingen
Bundel: Uit Heilige Boeken [1] 
Trefwoord: Verhalen: (on)waarheid 
Trefwoord: Bijbel^ 
 

Avonds zijn we er, 's:

grauwruwe muren, rillend --


kleden we ons aan.


We arrive at night:Abends sind wir da:
walls, grey and rough, shivering --grau-raue Mauern, zitternd --
we start getting dressed.ziehen wir uns an.

Gedicht H2744
Amsterdam, 2020-06-21

(Adam en Eva)
Bundel: Uit Heilige Boeken [1] 
Trefwoord: Ouderdom:  
 

Gedicht 3401
Amsterdam, 2021-01-25

Lofzangen op de tempels (Enheduanna) (-2225)
Enheduanna = "Hoge-priesteres, Sieraad van de Hemel" (Ur, 2300-2225 vC)
Bundel: Uit Heilige Boeken [1] 
Trefwoord: Godsdienst:  
 

Op de torenspits

draait de vaan mee met de wind --


waarschuwing? advies?


On top of the spireAuf die Turmspitze
the vane's turning to the wind --dreht der Schwan nach dem Winde --
warning or advise?Warnung oder Rat?

Gedicht S0022
Julianadorp, 2011-12-29

Bundel: Uit Heilige Boeken [1] 
Trefwoord: Evenwicht:  
 

Gedicht 3759
Amsterdam, 2021-04-27

Dictatoriale repressie
Dubbeltaal: naar Nieuwtaal (Newspeak) en Dubbeldenk (Doublethink) in "1984" van George Orwell
Jozef legt dromen uit (Genesis 40-41)

Bundel: Uit Heilige Boeken [1] 
Trefwoord: Dromen 
Trefwoord: Bijbel^ 
 

Ik maak me zorgen

of het goed zal blijven gaan --


zo zonder zorgen.


I worry, whetherSich Sorgen machen,
my life will keep going well --ob es weiterhin gut läuft --
so without worries.so ohne Sorge.

Gedicht S0215
Amsterdam, 2014-05-29

Bundel: Uit Heilige Boeken [1] 
Trefwoord: Zorgen 
 

Gedicht 3774
Amsterdam, 2021-05-01

Jozef legt voorraden aan (Genesis 41)
Handelaar Joeja werd adviseur van de farao's Thut-mosis IV (1397-1388) en Amen-hotep III (1388-1351). Hij was een immigrant in Egypte, woonachtig in Akhmim (Opper-Egypte) aan de Nijl, stroomafwaarts van de koningsstad. Gezien de schrijfwijze van zijn naam was hij waarschijnlijk dezelfde persoon als Jozef, die later als elfde zoon toegevoegd is aan de stamboom van Jakob.
Joeja was getrouwd met Toeja (Anath), een Egyptische edelvrouw. Hun dochter Teje (geboren 1398) werd koningin in 1388, als vrouw van Amen-hotep III, en hun zoon Eje (geboren 1376) werd farao in 1323, als man van Ankh-es-en-Amon

Bundel: Uit Heilige Boeken [1] 
Trefwoord: Succes 
Trefwoord: Bijbel^ 
 

Thuis weet ik de weg,

maar hier gaat alles anders --


Wie zal ik nu zijn?


At home I know things,Zuhause weiß ich
here they go differently --Bescheid, hier läuft es anders --
Who will I be now?Wer werde ich sein?

Gedicht H0512
Amsterdam, 2013-07-18

Bundel: Uit Heilige Boeken [1] 
Trefwoord: Identiteit: omgeving 
 

Gedicht 3760
Amsterdam, 2021-04-27

Jozef is een nakomertje (Genesis 37)
Geen Uittocht (Exodus) zonder Intocht
Handelaar Joeja was adviseur van de farao's Thut-mosis IV (1397-1388) en Amen-hotep III (1388-1351). Hij was een immigrant in Egypte, woonachtig in Akhmim (Opper-Egypte) aan de Nijl, stroomafwaarts van de koningsstad. Gezien de schrijfwijze van zijn naam was hij waarschijnlijk dezelfde persoon als Jozef, die later als elfde zoon toegevoegd is aan de stamboom van Jakob.
Joeja was getrouwd met Toeja (Anath), een Egyptische edelvrouw. Hun dochter Teje (geboren 1398) werd koningin in 1388, als vrouw van Amen-hotep III, en hun zoon Eje (geboren 1376) werd farao in 1323, als man van Ankh-es-en-Amon.

Bundel: Uit Heilige Boeken [1] 
Trefwoord: Succes 
Trefwoord: Bijbel^ 
 

Duwen en trekken

aan de kar in de modder --


mijn zoontje heeft lol.


Pushing and pullingSchieben und ziehen
at the wagon in the mud --an den Karren in dem Schlamm --
my son has great fun.mein Junge hat Spaß.

Gedicht H0197
Amsterdam, 2012-01-22

Bundel: Uit Heilige Boeken [1] 
Trefwoord: Langzaam 
 

Gedicht 3499
Amsterdam, 2021-02-21

Farao = "Groot Huis"

Exodus 8-10
3de plaag: steekmuggen
4de plaag: steekvliegen (stalvliegen)
5de plaag: veepest (builenpest)
6de plaag: pokken (zweren)
7de plaag: hagel
8ste plaag: treksprinkhanen

Bundel: Uit Heilige Boeken [1] 
Trefwoord: Paradijs 
 

Gedicht 3770
Amsterdam, 2021-04-30

Mozes (Exodus 2:1-10)
Sargon was koning van Akkad van 2334 tot 2279 vC
Sargon = Šarru-k?num = de koning is wettig
Jakob >> Levi >> Amram >> Aäron, Mirjam "en Mozes"
"Jakob" >> Jozef = Joeja, de Hebreeuwse man van Toeja (Anath), een Egyptische edelvrouw >> Teje, de vrouw van farao Amen-hotep III >> kroonprins Thut-mosis = Mozes

Bundel: Uit Heilige Boeken [1] 
Trefwoord: Verhalen:  
Trefwoord: Bijbel^ 
 

De lynx rent soepel

door het veld en grijpt haar prooi --


in het voorbijgaan.


The lynx runs smoothlyDer Luchs rennt und greift
through the field and grabs its prey --geschmeidig das Beutetier --
simply in passing.im Vorbeigehen.

Gedicht H0159
Amsterdam, 2012-01-10

Bundel: Uit Heilige Boeken [1] 
Trefwoord: Meesterschap 
 

Zywa Slangenbezweerder

Tempelambtenaren hebben het land
groot gemaakt, maar nu laten ze het
vallen, in eigen stukken; mijn vrienden
zijn veel te dure vrienden

Uit voorzichtigheid gaf vader me
na mijn zoogjaren weg
aan Egypte, de tempel in de delta

en toen de dynastie verloren leek
omdat de Ethiopi√ęrs oprukten
dachten de priesters slim te zijn
door me te benoemen tot legeraanvoerder

Maar ik nam de heilige vogels
mee in manden, in de woestijn
beten ze de adders voor onze voeten dood

We verrasten de vijand in zijn slaap
troffen hem in zijn naakte flanken
en hebben gewonnen; de tempel-
cobra's richten zich weer op

Gedicht 539
Amsterdam, 2015-12-27

¬ē Kroonprins Djhoet-mosis / Thut-mosis = zoon van Thoth, afgekort: Mozes, hogepriester in de tempel van Ptah bij Memphis in de Nijldelta

Egypte = Huis van de Schepper
hwt k3 pth = huis van de kaa (ziel) van Ptah (de Maker)
hwt k3 pth >> hi-ku-ptah >> ai-gu-ptos >> Egypte

Bundel: Uit Heilige Boeken [1] 
Trefwoord: Godsdienst:  
Trefwoord: Bijbel^ 
 

Het is koud en guur,

de mensen zijn grieperig --


in hen brandt de zon.


The weather is bleak,Ein raues Wetter,
there is a flu, the sun burns --es gibt Grippe, die Sonne --
inside the people.brennt in den Menschen.

Gedicht H0368
Den Hoorn (Texel), 2012-10-19

Bundel: Uit Heilige Boeken [1] 
Trefwoord: Verlangen:  
 

Zywa Het licht schijnt in de duisternis

Expats, gastarbeiders, mensen
die geen kant op kunnen en blijven dromen
van een vrij leven als herders en veeheren
in een eigen land van grazige weiden
melk en honing (de oude belofte)

De jonge mannen verlangen
naar de mooie meisjes
van het noorden
terwijl zij hier het werk doen
in de delta, waar ze zich alleen thuis voelen

in de verhalen
van de oude god die de wereld schiep
met gedachten uit zijn hart, levende
woorden uit zijn mond, de Pottenbakker
die de mens boetseerde

verhalen
die hun ziel kneden, wat licht geven
wanneer het donker is in hun hart
vol oude as, waarin nog gloeit
het vuur van de Vernietiger

Gedicht 540
Amsterdam, 2015-12-28

Kroonprins Djhoet-mosis / Thut-mosis = zoon van Thoth, afgekort: Mozes, hogepriester in de tempel van Ptah bij Memphis in de Nijldelta
Ptah = Maker (van de wereld)
¬ē El Sjaddai = God de Vernietiger

Bundel: Uit Heilige Boeken [1] 
Trefwoord: Vrijheid:  
Trefwoord: Bijbel^ 
 

Een helder licht straalt

boven het sneeuwwitte strand --


toch knielt er niemand.


A very clear lightEin helles Licht scheint
shines above the snow-white beach --√ľber dem schneewei√üen Strand --
still nobody kneels.dennoch kniet niemand.

Gedicht S0084
Trein Amsterdam-Groningen, 2013-07-05

Bundel: Uit Heilige Boeken [1] 
Trefwoord: Godsdienst:  
 

Zywa En de duisternis heeft het niet begrepen

Dag zusje, jij bent de mooiste
Niemand zal ooit mooier zijn
Je houdt je groot
Je laat ons de tranen

Dag broer, ik ben geen hogepriester meer
sinds vader de goden afschafte
en nu hij vermoord is
rust de hemel

helemaal op jou, zoals hij het wilde
word jij de koning van de Rivier
Jij laat de Zon stralen, zoals ik
hem zal laten stralen aan de kust

waarheen ik het volk van grootvader
terug zal brengen, dag lieve mama
Jij zult de familie leiden
Jij bent sterk, jij bent de wijste

van ons allemaal, wij kinderen
van het Licht dat over heel de aarde
schijnt, en de duisternis
heeft het niet begrepen

Gedicht 541
Amsterdam, 2015-12-29

Kroonprins Djhoet-mosis / Thut-mosis = zoon van Thoth, afgekort: Mozes, is de broer van Echn-Aton en de halfbroer van Nefertiti; hij was hogepriester in de tempel van Ptah bij Memphis in de Nijldelta, maar zijn vader, farao Amen-hotep III stelde Aton (de zon, het abstracte goddelijke) in de plaats van de traditionele goden zoals Amon en Ptah
In 1351 vC is Amen-hotep III vermoord door priesters van Amon, maar Echn-Aton zette de nieuwe cultus door

Bundel: Uit Heilige Boeken [1] 
Trefwoord: Afscheid:  
Trefwoord: Bijbel^ 
 

Gedicht 3798
Amsterdam, 2021-05-09

Kroonprins Thut-mosis (Mozes) wordt als baby in veiligheid gebracht in de tempel van Ptah bij Memphis in de Nijldelta
¬ē Om de macht van de Amon-priesters te breken, voert farao Amen-hotep III de monothe√Įstische eredienst van Aton in (de zon, het abstracte goddelijke), maar in 1351 vC wordt hij vermoord

Bundel: Uit Heilige Boeken [1] 
Trefwoord: Macht:  
Trefwoord: Bijbel^ 
 

Steeds verder reiken

mijn gedachten in het licht


van wijze woorden.


My thoughts reach furtherMeine Gedanken
and further in the bright light --strecken sich weiter im Licht --
of sensible words.von weisen Worten.

Gedicht H0709
Amsterdam, 2014-01-30

Bundel: Uit Heilige Boeken [1] 
Trefwoord: Schrijverschap 
 

Gedicht 3799
Amsterdam, 2021-05-09

Roeping van Mozes (Exodus 6)
Kroonprins Thut-mosis (Mozes) was de hogepriester in de tempel van Ptah (de Schepper) bij Memphis in de Nijldelta
¬ē Na de moord op hun vader zet Echn-Aton als farao de strijd tegen de Amon-priesters voort, en Mozes besluit om met de Hebreeuwse gastarbeiders en slaven terug te keren naar Kana√§n

Bundel: Uit Heilige Boeken [1] 
Trefwoord: Hoop 
Trefwoord: Bijbel^ 
 

Nachts schrik ik wakker, 's:

papa schreeuwt en mama huilt --


ik roep dat ik droom.


At night I wake up,Nachts wache ich auf,
Dad shouts and Mum is weeping --Papa schreit und Mama weint --
I cry: I'm dreaming!ich ruf: ich träume!

Gedicht S0092
Amsterdam, 2013-08-11

Bundel: Uit Heilige Boeken [1] 
Trefwoord: Angst: droom 
 

Gedicht 3800
Amsterdam, 2021-05-09

De dood van de eerstgeborenen (Exodus 11-12)
De Hebreeuwse gastarbeiders en slaven in de Nijldelta beschikten tijdens de hongersnood nog wel over vers voedsel, maar de Egyptenaren die niet tussen de velden woonden, waren volledig aangewezen op het graan dat in de schuren verontreinigd was door steekmuggen, steekvliegen, en sprinkhanen, misschien ook met moederkoren

Bundel: Uit Heilige Boeken [1] 
Trefwoord: Verhalen:  
Trefwoord: Bijbel^ 
 

Gedachten zijn vrij,

zingen de gevangenen --


van hun gedachten.


Thoughts are free, they singGedanken sind frei,
it out loud, the prisoners --singen die Gefangenen --
of their own free thoughts.ihrer Gedanken.

Gedicht S0407
Vaison-la-Romaine, 2016-10-09

De liedtekst "Die Gedanken sind frei" is gepubliceerd in 1780 en voor het eerst op muziek gezet in Bern, aan het begin van de 19de eeuw, en opgenomen in de "Lieder der Brienzer Mädchen". Bijna een eeuw later, in 1898, zette Gustav Mahler de tekst op muziek.
Bundel: Uit Heilige Boeken [1] 
Trefwoord: Vrijheid:  
 

Zywa Als ze een god van donder en vuur willen, dan krijgen ze die

We vertrokken op het goede moment
de toekomst lag open
verwanten ontvingen ons graag

Ze deelden de buit
en iedereen wist zeker wie
hen heeft geleid: de Vernietiger
uit hun schrijnende verleden

Dus ga ik de berg op
en ik blijf lang weg
om iets tastbaars te maken
als geschenk van hun god

Ik vertel hen
dat Hij Zich aan mij heeft laten zien
als een licht, feller dan de zon
verblindend voor wie zou kijken

het Allerhoogste
waarvan ik de hogepriester ben
met een halve naam in dienst
van de halve gelovigen die ik leid

want beter te verdragen
dan een open wond
is een halve waarheid

Gedicht 542
Amsterdam, 2015-12-30

Onder leiding van Mozes (Thut-mosis) trekken de remigranten door Hidjaz en Edom
God toont zich op de Horeb, in Tabuk, de noordelijke streek van Hidjaz, in een brandende doornstruik (Exodus 3:2), en op de Sina√Į in lichtflitsen (Exodus 19:16, 20:18) en een laaiend vuur (Exodus 19:18, 24:17)
El Sjaddai = God de Vernietiger

Bundel: Uit Heilige Boeken [1] 
Trefwoord: Godsdienst:  
Trefwoord: Bijbel^ 
 

Zywa Vrijgevochten

In magere jaren verlangen
wij knechten op het land
naar een gunstig teken

om terug te keren
naar een vrij bestaan
en het is gekomen

Donder en duisternis
De hoge heren honen
Dat komt er dus van!

Ze laten ons gaan
zonder vee, wij lachen
hen vierkant uit en blijven

zogenaamd
We pakken stiekem in
gaan 's nachts de dorpen door

vermoorden in elk huis een kind
en wijzen met de bloedmessen
goud en zilver aan

als ons loon van jaren
Na een snelle maaltijd vertrekken we
een lange karavaan van wagens en vee

We redden het tot de Rietzee
voor het leger komt en
het echte stenen gaat hagelen

Twijfelaars beginnen te jammeren

Gedicht 421
Vaison-la-Romaine, 2015-04-18

Uittocht onder leiding van Mozes (1440 vC)
Bundel: Uit Heilige Boeken [1] 
Trefwoord: Vrijheid: bevrijding 
Trefwoord: Bijbel^ 
 

Een waterwereld:

lage wolken regenen --


in hoge golven.


A world of water:Eine Wasserwelt:
clouds, heavy and low, raining --niedrige Wolken regnen --
into sky-high waves.auf hohen Wellen.

Gedicht H0293
Amsterdam, 2012-06-26

Bundel: Uit Heilige Boeken [1] 
Trefwoord: Aarde:  
 

Zywa Oeloe oeloe

Een bevrijding moet je doen
en je moet geluk hebben, zoals wij
wegtrekkend onder het teken
de rookpluim, een vuurkolom in de nacht
hopeloos klem raakten

tussen het leger en de scheidingszee
we werden bang, wilden niet sterven
en liepen door, het water stond laag
het viel bijna droog ¬Ė vooruit, verder
naar de overkant

Bij dageraad kwamen de strijdwagens
achter ons aan, de steile oever af
met ruiters en lansiers, opgetogen
ons te hebben ingehaald en belust
te moorden en te verkrachten

maar tot onze verbazing verraste
het water hen, een vloedgolf, snel
en hoger dan ooit, verzwolg hen
Mirjam nam de trommel
de vrouwen dansten en zongen

Oeloe oeloe oeloe oeloe
we leven! we leven!
we zijn ontsnapt!
na al die jaren
hebben we het gedaan!


Jozefs botten rammelden van blijdschap

Gedicht 422
Vaison-la-Romaine, 2015-04-18

Uittocht
Genesis 50:28, Exodus 13:19,21, 14:11, 15:20

Bundel: Uit Heilige Boeken [1] 
Trefwoord: Vrijheid: bevrijding 
Trefwoord: Bijbel^ 
 

Ik stond te praten

en lette niet op de bal --


tot hij mij raakte.


I was talking andIch redete und
didn't take notice of the ball --achtete nicht auf den Ball --
until it hit me.bis daß er mich schlug.

Gedicht H0004
Amsterdam, 2011-10-12

Bundel: Uit Heilige Boeken [1] 
Trefwoord: Aandacht: omgeving 
 

Gedicht 3767
Amsterdam, 2021-04-29

Het vaderschap betreffende Manasse en Efra√Įm is in de joodse overlevering toegedicht aan de Hebree√ęr Joeja (Jozef), om hem los te koppelen van zijn Egyptische positie als vader van Tieje en Eje
Koningin Tieje (Teje), 1398-1338, was gehuwd met Amen-hotep III (farao 1388-1351), die de Aton-eredienst invoerde; hun oudste zoon was kroonprins en hogepriester Thut-mosis (afgekort: Mozes)
Haar broer Eje, de koninklijke schrijver in de tempel van Karnak, was ongetwijfeld een van Hebreeuwse leden van de elite, die de Egyptische hi√ęrogliefen versimpelden om in hun eigen taal te kunnen schrijven; deze nieuwe schrijftekens waren het begin van het alfabet; hij werd de laatste farao van de 18de dynastie

Bundel: Uit Heilige Boeken [1] 
Trefwoord: Vrijheid:  
 

Voorzichtig raak ik

de hemel aan, en de zon --


Ze zijn van water.


I carefully touchIch ber√ľhre leicht
the sky, and the sun as well --den Himmel, und die Sonne --
They are just water.Sie sind aus Wasser.

Gedicht H0247
Amsterdam, 2012-02-09

Bundel: Uit Heilige Boeken [1] 
Trefwoord: Fantasie: verbeelding 
 

Zywa Meesterillusionist

Wonderen zijn een wonderlijk geloof
in een hogere macht, door de leiders
gevoed voor de bestwil van het volk

Er zijn hier nog ooggetuigen
onbekend met de waarheid
van andere getuigen

eerlijke mensen die ook
de ramp hebben overleefd
van de vulkaanuitbarsting

die Knossos bedolf en de vloot
aan stukken sloeg, maar
hun stem reikt niet ver

buiten de havensteden
niet tot in het land
waar herders dwalen

en boeren knielen
offerend aan de goden
van hun grootouders, gelovend

in eigen grote verhalen, slimme
combinaties van oude gebeurtenissen
en dierbare herinneringen

halve waarheden, geheeld
door wat weg te laten, wat toe
te dichten en de aandacht af te leiden

Dat is de traditie, geheiligd
door de meesterillusionist
die de leiders gezamenlijk zijn

Gedicht 426
Vaison-la-Romaine, 2015-04-19

Moses, Aäron, Jozua
Uitbarsting van de Thera op Santorini, ca. 1600 vC

Bundel: Uit Heilige Boeken [1] 
Trefwoord: Wonderen 
Trefwoord: Bijbel^ 
 

Het is ver reizen

voor je het oosten kunt zien --


als het avondland.


It's a long journeyEine Weltreise,
before you can see the east --bevor man den Osten sieht --
as the Occident.als das Abendland.

Gedicht H0593
Amsterdam, 2013-10-01

Bundel: Uit Heilige Boeken [1] 
Trefwoord: Reis 
 

Zywa Zandloper

Om het vee te laten grazen trek ik
van oase naar oase, zeulend

met een enorme zandloper
een toren op wielen, en ik tel

korrel na korrel
tot de tijd op zal zijn, ik tel

mijn moedeloosheid af:
wat zal ik dan hebben bereikt

als oude man? Alleen dat ik zelf
in de woestijn een zandloper ben

met korrels geluk: familie
enkele vrienden en de schoonheid

van de sterrenhemel, een beker
helder water, een veilige nacht

en soms het godsgeschenk
van een kwartel of wat honing

Gedicht 429
Vaison-la-Romaine, 2015-04-20

Uittocht (40 jaren in de woestijn)
Exodus en Numeri

Bundel: Uit Heilige Boeken [1] 
Trefwoord: Leven:  
Trefwoord: Bijbel^ 
 

Sporen van wielen,

gekomen en weer gegaan --


bijna verregend.


The tracks of the wheelsRillen von Rädern,
that came and then went again --gekommen und gegangen --
are almost rained out.schon fast verregnet.

Gedicht H0266
Grossdietwil, 2012-02-18

Bundel: Uit Heilige Boeken [1] 
Trefwoord: Tijdelijkheid 
 

Zywa De karavanen vertellen

Dit jaar vertellen de karavanen
   dat de Grote Koningin met grote eer
   begraven is, ach mama
   zonder mij

Dit jaar vertellen de karavanen
   dat de Zonnekoning ziek is
   zijn vrouw ook, en men fluistert

   dat de goden hen straffen
   dat zij maar mensen zijn
   dat iedereen weet wat er komt

   van inteelt, o broertje
   o mijn lieve zus, wat hard
   is jullie lot, de Zon staat te hoog

   te ver van onze familie, ook hier
   in het tussenland waar ik ben
   blijven steken met de repatrianten

Dit jaar vertellen de karavanen
   dat de Zon is verbannen
   uit de naam van de koning

   dat hij bleek en koortsig is, met een klomp-
   voet en de ruggengraat van een slang
   die zich vooruit duwt met een stok

   Mijn neefje ¬Ė ik ken je niet, men zegt
   dat je even mooi bent als Nefertiti was ¬Ė
   ik bid de hemel zich over jou te ontfermen

Dit jaar vertellen de karavanen
   dat de koningin-weduwe alleen nog
   haar grootvader heeft om mee te trouwen

   De koning van het noorden geeft geen antwoord
   op haar brief, haar verzoek om een man naast haar
   op de troon die niet te redden is

Gedicht 543
Amsterdam, 2015-12-31

1338 vC Koningin Tieje overlijdt; zij is de moeder van Mozes (Tuth-mosis)
1334 vC Zonnekoning Echn-Aton, de broer van Mozes, overlijdt
1330 vC Farao Tuth-ankh-Aton, de neef van Mozes, verandert zijn naam in Tuth-ankh-Amon; Nefertiti is hun halfzus
1323 vC Ankh-es-en-Amon, de vrouw van Tuth-ankh-Amon en de kleindochter van zus en broer Tieje en Eje, schrijft aan koning Sjoepieloelioema (Šuppiluliuma I) van Hatti: "Mijn man is gestorven en ik heb geen zoons. Van u wordt gezegd dat u veel zonen hebt. U zou mij een van uw zoons kunnen schenken als echtgenoot. Ik zou niet met een van mijn onderdanen willen trouwen."

Bundel: Uit Heilige Boeken [1] 
Trefwoord: Weemoed 
Trefwoord: Bijbel^ 
 

Ik beklim de berg,

stoot hijgend stoomwolken uit --


en boven fluit ik.


I climb the mountain,Die Bergbesteigung:
gasp and emit vapour clouds --ich stoße Dampfwolken aus --
on top I whistle.oben pfeife ich.

Gedicht H0719
Amsterdam, 2014-01-31

Bundel: Uit Heilige Boeken [1] 
Trefwoord: Wil 
 

Zywa De woorden (Doe het)

Onthoud alleen het goede, herhaal het
dag op dag, levenslang
Maak steeds een nieuw begin, doe het
grondig, vergeet oude gedachten
ga ze uit de weg om jezelf te redden

Dood ze als het niet anders kan
Je zonen, je broers en je buren
sla hen dood en laat hen liggen
voor gieren en hyena's
Het moet zo

Niet uit wreedheid, niet uit bloeddorst
maar omdat wat zij geloven niet bestaat
dus hun leven doet er niet toe
Jouw dolk veroordeelt hen niet
maar het voltrekt de Woorden

Lees ze, lees ze voor
Zaai vrees en gehoorzaamheid
Eeuwige straf
verwachten
is wijsheid! inzicht!

Gedicht 474
Amsterdam, 2015-09-30

Mozes brengt de Tien Woorden (Asèrèt hadibrot) vanaf de Horeb, waarna het volk door Tabuk trekt; Levieten vermoorden daar de ongelovigen van het volk (Exodus 32:25-28)
Syri√ę (ar-Raqqa in 2014)

Bundel: Uit Heilige Boeken [1] 
Trefwoord: Godsdienst:  
Trefwoord: Bijbel^ 
 

Zywa Met verhalen maken we een land

Met verhalen maken we een land
van losse dorpen, ballen we de jaren
samen in een godsbewijs van macht:

het oversteken van de grensrivier
de toegangsstad met trompetgeschal
voorgoed verwoest, het land schoon-
gewassen van hoog tot laag
in één veeg, als een eetbord

Met verhalen praat ik achteraf
mijzelf en het verleden goed
toekomstplannen inbegrepen

Dagelijks binden woorden ons
bijeen tot een natiestaat
Als we zwijgen, zou dat het einde zijn
ook als we zouden wagen
om de waarheid te vertellen

van de mensen die hier eerder woonden

Gedicht 476
Amsterdam, 2015-10-02

Intocht in Palestina onder leiding van Jozua
Numeri 6,21,24,31, Deuteronomium 34, Jozua 10-11, 2 Koningen 21:13
Isra√ęl sinds 1947

Bundel: Uit Heilige Boeken [1] 
Trefwoord: Verhalen:  
Trefwoord: Bijbel^ 
 

Blaffend jaagt de hond

passanten weg van het hek --


Wat heeft hij succes!


The dog barks passers-Der Hund jagt bellend
by away from the fencing --die Passanten vom Zaun weg --
It's a great success!Mit großem Erfolg!

Gedicht S0097
Amsterdam, 2013-09-27

Bundel: Uit Heilige Boeken [1] 
Trefwoord: Macht:  
 

Gedicht 3505
Amsterdam, 2021-02-22

Theocratie (een bundeling van wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht [Trias Politica])
De wetten en regels in de boeken Leviticus, Deuteronomium en een deel van Numeri beslaan tezamen 40% van de Thor√°
Thor√° = Onderwijzing (leer, wet)

Bundel: Uit Heilige Boeken [1] 
Trefwoord: Godsdienst:  
 

Mensen herhalen

de verhalen uit hun jeugd --


kinderverhalen.


People just repeatMenschen sagen nach
the stories from their childhood --was ihnen erzählt wurde --
the children's stories.Kindergeschichten.

Gedicht H0394
Amsterdam, 2012-11-30

Bundel: Uit Heilige Boeken [1] 
Trefwoord: Verhalen:  
 

Gedicht 3779
Amsterdam, 2021-05-02

De Exodus is van iedereen
Bundel: Uit Heilige Boeken [1] 
Trefwoord: Verhalen:  
Trefwoord: Bijbel^ 
 

Sinds vader dood is,

zijn wij hechter met elkaar --


toch een familie.


Since father is dead,Vater starb, seitdem
we're closer to each other --sind wir uns näher, ja, doch --
family indeed.eine Familie.

Gedicht H1565
Amsterdam, 2016-10-22

Bundel: Uit Heilige Boeken [1] 
Trefwoord: Familie: broers, zussen 
 

Gedicht 3500
Amsterdam, 2021-02-21

Exodus 32:25-28
Bundel: Uit Heilige Boeken [1] 
Trefwoord: Paradijs 
 

De kale bergen

zijn koud, onherbergzaam, wind --


streelt de marmotten.


The bald mountains areDie kahle Berge
cold and inhospitable --sind kalt und unwirtlich, Wind --
wind strokes the groundhogs.streichelt Murmeltiere.

Gedicht H0230
De Cocksdorp, 2012-02-03

Bundel: Uit Heilige Boeken [1] 
Trefwoord: Wind 
 

Zywa Betover

Betovergrootoma, waarom
gingen jullie weg uit het waterland?
Was er te weinig plaats voor jullie

vee tussen de volle akkers?
Wat waren jouw dromen? Dun
zijn de mijne, als doorschijnend dons

Mijn bed is hard, ik sjouw
water en brandhout
en de mannen moeten zo nodig

op strooptocht, er kookt onrust
in het bloed van mijn zonen
Als ze maar heelhuids thuiskomen

met een gram goud voor het gevaar
van de belofte van het land
waaruit honger jullie verdreef

De glans van hun zwaarden
geronnen, dikke muren bedwongen
steden en koningen, wie weet

dat het struiken waren, grotten
en hutten, dorpshoofden, de buit
wat vee en een paar meisjes

Geen land van koeien en tulpen
waar het gras altijd groen is en zoet
de honing van de jonge jaren

toen je woonde in het paradijs

Gedicht 478
Amsterdam, 2015-10-04

Denkend aan Sarai, die van Ur aan de Eufraat, via het noordelijke Tweestromenland, naar Gosen aan de Nijl ging, de drie paradijselijke streken voor nomaden
Trektocht door Edom, onder leiding van Jozua

Bundel: Uit Heilige Boeken [1] 
Trefwoord: Leven: overleven 
Trefwoord: Bijbel^ 
 

Mensen vieren het

leven, de tafel gedekt --


met hun verhalen.


People celebrateDie Menschen feiern
life, around a large table --das Leben, an einem Tisch --
set with their stories.voller Geschichten.

Gedicht H2736
Amsterdam, 2020-06-19

Bundel: Uit Heilige Boeken [1] 
Trefwoord: Samen: sociaal 
 

In het mensenweb

waaieren mijn woorden uit --


met al hun echo's.


My words swarm aroundIm Web von Menschen
throughout the web of people --schwermen meine Worte aus --
with all their echos.mit ihren Echos.

Gedicht H0474
Amsterdam, 2013-06-21

Bundel: Uit Heilige Boeken [1] 
Trefwoord: Samen: verbonden 
 

Zywa Het Beloofde Land

Niet in een getto, woestenij of krottenstad
geboren zijn is een feit, geen gunst:

niemand hoeft mij te vermanen
omdat ik niet zelf de akker ontgon
de wegen niet plaveide en fruit eet
van bomen die ik niet heb geplant

Wel in een getto woestenij of krottenstad
geboren zijn is een feit, geen schuld:

niemand hoeft mij te vermanen
omdat ik hierheen ben gekomen
over wegen die ik niet plaveide
om op andermans akker te werken

en mee te eten van de vruchten
van bomen die ik niet heb geplant

Gedicht 682
Amsterdam, 2016-06-11

Joshua 24:13
Bundel: Uit Heilige Boeken [1] 
Trefwoord: Vreemden: gast 
Trefwoord: Bijbel^ 
 

Mijn huis, verwaarloosd.

Vol spijt hoor ik de scheuren --


kreunen en zuchten.


Dilapidated:Mein Haus, verfallen.
my house, I'm sorry to hear --Es tut mir leid, ich höre --
the cracks moan and sigh.die Risse seufzen.

Gedicht S0041
Amsterdam, 2012-02-09

Bundel: Uit Heilige Boeken [1] 
Trefwoord: Spijt 
 

Zywa De profeet

God heeft weer eens medelijden
met de mensen, en met al hun vee

Daar sta ik dan, profeet
van onheil dat niet komt

profeet van een god die niet wil
gedefinieerd zijn

door ongelovigen
hun schuld en straf

Ka√Įn, Sodom, Niniv√©
de rondtrekkende mannen

met vrouwen die verlangen
naar een huis met een tuin

Hun schuld, hun schuld
de grote schuld

van hun oordeel, de kruisen
van hun daden en hun wegkijken

Schuld die je niet kunt verkopen
voor wat geld, noch voor een waarheid

met een verlossing en troost
voor hen die God mag

Gedicht 1720
Amsterdam, 2018-04-20

Jona, 8ste eeuw vC
Bundel: Uit Heilige Boeken [1] 
Trefwoord: Ethiek: karma 
Trefwoord: Bijbel^ 
 

Zywa Luisteren naar strenge mannen

Het zijn strenge mannen, die geloven
dat het verleden belangrijk is
Ze krijgen wat toegestopt
om te offeren op de feesten
en verhalen te vertellen

die ze verfraaien
voor de mensen die betalen
Zo gaat het

Wat gewoon is, moet bijzonder zijn
wat machtig is, almachtig
wat geluk of pech is, voorzienigheid
Ze houden niet van grillig toeval
dus bundelen ze de krachten

van het lot tot één grote Kracht
zo onbegrijpelijk groot
dat er geen naam voor is

Een naam is maar een naam
te klein, en te verleidelijk
om hem te roepen
en te geloven in een oproepbare Kracht
in plaats van te luisteren

In een omgekeerde wereld
geven de mensen vermetel
namen aan het Naamloze

Gedicht 1788
Amsterdam, 2018-06-08

God is naamloos en de namen van Jozua en Jezus zijn niet meer bekend; ze worden aangeduid met hun titel: Redding
Bundel: Uit Heilige Boeken [1] 
Trefwoord: Verhalen: verbondenheid 
 

In licht en warmte

bloeit alles op, je aandacht --


is als zonneschijn.


Everything blossomsAlles bl√ľht in Licht
in light and heat, attention --und Wärme, die Beachtung --
is just like sunshine.ist wie Sonnenschein.

Gedicht H2930
Amsterdam, 2021-04-03

Bundel: Uit Heilige Boeken [1] 
Trefwoord: Aandacht:  
 

Luister naar mijn hart,

het is een gebroken hart --


Kun je dat horen?


Listen to my heart,Bitte, hör mein Herz,
I'm afraid it is broken --leider ist es gebrochen --
Are you hearing this?Kannst du das hören?

Gedicht S0093
Amsterdam, 2013-08-11

Bundel: Uit Heilige Boeken [1] 
Trefwoord: Verdriet:  
 

Zywa De Hel

Er zijn twee Hellen
buiten de muren
ginds bij de bron

Daar gingen kinderen door het vuur
voor hun ouders, wetend en bang
het einde niet te kunnen halen

geofferd als het dierbaarste
dat een mens kan geven
aan zijn koninklijke god

En op de bloedakker bij de engte
vochten de opstandelingen
zich dood voor hun nieuwe koning

zich vastklampend
aan de eerste stralen van de zon
terwijl het licht in hun ogen verflauwde

en hun bloed het water
van de bron verbitterde
voor ieder die het wist

Gedicht 1725
Amsterdam, 2018-04-23

MLK = Moloch = Koning, de god (Lev. 18:21, 20:1,3,4, 2 Kon.17:17, 23:10, Jeremia 32:35)
MLK = Malchus = Koning, de koning der Joden (Johannes 18:10)
Dal van Hinnom = Ge-Hinnom = Gehenna = Hel (Matte√ľs 5:21-23), vanaf de bron Ein Rogel naar het westen; in dit dal stond de Tofet (van Tefet = brandstapel), waar kinderen geofferd werden
De Bloedakker (Matte√ľs 27:8) is de westelijke helling van rode klei in het dal van de Kidron, ten noorden van de bron Ein Rogel

Bundel: Uit Heilige Boeken [1] 
Trefwoord: Godsdienst: wreedheid 
Trefwoord: Bijbel^ 
 

Een stip op de bast:

zonde, een gezonde boom --


is productiehout.


A mark on the bark:Kreuz auf der Rinde:
too bad, such a healthy tree --schade, ein gesunder Baum --
is production wood.ist Produktionsholz.

Gedicht S0710
Amsterdam, 2018-05-14

Bundel: Uit Heilige Boeken [1] 
Trefwoord: Consumeren 
 

Mijn ouders zijn thuis,

altijd zijn ze thuis, bij mij --


kloppend in mijn hart.


My parents are home,Meine Eltern sind
they are always home, with me --immer zu Hause, mit mir --
beating in my heart.in meinem Herzen.

Gedicht H0115
Julianadorp, 2011-12-25

Bundel: Uit Heilige Boeken [1] 
Trefwoord: Ouders: familieband 
 

Zywa Het Huis

Ik snuif de oude geur op, de heiligheid
van wierook en gordijnen, geheimzinnig
zacht kaarslicht en daarachter de belofte

van kracht, wonderen en geluk

Steen voor steen, doek voor doek
hebben we het Huis hersteld
acht dagen lang brandde de olie

van kracht, wonderen en geluk

Hiervoor hebben we gestreden
zijn we jarenlang verslagen
wonnen we met zeven armen

van kracht, wonderen en geluk

Gedicht 475
Amsterdam, 2015-10-01

Makkabee√ęn (Jeruzalem in 164 vC)
1 Makk. 6:51-52, 4:36
Chanoeka (Inwijding van de tempel)

Bundel: Uit Heilige Boeken [1] 
Trefwoord: Traditie 
Trefwoord: Bijbel^ 
 

Zywa
     Bundel:   Uit Heilige Boeken [1]
GroepDuitsEngels5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto