De toekomst herhaalt

het verleden als buren --


weggejaagd worden.


The future repeatsDie Zukunft ist wie
the past when citizens chase --Vergangenheit, wenn Nachbarn --
their neighbours away.vertrieben werden.

Gedicht S2005
Amsterdam, 2023-11-17

Trefwoord: Naasten: buren 
Trefwoord: Verdraagzaamheid 
 


Zywa Regenboog

Niemand lette erop
tot het water over de bergrug heen
het meer in stroomde
Het regende de hele zomer
een dichte grijze lucht-

zee stortte zich
als een wereldoceaan
over de aarde, een dik vel
beukend hout kwam boven
drijven, let niet op de dieren

Kijk niet of er mensen bij zijn
je weet het wel
de oude wereld
borrelt nog een beetje op
uit de verdronken bomen

Het water rekt zich uit
en spant een gladde spiegel
onder de hemel en de regenboog
Mijn boot drijft
tot hij strandt

Gedicht 212
Amsterdam, 2014-03-02

Boog (Ton BruynĆØl) - 1966
Compositie "Arc", voor orgel en 4 klanksporen, uitgevoerd in het Orgelpark op zondag 2 maart 2014
Turkije (Zwarte Zee, Ararat 6300-6200 vC)
Noach

Trefwoord: Leven: overleven (inspanning) 
Trefwoord: Turkiye 
Componist: Bruynel, Ton 
 


Morgens openen, 's

we de dag met de sleutel --


Waartoe wij bestaan.


In the morning weMorgens erƶffnen
open the day with the key --wir den Tag mit dem SchlĆ¼ssel --
What our life is for.Wozu wir da sind.

Gedicht H3687
Amsterdam, 2023-01-29

Ochtendgebed / Antroposofische Ochtendspreuk (Rudolf Steiner)
Schoolcatechismus: Waartoe zijn wij op aarde? Wij zijn op aarde om God te dienen en daardoor hier en in het hiernamaals gelukkig te zijn.

Trefwoord: Toekomst: richting 
Eerbetuiging: Steiner, Rudolf 
 


Zywa Opening

Buiten is de aarde, het leven
van longen, harten en benen
Buiten ervaren we het wonder
van alles om ons heen
Buiten beleven we het wonder
wie we zijn

Binnen is de hemel, de scheppende ziel
van ons leven met elkaar
Binnen ontplooien we ons
en geven we het beste
Binnen staan we open
voor wat de wereld biedt

Open laat ik
buiten naar binnen en
binnen naar buiten
stromen
Open ontvang ik
en geef ik mijzelf

Gedicht 5072
Amsterdam, 2023-01-29

"Genesis" ("Beresjiet")
"Morgenspruch fĆ¼r die Klassen 5-12" ("Ochtendspreuk voor de 5de-12de klas", 7 september 1919, Rudolf Steiner)

Trefwoord: Leven: ervaren 
Trefwoord: Reiki 
Eerbetuiging: Steiner, Rudolf 
 


De boer overziet

het land, het vee en de wind --


en het vele werk.


The farmer watchesDer Bauer Ć¼ber-
the land, the livestock, the wind --schaut das Land, das Vieh, den Wind --
the amount of work.

Gedicht H0211
Amsterdam, 2012-02-12

Trefwoord: Economie 
 


Zywa De rentmeesters

Niemand leeft voor zichzelf
zingen we op begrafenissen
We leven voor elkaar, de anderen
leven voor ons en werken voor ons

behalve de rentmeesters
die rijkdom vergaren
omdat ze willen geloven
dat dat het beste is, en omdat

niemand kan begrijpen
dat de schepping uit het niets
alles is, het heelal met de aarde
en de mensheid als dienaar

van de gewassen, eerst in Eden
daarna erbuiten, en dan
de tweede verdrijving, uit de stad
waar ze samenwerkten

verdreven naar alle streken
om God wereldwijd te eren
met landbouw, alsof de aarde
zonder dat niet goed genoeg zou zijn

Gedicht 4882
Amsterdam, 2022-12-07

Lied "Niemand leeft voor zichzelf" (tekst Huub Oosterhuis), voor de begrafenis van bisschop Wim Bekkers op 14 mei 1966)
Lukas 16:1-8 Gelijkenis van de rijke rentmeester die de schuldenaars helpt
Dienaar: Genesis 2:5,15, 3:23 De mens moet de aarde bewerken, eerst in de hof van Eden, daarna erbuiten
Samenwerken: Genesis 11:1,4 De mensen willen samenblijven, daarom bouwen ze een stad met een citadel
Verdreven: Genesis 11:9 De mensen worden uit hun stad verdreven om de gehele aarde te gaan bewerken

Trefwoord: Samen: arbeid / kantoor 
Trefwoord: Bijbel 
 


De boom in kijken:

kan ik zo hoog klimmen, daar --


waar de vlieger zit?


Looking at the tree:In den Baum schauen:
can I climb that high, up there --kann ich so hoch klettern, da --
where the kite is stuck?wo der Drachen ist?

Gedicht H0496
Winschoten, 2013-07-06

Trefwoord: Verstand: schatten 
 


Zywa De eerste mensen

Mannen zijn voorzichtig
ze versmaden liever hun kansen

dan te vertrouwen op hun neus, maar
tot een hapje zijn ze wel te verleiden

als je aandringt en
er zelf niet ziek van geworden bent

Inderdaad, het is begonnen
met de beroemde appel, een vijg

Na de eerste wilde ook hij meer
We leerden

door het gebladerte heen te kijken
te onthouden waar de bomen staan

en hoe er te komen, te ruiken
waar het fruit rijp is

We stonden vroeger op dan de anderen
en vertrokken in het maanlicht

om net iets verder weg de eersten
te zijn en de buit te bemachtigen

We groeiden in ons hoofd
en werden mens

Gedicht 4518
Amsterdam, 2022-06-10

Inaugurele rede van Karline Janmaat op 10 juni in Leiden: met het ontstaan van bedektzadige planten evolueerde primaten tot mens
De boom van de kennis van goed (nuttig) en slecht (nadelig): Genesis 2:9,17

Trefwoord: Hersenen / Brein 
 


Het meisje legt uit

aan haar oma, hoe het zit --


met de voortplanting.


The little girl tellsDas MƤdchen erklƤrt
her grandmother everything --ihrer Oma, wie es ist --
about conception.mit der Fortpflanzung.

Gedicht H0263
Trein Amsterdam-Basel, 2012-02-17

Trefwoord: Kennis: verwerven 
 


Zywa Een rib uit zijn lijf

Het is een verkeerd verhaal
een lokaal verhaal van vrouw en vrouwer
dat de wereld heeft overwoekerd
Alleen in het oosten

bleef vrouwen en mannen
de culturele leugen bespaard
dat de vrouw een gat is
in de borst van de man

hem steeds weer een rib kost
arme man, eerst door God
daarna met zeven paarden
uit de klei getrokken

Ik stap uit zijn fantasie
van mannin, het droombeeld
dat een vrouw moet spelen
om bekeken, niet gezien

te worden, een mann-eke
een beetje fee, een beetje hoer
soms een muze voor zijn ziel
en de moeder van zijn kinderen

Gedicht 4892
Amsterdam, 2022-12-18

(Genesis 2:23) Ish-sha werd gevormd uit Ish, Mann-in uit Man
Evolutionair gezien kun je beter zeggen: Vrouw en Vrouw-er (mannelijke vrouw), of Mens en Mens-er
Gelijkwaardige namen zijn het beste: vrouw en man
Mann-eke = "kleine man", een kleermakers-pop >> Mannequin
Fee en hoer zijn de twee woorden waarvan geen mannelijke woordvorm bestaat

Trefwoord: Gelijkheid: ongelijkheid 
Trefwoord: Bijbel 
 


We leerden elkaar

goed kennen door te praten --


over de jongens.


We got to know eachWir lernten uns gut
other well, talking a lot --kennen, meist im Geplauder --
about all the boys.Ć¼ber alle Jungs.

Gedicht H0241
Amsterdam, 2012-03-10

Trefwoord: Vriendschap: gesprekken 
 


Zywa Klei, ribben en bloed

Lilith was net als hij -
uit de klei, niet zo volgzaam
als ik; ze heeft hem verlaten

Ze zwerft liever rond
over de wereld, verleidt
's avonds mannen en berooft

gezinnen van hun baby's
zeggen de boze tongen
die iedereen zwartmaken

die niet in hun regels past
Het klopt dat ze in bomen woont
als een slang, ik sprak haar een keer

tenminste, ik denk dat zij het was
die mij prees om mijn verstand
en me wees op de rijpe vruchten

Met Adam kreeg ik twee kinderen
rib uit zijn ribben, bloed van mijn bloed
De derde is er later bij verzonnen

door de valse tongen
die alles witmaken
wat niet in hun regels past

Gedicht 4521
Amsterdam, 2022-06-12

KaĆÆn, de oudste, werd door zijn nakomelingen Set genoemd, om te verbloemen dat hij een moord heeft gepleegd
Trefwoord: Verhalen: (on)waarheid 
Trefwoord: Bijbel 
 


Met paneerhanden

proeven kinderen de taart --


van zand en wat zee.


With their breadcrumb handsDie Kinder kosten
children taste the cake of sand --den frischen Kuchen aus Sand --
and a little sea.und ein wenig Meer.

Gedicht H0352
Amsterdam, 2012-09-14

Trefwoord: Spelen: leren 
 


Zywa De zegen van ongehoorzame onvolwassenheid

Als het met God te maken heeft
wordt het altijd ingewikkeld
want het verstand
geeft zich niet gauw gewonnen
en wil zijn logica behouden

zoekend naar elk begin, redenerend
vanaf een volmaakte schepping
naar de bekende wereld
met sterke neigingen
tot genotzucht en nieuwsgierigheid

Terwille van de moraal
schiep God de onvolwassenheid
van menselijk ongeduld
en onverstandig zijn
om verstandig te worden

Adam en Eva waren de eerste
kinderen die volwassen werden en
beseften dat het leven niet zo volmaakt
is met ziektes, veroudering en dood
En dat viel hen tegen

Gedicht 4908
Amsterdam, 2023-01-02

Trefwoord: Ethiek: praktijk 
Trefwoord: Volwassenheid 
 


Ik zucht van zorgen,

ik denk aan niets anders meer:


ik heb ze -- bedacht!


I sigh with worry,Ich habe Sorgen,
I keep thinking about it:ich denke stƤndig daran:
I have it -- thought up!ich hab sie Ā– erdacht!

Gedicht S0113
Amsterdam, 2014-01-12

Trefwoord: Nadenken (piekeren) 
 


Zywa Nuttig of Nadelig

Kleine kinderen eten
van de levensboom
Ze hebben nog niet gehoord
dat er ook andere bomen zijn

maar zodra ze dat te weten komen
willen ze die vruchten proeven
voorzichtig, desnoods flink zijn
en met een vies gezicht doorbijten

Ze stappen over op het nieuwe
dieet en gaan beseffen
dat het leven niet eeuwig is
en niet zo zorgeloos als het leek

Steeds moet er gekozen worden
tussen nuttig en nadelig, moet er
een wereld geschapen worden
zoals God dat deed

omdat je het wilt en kunt
omdat je weet en uitvindt
hoe het moet, slimmer
dan het slimste dier

Gedicht 4885
Amsterdam, 2022-12-11

Niet eeuwig en niet zo zorgeloos: Genesis 3:19
Gaan beseffen: goed (nuttig) en slecht (nadelig - een praktische kwalificatie, niet het ethische begrip 'kwaad') onderscheiden (Genesis 3:5,22)
Zoals God Genesis 1:26-27, 3:5,22
Slimste dier: Genesis 3:1
Studie "Words become Worlds" ("Woorden worden werelden", 1994, Ellen van Wolde): Ā§ 2 en 3, separaat gepubliceerd in 1989

Trefwoord: Verstand: onderscheid 
Trefwoord: Bijbel 
 


In mij, mijn Tempel

van Vreugde klinken helder


schalen levenspijn.


Clearly resoundingKlartƶne in mir,
in me, my Temple of Joy:meinem Tempel der Freude:
the bells of life's pains.Schalen des Schmerzes.

Gedicht H2741
Amsterdam, 2020-06-20

Dule si (Tempel van de Vreugde der Alleenstaanden, in Tianjin, gewijd aan Guanyin, gebouwd in 984)
Trefwoord: Vreugde 
Opgedragen aan: Maria Godschalk 
 


Zywa Paradijskinderen

Jonge mensen zijn slechte denkers
Je moet hen eerst te eten geven

van de vruchten van die ene
speciale boom van de kennis

wat nuttig en nadelig is
voor ze iets weten

en zodra ze dat snappen
begrijpen ze

dat het zo moet zijn
als je geen paradijskind wilt blijven

voor wie alles klaar moet staan
in een wereld zonder gevaren

Wat daar nadelig voor is, is goed
voor de mensheid, al is het jammer

dat veel volwassenen niet blijven eten
van de vruchten van die boom

Gedicht 1224
Amsterdam, 2017-03-15

Genesis 2:9,17
Boom van de kennis van goed (nuttig) en slecht (nadelig - een praktische kwalificatie, niet het ethische begrip 'kwaad')

Trefwoord: Kennis: verwerven 
Trefwoord: Bijbel 
 


De zon gaat onder

en komt weer op, eindeloos --


leefde ik, als kind.


The sun goes down andDie Sonne kommt auf
comes up again, endlessly --und sie geht unter, endlos --
I lived, as a child.lebte ich, als Kind.

Gedicht S0064
Amsterdam, 2012-06-17

Trefwoord: Tijd: eeuwigheid 
 


Zywa We volgden de rivier

Adam tekende het uit
in het zand: de rivier
stroomt naar het midden

van de dag, ertegenover
liggen de bergen vast
op hun plaats

al lijken ze te zweven
als wolken waar de wind
geen vat op heeft

We volgden de rivier
Het leven werd zwaarder
met zorgen om de kinderen

en de kleinkinderen
Ik had het niet willen missen
Alleen Abel, ach Abel

die zo hoogmoedig was
om onnadenkend te geloven
dat hij het beter wist

Gedicht 4522
Amsterdam, 2022-06-12

Trefwoord: Leven: loop (onderweg) 
Trefwoord: Bijbel 
 


Veel mensen denken

een hemel te verdienen --


Ze zijn betweters.


A lot of peopleViele denken, sie
think they deserve a heaven --haben den Himmel verdient --
They are know-it-all's.Die Besserwisser.

Gedicht S1884
Amsterdam, 2023-08-25

Trefwoord: Hoogmoed / Trots 
 


Zywa Abel de braverik

Abel, de braverik
kwam niet thuis slapen
Hij achtte zich beter

en bleef liever alleen
bij de dieren in het veld
met de honden als oppas

want alles moest zijn zoals toen
in het paradijs, die streek
van de verhalen

waar hij steeds weer om vroeg

Alles van ons leven wilde hij weten
het rondtrekken, de bessen
noten, geiten en koeien

En hij had een trucje
om witte rook te maken
Daarmee bespotte hij zijn broer

Ook Adam en mij verweet hij
KaĆÆn's behoefte aan gemak
Hij tergde hem, lokte hem uit

Gedicht 4523
Amsterdam, 2022-06-12

Trefwoord: Hoogmoed / Trots 
Trefwoord: Bijbel 
 


We kennen elkaar,

we weten wat we willen --


weten en wat niet.


We know each other,Wir kennen uns doch,
we clearly know what we want --wir wissen, was wir wissen --
to know, and what not.wollen und was nicht.

Gedicht S0216
Amsterdam, 2014-05-29

Trefwoord: Communicatie: half(slachtig) 
 


Zywa Gevecht in Rivierenland (Gedroomde zoon)

Jij bent mijn oudere ik
gestopt met dromen, papa
Jij wilt blijven
rondtrekken
je wilt een nieuw land
om er rond te trekken

Je wilt niet verder kijken
Je wilt verder kijken
en niet blijven
in het nieuwe land
het Beloofde Land
Samen twijfelen we

worstelen we
om de betekenis
van de belofte
Jij, jouw gedroomde zoon
en ik, er valt niet te praten
met dat fantoom

In gedachten neem ik hem mee
ergens het veld in
om voorgoed
met hem af te rekenen
voor we opbreken
en weer op pad gaan

Gedicht 5368
Amsterdam, 2023-11-07

KaĆÆn en Adam
Rivierenland: Mesopotamiƫ
Fantoom: zie ook gedicht 4895. Moeder Aarde "Abel is van bordkarton, een decor- / stuk voor de eerstgeborene / Hij zegt niets, hij volgt // en wordt vermoord / om aan KaĆÆn, de stamvader / van de mensen een reden te geven // om de wijde wereld in te trekken / Daar is de mens voor geschapen: / de aarde moet bewerkt worden //"
Veld: "Maar KaĆÆn zei tot zijn broeder Abel: 'Laten wij het veld ingaan'. Toen zij nu in het veld waren, stond KaĆÆn tegen zijn broeder Abel op en doodde hem." (Genesis 4:8)
Studie: "Words become Worlds" ("Woorden worden werelden", 1994, Ellen van Wolde); Ā§ 4 is gelijk aan de publicatie "The Study of Cain and Abel. A Narrative Study" (1991, "Studie van KaĆÆn en Abel. Een verhalend onderzoek")

Trefwoord: Ouders: vader(schap) 
Trefwoord: Bijbel 
 


Mogelijkheden,

illusies: het ongemak --


dat het anders kan.


Possibilities,Mƶglichkeiten und
illusions - the discomfort:Illusionen - das Ɯbel:
there are other ways.es kƶnnte anders.

Gedicht S1942
Amsterdam, 2023-10-04

Trefwoord: Verandering: pijn 
Trefwoord: Geweten 
 


Zywa Moeder Aarde

Abel is van bordkarton, een decor-
stuk voor de eerstgeborene
Hij zegt niets, hij volgt

en wordt vermoord
om aan KaĆÆn, de stamvader
van de mensen een reden te geven

om de wijde wereld in te trekken
Daar is de mens voor geschapen:
de aarde moet bewerkt worden

om ieder van ons te voeden
Zij is onze eerste moeder
ze mag niet bloeden

voor onze daden, als wij
haar natuur verkrachten
zullen we te gronde gaan

levensecht sterven, niet als personages
in andermans verhaal, een ander
zal er dan niet meer zijn

Gedicht 4895
Amsterdam, 2022-12-25

Abel: Genesis 4:8
KaĆÆn: Genesis 4:1
Heel de aarde moet bewerkt worden: Genesis 2:5, 3:23, 4:1, 9:19 Bloeden: Genesis 4:10-12
Studie "Words become Worlds" ("Woorden worden werelden", 1994, Ellen van Wolde): Ā§ 4 is gelijk aan de publicatie "The Study of Cain and Abel. A Narrative Study" (1991, "Studie van KaĆÆn en Abel. Een verhalend onderzoek")

Trefwoord: Aarde: moeder 
Trefwoord: Bijbel 
 


Om het groene land

slaan we een hek, met een poort --


naar onze oogsten.


Around the green landUm das grĆ¼ne Land
we drive a fence, with a gate --einen Zaun, mit einem Tor --
to future harvests.zu vielen Ernte.

Gedicht H3304
Amsterdam, 2022-05-23

Trefwoord: Cultuur: kunde 
 


Zywa Schepper Set

Je naam veranderen
na een schandaal, het werkt
met de tijd

KaĆÆn kon alles
hij maakte gereedschap
kweekte bonen en grassen
met eetbare zaden en
van leem bouwde hij een huis

Hij schiep wat hij bedacht
maar wie wil het nu nog weten?
Zijn naam is zwart gemaakt

dus moesten de kleinkinderen
hem wel loochenen, nee
hun grootvader was Set
de enige echte
zoon van Adam en Eva

die kanaaltjes groef
en ledikanten maakte
die schiep wat hij bedacht

Gedicht 4524
Amsterdam, 2022-06-12

Het verhaal van de zondvloed loste het afstammingsprobleem op. Lamech en zijn familie overleefden, terwijl Lamach en zijn familie verdronken.
Set >> Enos >>>> Jered >> H >> Metusalem >> Lamech
KaĆÆn >> Henoch >> Irad >> M >> MetusaĆ«l >> Lamach

Trefwoord: Cultuur: leefwijze 
Trefwoord: Bijbel 
 


Dank je, poes, je krijgt

jouw mereloffer terug --


Zo gul zijn goden.


Thank you, cat, you getDie Katze kriegt ihr
your blackbird offering back --Spatz-Opfer zurĆ¼ck, als Gott --
Gods are generous.bin ich groƟzĆ¼gig.

Gedicht H0333
Amsterdam, 2012-08-07

Trefwoord: Godsdienst: almacht 
 


Zywa KaĆÆn's teken

De oudste zonen tellen
als oudvaders vanaf Adam
Set en Enos tot aan Methusalem

KaĆÆn is een ander verhaal
uit een tijd dat er meer mensen waren
meer vrouwen om te trouwen

Het is het verhaal van het offer
dat werd afgewezen
alsof God niet bestond

zodat KaĆÆn zijn geloof verloor
en daar om rouwde
en God kreeg spijt

zodat Hij verbood om hem
en andere ongelovigen te doden
een mens mag je niet doden

hakte Mozes uit in twee stenen
die hij meteen kapot smeet
om het volk een les te leren

met de ziedende moord
op 3000 man, het bloed kleeft
voor altijd aan de priesters

maar het was hun goed recht
want God wilde het
zelf doen

Gedicht 1727
Amsterdam, 2018-04-24

De naam Abel is verwant aan ablu (zoon) en abal (rouw)
Trefwoord: Dood: doden 
Trefwoord: Bijbel 
 


Een waterwereld:

lage wolken regenen --


in hoge golven.


A world of water:Eine Wasserwelt:
clouds, heavy and low, raining --niedrige Wolken regnen --
into sky-high waves.auf hohen Wellen.

Gedicht H0291
Amsterdam, 2012-06-26

Trefwoord: Zee 
 


Wat nieuw is, is oud,

omdat het zich herinnert --


wat er is geweest.


What is new is old,Was neu ist, ist alt,
because it does remember --indem es sich erinnert --
what has been before.was gewesen ist.

Gedicht H0420
Amsterdam, 2013-03-02

Trefwoord: Evolutie 
 


Zywa Bloedkoffertjes

De grote boot, zijn buik vol kleur-
lichamen, uitgevaren naar de wolken
beweegt niet meer
om de hoge berg
die omlaag begint te groeien

Als een zaaddoos springt hij open
bevrucht de hellingen met bloed
uit de oude wereld, met codes
van het geheim van het leven
vers geschreven

die op reis gaan over de aarde
als kleine arken, zwemarken
kruip-, loop- en vliegarken
bloedkoffertjes
vol voorgeschiedenis

van de wereld
de echte wereld
niet de ware
die de mensen
zouden scheppen

Gedicht 390
Amsterdam, 2015-04-04

Ark van Noach
Genesis 8:4-5
Kleurlichamen: chromosomen

Trefwoord: Evolutie 
Trefwoord: Bijbel 
 


Het is plechtig mis

met de wereld, het zangkoor --


draagt zwarte maskers.


It's solemny wrongDie Welt ist ernsthaft
with the world, the choir members --verkehrt, denn der Chor tritt auf --
are wearing black masks.mit schwarzen Masken.

Gedicht S1274
Egmond aan Zee, 2021-10-27

Trefwoord: Angst: voor ziekte 
Trefwoord: Covid-19 
 


Zywa De berusting van God

Mensen mishandelen en twisten
en dat was niet voorzien -
een ongewenst gevolg
van hun zelfstandigheid

Natuurlijk kan God zich bedenken

Weg met de schepping
weg met de scheiding van de wateren
in de hemel en op aarde:
een zondvloed, en zand erover!

Nog een keer: ander plan!
Vooruit, een nieuw begin
een redding en de berusting
dat er nu eenmaal kwaad is

in de mens, maar verzacht
door de nieuwe stamvader
die belooft zich goed te gedragen
en voor de aarde en de mensen

zorgzaam te zijn

Gedicht 4886
Amsterdam, 2022-12-11

Morele slechtheid: Genesis 6:5,11-13
Zich bedenken: Genesis 6:6-7,13
Zich de tweede keer bedenken: Genesis 6:8-9, 8:21
Nieuwe stamvader: Noach
Studie "Words become Worlds" ("Woorden worden werelden", 1994, Ellen van Wolde): Ā§ 6, een uitgebreide versie van de publicatie "Noah and God in the Story of the Flood" (1991, "Noach en God in het verhaal van de zondvloed")

Trefwoord: Ethiek: ondeugden 
Trefwoord: Bijbel 
 


Geen vijanden meer,

zo oud is de kasteelburcht --


Welkom, iedereen!


No more enemies,Keine Feinde mehr,
the strong-castle is that old --so alt ist die starke Burg --
Welcome everyone!Alle Willkommen!

Gedicht H0429
Amsterdam, 2013-03-21

Trefwoord: Vrede: 
 


Zywa Schuldig

We kennen het verhaal
van de grote overstroming
als straf van God

Dat was eenmalig
heeft Hij beloofd, Hij geeft
sindsdien andere straffen

en zoals Job en Franz K
geloven gelovigen
dat ze altijd schuldig zijn

en blij moeten zijn
dat ze leven en
dat God hen niet vermorzelt

Maar God heeft geen dienaars nodig
maar mensen
hebben elkaar nodig

Dat is met het geloof
het enige
waaraan ze schuldig kunnen zijn

Gedicht 1729
Amsterdam, 2018-04-25

Genesis 9:11
Trefwoord: Naasten: liefde 
Trefwoord: Bijbel 
 


Mijn verdriet gehuild,

in mijn ongeluk berust --


Mezelf vergeten.


Shed.. my tears of grief,Mein Trauer geweint,
rested.. with my misfortune --in mein UnglĆ¼ck mich gefĆ¼gt --
Forgotten.. myself.Mich selbst vergessen.

Gedicht H1987
Zandvoort aan Zee, 2018-01-29

Trefwoord: Misbruik (psycho-soma) 
 


Zywa Emzara's klacht

Zwijgen was het beste
Cham is sterk en hij dreigde me
met een noodlottig ongeval
Er kwam een kind van

O, mijn lieve man
de onvermoeibare
vorser van het gegiste sap
van zoete druiven

Zijn oude dag bezoedeld
door die verzonnen anekdote
die de verkrachtingen verborg
onder een moment van schaamteloosheid

Maar de straf verraadt het
toch, de eeuwige vloek
vanaf de eerste schreeuw
van de baby, onschuldige

KanaƤn, mijn jongste zoon
Zijn generaties op generatie
geknecht en doodgeknepen
in de paarse laaglanden

Gedicht 4536
Amsterdam, 2022-06-15

Jubileeƫn 4:33, Genesis 9:22
KanaƤn = "laag"(land) / "onderworpen" (land) / (land van het) "purper"

Trefwoord: Misbruik (thuis) 
 


Het is weer zover:

dit kan duidelijk beter --


Zal ik het zelf doen?


It's always the same:Immer das Gleiche:
there must be a better way --dies kƶnnte doch besser sein --
So, should I do it?Soll ich es selbst tun?

Gedicht H0289
Amsterdam, 2012-03-03

Trefwoord: Zorg: naasten 
Trefwoord: Actie 
 


Zywa Vrede en Verstand

Waren de regen en de vloed
een straf voor Eva en ons
vrijpostige verstand
dat niet altijd het goede doet?

Of gebruiken we dat verstand
juist te weinig, zoals toen
mijn man onze zoon ontzag
en boos werd op de baby?

Wat bezielde hem? Hij is oud
en maakt zich zorgen om de wereld
sinds de ramp waarbij wij alle acht
gespaard gebleven zijn

Laten we zijn woorden maar vergeten
gewoon een goed leven leiden
en een stad van vrede stichten
als centrum van heel de wereld

Gedicht 523
Amsterdam, 2015-11-30

Emzara, Noach, Cham en KanaƤn
Genesis 10:6
Jeruzalem, stad van vrede in het land van KanaƤn

Trefwoord: Vrede: nieuw begin 
Trefwoord: Bijbel 
 


Mensen verdwalen

wel eens in alle drukte --


nooit in eeuwigheid.


People may get lostMenschen verirren
in the rush sometimes, never --sich manchmal in der Hektik --
in eternity.nie in Ewigkeit.

Gedicht H0981
Amsterdam, 2014-06-01

Trefwoord: Dolen 
 


Zywa Kafkas

Met ziedende hand sloeg de hemel
de nieuwe stad en de enorme toren
uiteen, de Hangende Tuinen vlogen

Vertrekken werden vliegtuigen
en tapijten met gedekte tafels
landden ver weg in de lange zee

Een zware regen
van kamers vormde met een plons
een hemelhoge bergrug

De mensen uit de Toren
verspreiden zich in vijftig talen
en vochten om grenzen

In omgekeerde tijd zou onze wereld
in een notedop opvliegen, samen-
klonteren en landen in Babel

De hemel zou zich openen
en het wonder zou gebeuren
dat iedereen de ander verstaat

Gedicht 208
Amsterdam, 2014-02-11

Van Babel en Etemenanki tot de Kaukasus (van 562 vC terug in de tijd naar 6100 vC)
Trefwoord: Dolen 
 


Krakend touw, zuchtend

hout en klotsende golven --


in het stormorkest.


Creaking rope, sighingDas Seil knarrt, das Holz
trees and timber, sloshing waves --seufzt und die Wellen platschen --
The storm orchestra.im Sturmorchester.

Gedicht S0112
Amsterdam, 2014-01-09

Trefwoord: Gevaar 
 


Zywa Jobstijding

Gods wijsheid gaat boven alles
boven het onmogelijke, boven de tijd
en de zucht van de eeuwen
waarin de mens bestaat, ze is
als wonderen in alles besloten

in dag en nacht, sterren en planeten
in ezel, stier, struisvogel en gier
het nijlpaard en de machtige krokodil
de onvoorstelbaar vele manieren
waarop de dieren leven

en in elke waterdruppel, dauw
rijp, regen, hagel, sneeuw en ijs
Geen mens kan dat bevatten
evenmin zijn eigen aanwezigheid
en het verloop van zijn leven

zo nietig in Gods hand
die niets hoeft te sturen
want zijn wijsheid schept
automatisch - ook pech
en het kwaad van de mensen

Gedicht 4947
Amsterdam, 2023-01-08

Het boek Job 36-42
(Jobstijding: Job 1:13-19)

Trefwoord: Lot / Noodlot 
Trefwoord: Bijbel 
 


De bloemengeuren

verwarren mij, verleiden --


mij om te blijven.


Flower aromasDie BlumendĆ¼fte
are confusing me, tempting --verwirren mich, verfĆ¼hren --
me to stop and stay.mich hier zu bleiben.

Gedicht H0281
Amsterdam, 2012-05-20

Trefwoord: Aandacht: trekken 
Trefwoord: Natuur: bloemen 
 


Zywa Geitenhart

In zijn hart woonde een wilde
geit die droomde van het paradijs
dus besloot hij erheen te gaan
en het was groter dan gedacht

Hij keek wekenlang uit
naar de allermooiste plek
om te gaan wonen, tot hij op een dag
de grens naderde, een muur

van bergen, en hun gewicht vulde
zijn benen, hij kon niet verder
en bleef waar hij was
zonder antwoord

wanneer zijn zoon vroeg of dit
het was, het beste, en zij
van alle mensen de gelukkigste
hier in het paradijs

Gedicht 576
Amsterdam, 2016-03-08

Genesis 11:31
Terach en Abram in 1970 vC
Terach = wilde geit, zwerver

Trefwoord: Migratie 
Trefwoord: Bijbel 
 


De lange golven

van de rivier door het land --


Trage vleugelslag.


The wide river flowsDie langen Wellen
through the pastures in long waves --des Flusses durch die Landschaft --
with a slow wing stroke.TrƤger FlĆ¼gelschlag.

Gedicht H1042
Zandvoort aan Zee, 2014-11-04

Trefwoord: Rust: ruimte 
 


Zywa Noordparadijs

Er zijn geen logeerkamers
want het land is te vol
voor een paradijselijk bestaan

De dorpen wapenen zich
tegen nieuwkomers
ze zijn niet nodig

Ze moeten verder, naar de harde grond
van de bergen, aan de rand
van het Noordparadijs

of in een bocht terug
naar het zuiden, nergens
welkom, nergens is er genoeg

melk en honing, genoeg plaats
zelfs als er grond vrijkomt
door droogte, pokken of pest

De buren vechten erom
want het land is te vol
voor een paradijselijk bestaan

Gedicht 3511
Amsterdam, 2021-02-24

Terach, Abram, Sarai en Lot in 1970 vC
Terach = wilde geit, zwerver

Trefwoord: Migratie 
 


Ik pak mijn tas in,

ik heb echt niet veel nodig --


om een gast te zijn.


I'm packing my bag,Ich packe den Sack,
I really don't need that much --ich brauche wirklich nicht viel --
to be someone's guest.um ein Gast zu sein.

Gedicht H0131
Amsterdam, 2012-01-11

Trefwoord: Gastvrijheid 
 


Zywa Land van mijn dromen

Ik voel opaĀ’s ziel in mij

krimpen van verlangen
naar grond, geen akkers
maar eigen graslanden
Niet langer verdreven worden
door de boerenzonen

met hun honden, muizen
en wantsen in de bedden
voor hun zieken en hun zere rug
van het ploegen en het planten
wieden, oogsten en malen van het graan

Ik ben verder gegaan
dan mijn vader, met mijn kudde
op weg naar onbewoonde velden
maar ik vond ze niet, nergens
was het land van mijn dromen

Alleen de woestijn is vrij

Gedicht 1777
Amsterdam, 2018-06-01

Abraham, 1900 vC
Trefwoord: Migratie 
 


Een vogel cirkelt

boven mijn huis: wat is er?


maalt het in mijn hoofd.


A bird is circlingEin Raubvogel kreist
above my house: what is it?Ć¼ber meinem Haus: was ist's?
it runs in my mind.geht mir im Kopf um.

Gedicht S0047
Trein Amsterdam-Basel, 2012-02-17

Trefwoord: Onzekerheid 
 


Zywa Geluk is een vogel

Hij leefde in voorspoed
en wilde een contract sluiten
met zijn god om dat zo te houden

want hij offerde zonder zekerheid
wat hij terug zou krijgen, terwijl
hij wist dat geluk een vogel is

die zelf kiest waar ze rust
en wie ze voedt als haar jong
hij was bang

dat ze weg zou vliegen
en besloot tot een extra offer
van heel zijn huishouden

alle mannen en jongens moesten
zich schikken naar zijn wil en
de regenboog bezegelde het

Gedicht 397
Vaison-la-Romaine, 2015-04-08

Abraham
Genesis 17:1-2,10-11

Trefwoord: Godsdienst: 
Trefwoord: Bijbel 
 


Mensen koesteren

al het moois dat ze denken --


in Pakhuis Weemoed.


People cherish allDie Menschen hegen
the beauty they imagine --das Schƶne, was sie denken --
in Warehouse Wistful.im Speicher Wehmut.

Gedicht S0105
Amsterdam, 2013-10-10

Trefwoord: Weemoed 
 


Zywa Vader Van Velen

O zoete belofte! Ik ben kinderloos
maar toch voor eeuwig gezegend
en bedreigd met uitroeiing
van mijn nakomelingen
als ze ongehoorzaam worden
en hun voorhuid behouden

In de zwartste nachten
van mijn twijfels ga ik liggen
op een warme steen onder de sterren
om te zien hoe ontelbaar veel
mensen er geboren zullen worden

Ik droom van Ć©Ć©n groot volk
al is mijn zoon een wilde ezel
die tegen allen vecht
en allen vechten tegen hem

Gedicht 524
Amsterdam, 2015-11-30

Abram = Edele vader
Abraham = Vader van velen (Genesis 15:5 en 17:5)
Ismaƫl is zijn oudste zoon, een wilde man (Gen. 16:12)

Trefwoord: Godsdienst: 
Trefwoord: Bijbel 
 


Een levend standbeeld

lijkt geen spieren te hebben --


voor ineens een nies.


A living statueHaben Lebende
does not seem to have muscles --Statuen wohl die Muskeln --
for a sudden sneeze.zum plƶtzlich Niesen?

Gedicht H0505
Amsterdam, 2013-07-14

Trefwoord: Kunst 
 


Zywa Langs de weg

Langs de weg staat een engel
met wilde haren en een mond vol
verbazing, een engel van steen:

mama, je bent achtergebleven
je hebt teveel gezien
van de koolzwarte hemel

's Nachts trilde de grond, de deur
rammelde van boze buren. Ga weg!
riep papa. Wat willen jullie?

Mijn dochters? Zal ik ze sturen?
Ze zijn nog maagd.
Hij riep ons
maar vlug vlug verlieten we de stad

die toen gestenigd werd
We hebben geen vriendinnen meer
Volgend jaar zouden we gaan trouwen

Gedicht 473
Amsterdam, 2015-09-29

Lot (in Sodom bij de Jordaan) Genesis 19:4-8 en Richters 19:22-29
Trefwoord: Veiligheid: vlucht 
Trefwoord: Bijbel 
 


Ruik al de geuren

op mijn overgangsfeestje --


uit volle pannen!


Smell the aromasRieche die DĆ¼fte
at my transition party --auf meinem Ɯbergangsfest --
from lots of full pans!von vollen Pfannen!

Gedicht H0176
Amsterdam, 2012-01-27

Trefwoord: Rijkdom: overvloed 
Trefwoord: Feest: vieren 
 


Zywa Proost (Tot Uw Voordeel)

Proost op
het paradijs
mijn vader
zijn droom

Proost op
de heuvels
en het asiel
tijdens de hongersnood

Proost op
mijn mooie vrouw
onze kinderen en
de verre toekomst

Jullie zegeningen
zijn de mijne
tot in eeuwigheid
amen

Gedicht 525
Amsterdam, 2015-12-02

Abraham (Genesis 12:1-2,6-7,10,14-16, 13:14-17, 15:1-5,12-21, 17:1-27, 20:11-12)
Trefwoord: Godsdienst: 
Trefwoord: Bijbel 
 


Een offer te zijn,

me overgeven, mijn bloed --


echt voelen stromen.


A sacrifice: IEin Opfer zu sein,
surrender and feel my blood --mich ergeben, mein Blut flieƟt --
is really flowing.wirklich, ich fĆ¼hl es.

Gedicht H2742
Amsterdam, 2020-06-21

Trefwoord: Liefde: voedt 
 


Zywa Dood bloedt mijn hart nog

Dood bloedt mijn hart nog
daar in de brandende zon
het mes, het blinkende mes

in mijn hand en toen
de glans van zijn bloed
wat heb ik in godsnaam gedaan

daar op die berg

verkocht ik mijn ziel aan de duivel
voor voorspoed, mijn volken talrijk
als de sterren, maar niet gezegend

door mijn schuld, door mijn grote schuld
stierf mijn vrouw van verdriet
ik begroef haar in een spelonk

vlakbij onze tenten en de stad
die vernoemd is naar het verbond
mijn verstandsverbijstering

vergeef me God
vergeef me Sara
vergeef me mijn zoon

Gedicht 777
Amsterdam, 2016-08-29

Abraham bij Hebron ("Verbond") na het offer op de berg Moriyya
Trefwoord: Spijt 
Trefwoord: Bijbel 
 


Het zwarte gat slurpt

spreeuwen op en spuwt ze uit --


Zuigend, pompend hart.


The black hole swallowsSchwarzes Loch, Stare,
starlings up and spews them out --verschlungen und ausgespuckt --
Sucking, pumping heart.Herz das saugt und pumpt.

Gedicht H1117
Amsterdam, 2015-02-14

Trefwoord: Vogels: spreeuw 
 


Zywa De daad

Het had anders moeten aflopen
Met een supplement, een happy end
Nu kan ik me slechts verbeelden
dat er meer is dan offers
en rook voor God
voor ons het vlees
want het is feest
en dan eten we vlees

Hier ben ik
zeiden we, God eerst
en toen ik
tot mijn zoon
Ik bracht het offer
ik stelde de daad
bij mijn woord
Hier ben ik

Geen engel te bekennen

Gedicht 817
Amsterdam, 2016-10-28

Hier ben ik: "Hin(n)eni" in Genesis 22
22:1 God tot Abraham
22:7 Abraham tot Isaak
22:11 Abraham tot de engel

Trefwoord: Godsdienst: 
Trefwoord: Bijbel 
 


Op de berg roep ik:

er is niets! en de echo --


antwoordt: is niets iets?


I shout: it's nonsense!Ich rufe: alles
and the echo answers me:ist Unsinn! und das Echo --
is nonsense sense?sagt: ist Unsinn Sinn?

Gedicht H0882
Amsterdam, 2014-03-16

Gerard Reve publiceerde in 1968 en in de bundel "Het zingend hart" (1973) het gedicht "Een zoeker":

Ik sta op de rand der wereld
en roep: 'Waar zijt Gij?'
De echo antwoordt: 'Zijt gij? Gij?'

Trefwoord: Godsdienst: geloof 
Eerbetuiging: Reve, Gerard 
 


Zywa Ibrim Abram

Pa is gek, broertje ook wel
maar de oudste en ik zijn gewoon
trekkers net als opa Terach
uit de verhalen, mannen

geen armoedzaaiers
zoals andere ibrim

Wij hebben geen goden nodig
we zijn geen boeren, geen fantasten
die dat willen worden
dromend van eigen land

gelovend in de Kracht
van hun verlangen

El Sjaddai, Almachtige God
noemt pa die, broertje vocht ermee
en ze deden zaken: totale eerbied
voor de Kracht, land voor hen

In plaats van hun verstand
te gebruiken geloven ze, blind

Gedicht 1723
Amsterdam, 2018-04-22

Ibrim = Habiru = Hebreeƫn, "Rondtrekkers" (Genesis 14:13 De Hebreeƫr Abram, Ibrim Abram)
Esau, zoon van Abraham en Rebekka
Isma-El, oudste zoon van Abraham (en Hagar)
Jakob "Isra-El" = "God heerst", dus: totale eerbied

Trefwoord: Godsdienst: geloof 
Trefwoord: Bijbel 
 


Er licht een mes op

in de nacht, in mijn hand, nee!


in mijn droom, hoop ik.


A knife is flashingEin Messer leuchtet
in the night, in my hand, no!nachts, in meiner Hand, oh nein!
in my dream, I hope.im Traum, hoffe ich.

Gedicht H0030
Amsterdam, 2011-11-26

Trefwoord: Angst: droom 
 


Zywa De engel op de berg

Het was een spannend geheim
de mensen zinspeelden erop
vooral buiten de familie

maar ook gasten durfden het
met alle respect te noemen
ja, als dat toen niet gebeurd was
daar op die berg...


Maar ik kon het niet aan mijn kinderen vertellen
ik wilde een goede vader zijn en zeggen
dat hun opa spijt kreeg van zijn plan
en zijn zoon weer losmaakte

omdat omdat
er een engel verscheen
een engel van God

maar ik vond dat te ingewikkeld
dus de tweede keer liet ik de spijt weg
alleen de engel bleef over

Gedicht 778
Amsterdam, 2016-08-29

Jakob's verhaal over zijn halfbroer Isaak
Trefwoord: Taboe 
Trefwoord: Bijbel 
 


In het volle licht

toch onverhoeds aangeraakt --


door een schaduwhand.


Walking in full light,Am helllichten Tag
yet unexpectedly touched --unerwartet berĆ¼hrt, von --
by a shadow hand.einer Schattenhand.

Gedicht H0499
Trein Groningen-Amsterdam, 2013-07-08

Op straat
Trefwoord: Veiligheid:  
 


Zywa Gevecht op de dorsvloer

Opa was normaal. Vruchtbaar zaad
meteen een zoon bij zijn tweede vrouw
Maar de volgende liet op zich wachten

Opa werd er gek van, in gedachten
worstelde hij met God en diens belofte
van een groot nageslacht

En toen oom Sjaak er eindelijk was
werd de kleine teveel vertroeteld
werd Sjakie een doetje

een Abeltje, zo anders
dan zijn grote broer
Hij kon niet geschikt zijn

voor Gods ondoorgrondelijke plan
zo goed kende hij God wel
Dus beraamde hij een offer

Er verscheen een man
Hij moest wel een engel zijn
als Gods vermomming

en zij vochten om het mes
Opa won, Sjakie stierf, en oma
heeft geen woord meer gezegd

Gedicht 5356
Amsterdam, 2023-11-05

Genesis 22:1-2,9-12 Abraham offert zijn jongste zoon
2 Samuel 24:24 David koopt de berg Moria, de latere Tempelberg

Trefwoord: Godsdienst: belofte 
Trefwoord: Bijbel 
 


Vragend staat hij daar:

overtuig me van jouw plan --


Mijn vaders zetel.


There it stands, asking:Fragend steht er da:
please convince me of your plan --erklƤre mir deinen Plan --
My father's arm chair.Mein Vaters Sessel.

Gedicht H0250
Amsterdam, 2012-03-28

Trefwoord: Ouders: vader(schap) 
 


Zywa Daar op die berg

De daad was te gruwelijk
geen vader die zoiets doet
geen god die zoiets vraagt

en als hij het al vraagt
laat hij het niet toe
als hij de ware god is

De jongen moest blijven leven
lang en gelukkig, de oudste
aartsvader van allemaal

Naast zijn halfbroer Ismaƫl
kreeg hij een plaats
tussen de grote namen

van zijn vader en de tweeling
Esau en Jakob, de jongste halfbroers
die konden doorgaan voor zijn zonen

Verder weten we niets
van hem, zijn korte leven
hij was nog een kind

daar op die berg

Gedicht 779
Amsterdam, 2016-08-29

Isaak
Trefwoord: Verhalen: (on)waarheid 
Trefwoord: Bijbel 
 


Op aarde stralen

sterren ontastbaar ver weg --


Dichtbij doven ze.


On earth, stars twinkleStars strahlen weit weg,
untouchably far away --unberĆ¼hrbar, von nahem --
Close by they die out.verlƶschen sie gleich.

Gedicht H0598
Amsterdam, 2013-10-03

Menselijke sterren
Trefwoord: Aanzien 
 


Zywa Bestelde verhalen

Vertellers houden van aandacht
en leiders houden hen te vriend
voor het Grote Verhaal

rooskleurig van begin tot eind
Niemand hoeft te morren
want ooit komt het goed

Wees niet afgunstig, wees blij
dat we de verhalen herhalen
die jullie willen horen

Liever geen moordenaar
liever een verzonnen zoon
en een paar dubbelgangers

Liever een dronken vader
dan een zoon die een kind verwekt
bij zijn moeder en daar trots op is

Liever een fantoomvader
met een leeg leven
dan een waanzinnige

Liever een gelogen toekomst
dan de ingewikkelde waarheid
en eigen verantwoordelijkheid

Gedicht 5372
Amsterdam, 2023-11-08

Verzonnen zoon en een paar dubbelgangers: KaĆÆn kreeg Set als dubbelganger (zie ook gedicht 4524. Schepper Set), Henoch >> Enos, Irad >> Jered, MetusaĆ«l >> Metusalem, Lamach >> Lamech, en toen kwam de zondvloed, die KaĆÆn's tak t/m Lamach uitroeide, en Set's tak t/m Lamech redde in Ark van Noach
Zoon: Cham; verkrachting: Genesis 9:21-25 en Leviticus 18:7-8
Fantoomvader: de moord op Isaak wordt verdoezeld door het vaderschap betreffende Esau en Jakob over te hevelen van Abraham naar hem, wat vergemakkelijkt werd doordat hun moeder Rebekka veel jonger was dan Abraham (om meer zonen dan alleen Ismaƫl te krijgen nam hij Rebekka tot derde vrouw; zij was afkomstig uit het Tweestromenland, wat Esau en Jakob een hogere status gaf dan Ismaƫl)
Leeg leven: over Isaak worden geen bijzonderheden vemeld

Trefwoord: Verhalen: (on)waarheid 
Trefwoord: Bijbel 
 


Nachts zoek ik spoken, 's,

ik wil wel eens griezelen --


maar ze durven nooit.


I'm looking for ghosts,Gibt es hier Geister?
I'd like to have a horror --Ich will mich gruseln, aber --
but they never dare.sie wagen es nie.

Gedicht H0445
Amsterdam, 2013-05-06

Trefwoord: Angst: fantasie 
 


Zywa Gevecht aan de Blauwe Rivier

Vader droomde verder dan opa
Hij droomde tot hoog in de hemel
Maar hij werd gek van de gedachte
dat hij terug moest naar het laagland
waar
hij niet veilig was voor zijn broer
Geen kudde aan geschenken
zou groot genoeg zijn
om hem te verzoenen
maar
er was geen alternatief
Hij moest erheen met zijn gezin
om ons, de kleinkinderen
te laten zien aan zijn ouders
's Nachts
worstelde hij met God en diens beloften
Er verscheen een man
Hij moest wel een engel zijn
als Gods vermomming
en zij
vochten of hij Gods steun verdiende
om zijn broer te weerstaan
Vader won, hij vatte moed
ondanks de gebroken heup

Gedicht 5357
Amsterdam, 2023-11-05

Genesis 28:12-13 Jakob droomt
"KanaƤn" = "Laagland"
Genesis 32:28 Bijnaam "Isra-El" = "Die met God vecht"

Trefwoord: Godsdienst: belofte 
Trefwoord: Bijbel 
 


Stations onderweg:

ik heb ze nog nooit gezien --


toch ken ik ze wel.


Stations on the way:Die Stationen
I haven't seen them before, yet --auf dem Weg kenne ich nicht --
they are familiar.dennoch ist's vertraut.

Gedicht H1107
Amsterdam, 2015-01-23

Trefwoord: Reis: verkennen 
 


Zywa Verwanten

Er hoeft geen bloed te vloeien
we kunnen ook uit elkaar gaan
en alleen in verhalen bevechten
wie we zijn, broers en zussen

met de gewone behoefte
aan een eigen plek en deugden
die soms ondeugden zijn -
beter weten, beter denken

te zijn, bereid zijn
om levens te offeren
bij gebrek aan een engel
die ons tegenhoudt

en in de verhalen de verdeeldheid
lezen, verzwijgen
dat we broers en zussen zijn
alsof we het niet zijn

Gedicht 2163
Amsterdam, 2019-03-19

Isaak en Ismaƫl
Trefwoord: Samen: verbonden 
 


Hoe ouder, hoe meer

verleden om te delen --


met minder mensen.


The older you get,Je Ƥlter, desto
the more past there is to share --mehr FrĆ¼her, und weniger --
with fewer people.Menschen von damals.

Gedicht H0370
Amsterdam, 2012-10-22

Trefwoord: Ouderdom: somber 
 


Zywa Maar wat weten ze ervan?

Vierhonderd sikkels zilver
hebben ze genoteerd
ons graf was kostbaar
al voor we er in lagen

omdat wij belangrijk zijn
in de verhalen van onze volken
maar wat weten ze ervan?

Ze verzwijgen mijn dochters
noemen mijn zonen bij de naam
van de landen om ons heen

alles onder de hemel
geven ze een plaats
alsof ze God zijn

maar ook hun botten worden broos
stof zoals wij in deze spelonk
mijn vrouwen en kinderen

behalve de eerste, mijn liefste
zijn as verwaaide
daar op die berg

Gedicht 780
Amsterdam, 2016-08-30

Abraham's nakomelingen
Trefwoord: Verhalen: (on)waarheid 
Trefwoord: Bijbel 
 


Avonds zijn we er, 's:

grauwruwe muren, rillend --


kleden we ons aan.


We arrive at night:Abends sind wir da:
walls, grey and rough, shivering --grau-raue Mauern, zitternd --
we start getting dressed.ziehen wir uns an.

Gedicht H2744
Amsterdam, 2020-06-21

(Adam en Eva)
Trefwoord: Cultuur: leefwijze 
 


Zywa De val in het nest

De tempel staat stevig als stier
in het riet, een Hoog Huis
aan de horizon met een zaal
waar de elementen samenkomen
en de mensen aan kunnen meren

om lof te zingen en het gebed
van eer en pacht te plengen
op het hemelse licht
dat leven schenkt aan het nest
waarin ik ben opgegroeid

In de bloembedkamer
waar het heilige rust, zitten
de leiders op het podium
van de hogere machten
om te delen in hun aanzien

Ze verstrikken zich
in de ketenen van het gaas
van de mantel van de zon
een val
die ze niet doorgronden

Gedicht 3401
Amsterdam, 2021-01-25

Lofzangen op de tempels (Enheduanna) - -2225
Enheduanna = "Hoge-priesteres, Sieraad van de Hemel" (Ur, 2300-2225 vC)
Trefwoord: Godsdienst: 
 


Op de torenspits

draait de vaan mee met de wind --


waarschuwing? advies?


On top of the spireAuf die Turmspitze
the vane's turning to the wind --dreht der Schwan nach dem Winde --
warning or advise?Warnung oder Rat?

Gedicht S0022
Julianadorp, 2011-12-29

Trefwoord: Evenwicht: 
 


Zywa Publieke geheimen

Dromen vertellen een waarheid
die je nog niet weten wilt, maar
op een divan kun je vrijuit spreken

tot een buitenstaander
die jou begrijpt
en jouw geheimen uitlegt

die iedereen kan zien
en velen fluisteren
er schande van

Rijkdom wordt verspild, en
wie er iets van zegt, krijgt klappen
in dubbeltaal en verdwijnt als straf

voor zijn brutale leugens, zijn smaad
en landverraad; zelfs de ergste plagen
brengen geen inzicht en nederigheid

Maar soms, bij heldere hemel
is het verstand gezond genoeg
en komen dromen uit

Gedicht 3759
Amsterdam, 2021-04-27

Dictatoriale repressie
Dubbeltaal: naar Nieuwtaal (Newspeak) en Dubbeldenk (Doublethink) in "1984" van George Orwell
Jozef legt dromen uit (Genesis 40-41)

Trefwoord: Dromen 
Trefwoord: Bijbel 
 


Ik maak me zorgen

of het goed zal blijven gaan --


zo zonder zorgen.


I worry, whetherSich Sorgen machen,
my life will keep going well --ob es weiterhin gut lƤuft --
so without worries.so ohne Sorge.

Gedicht S0215
Amsterdam, 2014-05-29

Trefwoord: Nadenken (piekeren) 
 


Zywa Het inzicht van een buitenstaander

Hij was nieuw hier, jong
geen bedreiging, hij mocht
wel een handje helpen

Om te overleven moest hij
zichzelf waard zijn en in dit land
de mensen leren kennen

Er was geen pad voor hem uitgestippeld
Niemand verwachtte iets van hem
Al gauw begon hij een eigen zaak

Hij werd rijk van de domheid
en het eigenbelang van de regenten
Hij kocht overtollige oogsten op

en bouwde dure schuren
om het voedsel te beschermen
tegen regen en ongedierte

Onmisbaar was hij, een autoriteit
die de dynastie versterkte
Zijn dochter werd Koningin

Gedicht 3774
Amsterdam, 2021-05-01

Jozef legt voorraden aan (Genesis 41)
Handelaar Joeja werd adviseur van de farao's Thut-mosis IV (1397-1388) en Amen-hotep III (1388-1351). Hij was een immigrant in Egypte, woonachtig in Akhmim (Opper-Egypte) aan de Nijl, stroomafwaarts van de koningsstad. Gezien de schrijfwijze van zijn naam was hij waarschijnlijk dezelfde persoon als Jozef, die later als elfde zoon toegevoegd is aan de stamboom van Jakob.
Joeja was getrouwd met Toeja (Anath), een Egyptische edelvrouw. Hun dochter Teje (geboren 1398) werd koningin in 1388, als vrouw van Amen-hotep III, en hun zoon Eje (geboren 1376) werd farao in 1323, als man van Ankh-es-en-Amon

Trefwoord: Succes 
Trefwoord: Bijbel 
 


Thuis weet ik de weg,

maar hier gaat alles anders --


Wie zal ik nu zijn?


At home I know things,Zuhause weiƟ ich
here they go differently --Bescheid, hier lƤuft es anders --
Who will I be now?Wer werde ich sein?

Gedicht H0512
Amsterdam, 2013-07-18

Trefwoord: Identiteit: omgeving 
 


Zywa Stille intocht

Het is een stille intocht
onder het juk van berusting
en beleefdheid om werk, een huis
en een toekomst te vinden

Je zoekt elkaar op
de vertrouwde klank van de woorden
geeft in het nieuwe land een band

als broers en zussen, opgegroeid
met dezelfde gewoonten
en dezelfde verhalen

Sommigen willen voor altijd blijven
anderen zolang het nodig is, ze wachten
in dienst van anderen

De tijd verstrijkt langzaam
maar een van hen heeft succes
Jozef, het onloochenbare symbool

van een goddelijk plan -
de elfde zoon, achteraf gezien
natuurlijk de lieveling van de aartsvader
die misschien wel van hem heeft gedroomd

Gedicht 3760
Amsterdam, 2021-04-27

Jozef is een nakomertje (Genesis 37)
Geen Uittocht (Exodus) zonder Intocht
Handelaar Joeja was adviseur van de farao's Thut-mosis IV (1397-1388) en Amen-hotep III (1388-1351). Hij was een immigrant in Egypte, woonachtig in Akhmim (Opper-Egypte) aan de Nijl, stroomafwaarts van de koningsstad. Gezien de schrijfwijze van zijn naam was hij waarschijnlijk dezelfde persoon als Jozef, die later als elfde zoon toegevoegd is aan de stamboom van Jakob.
Joeja was getrouwd met Toeja (Anath), een Egyptische edelvrouw. Hun dochter Teje (geboren 1398) werd koningin in 1388, als vrouw van Amen-hotep III, en hun zoon Eje (geboren 1376) werd farao in 1323, als man van Ankh-es-en-Amon.

Trefwoord: Succes 
Trefwoord: Bijbel 
 


Duwen en trekken

aan de kar in de modder --


mijn zoontje heeft lol.


Pushing and pullingSchieben und ziehen
at the wagon in the mud --an den Karren in dem Schlamm --
my son has great fun.mein Junge hat SpaƟ.

Gedicht H0163
Amsterdam, 2012-01-22

Trefwoord: Langzaam 
 


Zywa Zuidparadijs

Ze hebben het Zuidparadijs bereikt
het land van hun droom
waar het leven goed is
Maar ze zijn nieuwelingen

ze weten het nog niet
van de steekmuggen, de steekvliegen
en het hoge water over de akkers
die lange maanden

waarin ze zullen moeten ploeteren
om stenen te hakken of te bakken
voor het Grote Huis
Ze weten niets

van de gezinnen in hun hutten
die stierven aan mazelen en pokken
niets de honger
door hagel en sprinkhanen

Iedereen is welkom
binnen de onzichtbare muren
op de snelle benen
van bewapende ruiters

Gedicht 3499
Amsterdam, 2021-02-21

Farao = "Groot Huis"

Exodus 8-10
3de plaag: steekmuggen
4de plaag: steekvliegen (stalvliegen)
5de plaag: veepest (builenpest)
6de plaag: pokken (zweren)
7de plaag: hagel
8ste plaag: treksprinkhanen

Trefwoord: Paradijs 
 


Over de graven,

over de tijd heen: klimop --


van de verhalen.


Overgrowing graves,Ɯber die GrƤber,
overbridging time: ivy --Ć¼ber die Zeit: der Efeu --
of all the stories.aller Geschichten.

Gedicht H1001
Amsterdam, 2014-06-28

Trefwoord: Verhalen: 
 


Zywa De vertellers

De ouders van de Grote Leider
zijn altijd eenvoudige mensen
of telgen uit een beroemd geslacht

De vertellers weten dat
dus zeuren ze niet
over de feiten

Ze namen het verhaal
van de grootste koning
uit de geschiedenis: Sargon

"de wettige koning"
ook al kwam hij anoniem
aandrijven in een rieten mand

Dat is een goed begin
zeker als je er familie aan toevoegt
- niet zijn grootvader Jozef

maar AƤron en Mirjam, de leiders
van de mannen en de vrouwen
die verlangden naar een ander land

Gedicht 3770
Amsterdam, 2021-04-30

Mozes (Exodus 2:1-10)
Sargon was koning van Akkad van 2334 tot 2279 vC
Sargon = ĀŠarru-k?num = de koning is wettig
Jakob >> Levi >> Amram >> AƤron, Mirjam "en Mozes"
"Jakob" >> Jozef = Joeja, de Hebreeuwse man van Toeja (Anath), een Egyptische edelvrouw >> Teje, de vrouw van farao Amen-hotep III >> kroonprins Thut-mosis = Mozes

Trefwoord: Verhalen: 
Trefwoord: Bijbel 
 


De lynx rent soepel

door het veld en grijpt haar prooi --


in het voorbijgaan.


The lynx runs smoothlyDer Luchs rennt und greift
through the field and grabs its prey --geschmeidig das Beutetier --
simply in passing.im Vorbeigehen.

Gedicht H0128
Amsterdam, 2012-01-10

Trefwoord: Meesterschap 
 


Zywa Slangenbezweerder

Tempelambtenaren hebben het land
groot gemaakt, maar nu laten ze het
vallen, in eigen stukken; mijn vrienden
zijn veel te dure vrienden

Uit voorzichtigheid gaf vader me
na mijn zoogjaren weg
aan Egypte, de tempel in de delta

en toen de dynastie verloren leek
omdat de Ethiopiƫrs oprukten
dachten de priesters slim te zijn
door me te benoemen tot legeraanvoerder

Maar ik nam de heilige vogels
mee in manden, in de woestijn
beten ze de adders voor onze voeten dood

We verrasten de vijand in zijn slaap
troffen hem in zijn naakte flanken
en hebben gewonnen; de tempel-
cobra's richten zich weer op

Gedicht 539
Amsterdam, 2015-12-27

Ā• Kroonprins Djhoet-mosis / Thut-mosis = zoon van Thoth, afgekort: Mozes, hogepriester in de tempel van Ptah bij Memphis in de Nijldelta

Egypte = Huis van de Schepper
hwt k3 pth = huis van de kaa (ziel) van Ptah (de Maker)
hwt k3 pth >> hi-ku-ptah >> ai-gu-ptos >> Egypte

Trefwoord: Godsdienst: 
Trefwoord: Bijbel 
 


Het is koud en guur,

de mensen zijn grieperig --


in hen brandt de zon.


The weather is bleak,Ein raues Wetter,
there is a flu, the sun burns --es gibt Grippe, die Sonne --
inside the people.brennt in den Menschen.

Gedicht H0368
Den Hoorn (Texel), 2012-10-19

Trefwoord: Verlangen: 
 


Zywa Het licht schijnt in de duisternis

Expats, gastarbeiders, mensen
die geen kant op kunnen en blijven dromen
van een vrij leven als herders en veeheren
in een eigen land van grazige weiden
melk en honing (de oude belofte)

De jonge mannen verlangen
naar de mooie meisjes
van het noorden
terwijl zij hier het werk doen
in de delta, waar ze zich alleen thuis voelen

in de verhalen
van de oude god die de wereld schiep
met gedachten uit zijn hart, levende
woorden uit zijn mond, de Pottenbakker
die de mens boetseerde

verhalen
die hun ziel kneden, wat licht geven
wanneer het donker is in hun hart
vol oude as, waarin nog gloeit
het vuur van de Vernietiger

Gedicht 540
Amsterdam, 2015-12-28

Kroonprins Djhoet-mosis / Thut-mosis = zoon van Thoth, afgekort: Mozes, hogepriester in de tempel van Ptah bij Memphis in de Nijldelta
Ptah = Maker (van de wereld)
Ā• El Sjaddai = God de Vernietiger

Trefwoord: Vrijheid: 
Trefwoord: Bijbel 
 


Een helder licht straalt

boven het sneeuwwitte strand --


toch knielt er niemand.


A very clear lightEin helles Licht scheint
shines above the snow-white beach --Ć¼ber dem schneeweiƟen Strand --
still nobody kneels.dennoch kniet niemand.

Gedicht S0084
Trein Amsterdam-Groningen, 2013-07-05

Trefwoord: Godsdienst: 
 


Zywa En de duisternis heeft het niet begrepen

Dag zusje, jij bent de mooiste
Niemand zal ooit mooier zijn
Je houdt je groot
Je laat ons de tranen

Dag broer, ik ben geen hogepriester meer
sinds vader de goden afschafte
en nu hij vermoord is
rust de hemel

helemaal op jou, zoals hij het wilde
word jij de koning van de Rivier
Jij laat de Zon stralen, zoals ik
hem zal laten stralen aan de kust

waarheen ik het volk van grootvader
terug zal brengen, dag lieve mama
Jij zult de familie leiden
Jij bent sterk, jij bent de wijste

van ons allemaal, wij kinderen
van het Licht dat over heel de aarde
schijnt, en de duisternis
heeft het niet begrepen

Gedicht 541
Amsterdam, 2015-12-29

Kroonprins Djhoet-mosis / Thut-mosis = zoon van Thoth, afgekort: Mozes, is de broer van Echn-Aton en de halfbroer van Nefertiti; hij was hogepriester in de tempel van Ptah bij Memphis in de Nijldelta, maar zijn vader, farao Amen-hotep III stelde Aton (de zon, het abstracte goddelijke) in de plaats van de traditionele goden zoals Amon en Ptah
In 1351 vC is Amen-hotep III vermoord door priesters van Amon, maar Echn-Aton zette de nieuwe cultus door

Trefwoord: Afscheid: vertrek 
Trefwoord: Bijbel 
 


De zon reikt minder

hoog dan de purperreigers --


die naar mij wuiven.


The sun reaches lessDie Sonne reicht nicht
high than the purple herons --so hoch wie die Blaureiher --
that wave me goodbye.die mir zuwinken.

Gedicht H0344
Amsterdam, 2012-08-15

Trefwoord: Vogels: reiger 
Trefwoord: Herfst 
 


Zywa Godenschemering

Aan de rand van het toneel
stond ik erbij en ik keek ernaar:
het koningsdrama voltrok zich
op leven en dood
en dat gold ook voor mij

Al als baby werd ik weggebracht
naar een bevriende tempel
na vaders wanhoopsdaad
om de onverzadigbare macht
van de priesters te breken

met een godenschemering
die hun eredienst beƫindigde
en ongeldig verklaarde, achterhaald
door een hoger begrip
van het goddelijke

Vader had gelijk, bijna helemaal
Als koning kon hij geen marionet zijn
van de priesters, maar de zon
was te hoog gegrepen, de Schepper
was aardser, ouder, een betere keuze

Ik kon Vader niet beschermen
hij is vermoord, de strijd verhevigde
Mijn jongste broer zette door
hij kon niet anders
dan koning te zijn of niet te zijn

Gedicht 3798
Amsterdam, 2021-05-09

Kroonprins Thut-mosis (Mozes) wordt als baby in veiligheid gebracht in de tempel van Ptah bij Memphis in de Nijldelta
Ā• Om de macht van de Amon-priesters te breken, voert farao Amen-hotep III de monotheĆÆstische eredienst van Aton in (de zon, het abstracte goddelijke), maar in 1351 vC wordt hij vermoord

Trefwoord: Macht: 
Trefwoord: Bijbel 
 


Steeds verder reiken

mijn gedachten in het licht


van wijze woorden.


My thoughts reach furtherMeine Gedanken
and further in the bright light --strecken sich weiter im Licht --
of sensible words.von weisen Worten.

Gedicht H0709
Amsterdam, 2014-01-30

Trefwoord: Schrijven 
 


Zywa Hun leider in mij

Er was geen plaats meer
voor mij, in dit land
Ik was een bedreiging

voor de macht, bevochten
door de priesters en de koning
tegen de priesters, ik stond erbij

ik keek ernaar en ik wist
dat de gastarbeiders weg wilden
en de slaven ontevreden waren

Ze kwamen graag naar mijn tempel
ze geloofden in de Scheppergod
en zochten hun leider in mij

Samen zouden we misschien
een toekomst hebben, de vrijheid
om ons geloof te volgen, onze hoop

om te zetten in daden
en dan maar te zien
wat ervan komt

Gedicht 3799
Amsterdam, 2021-05-09

Roeping van Mozes (Exodus 6)
Kroonprins Thut-mosis (Mozes) was de hogepriester in de tempel van Ptah (de Schepper) bij Memphis in de Nijldelta
Ā• Na de moord op hun vader zet Echn-Aton als farao de strijd tegen de Amon-priesters voort, en Mozes besluit om met de Hebreeuwse gastarbeiders en slaven terug te keren naar KanaƤn

Trefwoord: Hoop 
Trefwoord: Bijbel 
 


Nachts schrik ik wakker, 's:

papa schreeuwt en mama huilt --


ik roep dat ik droom.


At night I wake up,Nachts wache ich auf,
Dad shouts and Mum is weeping --Papa schreit und Mama weint --
I cry: I'm dreaming!ich ruf: ich trƤume!

Gedicht S0092
Amsterdam, 2013-08-11

Trefwoord: Angst: droom 
 


Zywa Razzia

Het leven valt wel mee
vergeleken met horror
In verhalen is het fijn
griezelen, dat weten wij
verhalenvertellers smerig goed

Hun oudste kinderen gingen dood
Er was hongersnood, en zij
kregen het meest te eten
van de laatste voorraden
waar een luchtje aan zat

van giftige schimmels
Dat is niet zo'n spannend verhaal
als een goddelijke straf of de wraak
van een bloedige razzia
in de nacht van de uittocht

Natuurlijk hadden de vertrekkers
wel wat anders te doen, in stilte
om niet het risico te lopen
dat iemand alarm zou slaan
Dus zwijg en lever geen commentaar

Gedicht 3800
Amsterdam, 2021-05-09

De dood van de eerstgeborenen (Exodus 11-12)
De Hebreeuwse gastarbeiders en slaven in de Nijldelta beschikten tijdens de hongersnood nog wel over vers voedsel, maar de Egyptenaren die niet tussen de velden woonden, waren volledig aangewezen op het graan dat in de schuren verontreinigd was door steekmuggen, steekvliegen, en sprinkhanen, misschien ook met moederkoren

Trefwoord: Verhalen: 
Trefwoord: Bijbel 
 


Gedachten zijn vrij,

zingen de gevangenen --


van hun gedachten.


Thoughts are free, they singGedanken sind frei,
it out loud, the prisoners --singen die Gefangenen --
of their own free thoughts.ihrer Gedanken.

Gedicht S0407
Vaison-la-Romaine, 2016-10-09

De liedtekst "Die Gedanken sind frei" is gepubliceerd in 1780 en voor het eerst op muziek gezet in Bern, aan het begin van de 19de eeuw, en opgenomen in de "Lieder der Brienzer MƤdchen". Bijna een eeuw later, in 1898, zette Gustav Mahler de tekst op muziek.
Trefwoord: Vrijheid: 
 


Zywa Als ze een god van donder en vuur willen, dan krijgen ze die

We vertrokken op het goede moment
de toekomst lag open
verwanten ontvingen ons graag

Ze deelden de buit
en iedereen wist zeker wie
hen heeft geleid: de Vernietiger
uit hun schrijnende verleden

Dus ga ik de berg op
en ik blijf lang weg
om iets tastbaars te maken
als geschenk van hun god

Ik vertel hen
dat Hij Zich aan mij heeft laten zien
als een licht, feller dan de zon
verblindend voor wie zou kijken

het Allerhoogste
waarvan ik de hogepriester ben
met een halve naam in dienst
van de halve gelovigen die ik leid

want beter te verdragen
dan een open wond
is een halve waarheid

Gedicht 542
Amsterdam, 2015-12-30

Onder leiding van Mozes (Thut-mosis) trekken de remigranten door Hidjaz en Edom
God toont zich op de Horeb, in Tabuk, de noordelijke streek van Hidjaz, in een brandende doornstruik (Exodus 3:2), en op de SinaĆÆ in lichtflitsen (Exodus 19:16, 20:18) en een laaiend vuur (Exodus 19:18, 24:17)
El Sjaddai = God de Vernietiger

Trefwoord: Godsdienst: 
Trefwoord: Bijbel 
 


Roodwitte linten

langs de afgrond, ik durf niet --


vooruit te kijken.


Red-white lines alongSeile den Abgrund
the abyss, I do not dare --entlang, ich wage es nicht --
to look ahead now.voraus zu sehen.

Gedicht S0021
Julianadorp, 2011-12-28

Trefwoord: Gevaar: afgrond 
 


Zywa Vrijgevochten

In magere jaren verlangen
wij knechten op het land
naar een gunstig teken

om terug te keren
naar een vrij bestaan
en het is gekomen

Donder en duisternis
De hoge heren honen
Dat komt er dus van!

Ze laten ons gaan
zonder vee, wij lachen
hen vierkant uit en blijven

zogenaamd
We pakken stiekem in
gaan 's nachts de dorpen door

vermoorden in elk huis een kind
en wijzen met de bloedmessen
goud en zilver aan

als ons loon van jaren
Na een snelle maaltijd vertrekken we
een lange karavaan van wagens en vee

We redden het tot de Rietzee
voor het leger komt en
het echte stenen gaat hagelen

Twijfelaars beginnen te jammeren

Gedicht 421
Vaison-la-Romaine, 2015-04-18

Uittocht onder leiding van Mozes (1440 vC)
Trefwoord: Vrijheid: bevrijding 
Trefwoord: Bijbel 
 


De wind wit de zee

en jaagt het zand de lucht in --


veilig voor de vloed.


The sea is whitened,Der Wind weiƟt das Meer
the sand's blown up in the air --und jagt den Sand in die Luft --
secure from the flood.sicher fĆ¼r die Flut.

Gedicht H0365
Texel (Hoornderslag, Paal 9), 2012-10-16

Trefwoord: Wind 
 


Zywa Oeloe oeloe

Een bevrijding moet je doen
en je moet geluk hebben, zoals wij
wegtrekkend onder het teken
de rookpluim, een vuurkolom in de nacht
hopeloos klem raakten

tussen het leger en de scheidingszee
we werden bang, wilden niet sterven
en liepen door, het water stond laag
het viel bijna droog Ā– vooruit, verder
naar de overkant

Bij dageraad kwamen de strijdwagens
achter ons aan, de steile oever af
met ruiters en lansiers, opgetogen
ons te hebben ingehaald en belust
te moorden en te verkrachten

maar tot onze verbazing verraste
het water hen, een vloedgolf, snel
en hoger dan ooit, verzwolg hen
Mirjam nam de trommel
de vrouwen dansten en zongen

Oeloe oeloe oeloe oeloe
we leven! we leven!
we zijn ontsnapt!
na al die jaren
hebben we het gedaan!


Jozefs botten rammelden van blijdschap

Gedicht 422
Vaison-la-Romaine, 2015-04-18

Uittocht
Genesis 50:28, Exodus 13:19,21, 14:11, 15:20

Trefwoord: Vrijheid: bevrijding 
Trefwoord: Bijbel 
 


Ik stond te praten

en lette niet op de bal --


tot hij mij raakte.


I was talking andIch redete und
didn't take notice of the ball --achtete nicht auf den Ball --
until it hit me.bis daƟ er mich schlug.

Gedicht H0004
Amsterdam, 2011-10-12

Trefwoord: Aandacht: omgeving 
 


Zywa De revolutie

Hadden we maar les gegeven
aan de immigranten, hun onze taal geleerd
en de hunne verboden

Sinds de nieuwe koningin
was het gevaarlijk, haar verwanten
aan het hof waren creatief

Ze schreven
in de taal die ze altijd hebben gesproken
als les aan hun kinderen
dat dit hun land niet is

Ze schreven hun taal in nieuwe tekens
als een alfabet van zelfstandigheid
en legden hun eigen verhalen vast
hun verlangen naar vrijheid

Ze waren niet te vertrouwen
maar we vreesden een opstand
als we de leiders zouden arresteren

AƤron en Mirjam, en Mozes de verrader
en toen wierp het geweld van hun woorden
de orde omver

Gedicht 3767
Amsterdam, 2021-04-29

Het vaderschap betreffende Manasse en EfraĆÆm is in de joodse overlevering toegedicht aan de HebreeĆ«r Joeja (Jozef), om hem los te koppelen van zijn Egyptische positie als vader van Tieje en Eje
Koningin Tieje (Teje), 1398-1338, was gehuwd met Amen-hotep III (farao 1388-1351), die de Aton-eredienst invoerde; hun oudste zoon was kroonprins en hogepriester Thut-mosis (afgekort: Mozes)
Haar broer Eje, de koninklijke schrijver in de tempel van Karnak, was ongetwijfeld een van Hebreeuwse leden van de elite, die de Egyptische hiƫrogliefen versimpelden om in hun eigen taal te kunnen schrijven; deze nieuwe schrijftekens waren het begin van het alfabet; hij werd de laatste farao van de 18de dynastie

Trefwoord: Vrijheid: 
 


Voorzichtig raak ik

de hemel aan, en de zon --


Ze zijn van water.


I carefully touchIch berĆ¼hre leicht
the sky, and the sun as well --den Himmel, und die Sonne --
They are just water.Sie sind aus Wasser.

Gedicht H0247
Amsterdam, 2012-02-09

Trefwoord: Fantasie: verbeelding 
 


Zywa Meesterillusionist

Wonderen zijn een wonderlijk geloof
in een hogere macht, door de leiders
gevoed voor de bestwil van het volk

Er zijn hier nog ooggetuigen
onbekend met de waarheid
van andere getuigen

eerlijke mensen die ook
de ramp hebben overleefd
van de vulkaanuitbarsting

die Knossos bedolf en de vloot
aan stukken sloeg, maar
hun stem reikt niet ver

buiten de havensteden
niet tot in het land
waar herders dwalen

en boeren knielen
offerend aan de goden
van hun grootouders, gelovend

in eigen grote verhalen, slimme
combinaties van oude gebeurtenissen
en dierbare herinneringen

halve waarheden, geheeld
door wat weg te laten, wat toe
te dichten en de aandacht af te leiden

Dat is de traditie, geheiligd
door de meesterillusionist
die de leiders gezamenlijk zijn

Gedicht 426
Vaison-la-Romaine, 2015-04-19

Moses, AƤron, Jozua
Uitbarsting van de Thera op Santorini, ca. 1600 vC

Trefwoord: Wonderen 
Trefwoord: Bijbel 
 


Het is ver reizen

voor je het oosten kunt zien --


als het avondland.


It's a long journeyEine Weltreise,
before you can see the east --bevor man den Osten sieht --
as the Occident.als das Abendland.

Gedicht H0593
Amsterdam, 2013-10-01

Trefwoord: Reis: verkennen 
 


Zywa Zandloper

Om het vee te laten grazen trek ik
van oase naar oase, zeulend

met een enorme zandloper
een toren op wielen, en ik tel

korrel na korrel
tot de tijd op zal zijn, ik tel

mijn moedeloosheid af:
wat zal ik dan hebben bereikt

als oude man? Alleen dat ik zelf
in de woestijn een zandloper ben

met korrels geluk: familie
enkele vrienden en de schoonheid

van de sterrenhemel, een beker
helder water, een veilige nacht

en soms het godsgeschenk
van een kwartel of wat honing

Gedicht 429
Vaison-la-Romaine, 2015-04-20

Uittocht (40 jaren in de woestijn)
Exodus en Numeri

Trefwoord: Leven: loop (onderweg) 
Trefwoord: Bijbel 
 


Sporen van wielen,

gekomen en weer gegaan --


bijna verregend.


The tracks of the wheelsRillen von RƤdern,
that came and then went again --gekommen und gegangen --
are almost rained out.schon fast verregnet.

Gedicht H0266
Grossdietwil, 2012-02-18

Trefwoord: Tijd: tijdelijkheid 
 


Zywa De karavanen vertellen

Dit jaar vertellen de karavanen
   dat de Grote Koningin met grote eer
   begraven is, ach mama
   zonder mij

Dit jaar vertellen de karavanen
   dat de Zonnekoning ziek is
   zijn vrouw ook, en men fluistert

   dat de goden hen straffen
   dat zij maar mensen zijn
   dat iedereen weet wat er komt

   van inteelt, o broertje
   o mijn lieve zus, wat hard
   is jullie lot, de Zon staat te hoog

   te ver van onze familie, ook hier
   in het tussenland waar ik ben
   blijven steken met de repatrianten

Dit jaar vertellen de karavanen
   dat de Zon is verbannen
   uit de naam van de koning

   dat hij bleek en koortsig is, met een klomp-
   voet en de ruggengraat van een slang
   die zich vooruit duwt met een stok

   Mijn neefje Ā– ik ken je niet, men zegt
   dat je even mooi bent als Nefertiti was Ā–
   ik bid de hemel zich over jou te ontfermen

Dit jaar vertellen de karavanen
   dat de koningin-weduwe alleen nog
   haar grootvader heeft om mee te trouwen

   De koning van het noorden geeft geen antwoord
   op haar brief, haar verzoek om een man naast haar
   op de troon die niet te redden is

Gedicht 543
Amsterdam, 2015-12-31

1338 vC Koningin Tieje overlijdt; zij is de moeder van Mozes (Tuth-mosis)
1334 vC Zonnekoning Echn-Aton, de broer van Mozes, overlijdt
1330 vC Farao Tuth-ankh-Aton, de neef van Mozes, verandert zijn naam in Tuth-ankh-Amon; Nefertiti is hun halfzus
1323 vC Ankh-es-en-Amon, de vrouw van Tuth-ankh-Amon en de kleindochter van zus en broer Tieje en Eje, schrijft aan koning Sjoepieloelioema (ĀŠuppiluliuma I) van Hatti: "Mijn man is gestorven en ik heb geen zoons. Van u wordt gezegd dat u veel zonen hebt. U zou mij een van uw zoons kunnen schenken als echtgenoot. Ik zou niet met een van mijn onderdanen willen trouwen."

Trefwoord: Weemoed 
Trefwoord: Bijbel 
 


Ik beklim de berg,

stoot hijgend stoomwolken uit --


en boven fluit ik.


I climb the mountain,Die Bergbesteigung:
gasp and emit vapour clouds --ich stoƟe Dampfwolken aus --
on top I whistle.oben pfeife ich.

Gedicht H0719
Amsterdam, 2014-01-31

Trefwoord: Wil 
 


Zywa De woorden (Doe het)

Onthoud alleen het goede, herhaal het
dag op dag, levenslang
Maak steeds een nieuw begin, doe het
grondig, vergeet oude gedachten
ga ze uit de weg om jezelf te redden

Dood ze als het niet anders kan
Je zonen, je broers en je buren
sla hen dood en laat hen liggen
voor gieren en hyena's
Het moet zo

Niet uit wreedheid, niet uit bloeddorst
maar omdat wat zij geloven niet bestaat
dus hun leven doet er niet toe
Jouw dolk veroordeelt hen niet
maar het voltrekt de Woorden

Lees ze, lees ze voor
Zaai vrees en gehoorzaamheid
Eeuwige straf
verwachten
is wijsheid! inzicht!

Gedicht 474
Amsterdam, 2015-09-30

Mozes brengt de Tien Woorden (AsĆØrĆØt hadibrot) vanaf de Horeb, waarna het volk door Tabuk trekt; Levieten vermoorden daar de ongelovigen van het volk (Exodus 32:25-28)
Syriƫ (ar-Raqqa in 2014)

Trefwoord: Godsdienst: 
Trefwoord: Bijbel 
 


Blaffend jaagt de hond

passanten weg van het hek --


Wat heeft hij succes!


The dog barks passers-Der Hund jagt bellend
by away from the fencing --die Passanten vom Zaun weg --
It's a great success!Mit groƟem Erfolg!

Gedicht S0097
Amsterdam, 2013-09-27

Trefwoord: Macht: 
 


Zywa Tulbanden en dolken (geloven, niet beter weten)

Wel twaalf groepen van clans
ze zijn tot elkaar veroordeeld
maar blijven liever apart
roepend om ruimte, vrije
ruimte die er niet is

De leiders organiseren, ze tooien
wijze neven met een tulband
en met gezag om te spreken
omringd door de jonge neven
die kracht verlenen aan de woorden

Wet na wet zeggen ze op
ze herhalen en handhaven
met een dolk in hun riem
met touwen en zakken
voor ieders bijdrage

Iedereen is gelijk voor de wet
dus moet iedereen meedoen
en geloven, niet beter weten
dan recht te hebben
op het land

Oog in oog een ander
vermoorden is moeilijk
Je moet blind zijn
dan kun je het doen
voor de kameraden naast je

Gedicht 3505
Amsterdam, 2021-02-22

Theocratie (een bundeling van wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht [Trias Politica])
De wetten en regels in de boeken Leviticus, Deuteronomium en een deel van Numeri beslaan tezamen 40% van de ThorĆ”
ThorĆ” = Onderwijzing (leer, wet)

Trefwoord: Godsdienst: 
 


Mensen herhalen

de verhalen uit hun jeugd --


kinderverhalen.


People just repeatMenschen sagen nach
the stories from their childhood --was ihnen erzƤhlt wurde --
the children's stories.Kindergeschichten.

Gedicht H0394
Amsterdam, 2012-11-30

Trefwoord: Verhalen: 
 


Zywa Sterk als onze verhalen

Het waren moeilijke tijden
Sommigen zochten over de grens
en vonden daar werk, een nieuw leven

Later keerden ze terug
met sterke verhalen
en iedereen wilde geloven

er zelf bij geweest te zijn - achteraf
leek er een heel volk teruggekomen
te zijn uit de woestijn

De kleinkinderen weten niet beter
dan dat ze bijzonder zijn
met zulke voorouders en de zegen

die op hen rust - waarvandaan
de verhalen ook kwamen
nu zijn ze van hen

hun bloedeigen geschiedenis
voor eens en altijd
hun verzekerde toekomst

Gedicht 3779
Amsterdam, 2021-05-02

De Exodus is van iedereen
Trefwoord: Verhalen: 
Trefwoord: Bijbel 
 


Sinds vader dood is,

zijn wij hechter met elkaar --


toch een familie.


Since father is dead,Vater starb, seitdem
we're closer to each other --sind wir uns nƤher, ja, doch --
family indeed.eine Familie.

Gedicht H1565
Amsterdam, 2016-10-22

Trefwoord: Familie: broers, zussen 
 


Zywa EĆ©n volk

Naar het echte paradijs wilden we
weg uit de bedrieglijke droom
Maar we waren los

als het zand van de woestijn
en we konden er niet heen
Het was al bezet

We zouden moeten vechten
mensen zoals wij
moeten vermoorden

Dus worden we gesmeed
tot bloedbroeders, Ć©Ć©n volk
van uitverkorenen onder het oog

van een god met dolken
in de handen van zijn dienaars
onder de paradijsvlag

die ons heeft bevrijd
van dwangarbeid voor de rijken
die onze taal niet spreken

We maken omwegen
die over lijken gaan
tot we er zullen wonen

Gedicht 3500
Amsterdam, 2021-02-21

Exodus 32:25-28
Trefwoord: Paradijs 
 


De kale bergen

zijn koud, onherbergzaam, wind --


streelt de marmotten.


The bald mountains areDie kahle Berge
cold and inhospitable --sind kalt und unwirtlich, Wind --
wind strokes the groundhogs.streichelt Murmeltiere.

Gedicht H0190
De Cocksdorp, 2012-02-03

Trefwoord: Wind 
 


Zywa Betover

Betovergrootoma, waarom
gingen jullie weg uit het waterland?
Was er te weinig plaats voor jullie

vee tussen de volle akkers?
Wat waren jouw dromen? Dun
zijn de mijne, als doorschijnend dons

Mijn bed is hard, ik sjouw
water en brandhout
en de mannen moeten zo nodig

op strooptocht, er kookt onrust
in het bloed van mijn zonen
Als ze maar heelhuids thuiskomen

met een gram goud voor het gevaar
van de belofte van het land
waaruit honger jullie verdreef

De glans van hun zwaarden
geronnen, dikke muren bedwongen
steden en koningen, wie weet

dat het struiken waren, grotten
en hutten, dorpshoofden, de buit
wat vee en een paar meisjes

Geen land van koeien en tulpen
waar het gras altijd groen is en zoet
de honing van de jonge jaren

toen je woonde in het paradijs

Gedicht 478
Amsterdam, 2015-10-04

Denkend aan Sarai, die van Ur aan de Eufraat, via het noordelijke Tweestromenland, naar Gosen aan de Nijl ging, de drie paradijselijke streken voor nomaden
Trektocht door Edom, onder leiding van Jozua

Trefwoord: Toekomst: wens 
Trefwoord: Bijbel 
 


Mensen vieren het

leven, de tafel gedekt --


met hun verhalen.


People celebrateDie Menschen feiern
life, around a large table --das Leben, an einem Tisch --
set with their stories.voller Geschichten.

Gedicht H2736
Amsterdam, 2020-06-19

Trefwoord: Samen: sociaal 
 


Zywa Met verhalen maken we een land

Met verhalen maken we een land
van losse dorpen, ballen we de jaren
samen in een godsbewijs van macht:

het oversteken van de grensrivier
de toegangsstad met trompetgeschal
voorgoed verwoest, het land schoon-
gewassen van hoog tot laag
in Ć©Ć©n veeg, als een eetbord

Met verhalen praat ik achteraf
mijzelf en het verleden goed
toekomstplannen inbegrepen

Dagelijks binden woorden ons
bijeen tot een natiestaat
Als we zwijgen, zou dat het einde zijn
ook als we zouden wagen
om de waarheid te vertellen

van de mensen die hier eerder woonden

Gedicht 476
Amsterdam, 2015-10-02

Intocht in Palestina onder leiding van Jozua ("Redding")
Numeri 6,21,24,31, Deuteronomium 34, Jozua 10-11, 2 Koningen 21:13
Israƫl sinds 1947

Trefwoord: Verhalen: verbondenheid 
Trefwoord: Bijbel 
 


In het mensenweb

waaieren mijn woorden uit --


met al hun echo's.


My words swarm aroundIm Web von Menschen
throughout the web of people --schwermen meine Worte aus --
with all their echos.mit ihren Echos.

Gedicht H0474
Amsterdam, 2013-06-21

Trefwoord: Samen: verbonden 
 


Zywa Het Beloofde Land

Niet in een getto, woestenij of krottenstad
geboren zijn is een feit, geen gunst:

niemand hoeft mij te vermanen
omdat ik niet zelf de akker ontgon
de wegen niet plaveide en fruit eet
van bomen die ik niet heb geplant

Wel in een getto woestenij of krottenstad
geboren zijn is een feit, geen schuld:

niemand hoeft mij te vermanen
omdat ik hierheen ben gekomen
over wegen die ik niet plaveide
om op andermans akker te werken

en mee te eten van de vruchten
van bomen die ik niet heb geplant

Gedicht 682
Amsterdam, 2016-06-11

Jozua 24:13
Trefwoord: Vreemden: gast 
Trefwoord: Bijbel 
 


Mijn huis, verwaarloosd.

Vol spijt hoor ik de scheuren --


kreunen en zuchten.


Dilapidated:Mein Haus, verfallen.
my house, I'm sorry to hear --Es tut mir leid, ich hƶre --
the cracks moan and sigh.die Risse seufzen.

Gedicht S0041
Amsterdam, 2012-02-09

Trefwoord: Spijt 
 


Zywa Huis van de Zon

Ze hebben te veel gezien:
de kist, de buitenkant
van het geheim, want een geheim

heeft geen buitenkant
alleen per definitie
een verborgen inhoud

Ook al interesseerde het hen niet
ook al hebben ze niet gekeken
maar gedanst, het is te veel

Als je niets zou doen
komen er verhalen
over een kist en niets

dat voelbaar was, geen Kracht
die schept en vernietigt en
geen heilige stilte

Dus de priesters moeten wel
in het holst van de nacht
de getuigen in hun slaap

verrassen met een hand
op hun mond en een snelle haal
door hun keel, overal in het veld

rode vlekken voorzienigheid

Gedicht 1739
Amsterdam, 2018-04-30

Beet Sjemesj, 1000 vC ( 1 Samuƫl 6:19)
Trefwoord: Godsdienst: heiligheid 
Trefwoord: Bijbel 
 


De strenge woorden,

de kou, de kale muren --


het zachte zonlicht.


The words are rigid,Die strengen Wƶrter,
it's cold and the walls are bare --KƤlte und kahlen WƤnde --
soft is the sunlight.mildes Sonnenlicht.

Gedicht S0003
Amsterdam, 2011-11-18

Kerk
Trefwoord: Godsdienst: geboden 
 


Zywa De profeet

God heeft weer eens medelijden
met de mensen, en met al hun vee

Daar sta ik dan, profeet
van onheil dat niet komt

profeet van een god die niet wil
gedefinieerd zijn

door ongelovigen
hun schuld en straf

KaĆÆn, Sodom, NinivĆ©
de rondtrekkende mannen

met vrouwen die verlangen
naar een huis met een tuin

Hun schuld, hun schuld
de grote schuld

van hun oordeel, de kruisen
van hun daden en hun wegkijken

Schuld die je niet kunt verkopen
voor wat geld, noch voor een waarheid

met een verlossing en troost
voor hen die God mag

Gedicht 1720
Amsterdam, 2018-04-20

Jona, 8ste eeuw vC
Trefwoord: Ethiek: karma 
Trefwoord: Bijbel 
 


Valse adviezen:

Luister! Werk hard! Speel later! --


De braven doet het.


False admonitions:Falsche Mahnungen:
Listen! Work hard! Play later! -- Arbeite hart! Spiel spƤter! --
The good ones obey.Die Braven hƶren.

Gedicht S0943
Amsterdam, 2019-10-08

Trefwoord: Opvoeding 
 


Zywa Luisteren naar strenge mannen

Het zijn strenge mannen, die geloven
dat het verleden belangrijk is
Ze krijgen wat toegestopt
om te offeren op de feesten
en verhalen te vertellen

die ze verfraaien
voor de mensen die betalen
Zo gaat het

Wat gewoon is, moet bijzonder zijn
wat machtig is, almachtig
wat geluk of pech is, voorzienigheid
Ze houden niet van grillig toeval
dus bundelen ze de krachten

van het lot tot Ć©Ć©n grote Kracht
zo onbegrijpelijk groot
dat er geen naam voor is

Een naam is maar een naam
te klein, en te verleidelijk
om hem te roepen
en te geloven in een oproepbare Kracht
in plaats van te luisteren

In een omgekeerde wereld
geven de mensen vermetel
namen aan het Naamloze

Gedicht 1788
Amsterdam, 2018-06-08

God is naamloos en de namen van Jozua en Jezus zijn niet meer bekend; ze worden aangeduid met hun titel: Redding
Trefwoord: Verhalen: verbondenheid 
 


In licht en warmte

bloeit alles op, je aandacht --


is als zonneschijn.


Everything blossomsAlles blĆ¼ht in Licht
in light and heat, attention --und WƤrme, die Beachtung --
is just like sunshine.ist wie Sonnenschein.

Gedicht H2930
Amsterdam, 2021-04-03

Trefwoord: Aandacht: zon 
 


Zywa Rode hartlijn

Voorspoed met gehoorzaamheid:
is dat het plan voor de mens?
Een familie die de vader volgt
zoals de vaders hun vader?

Of is het een verbond
van onbesneden liefde?
EĆ©n hart, levend
vlees en bloed?

EĆ©n hart, Ć©Ć©n bloed
van man en vrouw
dat een rode lijn trekt
om niet te overschrijden

Samenkomen
in Ć©Ć©n hart!
Het leven vieren
in Ć©Ć©n lied!

Gedicht 782
Amsterdam, 2016-08-30

EĆ©n liefde (Bob Marley) - 1977
Jeremia 9:25-26, Ezechiƫl 11:19-20, Hosea 6:6
Lied "One love"

Trefwoord: Samen: verbonden 
Trefwoord: Bijbel 
Eerbetuiging: Marley, Bob 
 


Luister naar mijn hart,

het is een gebroken hart --


Kun je dat horen?


Listen to my heart,Bitte, hƶr mein Herz,
I'm afraid it is broken --leider ist es gebrochen --
Are you hearing this?Kannst du das hƶren?

Gedicht S0093
Amsterdam, 2013-08-11

Trefwoord: Verdriet: 
 


Zywa De Hel

Er zijn twee Hellen
buiten de muren
ginds bij de bron

Daar gingen kinderen door het vuur
voor hun ouders, wetend en bang
het einde niet te kunnen halen

geofferd als het dierbaarste
dat een mens kan geven
aan zijn koninklijke god

En op de bloedakker bij de engte
vochten de opstandelingen
zich dood voor hun nieuwe koning

zich vastklampend
aan de eerste stralen van de zon
terwijl het licht in hun ogen verflauwde

en hun bloed het water
van de bron verbitterde
voor ieder die het wist

Gedicht 1725
Amsterdam, 2018-04-23

MLK = Moloch = Koning, de god (Lev. 18:21, 20:1,3,4, 2 Kon.17:17, 23:10, Jeremia 32:35)
MLK = Malchus = Koning, de koning der Joden (Johannes 18:10)
Dal van Hinnom = Ge-Hinnom = Gehenna = Hel (MatteĆ¼s 5:21-23), vanaf de bron Ein Rogel naar het westen; in dit dal stond de Tofet (van Tefet = brandstapel), waar kinderen geofferd werden
De Bloedakker (MatteĆ¼s 27:8) is de westelijke helling van rode klei in het dal van de Kidron, ten noorden van de bron Ein Rogel

Trefwoord: Godsdienst: wreedheid 
Trefwoord: Bijbel 
 


Ik bid en open

mijn ziel heel wijd en heel diep --


Diep genoeg voor God?


I pray and openIch bete, ƶffne
my soul very wide and deep --meine Seele weit und tief --
Deep enough for God?Tief genug fĆ¼r Gott?

Gedicht H2626
Amsterdam, 2019-11-17

Trefwoord: Godsdienst: gebed 
 


Zywa Wachten op het hiernamaals

De oude mislukking wordt opgerakeld
door een fanatiekeling die het opnieuw wil
proberen, in gloedvolle woorden

vertelt hij de droom
als een belofte, een plicht
ja, dat is onze cultuur

zorgelijk zorgeloos leven
en verhalen vertellen
zoals in de onbeschreven eeuwen

zonder profeten die consequent
willen zijn en dreigend
met hel en verdoemenis

een heilige belofte
van vrede en gezondheid
verkopen voor volgzaamheid

Wat we denken te hebben
zouden we verliezen
als we er niet van afzien

Geef ons dan liever een koning
of een generaal, alles liever
dan te wachten op het hiernamaals

Gedicht 3508
Amsterdam, 2021-02-23

Simson (gesitueerd in 1100 vC)
Makkabeeƫn 167-164 (Maqqaba = Hamer)

Trefwoord: Godsdienst: 
 


Een stip op de bast:

zonde, een gezonde boom --


is productiehout.


A mark on the bark:Kreuz auf der Rinde:
too bad, such a healthy tree --schade, ein gesunder Baum --
is production wood.ist Produktionsholz.

Gedicht S0710
Amsterdam, 2018-05-14

Trefwoord: Consumeren 
 


Zywa De weg

Gek genoeg zijn er regels
Echt waar, mensen zijn gek
niet verstandig en onverstandig

genoeg om te denken
dat wetten nodig zijn (niet stelen
niet moorden, contracten nakomen)

terwijl het zo simpel is:
we leven en we leven
niet alleen, dus

wat je niet wilt
ondergaan, doe dat niet
een ander aan

Dat is de weg
van het ware, de niet vastgelegde
waarheid en het niet vastgelegde

leven
Het is alles
het enige

gebed, je zekerheid
en plicht, de enige regel
van liefde en verstand

Gedicht 1873
Amsterdam, 2018-10-17

Tobit 4:16 (ca. 200 vC)
Trefwoord: Naasten: liefde 
Trefwoord: Bijbel 
 


Mijn ouders zijn thuis,

altijd zijn ze thuis, bij mij --


kloppend in mijn hart.


My parents are home,Meine Eltern sind
they are always home, with me --immer zu Hause, mit mir --
beating in my heart.in meinem Herzen.

Gedicht H0115
Julianadorp, 2011-12-25

Trefwoord: Ouders: ouderschap 
 


Zywa Het Huis

Ik snuif de oude geur op, de heiligheid
van wierook en gordijnen, geheimzinnig
zacht kaarslicht en daarachter de belofte

van kracht, wonderen en geluk

Steen voor steen, doek voor doek
hebben we het Huis hersteld
acht dagen lang brandde de olie

van kracht, wonderen en geluk

Hiervoor hebben we gestreden
zijn we jarenlang verslagen
wonnen we met zeven armen

van kracht, wonderen en geluk

Gedicht 475
Amsterdam, 2015-10-01

Makkabeeƫn (Jeruzalem in 164 vC)
1 Makk. 6:51-52, 4:36
Chanoeka (Inwijding van de tempel)

Trefwoord: Traditie 
Trefwoord: Bijbel 
 


De aarde is vol,

we moeten hier weg, volg me --


naar het paradijs!


The planet is full,Die Erde ist voll,
let's get out of here, follow --wir mĆ¼ssen hier raus, folge --
me to paradise!mir ins Paradies!

Gedicht S1082
Amsterdam, 2020-11-15

Ideologie
Trefwoord: Paradijs 
 


Zywa Handwassing [1]

We willen onze eigen regels
zonder lede ogen op ongelovigen
We willen meer dan alleen
een veilig leven

We eisen het recht
om apart te leven
en we zetten onze eisen kracht bij
want het is nog niet gelukt

We bidden met rituelen
en de heilige plicht
om de openbaring
niet te loochenen

Bij elke herhaling
worden de woorden bewaarheid
worden ze harder, onwrikbaarder
worden ze onaantastbaar

voor onze twijfels
Ze wassen alles van ons af
We hebben een schoon geweten
en we maken schoon schip

Gedicht 5365
Amsterdam, 2023-11-06

De apartheid van orthodoxe gelovigen - joods, christelijk, islamitisch of hindoeĆÆstisch
Trefwoord: Godsdienst: geboden 
 


Veiligheid: muren

rondom en een grote stolp --


met vuurengelen.


Safety: high walls allSicherheit: Mauern
around and a large bell jar --ringsum und eine Glocke --
with firing angels.mit Feuerengeln.

Gedicht S1989
Amsterdam, 2023-11-06

Israƫl's luchtverdedigingssysteem "Kipat barzel" ("IJzeren Koepel"), operationeel sinds 2011
Trefwoord: Veiligheid: bescherming 
 


Zywa Handwassing [2]

Eeuwenlang leefden we met ons vee
tussen de steden, maar nu...
Wie zijn we in dit vreemde land?
Wie zijn we als onvrije arbeiders?

We willen terug en vertellen onszelf
in steeds fantastischer verhalen
dat we bij elkaar horen, verhalen
over een gemeenschappelijk verleden

Dat sommigen van onze voorouders
al eens eerder, 40 jaren lang, weg
zijn geweest, en hun terugkeer
overdreven met overwinningen

alsof ze met duizenden waren
en nog grotere aantallen
mensen vermoord hebben -
waar ze trots op waren?

Ach, dat land
waarnaar we heimwee hebben
Moeten we het in het echt
gaan veroveren, in het echt

onze handen gaan wassen
in de onschuld van de oude verhalen
en zelfverdediging, willen we dat?
Willen we dat echt?

Gedicht 5371
Amsterdam, 2023-11-08

Palestijnen en Israƫli's
Deportatie: naar Assyriƫ
Jozua 8-13 Onder leiding van Jozua ("Redding") veroveren de Israƫlieten KanaƤn, Oost-Jordaniƫ en Zuid-Libanon, - maar niet het kustgebied van de Filistijnen: 'Palestina' (Gaza, Asjdod, Asjkelon, Gat en Ekron), - waarbij ze het vee buitmaken en de mensen vermoorden
Zie ook: de gedichten 476. Met verhalen maken we een land, en: 682. Het Beloofde Land (Jozua 24:13 "Zo gaf Ik u een land waarvoor gij niet gezwoegd hebt, en steden die gij niet gebouwd hebt, en waarin gij toch woont; en gij eet van wijngaarden en olijfbomen die gij niet geplant hebt.")

Trefwoord: Angst: onveiligheid 
Trefwoord: Palestina 
Trefwoord: Bijbel 
 


Zywa Gevecht in het Laagland

We zijn van generatie op generatie
onszelf gebleven, we leven
en leefden met anderen
wederzijds apart

tot we weg moeten, uiteindelijk
is er nog geen plaats
waar we geen vreemdelingen zijn
waar geen vreemdelingen zijn

Al eeuwen twijfelen we
over ons lot, worstelend
met De Naam vechten we
voor een veilig thuis

We zoeken vrede op De Berg
De nieuwe Filistijnen die
ons naar het leven staan
verjagen we uit het Laagland

Met duizenden sterven ze
bij instorten van hun gebouwen
Er blijft geen pilaar overeind
want alleen het land, dit land

het hele land, de hele stad
de hele berg, alles
van de rivier tot aan de zee
kan onze twijfels verlichten

Gedicht 5358
Amsterdam, 2023-11-05

De Naam: "HaShem", de aanduiding van God
Worstelend: naar de bijnaam "Isra-El" = "Die met God vecht" (Genesis 32:28)De Berg: de Moriah en de Zion, het centrum van Jeruzalem
Laagland: "KanaƤn", met de Gazastrook, waar vroeger de Filistijnen woonden
Pilaar: Simson vernietigt een tempel in Gaza (Richteren 16:26-30)
Van de rivier tot aan de zee: Palestijnse strijdleus "From the river to the sea", die ook het beleid van de staat Israƫl kenmerkt

Trefwoord: Veiligheid: thuis 
Trefwoord: Palestina 
Trefwoord: Bijbel 
 

Zywa
Uit He
Groep
DuitsEngels5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto
Aandacht is als zonneschijnVermeld Ā© Zywa bij gebruik van teksten,
tekeningen, ontwerpen, schilderijen en foto's
Woord zoeken:  CTRL-F