Zywa Kleine domheid

Mijn brein dat lacht en vleit, verliest het pleit
Van pijn verwacht het spijt, dus kiest het nijd
beschouwt zijn dood vooral als nederlaag
en houdt zich groot met knal de wedervraag:

Heb jij soms minder kans op ongeluk
wie blijft er in balans, ook onder druk?

Mijn lichaam is een onbekend gebied
een wildernis die consequent herziet
wat goed voor mijn gezondheid zou zijn, haar niet schaadt ¬Ė
men doet door kleine domheid gauw gevaarlijk kwaad!

Gedicht 8
Beek (Berg en Dal), 1973-12-30

Trefwoord: Wijsheid / Domheid 
 


Zywa Aan de kade

Er ligt een vrouw op straat, geen teken
van leven. Iemand brengt een deken
een ander wijst omhoog zodat ik snap
hoe het zit met de gedeukte motorkap

Volgden haar gedachten soms demonen
die daar op de vijfde zijn gaan wonen
ter herinnering aan Isabel en Bas
wier huis en thuis dit jaren was
tot zij ergens in de rimboe van Peru
zijn verdwenen, wie weet waar en hoe?

En toen, het piepen van de koeten
Wat is daaraan voorafgegaan?
Zag niemand haar daar staan
de wereld aan haar voeten?

Gedicht 163
Amsterdam, 2011-01-10

Jacob van Lennepkade, Amsterdam
Trefwoord: Depressiviteit 
Trefwoord: Amsterdam 
 


De rivier staat bol

tot aan de rand, ik ben bang --


en moet het zelf zien.


The river bulgesDer Fluß: geschwollen
up to the edge, I'm afraid --bis zum Rand, ich habe Angst --
must see it myself.muss es selbst sehen.

Gedicht H0203
Amsterdam, 2012-02-09

Trefwoord: Nieuwsgierigheid: geheim / wereld 
 


De stad schminkt zich af

na het toeristenseizoen --


Wat is ze al oud!


Taking off make-upDie Stadt schminkt sich ab
after the tourist season --nach der Touristensaison --
How old the town is!Wie alt sie schon ist!

Gedicht H0404
Amsterdam, 2013-01-29

Trefwoord: Stad (drukte) 
 


Zywa Brandhaarden

Soms broeit mijn hoop
op vrede op aarde
Dan vrees ik brand of erger
het rotten en de onzekerheid
wat daaruit zal groeien

Dan is het leven van vandaag alles
het enige dat nog telt
al valt het me moeilijk
om zonder pretenties
dankbaar te zijn

voor mijn kansen
om wie hulp behoeft
te helpen, de plicht
die ik deemoedig vervul
in het zwarte harnas van mijn geloof

De mensen die niet uitverkoren zijn
voor het hiernamaals hebben het zwaar
Er is geen barmhartigheid
die hun leven verlichten kan
geen liefde die hoop geeft

Gedicht 250
Amsterdam, 2014-05-17

Geloof, hoop en liefde
Trefwoord: Godsdienst: geboden 
Trefwoord: Hoop 
 


Zywa In grond die ik niet heb gekozen

In grond die ik niet heb gekozen
in niemands schaduw
helemaal mezelf

bekijk en beluister ik de buren
Dichterbij kan ik niet komen

Mijn takken reiken
steeds sterker, steeds verder
Kinderen klimmen erin

Ze kussen zich
lachend een toekomst

In grond die ik niet heb gekozen
in niemands schaduw
word ik ruw en rimpelig

In hitte, sneeuw en storm
breken en sterven er takken af

Ze reiken steeds
dunner en korter
Nesten waaien eruit

naar nieuwe bomen
Voor nieuwe liefdes

Gedicht 281
Amsterdam, 2014-06-28

Trefwoord: Naasten: buren 
 


Zywa Geen slachtoffer

Opgevist te drogen gelegd
tussen vuurwallen en dorpelingen

kijken toe, honden likken hun lippen
Het is nu aan mij

om heldhaftig te zijn
te weten wie te vertrouwen

niets te willen
wreken, geen dader te zijn

Het is nu aan mij
of ik het onvermijdelijke wil

uitstellen tegen beter weten in
hopend op een redder om niet

het onmogelijke te hoeven durven
Het is nu aan mij

te durven
sterven

Gedicht 679
Amsterdam, 2016-06-09

Trefwoord: Dood: sterven 
Trefwoord: Misbruik (groep/oorlog) 
 


Zywa Boer op zee

Ik ben een boer op zee
60 schapen, 100 varkens
ganzen en eenden bij vertrek

Dat zijn karige rantsoenen
bij de rats, kuch en bonen
Slachten hoef ik niet

de beesten gaan zo wel dood
zodat er altijd vlees is
voor de kok en de officieren

hoog boven mijn stinkende stal
waar ik emmers uit de zee hijs
en de drek de spuigaten uit schrob

In de kooien is het erger
Daar is de vooronderwereld van zweet
uitlaatgassen en rochelende zieken

waar je slapend wegzinkt in een put
vol poep en pis, en happend naar lucht
bruine teer braakt

Gedicht 769
Amsterdam, 2016-08-25

Koopvaardij in de 18de eeuw
Trefwoord: Leven: overleven (inspanning) 
Trefwoord: Handel 
 


Zywa Wat doe je hier nog?

De mensen mijden mij
Ik sta op een lijst
en krijg post, thuis
ben je niet veilig

staat er, wat doe je
     hier nog, heb je hulp nodig
     bij het inpakken?


Ik word gebeld:
Kijk naar buiten
we staan voor je deur

met genoeg dozen
Tel je dagen en let op
je kinderen, domme kwartel
het is afgelopen
met pik-me-dit
     en het helpt niet
     om je dood te houden
     Pjoe-pjoe, misschien
     stuurt God een engel
     van inzicht
     en mededogen

Gedicht 775
Amsterdam, 2016-08-28

De kwartel heet dom te zijn omdat hij zich laat lokken met een fluitje
De slag van een kwartelmannetje klinkt 's zomers als pik-me-dit, het geluid van een vrouwtje is pjoe-pjoe
Bij gevaar drukken kwartels zich tegen de grond alsof ze dood zijn

Trefwoord: Macht: uitoefening 
Trefwoord: Turkiye 
Trefwoord: Politiek 
 


Zywa Nieuwe Romes

Als niet de feiten tellen
niet eens de mensen
maar geld en macht

onder de vlag van vrijheid
gelijkheid of geloof
zwaar wegen in de zakken

van de senatoren
en landverraad de leus is
voor ieder van hen

die keer op keer zou willen protesteren
als herhaald wordt
dat Carthago vernietigd moet worden

     dan falen verstandige woorden
     zelfs uit de mond van de begenadigste spreker -
     en wie kan dan de leider

     van de democratische revolutie zijn?

Gedicht 783
Amsterdam, 2016-08-31

Marcus Cato "Censorius" (234-149): 'Ceterum censeo Carthaginem esse delendam' ('Overigens ben ik van mening dat Carthago verwoest moet worden')
Trefwoord: Macht: manipulatie 
Trefwoord: Politiek 
 


Zywa Duizelig op de rand

De verjaardag voorbij
een korte film gekeken
doezelend niet kunnen slapen
Wakker worden van pijn
Kaken, hoofd vooral

De adem inhouden

Waar is hier het ziekenhuis?
Hoe je daar uit komt
wil je vooraf weten om te weten
wat je wilt
wat de feiten zijn

Je telt
de symptomen
incompleet
dus verliggen
Ademhalen tot het licht wordt

Doodmoe opstaan
duizelig op de rand
van het bed, geen pijn
voelen, daar
tussen de schouderbladen

Gedicht 786
Breskens, 2016-09-06

Trefwoord: Ziekte: ondergaan 
 


Zywa Het verkeerde verhaal?

Vroeger moest ik wennen
aan mezelf, wie ik was
op filmpjes van mijn moeder

nu aan jouw stem, aan jou
levensecht lachend alsof
je in de andere kamer bent

terug uit het verhaal
waarin ik achterbleef
Het is zo voorgoed voorbij

ook als jij samen met mij
terug zou horen en zien hoe
het was

en evenmin zou begrijpen
dat jij daar toen
echt hebt bestaan

Te verdragen valt het
maar het went niet
het went niet

Gedicht 790
Breskens, 2016-09-07

Trefwoord: Gemis:  
 


Zywa Spek en bonen

Er is niets te eten op het aanrecht
van Karel Frank Wachter
geboren hier in de stad

en vorige winter overleden
We boenen de afdekplaat
van zijn graf in onze keuken

Er zit nog geen krasje op
De kist waarin hij lag
hebben we geruild

voor spek en bonen
De tijden veranderen
maar ongelijkheid niet

hoeveel marsen we lopen
naar het Grote Gouden
Witte Roze of Blauwe Huis

Gedicht 795
Amsterdam, 2016-09-09

La Casona (Grote Huis) in Caracas, Domus Aurea (Gouden Huis) van keizer Nero in Rome, White House (Witte Huis) in Washington DC, Bely Dom (Witte Huis) in Moskou en Bishkek, Casa Rosada (Roze Huis) in Buenos Aires, Cheong Wa Dae (Blauwe Pannen Paviljoen) in Seoul, en Plavi Dvorac (Blauwe Paleis) in Cetinje
"Mijn zwagers in Venezuela bleken kilo's afgevallen" (5 september 2016, Koen Greven in NRC)

Trefwoord: Armoede: praktijk 
Trefwoord: Politiek 
 


Zywa Kwalsterijs

Mannen kregen me niet
met hun kwalsterpraatjes
over de hemel

op aarde die zij me willen geven -
hoger dan ik voor mogelijk houd
zullen ze me laten vliegen

Ze heeft liever een bezemsteel
tussen haar benen, lachten ze
onder elkaar tot het hen verging

met hun kwalsterpraatjes
over de hemel
op aarde die ze op elkaar bevechten -

de aarde die ze op elkaar bevechten
omdat ze niet goed genoeg is
voor meesters die bang zijn

om te dienen
maar ik kan zwemmen
zelfs onder kwalsterijs

Gedicht 820
Amsterdam, 2016-10-31

Trefwoord: Mensen: mannen 
 


Zywa Ik zeg: Doen!

Als de sirenes loeien, weet ik
nooit meteen dat het de test
van de eerste maandag is

Mijn hoofd slaat op hol
Ik sta verkeerd
afgesteld

Net als jullie
ben ik op mijn hoede
voor ingebeelde gevaren

ver uit mijn buurt
en in de donkere toekomst
zoals de wereldwijde dood

van oceanen en mensen
Pas op, het komt dichtbij
het vlucht

mijn straat in en heult
met gemiste kansen
en het misbaar

van mijn prestaties
Maar dan denk ik: o ja
het is weer twaalf uur

ik ga het nu echt beter doen

Gedicht 1033
Amsterdam, 2017-02-18

Trefwoord: Angst: onzekerheid 
 


Zywa Engelenkuikens

Niets hadden we nodig, we botsten
gewoon en lagen door elkaar
als dat zo uitkwam, een nest
vrienden die elkaar weten te vinden
hoe ver we ook uitgevlogen zijn

Engelen geworden, wie had dat gedacht!

Onze zielsverbondenheid
zo vertrouwd op het eerste gezicht
bij elk weerzien - eeuwig jong
is dan mijn kuikenhart, mijn huid
van vlees en bloed, eeuwig jong

onze geest - maar onwennig
afstandelijk zijn onze vleugels
onze wangen en de luchtkussen
die aan onze lippen ontglippen
of ze ontstegen zijn

Gedicht 1392
Amsterdam, 2017-06-05

Trefwoord: Vriendschap: band 
Trefwoord: Weerzien 
 


Zywa Zelfsturende teams

Voor problemen heeft ons lichaam
een hoofd vol ambtenaren
Bekwaam en integer
volgen ze de procedures
die zijn ge√Įmplementeerd
in ons brein en die waarschuwen
voor neveneffecten, hormoonstormen
zieltogende weefsels en woekerhoekjes

Onze broeders zijn ze, hoeders
tegen onbenutte reserves
en verkalking, bewaarengelen
gemaakt van voorzienigheid
Problemen komen op tijd
aan het licht in de routine
die onze krachten bundelt
tot ons beste verstand

Gedicht 1398
Amsterdam, 2017-06-07

Trefwoord: Lichaam: werking 
Trefwoord: Hersenen / Brein 
 


Zywa Het Achterland

De weg over was het land
boerderijen gemengd bedrijf
in zure lucht schraapten
de dieren hun keel, veilig

achter de tanden van de hond
ieder dienstbaar
aan een hogere orde
alleen de haan wist dat niet

Aan die stadsrand groeide ik
op en in mijn afwezigheid
werden de bedrijven reuzen
die het landschap opgegeten hebben

maar heuvels en kloven
lusten ze niet, ze verslikken
zich in bochtige wegen
en laten het Achterland in leven

Gedicht 1527
Ufhusen, 2017-08-26

Het Hinterland (in Zwitserland)
Trefwoord: Evenwicht: 
Trefwoord: Schweiz 
Opgedragen aan: Madelief dK 
Opgedragen aan: Florentin dK 
Opgedragen aan: Lotte W 
 


Zywa Het wachtwoord

Kijkend in het licht
van de gouden spiegel, eet ik
alle troost die in huis is op

Kussen helpt niet
huilen pas na het slapen
van uitputting, teleurgesteld

maar het is niet anders
dan verwacht, dan eerder
tijdens de belegering

Willen leven
blijft het wachtwoord
Na een koude douche

mezelf opmaken, moed inspreken
Een nieuwe dag, gouden licht
van de zon

Gedicht 1622
Amsterdam, 2017-11-19

Trefwoord: Leven: overleven (inspanning) 
 


Mijn sterfelijkheid

en zijn dood: onverteerbaar --


Mijn maag draait zich om.


He died and I amMeine Sterblichkeit
mortal: indigestible --und sein Tod: unverdaulich --
It turns my stomach.Mein Magen dreht sich.

Gedicht H1878
Amsterdam, 2017-12-03

Trefwoord: Verdriet: ondergaan 
 


Zywa De Zone

Veer na veer, vallend
van de vleugels van de duistere
engel die vallend hoogte verliest
boven de nevelige begraafplaats
- vak na vak staken en stenen

Mannen moesten doden
jongens waren bange helden
honger en ziekte deden de rest

Het leven is mager, de borsten
van de meisjes zijn te plat
voor de baby's in hun buik

Tussen de tere zwarte veren
schikken ze bloemen van het verleden
- de bloemen van de toekomst
v Kleur na kleur dromen ze
van de verscholen zon
en wensen haar terug

Gedicht 2083
Amsterdam, 2019-02-11

Ge√Įnspireerd door "The Dark Angel" ("De Duistere engel", 2019, M.T.R.)
Trefwoord: Dood: begraafplaats / begrafenis 
 


Ik let erg goed op

om niet gezien te worden --


als maklijke prooi.


I look around wellIch achte darauf,
and take care not to be seen --nicht gesehen zu werden --
as an easy prey.als leichte Beute.

Gedicht H2414
Amsterdam, 2019-03-26

Zien of gezien worden
Trefwoord: Voorzichtigheid 
 


Gedicht 2193
Amsterdam, 2019-04-02

Timbuktu (Abderrahmane Sissako) - 2014
Voetbal zonder bal: scène in de film "Timbuktu"
Trefwoord: Fantasie: dromen 
Trefwoord: Mali 
Eerbetuiging: Sissako, Abderrahmane 
 


Zywa Dromend van mijn leven in de stad

Het is drijfzand, lastig
maar er zijn geen beesten
die mijn ogen uitsteken
om me levend te verscheuren

ook is er geen getij
geen vloed die me verdrinkt
ik zit alleen maar vast
als in beton, het zand

is hard geworden, ja
als er toeristen waren
zou ik naar ze zwaaien
op hun foto’s, maar

er is niemand

ik voel niet eens meer
hoe koud mijn benen zijn
ik denk aan veenmoerassen
die mens en dier verzwelgen

en ik denk aan passanten
die me te hulp komen
voordat ik ga hallucineren
en wachtend uitdroog

Gedicht 2232
Amsterdam, 2019-05-03

Trefwoord: Natuur: gevaar 
 


Er is nog geen plan

mogelijk, dan maar bouwen:


kanalen, dijken.


No plan possibleNoch kein Plan möglich
yet, so let us start building:also lasst uns mal bauen:
canals, dikes, sluices.Kanäle, Deiche.

Gedicht H2551
Amsterdam, 2019-08-25

OLVG West, Intensive care
Trefwoord: Zorg: vooruitdenken 
 


Zywa Een lang verwacht thuis

Het hangt er vanaf
hoe ik scherp stel
Meestal zie ik niets

dan de bijna stilstand
van trage verschuivingen
of het heen en weer

schieten dat ik niet bij kan houden -
het leven, in de stad
en binnen in mij, actief

ook wanneer ik passief ben -
stofwisseling en celvernieuwing
onzichtbaar maar voelbaar zoals de strijd

om mijn bestaan en dat
van de bacteri√ęn die mij troffen
als een lang verwacht thuis

Gedicht 2395
Amsterdam, 2019-08-31

OLVG Oost, afdeling B8, na 8 dagen op de IC
Trefwoord: Ziekte: ondergaan 
Trefwoord: Rust: traagheid 
 


Ik ontspande me

op het cruiseschip, en nog steeds --


hier, op de IC.


I really relaxedIch entspannte mich
on the cruise ship, I still do --auf dem Kreuzfahrtschiff, immer --
on the ICU.noch, auf der IS.

Gedicht H2558
Amsterdam, 2019-08-31

OLVG Oost, afdeling B8
Trefwoord: Loslaten 
 


Een tak vol blaadjes,

één ervan beweegt anders --


Een halsbandparkiet.


A branch full of leaves,Zweig voller Blätter,
and one moves differently --eines bewegt sich anders --
A green parakeet.Ein Halsbandsittich.

Gedicht H2591
Amsterdam, 2019-10-24

Trefwoord: Vogels: parkiet 
 


Zywa Gevangen in een beeldverhaal

Ik wil naar de onderwereld
maar ik zit vast in dit donkere depot
nog steeds de bediende die de wijn schenkt

Geen kans dat iemand de vaas laat vallen
en het verlies neemt: de scherven
onherstelbaar opveegt voor de belt

zodat mijn geest eindelijk een schim
onder de schimmen kan zijn, in stilte
gelijken onder elkaar

iedereen zwijgt, de verhalen van helden-
daden doen er niet meer toe
ook mijn verleden niet, het verlies

van de strijd, van mijn wapens
en mijn eer, slaaf gemaakt
ook mijn vrouw weggevoerd

ontkleed tentoongesteld en
verkocht voor het huishouden
en seksuele diensten

Ook ik moest naakt poseren
voor de beroemde pottenschilder
die me beroofde van mijn ziel

Gedicht 2480
Amsterdam, 2019-10-26

Slavenhandel
Uit de Griekse oudheid zijn er meerdere voorstellingen van het schenken van wijn bewaard op keramische vazen, zoals Ganymedes voor Zeus, Athena voor Herakles, een satyr voor Dionysos, enzovoorts

Trefwoord: Gelijkheid: ongelijkheid 
 


Zywa Begraven schat

Een kist vol munten, ontelbaar
teveel om er iets mee te doen
We gooien ze netjes weg

door ze voor later te bewaren
op een veilige plek, begraven
onder de es midden in onze stad

We hebben genoeg aan het vee
de pannen en de vrouwen
die we buitmaken over de grens

De mannen ruilen we
voor sieraden en zilver
dan zijn we van hen af

zonder te hoeven moorden
of beducht te zijn voor een opstand
Het leven is al zwaar genoeg

Gedicht 2481
Amsterdam, 2019-10-26

Slavenhandel
Trefwoord: Gelijkheid: ongelijkheid 
 


Zywa Beroofd

Ik ben leeg, geen mens meer
Nog niet gestorven
Erger
Verstoten

Ze mijden de dood
en de boze geesten
die ik bij me draag
en los zou kunnen laten

Nergens welkom
Niemand bezoekt me
Ik moet boeten
voor het lot van mijn man

Hij moet wel
ontevreden zijn
over mij, een waardeloos bezit
voor hem, voor zijn familie

Niemand houd van mij
Ze zullen me wegsturen
Als ik niet hard genoeg werk
Of hun ongeluk breng

Gedicht 3092
Amsterdam, 2020-07-09

LATIJN "viduata" = de leeggemaakte vrouw, de beroofde vrouw >> "weduwe"
JAPANS "mibojin" = zij die nog niet gestorven is, de weduwe

Trefwoord: Gelijkheid: ongelijkheid 
Trefwoord: Bezit 
 


Zywa Helden om mij heen

We zien elkaar als helden
en dat helpt, ja, ook ik
kan wijs en vaardig omgaan
met de energie van het leven

in het besef dat ook helden
moe zijn na hun krachttoeren
¬Ė het levensgrote afweren
van niet leven

Mijn ouders begonnen daarmee
Ik voelde hun angsten aan
en ontdekte stap voor stap
steeds meer zelf

wat onveilig is
Soms wacht ik in een hoekje
op wat er kan gaan gebeuren
en kapsel ik met liefde en dons

in wat zich opdringt
in en buiten mij
Ik laat het los, laat het doorstromen
Ik balanceer in het krachtenveld

Ik wil gezond zijn
niets verdoven en toch
onbezorgd leven alsof
wij altijd weer wakker worden

Gedicht 3205
Amsterdam, 2020-09-30

Zhineng Qigong = Wijs en Vaardig met Levensenergie Omgaan
Trefwoord: Held(in) 
Opgedragen aan: Maria Godschalk 
 


Zywa Over/Leven

Een verkeerd leven
van aangedaan onrecht
leven en toch willen leven
- ook zonder hoop

De ellende doorstaan
lotgenoten steunen
en af en toe genieten
van de omgeving

en van een verhaal van de weelde
genoeg te hebben ondanks
het gepruts en het geknoei
dat de mensen dwarsboomt

Mijn schuldige leven
van onmacht, mijn familie
niet tekort willen doen, en al gauw
meer verbruiken dan nodig is

Ook dichtbij lijden en sterven
er mensen, en ik leef, ik wil
er het beste van maken
en hopen op beter

We herhalen verhalen
die ons mooi, moedig of goed
noemen, medeplichtig alleen
aan onze menselijkheid

Gedicht 3893
Amsterdam, 2021-07-15

Trefwoord: Ethiek: 
 


Misschien leef je lang,

misschien leef je kort, maar leef --


volop in de Kracht.


Your life may be long,Vielleicht lebst du lang,
or short, but make sure you live --vielleicht kurz, aber lebe --
fully in the Force.vollauf in der Macht.

Gedicht H3016
Amsterdam, 2021-08-17

Trefwoord: Leven: energie 
 


Steeds meer mensen, meer

welvaart, en ook meer verzet --


van wie het goed heeft.


More prosperity,Immer mehr Wohlstand,
more resistance of people --und mehr Widerstand aller --
who are better-off.die besser dran sind.

Gedicht S1237
Amsterdam, 2021-09-10

Bewaart conservatisme de planeet Aarde en de mensheid?
Trefwoord: Ego / ~isme/~centrisme 
 


De gevangenen

lopen buiten, steeds cirkels --


binnen in hun hoofd.


When the prisonersDie Gefangenen
are outside, they walk circles --geh'n draußen Kreise, innen --
inside in their heads.in ihren Köpfen.

Gedicht S1257
Amsterdam, 2021-10-10

De gevangenisbinnenplaats (Vincent van Gogh) - 1890
Schilderij
Trefwoord: Orde: patroon 
Eerbetuiging: Van Gogh, Vincent 
 


Ziek zijn valt niet mee,

en hoe help ik mijn vrienden --


met hun ongemak?


It's hard to be sick,Ich bin krank, also,
and how can I help my friends --wie kann ich Freunden helfen --
with their discomfort?und beruhigen?

Gedicht S1261
Noordwijk aan Zee, 2021-10-12

Trefwoord: Ziekte: psycho-soma 
 


Zywa Blijven verlangen

Omvallen als ik wil
hurken bij een poes
Dan maar liggen

een warm bed voor haar
Aan alles zo'n draai geven
en maatregelen treffen

handgrepen in de badkamer
mijn wensen verkleinen
het toeval omarmen

denken: ik heb geluk gehad
met mijn lichaam, met de vrede
van vrienden, straat en school

en blijven verlangen
naar huid en zon
blijven luisteren

naar vogels, regen en maqamat
al klotst er verdriet in mijn buik
en plast het in mijn hoofd

De rest doorspoelen
plannen, dagen met groene poep
en vruchteloze menstruaties

Gedicht 4315
Amsterdam, 2022-02-13

Trefwoord: Verlangen: onrust 
Trefwoord: Lichaam: verval 
 


Rood licht op rood hout:

de warme gloed van gevaar --


sur réalisme.


Red light on red wood,Auf rotem Holz gl√ľht
as a warm glow of danger --ein rotes Licht der Gefahr --
sur réalisme.sur Réalismus.

Gedicht H3230
Amsterdam, 2022-03-19

Trefwoord: Gevaar 
 


Ik vink gewoon af

wat ik niet meer mag of kan --


voor de rest leef ik.


Well, I just tick offIch hake einfach
what I can't do anymore --ab, was ich nicht mehr tun kann --
for the rest I live.den Rest lebe ich.

Gedicht H3236
Amsterdam, 2022-03-24

Trefwoord: Ziekte: ernstig / dodelijk 
 


We plukken bramen;

op mijn armen, mijn wangen --


schrijnen de krassen.


Picking blackberries;Brombeeren pfl√ľcken;
on my arms and on my cheeks --an den Armen und Wangen --
the scratches tickle.brennen die Kratzer.

Gedicht H3292
Amsterdam, 2022-05-12

Trefwoord: Natuur: planten 
 


Altijd maar braaf zijn,

nooit een volwassene zijn --


Iemands bezit zijn.


Be obedient,Immer schön brav sein,
never an adult person --nie ein Erwachsener sein --
just a possession.nur ein Besitz sein.

Gedicht S1473
Amsterdam, 2022-07-14

Ondergeschiktheid van vrouwen, lijfeigenen en slaven
Trefwoord: Gelijkheid: ongelijkheid 
 


Het is mij een eer

om vriendelijk klaar te staan --


Tot je mij verkoopt.


It is an honourJederzeit f√ľr dich
for me to be there for you --bereitzustehen ehrt mich --
Until you sell me.Bis du mich verkaufst.

Gedicht S1474
Amsterdam, 2022-07-14

Lijfeigenschap
Trefwoord: Gelijkheid: ongelijkheid 
 


Ik vervul jouw wens,

jouw wil is mijn wil, de wil --


van mijn eigenaar.


I fulfil your wish,Ich gehorche dir,
your will is my will, the will --dein Wunsch ist mein Wunsch, der Wunsch --
of my enslaver.meines Besitzers.

Gedicht S1475
Amsterdam, 2022-07-14

Lijfeigenschap
Trefwoord: Gelijkheid: ongelijkheid 
 


Zywa Buik

Staat mijn buik gewichtloos
op rechte benen in de wereld
rustig aan het verteren
zonder druk van bovenaf?

Welft het onder mijn navel
wil je me daar bloot maken
contact met het centrum
van mijn leven?

Is jouw buik warm, brandt er een
helder vuur, laait het, smeult het
of verkleumen de buitengebieden
en verkolen de kwabben
in jouw hersenpan?

Buik op buik, oog in oog
adem met adem, vrede
bij vrede, armen om
ons hart, liefde in onze ogen
bezegeld met kussen

Gedicht 4761
Amsterdam, 2022-10-26

Trefwoord: Lichaam: en geest 
 


Ik slof door de stad,

de vuile tongen hangen --


moe uit mijn lichaam.


I flip-flop about,Ich flip-flop herum,
the dirty tongues hanging down --die Zungen h√§ngen m√ľde --
tired from my body.aus meinem Körper.

Gedicht S1603
Amsterdam, 2022-12-18

Patrick Kitete in Kinshasa (Kris Pannecoucke) - 2022
Patrick Kitete in een kostuum van teenslippers, Kinshasa 2022 (foto Kris Pannecoucke)
Trefwoord: Ouderdom: somber 
Eerbetuiging: Pannecoucke, Kris 
Eerbetuiging: Kitete, Patrick 
 


Hun huid: op de trom,

hun botten: onze fluiten --


hun tanden: een snoer.


Their skin: on the drum,Die Haut: Trommelfell,
their bones: our flutes, long and short --ihre Knochen: die Flöten --
their teeth: a chainlet.ihre Zähne: Schmuck.

Gedicht S1618
Amsterdam, 2022-12-30

Marslied van Inca-soldaten in de 15-16de eeuw: "Wij zullen drinken uit de schedel van de verrader, we zullen ons versieren met een halsketting van zijn tanden, we zullen de melodie van de pinkullu spelen op fluiten gemaakt van zijn botten, we zullen slaan op de trom, gemaakt van zijn huid en zo zullen we dansen!"
Trefwoord: Macht: moord / vernietiging 
 


Witte zijden sjaal,

cadeau van de keizerin:


de waardige strop.


The snow-white silk scarf,Weißer Seidenschal,
a present from the Empress:ein Geschenk der Kaiserin:
the dignified noose.der w√ľrdige Strang.

Gedicht S1619
Amsterdam, 2022-12-30

Keizerin Ci'an (1837-1881) en Cixi (1835-1908) stuurden in 1861 witte sjalen naar hun rivalen
Trefwoord: Macht: uitoefening 
 


Mensen zingen zich

moed in, een beurtzang met doods-


kreten in de nacht.


People sing to beDie Leute singen:
strong, an antiphony with --Wechselgesang mit Todes-
death cries in the night.schreien in der Nacht.

Gedicht S1651
Amsterdam, 2023-01-31

Watersnoodramp van 1953, in Zeeland, 31 januari - 1 februari
Trefwoord: Dood: angst 
 


Ik zak langzaam weg

en klamp me vast aan mezelf --


want, ik ben er nog!


I'm sinking slowly,Ich sinke langsam
and keep clinging to myself --und klammere mich an mich --
because, I'm still here!denn, ich bin noch da!

Gedicht H3800
Amsterdam, 2023-04-23

Gelukkige dagen (Samuel Beckett) - 1961
Toneelstuk "Happy Days", gespeeld door Antoinette Jelgersma op 18 april 2023, in Frascati (regie Erik Whien)
Trefwoord: Leven: rekken 
Eerbetuiging: Beckett, Samuel 
 


In mijn droomlevens

oefen ik wie ik kan zijn --


Daarna in het echt.


In the lives I dreamIn meinen Träumen
I practise who I can be --√ľbe ich, wer ich sein kann --
Only then for real.Erst danach in echt.

Gedicht H3984
Amsterdam, 2023-07-28

Trefwoord: Oefening / Training 
 


Zywa Beslommeringen

Na het ritueel was je gezond
maar van de medicijnen
ben je opnieuw gaan gloeien
Voel je je misselijk?

Had maar naar me geluisterd
Hij kan het ook niet helpen
hij heeft die waterijsjes nodig
tegen de zweertjes in zijn mond

Vergeet niet om batterijen te kopen
en morgen moet je het doen
zoals ik, vooral de badkamer
en zet niets precies op zijn plaats

dan is het duidelijk
dat je schoongemaakt hebt
Er zit al zoveel tegen
al die herrie

nat beddengoed
hoge borg
en jouw familie
helpt niet

Gedicht 5276
Amsterdam, 2023-09-06

bediendenpraatjes (Antjie Krog) - 2014
Gedicht "bediendepraatjies" (bundel "Mede-wete" ["Medeweten", 2015])
Trefwoord: Ziekte: zorg 
Eerbetuiging: Krog, Antjie 
 


Zywa De democratie van het achtertouw van onbedoelde gevolgen

De volksmond roept
om controle, geen verrassingen
Gewoonten en bezit beschermd
privileges verdedigd: welvaart

Het is een straatrace
van onbedoelde gevolgen
Iedereen spurt mee
aan het achtertouw

Het leken goede idee√ęn
planten verplaatsen
regen kanaliseren
dieren temmen tot vee

maar van het een het ander
komt er geen eind aan
en moeten we ook zelf
gemodificeerd worden -

geen mensen meer
maar volk, dat het volk
niet in de weg staat:
een ware democratie

Gedicht 5335
Amsterdam, 2023-10-15

Het mysterie van de mens, deel 2: Waarom de wereld niet eerlijk is (Yuval Noah Harari en Ricard Zaplana Ruiz)
Boek "Unstoppable Us, Volume 2: Why the World Isn't Fair"
Voortouw: het touw waarmee een span ossen geleid wordt
Biotechnologie: genetisch gemodificeerde organismen (GGO's)

Trefwoord: Controle 
Trefwoord: Politiek 
 


Zywa De paradox van de vruchtbaarheid

Onszelf begrijpen is
onze paradoxen begrijpen
- dat het allemaal echt is
consequent en gemeend
zonder innerlijke tegenspraak

Onze jeugd duurt langer
we zijn langer vruchtbaar
dus leven we langer
wordt de aarde voller
vergrijzing de welvaart beknot
en kampen we met plaatsgebrek

We strijden om ingrepen
ter voorkoming
van zwangerschappen en overbevolking
en we geloven steeds minder
in het sprookje
van de kinderwens

Onsterfelijkheid lokt
ons naar recombinant
technieken om onszelf
te herscheppen naar ons
beeld en onze gelijkenis

Gedicht 5336
Amsterdam, 2023-10-15

Biotechnologie: recombinant DNA
Genesis 1:26-27

Trefwoord: Leven: rekken 
Trefwoord: Paradox 
 


Zywa Zoals wij

Je ziet het overal: stenen
geblakerd met botten
een braai in het vuur
van boze mannen

Soms sterft er een niemand
spreekt erover wat doe je
als de waarheid te pijnlijk is
als je haar al raden wilt?

Aan roetstenen stoot je
je niet, je houdt afstand
of pookt erin nieuwsgierig
of er iets onder ligt

Ik was er niet bij
maar ik ben toch niet gek
dus misschien was zij het wel
te denken een mens te zijn

zoals wij

Gedicht 656
Amsterdam, 2016-05-24

Executie van vrouwen in Pakistan en Bharat
Trefwoord: Gelijkheid: ongelijkheid 
Trefwoord: Bharat (India) 
Trefwoord: Mensen: mannen (agressie) 
 


Zywa Onze hemel is zacht
(de wereld is niet hier)

We kennen de beelden
weten wat oorlog is
maar de bunkers staan leeg
Onze hemel is zacht

We kennen de mensen
ze lopen in stekelhuid
met passeerpassen naar huis
voorzichtig over het schuurpapier

van de haast van hun leven
Ze nemen een abonnement
op series en het ziekenhuis
Dat is altijd voordelig

We kennen de paden
voorbij de mufzure lucht
van vers bouwpuin
ze slingeren

door moddervelden vol
lotgenoten in luxe dozen
en zielige zwerfhonden
maar onze hemel is zacht

de wereld is niet hier
onder het rode laken
van mama's bed
op een vrije dag

Gedicht 1849
Amsterdam, 2018-09-28

Trefwoord: Veiligheid: geborgenheid 
 

Zywa
Uit He
Groep
DuitsEngels5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto
Aandacht is als zonneschijnVermeld © Zywa bij gebruik van teksten,
tekeningen, ontwerpen, schilderijen en foto's
Woord zoeken:  CTRL-F