Het is stil sinds jij

stil viel. er valt geen woord meer --


te zeggen. dood. stil.


Only silence sinceEs ist still seit du
you fell silent. there's nothing --still gefallen bist, kein Wort --
to say. dead. silence.mehr. so tot. enstill.

Gedicht H0799
Amsterdam, 2014-02-24

er (Bert Schierbeek) - 1972
Gedicht uit de bundel "De deur"
Trefwoord: Dood: stilte 
Eerbetuiging: Schierbeek, Bert 
 

Wie nu geen huis heeft,

bouwt er geen meer, het is herfst --


en je bent alleen.


The homeless won't buildWer noch kein Haus hat,
a house now that it's the fall --baut es jetzt, im Herbst, nicht mehr --
They are so alone.Er ist alleine.

Gedicht S0168
Amsterdam, 2014-03-12

Herfstdag (Rainer Maria Rilke) - 1902
Gedicht "Herbsttag" (bundel "Der ersten Buches zweiter Teil")
Trefwoord: Alleen: eenzaam 
Eerbetuiging: Rilke, Rainer Maria 
 

Lief, waar ben je nu?

Ik mis je, er is zoveel --


gestorven met jou.


Darling, where are you?Liebling, wo bist du?
I miss you, so much has died --Du fehlst mich sehr, so viel ist --
together with you.mit dir gestorben.

Gedicht S0169
Amsterdam, 2014-03-12

Egidiuslied - 1400
Klaaglied over DE DOOD VAN Gillis Honin (Brugge)
Trefwoord: Gemis: dood 
 

Bij de thee zegt ze:

je bent wel veranderd hè!


Hm. (Waarom jij niet?)


With tea she brings up:Zum Tee sagt sie: du
well, you do have changed, haven't you?hast dich verändert, oder?
I guess. (Why didn't you?)Hm. (Warum du nicht?)

Gedicht S0201
Amsterdam, 2014-05-25

Uitgangspunt (Lernert Engelberts) - 1997
Gedicht uit de bundel "Ivoren toren te huur"
Trefwoord: Verandering: proces 
Eerbetuiging: Engelberts, Lernert 
 

Ja, dat doet een droom,

ik voel iets dat er niet is --


er niet meer is: jij.


Yes, that's what dreams do,Ja, das macht ein Traum,
I feel something that isn't there --ich fühle, was nicht da ist --
no longer there: you.nicht mehr da ist: dich.

Gedicht H1000
Amsterdam, 2014-06-28

Dromen dromen (Judith Herzberg) - 1999
Gedicht uit de bundel "Bijvangst"
Trefwoord: Gemis:  
Eerbetuiging: Herzberg, Judith 
 

Als ik ga ben ik

weg, als ik wacht dan duurt het --


wachten steeds langer.


If I leave I'm gone,Wenn ich geh, bin ich
if I wait the wait will take --weg, sonst dauert das Warten --
longer and longer.immer noch länger.

Gedicht S0260
Amsterdam, 2014-12-03

Mexicaanse eenzaamheid (Jack Kerouac) - 1960
Gedicht "Mexican loneliness" (bundel "Pomes All sizes")
Trefwoord: Wachten 
Eerbetuiging: Kerouac, Jack 
 

Ik hield me maar vast

aan mijn ochtendkrant, op straat --


bij het uitglijden.


I held on to myIch hielt mich fest an
morning paper, on the street --der Zeitung, auf der Straße --
when slipping on ice.als ich ausrutschte.

Gedicht S0261
Amsterdam, 2014-12-03

Lofzang (Jack Kerouac) - 1960
Gedicht "Hymn" (bundel "Pomes All sizes")
Trefwoord: Evenwicht: 
Eerbetuiging: Kerouac, Jack 
 

Alleen maar regen

en oude krantenkoppen:


mijn lief komt niet meer.


Just the autumn rainsNur der Herbstregen
and these old headlines: no more --und Schlagzeilen: mein Liebling --
visits from my love.wird nicht mehr kommen.

Gedicht H1072
Amsterdam, 2014-12-03

Chinese gedichtenregen op Long Island (Jack Kerouac) - 1960
Gedicht "Long Island Chinese Poem Rain" (bundel "Pomes All sizes")
Trefwoord: Gemis:  
Eerbetuiging: Kerouac, Jack 
 

Het leven is iets

zieligs, doe iets, dan vind je --


jouw motivatie.


Life is a pity,Das Leben tut Leid,
do something, then you will find --tu etwas, dann findest du --
your motivation.was dich motiviert.

Gedicht H1073
Amsterdam, 2014-12-03

Hij is je vriend, laat hem dromen (Jack Kerouac) - 1971
Gedicht "He is your friend, let him dream" (bundel "Scattered poems")
Trefwoord: Leven: ontdekken 
Eerbetuiging: Kerouac, Jack 
 

Ik ben heel gewoon

de zoon van mijn moeder &


zij is het heelal.


I am quite commonIch bin ganz einfach
the son of my mother &der Sohn meiner Mutter &
she's the universe.sie ist das Weltall.

Gedicht H1076
Amsterdam, 2014-12-04

Lucien Middernacht (Jack Kerouac) - 1956
Gedicht "Lucien Midnight" ("Old Angel Midnight")
Trefwoord: Aarde: moeder 
Eerbetuiging: Kerouac, Jack 
 

Jouw liefdesbrieven

laat ik maar aan anderen --


op de vuilstortplaats.


Your sad love letters,Deine traurigen
I leave them for everyone --Briefe lasse ich alle --
at the city dump.auf den Müllhaufen.

Gedicht S0262
Amsterdam, 2014-12-04

Tafelkleden (Jack Kerouac) - 1952
Sketch "Manteles para la mesa" (bundel "Book of sketches * 1952-1957", gepubliceerd in 2006)
Trefwoord: Afscheid: voorwerpen 
Eerbetuiging: Kerouac, Jack 
 

Alles is Voor Mij!

Wanneer ik het wil. Liefde --


Rust. Voedsel. En drugs.


Everything For Me!Alles Für Mich! Wann
Whenever I want it. Love --immer ich es will. Liebe --
Peace. Food. And drugs.Essen. Und Drogen.

Gedicht S0263
Amsterdam, 2014-12-04

Alles is ik wil (Jack Kerouac) - 1953
Gedicht "All is I want" (bundel "Book of sketches * 1952-1957", gepubliceerd in 2006)
Trefwoord: Gulzigheid 
Eerbetuiging: Kerouac, Jack 
 

New York, de mensen

zijn druk, het tij slaapt en draagt --


de vrije meeuwen.


New York, the peopleNew York, die Leute
are busy, the sleepy tide --sind flott, die Flut schläft und trägt --
carries the free gulls.die freien Möwen.

Gedicht H1080
Amsterdam, 2014-12-04

East River (Jack Kerouac) - 1953
Gedicht uit de bundel "Book of sketches", gepubliceerd in 2006
Trefwoord: Samen: drukte 
Eerbetuiging: Kerouac, Jack 
 

Reikend naar jouw hand

hangt de mijne in de lucht --


als een afscheidsgroet.


Reaching for your handGreifend nach deiner
my hand lingers in the air --Hand schwebt meine in der Luft --
like a goodbye wave.als ein Abschiedsgruß.

Gedicht H1198
Amsterdam, 2015-07-04

Voorjaarsgedicht - III (Rutger Kopland) - 1968
Gedicht uit de bundel "Het orgeltje van yesterday"
Trefwoord: Afscheid: vertrek 
Eerbetuiging: Kopland, Rutger 
 

Met jou op de hei,

berkenboompjes in de mist --


een vluchtige geur.


With you on the heathWir beide im Moor,
little birches in the mist --ein dünner, flüchtiger Duft -
a volatile scent.Birken im Nebel.

Gedicht H1200
Amsterdam, 2015-07-05

Geen gezicht, geen handen (Rutger Kopland) - 1978
Gedicht uit de bundel "Al die mooie beloften"
Trefwoord: Verlangen: 
Eerbetuiging: Kopland, Rutger 
 

Herfst, het regent

weer de oude droefenis --


van mijn bange hart.


Autumn, it's rainingDer Herbst, es regnet
the old dejection again --wieder die alte Trauer --
of my frightened heart.meiner Ängstlichkeit.

Gedicht S1255
Amsterdam, 2021-10-10

November (Jacques Bloem) - 1931
Gedicht uit de bundel "Media vita"
Trefwoord: Herfst 
Eerbetuiging: Bloem, Jacques 
 

Ik weet het niet meer,

het is hier ook zo mistig --


Ligt het daar soms aan?


Sorry, I don't know,Ich weiß es nicht mehr,
it's so foggy over here --es ist auch so neblig hier --
Could that be the cause?Liegt es wohl daran?

Gedicht S1372
Amsterdam, 2022-03-23

Oponthoud in Walsoorden (Hubert Lampo) - 1992
Verhaal (bundel "Schemertijdmuziek")
Trefwoord: Onzekerheid 
Eerbetuiging: Lampo, Hubert 
 

Het regent al lang,

door het vele oorlogskruit --


en al het verdriet!


It has been raining,Schon lange regnet
because of the warpowder --es, wegen des Kriegspulvers --
and all the sorrow!und all dem Kummer.

Gedicht H3645
Amsterdam, 2023-01-05

Kroniekfragment van Marco Leccio en zijn oorlog op de kaart ten tijde van de grote oorlog in Europa, VIII (Luigi Pirandello) - 1919
Verhaal "Frammento di cronaca di Marco Leccio e della sua guerra sulla carta nel tempo della grande guerra europea", VIII
Trefwoord: Oorlog: slachtoffers 
Eerbetuiging: Pirandello, Luigi 
 

Waar ben ik ergens

op de kaart van jouw gezicht --


in mijn bonzend hoofd?


I must be somewhereWo auf der Karte
on the map of your sweet face --deines Gesichts in meinem --
in my pounding head!Kopf könnte ich sein?

Gedicht H3654
Amsterdam, 2023-01-07

Zo is zij - 7 (Henk van der Waal) - 2003
Gedicht uit de bundel "De aantochtster"
Trefwoord: Identiteit: spiegel 
Eerbetuiging: Van der Waal, Henk 
 

Wat mij wakker houdt

is iets wat ik wil weten --


en ben vergeten.


What keeps me awakeMich hält etwas wach,
is something I want to know --was ich wissen möchte und --
and have forgotten.vergessen habe.

Gedicht S1681
Amsterdam, 2023-02-17

De linkse is de droefste (Lies Van Gasse) - 2008
Gedicht uit de bundel "Hetzelfde gedicht steeds weer"
Trefwoord: Dementie 
Eerbetuiging: Van Gasse, Lies 
 

Ik denk graag 's ochtends

alleen te zijn, verdrinkend --


in een zee van thee.


I like to think I'mIch denke gerne,
alone all morning, drowning --dass ich morgens allein bin --
in a sea of tea.ertrinkend im Tee.

Gedicht S1682
Amsterdam, 2023-02-17

De linkse is de droefste (Lies Van Gasse) - 2008
Gedicht uit de bundel "Hetzelfde gedicht steeds weer"
Trefwoord: Dementie 
Eerbetuiging: Van Gasse, Lies 
 

Eindelijk weer zon,

in het park vliegt een duif op --


bevrijd uit mijn huid.


Finally the sun,Endlich die Sonne,
in the park a dove flies up --im Park fliegt eine Taube --
freed from my pale skin.auf von meiner Haut.

Gedicht H3732
Amsterdam, 2023-02-17

Een zondag, midden winter - I (Lies Van Gasse) - 2008
Gedicht uit de bundel "Hetzelfde gedicht steeds weer"
Trefwoord: Leven: energie 
Trefwoord: Lente 
Eerbetuiging: Van Gasse, Lies 
 

Het voorwiel loopt aan,

amechtig fiets ik verder --


hijgend als een hond.


The front wheel drags, grr,Das Vorderrad schleift,
short of breath I cycle on --atemlos fahr ich weiter --
panting like a dog.hechelnd wie ein Hund.

Gedicht S1690
Amsterdam, 2023-02-24

In mijn fiets (Lies Van Gasse) - 2013
Gedicht, op cd-rom bij de gedichtenbundel "blijven & verreizen" van Herman Groenewegen
Trefwoord: Bezit 
Eerbetuiging: Van Gasse, Lies 
 

Ineens duizelt het me,

dat woord met een t is weg --


Waar is het zinkgat?


It makes me dizzy,Mir wird schwindelig,
that word with a t is gone --das t-Wort ist verschwunden --
Where is the sinkhole?Wo ist der Erdfall?

Gedicht S1859
Amsterdam, 2023-08-13

wanneer we erachter komen (Antjie Krog) - 2022
Gedicht "dis wanneer ons agterkom" (bundel "Plunder" ["Plundering"])
Trefwoord: Ouderdom: kwalen 
Eerbetuiging: Krog, Antjie 
 

Ik oefende het,

woord elke dag totdat het --


me weer ontsnapte.


I repeated itIch übte das Wort
every day, until the word --den ganzen Tag, bis es mir --
escaped me again.wieder entwischte.

Gedicht S1860
Amsterdam, 2023-08-13

wanneer we erachter komen (Antjie Krog) - 2022
Gedicht "dis wanneer ons agterkom" (bundel "Plunder" ["Plundering"])
Trefwoord: Ouderdom: kwalen 
Eerbetuiging: Krog, Antjie 
 

De kinderen gaan

spelen, opa is suffig --


er komt geen verhaal.


The children go play,Die Kinder gehen
grandpa is drowsy, today --spielen, Opa ist dösig --
there is no story.Keine Geschichte.

Gedicht H4076
Amsterdam, 2023-08-25

Opa (Freek de Jonge) - 1972
Lied (theatershow "Neerlands Hoop in Bange Dagen")
Trefwoord: Ouderdom: dromen 
Eerbetuiging: De Jonge, Freek 
Eerbetuiging: Vermeulen, Bram 
 

Waar kom ik terecht?

Heb ik niet goed gestuurd of --


word ik weggeduwd?


Where do I end up?Wo lande ich nun?
Didn't I steer well or am I --Habe ich falsch gesteuert?
being pushed away?Schiebt mich jemand weg?

Gedicht H4087
Amsterdam, 2023-08-28

De vergrijzing (Freek de Jonge) - 2004
Theatershow, #6 van de serie "De vergrijzing"
Trefwoord: Toekomst: richting 
Trefwoord: Dementie 
Eerbetuiging: De Jonge, Freek 
 

Mijn zoon stelt zich voor.

Met een heel andere naam --


dan wij hem gaven.


My son says his name.Mein Sohn stellt sich vor.
It confuses me, it's not --Diesen Namen haben wir --
the name we gave him.ihm nicht gegeben!

Gedicht S1892
Amsterdam, 2023-08-28

De vergrijzing (Freek de Jonge) - 2004
Theatershow, #6 van de serie "De vergrijzing"
Trefwoord: Dementie 
Eerbetuiging: De Jonge, Freek 
 

Wekenlang alleen,

en 's avonds de waarnemers --


op de radio.


I'm alone for weeks,Wochenlang allein
at eight there are the lookouts --am Abend die Ausgucke --
on the radio.im Bergradio.

Gedicht H4218
Amsterdam, 2023-10-14

Engelen der Verlatenheid (Jack Kerouac) - 1965
Boek "Desolation Angels", hoofdstuk 1-1-7, geschreven in 1956 (Jack Kerouac verblijft twee maanden in de observatiehut op Desolation Peak: de Woeste Piek, bij het meer Ross Lake in Washington State)
Trefwoord: Alleen: eenling / vrijgezel 
Trefwoord: Stilte 
Eerbetuiging: Kerouac, Jack 
 

Op de berg droom ik

van La Vie Parisienne --


in Tijuana.


On the peak I dreamAm Berg träume ich
of La Vie Parisienne --von La Vie Parisienne --
in Tijuana.in Tijuana.

Gedicht H4219
Amsterdam, 2023-10-14

Engelen der Verlatenheid (Jack Kerouac) - 1965
Boek "Desolation Angels", hoofdstuk 1-1-25, geschreven in 1956 (Jack Kerouac verblijft twee maanden in de observatiehut op Desolation Peak: de Woeste Piek, bij het meer Ross Lake in Washington State)
Trefwoord: Fantasie: dromen 
Eerbetuiging: Kerouac, Jack 
 

Felle lichtflitsen,

de spandraden en de hei --


gillen om het hardst.


Bright flashes of light,Helle Lichtblitze,
the rigging and the heather --das Tauwerk und die Heide --
screaming the loudest.schreien am lautsten.

Gedicht H4220
Amsterdam, 2023-10-14

Engelen der Verlatenheid (Jack Kerouac) - 1965
Boek "Desolation Angels", hoofdstuk 1-1-27, geschreven in 1956 (Jack Kerouac verblijft twee maanden in de observatiehut op Desolation Peak: de Woeste Piek, bij het meer Ross Lake in Washington State)
Trefwoord: Natuur: geweld 
Eerbetuiging: Kerouac, Jack 
 

Geel danst de bliksem

op de richels, eindelijk --


gebeurt er eens iets.


The lightning dancesDie Blitze tanzen
yellowly on the ridges --gelb auf den Kämmen, endlich --
It's an event here.passiert hier etwas.

Gedicht H4221
Amsterdam, 2023-10-14

Engelen der Verlatenheid (Jack Kerouac) - 1965
Boek "Desolation Angels", hoofdstuk 1-1-27, geschreven in 1956 (Jack Kerouac verblijft twee maanden in de observatiehut op Desolation Peak: de Woeste Piek, bij het meer Ross Lake in Washington State)
Trefwoord: Natuur: geweld 
Eerbetuiging: Kerouac, Jack 
 

De Lege Vormen

van alles: het tastbare --


bewustzijn van God.


The Empty Forms ofDie leeren Formen
the world are the palpable --der Welt sind das greifbare --
consciousness of God.Bewusstsein Gottes.

Gedicht H4222
Amsterdam, 2023-10-14

Engelen der Verlatenheid (Jack Kerouac) - 1965
Boek "Desolation Angels", hoofdstuk 1-1-34, geschreven in 1956, en 2-2-49, geschreven in 1961 (Jack Kerouac verblijft twee maanden in de observatiehut op Desolation Peak: de Woeste Piek, bij het meer Ross Lake in Washington State)
Trefwoord: Godsdienst: God 
Eerbetuiging: Kerouac, Jack 
 

Stroomafwaarts varen

er emmers mayonaise --


mee naast onze boot.


Downstream, three bucketsFlussabwärts segeln
of mayonnaise are sailing --Eimer mit Mayonnaise --
along with our boat.neben meinem Boot.

Gedicht S1958
Amsterdam, 2023-10-15

Engelen der Verlatenheid (Jack Kerouac) - 1965
Boek "Desolation Angels", hoofdstuk 1-2-57, geschreven in 1956: "Mayonnaise - / Mayonnaise comes in cans / down the river"
Trefwoord: Onderweg 
Eerbetuiging: Kerouac, Jack 
 

In het neonlicht

komen en gaan er schimmen --


Meisjes in de nacht.


In the neon light,Im Neonblitzlicht
shadows appear and vanish --kommen und gehen Schatten --
Strolling nightlife girls.Mädchen in der Nacht.

Gedicht H4223
Amsterdam, 2023-10-15

Engelen der Verlatenheid (Jack Kerouac) - 1965
Boek "Desolation Angels", hoofdstuk 1-2-65, geschreven in 1956: "Neons, Chinese restaurants / coming on - / Girls come by shades"
Trefwoord: Nacht 
Eerbetuiging: Kerouac, Jack 
 

Oneindigheid: wij,

ons leven op het ritme --


van onze hartslag.


Infinity: we,Unendlichkeit: wir,
our life to the unceasing --unser Leben im Rhythmus --
rhythm of our heartbeat.unseres Herzschlags.

Gedicht H4224
Amsterdam, 2023-10-16

Engelen der Verlatenheid (Jack Kerouac) - 1965
Boek "Desolation Angels", hoofdstuk 1-2-77, geschreven in 1956: de beatgeneratie (Amerikaanse beweging van schrijvers in de jaren vijftig)
Trefwoord: Leven: energie 
Eerbetuiging: Kerouac, Jack 
 

Mijn vriend schreeuwt: Frisco!

Mediteren is onzin!


Spuug op verlichting!


My friend yells: Frisco!!Mein Freund schreit: Frisco!!
Meditation is nonsense!Meditation ist Unsinn!
Ugh, enlightenment!Bespuck Erleuchtung!

Gedicht S1959
Amsterdam, 2023-10-16

Engelen der Verlatenheid (Jack Kerouac) - 1965
Boek "Desolation Angels", hoofdstuk 1-2-77, geschreven in 1956: Gregory Corso, upon Jack Kerouac's return to San Francisco, wrote a poem about Jack's interest in Buddhism and his weeks of meditation on Desolation Peak, entitled "To Jack Kerouac, Buddha-fish" and beginning with the line "Spit on Bosatsu!" (two golden fish are the symbol of good fortune, because they shall not drown in the sea of suffering; Bosatsu = Boddhisattva)
Trefwoord: Hoogmoed: arrogantie 
Eerbetuiging: Kerouac, Jack 
 

Ondoorgrondelijk

is God, Hij schiep de wereld --


zonder iets te doen.


InconceivableUnergründlich
God is, creating the world --ist Gott, Er erschuf die Welt --
without any act.ohne zu handeln.

Gedicht H4225
Amsterdam, 2023-10-17

Engelen der Verlatenheid (Jack Kerouac) - 1965
Boek "Desolation Angels", hoofdstuk 1-2-89, geschreven in 1956
Trefwoord: Godsdienst: God 
Eerbetuiging: Kerouac, Jack 
 

Toen, op die kamer,

schreef ik op alle muren --


Grote Gedichten.


Then, on all the wallsIn diesem Zimmer
of that room, I have written --schrieb ich an alle Wände --
My First Big Poems.Große Gedichte.

Gedicht H4226
Amsterdam, 2023-10-17

Engelen der Verlatenheid (Jack Kerouac) - 1965
Boek "Desolation Angels", hoofdstuk 1-2-89, geschreven in 1956: terug in San Francisco
Trefwoord: Zelfexpressie 
Eerbetuiging: Kerouac, Jack 
 

Alles wat een mens

kan aanraken is heilig --


Heilige Leegte.


Everything that weAlles, was ein Mensch
humans can touch is sacred --berühren kann, ist heilig --
Sacred Emptiness.Heilige Leere.

Gedicht H4227
Amsterdam, 2023-10-17

Engelen der Verlatenheid (Jack Kerouac) - 1965
Boek "Desolation Angels", hoofdstuk 1-2-89, geschreven in 1956: de essentie van wat je kunt aanraken blijft een mysterie
Trefwoord: Leven: geschenk 
Eerbetuiging: Kerouac, Jack 
 

Renaissance Hippies,

Dichters, Liefdesengelen --


De verlatenheid.


Renaissance Hippies,Renaissance-Hippies,
Poets and their Love Angels --Dichter und Liebesengel --
their Desolation.Die Verlassenheit.

Gedicht S1960
Amsterdam, 2023-10-17

Engelen der Verlatenheid (Jack Kerouac) - 1965
Boek "Desolation Angels", hoofdstuk 2-1-1 en 8, geschreven in 1956
Trefwoord: Samen: gemeenschap 
Eerbetuiging: Kerouac, Jack 
 

De dichters slapen,

het is stil, ik kijk naar hen --


en eet een banaan.


My poet friends sleep,Die Dichter schlafen,
it's quiet, I look at them --ich schaue auf sie, esse --
eat a banana.eine Banane.

Gedicht H4229
Amsterdam, 2023-10-18

Engelen der Verlatenheid (Jack Kerouac) - 1965
Boek "Desolation Angels", hoofdstuk 2-1-13: Mexico City, geschreven in 1961
Trefwoord: Nacht 
Eerbetuiging: Kerouac, Jack 
 

Het stelde niets voor,

weet je achteraf, dankzij --


mijn verslag ervan.


It didn't count for much,Es war nichts, weiß man,
you know in hindsight, thanks to --im Nachhinein, dank meiner --
my account of it.Darstellung davon.

Gedicht H4251
Amsterdam, 2023-10-25

Onderweg (Jack Kerouac) - 1951
Boek "On the Road" - "The Original Scroll" ("Onderweg" - "De oorspronkelijke rol"), over zijn activiteiten in 1947-1950, gepubliceerd in 1957/2007, hoofdstuk Boek Een
Trefwoord: Leven: loop (overzicht) 
Eerbetuiging: Kerouac, Jack 
 

We zijn onderweg,

en we weten: niet één weg --


leidt naar een eindpunt.


We are on the way,Wir sind unterwegs,
and we know well: not one road --und wir wissen: kein Weg führt --
leads to an end point.zu einem Endpunkt.

Gedicht H4252
Amsterdam, 2023-10-27

Onderweg (Jack Kerouac) - 1951
Boek "On the Road" - "The Original Scroll" ("Onderweg" - "De oorspronkelijke rol"), over zijn activiteiten in 1947-1950, gepubliceerd in 1957/2007, hoofdstuk Boek Vier; Neal Cassidy
Trefwoord: Leven: loop (onderweg) 
Eerbetuiging: Kerouac, Jack 
 

In de vuurtoren

is geen licht, we leven op --


de tast als blinden.


There is no light inIm ganzen Leuchtturm
the lighthouse, like blind people --gibt es kein Licht, wie Blinde --
we're groping the way.leben wir tastend.

Gedicht H4255
Amsterdam, 2023-10-28

Vuurtorenwachten (Jeanette Winterson) - 2004
Roman "Lighthousekeeping", hoofdstukken: Twee Oceanen, en: Bekend punt in de duisternis
Trefwoord: Bewustzijn: zintuigen 
Eerbetuiging: Winterson, Jeanette 
 

Daar: de Oceaan,

en binnen in mij nóg een --


Zonder Vuurtorens.


Over there: the Ocean,Da : der Ozean,
inside me another one --und in mir ein anderer --
Without LighthousesOhne Leuchttürme.

Gedicht S1983
Amsterdam, 2023-10-28

Vuurtorenwachten (Jeanette Winterson) - 2004
Roman "Lighthousekeeping", hoofdstuk Twee Oceanen
Trefwoord: Bewustzijn: zintuigen 
Eerbetuiging: Winterson, Jeanette 
 

De vloeibare pijn

die je niet aan kunt wijzen --


moet wel verdriet zijn.


The vague liquid painDer flüssige Schmerz,
that you can't point out at all --den man nicht anweisen kann --
must be sad feelings.muss Traurigkeit sein.

Gedicht H4501
Amsterdam, 2024-02-06

Een groene linnenkast - 16 (Ed Leeflang) - 1981
Gedicht uit de bundel "Bewoond als ik ben"
Trefwoord: Verdriet: ondergaan 
Eerbetuiging: Leeflang, Ed 
 

Jouw oude lichaam

bewoon je nog, en toch tref --


ik je niet meer thuis.


You still live in yourDu bewohnst immer
body, yet I no longer --noch deinen Körper, dennoch --
find you at home there.bist du nicht mehr da.

Gedicht S2118
Amsterdam, 2024-02-08

Oppas (Ed Leeflang) - 1981
Gedicht uit de bundel "Bewoond als ik ben"
Trefwoord: Dementie 
Eerbetuiging: Leeflang, Ed 
 

Zij noemt straten straat,

maar kent geen brug, en kent geen --


doodlopende weg.


She calls a street street,Straße, das kennt sie,
but does not know bridges, and --aber Brücke kennt sie nicht --
does not know dead ends.Sackgasse auch nicht.

Gedicht S2119
Amsterdam, 2024-02-08

Een groene linnenkast - 15 (Ed Leeflang) - 1981
Gedicht uit de bundel "Bewoond als ik ben"
Hersenbeschadiging of dementie

Trefwoord: Communicatie: onbegrip 
Eerbetuiging: Leeflang, Ed 
 

Zywa
Mistik
Groep
DuitsEngels5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto
Aandacht is als zonneschijnVermeld © Zywa bij gebruik van teksten,
tekeningen, ontwerpen, schilderijen en foto's
Woord zoeken:  CTRL-F