r04f

De kunst van gummen

gaat verder dan tekenkunst –


als ze die uitgumt.


Erasing drawings,Die Radierkunst geht
the art of erasing goes –über Zeichnungen hinaus –

beyond draughtsmanship.wenn sie sie radiert.


Gedicht s1042
Amsterdam, 2020-06-26

UITGEGUMDE de KOONING TEKENING (Robert Rauschenberg) (1953)
De onvolkomenheid van conceptuele kunst
Bundel: LeegLoos 
Trefwoord: Kunst 
Eerbetuiging: Rauschenberg, Robert 


Beton is praktisch

en poëtisch, beton maakt –


natuurpijn voelbaar.


Concrete is usefulBeton ist praktisch
and poetic, concrete makes –und poetisch, Beton macht –

nature pain concrete.Naturleid spürbar.


Gedicht h2759
Amsterdam, 2020-07-02

betonnen gazons doen het goed (Astrid Lampe) (2018)
Bundel “Zusterstad 2.0”
Bundel: LeegLoos 
Trefwoord: Beton 
Eerbetuiging: Lampe, Astrid 


In zware jaren

is er 's nachts veel te veel tijd –


op de hoge brug.


In difficult yearsIn schweren Jahren
there is too much time at night –gibt es nachts viel zu viel Zeit –

on any high bridge.auf der Hochbrücke.


Gedicht s1077
Amsterdam, 2020-11-03

Over de zelfmoord (Bertold Brecht) (1939)
Liedtekst "Über den Selbstmoord"
Bundel: LeegLoos 
Trefwoord: Dood 
Eerbetuiging: Brecht, Bertold 


Ik boetseer een vrouw,

haar mond schreeuwt een gat, het gat –


in haar buik is stil.


The mouth I mouldedIch modelliere.
screams a hole, the hole in her –Der Mund der Frau schreit ein Loch –

belly is silent.das Bauchloch ist still.


Gedicht s1103
Amsterdam, 2020-12-11

Verdwijnpunt (Wytske Versteeg) (2020)
Verhaal
Bundel: LeegLoos 
Trefwoord: Zelfexpressie 
Opdracht: Maria Godschalk 
Eerbetuiging: Versteeg, Wytske 


De maan is er weer,

al schijnt ze niet op mijn vriend –


die zo van haar hield.


The moon has returned,Wieder der Mond,
not shining on my friend though –aber nicht für meinen Freund –

who loved her so much.der ihn sehr liebte.


Gedicht s1061
Amsterdam, 2020-10-03

De maan is op tijd (Funtoki Sugawara) (950)
Rouwgedicht uit “Japanse en Chinese gedichten om te zingen”, nr. 744
Bundel: LeegLoos 
Trefwoord: Maan 
Eerbetuiging: Sugawara, Funtoki 


In de sneeuw verdween

The son disappearedGedicht h2387
Amsterdam, 2019-02-08

De sneeuw (1912)
Bundel: LeegLoos 
Trefwoord: Hoop 
Eerbetuiging: Machado, Antonio 


De oren bleven

In my home countryGedicht s0904
Amsterdam, 2019-06-29

de tong zal verlangen (1960)
Bundel: LeegLoos 
Trefwoord: Ontheemd 
Eerbetuiging: Kazmi, Nasir 


Overdag droom ik

van schepen, in mijn dromen –


varen ze voorbij.


I'm dreaming of shipsIch träume Schiffe
when I'm awake, in my dreams –wenn ich wach bin, in Träumen –

they are sailing past.seglen sie vorbei.


Gedicht s0995
Amsterdam, 2020-03-08

Het westen (1979)
Bundel: LeegLoos 
Trefwoord: Aandacht 
Eerbetuiging: Kuyper, Sjoerd 


Het grootste geluk

For me, the greatestGedicht s0866
, 2019-04-28

De kennismaking - Faxen aan Ger (1997)
(Roman)
Bundel: LeegLoos 
Trefwoord: Hoop 
Eerbetuiging: Mizee, Nicolien 


Hier heb ik gewoond

I have lived here, butGedicht s0899
Amsterdam, 2019-06-24

Plek (2004)
Bundel: LeegLoos 
Trefwoord: Gemis 
Eerbetuiging: Kopland, Rutger 


Ze trok zijn aandacht
Gedicht s0398
Amsterdam, 2016-09-30

Verbroken (2008)
Bundel: LeegLoos 
Trefwoord: Liefdesrelatie 
Eerbetuiging: Peeters, Hagar 


In de wachtkamer

is er maar één geluid: ik –


frunnik aan mijn rits.


In the waiting roomIm Wartezimmer
there is only one sound: I –gibt's nur éin Geräusch:,/b> fummeln –

fiddle with my zip.mit dem Reißverschluss.


Gedicht h1300
Amsterdam, 2015-08-18

Alles hort en niets is zoals het hoort (2012)
(Bundel )
Bundel: LeegLoos 
Trefwoord: Verveling 
Eerbetuiging: Lecompte, Delphine 


Zigzaggend loop ik

Zigzagging I walkGedicht h2408
Amsterdam, 2019-02-26

De Onzichtbare Route (2018)
Bundel: LeegLoos 
Trefwoord: Privacy 
Eerbetuiging: Inghels, Maarten 


Mijn leven is echt

My life is reallyGedicht s0944
Amsterdam, 2019-10-10

Eindspel (2019)
Bundel: LeegLoos 
Trefwoord: Gewoontes 
Eerbetuiging: Whien, Erik 


Het is schoon, roze,

glad en dood, wat te koop is –


aan seks en filet.


They are clean, pink, smooth,Sauber, rosa, glatt,
and dead, the offered items –und tot ist das Angebot –

of sex and fillet.von Sex und Filet.


Gedicht s1008
Amsterdam, 2020-05-01

Schoon (2020)
(Bundel "Schoon")
Bundel: LeegLoos 
Trefwoord: Objectivering 
Eerbetuiging: Thies, Willem 


In het volle licht

beweegt een vlag op de maan –


maar de tijd staat stil.


In full light, a flagIm Licht bewegt sich
on the moon, moving in time –die Flagge auf dem Mond, still –

being a standstill.steht jedoch die Zeit.


Gedicht h2688
Amsterdam, 2020-05-02

Vlag (2020)
Bundel "Schoon"
Bundel: LeegLoos 
Trefwoord: Tijd 
Eerbetuiging: Thies, Willem 


In de lege stad

ben ik een levend standbeeld –


ik voel me half dood.


In the empty streetsDie Straßen sind leer,
I am a living statue –nur lebende Statuen –

feeling a bit dead.schon ein bisschen tot.


Gedicht s1081
Amsterdam, 2020-11-14

Interview met Maartje Wortel (2020)
(nrc.next, 14 november 2020)
Lockdown-maatregelen vanwege Covid-19

Bundel: LeegLoos 
Trefwoord: Alleen / Eenzaam 
Eerbetuiging: Wortel, Maartje 

Zywa
GroepDuitsEngels5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosTheater