Zijn auto, zijn jas,

en de post wachten op hem --


gestorven of niet.


His car, his coat, andAuto und Jacke,
the mail are waiting for him --und die Post warten auf ihn --
passed away or not.ob tod oder nicht.

Gedicht h1057
Amsterdam, 2014-11-20

Schaduwkind (Pieter Frans Thomése) (2003)
Roman
Bundel: Na de feestelijkheden 
Trefwoord: Afscheid 
Eerbetuiging: Thomése, Pieter Frans 
 
 


Jij sprong van de brug,

en vandaag duikt jouw naam op --


in nieuwsberichten.


You jumped off the bridge,Nach dem Brückensprung
today your name has surfaced --taucht heute dein Name auf --
in the news items.in den Nachrichten.

Gedicht s1071
Amsterdam, 2020-10-23

Alles beter (Frédérique Spigt) (2020)
Bundel "Misantroop"
Frédérique Spigt speelt met het woord "vallen":

Gisteren sprong jij,

maar het duurde tot vandaag -


voordat jouw naam viel.

Bundel: Na de feestelijkheden 
Trefwoord: Verandering 
Eerbetuiging: Spigt, Frédérique 
 
 


Het was ergens feest,

er ligt braaksel in de goot --


feest voor de spreeuwen.


People have feasted,Ein Fest über Nacht,
there's vomit in the gutter --mit Kotze in der Gosse --
feast for the starlings.Fest für die Stare.

Gedicht h2813
Amsterdam, 2020-10-23

Zondagochtend (Frédérique Spigt) (2020)
Bundel "Misantroop"
Bundel: Na de feestelijkheden 
Trefwoord: Feest 
Eerbetuiging: Spigt, Frédérique 
 
 


De rand van de stem

verweert als sneeuw tot een dood --


in wit mummie-ijs.


The edge of the voice,Der Rand der Stimme
eroding like snow to death --verwittert wie Schnee zum Tod --
in white mummy ice.in Mumieneis.

Gedicht s1079
Amsterdam, 2020-11-13

IJsmummie - 3 (Claude van de Berge) (2002)
Gedicht (bundel "IJsmummie")
Bundel: Na de feestelijkheden 
Trefwoord: Dood 
Eerbetuiging: Van de Berge, Claude 
 
 


Niet de regering

onderdrukt ons, maar wijzelf --


onze verdeeldheid.


Not the governmentNicht die Regierung
is oppressing us, but we --unterdrückt uns, sondern wir --
our disunity.unsere Zwiespalt.

Gedicht s1106
Amsterdam, 2020-12-13

De generaal in zijn labyrint (Gabriel García Márquez) (1989)
Verhaal "El general en su laberinto" over Simón Bolívar
Bundel: Na de feestelijkheden 
Trefwoord: Ego / ~isme / ~centrisme 
Eerbetuiging: García Márquez, Gabriel 
 
 


We komen vooruit,

maar we kunnen geen kant op --


in de scheepshutten.


We do move forward,Wir gehen vorwärts,
but there is no way to go --können aber nirgens hin --
in the ship's cabins.in den Schiffshütten.

Gedicht s1107
Amsterdam, 2020-12-13

De generaal in zijn labyrint (Gabriel García Márquez) (1989)
Verhaal "El general en su laberinto" over Simón Bolívar
Bundel: Na de feestelijkheden 
Trefwoord: Onderweg 
Eerbetuiging: García Márquez, Gabriel 
 
 


Dorp na dorp wachten

er vrouwen op de oevers --


op troost en toekomst.


On the banks, womenDorf für Dorf warten
in black, waiting for solace --Frauen in Schwarz am Ufer --
another future.auf Trost und Zukunft.

Gedicht s1108
Amsterdam, 2020-12-13

De generaal in zijn labyrint (Gabriel García Márquez) (1989)
Oorlogsweduwen
Verhaal "El general en su laberinto" over Simón Bolívar

Bundel: Na de feestelijkheden 
Trefwoord: Lot / Noodlot 
Eerbetuiging: García Márquez, Gabriel 
 
 


Een Federatie

vraagt veel van burgers: talent --


en alle deugden.


A FederationFöderationen
demands a lot of talent --erfordern viel Talent, und --
and all the virtues.alle Tugenden.

Gedicht h2854
Amsterdam, 2020-12-13

De generaal in zijn labyrint (Gabriel García Márquez) (1989)
Verhaal "El general en su laberinto" over Simón Bolívar
Het ideaal van gedeelde bevoegdheden in Noord- en Zuid-Amerika, Europa, Rusland, Australië en India

Bundel: Na de feestelijkheden 
Trefwoord: Maatschappij / Samenleving 
Eerbetuiging: García Márquez, Gabriel 
 
 


Nog steeds gisteren,

vol van de plannen, ergens --


hangend in de lucht.


Still yesterday, stillImmer noch gestern,
full of the plans, hovering --voller Pläne, irgendwo --
in the air somewhere.schwebend in der Luft.

Gedicht s1115
Amsterdam, 2020-12-28

Nog steeds gisteren (Charles Aznavour) (1964)
Lied "Hier encore"
Bundel: Na de feestelijkheden 
Trefwoord: Weemoed 
Eerbetuiging: Aznavour, Charles  
 
 


De wereld draait steeds

haar rad van de tijd vóór mij --


Ik word duizelig.


The world keeps turningDie Welt dreht immer
its wheel of time before me --wieder ihr Zeitrad vor mir --
It makes me dizzy.Mir wird schwindelig.

Gedicht s1120
Amsterdam, 2020-12-30

Vaarwel aan het verdriet (Jotie T'Hooft) (1977)
Gedicht (bundel "Poezebeest")
Bundel: Na de feestelijkheden 
Trefwoord: Balans 
Eerbetuiging: T'Hooft, Jotie 
 
 


Windvlagen vagen

mijn herinneringen weg --


Ik val uit elkaar.


A few gusts of windEin Windhauch verwischt
sweep away my memories --meine Erinnerungen --
I'm falling apart.und ich zerfalle.

Gedicht s1139
Amsterdam, 2021-02-14

Uit het leven van een hond (Sander Kollaard) (2019)
Roman
Bundel: Na de feestelijkheden 
Trefwoord: Identiteit 
Eerbetuiging: Kollaard, Sander 
 
 


Denkers leren mij

om te hopen: de wereld --


vergaat voortdurend.


Thinkers have taught meDenker lehren mich
to keep hoping: the world is --zu hoffen: die ganze Welt --
ending all the time.geht ständig unter.

Gedicht h2931
Amsterdam, 2021-04-03

Vuurduin (Eva Meijer) (2021)
Essay
Bundel: Na de feestelijkheden 
Trefwoord: Verval 
Eerbetuiging: Meijer, Eva 
 
 


Het goede leven:

er is zoveel eten voor --


de varkens gegooid.


This is our good life:Das gute Leben:
a whole lot of food has been --so viel Essen geworfen --
cast before the pigs.vor die Schweine.

Gedicht h2949
Amsterdam, 2021-05-06

Honderd jaar eenzaamheid (Gabriel García Márquez) (1967)
Roman "Cien años de soledad"
Bundel: Na de feestelijkheden 
Trefwoord: Rijkdom / Overvloed 
Eerbetuiging: García Márquez, Gabriel 
 
 


Pas op voor mensen

die jou staan toe te juichen:


vanen in de wind.


Beware of peopleHüte dich vor den
who cheer you along the way --Menschen die dir zujubeln --
like vanes in the wind.wie Fahnen im Wind.

Gedicht s1166
Amsterdam, 2021-05-06

Honderd jaar eenzaamheid (Gabriel García Márquez) (1967)
Roman "Cien años de soledad"
Bundel: Na de feestelijkheden 
Trefwoord: Realisme 
Eerbetuiging: García Márquez, Gabriel 
 
 


Heel de nacht krabt hij

aan de jarenharde korst --


van zijn eenzaamheid.


The whole endless night,Die ganze Nacht kratzt
he scratches the yearshard crust --er an der harten Krüste --
of his loneliness.seiner Einsamkeit.

Gedicht s1167
Amsterdam, 2021-05-06

Honderd jaar eenzaamheid (Gabriel García Márquez) (1967)
Roman "Cien años de soledad"
Bundel: Na de feestelijkheden 
Trefwoord: Alleen / Eenzaam 
Eerbetuiging: García Márquez, Gabriel 
 
 


Zonder zijn streven

zou hij naamloos geweest zijn --


een gelukkig dier.


Without ambitionOhne sein Streben
he would have been a nameless --wäre er noch namenlos --
happy animal.ein glückliches Tier.

Gedicht s1168
Amsterdam, 2021-05-06

Honderd jaar eenzaamheid (Gabriel García Márquez) (1967)
Roman "Cien años de soledad"
Bundel: Na de feestelijkheden 
Trefwoord: Ambitie 
Eerbetuiging: García Márquez, Gabriel 
 
 


Hij doorzag Satan,

die gewonnen had van God --


en dat geheim hield.


He saw through Satan,Er durchschaut Satan,
who had outmanoeuvred God --der von Gott gewonnen hat --
and kept it secret.und es geheim hält.

Gedicht s1169
Amsterdam, 2021-05-06

Honderd jaar eenzaamheid (Gabriel García Márquez) (1967)
Roman "Cien años de soledad"
Bundel: Na de feestelijkheden 
Trefwoord: Godsdienst 
Eerbetuiging: García Márquez, Gabriel 
 
 


Soms sluit schoonheid nauw

als zijde om het lichaam --


van naakte hartstocht.


Beauty fits closelyManchmal schließt Schönheit
like silk around the body --als Seide um den Körper --
of naked passion.nackter Leidenschaft.

Gedicht h2950
Amsterdam, 2021-05-07

Honderd jaar eenzaamheid (Gabriel García Márquez) (1967)
Roman "Cien años de soledad"
Bundel: Na de feestelijkheden 
Trefwoord: Hartstocht 
Eerbetuiging: García Márquez, Gabriel 
 
 


Oma doet haar best

om te helpen, overal --


loopt ze in de weg.


Grandma is doingOma bemüht sich
her best to help, everywhere --mit zu helfen, überall --
she stands in our way.geht sie uns im Weg.

Gedicht s1170
Amsterdam, 2021-05-07

Honderd jaar eenzaamheid (Gabriel García Márquez) (1967)
Roman "Cien años de soledad"
Bundel: Na de feestelijkheden 
Trefwoord: Ouderdom 
Eerbetuiging: García Márquez, Gabriel 
 
 


Terugkerende

droom, dat herinner ik me --


alleen in de droom.


This recurring dream,Wiederkehrender
I remember it well, but --Traum, ich erinnere mich --
only in the dream.aber nur im Traum.

Gedicht h2951
Amsterdam, 2021-05-07

Honderd jaar eenzaamheid (Gabriel García Márquez) (1967)
Roman "Cien años de soledad"
Bundel: Na de feestelijkheden 
Trefwoord: Dromen 
Eerbetuiging: García Márquez, Gabriel 
 
 


De straat is weer leeg

na de optocht, ik treuzel --


in mijn eenzaamheid.


Empty streets afterLeere Straßen nach
the parade, I'm lingering --dem Umzug, ich verweile --
in my loneliness.in der Einsamkeit.

Gedicht s1171
Amsterdam, 2021-05-07

Honderd jaar eenzaamheid (Gabriel García Márquez) (1967)
Roman "Cien años de soledad"
Bundel: Na de feestelijkheden 
Trefwoord: Alleen / Eenzaam 
Eerbetuiging: García Márquez, Gabriel 
 
 


Het wachten duurt lang,

ik trek knopen van mijn hemd --


nu moet ik naaien.


It is a long wait,Lange warten, ich
I pull buttons off my shirt --reiße Hemdenknöpfe ab --
now I have to sew.jetzt muss ich nähen.

Gedicht s1172
Amsterdam, 2021-05-07

Honderd jaar eenzaamheid (Gabriel García Márquez) (1967)
Roman "Cien años de soledad"
Bundel: Na de feestelijkheden 
Trefwoord: Wachten 
Eerbetuiging: García Márquez, Gabriel 
 
 


Hij komt mij baden

in wolken gele vlinders --


van zijn verliefdheid.


He comes to bathe meEr kommt mich baden
in his yellow butterflies --in gelben Schmetterlingen --
of amourousness.seiner Verliebtheit.

Gedicht h2952
Amsterdam, 2021-05-07

Honderd jaar eenzaamheid (Gabriel García Márquez) (1967)
Roman "Cien años de soledad"
Bundel: Na de feestelijkheden 
Trefwoord: Liefde: verliefd 
Eerbetuiging: García Márquez, Gabriel 
 
 


Het blijft regenen,

we waden met de vissen --


door de natte lucht.


It rains all the time,Es regnet weiter,
we're wading among the fish --wir waten mit den Fischen --
through the humid air.durch die nasse Luft.

Gedicht s1173
Amsterdam, 2021-05-07

Honderd jaar eenzaamheid (Gabriel García Márquez) (1967)
Roman "Cien años de soledad"
Bundel: Na de feestelijkheden 
Trefwoord: Natuur 
Eerbetuiging: García Márquez, Gabriel 
 
 


Haar tranen sissen

in de aangestampte as --


van haar eenzaamheid.


The tears of her heartSie weint Tränen in
sizzle in the tamped ashes --die angestampften Asche --
of her loneliness.ihrer Einsamkeit.

Gedicht s1174
Amsterdam, 2021-05-08

Honderd jaar eenzaamheid (Gabriel García Márquez) (1967)
Roman "Cien años de soledad"
Bundel: Na de feestelijkheden 
Trefwoord: Alleen / Eenzaam 
Eerbetuiging: García Márquez, Gabriel 
 
 


Boven ons stralen

de roestgaatjes in het dak:


sterren van de dag.


Above us, the rustÜber uns strahlen
holes in the roof are sparkling:die Rostlöcher im Zinkdach:
the stars of the day.Sterne des Tages.

Gedicht h2953
Amsterdam, 2021-05-08

Honderd jaar eenzaamheid (Gabriel García Márquez) (1967)
Roman "Cien años de soledad"
Bundel: Na de feestelijkheden 
Trefwoord: Schoonheid 
Eerbetuiging: García Márquez, Gabriel 
 
 


Wees alsjeblieft boos,

ontzettend boos, maar doe niets --


voor eens en altijd.


Be cross, be angry,Sei bitte wütend,
but please, don't do anything --sehr wütend, aber tu nichts --
for once and for all.ein für alle Mal.

Gedicht s1180
Amsterdam, 2021-05-28

Veel liever (Nyk de Vries) (2020)
Gedicht "Folle leaver"
Bundel: Na de feestelijkheden 
Trefwoord: Woede 
Eerbetuiging: De Vries, Nyk 
 
 


Scheur een vuilniszak

open en kijk: het dwarrelt --


verhalen op straat.


Tear open a bagErriss ein Müllsack
and watch the garbage: a swirl --und schaue zu: ein Wirbel --
of little stories.kleiner Geschichten.

Gedicht h2964
Amsterdam, 2021-05-28

Vuilnisman (Nyk de Vries) (2020)
Gedicht "Asman" (bundel "Asman")
Bundel: Na de feestelijkheden 
Trefwoord: Verhalen 
 
 


Hetgeen je weggooit

zegt van alles over jou --


Wees stil en luister.


Things you throw awayWas du so wegwerfst,
say quite a lot about you --sagt etwas über dich aus --
Be silent, listen.Schweige und höre.

Gedicht h2965
Amsterdam, 2021-05-29

Vuilnisman (Nyk de Vries) (0)
Gedicht "Asman"
Bundel: Na de feestelijkheden 
Trefwoord: Identiteit 
Eerbetuiging: De Vries, Nyk 
 
 


Hoeveel wintersaai

heb je nodig om weer kleur --


te gaan bekennen?


How much winter dullWieviel Winteröd
does it take to make you show --brauchst du um deine Farbe --
your colours again?wieder zu zeigen?

Gedicht h2966
Amsterdam, 2021-05-29

Voorjaar (Nyk de Vries) (2021)
Gedicht "Maitiid"
Bundel: Na de feestelijkheden 
Trefwoord: Actie 
Eerbetuiging: De Vries, Nyk 
 
 


Woorden zijn woorden,

bleek, tot we ze kleur geven --


met onze daden.


Words are only words,Worte sind Worte,
until we start colouring --blaß, bis unsere Taten --
them with our actions.sie kolorieren.

Gedicht s1181
Amsterdam, 2021-05-29

Voorjaar (Nyk de Vries) (2021)
Gedicht "Maitiid"
Bundel: Na de feestelijkheden 
Trefwoord: Actie 
Eerbetuiging: De Vries, Nyk 
 
 


Hoe langer je leeft,

hoe meer redenen je hebt --


om somber te zijn.


The longer you live,Je länger du lebst,
the more reasons you can have --desto mehr Gründe hast du --
for melancholy.schwermütig zu sein.

Gedicht s1199
Amsterdam, 2021-07-08

Dreun (Ellen Deckwitz) (2021)
Column in NRC
Bundel: Na de feestelijkheden 
Trefwoord: Depressie 
Eerbetuiging: Deckwitz, Ellen 
 
 

Zywa
GroepDuitsEngels5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosTheater