Zijn auto, zijn jas,

en de post wachten op hem --


gestorven of niet.


His car, his coat, andAuto und Jacke,
the mail are waiting for him --und die Post warten auf ihn --
passed away or not.ob tod oder nicht.

Gedicht H1057
Amsterdam, 2014-11-20

Schaduwkind (P.F. Thomése) - 2003
Roman
Trefwoord: Afscheid: geleidelijk 
Eerbetuiging: Thomese, P.F. 
 


Afscheid: we eten

niet echt, dat zie je ook wel --


in toneelstukken.


Farewell: we don't eat,Abschied: wir essen
it just seems that way, as you --nicht wirklich, das sieht man auch --
also see in plays.in Theaterstücken.

Gedicht H2192
Amsterdam, 2018-06-18

Een Fries huilt niet (Gerrit Krol) - 1980
Roman, hoofdstuk 4.1
Trefwoord: Afscheid: ongemak 
Eerbetuiging: Krol, Gerrit 
 


Jij sprong van de brug,

en vandaag duikt jouw naam op --


in nieuwsberichten.


You jumped off the bridge,Nach dem Brückensprung
today your name has surfaced --taucht heute dein Name auf --
in the news items.in den Nachrichten.

Gedicht S1071
Amsterdam, 2020-10-23

Alles beter (Frédérique Spigt) - 2020
Bundel "Misantroop"
Frédérique Spigt speelt met het woord "vallen":

Gisteren sprong jij,

maar het duurde tot vandaag -


voordat jouw naam viel.

Trefwoord: Verandering: 
Eerbetuiging: Spigt, Frederique 
 


Het was ergens feest,

er ligt braaksel in de goot --


feest voor de spreeuwen.


People have feasted,Ein Fest über Nacht,
there's vomit in the gutter --mit Kotze in der Gosse --
feast for the starlings.Fest für die Stare.

Gedicht H2813
Amsterdam, 2020-10-23

Zondagochtend (Frédérique Spigt) - 2020
Bundel "Misantroop"
Trefwoord: Feest: resten 
Eerbetuiging: Spigt, Frederique 
 


De rand van de stem

verweert als sneeuw tot een dood --


in wit mummie-ijs.


The edge of the voice,Der Rand der Stimme
eroding like snow to death --verwittert wie Schnee zum Tod --
in white mummy ice.in Mumieneis.

Gedicht S1079
Amsterdam, 2020-11-13

IJsmummie - 3 (Claude van de Berge) - 2002
Gedicht uit de bundel "IJsmummie"
Trefwoord: Dood: hardvochtigheid 
Eerbetuiging: Van De Berge, Claude 
 


Niet de regering

onderdrukt ons, maar wijzelf --


onze verdeeldheid.


Not the governmentNicht die Regierung
is oppressing us, but we --unterdrückt uns, sondern wir --
our disunity.unsere Zwiespalt.

Gedicht S1106
Amsterdam, 2020-12-13

De generaal in zijn labyrint (Gabriel García Márquez) - 1989
Verhaal "El general en su laberinto" over Simón Bolívar
Trefwoord: Ego / ~isme/~centrisme 
Eerbetuiging: Garcia Marquez, Gabriel 
 


We komen vooruit,

maar we kunnen geen kant op --


in de scheepshutten.


We do move forward,Wir gehen vorwärts,
but there is no way to go --können aber nirgens hin --
in the ship's cabins.in den Schiffshütten.

Gedicht S1107
Amsterdam, 2020-12-13

De generaal in zijn labyrint (Gabriel García Márquez) - 1989
Verhaal "El general en su laberinto" over Simón Bolívar
Trefwoord: Onderweg 
Eerbetuiging: Garcia Marquez, Gabriel 
 


Dorp na dorp wachten

er vrouwen op de oevers --


op troost en toekomst.


On the banks, womenDorf für Dorf warten
in black, waiting for solace --Frauen in Schwarz am Ufer --
another future.auf Trost und Zukunft.

Gedicht S1108
Amsterdam, 2020-12-13

De generaal in zijn labyrint (Gabriel García Márquez) - 1989
Oorlogsweduwen
Verhaal "El general en su laberinto" over Simón Bolívar

Trefwoord: Lot / Noodlot 
Eerbetuiging: Garcia Marquez, Gabriel 
 


Een Federatie

vraagt veel van burgers: talent --


en alle deugden.


A FederationFöderationen
demands a lot of talent --erfordern viel Talent, und --
and all the virtues.alle Tugenden.

Gedicht H2854
Amsterdam, 2020-12-13

De generaal in zijn labyrint (Gabriel García Márquez) - 1989
Verhaal "El general en su laberinto" over Simón Bolívar
Het ideaal van gedeelde bevoegdheden in Noord- en Zuid-Amerika, Europa, Rusland, Australië en Bharat (India)

Trefwoord: Samen: maatschappij 
Eerbetuiging: Garcia Marquez, Gabriel 
 


Nog steeds gisteren,

vol van de plannen, ergens --


hangend in de lucht.


Still yesterday, stillImmer noch gestern,
full of the plans, hovering --voller Pläne, irgendwo --
in the air somewhere.schwebend in der Luft.

Gedicht S1115
Amsterdam, 2020-12-28

Nog steeds gisteren (Charles Aznavour) - 1964
Lied "Hier encore"
Trefwoord: Weemoed 
Eerbetuiging: Aznavour, Charles 
 


De wereld draait steeds

haar rad van de tijd vóór mij --


Ik word duizelig.


The world keeps turningDie Welt dreht immer
its wheel of time before me --wieder ihr Zeitrad vor mir --
It makes me dizzy.Mir wird schwindelig.

Gedicht S1120
Amsterdam, 2020-12-30

Vaarwel aan het verdriet (Jotie T'Hooft) - 1977
Gedicht uit de bundel "Poezebeest"
Trefwoord: Evenwicht: 
Eerbetuiging: T'Hooft, Jotie 
 


Windvlagen vagen

mijn herinneringen weg --


Ik val uit elkaar.


A few gusts of windEin Windhauch verwischt
sweep away my memories --meine Erinnerungen --
I'm falling apart.und ich zerfalle.

Gedicht S1139
Amsterdam, 2021-02-14

Uit het leven van een hond (Sander Kollaard) - 2019
Roman
Trefwoord: Identiteit:  
Eerbetuiging: Kollaard, Sander 
 


Denkers leren mij

om te hopen: de wereld --


vergaat voortdurend.


Thinkers have taught meDenker lehren mich
to keep hoping: the world is --zu hoffen: die ganze Welt --
ending all the time.geht ständig unter.

Gedicht H2931
Amsterdam, 2021-04-03

Vuurduin (Eva Meijer) - 2021
Essay
Trefwoord: Verval 
Eerbetuiging: Meijer, Eva 
 


Het goede leven:

er is zoveel eten voor --


de varkens gegooid.


This is our good life:Das gute Leben:
a whole lot of food has been --so viel Essen geworfen --
cast before the pigs.vor die Schweine.

Gedicht H2949
Amsterdam, 2021-05-06

Honderd jaar eenzaamheid (Gabriel García Márquez) - 1967
Roman "Cien años de soledad"
Trefwoord: Rijkdom: overvloed 
Eerbetuiging: Garcia Marquez, Gabriel 
 


Pas op voor mensen

die jou staan toe te juichen:


vanen in de wind.


Beware of peopleHüte dich vor den
who cheer you along the way --Menschen die dir zujubeln --
like vanes in the wind.wie Fahnen im Wind.

Gedicht S1166
Amsterdam, 2021-05-06

Honderd jaar eenzaamheid (Gabriel García Márquez) - 1967
Roman "Cien años de soledad"
Trefwoord: Realisme 
Eerbetuiging: Garcia Marquez, Gabriel 
 


Heel de nacht krabt hij

aan de jarenharde korst --


van zijn eenzaamheid.


The whole endless night,Die ganze Nacht kratzt
he scratches the yearshard crust --er an der harten Krüste --
of his loneliness.seiner Einsamkeit.

Gedicht S1167
Amsterdam, 2021-05-06

Honderd jaar eenzaamheid (Gabriel García Márquez) - 1967
Roman "Cien años de soledad"
Trefwoord: Alleen: eenzaam 
Eerbetuiging: Garcia Marquez, Gabriel 
 


Zonder zijn streven

zou hij naamloos geweest zijn --


een gelukkig dier.


Without ambitionOhne sein Streben
he would have been a nameless --wäre er noch namenlos --
happy animal.ein glückliches Tier.

Gedicht S1168
Amsterdam, 2021-05-06

Honderd jaar eenzaamheid (Gabriel García Márquez) - 1967
Roman "Cien años de soledad"
Trefwoord: Ambitie 
Eerbetuiging: Garcia Marquez, Gabriel 
 


Hij doorzag Satan,

die gewonnen had van God --


en dat geheim hield.


He saw through Satan,Er durchschaut Satan,
who had outmanoeuvred God --der von Gott gewonnen hat --
and kept it secret.und es geheim hält.

Gedicht S1169
Amsterdam, 2021-05-06

Honderd jaar eenzaamheid (Gabriel García Márquez) - 1967
Roman "Cien años de soledad"
Trefwoord: Godsdienst: 
Eerbetuiging: Garcia Marquez, Gabriel 
 


Soms sluit schoonheid nauw

als zijde om het lichaam --


van naakte hartstocht.


Beauty fits closelyManchmal schließt Schönheit
like silk around the body --als Seide um den Körper --
of naked passion.nackter Leidenschaft.

Gedicht H2950
Amsterdam, 2021-05-07

Honderd jaar eenzaamheid (Gabriel García Márquez) - 1967
Roman "Cien años de soledad"
Trefwoord: Hartstocht 
Eerbetuiging: Garcia Marquez, Gabriel 
 


Oma doet haar best

om te helpen, overal --


loopt ze in de weg.


Grandma is doingOma bemüht sich
her best to help, everywhere --mit zu helfen, überall --
she stands in our way.geht sie uns im Weg.

Gedicht S1170
Amsterdam, 2021-05-07

Honderd jaar eenzaamheid (Gabriel García Márquez) - 1967
Roman "Cien años de soledad"
Trefwoord: Ouderdom: vrijgesteld 
Eerbetuiging: Garcia Marquez, Gabriel 
 


Terugkerende

droom, dat herinner ik me --


alleen in de droom.


This recurring dream,Wiederkehrender
I remember it well, but --Traum, ich erinnere mich --
only in the dream.aber nur im Traum.

Gedicht H2951
Amsterdam, 2021-05-07

Honderd jaar eenzaamheid (Gabriel García Márquez) - 1967
Roman "Cien años de soledad"
Trefwoord: Dromen 
Eerbetuiging: Garcia Marquez, Gabriel 
 


De straat is weer leeg

na de optocht, ik treuzel --


in mijn eenzaamheid.


Empty streets afterLeere Straßen nach
the parade, I'm lingering --dem Umzug, ich verweile --
in my loneliness.in der Einsamkeit.

Gedicht S1171
Amsterdam, 2021-05-07

Honderd jaar eenzaamheid (Gabriel García Márquez) - 1967
Roman "Cien años de soledad"
Trefwoord: Alleen: eenzaam 
Eerbetuiging: Garcia Marquez, Gabriel 
 


Het wachten duurt lang,

ik trek knopen van mijn hemd --


nu moet ik naaien.


It is a long wait,Lange warten, ich
I pull buttons off my shirt --reiße Hemdenknöpfe ab --
now I have to sew.jetzt muss ich nähen.

Gedicht S1172
Amsterdam, 2021-05-07

Honderd jaar eenzaamheid (Gabriel García Márquez) - 1967
Roman "Cien años de soledad"
Trefwoord: Wachten 
Eerbetuiging: Garcia Marquez, Gabriel 
 


Hij komt mij baden

in wolken gele vlinders --


van zijn verliefdheid.


He comes to bathe meEr kommt mich baden
in his yellow butterflies --in gelben Schmetterlingen --
of amourousness.seiner Verliebtheit.

Gedicht H2952
Amsterdam, 2021-05-07

Honderd jaar eenzaamheid (Gabriel García Márquez) - 1967
Roman "Cien años de soledad"
Trefwoord: Verliefd:  
Eerbetuiging: Garcia Marquez, Gabriel 
 


Het blijft regenen,

we waden met de vissen --


door de natte lucht.


It rains all the time,Es regnet weiter,
we're wading among the fish --wir waten mit den Fischen --
through the humid air.durch die nasse Luft.

Gedicht S1173
Amsterdam, 2021-05-07

Honderd jaar eenzaamheid (Gabriel García Márquez) - 1967
Roman "Cien años de soledad"
Trefwoord: Regen / Regenboog 
Trefwoord: Vissen / Algen 
Eerbetuiging: Garcia Marquez, Gabriel 
 


Haar tranen sissen

in de aangestampte as --


van haar eenzaamheid.


The tears of her heartSie weint Tränen in
sizzle in the tamped ashes --die angestampften Asche --
of her loneliness.ihrer Einsamkeit.

Gedicht S1174
Amsterdam, 2021-05-08

Honderd jaar eenzaamheid (Gabriel García Márquez) - 1967
Roman "Cien años de soledad"
Trefwoord: Alleen: eenzaam 
Eerbetuiging: Garcia Marquez, Gabriel 
 


Boven ons stralen

de roestgaatjes in het dak:


sterren van de dag.


Above us, the rustÜber uns strahlen
holes in the roof are sparkling:die Rostlöcher im Zinkdach:
the stars of the day.Sterne des Tages.

Gedicht H2953
Amsterdam, 2021-05-08

Honderd jaar eenzaamheid (Gabriel García Márquez) - 1967
Roman "Cien años de soledad"
Trefwoord: Nacht 
Eerbetuiging: Garcia Marquez, Gabriel 
 


Wees alsjeblieft boos,

ontzettend boos, maar doe niets --


voor eens en altijd.


Be cross, be angry,Sei bitte wütend,
but please, don't do anything --sehr wütend, aber tu nichts --
for once and for all.ein für alle Mal.

Gedicht S1180
Amsterdam, 2021-05-28

Veel liever (Nyk de Vries) - 2020
Gedicht "Folle leaver"
Trefwoord: Woede / Boosheid 
Eerbetuiging: De Vries, Nyk 
 


Scheur een vuilniszak

open en kijk: het dwarrelt --


verhalen op straat.


Tear open a bagErriss ein Müllsack
and watch the garbage: a swirl --und schaue zu: ein Wirbel --
of little stories.kleiner Geschichten.

Gedicht H2964
Amsterdam, 2021-05-28

Vuilnisman (Nyk de Vries) - 2020
Gedicht "Asman" (bundel "Asman")
Trefwoord: Verhalen: 
 


Hetgeen je weggooit

zegt van alles over jou --


Wees stil en luister.


Things you throw awayWas du so wegwerfst,
say quite a lot about you --sagt etwas über dich aus --
Be silent, listen.Schweige und höre.

Gedicht H2965
Amsterdam, 2021-05-29

Vuilnisman (Nyk de Vries)
Gedicht "Asman"
Trefwoord: Identiteit:  
Eerbetuiging: De Vries, Nyk 
 


Hoeveel wintersaai

heb je nodig om weer kleur --


te gaan bekennen?


How much winter dullWieviel Winteröd
does it take to make you show --brauchst du um deine Farbe --
your colours again?wieder zu zeigen?

Gedicht H2966
Amsterdam, 2021-05-29

Voorjaar (Nyk de Vries) - 2021
Gedicht "Maitiid"
Trefwoord: Actie 
Eerbetuiging: De Vries, Nyk 
 


Woorden zijn woorden,

bleek, tot we ze kleur geven --


met onze daden.


Words are only words,Worte sind Worte,
until we start colouring --blaß, bis unsere Taten --
them with our actions.sie kolorieren.

Gedicht S1181
Amsterdam, 2021-05-29

Voorjaar (Nyk de Vries) - 2021
Gedicht "Maitiid"
Trefwoord: Actie 
Eerbetuiging: De Vries, Nyk 
 


Verveling, dromen

van vrijheid, van emoties --


en pistoolschoten.


Being bored, dreamingLangeweile, von
of freedom, of emotions --Freiheit, von Emotionen --
and banging gunshots.und Schüssen träumen.

Gedicht S1225
Overberg, 2021-09-04

Het Italiaanse meisje (Iris Murdoch) - 1964
Roman "The Italian Girl"
Trefwoord: Verveling: saaiheid / leegte 
Eerbetuiging: Murdoch, Iris 
 


Er is veel gebeurd,

er zijn fouten gemaakt, dozen --


gepakt en verhuisd.


A lot has happened,Viel ist ja passiert,
mistakes have been made, and crates --wir haben Kisten gepackt --
have been packed and moved.und umgezogen.

Gedicht S1252
Amsterdam, 2021-10-08

Artis (Spinvis) - 2017
Lied "Artis" (album "Trein Vuur Dageraad")
"A day in the life" (1967, John Lennon & Paul McCartney)

Trefwoord: Liefde: verandering / einde 
Eerbetuiging: Spinvis 
 


Is dit ons afscheid,

wordt ons geluk een foto --


van een mooie dag?


Will this be goodbye,Ist's unser Abschied,
our happiness a photo --wird unser Glück ein Foto --
of a splendid day?einer schönen Zeit?

Gedicht S1293
Amsterdam, 2021-12-10

Foto van een mooie dag (Frank Boeijen) - 1985
Lied (album "Foto van een mooie dag")
Trefwoord: Afscheid: ongemak 
Eerbetuiging: Boeijen, Frank 
 


Blijf, ik beloof niets,

maar blijf, blijf vannacht bij mij --


v


Stay, no promises,Bleib, kein Versprechen,
just stay, stay with me tonight --bleib nur bei mir heute Nacht --
with my lovesickness.bei meinem Herzschmerz.

Gedicht H3141
Amsterdam, 2021-12-10

Gouden bergen (Frank Boeijen) - 1986
Lied (album "In natura")
Trefwoord: Liefde: verdriet 
Eerbetuiging: Boeijen, Frank 
 


Ergens in mijn hoofd

zakt al mijn energie weg --


Ik heb een zwart gat.


My energy sinksMeine Energie
away in my head somewhere --sinkt tief in meinem Kopf, weg --
I have a black hole.in ein schwarzes Loch.

Gedicht H3194
Amsterdam, 2022-02-10

De rat van Amsterdam (Pieter Waterdrinker) - 2020
Roman
Trefwoord: Depressiviteit 
Eerbetuiging: Waterdrinker, Pieter 
 


Ik was fan, zoete

herinneringen heb ik --


Daar blijf ik fan van.


I was a fan, sweetIch war ein Fan, und
memories I have, always --werde es bleiben, ein Fan --
I shall fancy those.der Erinnerung.

Gedicht H3212
Amsterdam, 2022-03-02

Valeri Ojf (Marcel van Roosmalen) - 2022
Column (in nrc op 2 maart 2022)
Trefwoord: Weemoed 
Eerbetuiging: Van Roosmalen, Marcel 
 


Kippenvel rondom

mijn tepels, tandindrukken --


terwijl ik jou zoek.


Goose bumps all aroundEine Gänsehaut
likes to take me, my body --rund um meine Brustwarzen --
on my search for you.wie Zahneindrücke.

Gedicht H3331
Amsterdam, 2022-06-12

De boom N (Peter Verhelst) - 1994
Gedicht #5 (bundel "De boom N")
Trefwoord: Lichaam: en geest 
Eerbetuiging: Verhelst, Peter 
 


De notelaar valt

traag, gruwelijk mooi, hij kermt --


bedroefd in mijn oor.


The walnut tree fallsDer Nussbaum fällt um,
slowly, horribly, it groans --langsam, schrecklich schön, er stöhnt --
sadly in my ear.still in meinem Ohr.

Gedicht S1426
Amsterdam, 2022-06-14

De boom N (Peter Verhelst) - 1994
Gedicht #55 "De boom N" (bundel "De boom N")
Trefwoord: Dood: doden 
Eerbetuiging: Verhelst, Peter 
 


Nachts wind en regen, 's.

Ik vraag me af hoeveel bloemen --


er gevallen zijn.


Wind and rain at night,Nachts Wind und Regen.
and I wonder how many --Ich frage mich, sind viele --
flowers have fallen.Blüten gefallen?

Gedicht S1427
Amsterdam, 2022-06-16

Voorjaarsochtendgloren (Chen Wang en William Carlos Williams) - 740
Gedicht (verzameling "The Cassia Tree", in "New Directions 19" [1966, David Rafael Wang en William Carlos Williams])
Trefwoord: Tijd: tijdelijkheid 
Eerbetuiging: Wang, Chen 
Eerbetuiging: Williams, William Carlos 
 


De pioenrozen

zijn gestolen uit de tuin --


Heel de dag is leeg.


The peonies haveDie Rosen wurden
been stolen from the garden --aus dem Garten gestohlen --
It's an empty day.Der Tag ist sehr leer.

Gedicht S1429
Amsterdam, 2022-06-16

De gestolen pioenrozen (William Carlos Williams) - 1962
Gedicht "The stolen peonies" (bundel "Pictures from Brueghel")
Trefwoord: Leegte 
Eerbetuiging: Williams, William Carlos 
 


Ik leef mijn portie

van de eeuwigheid, een kreet --


doet mij huiveren.


I live my portionIch lebe meinen
of eternity, a cry --Teil der Ewigkeit, ein Schrei --
gives me the shivers.lässt mich erschaudern.

Gedicht H3445
Amsterdam, 2022-09-13

Dichtstbijzijnde naamloze (Charles Simic) - 2003
Gedicht "Nearest Nameless" (bundel "The Voice at 3.00 a.m.")
Trefwoord: Tijd: tijdelijkheid 
Eerbetuiging: Simic, Charles 
 


De dokter aarzelt,

hij zucht en kijkt door mij heen --


dus ik weet het al.


The doctor wavers,Herr Doktor zögert,
he sighs and looks through me, so --er seufzt und schaut durch mich, ja --
I already know.ich verstehe schon.

Gedicht H3493
Amsterdam, 2022-10-08

De dokter (Rutger Kopland) - 2008
Gedicht uit de bundel "Toen ik dit zag"
Trefwoord: Ouderdom: kwalen 
Eerbetuiging: Kopland, Rutger 
 


Een plons in de nacht,

ik zie alleen maar een hoed --


op de brugleuning.


A plunge in the night,Ein Plumps in der Nacht,
all I can see is a hat --ich sehe nur einen Hut --
on the bridge railing.auf dem Brückenrand.

Gedicht S1597
Amsterdam, 2022-12-15

En nog een! (Luigi Pirandello) - 1901
Verhaal "E due!"
Trefwoord: Dood: verlossing 
Eerbetuiging: Pirandello, Luigi 
 


De oude man zit

tussen leven en sterven --


beroemd te slapen.


The elderly manDer ältere Mann
is between living and dead --sitzt zwischen Leben und Tod --
famously asleep.und schläft sehr berühmt.

Gedicht H3617
Amsterdam, 2022-12-22

De slaap van de oude man (Luigi Pirandello) - 1905
Verhaal "Il sonno del vecchio"
Trefwoord: Ouderdom: dromen 
Eerbetuiging: Pirandello, Luigi 
 


Iedereen kijkt weg

van het opgebaarde lijk --


want zijn buik rommelt.


We all look awayDie Leute schauen
from the laid-out, away from --weg von dem Aufgebahrte --
his rumbling belly.weg vom Bauch, der knurrt.

Gedicht H3648
Amsterdam, 2023-01-05

De illustere overledene (Luigi Pirandello) - 1909
Verhaal "L'illustre estinto"
Trefwoord: Dood: stilte / levenloos 
Eerbetuiging: Pirandello, Luigi 
 


De donkere nacht

is de mantel der liefde --


die alles bedekt.


The night darkness isDie finstere Nacht
the genuine veil of love --ist der Mantel der Liebe --
drawn over everything.der alles bedeckt.

Gedicht H3649
Amsterdam, 2023-01-06

Ode aan de nacht (Jotie T'Hooft) - 1977
Gedicht uit de bundel "De laatste gedichten"
Trefwoord: Afscheid: sterven 
Eerbetuiging: T'Hooft, Jotie 
 


Al geef je alles

weg, dan nog is er de band --


die je daarmee schept.


Even if you giveAuch wenn man alles
away everything you have --verschenkt, gibt's die Beziehung --
there's the link it forged.damit geschmiedet.

Gedicht H3650
Amsterdam, 2023-01-06

ALLES (of niets) (Jotie T'Hooft) - 1977
Gedicht uit de bundel "De laatste gedichten"
Trefwoord: Afscheid: keuze 
Eerbetuiging: T'Hooft, Jotie 
 


Niemand waarschuwde

hem ervoor, ongetwijfeld --


wist hij het allang.


No one has warned himKeiner hatte ihn
about it, without a doubt --davor gewarnt, zweifellos --
he already knew.wusste er es schon.

Gedicht S1698
Amsterdam, 2023-03-13

Kroniek van een aangekondigde dood (Gabriel García Márquez) - 1981
Roman "Crónica de una muerte anunciada", blz. 23
Trefwoord: Passiviteit: gemakzucht 
Eerbetuiging: Garcia Marquez, Gabriel 
 


Dochters die hun man

gelukkig zullen maken:


klaar om te lijden.


The perfect daughters,Töchter, die ihre
who'll make their husbands happy:Männer beglücken werden:
ready to suffer.bereit zu leiden.

Gedicht S1699
Amsterdam, 2023-03-13

Kroniek van een aangekondigde dood (Gabriel García Márquez) - 1981
Roman "Crónica de una muerte anunciada", blz. 33
Trefwoord: Mensen: vrouwen 
Eerbetuiging: Garcia Marquez, Gabriel 
 


De blinde antwoordt

beleefd op alle vragen --


niet aan hem gesteld.


The blind man answers,Der Blinde: höflich
politely, all the questions --beantwortet er Fragen --
not put to him, though.ihm gar nicht gestellt.

Gedicht S1700
Amsterdam, 2023-03-13

Kroniek van een aangekondigde dood (Gabriel García Márquez) - 1981
Roman "Crónica de una muerte anunciada", blz. 44-45
Trefwoord: Communicatie: onbegrip 
Eerbetuiging: Garcia Marquez, Gabriel 
 


Ze gaan van tafel,

laten mij ineens achter --


in de kinderstoel.


They suddenly leavePlötzlich stehen sie
the table, I am alone --auf vom Tisch und lassen mich --
stuck in the high chair.im Hochstuhl zurück.

Gedicht S1787
Amsterdam, 2023-05-30

Letselschade (Vonne van der Meer) - 2022
Verlatingsangst
Roman

Trefwoord: Alleen: verlaten 
Eerbetuiging: Van der Meer, Vonne 
 


Ik wil de lippen

boven mij kussen, helaas --


is het een dokter.


I wanted to startIch küsse fast die
kissing the lips above me --Lippen über mir, leider --
but it's a doctor.es ist ein Facharzt.

Gedicht H3837
Amsterdam, 2023-05-30

Letselschade (Vonne van der Meer) - 2022
Roman
Trefwoord: Liefde: intimiteit 
Eerbetuiging: Van der Meer, Vonne 
 


Mijn advocaat komt

binnen met een dikke map --


en ik lig daarin.


My lawyer comes inMein Anwalt tritt ein,
with a very thick folder --mit einer dicken Mappe --
and I lie in it.Ich liege darin.

Gedicht S1788
Amsterdam, 2023-05-30

Letselschade (Vonne van der Meer) - 2022
Roman
Trefwoord: Identiteit: formeel 
Trefwoord: Objectivering 
Eerbetuiging: Van der Meer, Vonne 
 


Het regent vannacht,

zomerherinneringen --


worden weggespoeld.


It's raining tonight,Nacht voller Regen,
on our summer memories --Sommererinnerungen --
They are washed away.werden weggespült.

Gedicht H3962
Amsterdam, 2023-07-21

Dood van een seizoen (Antonia Pozzi) - 1937
Gedicht "Morte di una stagione", geschreven op 20 september 1937
"Piovve tutta la notte sulle memorie dell'estate"

Trefwoord: Verandering: revolutie 
Trefwoord: Regen / Regenboog 
Eerbetuiging: Pozzi, Antonia 
 


De avondzon brandt

in de ramen van de stad:


alles verloren.


The red sun burns inDie Abendsonne
the windows of the city:brennt in den Fenstern der Stadt:
everything is lost.alles verloren.

Gedicht H3965
Amsterdam, 2023-07-22

Duizend meter (Antonia Pozzi) - 1937
Gedicht "Mille metri", op 20 september 1937 geschreven aan Emilio Comici
"la tua città coi vetri in fiamme [..] Dove hai lasciato le tue vesti, i volti delle ragazze, i remi?" ("jouw stad met ramen in vlammen [..] Waar heb je je kleren gelaten, de gezichten van de meisjes, de riemen?")

Trefwoord: Zon: verzengend 
Eerbetuiging: Pozzi, Antonia 
 


Is het leven zo:

een roomtaart met fopkaarsjes --


staafjes dynamiet?


Will life be like that:Ist das Leben so:
a cream cake with trick candles --eine Sahnetorte mit --
filled with dynamite?Dynamitkerzen?

Gedicht S1836
Amsterdam, 2023-07-28

Het Powerboek (Jeanette Winterson) - 2000
Roman "The PowerBook", hoofdstuk "NIEUW DOCUMENT"
Trefwoord: Gevaar: zien / weten 
Eerbetuiging: Winterson, Jeanette 
 


Ik lijd aan ziektes,

waar de tijd zijn klauwen sloeg --


in mijn organen.


I feel illnesses,Krankheiten, wo die
where time has sunk its talons --Zeit in meine Organe --
into my organs.ihre Krallen schlug.

Gedicht H4034
Amsterdam, 2023-08-13

wanneer we erachter komen (Antjie Krog) - 2022
Gedicht "dis wanneer ons agterkom" (bundel "Plunder" ["Plundering"])
Trefwoord: Ouderdom: kwalen 
Eerbetuiging: Krog, Antjie 
 


Kus me, niet ernaast,

kijk me aan, word zwaar met mij --


praat met je handen.


Answer my kiss, lookKüsse mich, sieh mich
at me, get heavy with me --an, werde schwer mit mir, sprich --
and talk with your hands.mit deinen Händen.

Gedicht H4061
Amsterdam, 2023-08-21

Verraderlijk (Taylor Swift) - 2012
Lied "Treacherous"(gemaakt met Dan Wilson, album "Red")
Trefwoord: Liefde: overgave 
Eerbetuiging: Swift, Taylor 
 


Mijn sjaal ligt bij jou

in een la, je ruikt eraan --


Je weet het nog wel.


My scarf is with you,Mein Schal liegt bei dir
in a drawer, you smell it --im Bett, du schnüffelst daran --
You still remember.Du erinnerst dich.

Gedicht H4062
Amsterdam, 2023-08-21

Maar al te goed (Taylor Swift) - 2012
Lied "All Too Well"(gemaakt met Liz Rose, album "Red")
Trefwoord: Afscheid: geleidelijk 
Eerbetuiging: Swift, Taylor 
 


We waren op weg,

we zongen, het regende --


gouden bladeren.


We were on our way,Unterwegs sangen
we sang in the car, it rained --wir, draußen regnete es --
golden autumn leaves.goldene Blätter.

Gedicht H4063
Amsterdam, 2023-08-21

Maar al te goed (Taylor Swift) - 2012
Lied "All Too Well"(gemaakt met Liz Rose, album "Red")
Trefwoord: Herinnering: gevoelens 
Trefwoord: Verliefd: euforie 
Eerbetuiging: Swift, Taylor 
 


Jij zag het voor je:

jouw toekomst zou met mij zijn --


Jij zou eerlijk zijn.


You saw it happen:Deine Voraussicht:
your future would be with me --du würdest bei mir bleiben --
You would be honest.würdest ehrlich sein.

Gedicht H4064
Amsterdam, 2023-08-21

Maar al te goed (Taylor Swift) - 2012
Lied "All Too Well"(gemaakt met Liz Rose, album "Red")
Trefwoord: Toekomst: richting 
Trefwoord: Belofte 
Eerbetuiging: Swift, Taylor 
 


Jarig, een groot feest,

blijven dansen, voor altijd --


tweeëntwintig zijn.


Birthday, big party,Geburtstagsfeier,
I keep dancing, forever --immer tanzen, für immer --
I'll be twenty-two.zweiundzwanzig sein.

Gedicht H4065
Amsterdam, 2023-08-21

22 (Taylor Swift) - 2012
Lied (gemaakt met Max Martin en Shellback, album "Red")
Trefwoord: Feest: vieren 
Eerbetuiging: Swift, Taylor 
 


Als ik niet kom, dan

ben ik toch op weg naar jou --


dan kom ik bijna.


If I'm not coming,Wenn ich nicht komme,
I'm still on my way to you --bin ich auf dem Weg zu dir --
I'm almost coming.dann komme ich bald.

Gedicht S1876
Amsterdam, 2023-08-21

Ik doe het bijna (Taylor Swift) - 2012
Lied "I Almost Do"(album "Red")
Trefwoord: Passiviteit: onmacht 
Eerbetuiging: Swift, Taylor 
 


Jij praat met vrienden,

jouw vrienden en mijn vrienden --


maar niet meer met mij.


You talk to your friends,Du sprichst mit Freunden,
and you talk to my friends, not --deinen Freunden und meinen --
to me anymore.nur nicht mehr mit mir.

Gedicht S1877
Amsterdam, 2023-08-21

We zullen nooit meer bij elkaar terugkomen (Taylor Swift) - 2012
Lied "We are never ever getting back together"(gemaakt met Max Martin en Shellback, album "Red")
Trefwoord: Contact: mijden 
Eerbetuiging: Swift, Taylor 
 


Laten we praten,

zei ik, blijf, of ik word gek --


O, ben ik dan leuk?


Let us talk, I said,Lass uns reden, bleib
please stay or I'll go crazy --oder ich werde verrückt --
Oh, am I cute then?Oh, bin ich dann süß?

Gedicht H4066
Amsterdam, 2023-08-21

Blijf blijf blijf (Taylor Swift) - 2012
Lied "Stay Stay Stay"(album "Red")
Trefwoord: Afscheid: vertrek 
Eerbetuiging: Swift, Taylor 
 


Bijna viel ik toen,

toen jij de trap af vluchtte --


na die laatste kus.


I almost fell then,Du bist die Treppe
when you fled down the stairs, oh --hinunter geflohen, weg --
after that last kiss.nach dem letzten Kuss.

Gedicht H4067
Amsterdam, 2023-08-21

Kom terug... hier bij mij (Taylor Swift) - 2012
Lied "Come Back... Be Here"(gemaakt met Dan Wilson, album "Red")
Trefwoord: Afscheid: vertrek 
Trefwoord: Evenwicht: psycho-soma 
Eerbetuiging: Swift, Taylor 
 


Ik was gek op jou,

ik mis je nog, was je maar --


een betere man.


I loved you madly,Ich würde dich wohl
I'd miss you if only you --vermissen, wenn du nur ein --
were a better man.besserer Mann wärst.

Gedicht H4068
Amsterdam, 2023-08-21

Betere man (Taylor Swift) - 2021
Lied "Better Man"(album "Red (Taylor's Version)")
Trefwoord: Gemis: liefde 
Eerbetuiging: Swift, Taylor 
 


Het eenpersoonsbed

is maar een treurige plek --


Het is een leeg bed.


The narrow singleDas schmale Einzel-
bed is a sad place indeed --bett ist ein trauriger Ort --
It's an empty bed.Ein Bett, das leer ist.

Gedicht H4096
Amsterdam, 2023-08-31

Kroniek van een aangekondigde dood (Gabriel García Márquez) - 1981
Roman "Crónica de una muerte anunciada" - "Ningún lugar en la vida es mas triste que una cama vacía" ("Geen plek in het leven is treuriger dan een leeg bed")
Trefwoord: Alleen: eenling / vrijgezel 
Eerbetuiging: Garcia Marquez, Gabriel 
 


Afscheid, ik zwaai maar

wat met mijn lege handen --


Ik wil er vanaf.


Farewell, I just waveAbschied, ich wedle
my empty hands a little --mit meinen leeren Händen --
to get rid of it.um's loszuwerden.

Gedicht H4110
Amsterdam, 2023-09-05

Vertrek (Antjie Krog) - 2006
Gedicht "Vertrekkende" (bundel "Verweerskrif" ["Lijfkreet"])
Trefwoord: Afscheid: vertrek 
Eerbetuiging: Krog, Antjie 
 


Gat in het plafond:

de airco ligt op de vloer --


nog na te zoemen.


Ceiling with a hole:Loch in der Decke:
the airco lies on the floor --die Klimaanlage brummt --
It is still buzzing.noch auf dem Boden.

Gedicht S1914
Amsterdam, 2023-09-12

Een andere tongval (Antjie Krog) - 2003
"La Caravane de la Poésie" in 1999 - Hotel in Ségou (Mali)
Relaas "A Change of tongue", deel 5, Een reis (Dag Negen)

Trefwoord: Zorg: dieren / spullen 
Eerbetuiging: Krog, Antjie 
 


Gaten in de straat,

muggen boven de plassen --


mensenpoep ernaast.


Potholes in the streets,Straßen mit Löchern,
large gnats above the puddles --Mücken über den Pfützen --
next to human poop.und menschlicher Kot.

Gedicht S1915
Amsterdam, 2023-09-12

Een andere tongval (Antjie Krog) - 2003
"La Caravane de la Poésie" in 1999 - In het centrum van Djenné (Mali)
Relaas "A Change of tongue", deel 5, Een reis (Dag Tien)

Trefwoord: Gezondheid: hygiëne 
Eerbetuiging: Krog, Antjie 
 


Toiletten staan blank,

treinen kunnen niet rijden:


koper is goud waard.


Toilets overflow,Züge fahren nicht,
trains cannot run on the tracks:Toiletten überlaufen:
copper is golden.Kupfer ist Gold wert.

Gedicht S1916
Amsterdam, 2023-09-13

Een andere tongval (Antjie Krog) - 2003
2023: koperdiefstal bij het spoor (Nederland), en bij Aurubis (Hamburg)
Bezichtiging van het gastenverblijf van het Koning Sabata Dalindyebo Technikon in Mthatha (Oostkaap, RSA) en van de oude rioolwaterzuiveringsinstallatie in Kroonstad
Relaas "A Change of tongue", deel 6-1 en 6-2

Trefwoord: Hebzucht 
Eerbetuiging: Krog, Antjie 
 


Ik houd haar hand vast,

half, ik begin voorzichtig --


afscheid te nemen.


I half-hold her hand,Ihre Hand halte
it's the cautious beginning --ich halb, so beginne ich --
of saying goodbye.unseren Abschied.

Gedicht H4374
Amsterdam, 2023-12-18

Perfecte stilte (Thomas Verbogt) - 2011
Roman, hoofdstuk Om ons te helpen
Trefwoord: Afscheid: geleidelijk 
Eerbetuiging: Verbogt, Thomas 
 


Een geweldige

avond was het, maar helaas --


niet die van vandaag.


Such a great eveningEin toller Abend
it was, unfortunately --schon, aber leider war es --
it wasn't today's though.nicht der heutige.

Gedicht S2131
Amsterdam, 2024-02-20

Geen dames meer - 1935
Beatrice Faber maakte voor de krant een bewerking van het toneelstuk "No More Ladies" ("Geen dames meer", 20 juni 1935, in "The Bedford Times" [Iowa]) - She dropped a kiss on Fanny's forehead. "Good night sweet. If you see Sherry tell him I had a lovely evening, but this wasn't it." (Ze gaf Fanny een kus op haar voorhoofd. "Welterusten, liefje. Als je Sherry ziet, zeg hem dan dat ik een fijne avond had, maar dat was niet deze.")
Trefwoord: Verveling: desinteresse 
Trefwoord: Humor 
 


De vele jaren

trekken mij krom en ik zak --


weg in mijn wortels.


The many years livedDie vielen Jahre
make me crooked, I subside --ziehen mich krumm, ich sinke --
sink into my roots.in meinen Wurzeln.

Gedicht H4579
Amsterdam, 2024-03-24

Reservetijd (Elsa Joubert) - 2017
Roman "Spertyd", openingszin
Trefwoord: Ouderdom: proces 
Eerbetuiging: Joubert, Elsa 
 


Er is een naam voor

oudemensengebouwen --


ze heten: Verlies.


CharacteristicIhr Name ist klar:
of old people's buildings is --Alteleutegebäude --
their name: Home of Loss.heißen Der Verlust.

Gedicht H4580
Amsterdam, 2024-03-24

Reservetijd (Elsa Joubert) - 2017
Roman "Spertyd"
Trefwoord: Ouderdom: proces 
Eerbetuiging: Joubert, Elsa 
 


Ik ga verhuizen,

jij zwijgt lang voor je me vraagt:


Mag ik mee met jou?


I go, you remainIch verlasse dich,
silent before you ask me:du schweigst bevor du mich fragst:
May I come with you?Darf ich mitkommen?

Gedicht S1510
Amsterdam, 2022-09-17

Het verkoolde alfabet (Paul de Wispelaere) - 1992
Memoires
Trefwoord: Afscheid: vertrek 
Eerbetuiging: De Wispelaere, Paul 
 


Ga met die ander

nooit iets doen dat je naliet --


toen je bij mij was!


Never dare to doMach niemals etwas,
anything you failed to do --was du unterlassen hast --
when you were with me!mit mir zu machen!

Gedicht H3453
Amsterdam, 2022-09-17

Het verkoolde alfabet (Paul de Wispelaere) - 1992
Memoires
Trefwoord: Afgunst / Jaloezie / Naijver 
Eerbetuiging: De Wispelaere, Paul 
 


Veel te veel verdriet,

maar toch krijgen we honger --


en er is een taart.


Way too much sadness,Zu viel Traurigkeit,
nonetheless, we get hungry --trotzdem werden wir hungrig --
and there is a cake.und es gibt Kuchen.

Gedicht H3466
Amsterdam, 2022-09-24

Sprookje (Kristien Hemmerechts) - 1992
Autobiografisch verhaal
Trefwoord: Verdriet: ondergaan 
Eerbetuiging: Hemmerechts, Kristien 
 

Zywa
Na de feestelijkhede
Groep
DuitsEngels5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto
Aandacht is als zonneschijnVermeld © Zywa bij gebruik van teksten,
tekeningen, ontwerpen, schilderijen en foto's
Woord zoeken:  CTRL-F