Zijn auto, zijn jas,

en de post wachten op hem --


gestorven of niet.


His car, his coat, andAuto und Jacke,
the mail are waiting for him --und die Post warten auf ihn --
passed away or not.ob tod oder nicht.

Gedicht H1057
Amsterdam, 2014-11-20

Schaduwkind (Frans Thomése) (2003)
Roman
Bundel: Na de feestelijkheden 
Trefwoord: Afscheid: geleidelijk 
Eerbetuiging: Thomese, Frans 
 

Jij sprong van de brug,

en vandaag duikt jouw naam op --


in nieuwsberichten.


You jumped off the bridge,Nach dem Brückensprung
today your name has surfaced --taucht heute dein Name auf --
in the news items.in den Nachrichten.

Gedicht S1071
Amsterdam, 2020-10-23

Alles beter (Frédérique Spigt) (2020)
Bundel "Misantroop"
Frédérique Spigt speelt met het woord "vallen":

Gisteren sprong jij,

maar het duurde tot vandaag -


voordat jouw naam viel.

Bundel: Na de feestelijkheden 
Trefwoord: Verandering:  
Eerbetuiging: Spigt, Frederique 
 

Het was ergens feest,

er ligt braaksel in de goot --


feest voor de spreeuwen.


People have feasted,Ein Fest über Nacht,
there's vomit in the gutter --mit Kotze in der Gosse --
feast for the starlings.Fest für die Stare.

Gedicht H2813
Amsterdam, 2020-10-23

Zondagochtend (Frédérique Spigt) (2020)
Bundel "Misantroop"
Bundel: Na de feestelijkheden 
Trefwoord: Feest: resten 
Eerbetuiging: Spigt, Frederique 
 

De rand van de stem

verweert als sneeuw tot een dood --


in wit mummie-ijs.


The edge of the voice,Der Rand der Stimme
eroding like snow to death --verwittert wie Schnee zum Tod --
in white mummy ice.in Mumieneis.

Gedicht S1079
Amsterdam, 2020-11-13

IJsmummie - 3 (Claude van de Berge) (2002)
Gedicht (bundel "IJsmummie")
Bundel: Na de feestelijkheden 
Trefwoord: Dood:  
Eerbetuiging: Van De Berge, Claude 
 

Niet de regering

onderdrukt ons, maar wijzelf --


onze verdeeldheid.


Not the governmentNicht die Regierung
is oppressing us, but we --unterdrückt uns, sondern wir --
our disunity.unsere Zwiespalt.

Gedicht S1106
Amsterdam, 2020-12-13

De generaal in zijn labyrint (Gabriel García Márquez) (1989)
Verhaal "El general en su laberinto" over Simón Bolívar
Bundel: Na de feestelijkheden 
Trefwoord: Ego / ~isme/~centrisme 
Eerbetuiging: Garcia Marquez, Gabriel 
 

We komen vooruit,

maar we kunnen geen kant op --


in de scheepshutten.


We do move forward,Wir gehen vorwärts,
but there is no way to go --können aber nirgens hin --
in the ship's cabins.in den Schiffshütten.

Gedicht S1107
Amsterdam, 2020-12-13

De generaal in zijn labyrint (Gabriel García Márquez) (1989)
Verhaal "El general en su laberinto" over Simón Bolívar
Bundel: Na de feestelijkheden 
Trefwoord: Onderweg 
Eerbetuiging: Garcia Marquez, Gabriel 
 

Dorp na dorp wachten

er vrouwen op de oevers --


op troost en toekomst.


On the banks, womenDorf für Dorf warten
in black, waiting for solace --Frauen in Schwarz am Ufer --
another future.auf Trost und Zukunft.

Gedicht S1108
Amsterdam, 2020-12-13

De generaal in zijn labyrint (Gabriel García Márquez) (1989)
Oorlogsweduwen
Verhaal "El general en su laberinto" over Simón Bolívar

Bundel: Na de feestelijkheden 
Trefwoord: Lot / Noodlot 
Eerbetuiging: Garcia Marquez, Gabriel 
 

Een Federatie

vraagt veel van burgers: talent --


en alle deugden.


A FederationFöderationen
demands a lot of talent --erfordern viel Talent, und --
and all the virtues.alle Tugenden.

Gedicht H2854
Amsterdam, 2020-12-13

De generaal in zijn labyrint (Gabriel García Márquez) (1989)
Verhaal "El general en su laberinto" over Simón Bolívar
Het ideaal van gedeelde bevoegdheden in Noord- en Zuid-Amerika, Europa, Rusland, Australië en India

Bundel: Na de feestelijkheden 
Trefwoord: Samen: maatschappij 
Eerbetuiging: Garcia Marquez, Gabriel 
 

Nog steeds gisteren,

vol van de plannen, ergens --


hangend in de lucht.


Still yesterday, stillImmer noch gestern,
full of the plans, hovering --voller Pläne, irgendwo --
in the air somewhere.schwebend in der Luft.

Gedicht S1115
Amsterdam, 2020-12-28

Nog steeds gisteren (Charles Aznavour) (1964)
Lied "Hier encore"
Bundel: Na de feestelijkheden 
Trefwoord: Weemoed 
Eerbetuiging: Aznavour, Charles 
 

De wereld draait steeds

haar rad van de tijd vóór mij --


Ik word duizelig.


The world keeps turningDie Welt dreht immer
its wheel of time before me --wieder ihr Zeitrad vor mir --
It makes me dizzy.Mir wird schwindelig.

Gedicht S1120
Amsterdam, 2020-12-30

Vaarwel aan het verdriet (Jotie T'Hooft) (1977)
Gedicht (bundel "Poezebeest")
Bundel: Na de feestelijkheden 
Trefwoord: Evenwicht:  
Eerbetuiging: T'Hooft, Jotie 
 

Windvlagen vagen

mijn herinneringen weg --


Ik val uit elkaar.


A few gusts of windEin Windhauch verwischt
sweep away my memories --meine Erinnerungen --
I'm falling apart.und ich zerfalle.

Gedicht S1139
Amsterdam, 2021-02-14

Uit het leven van een hond (Sander Kollaard) (2019)
Roman
Bundel: Na de feestelijkheden 
Trefwoord: Identiteit:  
Eerbetuiging: Kollaard, Sander 
 

Denkers leren mij

om te hopen: de wereld --


vergaat voortdurend.


Thinkers have taught meDenker lehren mich
to keep hoping: the world is --zu hoffen: die ganze Welt --
ending all the time.geht ständig unter.

Gedicht H2931
Amsterdam, 2021-04-03

Vuurduin (Eva Meijer) (2021)
Essay
Bundel: Na de feestelijkheden 
Trefwoord: Verval 
Eerbetuiging: Meijer, Eva 
 

Het goede leven:

er is zoveel eten voor --


de varkens gegooid.


This is our good life:Das gute Leben:
a whole lot of food has been --so viel Essen geworfen --
cast before the pigs.vor die Schweine.

Gedicht H2949
Amsterdam, 2021-05-06

Honderd jaar eenzaamheid (Gabriel García Márquez) (1967)
Roman "Cien años de soledad"
Bundel: Na de feestelijkheden 
Trefwoord: Rijkdom / Overvloed 
Eerbetuiging: Garcia Marquez, Gabriel 
 

Pas op voor mensen

die jou staan toe te juichen:


vanen in de wind.


Beware of peopleHüte dich vor den
who cheer you along the way --Menschen die dir zujubeln --
like vanes in the wind.wie Fahnen im Wind.

Gedicht S1166
Amsterdam, 2021-05-06

Honderd jaar eenzaamheid (Gabriel García Márquez) (1967)
Roman "Cien años de soledad"
Bundel: Na de feestelijkheden 
Trefwoord: Realisme 
Eerbetuiging: Garcia Marquez, Gabriel 
 

Heel de nacht krabt hij

aan de jarenharde korst --


van zijn eenzaamheid.


The whole endless night,Die ganze Nacht kratzt
he scratches the yearshard crust --er an der harten Krüste --
of his loneliness.seiner Einsamkeit.

Gedicht S1167
Amsterdam, 2021-05-06

Honderd jaar eenzaamheid (Gabriel García Márquez) (1967)
Roman "Cien años de soledad"
Bundel: Na de feestelijkheden 
Trefwoord: Alleen:  
Eerbetuiging: Garcia Marquez, Gabriel 
 

Zonder zijn streven

zou hij naamloos geweest zijn --


een gelukkig dier.


Without ambitionOhne sein Streben
he would have been a nameless --wäre er noch namenlos --
happy animal.ein glückliches Tier.

Gedicht S1168
Amsterdam, 2021-05-06

Honderd jaar eenzaamheid (Gabriel García Márquez) (1967)
Roman "Cien años de soledad"
Bundel: Na de feestelijkheden 
Trefwoord: Ambitie 
Eerbetuiging: Garcia Marquez, Gabriel 
 

Hij doorzag Satan,

die gewonnen had van God --


en dat geheim hield.


He saw through Satan,Er durchschaut Satan,
who had outmanoeuvred God --der von Gott gewonnen hat --
and kept it secret.und es geheim hält.

Gedicht S1169
Amsterdam, 2021-05-06

Honderd jaar eenzaamheid (Gabriel García Márquez) (1967)
Roman "Cien años de soledad"
Bundel: Na de feestelijkheden 
Trefwoord: Godsdienst:  
Eerbetuiging: Garcia Marquez, Gabriel 
 

Soms sluit schoonheid nauw

als zijde om het lichaam --


van naakte hartstocht.


Beauty fits closelyManchmal schließt Schönheit
like silk around the body --als Seide um den Körper --
of naked passion.nackter Leidenschaft.

Gedicht H2950
Amsterdam, 2021-05-07

Honderd jaar eenzaamheid (Gabriel García Márquez) (1967)
Roman "Cien años de soledad"
Bundel: Na de feestelijkheden 
Trefwoord: Hartstocht 
Eerbetuiging: Garcia Marquez, Gabriel 
 

Oma doet haar best

om te helpen, overal --


loopt ze in de weg.


Grandma is doingOma bemüht sich
her best to help, everywhere --mit zu helfen, überall --
she stands in our way.geht sie uns im Weg.

Gedicht S1170
Amsterdam, 2021-05-07

Honderd jaar eenzaamheid (Gabriel García Márquez) (1967)
Roman "Cien años de soledad"
Bundel: Na de feestelijkheden 
Trefwoord: Ouderdom:  
Eerbetuiging: Garcia Marquez, Gabriel 
 

Terugkerende

droom, dat herinner ik me --


alleen in de droom.


This recurring dream,Wiederkehrender
I remember it well, but --Traum, ich erinnere mich --
only in the dream.aber nur im Traum.

Gedicht H2951
Amsterdam, 2021-05-07

Honderd jaar eenzaamheid (Gabriel García Márquez) (1967)
Roman "Cien años de soledad"
Bundel: Na de feestelijkheden 
Trefwoord: Dromen 
Eerbetuiging: Garcia Marquez, Gabriel 
 

De straat is weer leeg

na de optocht, ik treuzel --


in mijn eenzaamheid.


Empty streets afterLeere Straßen nach
the parade, I'm lingering --dem Umzug, ich verweile --
in my loneliness.in der Einsamkeit.

Gedicht S1171
Amsterdam, 2021-05-07

Honderd jaar eenzaamheid (Gabriel García Márquez) (1967)
Roman "Cien años de soledad"
Bundel: Na de feestelijkheden 
Trefwoord: Alleen:  
Eerbetuiging: Garcia Marquez, Gabriel 
 

Het wachten duurt lang,

ik trek knopen van mijn hemd --


nu moet ik naaien.


It is a long wait,Lange warten, ich
I pull buttons off my shirt --reiße Hemdenknöpfe ab --
now I have to sew.jetzt muss ich nähen.

Gedicht S1172
Amsterdam, 2021-05-07

Honderd jaar eenzaamheid (Gabriel García Márquez) (1967)
Roman "Cien años de soledad"
Bundel: Na de feestelijkheden 
Trefwoord: Wachten 
Eerbetuiging: Garcia Marquez, Gabriel 
 

Hij komt mij baden

in wolken gele vlinders --


van zijn verliefdheid.


He comes to bathe meEr kommt mich baden
in his yellow butterflies --in gelben Schmetterlingen --
of amourousness.seiner Verliebtheit.

Gedicht H2952
Amsterdam, 2021-05-07

Honderd jaar eenzaamheid (Gabriel García Márquez) (1967)
Roman "Cien años de soledad"
Bundel: Na de feestelijkheden 
Trefwoord: Liefde: verliefd 
Eerbetuiging: Garcia Marquez, Gabriel 
 

Het blijft regenen,

we waden met de vissen --


door de natte lucht.


It rains all the time,Es regnet weiter,
we're wading among the fish --wir waten mit den Fischen --
through the humid air.durch die nasse Luft.

Gedicht S1173
Amsterdam, 2021-05-07

Honderd jaar eenzaamheid (Gabriel García Márquez) (1967)
Roman "Cien años de soledad"
Bundel: Na de feestelijkheden 
Trefwoord: Natuur:  
Eerbetuiging: Garcia Marquez, Gabriel 
 

Haar tranen sissen

in de aangestampte as --


van haar eenzaamheid.


The tears of her heartSie weint Tränen in
sizzle in the tamped ashes --die angestampften Asche --
of her loneliness.ihrer Einsamkeit.

Gedicht S1174
Amsterdam, 2021-05-08

Honderd jaar eenzaamheid (Gabriel García Márquez) (1967)
Roman "Cien años de soledad"
Bundel: Na de feestelijkheden 
Trefwoord: Alleen:  
Eerbetuiging: Garcia Marquez, Gabriel 
 

Boven ons stralen

de roestgaatjes in het dak:


sterren van de dag.


Above us, the rustÜber uns strahlen
holes in the roof are sparkling:die Rostlöcher im Zinkdach:
the stars of the day.Sterne des Tages.

Gedicht H2953
Amsterdam, 2021-05-08

Honderd jaar eenzaamheid (Gabriel García Márquez) (1967)
Roman "Cien años de soledad"
Bundel: Na de feestelijkheden 
Trefwoord: Schoonheid:  
Eerbetuiging: Garcia Marquez, Gabriel 
 

Wees alsjeblieft boos,

ontzettend boos, maar doe niets --


voor eens en altijd.


Be cross, be angry,Sei bitte wütend,
but please, don't do anything --sehr wütend, aber tu nichts --
for once and for all.ein für alle Mal.

Gedicht S1180
Amsterdam, 2021-05-28

Veel liever (Nyk de Vries) (2020)
Gedicht "Folle leaver"
Bundel: Na de feestelijkheden 
Trefwoord: Woede / Boosheid 
Eerbetuiging: De Vries, Nyk 
 

Scheur een vuilniszak

open en kijk: het dwarrelt --


verhalen op straat.


Tear open a bagErriss ein Müllsack
and watch the garbage: a swirl --und schaue zu: ein Wirbel --
of little stories.kleiner Geschichten.

Gedicht H2964
Amsterdam, 2021-05-28

Vuilnisman (Nyk de Vries) (2020)
Gedicht "Asman" (bundel "Asman")
Bundel: Na de feestelijkheden 
Trefwoord: Verhalen:  
 

Hetgeen je weggooit

zegt van alles over jou --


Wees stil en luister.


Things you throw awayWas du so wegwerfst,
say quite a lot about you --sagt etwas über dich aus --
Be silent, listen.Schweige und höre.

Gedicht H2965
Amsterdam, 2021-05-29

Vuilnisman (Nyk de Vries) (0)
Gedicht "Asman"
Bundel: Na de feestelijkheden 
Trefwoord: Identiteit:  
Eerbetuiging: De Vries, Nyk 
 

Hoeveel wintersaai

heb je nodig om weer kleur --


te gaan bekennen?


How much winter dullWieviel Winteröd
does it take to make you show --brauchst du um deine Farbe --
your colours again?wieder zu zeigen?

Gedicht H2966
Amsterdam, 2021-05-29

Voorjaar (Nyk de Vries) (2021)
Gedicht "Maitiid"
Bundel: Na de feestelijkheden 
Trefwoord: Actie 
Eerbetuiging: De Vries, Nyk 
 

Woorden zijn woorden,

bleek, tot we ze kleur geven --


met onze daden.


Words are only words,Worte sind Worte,
until we start colouring --blaß, bis unsere Taten --
them with our actions.sie kolorieren.

Gedicht S1181
Amsterdam, 2021-05-29

Voorjaar (Nyk de Vries) (2021)
Gedicht "Maitiid"
Bundel: Na de feestelijkheden 
Trefwoord: Actie 
Eerbetuiging: De Vries, Nyk 
 

Verveling, dromen

van vrijheid, van emoties --


en pistoolschoten.


Being bored, dreamingLangeweile, von
of freedom, of emotions --Freiheit, von Emotionen --
and banging gunshots.und Schüssen träumen.

Gedicht S1225
Overberg, 2021-09-04

Het Italiaanse meisje (Iris Murdoch) (1964)
Roman "The Italian Girl"
Bundel: Na de feestelijkheden 
Trefwoord: Verveling:  
Eerbetuiging: Murdoch, Iris 
 

Er is veel gebeurd,

er zijn fouten gemaakt, dozen --


gepakt en verhuisd.


A lot has happened,Viel ist ja passiert,
mistakes have been made, and crates --wir haben Kisten gepackt --
have been packed and moved.und umgezogen.

Gedicht S1252
Amsterdam, 2021-10-08

Artis (Spinvis) (2017)
Lied "Artis" (album "Trein Vuur Dageraad")
"A day in the life" (1967, John Lennon & Paul McCartney)

Bundel: Na de feestelijkheden 
Trefwoord: Liefde: relatie 
Eerbetuiging: Spinvis 
 

Is dit ons afscheid,

wordt ons geluk een foto --


van een mooie dag?


Will this be goodbye,Ist's unser Abschied,
our happiness a photo --wird unser Glück ein Foto --
of a splendid day?einer schönen Zeit?

Gedicht S1293
Amsterdam, 2021-12-10

Foto van een mooie dag (Frank Boeijen) (1985)
Lied (album "Foto van een mooie dag")
Bundel: Na de feestelijkheden 
Trefwoord: Afscheid: ongemak 
Eerbetuiging: Boeijen, Frank 
 

Blijf, ik beloof niets,

maar blijf, blijf vannacht bij mij --


v


Stay, no promises,Bleib, kein Versprechen,
just stay, stay with me tonight --bleib nur bei mir heute Nacht --
with my lovesickness.bei meinem Herzschmerz.

Gedicht H3141
Amsterdam, 2021-12-10

Gouden bergen (Frank Boeijen) (1986)
Lied (album "In natura")
Bundel: Na de feestelijkheden 
Trefwoord: Liefde: verdriet 
Eerbetuiging: Boeijen, Frank 
 

Kippenvel rondom

mijn tepels, tandindrukken --


terwijl ik jou zoek.


Goose bumps all aroundEine Gänsehaut
likes to take me, my body --rund um meine Brustwarzen --
on my search for you.wie Zahneindrücke.

Gedicht H3331
Amsterdam, 2022-06-12

De boom N (Peter Verhelst) (1994)
Gedicht #5 (bundel "De boom N")
Bundel: Na de feestelijkheden 
Trefwoord: Lichaam: en geest 
Eerbetuiging: Verhelst, Peter 
 

De notelaar valt

traag, gruwelijk mooi, hij kermt --


bedroefd in mijn oor.


The walnut tree fallsDer Nussbaum fällt um,
slowly, horribly, it groans --langsam, schrecklich schön, er stöhnt --
sadly in my ear.still in meinem Ohr.

Gedicht S1426
Amsterdam, 2022-06-14

De boom N (Peter Verhelst) (1994)
Gedicht #55 "De boom N" (bundel "De boom N")
Bundel: Na de feestelijkheden 
Trefwoord: Dood: doden 
Eerbetuiging: Verhelst, Peter 
 

Nachts wind en regen, 's.

Ik vraag me af hoeveel bloemen --


er gevallen zijn.


Wind and rain at night,Nachts Wind und Regen.
and I wonder how many --Ich frage mich, sind viele --
flowers have fallen.Blüten gefallen?

Gedicht S1427
Amsterdam, 2022-06-16

Voorjaarsochtendgloren (Chen Wang en William Carlos Williams) (740)
Gedicht (verzameling "The Cassia Tree", in "New Directions 19" [1966, David Rafael Wang en William Carlos Williams])
Bundel: Na de feestelijkheden 
Trefwoord: Tijdelijkheid 
Eerbetuiging: Wang, Chen 
Eerbetuiging: Williams, William Carlos 
 

De pioenrozen

zijn gestolen uit de tuin --


Heel de dag is leeg.


The peonies haveDie Rosen wurden
been stolen from the garden --aus dem Garten gestohlen --
It's an empty day.Der Tag ist sehr leer.

Gedicht S1429
Amsterdam, 2022-06-16

De gestolen pioenrozen (William Carlos Williams) (1962)
Gedicht "The stolen peonies" (bundel "Pictures from Brueghel")
Bundel: Na de feestelijkheden 
Trefwoord: Leegte 
Eerbetuiging: Williams, William Carlos 
 

Ik leef mijn portie

van de eeuwigheid, een kreet --


doet mij huiveren.


I live my portionIch lebe meinen
of eternity, a cry --Teil der Ewigkeit, ein Schrei --
gives me the shivers.lässt mich erschaudern.

Gedicht H3445
Amsterdam, 2022-09-13

Dichtstbijzijnde naamloze (Charles Simic) (2003)
Gedicht "Nearest Nameless" (bundel "The Voice at 3.00 a.m.")
Bundel: Na de feestelijkheden 
Trefwoord: Tijdelijkheid 
Eerbetuiging: Simic, Charles 
 

De dokter aarzelt,

hij zucht en kijkt door mij heen --


dus ik weet het al.


The doctor wavers,Herr Doktor zögert,
he sighs and looks through me, so --er seufzt und schaut durch mich, ja --
I already know.ich verstehe schon.

Gedicht H3493
Amsterdam, 2022-10-08

De dokter (Rutger Kopland) (2008)
Gedicht (bundel "Toen ik dit zag")
Bundel: Na de feestelijkheden 
Trefwoord: Ouderdom: kwalen 
Eerbetuiging: Kopland, Rutger 
 

Een plons in de nacht,

ik zie alleen maar een hoed --


op de brugleuning.


A plunge in the night,Ein Plumps in der Nacht,
all I can see is a hat --ich sehe nur einen Hut --
on the bridge railing.auf dem Brückenrand.

Gedicht S1597
Amsterdam, 2022-12-15

En nog een! (Luigi Pirandello) (1901)
Verhaal "E due!"
Bundel: Na de feestelijkheden 
Trefwoord: Dood: verlossing 
Eerbetuiging: Pirandello, Luigi 
 

De oude man zit

tussen leven en sterven --


beroemd te slapen.


The elderly manDer ältere Mann
is between living and dead --sitzt zwischen Leben und Tod --
famously asleep.und schläft sehr berühmt.

Gedicht H3617
Amsterdam, 2022-12-22

De slaap van de oude man (Luigi Pirandello) (1905)
Verhaal "Il sonno del vecchio"
Bundel: Na de feestelijkheden 
Trefwoord: Ouderdom: dromen 
Eerbetuiging: Pirandello, Luigi 
 

Iedereen kijkt weg

van het opgebaarde lijk --


want zijn buik rommelt.


We all look awayDie Leute schauen
from the laid-out, away from --weg von dem Aufgebahrte --
his rumbling belly.weg vom Bauch, der knurrt.

Gedicht H3648
Amsterdam, 2023-01-05

De illustere overledene (Luigi Pirandello) (1909)
Verhaal "L'illustre estinto"
Bundel: Na de feestelijkheden 
Trefwoord: Dood: stilte 
Eerbetuiging: Pirandello, Luigi 
 

De donkere nacht

is de mantel der liefde --


die alles bedekt.


The night darkness isDie finstere Nacht
the genuine veil of love --ist der Mantel der Liebe --
drawn over everything.der alles bedeckt.

Gedicht H3649
Amsterdam, 2023-01-06

Ode aan de nacht (Jotie T'Hooft) (1977)
Gedicht (bundel "De laatste gedichten")
Bundel: Na de feestelijkheden 
Trefwoord: Afscheid: sterven 
Eerbetuiging: T'Hooft, Jotie 
 

Al geef je alles

weg, dan nog is er de band --


die je daarmee schept.


Even if you giveAuch wenn man alles
away everything you have --verschenkt, gibt's die Beziehung --
there's the link it forged.damit geschmiedet.

Gedicht H3650
Amsterdam, 2023-01-06

ALLES (of niets) (Jotie T'Hooft) (1977)
Gedicht (bundel "De laatste gedichten")
Bundel: Na de feestelijkheden 
Trefwoord: Afscheid: keuze 
Eerbetuiging: T'Hooft, Jotie 
 

Niemand waarschuwde

hem ervoor, ongetwijfeld --


wist hij het allang.


No one has warned himKeiner hatte ihn
about it, without a doubt --davor gewarnt, zweifellos --
he already knew.wusste er es schon.

Gedicht S1698
Amsterdam, 2023-03-13

Kroniek van een aangekondigde dood (Gabriel García Márquez) (1981)
Roman "Crónica de una muerte anunciada", blz. 23
Bundel: Na de feestelijkheden 
Trefwoord: Passiviteit: gemakzucht 
Eerbetuiging: García Márquez, Gabriel 
 

Dochters die hun man

gelukkig zullen maken:


klaar om te lijden.


The perfect daughters,Töchter, die ihre
who'll make their husbands happy:Männer beglücken werden:
ready to suffer.bereit zu leiden.

Gedicht S1699
Amsterdam, 2023-03-13

Kroniek van een aangekondigde dood (Gabriel García Márquez) (1981)
Roman "Crónica de una muerte anunciada", blz. 33
Bundel: Na de feestelijkheden 
Trefwoord: Mensen: vrouwen 
Eerbetuiging: García Márquez, Gabriel 
 

De blinde antwoordt

beleefd op alle vragen --


niet aan hem gesteld.


The blind man answers,Der Blinde: höflich
politely, all the questions --beantwortet er Fragen --
not put to him, though.ihm gar nicht gestellt.

Gedicht S1700
Amsterdam, 2023-03-13

Kroniek van een aangekondigde dood (Gabriel García Márquez) (1981)
Roman "Crónica de una muerte anunciada", blz. 44-45
Bundel: Na de feestelijkheden 
Trefwoord: Contact: aandacht 
Eerbetuiging: García Márquez, Gabriel 
 

Ergens in mijn hoofd

zakt al mijn energie weg --


Ik heb een zwart gat.


My energy sinksMeine Energie
away in my head somewhere --sinkt tief in meinem Kopf, weg --
I have a black hole.in ein schwarzes Loch.

Gedicht H3194
Amsterdam, 2022-02-10

De rat van Amsterdam (Pieter Waterdrinker) (2020)
Roman
Bundel: Na de feestelijkheden 
Trefwoord: Depressiviteit / Zwaarmoedigheid 
Eerbetuiging: Waterdrinker, Pieter 
 

Ik was fan, zoete

herinneringen heb ik --


Daar blijf ik fan van.


I was a fan, sweetIch war ein Fan, und
memories I have, always --werde es bleiben, ein Fan --
I shall fancy those.der Erinnerung.

Gedicht H3212
Amsterdam, 2022-03-02

Valeri Ojf (Marcel van Roosmalen) (2022)
Column (in nrc op 2 maart 2022)
Bundel: Na de feestelijkheden 
Trefwoord: Weemoed 
Eerbetuiging: Van Roosmalen, Marcel 
 

Ik ga verhuizen,

jij zwijgt lang voor je me vraagt:


Mag ik mee met jou?


I go, you remainIch verlasse dich,
silent before you ask me:du schweigst bevor du mich fragst:
May I come with you?Darf ich mitkommen?

Gedicht S1510
Amsterdam, 2022-09-17

Het verkoolde alfabet (Paul de Wispelaere) (1992)
Memoires
Bundel: Na de feestelijkheden 
Trefwoord: Afscheid: vertrek 
Eerbetuiging: De Wispelaere, Paul 
 

Ga met die ander

nooit iets doen dat je naliet --


toen je bij mij was!


Never dare to doMach niemals etwas,
anything you failed to do --was du unterlassen hast --
when you were with me!mit mir zu machen!

Gedicht H3453
Amsterdam, 2022-09-17

Het verkoolde alfabet (Paul de Wispelaere) (1992)
Memoires
Bundel: Na de feestelijkheden 
Trefwoord: Afgunst / Jaloezie / Naijver 
Eerbetuiging: De Wispelaere, Paul 
 

Veel te veel verdriet,

maar toch krijgen we honger --


en er is een taart.


Way too much sadness,Zu viel Traurigkeit,
nonetheless, we get hungry --trotzdem werden wir hungrig --
and there is a cake.und es gibt Kuchen.

Gedicht H3466
Amsterdam, 2022-09-24

Sprookje (Kristien Hemmerechts) (1992)
Autobiografisch verhaal
Bundel: Na de feestelijkheden 
Trefwoord: Verdriet: ondergaan 
Eerbetuiging: Hemmerechts, Kristien 
 

Zywa
     Bundel:   Na de feestelijkheden
GroepDuitsEngels5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto