Het nieuws, dag na dag:

er branden vuren op straat --


recht vanuit het hart.


The news, every day:Nachrichten, t├Ąglich:
fires are burning in the streets --Brandherde auf den Stra├čen --
right out of the hearts.direkt von Herzen.

Gedicht s1388
Amsterdam, 2022-04-08

Ellende Elke Dag (The Mothers of Invention) - 1965
Lied "Trouble Every day" (album "Freak Out!" ["Draai Door!"], 1966, The Mothers of Invention)
Frank Zappa Tribute band "2000 Motels" (Q-Factory in Amsterdam, 8 april 2022)

Trefwoord: Gelijkheid: ongelijkheid 
Opgedragen aan: Valentina Bruno 
Eerbetuiging: Zappa, Frank 
Eerbetuiging: The Mothers of Invention 
Componist: Zappa, Frank 
 

Ben ik wereldvreemd?

Wat is dat dan voor wereld?


Deze, waar ik sta?


Am I unworldly?W├Ąre ich weltfremd?
What kind of world is it then?Was f├╝r eine Welt ist das?
This one, where I am?Dieser, wo ich steh?

Gedicht s1447
Amsterdam, 2022-07-05

Engagement (Leonard Nolens) - 2001
Gedicht (bundel "Manieren van leven")

Trefwoord: Mensen: individu├źn 
Eerbetuiging: Nolens, Leonard 
 

Ben ik wereldvreemd?

Moet ik lijden als jij lijdt?


Is mijn pijn te klein?


Am I unworldly?W├Ąre ich weltfremd?
And should I suffer with you?Und muss ich mit dir leiden?
Is my pain too small?Ist mein Schmerz zu klein?

Gedicht s1448
Amsterdam, 2022-07-05

Engagement (Leonard Nolens) - 2001
Gedicht (bundel "Manieren van leven")

Trefwoord: Mensen: individu├źn 
Eerbetuiging: Nolens, Leonard 
 

De revolutie

is geen tv-programma --


je moet het zelf doen!


The revolutionDie Revolution
is not a telecast, you --l├Ąuft nicht im Fernsehen, du --
must do it yourself!musst es selber tun!

Gedicht h3373
Amsterdam, 2022-07-12

De revolutie is geen tv-programma (Gil Scott-Heron) - 1970
Compositie "The Revolution Will Not Be Televised" (albums "Small talk at 125th and Lenox" en "Pieces of a Man")

Trefwoord: Verandering: revolutie 
Eerbetuiging: Scott-Heron, Gil 
Eerbetuiging: Jackson, Brian 
 

Ze veegt de scherven

op en ze herkent ze niet:


scherven van een man.


She sweeps up the shardsSie fegt die Scherben
and she doesn't recognise them:auf und sie erkennt sie nicht:
the shards of a man.ein Mann, zerbrochen.

Gedicht s1469
Amsterdam, 2022-07-12

Stukken van een man (Gil Scott-Heron) - 1971
Werkeloosheid
Compositie "Pieces of a Man" (album "Pieces of a Man")

Trefwoord: Samen: maatschappij 
Eerbetuiging: Scott-Heron, Gil 
Eerbetuiging: Jackson, Brian 
 

Op de kruispunten

staan de tekens van de tijd:


vuisten in de lucht!


At the road junctionsAn den Kreuzungen
you see the signs of the times:stehen die Zeichen der Zeit:
fists up in the air!F├Ąuste in die Luft!

Gedicht h3374
Amsterdam, 2022-07-12

Een teken van de tijd (Gil Scott-Heron) - 1971
Compositie "A Sign of the Ages" (album "Pieces of a Man")

Trefwoord: Verandering: revolutie 
Eerbetuiging: Scott-Heron, Gil 
Eerbetuiging: Jackson, Brian 
 

Asfalt brandt het bos

weg, en dieren en mensen --


wachten op regen.


Forests burned away,Asphalt brennt den Wald
and animals and people --ab, und Tiere und Menschen --
are waiting for rain.warten auf Regen.

Gedicht s1470
Amsterdam, 2022-07-12

Winter in Amerika (Gil Scott-Heron en Brian Jackson) - 1974
Compositie "Winter in America" (albums "Winter in America" en "Midnight Band")

Trefwoord: Leefomgeving 
Eerbetuiging: Scott-Heron, Gil 
Eerbetuiging: Jackson, Brian 
 

Als priester doe je

in de kerk dienst in de hel --


van de biechtstoelen.


As a priest one servesAls Priester dient man
in the churches in the hell --in Kirchen in der H├Âlle --
of confessionals.der Beichtabnahme.

Gedicht s1493
Amsterdam, 2022-08-13

Het volgende verhaal (Cees Nooteboom) - 1991
Novelle

Trefwoord: Hemel / Hel 
Eerbetuiging: Nooteboom, Cees 
 

Gelovigen vegen

hun lusten en driften af --


aan priesteroren.


The believers canGl├Ąubige wischen
wipe their lusts, greeds and cravings --sich ihre L├╝ste und Gier --
on any priest's ears.am Priesterohr ab.

Gedicht s1494
Amsterdam, 2022-08-13

Het volgende verhaal (Cees Nooteboom) - 1991
Novelle
Biecht

Trefwoord: Ethiek: ondeugden 
Eerbetuiging: Nooteboom, Cees 
 

Hij is boos, ze zegt:

Bespaar je alle woorden!


Dag, dood meneertje!


He is angry, sheEr ist w├╝tend, sie
answers: Save yourself all words!sagt: Spare dir die W├Ârter!
Bye, little dead sir!Tsch├╝ss, toter Herrchen!

Gedicht h3570
Amsterdam, 2022-11-15

De duivelsverzen (Salman Rushdie) - 1988
Roman "The Satanic Verses", hoofdstuk I. De engel Djibriel - einde van ┬ž3

Trefwoord: Woede / Boosheid 
Eerbetuiging: Rushdie, Salman 
 

De baby is stil,

ingebakerd, met een muts --


op het dynamiet.


The baby, quiet,Das Baby, ruhig,
swaddled, wearing a bonnet --gewickelt, eine M├╝tze --
on the dynamite.auf dem Dynamit.

Gedicht s1564
Amsterdam, 2022-11-15

De duivelsverzen (Salman Rushdie) - 1988
Roman "The Satanic Verses", hoofdstuk I. De engel Djibriel - einde van ┬ž3

Trefwoord: Macht: dwang / geweld 
Eerbetuiging: Rushdie, Salman 
 

Macht is: niet kunnen

toelaten wat wie dan ook --


voor je geheim houdt.


Power is: neverMacht ist: niemals zu-
allowing what whoever --lassen, was wer auch immer --
keeps secret for you.f├╝r dich geheim h├Ąlt.

Gedicht h3571
Amsterdam, 2022-11-15

De duivelsverzen (Salman Rushdie) - 1988
Roman "The Satanic Verses", hoofdstuk 2. Mahoen

Trefwoord: Macht: uitoefening 
Eerbetuiging: Rushdie, Salman 
 

Ze werken erg hard,

terwijl de pelgrims slapen:


de beurzensnijders.


They work very hard,Sie arbeiten hart,
while the pilgrims are asleep:w├Ąhrend die Pilger schlafen:
the wallet-rippers.die B├Ârsenschlitzer.

Gedicht s1565
Amsterdam, 2022-11-15

De duivelsverzen (Salman Rushdie) - 1988
Roman "The Satanic Verses", hoofdstuk 2. Mahoen

Trefwoord: Gelijkheid: ongelijkheid 
Eerbetuiging: Rushdie, Salman 
 

Hun wil bedwong hem,

aartsengel of niet, hij moest --


hen gehoorzamen.


Their will controlled him,Ihr Wille zwang ihn,
archangel or not, he just --Erzengel oder nicht, er --
had to obey them.musste gehorchen.

Gedicht s1566
Amsterdam, 2022-11-16

De duivelsverzen (Salman Rushdie) - 1988
Roman "The Satanic Verses", hoofdstuk III. L-O-N-D-E-N ┬ž2

Trefwoord: Wil 
Eerbetuiging: Rushdie, Salman 
 

Ze kon het niet zien:

de seks op de hooizolder --


is die echt gebeurd?


She could not look: didSie kann's nicht sehen:
those love scenes on the hay-loft --der Sex auf dem Heuboden --
ever happen or not?ist das echt passiert?

Gedicht s1567
Amsterdam, 2022-11-16

De duivelsverzen (Salman Rushdie) - 1988
Roman "The Satanic Verses", hoofdstuk III. L-O-N-D-E-N ┬ž2

Trefwoord: Geheugen 
Eerbetuiging: Rushdie, Salman 
 

Ach, oude vrienden:

oude herinneringen --


kunnen hen kwetsen.


I pity old friends:Ach, alte Freunde:
the old memories they share --alte Erinnerungen --
can be so hurtful.k├Ânnen verletzen.

Gedicht s1568
Amsterdam, 2022-11-16

De duivelsverzen (Salman Rushdie) - 1988
Roman "The Satanic Verses", hoofdstuk III. L-O-N-D-E-N ┬ž4

Trefwoord: Vriendschap: band 
Trefwoord: Herinnering: aan iemand 
Eerbetuiging: Rushdie, Salman 
 

Leven als balling:

wel of niet hopen dat je --


eervol terugkeert.


Living in exile:Im Exil leben:
hoping or not to return --hoffend oder nicht, du kehrst --
covered with honour.zur├╝ck mit Ehre.

Gedicht s1569
Amsterdam, 2022-11-17

De duivelsverzen (Salman Rushdie) - 1988
Roman "The Satanic Verses", hoofdstuk III. L-O-N-D-E-N ┬ž5, en IV. A├»sja

Trefwoord: Veiligheid: vlucht 
Eerbetuiging: Rushdie, Salman 
 

Hij is zo heilig,

dat de wijn aan zijn lippen --


meteen water wordt!


He is so holy!Er ist so heilig!
Wine on his lips instantly --Der Wein auf seinen Lippen --
turns into water!wird zu Wasser!

Gedicht s1570
Amsterdam, 2022-11-17

De duivelsverzen (Salman Rushdie) - 1988
Roman "The Satanic Verses", hoofdstuk IV. Aïsja

Trefwoord: Macht: vertoon 
Eerbetuiging: Rushdie, Salman 
 

Wie hier wakker wordt,

wekt de vlinders uit hun slaap --


op zijn warme wang.


Whoever wakes upWer hier aufwacht, weckt
here, will wake the butterflies --die Schmetterlinge, schlafend --
sleeping on his cheek.auf seiner Wange.

Gedicht h3572
Amsterdam, 2022-11-17

De duivelsverzen (Salman Rushdie) - 1988
Roman "The Satanic Verses", hoofdstuk IV. Aïsja

Trefwoord: Natuur: dieren 
Eerbetuiging: Rushdie, Salman 
 

Als kennis verdwijnt,

zijn er alleen wensdromen --


als moreel houvast.


If knowledge is off,Wenn Wissen weg ist,
there are only wishful dreams --gibt es nur die Wunschtr├Ąume --
as moral guidance.als sittlicher Halt.

Gedicht s1571
Amsterdam, 2022-11-20

De duivelsverzen (Salman Rushdie) - 1988
Roman "The Satanic Verses", hoofdstuk V. Gezien voorbijgezien: de stad, ┬ž2

Trefwoord: Ethiek: wetten 
Eerbetuiging: Rushdie, Salman 
 

Engelen moeten

met spreken altijd wachten --


op een luisteraar.


Before they can speakMit dem Sprechen muss
angels always have to wait --ein Engel immer warten --
for a listener.auf einen H├Ârer.

Gedicht h3573
Amsterdam, 2022-11-20

De duivelsverzen (Salman Rushdie) - 1988
Roman "The Satanic Verses", hoofdstuk V. Gezien voorbijgezien: de stad, ┬ž2

Trefwoord: Engel / Duivel 
Eerbetuiging: Rushdie, Salman 
 

Steeds weer botsingen:

acht kilometers hoog is --


de berg hun effect.


Long-term collisions:Zusammenst├Â├če:
eight kilometres high is --acht Kilometer hoch ist --
the Mount their effect.der Berg der Effekt.

Gedicht h3574
Amsterdam, 2022-11-21

De duivelsverzen (Salman Rushdie) - 1988
Roman "The Satanic Verses", hoofdstuk VII. De engel Izra├»el, ┬ž1

Trefwoord: Natuur: geweld 
Eerbetuiging: Rushdie, Salman 
 

Boven de pelgrims

vliegt de grote parasol --


van een zwerm vlinders.


Above the pilgrims├ťber den Pilgern
it flies, the large parasol:fliegt das gro├če Parasol --
a butterfly swarm.des Schmetterlingsschwarms.

Gedicht h3575
Amsterdam, 2022-11-22

De duivelsverzen (Salman Rushdie) - 1988
Roman "The Satanic Verses", hoofdstuk VIII. Het splijten van de Arabische Zee

Trefwoord: Natuur: dieren 
Trefwoord: Wonderen 
Eerbetuiging: Rushdie, Salman 
 

De wereld bestaat,

alsnog weet ik het zeker --


nu ik er doodga.


The world does exist,Die Welt besteht, doch
finally I know for sure:wei├č ich es, sehr sicher, jetzt --
I am dying there.wo ich dort sterbe.

Gedicht s1572
Amsterdam, 2022-11-23

De duivelsverzen (Salman Rushdie) - 1988
Roman "The Satanic Verses", hoofdstuk IX. Een wonderbare lamp

Trefwoord: Dood: sterven 
Trefwoord: Werkelijkheid 
Eerbetuiging: Rushdie, Salman 
 

Zywa
     Bundel:   Groot verzet
GroepDuitsEngels5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto