Erriss ein Müllsack

und schaue zu: ein Wirbel --


kleiner Geschichten.


Scheur een vuilniszakTear open a bag
open en kijk: het dwarrelt --and watch the garbage: a swirl --
verhalen op straat.of little stories.

Gedicht h2964
, 0000-00-00

Müllmann (Nyk de Vries) (2020)
Gedicht "Asman" (Band "Asman")
Band: Nach den Feierlichkeiten 
Trefwoord: Geschichten:  
 

Was du so wegwerfst,

sagt etwas über dich aus --


Schweige und höre.


Hetgeen je weggooitThings you throw away
zegt van alles over jou --say quite a lot about you --
Wees stil en luister.Be silent, listen.

Gedicht h2965
, 0000-00-00

Müllmann (Nyk de Vries) (0)
Gedicht "Asman"
Band: Nach den Feierlichkeiten 
Trefwoord: Identität:  
Eerbetuiging: De Vries, Nyk 
 

Wieviel Winteröd

brauchst du um deine Farbe --


wieder zu zeigen?


Hoeveel wintersaaiHow much winter dull
heb je nodig om weer kleur --does it take to make you show --
te gaan bekennen?your colours again?

Gedicht h2966
, 0000-00-00

Frühling (Nyk de Vries) (2021)
Gedicht "Maitiid"
Band: Nach den Feierlichkeiten 
Trefwoord: Aktion 
Eerbetuiging: De Vries, Nyk 
 

Auto und Jacke,

und die Post warten auf ihn --


ob tod oder nicht.


Zijn auto, zijn jas,His car, his coat, and
en de post wachten op hem --the mail are waiting for him --
gestorven of niet.passed away or not.

Gedicht h1057
Amsterdam, 2014-11-20

Schattenkind (Frans Thomése) (2003)
Roman "Schaduwkind"
Band: Nach den Feierlichkeiten 
Trefwoord: Abschied: Allmählich 
Eerbetuiging: Thomése, Frans 
 

Nach dem Brückensprung

taucht heute dein Name auf --


in den Nachrichten.


Jij sprong van de brug,You jumped off the bridge,
en vandaag duikt jouw naam op --today your name has surfaced --
in nieuwsberichten.in the news items.

Gedicht s1071
Amsterdam, 2020-10-23

Alles besser (Frédérique Spigt) (2020)
Gedicht "Alles beter" (Band "Misantroop")
Band: Nach den Feierlichkeiten 
Trefwoord: Veränderung:  
Eerbetuiging: Spigt, Frédérique 
 

Ein Fest über Nacht,

mit Kotze in der Gosse --


Fest für die Stare.


Het was ergens feest,People have feasted,
er ligt braaksel in de goot --there's vomit in the gutter --
feest voor de spreeuwen.feast for the starlings.

Gedicht h2813
Amsterdam, 2020-10-23

Sonntagmorgen (Frédérique Spigt) (2020)
Gedicht "Zondagochtend" (Band "Misantroop")
Band: Nach den Feierlichkeiten 
Trefwoord: Feier: Reste 
Eerbetuiging: Spigt, Frédérique 
 

Der Rand der Stimme

verwittert wie Schnee zum Tod --


in Mumieneis.


De rand van de stemThe edge of the voice,
verweert als sneeuw tot een dood --eroding like snow to death --
in wit mummie-ijs.in white mummy ice.

Gedicht s1079
Amsterdam, 2020-11-13

Eismumie - 3 (Claude van de Berge) (2002)
Gedicht "IJsmummie" - 3 (Band "IJsmummie")
Band: Nach den Feierlichkeiten 
Trefwoord: Tod:  
Eerbetuiging: Van De Berge, Claude 
 

Nicht die Regierung

unterdrückt uns, sondern wir --


unsere Zwiespalt.


Niet de regeringNot the government
onderdrukt ons, maar wijzelf --is oppressing us, but we --
onze verdeeldheid.our disunity.

Gedicht s1106
Amsterdam, 2020-12-13

Der General in seinem Labyrinth (Gabriel García Márquez) (1989)
Erzählung "El general en su laberinto" über Simón Bolívar
Band: Nach den Feierlichkeiten 
Trefwoord: Ego / ~ismus/~zentrik 
Eerbetuiging: García Márquez, Gabriel 
 

Wir gehen vorwärts,

können aber nirgens hin --


in den Schiffshütten.


We komen vooruit,We do move forward,
maar we kunnen geen kant op --but there is no way to go --
in de scheepshutten.in the ship's cabins.

Gedicht s1107
Amsterdam, 2020-12-13

Der General in seinem Labyrinth (Gabriel García Márquez) (1989)
Erzählung "El general en su laberinto" über Simón Bolívar
Band: Nach den Feierlichkeiten 
Trefwoord: Unterwegs 
Eerbetuiging: García Márquez, Gabriel 
 

Dorf für Dorf warten

Frauen in Schwarz am Ufer --


auf Trost und Zukunft.


Dorp na dorp wachtenOn the banks, women
er vrouwen op de oevers --in black, waiting for solace --
op troost en toekomst.another future.

Gedicht s1108
Amsterdam, 2020-12-13

Der General in seinem Labyrinth (Gabriel García Márquez) (1989)
Kriegerwitwen
Erzählung "El general en su laberinto" über Simón Bolívar

Band: Nach den Feierlichkeiten 
Trefwoord: Schicksal 
Eerbetuiging: García Márquez, Gabriel 
 

Föderationen

erfordern viel Talent, und --


alle Tugenden.


Een FederatieA Federation
vraagt veel van burgers: talent --demands a lot of talent --
en alle deugden.and all the virtues.

Gedicht h2854
Amsterdam, 2020-12-13

Der General in seinem Labyrinth (Gabriel García Márquez) (1989)
Erzählung "El general en su laberinto" über Simón Bolívar
Das Ideal gemeinsamer Kompetenzen in Nord- und Südamerika, Europa, Russland, Australien und Indien

Band: Nach den Feierlichkeiten 
Trefwoord: Zusammen: Gesellschaft 
Eerbetuiging: García Márquez, Gabriel 
 

Immer noch gestern,

voller Pläne, irgendwo --


schwebend in der Luft.


Nog steeds gisteren,Still yesterday, still
vol van de plannen, ergens --full of the plans, hovering --
hangend in de lucht.in the air somewhere.

Gedicht s1115
Amsterdam, 2020-12-28

Immer noch gestern (Charles Aznavour) (1964)
Lied "Hier encore"
Band: Nach den Feierlichkeiten 
Trefwoord: Wehmut 
Eerbetuiging: Aznavour, Charles 
 

Die Welt dreht immer

wieder ihr Zeitrad vor mir --


Mir wird schwindelig.


De wereld draait steedsThe world keeps turning
haar rad van de tijd vóór mij --its wheel of time before me --
Ik word duizelig.It makes me dizzy.

Gedicht s1120
Amsterdam, 2020-12-30

Verabschiedung von dem Kummer (Jotie T'Hooft) (1977)
Gedicht "Vaarwel aan het verdriet" (Band "Poezebeest")
Band: Nach den Feierlichkeiten 
Trefwoord: Gleichgewicht:  
Eerbetuiging: T'Hooft, Jotie 
 

Ein Windhauch verwischt

meine Erinnerungen --


und ich zerfalle.


Windvlagen vagenA few gusts of wind
mijn herinneringen weg --sweep away my memories --
Ik val uit elkaar.I'm falling apart.

Gedicht s1139
Amsterdam, 2021-02-14

Aus dem Leben eines Hundes (Sander Kollaard) (2019)
Roman "Uit het leven van een hond"
Band: Nach den Feierlichkeiten 
Trefwoord: Identität:  
Eerbetuiging: Kollaard, Sander 
 

Denker lehren mich

zu hoffen: die ganze Welt --


geht ständig unter.


Denkers leren mijThinkers have taught me
om te hopen: de wereld --to keep hoping: the world is --
vergaat voortdurend.ending all the time.

Gedicht h2931
Amsterdam, 2021-04-03

Feuerdüne (Eva Meijer) (2021)
Essay "Vuurduin"
Band: Nach den Feierlichkeiten 
Trefwoord: Verfall 
Eerbetuiging: Meijer, Eva 
 

Das gute Leben:

so viel Essen geworfen --


vor die Schweine.


Het goede leven:This is our good life:
er is zoveel eten voor --a whole lot of food has been --
de varkens gegooid.cast before the pigs.

Gedicht h2949
Amsterdam, 2021-05-06

Hundert Jahre Einsamkeit (Gabriel García Márquez) (1967)
Roman "Cien años de soledad"
Band: Nach den Feierlichkeiten 
Trefwoord: Reichtum / Überfluss 
Eerbetuiging: García Márquez, Gabriel 
 

Hüte dich vor den

Menschen die dir zujubeln --


wie Fahnen im Wind.


Pas op voor mensenBeware of people
die jou staan toe te juichen:who cheer you along the way --
vanen in de wind.like vanes in the wind.

Gedicht s1166
Amsterdam, 2021-05-06

Hundert Jahre Einsamkeit (Gabriel García Márquez) (1967)
Roman "Cien años de soledad"
Band: Nach den Feierlichkeiten 
Trefwoord: Realismus 
Eerbetuiging: García Márquez, Gabriel 
 

Die ganze Nacht kratzt

er an der harten Krüste --


seiner Einsamkeit.


Heel de nacht krabt hijThe whole endless night,
aan de jarenharde korst --he scratches the yearshard crust --
van zijn eenzaamheid.of his loneliness.

Gedicht s1167
Amsterdam, 2021-05-06

Hundert Jahre Einsamkeit (Gabriel García Márquez) (1967)
Roman "Cien años de soledad"
Band: Nach den Feierlichkeiten 
Trefwoord: Allein:  
Eerbetuiging: García Márquez, Gabriel 
 

Ohne sein Streben

wäre er noch namenlos --


ein glückliches Tier.


Zonder zijn strevenWithout ambition
zou hij naamloos geweest zijn --he would have been a nameless --
een gelukkig dier.happy animal.

Gedicht s1168
Amsterdam, 2021-05-06

Hundert Jahre Einsamkeit (Gabriel García Márquez) (1967)
Roman "Cien años de soledad"
Band: Nach den Feierlichkeiten 
Trefwoord: Ambition 
Eerbetuiging: García Márquez, Gabriel 
 

Er durchschaut Satan,

der von Gott gewonnen hat --


und es geheim hält.


Hij doorzag Satan,He saw through Satan,
die gewonnen had van God --who had outmanoeuvred God --
en dat geheim hield.and kept it secret.

Gedicht s1169
Amsterdam, 2021-05-06

Hundert Jahre Einsamkeit (Gabriel García Márquez) (1967)
Roman "Cien años de soledad"
Band: Nach den Feierlichkeiten 
Trefwoord: Religion:  
Eerbetuiging: García Márquez, Gabriel 
 

Manchmal schließt Schönheit

als Seide um den Körper --


nackter Leidenschaft.


Soms sluit schoonheid nauwBeauty fits closely
als zijde om het lichaam --like silk around the body --
van naakte hartstocht.of naked passion.

Gedicht h2950
Amsterdam, 2021-05-07

Hundert Jahre Einsamkeit (Gabriel García Márquez) (1967)
Roman "Cien años de soledad"
Band: Nach den Feierlichkeiten 
Trefwoord: Leidenschaft 
Eerbetuiging: García Márquez, Gabriel 
 

Oma bemüht sich

mit zu helfen, überall --


geht sie uns im Weg.


Oma doet haar bestGrandma is doing
om te helpen, overal --her best to help, everywhere --
loopt ze in de weg.she stands in our way.

Gedicht s1170
Amsterdam, 2021-05-07

Hundert Jahre Einsamkeit (Gabriel García Márquez) (1967)
Roman "Cien años de soledad"
Band: Nach den Feierlichkeiten 
Trefwoord: Alter:  
Eerbetuiging: García Márquez, Gabriel 
 

Wiederkehrender

Traum, ich erinnere mich --


aber nur im Traum.


TerugkerendeThis recurring dream,
droom, dat herinner ik me --I remember it well, but --
alleen in de droom.only in the dream.

Gedicht h2951
Amsterdam, 2021-05-07

Hundert Jahre Einsamkeit (Gabriel García Márquez) (1967)
Roman "Cien años de soledad"
Band: Nach den Feierlichkeiten 
Trefwoord: Träume 
Eerbetuiging: García Márquez, Gabriel 
 

Leere Straßen nach

dem Umzug, ich verweile --


in der Einsamkeit.


De straat is weer leegEmpty streets after
na de optocht, ik treuzel --the parade, I'm lingering --
in mijn eenzaamheid.in my loneliness.

Gedicht s1171
Amsterdam, 2021-05-07

Hundert Jahre Einsamkeit (Gabriel García Márquez) (1967)
Roman "Cien años de soledad"
Band: Nach den Feierlichkeiten 
Trefwoord: Allein:  
Eerbetuiging: García Márquez, Gabriel 
 

Lange warten, ich

reiße Hemdenknöpfe ab --


jetzt muss ich nähen.


Het wachten duurt lang,It is a long wait,
ik trek knopen van mijn hemd --I pull buttons off my shirt --
nu moet ik naaien.now I have to sew.

Gedicht s1172
Amsterdam, 2021-05-07

Hundert Jahre Einsamkeit (Gabriel García Márquez) (1967)
Roman "Cien años de soledad"
Band: Nach den Feierlichkeiten 
Trefwoord: Warten 
Eerbetuiging: García Márquez, Gabriel 
 

Er kommt mich baden

in gelben Schmetterlingen --


seiner Verliebtheit.


Hij komt mij badenHe comes to bathe me
in wolken gele vlinders --in his yellow butterflies --
van zijn verliefdheid.of amourousness.

Gedicht h2952
Amsterdam, 2021-05-07

Hundert Jahre Einsamkeit (Gabriel García Márquez) (1967)
Roman "Cien años de soledad"
Band: Nach den Feierlichkeiten 
Trefwoord: Liebe: Verliebt 
Eerbetuiging: García Márquez, Gabriel 
 

Es regnet weiter,

wir waten mit den Fischen --


durch die nasse Luft.


Het blijft regenen,It rains all the time,
we waden met de vissen --we're wading among the fish --
door de natte lucht.through the humid air.

Gedicht s1173
Amsterdam, 2021-05-07

Hundert Jahre Einsamkeit (Gabriel García Márquez) (1967)
Roman "Cien años de soledad"
Band: Nach den Feierlichkeiten 
Trefwoord: Natur:  
Eerbetuiging: García Márquez, Gabriel 
 

Sie weint Tränen in

die angestampften Asche --


ihrer Einsamkeit.


Haar tranen sissenThe tears of her heart
in de aangestampte as --sizzle in the tamped ashes --
van haar eenzaamheid.of her loneliness.

Gedicht s1174
Amsterdam, 2021-05-08

Hundert Jahre Einsamkeit (Gabriel García Márquez) (1967)
Roman "Cien años de soledad"
Band: Nach den Feierlichkeiten 
Trefwoord: Allein:  
Eerbetuiging: García Márquez, Gabriel 
 

Über uns strahlen

die Rostlöcher im Zinkdach:


Sterne des Tages.


Boven ons stralenAbove us, the rust
de roestgaatjes in het dak:holes in the roof are sparkling:
sterren van de dag.the stars of the day.

Gedicht h2953
Amsterdam, 2021-05-08

Hundert Jahre Einsamkeit (Gabriel García Márquez) (1967)
Roman "Cien años de soledad"
Band: Nach den Feierlichkeiten 
Trefwoord: Schönheit:  
Eerbetuiging: García Márquez, Gabriel 
 

Sei bitte wütend,

sehr wütend, aber tu nichts --


ein für alle Mal.


Wees alsjeblieft boos,Be cross, be angry,
ontzettend boos, maar doe niets --but please, don't do anything --
voor eens en altijd.for once and for all.

Gedicht s1180
Amsterdam, 2021-05-28

Viel lieber (Nyk de Vries) (2020)
Gedicht "Folle leaver"
Band: Nach den Feierlichkeiten 
Trefwoord: Wut / Zorn 
Eerbetuiging: De Vries, Nyk 
 

Worte sind Worte,

blaß, bis unsere Taten --


sie kolorieren.


Woorden zijn woorden,Words are only words,
bleek, tot we ze kleur geven --until we start colouring --
met onze daden.them with our actions.

Gedicht s1181
Amsterdam, 2021-05-29

Frühling (Nyk de Vries) (2021)
Gedicht "Maitiid"
Band: Nach den Feierlichkeiten 
Trefwoord: Aktion 
Eerbetuiging: De Vries, Nyk 
 

Langeweile, von

Freiheit, von Emotionen --


und Schüssen träumen.


Verveling, dromenBeing bored, dreaming
van vrijheid, van emoties --of freedom, of emotions --
en pistoolschoten.and banging gunshots.

Gedicht s1225
Overberg, 2021-09-04

Das italienische Mädchen (Iris Murdoch) (1964)
Roman "The Italian Girl"
Band: Nach den Feierlichkeiten 
Trefwoord: Langeweile:  
Eerbetuiging: Murdoch, Iris 
 

Viel ist ja passiert,

wir haben Kisten gepackt --


und umgezogen.


Er is veel gebeurd,A lot has happened,
er zijn fouten gemaakt, dozen --mistakes have been made, and crates --
gepakt en verhuisd.have been packed and moved.

Gedicht s1252
Amsterdam, 2021-10-08

Artis (Spinvis) (2017)
Lied "Artis" (Album "Trein Vuur Dageraad")
"A day in the life" (1967, John Lennon & Paul McCartney)

Band: Nach den Feierlichkeiten 
Trefwoord: Liebe: Beziehung 
Eerbetuiging: Spinvis 
 

Ist's unser Abschied,

wird unser Glück ein Foto --


einer schönen Zeit?


Is dit ons afscheid,Will this be goodbye,
wordt ons geluk een foto --our happiness a photo --
van een mooie dag?of a splendid day?

Gedicht s1293
Amsterdam, 2021-12-10

Foto eines schönes Tages (Frank Boeijen) (1985)
Lied "Foto van een mooie dag" (Album "Foto van een mooie dag")
Band: Nach den Feierlichkeiten 
Trefwoord: Abschied: Unbequemlichkeit 
Eerbetuiging: Boeijen, Frank 
 

Bleib, kein Versprechen,

bleib nur bei mir heute Nacht --


bei meinem Herzschmerz.


Blijf, ik beloof niets,Stay, no promises,
maar blijf, blijf vannacht bij mij --just stay, stay with me tonight --
vwith my lovesickness.

Gedicht h3141
Amsterdam, 2021-12-10

Goldene Berge (Frank Boeijen) (1986)
Lied "Gouden bergen" (Album "In natura")
Band: Nach den Feierlichkeiten 
Trefwoord: Liebe: Kummer 
Eerbetuiging: Boeijen, Frank 
 

Eine Gänsehaut

rund um meine Brustwarzen --


wie Zahneindrücke.


Kippenvel rondomGoose bumps all around
mijn tepels, tandindrukken --likes to take me, my body --
terwijl ik jou zoek.on my search for you.

Gedicht h3331
Amsterdam, 2022-06-12

Der Baum N (Peter Verhelst) (1994)
Gedicht #5 (Band "De boom N")
Band: Nach den Feierlichkeiten 
Trefwoord: Körper: und Geist 
Eerbetuiging: Verhelst, Peter 
 

Der Nussbaum fällt um,

langsam, schrecklich schön, er stöhnt --


still in meinem Ohr.


De notelaar valtThe walnut tree falls
traag, gruwelijk mooi, hij kermt --slowly, horribly, it groans --
bedroefd in mijn oor.sadly in my ear.

Gedicht s1426
Amsterdam, 2022-06-14

Der Baum N (Peter Verhelst) (1994)
Gedicht #55 "De boom N" (Band "De boom N")
Band: Nach den Feierlichkeiten 
Trefwoord: Tod: Töten 
Eerbetuiging: Verhelst, Peter 
 

Nachts Wind und Regen.

Ich frage mich, sind viele --


Blüten gefallen?


's Nachts wind en regen.Wind and rain at night,
Ik vraag me af hoeveel bloemen --and I wonder how many --
er gevallen zijn.flowers have fallen.

Gedicht s1427
Amsterdam, 2022-06-16

Frühlingsdämmerung (Chen Wang und William Carlos Williams) (740)
Gedicht (Sammlung "The Cassia Tree", in "New Directions 19" [1966, David Rafael Wang und William Carlos Williams]))
Band: Nach den Feierlichkeiten 
Trefwoord: Zeitlichkeit 
Eerbetuiging: Wang, Chen 
Eerbetuiging: Williams, William Carlos 
 

Die Rosen wurden

aus dem Garten gestohlen --


Der Tag ist sehr leer.


De pioenrozenThe peonies have
zijn gestolen uit de tuin --been stolen from the garden --
Heel de dag is leeg.It's an empty day.

Gedicht s1429
Amsterdam, 2022-06-16

Die gestohlenen Pfingstrosen (William Carlos Williams) (1962)
Gedicht "The stolen peonies" (Band "Pictures from Brueghel")
Band: Nach den Feierlichkeiten 
Trefwoord: Leere 
Eerbetuiging: Williams, William Carlos 
 

Ich lebe meinen

Teil der Ewigkeit, ein Schrei --


lässt mich erschaudern.


Ik leef mijn portieI live my portion
van de eeuwigheid, een kreet --of eternity, a cry --
doet mij huiveren.gives me the shivers.

Gedicht h3445
Amsterdam, 2022-09-13

Nächste Namenlose (Charles Simic) (2003)
Gedicht "Nearest Nameless" (Band "The Voice at 3.00 a.m.")
Band: Nach den Feierlichkeiten 
Trefwoord: Zeitlichkeit 
Eerbetuiging: Simic, Charles 
 

Herr Doktor zögert,

er seufzt und schaut durch mich, ja --


ich verstehe schon.


De dokter aarzelt,The doctor wavers,
hij zucht en kijkt door mij heen --he sighs and looks through me, so --
dus ik weet het al.I already know.

Gedicht h3493
Amsterdam, 2022-10-08

Der Doktor (Rutger Kopland) (2008)
Gedicht "De dokter" (Band "Toen ik dit zag")
Band: Nach den Feierlichkeiten 
Trefwoord: Alter: Krankheiten 
Eerbetuiging: Kopland, Rutger 
 

Meine Energie

sinkt tief in meinem Kopf, weg --


in ein schwarzes Loch.


Ergens in mijn hoofdMy energy sinks
zakt al mijn energie weg --away in my head somewhere --
Ik heb een zwart gat.I have a black hole.

Gedicht h3194
Amsterdam, 2022-02-10

Die Ratte von Amsterdam (Pieter Waterdrinker) (2020)
Roman "De rat van Amsterdam"
Band: Nach den Feierlichkeiten 
Trefwoord: Depression 
Eerbetuiging: Waterdrinker, Pieter 
 

Ich war ein Fan, und

werde es bleiben, ein Fan --


der Erinnerung.


Ik was fan, zoeteI was a fan, sweet
herinneringen heb ik --memories I have, always --
Daar blijf ik fan van.I shall fancy those.

Gedicht h3212
Amsterdam, 2022-03-02

Valeri Ojf (Marcel van Roosmalen) (2022)
Kolumne (in nrc am 2. März 2022)
Band: Nach den Feierlichkeiten 
Trefwoord: Wehmut 
Eerbetuiging: Van Roosmalen, Marcel 
 

Ich verlasse dich,

du schweigst bevor du mich fragst:


Darf ich mitkommen?


Ik ga verhuizen,I go, you remain
jij zwijgt lang voor je me vraagt:silent before you ask me:
Mag ik mee met jou?May I come with you?

Gedicht s1510
Amsterdam, 2022-09-17

Das verkohlte Alphabet (Paul de Wispelaere) (1992)
Memoiren "Het verkoolde alfabet"
Band: Nach den Feierlichkeiten 
Trefwoord: Abschied: Abfahrt 
Eerbetuiging: De Wispelaere, Paul 
 

Mach niemals etwas,

was du unterlassen hast --


mit mir zu machen!


Ga met die anderNever dare to do
nooit iets doen dat je naliet --anything you failed to do --
toen je bij mij was!when you were with me!

Gedicht h3453
Amsterdam, 2022-09-17

Das verkohlte Alphabet (Paul de Wispelaere) (1992)
Memoiren "Het verkoolde alfabet"
Band: Nach den Feierlichkeiten 
Trefwoord: Mißgunst / Neid / Eifersucht 
Eerbetuiging: De Wispelaere, Paul 
 

Zu viel Traurigkeit,

trotzdem werden wir hungrig --


und es gibt Kuchen.


Veel te veel verdriet,Way too much sadness,
maar toch krijgen we honger --nonetheless, we get hungry --
en er is een taart.and there is a cake.

Gedicht h3466
Amsterdam, 2022-09-24

Märchen (Kristien Hemmerechts) (1992)
Autobiografische Erzählung "Sprookje"
Band: Nach den Feierlichkeiten 
Trefwoord: Kummer: Erleiden 
Eerbetuiging: Hemmerechts, Kristien 
 

Zywa
     Band:   Nach den Feierlichkeiten
GruppeNiederlndischEnglisch5-7-5
PinselBimsSchuttRegenLiebes
VerdichtetZugvögelWennlosFoto