Beckett, Samuel

God reageert nooit

als ik bid, nou ja, misschien --


bestaat Hij nog niet.


God never respondsGott antwortet nie,
when I pray, let's say, maybe --wenn ich bete, na, vielleicht --
He doesn't exist yet.ist Er noch nicht da.

Gedicht S0955
Amsterdam, 2019-10-24

Eindspel (Samuel Beckett) - 1957
Theater Rotterdam met Hans Croiset

Trefwoord: Illusies: doorzien 
 
Bernlef, J.

De vaste gasten

blijven weg, ik fantaseer --


een slechte reden.


The holiday guestsDie Sommergäste
stay away, I imagine --bleiben weg, ich bedenke --
a quite poor reason.einen schlechten Grund.

Gedicht H4466
Amsterdam, 2024-01-26

Buiten is het maandag (J. Bernlef)
Roman, § 1-10

Trefwoord: Fantasie: verbeelding 
 
Burnier, Andreas

Kennis wordt begrensd

door een afgrond, pas dus op --


of je valt erin.


Knowledge is boundedWissen wird begrenzt
by an abyss, so watch out --durch einen Abgrund, Vorsicht --
don't crash into it.sonst fällst du herein.

Gedicht H2297
Amsterdam, 2018-09-28

Een tevreden lach (Andreas Burnier) - 1965
Roman

Trefwoord: Kennis: verwerven 
 

Mijn uitverkiezing

lees ik af aan mijn leven:


pech en tegenspoed.


I must be chosen,Ich bin auserwählt,
just have a look at my life:schau dir nur mein Leben an:
pain and misfortune.Pech und Missgeschick.

Gedicht S0800
Amsterdam, 2018-10-02

Een tevreden lach (Andreas Burnier) - 1965
Roman

Trefwoord: Leven: loop (overzicht) 
 

Een vrijdenker denkt

aan vragen, de antwoorden --


wil hij niet horen.


A threethinker thinksEin Freidenker denkt
about questions, the answers --an Fragen, die Antworten --
he doesn't want to hear.will er nicht hören.

Gedicht S0802
Amsterdam, 2018-10-03

Een tevreden lach (Andreas Burnier) - 1965
Roman

Trefwoord: Vragen 
 
De Jonge, Freek

Ik was stervende

en had veel vragen: Waarom?


Vertel me: Waarom?


Oh I was dyingIch lag im Sterben
and had many questions: Why?und ich fragte mich: Warum?
Tell me! Tell me why.Sag es mir: Warum?

Gedicht H4084
Amsterdam, 2023-08-27

Losse Nummers (Freek de Jonge) - 1992
Theatershow

Trefwoord: Dood: sterven 
 
De Vos, Marjoleine

Vol verwachting en

klaar om het op te schrijven:


het noorderlicht, ginds!


So expectant andVoller Erwartung,
ready to write it down:bereit es aufzuschreiben:
the northern lights, yon!Nordlicht, dort drĂĽben!

Gedicht S0321
Amsterdam, 2015-08-10

Mevrouw Despina ziet noorderlicht - 2008
Gedicht uit de bundel "Het waait"

Trefwoord: Afstand / Afstandelijkheid 
Opgedragen aan: Marjoleine de Vos 
 
GlĂĽck, Louise

Mama blijft rustig,

wat ik ook doe, ik weet niet --


of ik wel besta.


I do as I like,Ich kann alles tun,
Mum stays calm, I don't know if --Mama bleibt ruhig, als ob --
I even exist.ich nicht da wäre.

Gedicht S2037
Amsterdam, 2023-12-06

Telemachus' schuldgevoel (Louise GlĂĽck) - 1996
Gedicht "Telemachus' Guilt" (bundel "Meadowlands")

Trefwoord: Aandacht: observeren 
 
Grondahl, Jens Christian

Het gaat nooit om God,

maar altijd om jouw leven --


dat je gezien wordt!


It's not about God,Es geht nie um Gott,
it's always about your life --sondern um dein Leben, dass --
about being seen!du gesehen wirst!

Gedicht H3703
Amsterdam, 2023-02-03

Vaarwel (Jens Christian Grøndahl) - 2020
Alziend Oog
Een jonge vrouwelijke priester spreekt tot een ongelovige
Verhaal "Farväl" (bundel "Dage som græs"), § 3


Trefwoord: Aandacht: bestaan 
Trefwoord: Godsdienst: geloof 
 
Heidegger, Martin

Diepe verveling

is een vage ervaring --


van alles wat is.


Being bored deeplyDie Langeweile
is a vague experience --ist die vage Erfahrung --
of all that exists.von allem, was ist.

Gedicht H3625
Amsterdam, 2022-12-28

Wat is metafysica? (Martin Heidegger) - 1929
"Die Langeweile offenbare das Seiende im Ganzen" ("De verveling openbaart het zijnde in het geheel"), in: "Was ist Metaphysik?"

Trefwoord: Verveling: saaiheid / leegte 
Trefwoord: Heelal 
 
Justaguy, Michael

Koolstof houdt alles

bij elkaar, van binnenuit --


Dit moet Atlas zijn.


Carbon is keepingKohlenstoff hält die
things together, from inside --Welt zusammen, von innen --
This must be Atlas.Das muss Atlas sein.

Gedicht H2401
Amsterdam, 2019-02-21

De Atlas van de Elementen (Michael "Justaguy") - 2018
Gedicht "The Atlas of Elements" (AllPoetry.com)

Trefwoord: Werkelijkheid 
 
Krog, Antjie

We roepen heel veel

zienswijzen, onderzoeken --


zelden ons standpunt.


We shout many views,Wir schreien viele
are seldom examining --Ansichten, prĂĽfen selten --
our very standpoints.unseren Standpunkt.

Gedicht H4056
Amsterdam, 2023-08-19

(werk in uitvoering) een meerstemmige tekst: pogingen om de witte blik aan mezelf uit te leggen - poging 3 (Antjie Krog) - 2022
Gedicht "(work in progress) 'n meerstemmige teks: pogings om die wit staar aan myself te verduidelik - poging 3" (bundel "Plunder" ["Plundering"])

Trefwoord: Waarneming: kritisch 
 
Lampo, Hubert

God is almachtig,

juist bij God Zelf kan zoiets --


toch niet voor niets zijn?


God is almighty,Gott ist allmächtig,
it cannot possibly be --bei Gott Selbst kann so etwas --
for nothing, could it?doch nicht umsonst sein?

Gedicht H3246
Amsterdam, 2022-03-28

Een verjaardag als een ander (Hubert Lampo) - 1990
Verhaal (bundel "Schemertijdmuziek", 1992)

Trefwoord: Godsdienst: heiligheid 
 
Malevich, Kazimir

In mij en in jou

is er een leegte, en God --


past daar precies in.


In me and in youIn mir und in dir
there is a black void, and God --gibt es eine Leere, Gott --
fits in exactly.passt genau hinein.

Gedicht S1375
Amsterdam, 2022-04-01

Zwart vierkant (Tijs Nuyts) - 2022
Gedicht uit de bundel "Vervoersbewijzen", over het schilderij "Zwart vierkant" (Kazimir Malevich) op de tentoonstelling "0.10" in Petrograd (Sint-Petersburg, 1915)

Trefwoord: Leegte 
 
Nuyts, Tijs

In mij en in jou

is er een leegte, en God --


past daar precies in.


In me and in youIn mir und in dir
there is a black void, and God --gibt es eine Leere, Gott --
fits in exactly.passt genau hinein.

Gedicht S1375
Amsterdam, 2022-04-01

Zwart vierkant (Tijs Nuyts) - 2022
Gedicht uit de bundel "Vervoersbewijzen", over het schilderij "Zwart vierkant" (Kazimir Malevich) op de tentoonstelling "0.10" in Petrograd (Sint-Petersburg, 1915)

Trefwoord: Leegte 
 
Pirandello, Luigi

In de nacht geeuwen

de huizen met hun vensters --


mij overal toe.


At night, the housesIn der Nacht gähnen
with their windows are yawning --die Häuser mit ihren Fenstern --
at me everywhere.mich ĂĽberall an.

Gedicht H3611
Amsterdam, 2022-12-17

De hand van de arme zieke (Luigi Pirandello) - 1917
Verhaal "La mano del malato povero"

Trefwoord: Nacht 
 
Rubinstein, Renate

Alle godsdiensten

vind ik leuk, in dat opzicht --


lijk ik wel op God.


I love religions,Religionen,
all of them, in that respect --ich mag sie alle, darin --
I am just like God.bin ich Gott ähnlich.

Gedicht H3316
Amsterdam, 2022-06-01

Ik ben gek op godsdienst (Renate Rubinstein) - 1990
"Ik ben gek op godsdienst. Ik vind ze allemaal even leuk. Wat dat betreft ben ik net God."

Trefwoord: Godsdienst: heiligheid 
 
Rumi, Mohamed

Mensen zijn arken,

ronddobberend in de vloed --


de geest van alles.


We, humans, are arks,Menschen sind Archen,
floating around in the flood --herumtreibend in der Flut --
the spirit of all.im Geiste des Alls.

Gedicht H2292
Amsterdam, 2018-09-26

Ghazal 1674 - Door het oog van de naald (Mohamed Rumi) - 1250

Trefwoord: Samen: verbonden 
 
Sanchez dCyA, Teresa

Lichaam, wees geen last,

laat me rustig sterven, want --


sterven zal ik niet.


Be no burden, dear,Leib, sei keine Last,
body, let me die calmly --lass mich doch ruhig sterben --
because I won't die.denn ich sterbe nicht.

Gedicht S0256
Amsterdam, 2014-11-12

Ik leef zonder in mezelf te leven (Teresa Sánchez de Cepeda y Ahumada) - 1582
Gedicht "Vivo sin vivir en mĂ­"
Ook verwoord in de "Coplas del alma que pena por ver a Dios" ("Verzen van de ziel die God begeert") van Juan de Yepes ('Juan de la Cruz')


Trefwoord: Godsdienst: 
 
Sartre, Jean-Paul

De kamer is leeg,

een leegte in de spiegel --


die mij niet laat zien.


The room is empty,Der Raum: komplett leer,
emptiness in the mirrors --eine Leere im Spiegel --
which do not show me.der mir mich nicht zeigt.

Gedicht S0808
Amsterdam, 2018-10-17

Gesloten deuren (Jean-Paul Sartre) - 1943
Eenakter "Huis clos"

Trefwoord: Alleen: eenzaam 
 
Verbogt, Thomas

Zonder geluid roep

ik om hulp in akelig --


perfecte stilte.


Without a sound ILautlos rufe ich
call for help in eerily --um Hilfe in unheimlich --
yet perfect silence.perfekter Stille.

Gedicht S2055
Amsterdam, 2023-12-18

Perfecte stilte (Thomas Verbogt) - 2011
Roman, hoofdstuk Ik moet

Trefwoord: Alleen: verlaten 
 
Winterson, Jeanette

Vreemden zijn veilig,

aan hen kan ik openlijk --


alles vertellen.


Strangers are safer,Fremde sind sicher,
to them I can openly --nur ihnen kann ich offen --
tell all my worries.alles erzählen.

Gedicht H3985
Amsterdam, 2023-07-28

Het Powerboek (Jeanette Winterson) - 2000
Roman "The PowerBook", hoofdstuk "NIEUW DOCUMENT"

Trefwoord: Vreemden: kansen 
Trefwoord: Openheid 
 
Zywa
Naam: ga naar alles van de auteur, ga naar hierboven
Beckett, Samu (1), Bernlef, J. (1), Burnier, Andr (3)
De Jonge, Fre (1), De Vos, Marjo (1), GlĂĽck, Louis (1)
Grondahl, Jen (1), Heidegger, Ma (1), Justaguy, Mic (1)
Krog, Antjie (1), Lampo, Hubert (1), Malevich, Kaz (1)
Nuyts, Tijs (1), Pirandello, L (1), Rubinstein, R (1)
Rumi, Mohamed (1), Sanchez dCyA, (1), Sartre, Jean- (1)
Verbogt, Thom (1), Winterson, Je (1)
Ongezien
Groep
DuitsEngels5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto
Aandacht is als zonneschijnVermeld © Zywa bij gebruik van teksten,
tekeningen, ontwerpen, schilderijen en foto's
Woord zoeken:  CTRL-F