Bachmann, Ingeborg

In water leven,

dakloos, vrij van kinderzorg --


altijd onderweg.


Living in water,Im Wasser leben,
without roofs, free of childcare --keine Kinderbetreuung --
always on the go.immer unterwegs.

Gedicht H3677
Amsterdam, 2023-01-17

Ondine gaat (Ingeborg Bachmann) - 1961
Verhaal "Undine geht" (Frankfurter Allgemeine Zeitung, op 20 mei 1961)

Trefwoord: Leven: stroom (onderweg) 
 
Bergson, Henri

Mijn zelf, de sneeuwbal:

ervaringen die groeien --


en zich verdichten.


My self, the snowball:Mein Selbst, der Schneeball:
experiences that grow --Erfahrungen, die wachsen --
and clamp together.und sich verdichten.

Gedicht H3626
Amsterdam, 2022-12-28

De Lach (Henri Bergson) - 1899
"Le Rire, Essai sur la signification du comique", § 2-1-3 "La boule de neige" ("De sneeuwbal")

Trefwoord: Leven: ervaren 
 
Bindervoet, Erik

Mensen zijn dichters,

hun halve zinnen scheppen --


nieuwe verbanden.


People are poets,Menschen sind Dichter,
speaking half sentences, they --ihre Halbsätze bilden --
create new contexts.neue Kontexte.

Gedicht H3204
Amsterdam, 2022-02-19

Interview met Erik Bindervoet - 2022
Interview in nrc, 19 februari 2022
Een goed verstaander heeft maar een half woord nodig


Trefwoord: PoĂ«zie 
 
Chiang, Ted

Wie de toekomst kent,

moet wel een toeschouwer zijn --


en kan slechts zwijgen.


Anyone who knowsWer die Zukunft kennt,
the future, will have to watch --muss immer Zuschauer sein --
and to keep silent.und kann nur schweigen.

Gedicht S1785
Amsterdam, 2023-05-29

Het verhaal van jouw leven (Ted Chiang) - 1998
Science fiction-verhaal "The Story of Your Life" (gepubliceerd in de bundel "Starlight 2")

Trefwoord: Toekomst: begrijpen 
 

Wie de toekomst kent,

laat alles maar gebeuren --


zodat ze waar is.


Anyone who knowsWer die Zukunft kennt,
the future, lets things happen --lässt alles mal geschehen --
so that it is true.damit sie wahr ist.

Gedicht S1786
Amsterdam, 2023-05-29

Het verhaal van jouw leven (Ted Chiang) - 1998
Science fiction-verhaal "The Story of Your Life" (gepubliceerd in de bundel "Starlight 2")

Trefwoord: Toekomst: begrijpen 
 
Claus, Hugo

Hij was van kraakbeen,

de Meester van Oostende --


toen van was, nu brons.


Made of cartilage,Er war aus Knorpel,
the Master of Ostend, then --der Meister von Ostende --
made of wax, now bronze.dann Wachs, jetzt Bronze.

Gedicht H0999
Amsterdam, 2014-06-28

Oostende (Hugo Claus) - 1999
Gedicht uit de bundel "Wreed geluk"

Trefwoord: Meesterschap 
 
Daanje, Anjet

Een vernissage:

de galerie vol sokkels --


met lege glazen.


A great vernissage:Die Vernissage:
the hall full of pedestals --die Halle voller Sockel --
with empty glasses.mit leeren Gläsern.

Gedicht S1131
Amsterdam, 2021-01-24

Gezel in marmer (Anjet Daanje) - 2006
Roman

Trefwoord: Consumeren 
 

Abstracte kunst spreekt

voor zich, luister maar eens goed:


zuiver koeterwaals.


Listen carefully,Abstrakte Kunst spricht
abstract art speaks for itself::für sich, hör nur genau zu:
flawless gibberish.purer Kauderwelsch.

Gedicht S1132
Amsterdam, 2021-01-24

Gezel in marmer (Anjet Daanje) - 2006
Roman

Trefwoord: Kunst 
 
De Jonge, Freek

Vrijheid is: mogen

kiezen, en nog meer is het!


Niet hoeven kiezen!


Freedom is: you mayFreiheit ist: wählen
choose, and it is even more!dĂĽrfen, und es ist noch mehr!
Not having to choose!Nicht wählen müssen!

Gedicht H4083
Amsterdam, 2023-08-27

Neerlands bloed (Freek de Jonge) - 1991
Boek

Trefwoord: Dood: sterven 
 
De Moor, Margriet

Ongeduldig zijn

is slechts een kwestie van tijd:


te veel tijd hebben.


Being impatientUngeduldig sein
is just a matter of time:ist eine Frage der Zeit:
having too much time.zu viel Zeit haben.

Gedicht S1265
Amsterdam, 2021-10-18

De virtuoos (Margriet de Moor) - 1993
Roman

Trefwoord: Geduld / Ongeduld 
 
Div. [Nederland]

Rampen blijven uit,

zegt oma, maar in mijn droom --


gebeuren ze toch.


Don't fear disaster,Fürchte kein Böses,
grandma says, but I dream it --sagt Oma, aber im Traum --
happens anyway.passiert es trotzdem.

Gedicht S2002
Amsterdam, 2023-11-16

Het voorgevoelensboek - 2023
Boek "The Book of Premonitions" - kinderen van 11 en 12 jaar geven hun kijk op de toekomst

Trefwoord: Angst: droom 
 
Eluard, Paul

Mijn dochters lachen

mijn moeders lach, regelen --


mijn liefkozingen.


My daughters, laughingMeine Töchter, die
like my mother laughed, direct --wie meine Mutter lachen --
all my caresses.leiten mein Streicheln.

Gedicht H0733
Amsterdam, 2014-02-04

Wat Leda er niet van dacht (Paul Éluard) - 1949
Gedicht "Ce que n'en pensa pas LĂ©da" (bundel "LĂ©da")

Trefwoord: Ouders: moeder(schap) 
 
Faggiani, Franco

Olympiade:

alle sporters zijn sterren --


vallende sterren.


The Olympiade:Olympiade:
all top-athletes are big stars --alle Sportler sind ein Star --
big, big falling stars.eine Starschuppe.

Gedicht H3081
Egmond aan Zee, 2021-10-24

Het jaar dat Shizo Kanakuri verdween (Franco Faggiani) - 2019
Roman "Il guardiano della collina dei ciliegi" ("De beschermer van de heuvel met de kersenbomen")

Trefwoord: Eer / Roem 
 

Uitzicht op een dak

van witte kersenbloesem --


Bedwelmende geur.


Vista of a roofAusblick auf ein Dach
of snow-white cherry blossom --von schneeweiĂźen KirschblĂĽte --
Stunning fragrances.Berauschender Duft.

Gedicht H3083
Egmond aan Zee, 2021-10-24

Het jaar dat Shizo Kanakuri verdween (Franco Faggiani) - 2019
Roman "Il guardiano della collina dei ciliegi" ("De beschermer van de heuvel met de kersenbomen")

Trefwoord: Schoonheid: aarde 
 

De vos uit het bos

steekt haar snuit omhoog en gaat --


er ineens vandoor.


The vixen pops upDer Fuchs aus dem Wald
from the woods, raises her snout --hebt seine Schnauze und geht --
and runs off swiftly.auf einmal davon.

Gedicht H3085
Egmond aan Zee, 2021-10-24

Het jaar dat Shizo Kanakuri verdween (Franco Faggiani) - 2019
Roman "Il guardiano della collina dei ciliegi" ("De beschermer van de heuvel met de kersenbomen")

Trefwoord: Zintuigen 
 

De monnik trekt rond,

blut, enkel de plunjezak --


en een beetje hoop.


The monk goes about,Der Mönch zieht herum,
hard up, only the kit bag --abgebrannt, nur der Seesack --
and a little hope.und wenig Hoffnung.

Gedicht H3077
Egmond aan Zee, 2021-10-23

De jongen die met wolken speelde (Franco Faggiani) - 2020
Roman "Non esistono posti lontani" ("Verre plaatsen bestaan niet")

Trefwoord: Leven: loop (onderweg) 
 

Het leven komt aan

op de seconden vóór je --


de kleine toekomst.


Life always comes downDas Leben kommt an
to the seconds before you --auf den Sekunden vor dir --
the little future.die kleine Zukunft.

Gedicht H3078
Egmond aan Zee, 2021-10-23

De jongen die met wolken speelde (Franco Faggiani) - 2020
Roman "Non esistono posti lontani" ("Verre plaatsen bestaan niet")

Trefwoord: Toekomst:  
 

Al wat ertoe doet

in mijn leven, mijn dromen --


houden het op gang.


What really mattersAlles Wichtige
in my life, it is my dreams --im Leben, meine Träume --
that keep it going.halten es in Gang.

Gedicht H3328
Amsterdam, 2022-06-11

Soms zou ik de wind willen zijn (Franco Faggiani) - 2022
Roman "Tutto il cielo che serve"

Trefwoord: Dromen 
 
Frost, Robert

Ik droom van de geur

van nog te plukken appels --


en word niet wakker.


I dream of the smellIch träume vom Duft
of apples still to be picked --von noch zu pflĂĽcken Ă„pfeln --
and I don't wake up.und wache nicht auf.

Gedicht S1086
Amsterdam, 2020-11-26

Na de appelpluk (Robert Frost) - 1914
Gedicht "After Apple-Picking" (bundel "North of Boston")

Trefwoord: Geest / Spook 
 

Het pad dat ik koos

was het groenste van de twee --


omdat ik dat dacht.


The trail I chose forIch wählte den Weg,
was the greenest of the two --der am grĂĽnsten war, nur weil --
because I thought so.ich es mir dachte.

Gedicht H2835
Amsterdam, 2020-11-26

De niet ingeslagen weg (Robert Frost) - 1916
Gedicht "The Road Not Taken" (bundel "Mountain Interval")

Trefwoord: Keuze 
 

Hij hield zijn hand los

in de hand, voelde het bloed --


uit, uit– zich gutsen.


In his hand, he heldEr hielt seine Hand
the other hand, feeling blood --in der Hand, spĂĽrte das Blut --
gushing out and out.aus, aus– sich spritzen.

Gedicht S1085
Amsterdam, 2020-11-26

Uit, uit- (Robert Frost) - 1916
Gedicht "Out, Out-" ("McClure's" [juli 1916], bundel "Mountain Interval")

Trefwoord: Dood:  
 

Begeertes verbranden

de wereld, of ze vergaat --


aan ijzige haat.


Desires are burningLĂĽste verbrennen
the world, or it will perish --die Welt, oder sie verfällt --
of icy hatred.vor eisigem Hass.

Gedicht S1088
Amsterdam, 2020-11-26

Vuur en ijs (Robert Frost) - 1920
Gedicht "Fire and Ice" ("Harper's Magazine" [december 1920], bundel "New Hampshire"

Trefwoord: Ego / ~isme/~centrisme 
 

Lichtjes wuift de wind

de sneeuwvlokken door het bos --


Ik blijf maar kijken.


Lightly the wind wavesLocker wiegt der Wind
the snowflakes through the forest --die Schneeflocken durch den Wald --
I just keep looking.Ich schaue weiter.

Gedicht H2838
Amsterdam, 2020-11-26

Stilstaan bij een bos op een avond dat het sneeuwt (Robert Frost) - 1923
Gedicht "Stopping By Woods On A Snowy Evening" (bundel "New Hampshire")

Trefwoord: Sneeuw 
 

De schoorsteen staat nog,

na de brand, er ligt een arm --


van de waterpomp.


The chimney still stands,Der Schornstein steht noch,
after the fire, there's an arm --nach dem Brand, da ist ein Arm --
of the waterpump.der Wasserpumpe.

Gedicht S1089
Amsterdam, 2020-11-26

Je moet thuis zijn in plattelandszaken (Robert Frost) - 1923
"The Need Of Being Versed In Country Things" (bundel "New Hampshire")

Trefwoord: Verval 
 

Vogels nestelen

in de bouwval, mompelend --


alsof ze huilen.


There are birds nestingDie Vögel nisten
in the shed, a mumbling sound --in dem Schuppen, sie murmeln --
as if they're crying.als ob sie weinen.

Gedicht S1090
Amsterdam, 2020-11-26

Je moet thuis zijn in plattelandszaken (Robert Frost) - 1923
Gedicht "The Need Of Being Versed In Country Things" (bundel "New Hampshire") - over sayornis

Trefwoord: Gevoelens 
 

Vóór het lentegroen,

heel even: het paradijs --


van gouden bloesems.


Before the spring green,Vor dem FrĂĽhlingsgrĂĽn
for a short time: paradise --gibt es kurz das Paradies:
with golden blossoms.goldene BlĂĽten.

Gedicht H2839
Amsterdam, 2020-11-26

Geen goud kan blijven (Robert Frost) - 1923
Gedicht "Nothing Gold Can Stay" ("Yale Review" [oktober 1923], bundel "New Hampshire")

Trefwoord: Paradijs 
Trefwoord: Lente 
 

De slijpsteen roest weg

onder de dunne sneeuwkroon --


van de rotte boom.


The grindstone, rustingDer Schleifstein rostet
away under the thin crown --unter der dĂĽnnen Krone --
of the rotten tree.des faulen Baumes.

Gedicht S1091
Amsterdam, 2020-11-26

De slijpsteen (Robert Frost) - 1923
Gedicht "The Grind-Stone" (bundel "New Hampshire"

Trefwoord: Verval 
 

Nachtenlang liep ik

in de regen, met de maan --


als mijn klokwijzer.


Many nights I walkedNacht fĂĽr Nacht ging ich
in the rain, under the moon --im Regen, unter dem Mond --
as my clock pointer.als mein Uhrzeiger.

Gedicht H2836
Amsterdam, 2020-11-26

Vertrouwd met de nacht (Robert Frost) - 1928
Gedicht "Acquainted With The Night" (bundel "West-Running Brook")

Trefwoord: Alleen: eenling / vrijgezel 
Trefwoord: Maan 
 

Aan het nieuwe land

gaven we ons met geweld --


We werden zijn volk.


With violence, weGewaltsam gaben
gave ourselves to the new land --wir uns dem neuen Land hin --
to be its people.um sein Volk zu sein.

Gedicht S1087
Amsterdam, 2020-11-26

Het hele geschenk (Robert Frost) - 1941
Gedicht "The Gift Outright" (voordracht op het College of William & Mary op 5 december 1941, "Virginia Quarterly Review" [voorjaar 1942], bundel "A Witness Tree")
Het Beloofde Land
De kolonisatie van Amerika


Trefwoord: Geweld:  
 

In de zon wiegen

liefdesdraden, met alles --


losjes verbonden.


Swaying in the sun:Sonnenschwankende
threads of love to everything --Liebesfäden, mit allem --
loosely connected.lose verbunden.

Gedicht H2837
Amsterdam, 2020-11-26

De zijden tent (Robert Frost) - 1942
Gedicht "The Silken Tent" (bundel "A Witness Tree"

Trefwoord: Liefde: band 
 
Fujiwara no Ietaka

De ruisende wind

van de herfst waait al, maar nog --


baadt men in de beek.


The autumn wind isDer rauschende Herbst-
already there, but people --wind weht bereits, aber noch --
still bath in the brook.badet man im Bach.

Gedicht H4329
Amsterdam, 2023-12-01

Gedicht van Fujiwara no Ietaka - 1237
Gedicht van [Junii] Fujiwara no Ietaka (1158-1237): Kaze soyogu / Narano-ogawa no / Yugure wa / Misogi zo natsu no / Shirushi nari keru

Trefwoord: Verandering: proces 
 
Gerbrandy, Piet

Zwemmend zak ik steeds

dieper in ervaringen --


die ondenkbaar zijn.


Swimming, I'm sinkingSchwimmend versinke
deep in experiences --ich tief in Erfahrungen --
that can't be conceived.die undenkbar sind.

Gedicht H3272
Amsterdam, 2022-04-14

Grondwater (Piet Gerbrandy) - 2017
Essay "Grondwater - Beschouwingen over literatuur en existentie"

Trefwoord: Overgave 
 

Werelddelen zijn

ontdekt door realisten --


volgers van vogels.


The continents areErdteile wurden
discovered by realists --von Realisten entdeckt --
the bird-followers.Folgern von Vögeln.

Gedicht H3273
Amsterdam, 2022-04-14

Grondwater (Piet Gerbrandy) - 2017
Essay "Grondwater - Beschouwingen over literatuur en existentie"

Trefwoord: Aandacht: observeren 
 

Als zwemmer ben ik

te klein in de wijde zee --


Ik word gezwommen.


As a swimmer, IAls Schwimmer bin ich
am too small in the wide sea --zu klein im weiten Meer, ich --
in fact I am swum.werde geschwommen.

Gedicht H3274
Amsterdam, 2022-04-14

Grondwater (Piet Gerbrandy) - 2017
Essay "Grondwater - Beschouwingen over literatuur en existentie"

Trefwoord: Zee 
 
GlĂĽck, Louise

Ik sliep als een boon

in de dop van mijn auto --


in mijn wieg, mijn ei.


I slept like a beanWie eine Bohne
in the pod of my car, in --in der HĂĽlse, wie im Ei --
my cradle, my egg.schlief ich im Auto.

Gedicht H4231
Amsterdam, 2023-10-19

Het Ei - 1 (Louise GlĂĽck) - 1967
Gedicht "The Egg" - 1 (in "Poetry", maart 1967)

Trefwoord: Veiligheid: geborgenheid 
 

Zijn handen zweven

als roofvogels boven mij --


Lampen in zijn bril.


His hands hoveringDie Hände schweben
above me like birds of prey --über mir wie Raubvögel --
Lamps in his glasses.Brille mit Lampen.

Gedicht H4232
Amsterdam, 2023-10-19

Het Ei - 2 (Louise GlĂĽck) - 1967
Gedicht "The Egg" - 2 (in "Poetry", maart 1967)

Trefwoord: Gevaar: zien / weten 
 

Wachtend om het graf

praten de mensen zachtjes --


over de hitte.


While they wait aroundUm das Grab herum
the grave, people talk softly --reden die Leute leise --
about the weather.ĂĽber die Hitze.

Gedicht H4347
Amsterdam, 2023-12-07

Dag van de Arbeid (Louise GlĂĽck) - 1990
Gedicht "Labor Day" (bundel "Ararat")

Trefwoord: Dood: en leven 
Trefwoord: Wachten 
 

Mijn lijden eindigt

hier, nu ik door de deur ga --


het niet-weten in.


My suffering endsMein Leiden endet
here, as I pass through the door --hier, ich gehe durch die TĂĽr --
into not-knowing.weg ins Nichtwissen.

Gedicht H4239
Amsterdam, 2023-10-20

De wilde iris (Louise GlĂĽck) - 1992
Gedicht "The Wild Iris" (bundel "The Wild Iris")

Trefwoord: Dood: verlossing 
 

Zomers duiken we, 's

als nieuw in elkaars ogen --


lichaam in lichaam.


In the summer weIm Sommer tauchen
dive, into each other's eyes --wir, die Augen in Augen --
each other's bodies.Körper in Körper.

Gedicht H4233
Amsterdam, 2023-10-19

Midzomer (Louise GlĂĽck) - 2008
Gedicht "Midsummer", gepubliceerd in "Poetry" (februari 2008) en in de bundel "A Village Life" (2009)

Trefwoord: Verliefd: verkenning 
 

In mijn hoofd zegt ze:

Blijf hier, dit is jouw thuis, kom --


tussen ons in staan.


In my mind she says:Im Geiste sagt sie:
Stay here, this is your home, come --Bleib hier, Zuhause, komm nun --
and stand between us.und steh zwischen uns.

Gedicht H4230
Amsterdam, 2023-10-19

Aboriginal landschap (Louise GlĂĽck) - 2013
Op het land, buiten de stad
Gedicht "Aboriginal Landscape", gepubliceerd in "Poetry" (december 2013) en in de bundel "Faithful and Virtuous Nigh" (2014)


Trefwoord: Thuis: herkomst / heimwee 
 

De vaat en de was,

mama dood op bed, mama --


die er altijd was.


Dishes and laundry,Geschirr und Wäsche,
Mama dead in bed, Mama --Mama tot im Bett, Mama --
who was always there.die immer da war.

Gedicht H4234
Amsterdam, 2023-10-19

Nocturne (Louise GlĂĽck) - 2013
Gedicht, gepubliceerd in "Poetry" (december 2013) en in de bundel "Faithful and Virtuous Nigh" (2014)

Trefwoord: Verdriet: verwerken 
 

Het is mei, en toch

hangt er winter in de lucht --


nu mama dood is.


It is May, and yetEs ist Mai, dennoch
winter is in the air now --liegt Winter in der Luft, jetzt --
that Mama is dead.da Mama tot ist.

Gedicht H4235
Amsterdam, 2023-10-19

Nocturne (Louise GlĂĽck) - 2013
Gedicht, gepubliceerd in "Poetry" (december 2013) en in de bundel "Faithful and Virtuous Nigh" (2014)

Trefwoord: Verdriet: ondergaan 
 

Ik lig lang wakker

en denk aan jou, bij alles --


wat ik doe en laat.


I'm awake, thinkingIch bin wach, denke
about you, in everything --an dich, mit allem, was ich --
I do and don't do.tue und lasse.

Gedicht S1966
Amsterdam, 2023-10-20

Bezoekers uit het buitenland - 3 (Louise GlĂĽck) - 2013
Gedicht "Visitors from Abroad" - 3, gepubliceerd in "Poetry" (december 2013) en in de bundel "Faithful and Virtuous Nigh" (2014)

Trefwoord: Nadenken (piekeren) 
 

Heel de nacht lig ik

wakker, ik hoorde een bel --


Problemen? Wanhoop?


All this night, I lieIch liege noch wach,
awake, I heard a bell ring --ich hörte eine Klingel --
Troubles? Black despair?Sorgen? Verzweiflung?

Gedicht S1967
Amsterdam, 2023-10-20

Bezoekers uit het buitenland - 4 (Louise GlĂĽck) - 2013
Gedicht "Visitors from Abroad" - 4, gepubliceerd in "Poetry" (december 2013) en in de bundel "Faithful and Virtuous Nigh" (2014)

Trefwoord: Nadenken (piekeren) 
 
Grondahl, Jens Christian

Het meisje kijkt toe,

haar ouders bouwen torens --


tot ze omvallen.


The girl just watches,Das Mädchen schaut zu,
her parents build tall towers --die Eltern bauen TĂĽrme --
till they fall over.bis sie umfallen.

Gedicht H3701
Amsterdam, 2023-02-03

Zomerslaap (Jens Christian Grøndahl) - 2020
Verhaal "Sommarsömn" (bundel "Dage som græs"), § 3

Trefwoord: Ouders: ouderschap 
 

Zo word je ouder,

morgen komt niet de morgen --


die er zou komen.


You're getting older,So wird man älter,
tomorrow is not at all --morgen kommt nicht das Morgen --
the day that would come.das kommen wĂĽrde.

Gedicht H3702
Amsterdam, 2023-02-03

Vaarwel (Jens Christian Grøndahl) - 2020
Verhaal "Farväl" (bundel "Dage som græs"), § 1

Trefwoord: Leven: loop (onderweg) 
Trefwoord: Verwachting 
 
Hemmerechts, Kristien

De pijn, het genot,

het orgasme van baren:


vruchtbaarheidsgodin.


The pain, the pleasure,Der Schmerz und die Lust,
the orgasm of giving birth:der Orgasmus der Geburt:
fertility queen.Fruchtbarkeitsgöttin.

Gedicht H3465
Amsterdam, 2022-09-24

Sprookje (Kristien Hemmerechts) - 1992
Autobiografisch verhaal

Trefwoord: Zwangerschap 
 
Heytze, Ingmar

Door de tijd varen

wij, wij en de twee mensen --


die we zijn geweest.


We're sailing through time,Durch die Zeit seglen
both we and the two people --wir und die beiden Menschen --
we have been before.die wir mal waren.

Gedicht H2727
Amsterdam, 2020-06-14

Sonnet 152 (Ingmar Heytze) - 2008
Gedicht uit de bundel "Elders in de wereld"

Trefwoord: Identiteit:  
 

Mijn ruimtereizen

zijn tragisch, ik ga zo ver --


en kom nergens aan.


All my space travelsMeine Raumfahrten
are tragic, going so far --sind tragisch, ich geh so weit --
and getting nowhere.und komm nirgends hin.

Gedicht S1030
Amsterdam, 2020-06-14

Testpiloot (Ingmar Heytze) - 2012
Gedicht uit de bundel "Ademhalen onder de maan"

Trefwoord: Dolen 
 

Geen drugsreizen meer,

terug willen naar de aarde --


en weer ergens zijn.


No more drug journeys,ZurĂĽck zur Erde,
longing to return to Earth --keine Drogenreisen mehr --
be somewhere again.irgendwo da sein.

Gedicht S1031
Amsterdam, 2020-06-14

Testpiloot (Ingmar Heytze) - 2012
Antipsychotica
Gedicht uit de bundel "Ademhalen onder de maan"


Trefwoord: Dolen 
 

Het huis staat te koop,

linksboven is de kamer --


daar ben jij verwekt.


The house is for sale,Das Haus zum Verkauf,
upstairs left is the bedroom --oben links ist der Raum, dort --
where you were begot.wurdest du gezeugt.

Gedicht H2729
Amsterdam, 2020-06-14

K.K. (Ingmar Heytze) - 2012
gedicht uit de bundel "Ademhalen onder de maan"

Trefwoord: Herinnering: je leven 
 
Kerouac, Jack

Soms schittert de zon

in de druppel die ik ben --


in de levenszee.


Sometimes the sunlightDie Sonne funkelt
glints in the drop that I am --in de Tropfen, der ich bin --
in the sea of life.im Meer des Lebens.

Gedicht H4216
Amsterdam, 2023-10-13

Arthur, koning voor eens en altijd (Terence White)
Engelen der Verlatenheid (Jack Kerouac)
- 1958

Roman "The Once and Future King" - part 4, "The Candle in the Wind" ("Arthur, koning voor eens en altijd" / "De koning van toen en later" - deel 4, "De kaars in de wind", 1958, Terence White) - Slot: "The fate of this man or that man was less than a drop, although it was a sparkling one, in the great blue motion of the sunlit sea" ("Het lot van de ene of andere mens was minder dan dat van een druppel, ook al was het een blinkende druppel, in de grote blauwe beweging van de zee in de zon")
Boek "Desolation Angels" (Jack Kerouac), hoofdstuk 1-1-15, geschreven in 1956


Trefwoord: Samen: gemeenschap 
 
Knibbe, Hester

Naast de dode sluis

ligt er een oude landtong --


uit de riviermond.


Next to the dead sluiceAn der Schleuse ragt.
there is an old spit of land --eine Landzunge heraus --
from the river-mouth.aus der FluĂźmĂĽndung.

Gedicht H3742
Amsterdam, 2023-02-28

Het huis bij de sluis - I (Hester Knibbe) - 2002
Gedicht uit de bundel "Verstoorde grond"

Trefwoord: Natuur: landschap 
 

De weg maakt een lus,

mannen staan te turen hoe --


alles terugkomt.


The road makes a loop,An der Kehrschleife.
men with bikes are peering how --starren Männer darauf, wie --
everything comes back.alles zurĂĽckkommt.

Gedicht H3743
Amsterdam, 2023-02-28

Het huis bij de sluis - II (Hester Knibbe) - 2002
Gedicht uit de bundel "Verstoorde grond"

Trefwoord: Leven: stroom (beweging) 
 

Ze is ontroostbaar.

Ik weet wat goed voor haar is --


en troost haar dus niet.


I know what she needs,Sie ist untröstlich.
she's inconsolable, so --Ich weiĂź, was gut fĂĽr sie ist --
I don't console her.und tröste sie nicht.

Gedicht H3744
Amsterdam, 2023-02-28

De zoon - I (Hester Knibbe) - 2002
Overleden zoon tot zijn moeder
Gedicht uit de bundel "Verstoorde grond"


Trefwoord: Verdriet: ondergaan 
Trefwoord: Troost 
 
Kollaard, Sander

Ik vertel je niet

wat er gebeurd is, kies zelf --


jouw verleden maar.


I will not tell youIch sage dir nicht,
what happened, you have to choose --was passiert ist, wähl deine --
the past that is yours.Vergangenheit selbst.

Gedicht H3409
Amsterdam, 2022-08-10

De kleuren van Anna (Sander Kollaard) - 2021
Roman, § Rood

Trefwoord: Verleden 
 
Krog, Antjie

In de beerput schijnt

de zaklamp op de massa's --


Rijzende maden.


The torch shining inIn der Klärgrube
the cesspit, on the masses --zeigt die Lampe die Massen:
of rising maggots.Maden gehen auf.

Gedicht H4120
Amsterdam, 2023-09-08

Een andere tongval (Antjie Krog) - 2003
Relaas "A Change of tongue", deel 1 § 6

Trefwoord: Aarde: biosfeer 
Trefwoord: Dieren: made 
 

Zo'n landschap als dit

op unieke middagen --


eeuw na eeuw gezien.


A landscape like thisEine Landschaft wie
in winter, on unique days --diese, erneut gesehen --
seen for centuries.seit Jahrhunderten.

Gedicht H4050
Amsterdam, 2023-08-18

treinreis van Groningen naar Amsterdam (Antjie Krog) - 2022
Gedicht "treinrit van Groningen na Amsterdam" (bundel "Plunder" ["Plundering"])

Trefwoord: Wereld(beeld) 
 
Kundera, Milan

Door lange lanen

loop ik groene rust in mij --


Draaglijke lichtheid.


Through long avenuesLange Alleen,
I walk green peace into me --erträgliche Leichtigkeit --
Bearable lightness.Erholung in mich.

Gedicht H3288
Amsterdam, 2022-05-09

De ondraaglijke lichtheid van het bestaan (Milan Kundera) - 1984
Boek "L'Insoutenable Légèreté de l'être"

Trefwoord: Rust: harmonie 
 
Laroui, Fouad

Een eiland van niets

zeggen, hier flaneert de tijd --


buiten de paden.


An island, nothingEine Insel, nichts
is said, here, time is strolling --wird gesagt, die Zeit flaniert --
away from the trails.abseits der Pfade.

Gedicht H2754
Amsterdam, 2020-06-27

Schiermonnikoog (Fouad Laroui) - 2004
Gedicht uit de bundel "Hollandse woorden"

Trefwoord: Rust: traagheid 
 
Linklater, Richard

Leven is voelen,

voorkom dus dat je eelt krijgt --


op je open ziel.


To live is to feel,Leben heiĂźt fĂĽhlen,
so do not get callouses --vermeide also Schwielen --
on your open soul.auf deiner Seele.

Gedicht S1050
Amsterdam, 2020-08-19

Jongenstijd (Richard Linklater) - 2014
Film "Boyhood"

Trefwoord: Ervaren 
 
Meijer, Eva

Geen dammen bouwen

in je gevoelens, liever --


overstromingen.


Don't keep building damsKeine Dämme in
in the streams of your feelings --deinen GefĂĽhlen, lieber --
Flooding is better.Ăśberschwemmungen.

Gedicht H4443
Amsterdam, 2024-01-16

Luister naar de meisjes (Eva Meijer) - 2024
Column, in de NRC van 16 januari 2024

Trefwoord: Gevoelens 
 
Nits

Hoe ouder ik word,

hoe meer jij groeit en ik krimp --


tot er niets meer is.


The older I get,Je älter, desto
the more you grow and I shrink --mehr du wächst und ich schrumpfe --
until I am gone.bis nichts ĂĽbrig ist.

Gedicht H4420
Amsterdam, 2023-12-31

Reus Normale Dwerg (Nits) - 1990
Lied "Giant Normal Dwarf" (album "Giant Normal Dwarf")

Trefwoord: Ouderdom: proces 
 
Pirandello, Luigi

Mijn oude moeder

schudt haar hoofd, zij denkt anders --


over mijn leven.


Mother shakes her head,Sie schĂĽttelt den Kopf:
she has a different view --meine Mutter denkt anders --
of my path in life.ĂĽber mein Leben.

Gedicht S1598
Amsterdam, 2022-12-16

Als... (Luigi Pirandello) - 1898
Verhaal "Se..."

Trefwoord: Ouders: ouderschap 
 
Proust, Marcel

Een mens is een vat

vol oude ervaringen --


vermengd met nieuwe.


People are vesselsDer Mensch, ein Gefäß
full of experiences --mit alten Erfahrungen --
old mingled with new.vermischt mit neuen.

Gedicht H3627
Amsterdam, 2022-12-29

De tijd hervonden (Marcel Proust) - 1927
"Une heure n'est pas qu'une heure, c'est un vase rempli de parfums, de sons, de projets et de climats" ("Een uur is niet een uur, maar een vat gevuld met geuren, geluiden, voornemens en klimaten")
Citaat uit: "De tijd hervonden", §2


Trefwoord: Leven: ervaren 
 
Rooney, Sally

Lichtzwarte zwarte

hemel, hoge volle maan --


vrede op aarde.


Silent night, pale-blackBlass-schwarzer schwarzer
black the sky, high the full moon --Himmel, ein hoher Vollmond --
peace over the earth.Frieden auf Erden.

Gedicht H3051
Amsterdam, 2021-10-03

Normale mensen (Sally Rooney) - 2018
Roman "Normal people"
Connell en Marianne rijden op kerstavond naar zijn moeders huis


Trefwoord: Vrede: stilte 
 
Schiller, Friedrich

Het water borrelt,

het ziedt, het bruist en sist: vuur --


lest kolkend zijn dorst.


The water bubbles,Das Wasser blubbert,
boils, fizzes, and sizzles: fire --kocht, sprudelt und zischt: Feuer --
satisfies its thirst.löscht wild seinen Durst.

Gedicht H2939
Amsterdam, 2021-04-18

De duiker (Friedrich Schiller) - 1797
Gedicht "Der Taucher" (Musen-Almanach 1798)

Trefwoord: Evenwicht: 
 
Van het Reve, Karel

Mensen geloven

in het nieuwe, vergetend --


dat het veroudert.


People just believeDie Leute glauben
in the new, and they forget --an das Neue, vergessen --
that it is ageing.dass es altern wird.

Gedicht S1465
Amsterdam, 2022-07-09

Geschiedenis van de Russische literatuur (Karel van het Reve) - 1985

Trefwoord: Nieuwsgierigheid: nieuw / nieuws 
 
Verhelst, Peter

De waterval stroomt

stralen mikado van glas --


in open monden.


The waterfall poursDer Wasserfall flieĂźt
mikado rays made of glass --Strahlen Mikado aus Glas --
into open mouths.in offnen MĂĽndern.

Gedicht H3487
Noordwijkerhout, 2022-10-05

Tokio's midzomernachtdroom 7 (Peter Verhelst) - 2020
Gedicht uit de bundel "2050"

Trefwoord: Natuur: elementen 
 
Waterdrinker, Pieter

Slechts een kleine vis

ben ik, ik word gevangen --


en zwem het net uit.


I am a small fish,Nur ein kleiner Fisch
just a small fish, I get caught --bin ich, manchmal gefangen --
and swim out the net.schwimm ich aus dem Netz.

Gedicht S1330
Amsterdam, 2022-02-07

De rat van Amsterdam (Pieter Waterdrinker) - 2020
Roman

Trefwoord: Vrijheid: ongrijpbaar zijn 
 
Wei, Yingwu

Stilte, hoog water,

de aanlegplaatsen zijn leeg --


en de pont ligt dwars.


Silence, high water,Stille, Hochwasser,
the ferry berths are empty --die Fähranleger sind leer --
the boat is stranded.und das Boot liegt quer.

Gedicht H2800
Amsterdam, 2020-10-10

Alleen bemin ik 't stille gras (Yingwu Wei) - 780
De westbeek bij Chuzhou

Trefwoord: Rust: stilstand 
 
Wesseling, Bernard

Over de wolken

raast de zijkant van een trein --


Een koe drinkt ervan.


The side of a trainĂśber den Wolken
races by over the clouds --rast die Seite des Zuges --
A cow drinks from it.Eine Kuh trinkt es.

Gedicht H3151
Amsterdam, 2021-12-18

& we rijden (Bernard Wesseling) - 2016
Gedicht uit de bundel "& de dag ligt open als een ei in zijn gebroken schaal"

Trefwoord: Leven: energie 
 
Wharton, Edith

Streef niet voortdurend

naar geluk, juist dan leef je --


veel gelukkiger.


Don't constantly striveStrebe nicht ständig
to be happy, then you live --nach dem GlĂĽck, erst dann lebst du --
a lot happier.glĂĽcklicher denn je.

Gedicht H2958
Amsterdam, 2021-05-16

De laatste aanwinst (Edith Wharton) - 1904
Kort verhaal "The Last Asset" (Scribner's Magazine, August 1904)

Trefwoord: Geluk: ontspanning 
 
White, Terence

Soms schittert de zon

in de druppel die ik ben --


in de levenszee.


Sometimes the sunlightDie Sonne funkelt
glints in the drop that I am --in de Tropfen, der ich bin --
in the sea of life.im Meer des Lebens.

Gedicht H4216
Amsterdam, 2023-10-13

Arthur, koning voor eens en altijd (Terence White)
Engelen der Verlatenheid (Jack Kerouac)
- 1958

Roman "The Once and Future King" - part 4, "The Candle in the Wind" ("Arthur, koning voor eens en altijd" / "De koning van toen en later" - deel 4, "De kaars in de wind", 1958, Terence White) - Slot: "The fate of this man or that man was less than a drop, although it was a sparkling one, in the great blue motion of the sunlit sea" ("Het lot van de ene of andere mens was minder dan dat van een druppel, ook al was het een blinkende druppel, in de grote blauwe beweging van de zee in de zon")
Boek "Desolation Angels" (Jack Kerouac), hoofdstuk 1-1-15, geschreven in 1956


Trefwoord: Samen: gemeenschap 
 
Wilmink, Willem

Een steen op een steen

op een steen, zo klim ik steeds --


verder naar boven.


A stone on a stoneStein auf Stein auf Stein,
on a stone, that's how I climb --so klettere ich immer --
higher and higher.weiter auf und auf.

Gedicht H4340
Amsterdam, 2023-12-05

Bouwvakkerslied (Willem Wilmink) - 1979
Lied, een variant op het lied "Deze vuist op deze vuist", voor het tv-programma "De film van Ome Willem" met Edwin Rutten

Trefwoord: Kind: opgroeien 
 
Winterson, Jeanette

Ik houd van open

structuren, geen ouderdom --


die steeds meer afsluit.


I prefer openIch mag offene
structures, not old age, closing --Strukturen, kein Alter, das --
up more and more things.immer mehr verschlieĂźt.

Gedicht H3986
Amsterdam, 2023-07-29

Het Powerboek (Jeanette Winterson) - 2000
Roman "The PowerBook", hoofdstuk "NIEUW DOCUMENT"

Trefwoord: Ruimte 
 

Op de hoge berg

bestaat geen tijd, horloges --


tikken nutteloos.


On the high mountain,Auf dem hohen Berg
there is no time, the watches --ist keine Zeit, die Uhren --
tick on uselessly.ticken ohne Zweck.

Gedicht H3999
Amsterdam, 2023-07-30

Het Powerboek (Jeanette Winterson) - 2000
Roman "The PowerBook", hoofdstuk "NIEUWS"

Trefwoord: Tijd: eeuwigheid 
 

Verhalen die goed

aflopen bestaan echt niet --


Er is geen afloop.


Stories that end well...Geschichten, die gut
well, there really aren't any --enden, gibt es wirklich nicht --
There are no endings.Es gibt kein Ende.

Gedicht H4261
Amsterdam, 2023-10-28

Vuurtorenwachten (Jeanette Winterson) - 2004
Roman "Lighthousekeeping", hoofdstuk Bekend punt in de duisternis

Trefwoord: Leven: verhaal / momenten 
 

Avonds kiert de dag, 's,

de schemering is een poort --


voor de stervenden.


At twilight, there isAbenddämmerung
a crack in the day, a gate --ist ein Riss im Tag, ein Tor --
for dying people.fĂĽr die Sterbenden.

Gedicht H4069
Amsterdam, 2023-08-22

De Schemerpoort (Jeanette Winterson) - 2012
Roman "the daylight gate" ("Sinaasappels en demonen"), Lancaster AD 1612

Trefwoord: Dood: sterven 
Trefwoord: Loslaten 
 
Zywa
Naam: ga naar alles van de auteur, ga naar hierboven
Bachmann, Ing (1), Bergson, Henr (1), Bindervoet, E (1)
Chiang, Ted (2), Claus, Hugo (1), Daanje, Anjet (2)
De Jonge, Fre (1), De Moor, Marg (1), Div. [Nederla (1)
Eluard, Paul (1), Faggiani, Fra (6), Frost, Robert (12)
Fujiwara no I (1), Gerbrandy, Pi (3), GlĂĽck, Louis (10)
Grondahl, Jen (2), Hemmerechts, (1), Heytze, Ingma (4)
Kerouac, Jack (1), Knibbe, Heste (3), Kollaard, San (1)
Krog, Antjie (2), Kundera, Mila (1), Laroui, Fouad (1)
Linklater, Ri (1), Meijer, Eva (1), Nits (1)
Pirandello, L (1), Proust, Marce (1), Rooney, Sally (1)
Schiller, Fri (1), Van het Reve, (1), Verhelst, Pet (1)
Waterdrinker, (1), Wei, Yingwu (1), Wesseling, Be (1)
Wharton, Edit (1), White, Terenc (1), Wilmink, Will (1)
Winterson, Je (4)
Stroom
Groep
DuitsEngels5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto
Aandacht is als zonneschijnVermeld © Zywa bij gebruik van teksten,
tekeningen, ontwerpen, schilderijen en foto's
Woord zoeken:  CTRL-F