Toonder, Marten

Een dichter ordent

woorden tot betekenis --


Dat maakt ze mooier.


Poets arrange wordsEin Dichter ordnet
into meaning, it makes them --die Wörter zur Bedeutung --
much more beautiful.Das macht sie schöner.

Gedicht H1594
Amsterdam, 2016-11-14

#160 - Heer Bommel en de uitvalsels (Marten Toonder) - 1978
Stripverhaal #160 (stroken 0103-0207), strook 0139

Trefwoord: Schrijven 
 

Ik wil graag kunnen

doen wat ik zou willen doen --


als ik het kon doen.


I like to be ableIch w√ľrde gern tun
to do what I'd like to do --können, was ich tun möchte --
if I could do it.wenn ich es könnte.

Gedicht S0434
Amsterdam, 2016-11-14

#160 - Heer Bommel en de uitvalsels (Marten Toonder) - 1978
Stripverhaal #160 - (stroken 0103-0207), strook 0166

Trefwoord: Actie 
 

Adem de wadem,

en zie de werkelijkheid --


in haar schone schijn.


Inhale the fumegus,Atem den Schwaden,
and you'll see reality --und sehe die Wirklichkeit --
in it's delusion.in ihrem Traumbild.

Gedicht S0438
Amsterdam, 2016-11-29

#165 - Heer Bommel en de wadem (Marten Toonder) - 1980
Stripverhaal #165 (stroken 0582-0664 en 0666-0677), strook 621

Trefwoord: Illusies: wens 
 

Dromen rijk te zijn,

met secretaris en een --


belettinette...


Dreaming to be rich,Träumen, reich zu sein,
with a secretary and --mit Sekretär und einer --
an entranette...Empfangerette...

Gedicht H1638
Amsterdam, 2016-12-29

#166 - Heer Bommel en de minionen (Marten Toonder) - 1980
Stripverhaal #166 (stroken 0678-0758), strook 0679

Trefwoord: Rijkdom: weelde 
 

Wereldleed regent

in ons, met spijt moeten we --


zelf iets gaan nutsen.


World suffering rainsWeltleiden regnet,
in us, with regret we must --mit Bedauern m√ľssen wir --
start some utiling.selbst was n√ľtzigen.

Gedicht H1639
Amsterdam, 2016-12-30

#167 - Heer Bommel en het spijtlijden (Marten Toonder) - 1981
Stripverhaal #167 (stroken 0759-0841 en 0845-0846), strook 0775

Trefwoord: Actie 
 

Kleurexplotracties,

syncopisch en abstruaal --


zó van deze tijd.


Colourexplotracts,Farbexplotraktion,
syncopated abstrual --synkopisch und abstrual --
só of this era.só von dieser Zeit.

Gedicht S0450
Amsterdam, 2016-12-30

#167 - Heer Bommel en het spijtlijden (Marten Toonder) - 1981
Stripverhaal #167 (stroken 0759-0841 en 0845-0846), strook 786

Trefwoord: Kunst 
 

Spijt vreet aan mijn hart,

het loopt leeg in mijn ogen --


tot ik me beter.


Regret eats my heart,Bedauern leert sich
it drains into my eyes, till --in meine Augen, bis dass --
I better my life.ich mich bessere.

Gedicht H1640
Amsterdam, 2016-12-31

#167 - Heer Bommel en het spijtlijden (Marten Toonder) - 1981
Stripverhaal #167 (stroken 0759-0841 en 0845-0846), strook 0798

Trefwoord: Spijt 
 

De eerste slagen

van mijn hamer doen me veel --


pijn aan mijn vingers!


The first smashing blowsDie ersten Schläge
of my hammer always hurt --meines Hammers tun sehr weh --
my fingers a lot!an meinen Fingern!

Gedicht H1642
Amsterdam, 2016-12-31

#167 - Heer Bommel en het spijtlijden (Marten Toonder) - 1981
Stripverhaal #167 (stroken 0759-0841 en 0845-0846), strook 0804

Trefwoord: Oefening / Training 
 

Aan het werk! Potlood

met papier en de hoofdzaak:


een schoon stukje stuf.


To work! A pencilArbeiten! Bleistift,
with paper and the main thing:Papier und die Hauptsache:
a piece of rubber.sauberes Gummi.

Gedicht H1641
Amsterdam, 2016-12-31

#167 - Heer Bommel en het spijtlijden (Marten Toonder) - 1981
Stripverhaal #167 (stroken 0759-0841 en 0845-0846), strook 0819

Trefwoord: Kunst 
 

Altijd is er iets,

iets dat me in de weg zit --


al ben ik het zelf.


There's always something,Es gibt immer was,
something that is in my way --etwas, das mich behindert --
even if it's me.auch wenn ích es bin.

Gedicht S0437
Amsterdam, 2016-11-27

#168 - Heer Bommel maakt volledig / Het volledig maken (Marten Toonder) - 1981
Stripverhaal #168 (stroken 0849-0950), strook 854

Trefwoord: Passiviteit: gemakzucht 
 

Het is vaak de jeugd,

nou ja, een moeilijke jeugd --


Wie kan er zonder?


It's about childhood,Es ist oft Kindheit,
well, a difficult childhood --eine schwierige Kindheit --
Who could do without?Wer könnte ohne?

Gedicht H1604
Amsterdam, 2016-11-27

#168 - Heer Bommel maakt volledig / Het volledig maken (Marten Toonder) - 1981
Stripverhaal #168 (stroken 0849-0950), strook 0915

Trefwoord: Kind: opgroeien 
 

Je kiest wat je doet,

dat maakt verzinsels zo leuk:


lees een almanak!


You choose what you do,Man wählt, was man macht,
that's why tales are so funny:und lacht um Erfindungen:
read an almanac!wie im Almanach!

Gedicht H1605
Amsterdam, 2016-11-28

#169 - Heer Bommel en de aamnaak (Marten Toonder) - 1982
Stripverhaal #169 (stroken 0952-1052), strook 0954

Trefwoord: Fantasie: spel 
 

Blablavertaler

gezocht! Ik heb een boodschap --


om te verkopen!


Blabla translatorBlabla-Umwandler
wanted! I have a message --gesucht! Ich möchte meine --
that I want to sell!Botschaft verkaufen!

Gedicht S1546
Amsterdam, 2022-10-21

#171 - Heer Bommel en de antiloog (Marten Toonder) - 1982
Stripverhaal #171 (stroken 01145-01238), stroken 01146 en 01232

Trefwoord: Kapitalisme 
 

Wie is een breinbaas?

Wie balanceert zijn denksels --


en weet werkelijk?


Who is a brain boss?Wer ist ein Hirnboss?
Who balances his thinkles --Wer gleicht seine Denkels aus --
and does really know?und weiß tatsächlich?

Gedicht H3512
Amsterdam, 2022-10-21

#171 - Heer Bommel en en de antiloog (Marten Toonder) - 1982
Stripverhaal #171 (stroken 01145-01238), strook 01149

Trefwoord: Hersenen / Brein 
 

Ik ben een Denker,

ik reutel niet, maar ik zoek --


echte vibraties.


I am a Thinker,Ich bin ein Denker,
I don't rattle, but I search --ich röchl nicht, ich such echte --
for real vibrations.Vibrationen.

Gedicht H3513
Amsterdam, 2022-10-21

#171 - Heer Bommel en en de antiloog (Marten Toonder) - 1982
Stripverhaal #171 (stroken 01145-01238), strook 01150

Trefwoord: Nadenken (meditatie) 
 

Bedrieg ik mezelf?

Lieg ik om goed te lijken?


Keur ik onschuld af?


Am I... deceivingBetr√ľge ich mich?
myself, lying to look good --L√ľge ich f√ľr mein Image?
fighting innocence?Ist Unschuld der Feind?

Gedicht S1542
Amsterdam, 2022-10-21

#171 - Heer Bommel en de antiloog (Marten Toonder) - 1982
Stripverhaal #171 (stroken 01145-01238), strook 01169

Trefwoord: Ethiek: leugen 
 

De wetten stoelen

op kwade zaken, hoe goed --


kunnen ze dan zijn?


The laws are foundedGesetze gr√ľnden
upon evil matters, so --auf bösen Sachen, wie gut --
how good can they be?können sie denn sein?

Gedicht S1543
Amsterdam, 2022-10-21

#171 - Heer Bommel en de antiloog (Marten Toonder) - 1982
Stripverhaal #171 (stroken 01145-01238), strook 01176

Trefwoord: Ethiek: wetten 
 

Het is gevaarlijk

om heel diep na te denken:


het is bodemloos!


It is dangerousEs ist gefährlich,
to reflect very deeply:tiefgr√ľndig nachzudenken:
it is bottomless!es ist bodenlos!

Gedicht S1544
Amsterdam, 2022-10-21

#171 - Heer Bommel en de antiloog (Marten Toonder) - 1982
Stripverhaal #171 (stroken 01145-01238), strook 01211

Trefwoord: Nadenken (piekeren) 
 

Hoeft een mens niet goed

te zijn, is het genoeg als --


je goed schijnt te zijn?


Don't people have toM√ľssen Menschen nicht
be good, is it enough if --gut sein, reicht es wohl, wenn sie --
they seem to be good?gut zu sein scheinen?

Gedicht S1545
Amsterdam, 2022-10-21

#171 - Heer Bommel en de antiloog (Marten Toonder) - 1982
Stripverhaal #171 (stroken 01145-01238), strook 01221

Trefwoord: Ethiek: leugen 
 

De Iepekrieten

zijn een zeer ijverig volk --


dat helpt wie hen helpt.


Common IpocritesDie Ipokriten
are very active people --sind ein sehr eifriges Volk --
helping who helps them.das hilft, der ihm hilft.

Gedicht S0430
Amsterdam, 2016-11-09

#172 - Heer Bommel en de spalt (Marten Toonder) - 1983
Stripverhaal #172 - (stroken 1239-1333), strook 1239

Trefwoord: Schijn 
 

Met eerlijk delen,

als vrienden, begint tweespalt --


die de vriendschap splijt.


It's with fair sharing,Mit fairem Teilen,
as friends, that discord begins --als Freunde, fangt Zwiespalt an --
which splits the friendship.Der Freundschaft spaltet.

Gedicht H1591
Amsterdam, 2016-11-09

#172 - Heer Bommel en de spalt (Marten Toonder) - 1983
Stripverhaal #172 (stroken 1239-1297 en 1399-1333), strook 1240

Trefwoord: Vriendschap: voorbij 
 

Op reis in al mijn

herinneringen zoek ik --


waar ik naartoe ga.


Travelling in allUnter all meinen
my memories I'm searching --Erinnerungen such ich --
where I am going.wohin ich gehe.

Gedicht H1592
Amsterdam, 2016-11-10

#173 - Heer Ollie en een Bommelding (Marten Toonder) - 1983
Stripverhaal #173 (stroken 1335-1336 en 1342-1410), strook 1359

Trefwoord: Leven: loop (overzicht) 
 

Ik krijg wel eens post

waar geen bedoeling bij zit:


een wisselpakje.


I sometimes receiveManchmal bekomm ich
mail with no meaning attached:Post ohne Zwecksanlage:
an exchange parcel.ein Wanderpäckchen.

Gedicht S0431
Amsterdam, 2016-11-10

#173 - Heer Ollie en een Bommelding (Marten Toonder) - 1983
Stripverhaal #173 - (stroken 1335-1336 en 1342-1410), strook 1387

Trefwoord: Tijd: tijdelijkheid 
 

Mijn hart is zo zacht,

zo licht samen te knijpen --


door mijn geweten.


My heart is so soft,Mein Herz ist so weich,
it's so easily compressed --leicht zusammenzudr√ľcken --
by my strict conscience.durch mein Gewissen.

Gedicht H1609
Amsterdam, 2016-11-30

#174 - Heer Bommel en de zelfkant (Marten Toonder) - 1984
Stripverhaal #174 (stroken 01412-01513), strook 1412

Trefwoord: Geweten 
 

Mensen zijn zo veel,

verstandig, dom, goed en slecht:


mensen zijn kantig.


Humans are so much,Menschen sind so viel,
prudent, stupid, good and bad:vern√ľnftig, dumm, gut und schlecht:
humans are sided.Menschen sind seitig.

Gedicht H1610
Amsterdam, 2016-11-30

#174 - Heer Bommel en de zelfkant (Marten Toonder) - 1984
Stripverhaal #174 (stroken 01412-01513), strook 1414

Trefwoord: Ethiek: praktijk 
 

Hoofden met een min

kukel leren op een school --


alleen napraatsels.


Heads with a minusKöpfe mit minus
toppl learn nothing in a school --Purzl lernen in der Schule --
but small parrottalk.nur Nachgeplapper.

Gedicht H1597
Amsterdam, 2016-11-19

#102 - Tom Poes en het kukel (Marten Toonder) - 1963
Stripverhaal #102 (stroken 4819-4888), strook 4835

Trefwoord: Kennis: verwerven 
 

Tevreden mensen

consumeren de welvaart:


het land kukelt af.


Contented peopleZufrieden Leute
consume the prosperity:konsumieren den Wohlstand:
the country toppls down.das Land purzelt ab.

Gedicht S0435
Amsterdam, 2016-11-19

#102 - Tom Poes en het kukel (Marten Toonder) - 1963
Stripverhaal #102 - (stroken 4819-4888), strook 4862

Trefwoord: Consumeren 
 

Alles draait, nacht volgt

op de dag, en op vrede --


volgt de Magister.


The world rotates, nightsAlles dreht sich, Nacht
after days, and after peace --nach dem Tag, und nach Frieden --
the Master arrives.kommt der Magister.

Gedicht H1598
Amsterdam, 2016-11-20

#103 - Heer Bommel en de wilde wagen (Marten Toonder) - 1963
Stripverhaal #103 (stroken 4889-4954), strook 4891

Trefwoord: Vrede: tijdelijk 
 

Zonder belevenis

zijn reisverhalen maar lucht --


stinkende adem.


A travel storyOhne Erlebnis
without an experienceist eine Geschichte Luft --
is just air -- bad breath.stinkender Atem.

Gedicht H1599
Amsterdam, 2016-11-20

#103 - Heer Bommel en de wilde wagen (Marten Toonder) - 1963
Stripverhaal #103 (stroken 4889-4954), strook 4893

Trefwoord: Verhalen: ervaring 
 

Hoogte is diepte,

een heel diep zwart onder je --


krampende vingers.


A height is a depth,Höhe ist Tiefe,
a black abyss deep below --ein tiefes Schwarz under den --
your cramping fingers.verkrampften Fingern.

Gedicht H1600
Amsterdam, 2016-11-21

#103 - Heer Bommel en de wilde wagen (Marten Toonder) - 1963
Stripverhaal #103 (stroken 4889-4954), strook 4894

Trefwoord: Gevaar: afgrond 
 

Voor Bovenbazen

zijn bedrijven spel, knikkers --


die je ruilt, zo saai!


For the Heads of HeadsF√ľr √úbermeister
holdings are a game, marbles --sind Aktien ein Spiel, Murmeln --
you swop, so boring!zum Tausch, langweilig!

Gedicht S0424
Amsterdam, 2016-11-04

#104 - Heer Bommel en de Bovenbazen (Marten Toonder) - 1963
Stripverhaal #104 - (stroken 4955-5055), strook 4955

Trefwoord: Kapitalisme 
 

De Baas Bovenbaas

funeert de beurzen: een krach --


van bulkballen geld.


The Chiefhead of HeadsDer √úbermeister
funes the stock markets: a crash --funiert die Börsen: ein Krach --
of bulk moneyballs.von Großbällen Geld.

Gedicht S0425
Amsterdam, 2016-11-04

#104 - Heer Bommel en de Bovenbazen (Marten Toonder) - 1963
Stripverhaal #104 - (stroken 4955-5055), strook 4999

Trefwoord: Kapitalisme 
 

Een stalen denkraam

is misschien het allersterkst --


maar het past zelden.


A steel thinking-frameEin stählerner Denk-
may be the toughest of all --rahmen mag der stärkste sein --
but it rarely fits.passt aber selten.

Gedicht S0426
Amsterdam, 2016-11-04

#104 - Heer Bommel en de Bovenbazen (Marten Toonder) - 1963
Stripverhaal #104 - (stroken 4955-5055), strook 5022

Trefwoord: Verstand: 
 

Raap op straat geen goud

op, het is van een rijke --


die het terug wil.


Never pick up gold,Nimm niemals Gold auf,
it is lost by someone rich --es gehört einem Reiche --
who will get it back.der es zur√ľck will.

Gedicht S0344
Amsterdam, 2015-12-02

#104 - Heer Bommel en de Bovenbazen (Marten Toonder) - 1963
Stripverhaal #104 (stroken 04955-05055), strook 05055

Trefwoord: Bezit 
 

Knijp een oogje dicht,

en zie wat verboden is --


kan toch gebeuren.


Turning a blind eyeDr√ľcke ein Auge
you see what is forbidden --zu, sieh, was verboten ist --
is still realized.wird sich erf√ľllen.

Gedicht H1586
Amsterdam, 2016-11-05

#105 - Tom Poes en de grootdoener (Marten Toonder) - 1964
Stripverhaal #105 (stroken 5056-5077 en 5090-5140), strook 5104

Trefwoord: Orde: inspectie 
Trefwoord: Ethiek: praktijk 
 

Uit goedheid doe ik

alles graag groot, leer van mij:


klein is goed genoeg.


Out of my kindnessAus G√ľte mach ich
I do things big, learn from me:alles groß, lerne von mir:
small is good enough.klein ist gut genug.

Gedicht H1587
Amsterdam, 2016-11-05

#105 - Tom Poes en de grootdoener (Marten Toonder) - 1964
Stripverhaal #105 (stroken 5056-5077 en 2090-5140), strook 5140

Trefwoord: Hulp: goedheid 
 

Vrije tijd: de maat

van iedere beschaving --


Begin en einde.


Free time: the standardFreizeit ist das Maß
of a civilization --jeder Zivilisation --
Its begin and end.Beginn und Ende.

Gedicht H1616
Amsterdam, 2016-12-07

#108 - Heer Bommel en de killers (Marten Toonder) - 1965
Stripverhaal #108 (stroken 5300A-5328 en 5330-5342 en 5344-5370), strook 5303

Trefwoord: Samen: maatschappij 
 

Tijd is vrije tijd

zolang hij niet besteed wordt --


dus als je hem doodt!


Leisure is free timeDie Zeit ist Freizeit,
as long as it is not spent --wenn sie nicht genutzt, sondern --
that is, if it's killed!totgeschlagen wird!

Gedicht H1617
Amsterdam, 2016-12-07

#108 - Heer Bommel en de killers (Marten Toonder) - 1965
Stripverhaal #108 (stroken 5300A-5328 en 5330-5342 en 5344-5370), strook 5333 (en 5335)

Trefwoord: Rust: vrije tijd / uitrusten 
 

Leven is moeilijk

en eenzaam tussen afgunst


en kleingedachten.


Schwierig und einsamLife is difficult
and lonely in the middle --ist das Leben zwischen Neid --
of grudge and smallthoughts.und Kleingedanken.

Gedicht S0463
Amsterdam, 2017-01-25

#110 - Heer Bommel en de Labberdaan (Marten Toonder) - 1965
Stripverhaal #110 (stroken 5427-5495), strook 5429

Trefwoord: Alleen: eenzaam 
Trefwoord: Leven: moeite 
 

Schatten bestaan niet:

alle mensen verschillen --


in wat ze willen.


There are no treasures:Schätze gibt es nicht:
all people are different --Menschen unterscheiden sich --
in their own wishes.in ihren W√ľnschen.

Gedicht S1533
Amsterdam, 2022-10-12

#112 - Tom Poes en de wisselschat (Marten Toonder) - 1965
Stripverhaal #112 (stroken 5560-5630), strook 5626

Trefwoord: Bezit 
 

Zout in de koeling,

levertraan in de olie:


auto winterklaar!


Salt in the coolant,Salz im K√ľhlmittel
cod-liver oil in the oil:und Lebertran im √Ėl: klar --
winter-ready car!zur Winterreise!

Gedicht H3498
Amsterdam, 2022-10-13

#113 - Tom Poes en de grote Barribal (Marten Toonder) - 1966
Stripverhaal #113 (stroken 5631-5688), strook 5631

Trefwoord: Zorg: vooruitdenken 
 

Denk niet aan jezelf!

Kom mee, nooit zou je willen --


dat ik alleen ga!


Don't think of yourself!Komm, sträube dich nicht,
Join me, you would never want --denn schließlich lässt du mich nicht --
me to go alone!alleine gehen!

Gedicht S1534
Amsterdam, 2022-10-13

#113 - Tom Poes en de grote Barribal (Marten Toonder) - 1966
Stripverhaal #113 (stroken 5631-5688), strook 5631

Trefwoord: Ego / ~isme/~centrisme 
 

Is hij zo machtig?

Dat geloof ik niet! Daarom --


zal hij me straffen!


Is he that mighty?Ist er so mächtig?
I don't believe so! That's why --Glaube ich nicht! Deshalb wird --
he will punish me!er mich bestrafen!

Gedicht S1535
Amsterdam, 2022-10-13

#113 - Tom Poes en de grote Barribal (Marten Toonder) - 1966
Stripverhaal #113 (stroken 5631-5688), strook 5633

Trefwoord: Angst: fantasie 
 

Gegiechel weerkaatst

luid de grot uit, deur na deur --


wordt afgesloten.


A giggle echoesGekicher erhallt
from the cave, door after door --aus der H√∂hle, T√ľr nach T√ľr --
is quickly closed up.wird abgeschlossen.

Gedicht H3499
Amsterdam, 2022-10-13

#113 - Tom Poes en de grote Barribal (Marten Toonder) - 1966
Stripverhaal #113 (stroken 5631-5688), strook 5688

Trefwoord: Angst: onveiligheid 
 

Mensen verlangen

naar vroeger of naar later --


Dat is hun heden.


People are longingMenschen sehnen sich
for the past or for later --nach fr√ľher oder sp√§ter --
It is their present.Das heißt Gegenwart.

Gedicht H3500
Amsterdam, 2022-10-13

#114 - Heer Bommel en het nieuwe denken (Marten Toonder) - 1966
Stripverhaal #114 (stroken 5689-5746), strook 5694

Trefwoord: Leven: loop (onderweg) 
 

Je kunt niet blijven.

Wie toekomst wil, moet vooruit --


nu, in het heden.


You can't stay. Who wantsDu kannst nicht bleiben.
a future must go ahead --Wer Zukunft will, muss vorwärts --
now, in the present.in der Gegenwart.

Gedicht H3501
Amsterdam, 2022-10-13

#114 - Heer Bommel en het nieuwe denken (Marten Toonder) - 1966
Stripverhaal #114 (stroken 5689-5746), strook 5695

Trefwoord: Toekomst: richting 
 

Iemand die vastzit,

kan alleen maar op reis gaan --


in (bekende) tijd.


Someone who is stuckJemand, der feststeckt,
can only make a journey --kann nur auf Reisen gehen --
in (familiar) time.in (bekannter) Zeit.

Gedicht H3502
Amsterdam, 2022-10-13

#114 - Heer Bommel en het nieuwe denken (Marten Toonder) - 1966
Stripverhaal #114 (stroken 5689-5746), strook 5695
Het denken is vrij


Trefwoord: Vrijheid: geestelijk 
 

Leef in een eeuwig

heden, of blijf keer op keer --


een lesje leren.


Live an eternalLeb in ewigem
present, or learn your lessons --Jetzt, oder lerne immer --
time and time again.neue Lektionen.

Gedicht S1536
Amsterdam, 2022-10-13

#114 - Heer Bommel en het nieuwe denken (Marten Toonder) - 1966
Stripverhaal #114 (stroken 5689-5746), strook 5697

Trefwoord: Aandacht: actualiteit 
 

Hou op met je praat!

Wil je soms dat ik nadenk --


en dan een fout maak?


Stop it! Stop your talks!Hör auf! Kein Quassel!
Or do you want me to think --Willst du, dass ich nachdenke --
and make a mistake?und Fehler mache?

Gedicht S1539
Amsterdam, 2022-10-19

#114 - Heer Bommel en het nieuwe denken (Marten Toonder) - 1966
Stripverhaal #114 (stroken 5689-5746), strook 5713

Trefwoord: Passiviteit: gemakzucht 
 

De Aanpasserij:

ook jij wordt hier gelukkig --


gemaakt. Kom binnen!


The Adjustery:Die Anpasserei:
you'll be happy, here you'll be --auch du wirst hier bald gl√ľcklich --
made happy. Come in!gemacht. Komm herein!

Gedicht S1540
Amsterdam, 2022-10-19

#114 - Heer Bommel en het nieuwe denken (Marten Toonder) - 1966
Stripverhaal #114 (stroken 5689-5746), strook 5714

Trefwoord: Macht: uniform 
 

Wat goed, wat slecht is:

een Heer weet dat, de wetten --


zijn er voor het volk.


What is good, what bad:Was gut, was schlecht ist:
a Lord knows, and there are laws --ein Herr weiß es, Gesetze --
for common people.gibt es f√ľr das Volk.

Gedicht H1623
Amsterdam, 2016-12-18

#118 - Tom Poes en de Maanblaffers (Marten Toonder) - 1967
Stripverhaal #118 (stroken 5970-6029 en 6031-6032), strook 5976

Trefwoord: Ethiek: 
 

Een blaffend oproer

loert rond in zijn vermomming --


van driftige rust.


A howling uproarEin heulend Aufruhr
is lurking in its disguise --lauert in der Vermummung --
of hot-tempered calm.hitziger Ruhe.

Gedicht H1624
Amsterdam, 2016-12-18

#118 - Tom Poes en de Maanblaffers (Marten Toonder) - 1967
Stripverhaal #118 (stroken 5970-6029 en 6031-6032), strook 5977

Trefwoord: Puberteit 
 

De Maanvolkmens: wat

een hemelbliksemdonder-


wederse waanzin!


The Moonpeopleman:Der Mondvolkmensch: was
what a skylightningthunder-f√ľr ein Himmelblitzdonner-
weatherly madness!Wetterscher Wahnsinn!

Gedicht S0445
Amsterdam, 2016-12-18

#118 - Tom Poes en de Maanblaffers (Marten Toonder) - 1967
Stripverhaal #118 (stroken 5970-6029 en 6031-6032), strook 5988

Trefwoord: Macht: manipulatie 
Trefwoord: Politiek 
 

Steden vermoeien,

de mensen maken zich druk --


over geld en winst.


Towns are so tiresome,St√§dte erm√ľden,
people worry way too much --die Leute sind so bedacht --
about cash and gains.auf Geld und Gewinn.

Gedicht S0446
Amsterdam, 2016-12-19

#119 - Heer Bommel en de sloven (Marten Toonder) - 1967
Stripverhaal #119 (stroken 6033-6098), strook 6033

Trefwoord: Geld 
 

De heldendaden

zijn al verricht, er is niets --


eervols meer te doen!


The heroic deedsDie Heldentaten
have already been done, ah --sind schon gemacht, es gibt nichts --
no honour for me!ehrenvoll zu tun!

Gedicht S0447
Amsterdam, 2016-12-20

#120 - Heer Bommel en zijn heldendaden (Marten Toonder) - 1967
Stripverhaal #120 (stroken 6929-6167), strook 6103

Trefwoord: Eer / Roem 
 

Het Nu uitbeelden:

vibraties van de branding --


de golf van het Zijn.


Depicting the Now:Das Jetzt darstellen:
vibrations of the breakers --Vibrationen der Brandung --
the wave of Being.die Welle des Seins.

Gedicht H1601
Amsterdam, 2016-11-21

#124 - Tom Poes en de Viridiaan-dinges (Marten Toonder) - 1968
Stripverhaal #124 (stroken 6371-6427), strook 6372

Trefwoord: Bewustzijn: werkelijkheid 
Trefwoord: Nu 
 

Een wurm in mijn hoofd

wil mijn lot betuttelen --


ik word er gek van.


A worm in my headIn meinem Kopf will
wants to wriggle at my fate --ein Wurm mich bevormunden --
it drives me crazy.es macht mich verr√ľckt.

Gedicht S0436
Amsterdam, 2016-11-22

#125 - Heer Bommel en de tuttelwurm (Marten Toonder) - 1968
Stripverhaal #125 (stroken 6428-6480), strook 6435

Trefwoord: Geweten 
 

Er valt zoveel goeds

te doen, denk ik wel eens, tsja --


soms denk ik wel eens...


There is so much goodEs gibt viel Gutes
to be done, I think, at times --zu tun, denke ich manchmal --
I do think, at times¬ÖManchmal denke ich...

Gedicht S0448
Amsterdam, 2016-12-24

#137 - Tom Poes en de ombrenger (Marten Toonder) - 1972
Stripverhaal #137 (stroken 7303-7328, 7328A-7343 en 7345-7380), strook 7303

Trefwoord: Actie 
 

Weet je wat het is:

de herfst, de vogels trekken --


Dan borrelt het brein.


I can tell you though:Weißt du, was es ist:
it's the fall, bird migration --der Herbst, die Vögel ziehen --
Then the brain burbles.Dann blubbert das Hirn.

Gedicht H1629
Amsterdam, 2016-12-24

#137 - Tom Poes en de ombrenger (Marten Toonder) - 1972
Stripverhaal #137 (stroken 7303-7328, 7328A-7343 en 7345-7380), strook 7304

Trefwoord: Herfst 
 

Boeken verrijken,

ze geven me een gevoel --


van zitterigheid.


Books are enriching,B√ľcher bereichern,
they're giving me a feeling --sie geben mir ein Gef√ľhl --
of sedentarny.von Sitzerigkeit.

Gedicht H1630
Amsterdam, 2016-12-25

#138 - Heer Bommel en de kwinkslagen (Marten Toonder) - 1972
Stripverhaal #138 (stroken 7381-7441), strook 7381

Trefwoord: Cultuur: erfgoed 
 

Zwaar- licht- klein- en goed-

gelovigen geloven --


desnoods in feiten.


True, false, weak, and firmSchwer- Leicht- Klein- und Gut-
believers even believe --gläubigen glauben notfalls --
in facts, if need be.sogar in Fakten.

Gedicht S0449
Amsterdam, 2016-12-25

#138 - Heer Bommel en de kwinkslagen (Marten Toonder) - 1972
Stripverhaal #138 (stroken 7381-7441), strook 7386

Trefwoord: Wensen 
 

Ach, een ongeluk:

buil, vuile jas, en het ergst --


de gekwetste ziel.


Ah, an accident:Ein Unfall: Beule
bump, dirty coat, and the worst --Beschmutzung, und das Schlimmste --
the offended soul.Seeleverletzung.

Gedicht H1631
Amsterdam, 2016-12-25

#138 - Heer Bommel en de kwinkslagen (Marten Toonder) - 1972
Stripverhaal #138 (stroken 7381-7441), strook 7398

Trefwoord: Ziel 
 

Goedgelovigheid

met grote partijen lood --


samen een goudmijn!


Naivety withLeichtgläubigkeit mit
large lots of lead in a barn --großen Partien Blei macht --
that makes a goldmine!eine Goldmine!

Gedicht H1602
Amsterdam, 2016-11-24

#139 - Heer Bommel en de loodhervormer (Marten Toonder) - 1972
Stripverhaal #139 (stroken 7442-7500), strook 7482

Trefwoord: Kapitalisme 
 

De professor stelt

vragen en laat ze rijpen --


tot de breinpluktijd.


The professor asksDer Professor stellt
questions and lets them ripen --Fragen und lässt sie reifen --
till the brain harvest.bis zur Hirnlese.

Gedicht H1603
Amsterdam, 2016-11-25

#140 - Heer Bommel en het verdwijnpunt (Marten Toonder) - 1972
Stripverhaal #140 (stroken 7501-7567), strook 7544

Trefwoord: Nadenken (ordenen) 
 

De bloemengeur stijgt

me naar het hoofd, mijn benen --


gaan ervan dansen.


The scent of flowersDer Blumenduft steigt
goes to my head, and my legs --mir in den Kopf, ich tanze --
start dancing around.auf meinen Beinen.

Gedicht H1583
Amsterdam, 2016-11-01

#147 - Tom Poes en de Hopsa's (Marten Toonder) - 1974
Stripverhaal #147 (stroken 8052-8129), strook 8058

Trefwoord: Dans 
 

Niet één kaart wijst je

naar het Hopsaland Geluk --


thuis, in je lichaam.


Not one map guides youKeine Karte zeigt
to Hopperland Happiness --dir das Hopfenland des Gl√ľcks --
in your own body.in deinem Körper.

Gedicht H1584
Amsterdam, 2016-11-01

#147 - Tom Poes en de Hopsa's (Marten Toonder) - 1974
Stripverhaal #147 (stroken 8052-8129), strook 8082

Trefwoord: Lichaam: en geest 
Trefwoord: Geluk (ontspanning) 
 

Ik heb alles, hier

moet mijn ziel ook ergens zijn --


of zie ik spoken?


I've got everything,Meine Seele muss
my soul must be here as well --hier irgendwo sein, oder --
or do I see spooks?seh ich Gespenster?

Gedicht S0421
Amsterdam, 2016-11-02

#148 - Tom Poes en het spook van Bommelstein (Marten Toonder) - 1975
Stripverhaal #148 (stroken 8130-8189), strook 8138

Trefwoord: Ziel 
 

Mijn therapeut vindt

geesten gewone mensen --


spokend in je hoofd.


My therapist says:Mein Therapeut hält
ghosts are just normal people --Geister f√ľr Dutzendmenschen --
haunting in the mind.die im Kopf spuken.

Gedicht S0422
Amsterdam, 2016-11-02

#148 - Tom Poes en het spook van Bommelstein (Marten Toonder) - 1975
Stripverhaal #148 (stroken 8130-8189), strook 8160

Trefwoord: Communicatie 
 

Kale flutpeken!

Bekaaide bezemprikken!


Stuurgespuis aan wal!


Quayed up besomstakes!Scheißhafenwächter!
Hairless humbugged harbourguards!Verkaite Besenpricken!
Coxswainscum ashore!Steuerpack an Land!

Gedicht S0423
Amsterdam, 2016-11-03

#149 - Tom Poes en de kaligaar (Marten Toonder) - 1975
Stripverhaal (stroken 8190-8249), strook 8202
Woede om onbegrip
Peek = gepensioneerde visser die de schepen in de haven bewaakt
Prik = staak als scheepsbaken


Trefwoord: Woede / Boosheid 
 

Draaiende zonnen

en donderfirmamenten:


hero√Įsch vuurwerk!


The revolving sunsDrehende Sonnen
in the thunderfirmaments:und Donnerfirmamente:
heroic fireworks!Heldenfeuerwerk!

Gedicht H1585
Amsterdam, 2016-11-03

#149 - Tom Poes en de kaligaar (Marten Toonder) - 1975
Stripverhaal #149 (stroken 8190-8249), strook 8239

Trefwoord: Geweld:  
 

Wirwarrelwolken,

klaagknisperende korrels --


Walmzander Stuifduin.


Crisscrossclutterclouds,Wirrwarrelwolken,
rustling complaints of fine grains --klagknisterde Körner -- Dunst-
Smokesand Drifting Dune.s√§nder Flugd√ľne.

Gedicht H1632
Amsterdam, 2016-12-26

#154 - Tom Poes en het vergeetboekje (Marten Toonder) - 1976
Stripverhaal #154 (stroken 8501-8592), strook 8501

Trefwoord: Wind 
Trefwoord: Herfst 
 

Het is geen doofpot:

je schedel, je geheugen --


vol vergeetgaten.


There is no hush-upDein Kopf vertuscht nicht:
in your skull, your memory --dein Gedächtnis ist ein Sieb --
full of forget-holes.mit Vergisslöchern.

Gedicht H1633
Amsterdam, 2016-12-26

#154 - Tom Poes en het vergeetboekje (Marten Toonder) - 1976
Stripverhaal #154 (stroken 8501-8592), strook 8592

Trefwoord: Herinnering: 
 

Nachts de volle maan, 's

in stilte laten schijnen --


een zon in je hart.


Seeing the full moonDen Vollmond spät nachts
shine in the quiet of night --in Stille scheinen sehen --
a sun in your heart.Sonne im Herzen.

Gedicht H1634
Amsterdam, 2016-12-27

#155 - Heer Bommel en de zonnige kijk (Marten Toonder) - 1976
Stripverhaal #155 (stroken 8594-8672), strook 8653

Trefwoord: Stilte 
 

Wat kom ik hier doen

op het station, in treinen --


geloof ik niet meer.


Why am I at thisWas mache ich hier
station, I do not believe --am Bahnhof, an die Z√ľge --
in trains anymore.glaube ich nicht mehr.

Gedicht H1635
Amsterdam, 2016-12-28

#157 - Heer Bommel en de Grote Onthaler (Marten Toonder) - 1977
Stripverhaal #157 (stroken 8727-8840 en 8840A-8841, als boek 8915-10000), strook 8754

Trefwoord: Reis: verkennen 
 

Over dwaalwegen

lopen we rond in raadsels --


en dat is het plan.


On wrong tracks we are√úber Irrwege
walking around in riddles --geh'n wir in Rätsel herum --
and that is the plan.und das ist der Plan.

Gedicht H1636
Amsterdam, 2016-12-28

#157 - Heer Bommel en de Grote Onthaler (Marten Toonder) - 1977
Stripverhaal #157 (stroken 8727-8840 en 8840A-8841, als boek 8915-10000), strook 8807

Trefwoord: Dolen 
 

Geluk ontbreekt vaak

dus wat kan ik anders dan --


erop vertrouwen?


Good luck is oftenGl√ľck fehlt oft, also
missing, so what can I do --was kann ich anders als mich --
but rely on it?darauf verlassen?

Gedicht H1637
Amsterdam, 2016-12-28

#157 - Heer Bommel en de Grote Onthaler (Marten Toonder) - 1977
Stripverhaal #157 (stroken 8727-8840 en 8840A-8841, als boek 8915-10000), strook 8814

Trefwoord: Geluk (ontspanning) 
 
Zywa
Naam: ga naar alles van de auteur, ga naar hierboven
Toonder, Mart (76)
toonder Toonder
Groep
DuitsEngels5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto
Aandacht is als zonneschijnVermeld © Zywa bij gebruik van teksten,
tekeningen, ontwerpen, schilderijen en foto's
Woord zoeken:  CTRL-F