De Vos, Marjoleine

Mijn ogen knippen

steeds plaatjes, die zijn van mij --


kijk maar wie ik ben.


My eyes are cuttingSchauend schneide ich
pictures, all the time, they're mine --Bilder, sie gehören mir --
just look who I am.sieh mal wer ich bin.

Gedicht H1286
Amsterdam, 2015-08-10

Sneeuwwitje tot de jager (Marjoleine de Vos), AD 2003
Gedicht uit de bundel "Kat van sneeuw"
Bundel:  
Trefwoord: Identiteit: omgeving 
Opgedragen aan: Marjoleine de Vos 
 

Stem en daden darm

bloed en al die tenen, dat --


ben ik, zeggen ze.


Voice and acts bowelsStimme und Taten
blood and all those toes, that's it --Darm, Blut und alle Zehen --
that is me, they say.das bin ich, sagt man.

Gedicht H1287
Amsterdam, 2015-08-10

Ik zoek mij (Marjoleine de Vos), AD 2003
Gedicht uit de bundel "Kat van sneeuw"
Bundel:  
Trefwoord: Identiteit: lichaam 
Opgedragen aan: Marjoleine de Vos 
 

Oudjaar: we lachen

om 1 jaar, wijs tellen wij --


rustig de dagen.


New YearÂ’s Eve: we laughNeujahr: wir lachen
at 1 year, we keep counting --um 1 Jahr und wir zählen --
the days, quietly.ruhig die Tage.

Gedicht H1408
Amsterdam, 2016-04-13

Laatste dagen (Marjoleine de Vos), AD 2013
Gedicht uit de bundel "Uitzicht genoeg"
Bundel:  
Trefwoord: Nieuwjaar^ 
Opgedragen aan: Marjoleine de Vos 
 
De Wispelaere, Paul

Ja, het kwade oog

bestaat, dus wees onzichtbaar --


voor ondernemers!


Yes, the evil eyeDas böse Auge
exists, be invisible --existiert, sei unsichtbar --
for entrepreneurs!fĂĽr Unternehmer!

Gedicht S1511
Amsterdam, 2022-09-18

Het verkoolde alfabet (Paul de Wispelaere), AD 1992
Memoires
Bundel:  
Trefwoord: Cultuur 
 
Deelder, Jules

Het is beter géén

pap dan alleen nog maar pap --


te kunnen zeggen.


It's better to beEs ist besser nicht
dead serious than to be --mehr Papp sagen zu können --
seriously dead.als lediglich Paps.

Gedicht S0139
Amsterdam, 2014-02-21

Pap (Jules Deelder), AD 1970
Gedicht uit de bundel "Dag en nacht geopend"
Bundel:  
Trefwoord: Leven: energie 
 
Faggiani, Franco

Er is weinig tijd

voor liefde, mensen moeten --


werken en doodgaan.


There's little time forEs gibt wenig Zeit
love and affection, people --fĂĽr Liebe, Menschen mĂĽssen --
have to work and die.arbeiten, sterben.

Gedicht H4169
Amsterdam, 2023-09-17

Het licht van de lente (Franco Faggiani), AD 2023
Roman "L'inventario delle nuvole" ("Inventarisatie van de wolken"), § 4
Bundel:  
Trefwoord: Liefde: zorgzaamheid 
 
Gardam, Jane

Rijken, uitgeput

van alle ontberingen --


van hun agenda.


The rich, exhaustedDie Reiche, erschöpft
from all the deprivations --von allen Entbehrungen --
of their agenda.ihrer Agenda.

Gedicht S1845
Amsterdam, 2023-08-01

Hoogachtend, Eliza Peabody (Jane Gardam), AD 1991
Roman "The Queen of the Tambourine" ("De tamboerijn-koningin"), § eind januari en 10 maart (1990)
Bundel:  
Trefwoord: Rijkdom / Overvloed 
 

Ik bleef maar doorgaan,

tot ik uitgeput omviel --


Heerlijk uitgeput!


I just kept going,Ich machte weiter,
until I fell, exhausted --bis ich vor Erschöpfung fiel --
lovely exhausted!Tolle Erschöpfung!

Gedicht H4010
Amsterdam, 2023-08-02

Hoogachtend, Eliza Peabody (Jane Gardam), AD 1991
Roman "The Queen of the Tambourine" ("De tamboerijn-koningin"), § 10 maart (1990)
Bundel:  
Trefwoord: Lichaam: en geest 
 
Gerritsen, Esther

Nog net zag ik het

kopje van tafel glijden:


in de valpauze.


In a flash I sawIm letzten sah ich
the cup slide off the table:die Tasse vom Tisch rutschen:
in the falling break.in der Fallpause.

Gedicht H1500
Amsterdam, 2016-09-27

Vallen (Esther Gerritsen), AD 2016
Column (VPRO-gids #40)
Bundel:  
Trefwoord: Waarneming:  
 
Groenewegen, Hans

De oude drempel

slijt niet verder, mijn bezoek --


stapt er overheen.


The old threshold isDie alte Schwelle:
not worn out, my visitors --nicht abgenutzt, Besucher --
step right over it.treten darĂĽber.

Gedicht H3736
Amsterdam, 2023-02-20

van rompuytjes (22/11/- 8:00 37.1) - II (Hans Groenewegen), AD 2013
Gedicht uit de bundel "blijven & verreizen"
Bundel:  
Trefwoord: Thuis: woning / werkplaats 
 

Orde in de kom:

de grootste vissen boven --


kleintjes onderin.


Order in the bowl:Ordnung in der Glas:
little fish at the bottom --die größten Fische oben --
big ones at the top.die kleinen unten.

Gedicht S1685
Amsterdam, 2023-02-20

11/3/- 16:26 (Hans Groenewegen), AD 2013
Gedicht uit de bundel "blijven & verreizen"
Bundel:  
Trefwoord: Macht: onmacht 
 
Hanlo, Jan

Een wind mee versnelt

me minder dan ik vertraag --


bij die wind tegen.


Headwind slows me downGegen verlangsamt
more than I accelerate --der Wind mehr als im RĂĽcken --
with that wind behind.seine Hilfe ist.

Gedicht H2955
Amsterdam, 2021-05-15

verstandelijk gezichtsbedrog (Jan Hanlo), AD 1959
(tijdschrift "Barbarber" #16)
Bundel:  
Trefwoord: Verstand:  
 
Krishnamurti, Jiddu

Hoe gezond ben je

als je goed functioneert --


in de maatschappij?


How healthy are youWie gesund ist man,
when you function very well --wenn man gut funktioniert --
in society?in der Gesellschaft?

Gedicht S1948
Amsterdam, 2023-10-09

Commentaren op het leven - Serie 3 (Jiddu Krishnamurti), AD 1960
"It is no measure of health to be well-adjusted to a profoundly sick society" ("Het is geen maatstaf voor gezondheid, of je goed bent aangepast aan een ernstig zieke samenleving"), toegeschreven aan Jiddu Krishnamurti in "The Eden Express: A Memoir of Insanity" (1975, Mark Vonnegut), gebaseerd op "Commentaries on Living - Series 3", geschreven in de jaren 30 en 40
Bundel:  
Trefwoord: Gezondheid: sociaal 
 
Krog, Antjie

Geiten op het dak,

mensen waden naar de markt --


bussen toeteren.


Goats bleat on the roofs,Ziegen auf dem Dach,
people wade to the market --die Leute waten zum Markt --
buses blow the horn.die Busse hupen.

Gedicht H4139
Amsterdam, 2023-09-11

Een andere tongval (Antjie Krog), AD 2003
"La Caravane de la Poésie" in 1999 - Dakar (Sénégal) na veel regen
Relaas "A Change of tongue", deel 5, Een reis (Dag Twee)

Bundel:  
Trefwoord: Regen 
 
Luther, Martin

Welke heilige

heeft ze alle nageleefd:


de Tien Geboden?


Who of the great saintsWelcher Heilige
has lived up to all of them:hat sie alle gehalten:
the Ten Commandments?die Zehn Gebote?

Gedicht H3631
Amsterdam, 2022-12-30

De Grote Katechismus (Martin Luther), AD 1529
"Der GroĂźe Katechismus", neunte und zehnte Gebot ("De Grote Katechismus", negende en tiende gebod)
Bundel:  
Trefwoord: Godsdienst: heiligheid 
 
Shakespeare, William

Ach, Polonius

eet niet tijdens het diner --


Hij wordt gegeten.


Ay, Polonius!Ach, Polonius
He does not eat at supper --isst nicht am diesen Festmahl --
where he is eaten.Er wird gegessen.

Gedicht S0898
Amsterdam, 2019-06-09

De tragische geschiedenis van Hamlet, prins van Denemarken (William Shakespeare), AD 1602
Toneelstuk "The tragicall historie of Hamlet, Prince of Denmarke" (bedrijf 4, scene III)
Bundel:  
Trefwoord: Macht: uitoefening 
 

Oproer in steden,

tweedracht in het land, verraad --


in de paleizen.


Riots in cities,Aufruhr in Städten,
discord in districts, treason --Zwietracht im Land, und Verrat --
in the palaces.in den Palästen.

Gedicht S1765
Amsterdam, 2023-05-19

De tragedie van koning Lear (William Shakespeare), AD 1606
Toneelstuk "The Tragedie of King Lear", 1ste bedrijf, 2de scène, graaf Gloster:
"Deze zons- en maansverduisteringen van de laatste tijd voorspellen niets goeds voor ons. Al verklaart de natuurwetenschap het zus en zo, toch wordt de natuur geteisterd door de gevolgen ervan. Liefde verkilt, vriendschap valt weg, broers raken verdeeld; in steden, rellen; in het land, onenigheid; in paleizen, verraad; en de band tussen zoon en vader breekt."

Bundel:  
Trefwoord: Samen: verdeeldheid 
Trefwoord: Politiek^ 
 

Vergeef ondeugden,

de mensen schikken zich, naar --


God en de sterren?


Forgive all vices,Vergib Laster, denn
for everyone goes along --die Menschen passen sich Gott --
with God and the stars?und den Sternen an?

Gedicht S1769
Amsterdam, 2023-05-20

De tragedie van koning Lear (William Shakespeare), AD 1606
Toneelstuk "The Tragedie of King Lear", 1ste bedrijf, 2de scène, Edmund, zoon van graaf Gloster:
"Dit is de kostelijke toneelstukje van de wereld, dat we, wanneer we ziek zijn van geluk, - vaak de oververzadigdheid van ons eigen gedrag, - de zon, de maan en de sterren de schuld geven van onze rampen: alsof we uit nood schurken zijn; dwaas door hemelse dwang; deugnieten, dronkaards, leugenaars en overspelig door een gedwongen gehoorzaamheid aan de invloed van de planeten; en dat alles waarin we slecht zijn, gebeurt onder goddelijke druk."

Bundel:  
Trefwoord: Ethiek: ondeugden 
 
Simic, Charles

De mieren horen

kruimels vallen, hoed op, gauw --


gaan ze op bezoek.


The ants hear littleAmeisen hören
crumbs falling, hat on, quickly --KrĂĽmel fallen, Hut auf, schnell --
they make a visit.zu Besuch gehen.

Gedicht H3443
Amsterdam, 2022-09-13

Eenzaamheid (Charles Simic), AD 1974
Gedicht "Solitude" (bundel "Return to a Place Lit by a Glass of Milk")
Bundel:  
Trefwoord: Natuur: dieren 
 
Transtromer, Tomas

Steeds meer wegwijzers,

ik kom dichterbij de stad --


Een brug ontvouwt zich.


More and more signposts,Mehr Verkehrsschilder,
I'm approaching the city --ich nähere mich der Stadt --
Unfolding bridges.BrĂĽcken bauen sich.

Gedicht H3507
Amsterdam, 2022-10-17

Sneeuw valt (Tomas Tranströmer), AD 2002
Gedicht "Snö faller" (bundel "De herinneringen zien mij")
Bundel:  
Trefwoord: Stad 
 
Vaandrager, Cor

Ik kan nie anders.

Ik hep wijnug speelruimte.


Ik moet handig zijn.


I cannot help it.Was könnte ig thun?
I hev limitid leeway.Ig habe weinig Spielraum.
I must bee handy.Ig muss praktisch sain.

Gedicht H0699
Amsterdam, 2014-01-26

Maraton (Cor Vaandrager), AD 1990
Gedicht uit de bundel "Sampleton"
Bundel:  
Trefwoord: Leven: overleven 
 
Van Leeuwen, Joke

Als het te koop is,

en leuk, wil ik ook wel iets --


onnuttigs hebben.


If for sale, and nice,Wenn's zum Verkauf steht,
I also want to have some --und schön ist, will ich etwas --
unusable things.nutzloses haben.

Gedicht S1287
Amsterdam, 2021-11-27

HIER (Joke van Leeuwen), AD 2018
Roman
Bundel:  
Trefwoord: Hebzucht 
 
Waterdrinker, Pieter

Alles op zijn tijd,

we eten soep en vliegen --


maar niet in Ă©Ă©n hap.


All in due time please,Alles rechtzeitig,
we eat the soup and the flies --Suppe und Fliegen, aber --
but not in one bite.nicht in Ă©inem Biss.

Gedicht H3202
Amsterdam, 2022-02-15

De rat van Amsterdam (Pieter Waterdrinker), AD 2020
Roman
Bundel:  
Trefwoord: Gewoontes 
 
Zywa
Gebruik van de teksten is toegestaan mits
© Zywa vermeld wordt  (zie de regels bij  
Home )
De Vos, Marjol (3), De Wispelaere, (1), Deelder, Jules (1)
Faggiani, Fran (1), Gardam, Jane (2), Gerritsen, Est (1)
Groenewegen, H (2), Hanlo, Jan (1), Krishnamurti, (1)
Krog, Antjie (1), Luther, Martin (1), Shakespeare, W (3)
Simic, Charles (1), Transtromer, T (1), Vaandrager, Co (1)
Van Leeuwen, J (1), Waterdrinker, (1)
     Bundel:   
     Woord zoeken:  CTRL-F
GroepDuitsEngels5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto