Componist:  Guterres, Andrea


Er kwettert een zwerm

pijpgeesten in het orgel --


ze vormen een trein.


A swarm of spiritsEin Schwarm von Geistern
twittering in the organ --zwitschert in der Orgel und --
is forming a train.bildet einen Zug.

Gedicht H2601
Amsterdam, 2019-11-08
Spooktrein (Andrea Guterres) - 2019
"Ghost Train" - tussentijdse versie
Jacob Lekkerkerker bespeelt het Utopa hyperorgel op 9 november 2019

Bundel: org elp ark 
Trefwoord: Fantasie: verbeelding 


Het aggregaat bromt

onafgebroken: Motor --


wat er ook gebeurt.


The generatorDer Generator
is droning non stop: Engine --brummt, was auch immer passiert:
whatever happens.jederzeit Motor.

Gedicht H2602
Amsterdam, 2019-11-09
Spooktrein (Andrea Guterres) - 2019
"Ghost Train" - definitieve versie
Jacob Lekkerkerker bespeelt het Utopa hyperorgel op 9 november 2019

Bundel: org elp ark 
Trefwoord: Techniek 

Zywa
ComponistenDuitsEngels5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosTheater