Eerbetuiging aan:  Armstrong, Dido

Zywa Ik zwaai niet

Jij vindt dat ik nu niet meer van
jou hoor te houden, maar ik kan
dat toch niet laten, want ik zou
de allerliefste zijn voor jou
maar nu ben ik alleen maar vrij
in wat ik droom van jou en mij

ik hou van jounog elke dag
maar zwaai niet meteen witte vlag
ik geef me nooitaan jouw gezag

Er is van alles misgegaan
en nagelaten, niet verstaan
mijn toekomstdroom is van de baan
opnieuw beginnen zal niet gaan
ik weet, het is nu echt gedaan
en daar doe jij verstandig aan

ik hou van jounog elke dag
maar zwaai niet meteen witte vlag
ik geef me nooitaan jouw gezag

En als ik jou ooit tegenkom
verklaar ik jou mijn liefde niet
ik loop voorbij en draai niet om
voortaan verberg ik mijn verdriet

I'll never sway  Ich schwenke nicht
Amsterdam, 2005-12-05
Witte vlag (Dido) – 2003
Lied "White flag" (Dido Armstrong, Rick Nowels, Rollo Armstrong, album "Life for rent"))
Bundel: Ongewrongen 
Trefwoord: Gelijkheid 

Zywa Samen thuis

Altijd heb ik willen wonen aan de zee
geen gedoe, gewoon eenvoudig leven
lang heb ik gewacht, maar niemand nam mij mee
dus al dromend ben ik alsmaar thuis gebleven

omdat ik graagfijn rustig leef
alleen maar vaagom morgen geef
al is de vraagof dat voldoende is
of ik vandaagalsnog beslis
dat ik iets waagom wat ik mis

Huizen aan de zee zijn duur of niet geschikt
oud en kaal gevreten door de zoute wind
die met natte tongen aan de planken likt
en in kleine voegen steeds meer wegen vindt

omdat ik graagfijn rustig leef
alleen maar vaagom morgen geef
al is de vraagof dat voldoende is
of ik vandaagalsnog beslis
dat ik iets waagom wat ik mis

Zou er iemand willen wonen, hier bij mij
geen gedoe, gewoon eenvoudig leven
samen thuis zijn, samen dromen, samen vrij
iemand om mijn liefde aan te geven?

omdat ik graagfijn rustig leef
alleen maar vaagom morgen geef
al is de vraagof dat voldoende is
of ik vandaagalsnog beslis
dat ik iets waagom wat ik mis

At home together 
Amsterdam, 2005-12-16
Leven te huur (Dido) – 2003
Lied "Life for rent" (Dido Armstrong, Rick Nowels, Rollo Armstrong, album "Life for rent"))
Bundel: Ongewrongen 
Trefwoord: Rust 

Zywa Heb je even tijd?

Zijn wij nog wij?
Neem toch eens vrij
van meer en meer
en in de weer
Heb je even tijd
heb je even tijd voor mij?

Je bent zo goed
in wat je doet
en wat je wilt
geen dag verspild
Heb je even tijd
heb je even tijd voor mij?

Ik hoop dat ik niet stoor
omdat: ik bij jou hoor
ik wil graag dicht bij jou
omdat ik van je hou
Heb je even tijd
heb je even tijd daarvoor?

Je hebt aan mij gedacht
wanneer je ergens wacht
en schrijft 'ik zie je gauw
ik hou zoveel van jou'
Maak dan even tijd
maak dan even tijd voor mij

Ren niet steeds rond
en voel de grond
waarop je staat
het leven gaat
zo snel voorbij
zo snel voorbij

Do you have a little time?  Hast du etwas Zeit?
Trein Amsterdam-Nijmegen, 2005-12-26
Heb je even tijd? (Dido) – 2003
Lied "Do you have a little time?" (Dido Armstrong, Rick Nowels en Mark Bates, album "Life for rent")
Bundel: Ongewrongen 
Trefwoord: Relatie 

Zywa Het gras waarin jij lag

Het gras, ik weet het nog
het gras waarin jij lag
te lachen naar mijn lach
de tijd verstrijkt, maar toch
jouw bloemen bloeien nog
ze geuren heel de dag
Wanneer kom je weer, kom je weer?

    Je hoeft hier niets, je hebt hier rust
    en ik maak klaar wat jij graag lust
    Kom je gauw een keer?
    Wanneer, wanneer?

Zo vredig kan het zijn
een paartje op het plein
  de merel in de weer
  met takjes en een veer
    een roze luchtballon
    voorbij de avondzon
Wanneer kom je weer, kom je weer?

    Je hoeft hier niets, je hebt hier rust
    en ik maak klaar wat jij graag lust
    Kom je gauw een keer?
    Wanneer, wanneer?

De krant is uit, het huis is schoon
ik wik en weeg de telefoon
er is niet veel te zeggen, maar
ik ben een goede luisteraar
    Kom je gauw een keer
    kom je gauw een keer
    kom je gauw een keer?
    Wanneer, wanneer?

I still remember the grass  Das Gras, in dem du lagst
Trein Amsterdam-Leeuwarden, 2006-02-18
Ga niet uit huis (Dido) – 2003
Lied "Don't leave home" (Dido en Rollo Armstrong, album "Life for rent")
Bundel: Ongewrongen 
Trefwoord: Ouderdom 

Zywa Door de muren hoor ik jou

Door de muren hoor ik jou
zo mooi zingen dat ik wou
dat je hier was, dicht bij mij

alsjeblieft alsjeblieft
ben ik eindelijk, nu eindelijk
verliefd?

Ik verlang naar jou, jouw lied
jouw geluk en jouw verdriet
hoop dat jij het mijne ziet

dan zijn we voor elkaar
de havenarmen waar
we schuilen voor gevaar
maar

mijn hart en hand zijn vrij
ik geef ze graag, ze zijn van mij
als ik ze geef, nog steeds van mij
zo gaat het geven nooit voorbij

Door de muren hoor ik jou
zo mooi zingen dat ik wou
dat je hier was, dicht bij mij

Through the walls I hear you  Durch die Wände höre ich dich
Vaison-la-Romaine, 2006-06-08
Dit land is van mij (Dido) – 2003
Naar aanleiding van het lied "This land is mine" (Dido Armstrong, Rick Nowels en Rollo Armstrong, album "Life for rent")
Bundel: Ongewrongen 
Trefwoord: Liefde: verliefd 

Zywa Through the walls I hear you

Through the walls I hear you
sing so beautifully that I wish you
were here with me, close to me

maybe, maybe
have I finally, finally
fallen in love

I long for you, your songs so true
your happiness and sadness too
can you see mine? I hope you do

then we'll be for one another
the harbour arms where we can go
to be safe from threats and dangers, though

my heart and hands are free
I'd like to give them, they are mine
if I give them, still are mine
and so the giving never will come to an end

Through the walls I hear you
sing so beautifully that I wish you
were here with me, close to me

Door de muren hoor ik jou  Durch die Wände höre ich dich
Vaison-la-Romaine, 2006-06-08
Bundel: Ongewrongen 

Zywa Wind in mijn hart

Ik ga hier weg, ik pak mijn tas en sluit de deur
dag blauwe brievenbussen aan het holle pad
dag gele brem met je betoverende geur
dag bank waar opa appel altijd zat
te overpeinzen wat hij nog beleven kon
door mee te reizen met de ondergaande zon
Ik ga nu weg, ik ga nu weg

Ik voel de wind, maar waar waait die naartoe?
ik wil gelukkig zijn, al weet ik nog niet hoe
ik voel me sterk genoeg, ik ben niet bang
om te ontdekken waar ik naar verlang


Vandaag begint mijn nieuwe leven, volgens plan
een kamer vind ik wel, een baantje ook, en dan
begin ik zeker weer te groeien, want dat gaat
niet in dit dorp met eindeloos dezelfde praat
waar iedereen en alles blijft zoals het is
ik sluit me echt niet op in die gevangenis
Ik ga nu weg, ik ga nu weg

Ik voel de wind . . .

Alsof ik weer examen doe, het voelt zo raar
hier boven op de bank van opa appel, waar
ik afscheid zit te nemen, in de verte kijk
naar ergens aan de horizon de buitenwijk
de drukte van vertier en vrienden, dag en nacht
het nieuwe, onbekende, dat daar wacht
Ik ga nu weg, ik ga nu weg

Ik voel de wind . . .

Ik voel de wind, ik ga op weg, want ik wil meer
alleen gelukkig kom ik hier misschien ooit weer

The wind  Wind in meinem Herzen
Vliegreis Marseille-Amsterdam, 2006-06-11
Zand in mijn schoenen (Dido) – 2003
Lied "Sand in my shoes" (Dido Armstrong & Rick Nowels, album "Life for rent")
Bundel: Ongewrongen 
Trefwoord: Afscheid 

Zywa The wind

I leave, I take my bag and close the door
bye sunken road, the mailbox in the bend
bye yellow broom with your enchanting scent
bye bench, where grand-dad apple used to explore
the world by following the setting sun
together we have had a lot of fun
I go away, I go away

I feel the wind, where will it blow?
What makes me happy, I don't know
I'm strong enough, I want to find out more
about what I am longing for


Today my new life starts, according to my plan
I'll find a room and take a job, and then I can
begin to grow again, because that's not
possible in the endlessly repeated plot
of living in this country atmosphere
I really will not lock me up in here
I go away, I go away

I feel the wind . . .

It feels so funny, like a school exam
here on my grand-dad's bench, from where I am
looking in the distance; there will be
the new, unknown, with friends, awaiting me
the rush of entertainment, night and day
I go away, I go away

I feel the wind . . .

I feel the wind, I do want more, I go away
and maybe I'll come back here happily one day

Wind in mijn hart  Wind in meinem Herzen
Flight Marseille-Amsterdam, 2006-06-11
Bundel: Ongewrongen 

Zywa I still remember the grass

The grass, I do remember
the grass where you once lay
just smiling at my smile
now time is passing by
but your flowers still convey
their smells throughout the day
Are you coming soon, coming soon?

     It's easy here, you'll have your wish
     and I'll prepare your favourite dish
     Are you coming soon?
     Tea this afternoon?

This peaceful it can be
a couple under a tree
the hopping and the caw
of a busy jackdaw
while a pink balloon goes high
up through the orange sky
Are you coming soon, coming soon?

     It's easy here, you'll have your wish
     and I'll prepare your favourite dish
     Are you coming soon?
     Tea this afternoon?

The house cleaned-up, the papers read
I weigh the phone and go to bed
there is not much I have to tell
but I can listen very well
     Are you coming soon
     are you coming soon
     are you coming soon?
     Tea this afternoon?

Het gras waarin jij lag  Das Gras, in dem du lagst
Amsterdam, 2007-04-17
Bundel: Ongewrongen 

Zywa Do you have a little time?

Are we still we?
Please take a break
from being busy for
more and more
Do you have some time
do you have some time for me?

You are so good
in what you do
and what you want
not wasting a day
Do you have some time
do you have some time for me?

I hope I'm not intruding
because: I belong with you
I want to be close, I do
because my love is true
Do you have some time
do you have some time for that?

You thought of me
waiting in a queue
writing “soon I'll see
you, love you too”
Do make some time
do make some time for me

Don't run around
please, feel the ground
on which you stand
life is passing
so quickly
so quickly

Heb je even tijd?  Hast du etwas Zeit?
Amsterdam, 2016-06-30
Bundel: Ongewrongen 


Ich gehe, nehme meine Tasche, schließe das Tor
tschüss blaue Briefkästen auf der hohlen Straß
tschüss gelber Ginster mit deinem bezaubernden Odor
hier auf der Bank, wo Opa Apfel immer saß
darüber nachzudenken, was die Sonne sah
auf ihren Reisen über Asien und Afrika
Heut gehe ich, heut gehe ich

Ich fühl den Wind, wo weht er hin?
ich möchte glücklich sein und suche ein Beginn
ich fühl mich stark genug, ich bin nicht bang
herauszufinden, wonach ich verlang


Ich geh damit mein neues Leben beginnen kann
zuerst ein Zimmer finden, einen Job, und dann
werde ich bestimmt wieder wachsen, weil das geht
nicht in diesem Dorf mit endlos dem gleichen Gered'
wo jeder und alles so bleibt wie es ist, wie ein Stein
ich sperre mich nicht in diesem Gefängnis ein
Heut gehe ich, heut gehe ich

Ich fühl den Wind. . .

Wie eine Prüfung, so komisch fühlt es sich an
hier oben auf Opa Apfels Bank, wo ich mich traue
mich zu verabschieden, während ich in die Ferne schaue
nach irgendwo am Horizont den Vorort
das Treiben der Unterhaltung und Freunde, fort und fort
all das Neue, Unbekannte, das wartet, dort
Jetzt gehe ich, jetzt gehe ich

Ich fühl den Wind. . .

Ich fühl den Wind, ich gehe, ich will mehr
niemals oder glücklich komme ich wieder hierher
Amsterdam, 2020-03-04
Bundel: Ongewrongen 


Du denkst, dass ich dich jetzt nicht mehr
lieben sollte, aber ich kann nichts dafür
ich würde die liebste sein für dich
aber jetzt bin ich nur noch frei
in meinen Träumen von dir und mir

Ich werde alle Tagen an dich denken
nur nie die weiße Fahne schwenken
nur nie mich deiner Macht verschenken


Viel ist schief gelaufen
und unterlassen, nicht verstanden
mein Traum für uns werde ich nicht erleben
ein neuer Anfang wird es nicht geben
ich weiß, es ist wirklich vorbei
und das ist weise von dir

Ich werde alle Tagen an dich denken
nur nie die weiße Fahne schwenken
nur nie mich deiner Macht verschenken


Und wenn ich dich jemals wieder treffe
erkläre ich dir meine Liebe nicht
ich gehe vorbei und drehe mich nicht um
fortan verstecke ich meinen Kummer
Amsterdam, 2020-03-09
Bundel: Ongewrongen 


Ich erinnere mich an das Gras
das Gras in dem du
über mein Lächeln gelacht hast
die Zeit vergeht, aber
deine Blumen blühen immer noch
sie riechen den ganzen Tag
Wann komst du wieder, komst du wieder?

    Du musst hier nichts, du hast hier Ruhe
    und ich bereite zu, was du gerne isst
    Komm doch, komm doch bald
    Wann kommst du, wann?

So friedlich mag es sein
ein Pärchen auf dem Platz
  ein schwenkender Zweig
  mit einem tschilpenden Spatz
    ein rosa Heißluftballon
    jenseits der Abendsonne
Wann komst du wieder, komst du wieder?

    Du musst hier nichts, du hast hier Ruhe
    und ich bereite zu, was du gerne isst
    Komm doch, komm doch bald
    Wann kommst du, wann?

Die Zeitung ist gelesen, das Haus ist sauber
ich erwäge und ich wiege noch das Telefon
es gibt nicht viel zu sagen, aber
ein guter Zuhörer bin ich schon
    Komm doch, komm doch bald
    komm doch, komm doch bald
    komm doch, komm doch bald
    wann kommst du, wann?
Amsterdam, 2020-03-09
Bundel: Ongewrongen 

Zywa Hast du etwas Zeit?

Sind wir noch wir?
Nimm doch mal frei
von deiner Gier
und Verfügbarkeit
Hast du etwas Zeit
hast du etwas Zeit für mich?

Du bist so gut
in allem, was du tust
für jede Schwierigkeit
stehst du sofort bereit
Hast du etwas Zeit
hast du etwas Zeit für mich?

Ich möchte dich nicht stören
will nur zu dir gehören
dir ganz ganz nahe sein
für immer bin ich dein
Hast du etwas Zeit
hast du etwas Zeit für mich?

Du hast an mich gedacht
die Wartezeit verbracht
um zu schreiben: 'ich
vermiss und liebe dich'
Dann nimm dir etwas Zeit
dann nimm dir etwas Zeit für mich

Renne nicht herum
und fühl den Grund
auf dem du stehst
das Leben geht
so schnell vorbei
so schnell vorbei

Heb je even tijd?  Do you have a little time?
Amsterdam, 2021-01-13
Bundel: Ongewrongen 

Zywa
Componisten Duits Engels 5-7-5
Penseel PuimPuin Regen Liefdes
Verdicht Trekvogels Alsloos Theater