Eerbetuiging aan:  Augustinus

Amsterdam, 2020-07-03
Belijdenissen (Augustinus) 400
Confessiones
Augustinus (Thagaste [Algerije] 354-430), bisschop van Hippo 396-430

Bundel: Wilikken 
Trefwoord: Ethiek 

Zywa
Componisten Duits Engels 5-7-5
Penseel PuimPuin Regen Liefdes
Verdicht Trekvogels Alsloos Theater