Volgorde: recentste eerst
 
 

Alles staat er nog,

maar het geeft me geen idee --


wat ik ermee moet.


Everything is there,Alles ist noch da,
but it gives me no idea --aber ich weiß nicht, was ich --
what to do with it.damit machen soll.

Gedicht H3910
Amsterdam, 2023-06-30
Geen bezwaar, ook geen geluid (Jan Baeke) (2013)
Na de dood van de levenspartner
Gedicht (bundel "Het tankstation op de route")

Bundel: Voorbij 
Trefwoord: Afscheid: ongemak 


Daar ligt jouw wasgoed,

voor wie zou ik het wassen?


Wie zal het dragen?


There is your laundry,Deine Schmutzwäsche,
which I will clean, but for whom?für wen reinige ich sie?
Will someone wear it?Wer wird sie tragen?

Gedicht H3909
Amsterdam, 2023-06-30
Geen bezwaar, ook geen geluid (Jan Baeke) (2013)
Na de dood van de levenspartner
Gedicht (bundel "Het tankstation op de route")

Bundel: Voorbij 
Trefwoord: Afscheid: voorwerpen 


Hij opent de deur,

loopt gewoon weg uit zijn rol –


weg uit het decor.


He opens the doorEr öffnet die Tür,
and just walks out of his role --läuft weg aus seiner Rolle --
out of the stage set.aus dem Bühnenbild.

Gedicht H3908
Amsterdam, 2023-06-30
Hoe hij die rol vindt passen (Jan Baeke) (2013)
Gedicht (bundel "Het tankstation op de route")
Bundel: Voorbij 
Trefwoord: Afscheid: vertrek 


Alternatieven

genoeg voor een goed begin --


betere dan ik.


Great alternativesAlternativen
to get off to a good start --für einen guten Anfang --
better ones than me.bessere als ich.

Gedicht H3907
Amsterdam, 2023-06-30
Het goede begin (Jan Baeke) (2013)
Gedicht (bundel "Het tankstation op de route")
Bundel: Voorbij 
Trefwoord: Begin: beginnen 


Wij zijn thuis, wachten

op jou, ja, dat zeiden ze --


ooit ook tegen mij.


We are home, we willWir sind zu Hause,
wait for you, yes, they once have --warten auf dich, sagten sie --
said that to me too.jemals auch zu mir.

Gedicht H3906
Amsterdam, 2023-06-30
Het tankstation op de route - 2 (Jan Baeke) (2013)
Gedicht (bundel "Het tankstation op de route")
Bundel: Rekken 
Trefwoord: Ouders: ouderschap 


Ik rijd op en neer,

ik weet hoe het moet, veilig --


ergens aankomen.


I drive up and down,Ich fahr auf und ab,
I know how to do it, to --ich weiß, wie ich irgendwo --
get somewhere safely.sicher ankomme.

Gedicht H3905
Amsterdam, 2023-06-30
Het tankstation op de route - 2 (Jan Baeke) (2013)
Gedicht (bundel "Het tankstation op de route")
Bundel: Rekken 
Trefwoord: Voorzichtigheid 


Nooit vergaderen

wij, we bespreken alles --


terwijl we het doen.


Never a meeting,Keine Sitzungen,
we just discuss everything --wir besprechen alles nur --
while we are at it.wenn wir dabei sind.

Gedicht H3904
Amsterdam, 2023-06-30
Het tankstation op de route - 2 (Jan Baeke) (2013)
Gedicht (bundel "Het tankstation op de route")
Bundel: Rekken 
Trefwoord: Communicatie: woord en daad 


Toen wij jong waren,

draaide het leven om ons --


en dat doet het nog.


Life used to revolveAls wir jung waren,
around us when we were young --drehte sich das Leben um --
Today it still does.uns, und immer noch.

Gedicht H3903
Amsterdam, 2023-06-30
Het tankstation op de route - 2 (Jan Baeke) (2013)
Gedicht (bundel "Het tankstation op de route")
Bundel: Rekken 
Trefwoord: Rust: stilstand 
Trefwoord: Ego / ~isme/~centrisme 


De liedjes van toen

waren onze wereld, daar --


zagen we elkaar.


The songs of that timeDie Songs von damals
were our world, the places where --waren unsere Welt, dar-
we saw each other.in trafen wir uns.

Gedicht H3902
Amsterdam, 2023-06-29
Het tankstation op de route - 2 (Jan Baeke) (2013)
Gedicht (bundel "Het tankstation op de route")
Bundel: Rekken 
Trefwoord: Muziek: verbindt 
Trefwoord: Vriendschap: band 


We durfden het niet,

maar hadden we het gekund?


Erin geloven?


We didn't dare, but couldWir wagten es nicht,
we have done it anyway?hätten wir es tun können?
Just believe in it?Einfach dran glauben?

Gedicht H3901
Amsterdam, 2023-06-29
Het tankstation op de route - 2 (Jan Baeke) (2013)
Gedicht (bundel "Het tankstation op de route")
Bundel: Rekken 
Trefwoord: Zelfvertrouwen 


Ik herinner me

één avond, en zoveel meer --


zijn er toen geweest...


I remember oneIch weiß von einen
evening, and so many more --Abend, dennoch so viele --
of those there have been...hat es gegeben...

Gedicht H3900
Amsterdam, 2023-06-29
Het tankstation op de route - 1 (Jan Baeke) (2013)
Gedicht (bundel "Het tankstation op de route")
Bundel: Rekken 
Trefwoord: Herinnering: weemoed 


Nooit wordt er iemand

in de rede gevallen --


als iedereen praat.


None of those presentNiemandem wird je
gets ever interrupted --in die Rede gefallen --
when they're all talking.wenn alle reden.

Gedicht S1811
Amsterdam, 2023-06-29
Het tankstation op de route - 1 (Jan Baeke) (2013)
Gedicht (bundel "Het tankstation op de route")
Bundel: Rekken 
Trefwoord: Communicatie: zenden 


Het was toen oorlog,

maar bij ons ging het nog wel --


en we waren jong.


The war in those daysDamals herrschte Krieg,
was manageable with us --aber bei uns ging es schon --
We were still young then.Wir waren noch jung.

Gedicht H3899
Amsterdam, 2023-06-29
Het tankstation op de route - 1 (Jan Baeke) (2013)
Gedicht (bundel "Het tankstation op de route")
Bundel: Rekken 
Trefwoord: Oorlog: dagelijks leven 


Paardengezangen,

zachter dan hun lichamen --


en ook veel groter.


Horse songs are softerPferdegesänge,
than their bodies, they are --weicher als ihre Körper --
a lot taller too.und auch viel größer.

Gedicht H0821
Amsterdam, 2014-02-27
Groter dan de paarden (Jan Baeke) (1997)
Gedicht (bundel "Nooit zonder de paarden")
Bundel: Innerst [1] 
Trefwoord: Samen: groep 

Zywa
  Eerbetuiging aan:   
Gebruik van de teksten is toegestaan mits
© Zywa vermeld wordt  (zie de regels bij  
Home )
Woord zoeken (bij opengeklapte titels):  CTRL-F
EerbetuigingenDuitsEngels5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto