Eerbetuiging aan:  Bindervoet, Erik


Mensen zijn dichters,

hun halve zinnen scheppen --


nieuwe verbanden.


People are poets,Menschen sind Dichter,
speaking half sentences, they --ihre Halbsätze bilden --
create new contexts.neue Kontexte.

Gedicht H3204
Amsterdam, 2022-02-19
Interview met Erik Bindervoet - 2022
Interview in nrc, 19 februari 2022
Een goed verstaander heeft maar een half woord nodig

Bundel: Stroom 
Trefwoord: Po√ęzie 


De meeste mensen

die ik zie in mijn leven --


zie ik maar één keer.


Most people I seeDie meisten Leute,
in the course of my life --die ich im Leben sehe --
I only see once.seh ich nur einmal.

Gedicht H3205
Amsterdam, 2022-02-19
Interview met Erik Bindervoet - 2022
Interview in nrc, 19 februari 2022
Goed kijken

Bundel: Vliegend 
Trefwoord: Waarneming: observatie 

Zywa
EerbetuigingenDuitsEngels5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto