Eerbetuiging aan:  Chagall, Marc

Zywa De belofte

In stilte en duisternis
komen we samen – plechtig

wordt de belofte binnengedragen
Aan de kaarsen steken we plechtig

onze kaarsen aan, we zingen dank, zingen
voor onze voorvaderen, de panters – plechtig

We loven de leeuw van het verstand
We voeden de duif van de vrede

We vragen de zegen van de feniks die waakt
over onze kinderen en kleinkinderen

We herhalen de belofte – plechtig

    Panterwees onpartijdig
    Leeuwdood als dat nodig is
    Duifverraad niemand
    Fenikszorg voor iedereen

Wij zijn de panter en de leeuw
Wij zijn de duif en de feniks

dat beloven wij

aan elkaar en aan onze kinderen
hand in hand in hand – plechtig

The vow  Das Versprechen
Amsterdam, 2014-04-08
Levi, het gouden raam (Marc Chagall) – 1961
Raam in de Abbell synagoge te Jeruzalem
Compositie "Okna podle Marca Chagalla" ("Ramen naar Marc Chagall", 1976), uitgevoerd in het Orgelpark op 5 april 2014

Bundel: org elp ark 
Trefwoord: Godsdienst 
Componist: Eben, Petr 

Zywa Het blauwe kind

In duisternis het allereerste
wakker worden

van licht dat ontbrandt in sterren overal
in ruimte die pas nu er is

door uiteengeslingerde slierten
sterrenstelsels, de snaar

van de boog, alles trilt, en
niemand weet van pijl en doel

Een geest begint
bewust te zijn, vruchtbaar

paarse kelken in groot donkergroen blad
het zelfbevruchtende ei

dat de onbeminde vrouw begeert
om zwanger te worden

The blue boy  Das blaue Kind
Amsterdam, 2014-04-10
Ruben, het blauwe raam (Marc Chagall) – 1961
Raam in de Abbell synagoge te Jeruzalem
Compositie "Okna podle Marca Chagalla" ("Ramen naar Marc Chagall", 1976), uitgevoerd in het Orgelpark op 5 april 2014

Bundel: org elp ark 
Trefwoord: Seks 
Componist: Eben, Petr 

Zywa Siësta

Siësta, engelenmuziek
strooit heilige woorden in mijn oren

tekent ze voor en achter in reliëf
in hun schelpen. Doezel ik

of heeft iemand de bloemen
gewekt? Ik lig zo lekker

in de zon, geborgen in het groene
veld, mijn gezicht bloost blauw

van de koninklijke kelk tussen mijn benen
De bloemen lachen en zingen maar

Het werk is gedaan, ja ik doezel
van heiligheid

Siesta  Siesta
Amsterdam, 2014-04-10
Issachar, het groene raam (Marc Chagall) – 1961
Raam in de Abbell synagoge te Jeruzalem
Compositie "Okna podle Marca Chagalla" ("Ramen naar Marc Chagall", 1976), uitgevoerd in het Orgelpark op 5 april 2014

Bundel: org elp ark 
Trefwoord: Rust 
Componist: Eben, Petr 

Zywa De vissen vliegen

De grote zee
schuimt onstuimig
De schepen worstelen

zich er doorheen, duiken
steeds weer op uit de golven
op weg naar de haven

die het wilde water temt
De vissen vliegen
uit de handen van de schippers
snel aan wal, tot hoge stapels

onder de bruinrode hemel
van de ondergaande zon
en de schepen veren op

Aan de donkere horizon
droomt onrustig de zee
in een nacht zonder tijd

The fish fly  Fliegender Fisch
Amsterdam, 2014-04-10
Zebulon, het rode raam (Marc Chagall) – 1961
Raam in de Abbell synagoge te Jeruzalem
Compositie "Okna podle Marca Chagalla" ("Ramen naar Marc Chagall", 1976), uitgevoerd in het Orgelpark op 5 april 2014

Bundel: org elp ark 
Trefwoord: Zee 
Componist: Eben, Petr 

Zywa Das Versprechen

In Stille und Dunkelheit
kommen wir zusammen – feierlich

wird das Versprechen hereingetragen
An die Kerzen zünden wir feierlich

unsere Kerzen an, wir singen danke, singen
für unsere Vorfahren, die Panther – feierlich

Wir loben den Löwen des Vernunfts
Wir füttern die Taube des Friedens

Wir fragen den Segen des Phoenix, der
über unsere Kinder und Enkelkinder wacht

Wir wiederholen das Versprechen – feierlich

    Panthersei unparteiisch
    Löwetöte wenn das nötig ist
    Taubeverrate niemanden
    Phoenixsorge für alle

Wir sind der Panther und der Löwen
Wir sind die Taube und der Phoenix

das versprechen wir

miteinander und an unsere Kinder
Hand in der Hand in der Hand – feierlich

De belofte  The vow
Amsterdam, 2021-04-22
Bundel: org elp ark 
Componist: Eben, Petr 

Zywa Das blaue Kind

In der Dunkelheit das erste
aufwachen

von Licht, das in Sternen überall entzündet
im Raum, der es erst jetzt gibt

aus auseinandergeschleuderten Strähnen
von Galaxien, die Sehne

des Bogens, alles vibriert, und
niemand weiß von Pfeil und Ziel

Ein Geist beginnt
sich bewusst zu sein, fruchtbar

lila Kelche im großen dunkelgrünen Blatt
das selbstbefruchtende Ei

dass die unbeliebte Frau begehrt
um schwanger zu werden

Het blauwe kind  The blue boy
Amsterdam, 2021-04-22
Bundel: org elp ark 
Componist: Eben, Petr 

Zywa Siesta

Siesta, Engelsmusik
streut heilige Worte in meinen Ohren

zeichnet sie vorne und hinten in Relief
in ihren Muscheln. Dusele ich

oder hat jemand die Blumen
geweckt? Ich liege so herrlich

in der Sonne, geborgen im grünen
Feld, mein Gesicht errötet blau

vom königlichen Kelch zwischen meinen Beinen
Die Blumen lachen und singen nur

Die Arbeit ist fertig, ja ich dusele
von Heiligkeit

Siësta  Siesta
Amsterdam, 2021-04-22
Bundel: org elp ark 
Componist: Eben, Petr 

Zywa Fliegender Fisch

Das große Meer
schäumt stürmisch
Die Schiffe ringen

sich dadurch, tauchen
immer wieder aus den Wellen auf
auf dem Weg zum Hafen

der das wilde Wasser zähmt
Der Fisch fliegt
aus den Händen der Skipper
schnell an Land, zu hohen Stapeln

unter dem braun-roten Himmel
der untergehenden Sonne
und die Schiffe federn auf

Am dunklen Horizont
träumt unruhig das Meer
in einer Nacht ohne Zeit

De vissen vliegen  The fish fly
Amsterdam, 2021-04-22
Bundel: org elp ark 
Componist: Eben, Petr 

Zywa
Componisten Duits Engels 5-7-5
Penseel PuimPuin Regen Liefdes
Verdicht Trekvogels Alsloos Theater