Eerbetuiging aan:  Cisneros, Sandra


Heupen zijn alles

wat ertussen zit, de bloei --


van de mensenziel.


Hips are everythingH├╝ften sind alles
between them, the flowering --dazwischen, der Bl├╝tenstand --
of the human soul.der Menschenseele.

Gedicht H3511
Amsterdam, 2022-10-21
Het huis in de Mangostraat (Sandra Cisneros) - 1984
Boek "The House on Mango Street", hoofdstuk "Hips" ("Heupen")

Bundel: Ogen lippen borst en buik 
Trefwoord: Leven: lust 

Zywa
EerbetuigingenDuitsEngels5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto