Eerbetuiging aan:  Deckwitz, Ellen

Amsterdam, 2015-01-05
Rondjes razend om het huis (Ellen Deckwitz) – 2011
Gedicht (bundel "De steen vreest mij")
Bundel: Inneringen 
Trefwoord: Herinneringen 

Amsterdam, 2019-03-07
Opgelost (Ellen Deckwitz) – 2019
Column (nrc.next)
Bundel: Vliegend 
Trefwoord: Identiteit 

, 2019-03-07
Opgelost – 2019
Bundel: Vliegend 
Trefwoord: Mensen / Medemens / Mensheid 

Amsterdam, 2019-08-01
Het dempen – 2019
Bundel: Mozaïekvirus 
Trefwoord: Waarheid 

Amsterdam, 2019-10-10
Bruiloft – 2019
Bundel: Innerst 
Trefwoord: Spiegel 

Amsterdam, 2020-02-11
Het is net (Ellen Deckwitz) – 2020
Column in nrc.next
Bundel: ZielZinZon 
Trefwoord: Aarde 

Amsterdam, 2020-05-07
Overgezond (Ellen Deckwitz) – 2020
Column "Overgezond" in nrc.next
Bundel: Vliegend 
Trefwoord: Leven 

Amsterdam, 2020-06-09
"Eten, eten roept grootvader" – 2011
Bundel "De steen vreest mij"
Bundel: Stroom 
Trefwoord: Toewijding 

Amsterdam, 2020-06-09
Bomen omsingelen het huis – 2011
Bundel "De steen vreest mij"
Bundel: Denksels Lusieloos 
Trefwoord: Fantasie 

Amsterdam, 2020-06-11
Witruimte is er om vol te kladden – 2020
Column in nrc.next
Bundel: Denksels Lusieloos 
Trefwoord: Poëzie 

Amsterdam, 2020-07-10
Tempel (Ellen Deckwitz) – 2020
Column
Bundel: Mag Macht 
Trefwoord: Gezondheid 

Zywa In de Kracht

De oude mensen op de soos
zijn vrolijk en mobiel
genoeg om te komen
Andere bejaarden zijn gebrekkig
thuis in hun lichamelijke ongemakken

Ik denk me wel eens in, dat het 2050 is
en ik in een gemakkelijke stoel zit
te fantaseren hoe het vroeger was

en dat ik door een wonder
ineens terug ben in die tijd
weer 24 volle uren per dag
mag voelen hoe het leven was
in mijn 38 jaar oude lichaam

in het licht van later, van half verdoofd
pijnlijk versleten zijn, bijna weg
uit het leven dat ik koester

weer midden in de Kracht
die door mijn verdriet heen stroomt
en die straalt terwijl ik haar doorgeef
aan mensen die haar zoeken
en gevonden hebben zoals ik

In the Force  In der Macht
De Koog, 2020-09-08
Heimpret (Ellen Deckwitz) – 2020
Column in nrc.nxt
Bundel: OverLeven 
Trefwoord: Ziekte 
Opdracht: Maria Godschalk 

Zywa In the Force

The old people at the club
are cheerful and mobile
enough to come
Other elderly people are handicapped
at home in their physical discomfort

I sometimes fantasize that it is 2050
and I am sitting in an easy chair
imagining what it was like in the past

and that by a miracle I am
suddenly back in that time
again feeling 24 full hours a day
what life was like
in my 38-year-old body

in the light of later, of being half-sedated
painfully worn out, almost gone
from the life I cherish

in the middle of the Force again
that flows through my sorrow
and that shines as I pass it on
to people looking for it
and having found it as I have

In de Kracht  In der Macht
Amsterdam, 2020-09-12
Bundel: OverLeven 
Opdracht: Maria Godschalk 

Zywa In der Macht

Die alten Leute im Klub
sind fröhlich und mobil
genug, um zu kommen
Andere ältere Menschen sind gebrechlich
zu Hause in ihren körperlichen Beschwerden

Ich fantasiere manchmal, dass es 2050 ist
und ich in einem Sessel sitze und
mir vorzustelle, wie es früher war

und dass ich durch ein Wunder
plötzlich zurück in dieser Zeit bin
wieder 24 volle Stunden am Tag
fühlen darf, wie das Leben war
in meinem 38-jährigen Körper

im Lichte von später, von halb betäubt
schmerzhaft verschlissen zu sein, fast weg
aus dem Leben, das ich schätze

wieder mitten in der Macht
die durch meinen Kummer fließt
und die ausstrahlt, während ich sie weitergebe
an Leute, die sie suchen
und gefunden haben wie ich

In de Kracht  In the Force
Amsterdam, 2020-09-12
Bundel: OverLeven 
Opdracht: Maria Godschalk 

Amsterdam, 2020-09-24
Een goede buur (Ellen Deckwitz) – 2020
Column "Een goede buur" in nrc.next
Bundel: Vliegend 
Trefwoord: Contact 

Amsterdam, 2020-10-21
Favoriete ex – 2020
Column in nrc.next
Bundel: Vliegend 
Trefwoord: Adem 

Amsterdam, 2020-10-22
Spook (Ellen Deckwitz) – 2020
Column in nrc.next
Bundel: Vliegend 
Trefwoord: Zorgen 

Amsterdam, 2021-04-29
De liefde (Ellen Deckwitz) – 2021
Column (NRC, 29 april 2021)
Bundel: Liefdes Listen Lusten Lasten in de jaren 20 en 30 
Trefwoord: Liefdesraadsel 

Amsterdam, 2021-05-04
Derde leg (Ellen Deckwitz) – 2021
Column in NRC (4 mei 2021)
Bundel: SchrijfWijzer 
Trefwoord: Rust 

Amsterdam, 2021-07-08
Dreun (Ellen Deckwitz) – 2021
Column in NRC
Bundel: Na de feestelijkheden 
Trefwoord: Depressie 

Zywa
Componisten Duits Engels 5-7-5
Penseel PuimPuin Regen Liefdes
Verdicht Trekvogels Alsloos Theater