Volgorde: recentste eerst
 
 

Tussen een probleem

en het in actie komen --


ligt een nergensland.


Between a problemZwischen Problemen
and the actual action --und tats├Ąchlicher Handlung --
lies a nowhereland.liegt ein Nirgendwo.

Gedicht S1679
Amsterdam, 2023-02-16
Wees geen eikel (Ellen Deckwitz) (2023)
Column (in NRC op 16 februari 2023)
Nergensland: Limbo, naar: Limbus puerorum = Wachtkamer van de hemel voor ongedoopte kinderen

Bundel: Actief Passief 
Trefwoord: Passiviteit: gemakzucht 


Zaterdag: tassen.

Boodschappen, sport, en afval --


Het is onrustdag.


Saturday: bags-day.Samstag: Taschentag.
Groceries, sport, and rubbish --Eink├Ąufe, Sport, und Abfall --
The day of unrest.Der Unruhetag.

Gedicht S1550
Amsterdam, 2022-10-26
Vrije tijd (Ellen Deckwitz) (2022)
Column (in NRC op 25 oktober 2022)
Bundel: De Dood op Worp 
Trefwoord: Rust: vrije tijd 


In de supermarkt

leert armoe je te knielen --


naar het goedkoopste.


Poverty teachesIm Supermarkt lehrt
in supermarkets: you mustdie Armut dich zu knien --
kneel -- to the cheapest.bis zum billigsten.

Gedicht S1441
Amsterdam, 2022-06-23
Rekenen (Ellen Deckwitz) (2022)
Column (in NRC op 21 juni 2022)
Bundel: De Dood op Worp 
Trefwoord: Armoede 


Dingen gaan kapot,

en ze vergaan, gelukkig --


langzamer dan ik.


All things break down, andDinge gehen kaputt,
they perish, fortunately --und sie vergehen, zum Gl├╝ck --
slower than I do.langsamer als ich.

Gedicht H3335
Amsterdam, 2022-06-16
Verhoudingskwestie (Ellen Deckwitz) (2022)
Column (in NRC)
Bundel: De Dood op Worp 
Trefwoord: Tijdelijkheid 


Ik zonder me af

in twee kamers: een van steen --


en een van veel tijd.


I seclude myselfIch schlie├če mich ein
in two rooms: one made of stone --in zwei R├Ąume: den aus Stein --
and one made of time.und den aus viel Zeit.

Gedicht H2948
Amsterdam, 2021-05-04
Derde leg (Ellen Deckwitz) (2021)
Column (in nrc op 4 mei 2021)
Bundel: De Dood op Worp 
Trefwoord: Schrijverschap 


Wat ik voorzichtig

wilde zeggen in mijn brief --


heb ik verzwegen.


What I meant to sayWas ich in dem Brief
carefully, in my letter --sorgf├Ąltig sagen wollte --
I have omitted.hab ich verschwiegen.

Gedicht H3149
Amsterdam, 2021-12-16
Wie zwijgt (Ellen Deckwitz) (2021)
Column (in NRC)
Bundel: De Dood op Worp 
Trefwoord: Vrede: geweldloos 


Rottende stukjes

jeugd, verlangen en trauma:


mijn eigen mestvaalt.


These rotting piecesVerrottungsst├╝cke
of youth, desire, and trauma:von Jugend, Wunsch und Trauma:
my own manure heap.mein eigener Mist.

Gedicht H3139
Amsterdam, 2021-12-02
Het geheim (Ellen Deckwitz) (2021)
Column (in NRC)
Bundel: De Dood op Worp 
Trefwoord: Leven: loop 


Ik stoffeer mijn huis

met steeds meer spullen, rondom --


de riolering.


I furnish my houseIch staffier mein Haus
with more and more stuff, around --mit immer mehr Sachen, um --
the sewer system.den Abf├╝hrkanal.

Gedicht S1266
Amsterdam, 2021-10-21
Niet gek (Ellen Deckwitz) (2021)
Column (in nrc)
Bundel: De Dood op Worp 
Trefwoord: Bezit 


Pas op voor de hoop

op het goede dat er was --


Ze dooft je geluk.


Beware of the hopePass auf vor Hoffnung
for something good that has been --auf das Gute, was da war--
It kills happiness.Sie l├Âscht dein Gl├╝ck aus.

Gedicht S1248
Amsterdam, 2021-09-19
Herinneringen (Ellen Deckwitz) (2021)
Column (in NRC)
Bundel: De Dood op Worp 
Trefwoord: Hoop 


Hoe langer je leeft,

hoe meer redenen je hebt --


om somber te zijn.


The longer you live,Je l├Ąnger du lebst,
the more reasons you can have --desto mehr Gr├╝nde hast du --
for melancholy.schwerm├╝tig zu sein.

Gedicht S1199
Amsterdam, 2021-07-08
Dreun (Ellen Deckwitz) (2021)
Column (in NRC)
Bundel: De Dood op Worp 
Trefwoord: Depressiviteit / Zwaarmoedigheid 


Liefde is een woord

dat te groot geworden is --


om van nut te zijn.


Love is a conceptLiebe ist ein Wort
that has become way too big --das zu gro├č geworden ist --
to have any use.um n├╝tzlich zu sein.

Gedicht S1164
Amsterdam, 2021-04-29
De liefde (Ellen Deckwitz) (2021)
Column (NRC, 29 april 2021)
Bundel: De Dood op Worp 
Trefwoord: Liefde: raadsel 


Een dieet, sportzweet,

en pilletjes offeren --


Gezondheid eisen.


A diet, sports sweat,Sportschwei├č, Tabletten,
and supplements are offered --und eine Di├Ąt opfern --
health is demanded.Gesundheit fordern.

Gedicht S1048
Amsterdam, 2020-07-10
Tempel (Ellen Deckwitz) (2020)
Column (in nrc op 10 juli 2020)
Bundel: De Dood op Worp 
Trefwoord: Gezondheid 


Thuis ben ik veilig,

máár... Nee, Maar betekent Nee --


Thuis ben ik veilig!


At home, I am safe,Heimisch zu Hause,
b├║t┬ů No, no But, Buts are No's --├íber┬ů Nein, Aber meint Nein --
At home, I am safe!Heimisch zu Hause!

Gedicht H2812
Amsterdam, 2020-10-22
Spook (Ellen Deckwitz) (2020)
Column (in nrc.next)
Bundel: De Dood op Worp 
Trefwoord: Zorgen 


Mijn gaap in de tuin

ademt frisse lucht, ik hoest --


een vlieg uit mijn mond.


My yawn breathes fresh airMein G├Ąhnen atmet
on a walk in the garden --die frische Luft, ich huste --
I cough out a fly.eine Fliege aus.

Gedicht H2811
Amsterdam, 2020-10-21
Favoriete ex (2020)
Column (in nrc.next)
Bundel: De Dood op Worp 
Trefwoord: Adem 


Lezend ontmoet ik

verre en dode mensen --


intiem als buren.


While reading I meetBeim Lesen treffe
distant people as neighbours --ich Menschen, fern oder tot --
so intimately.intim wie Nachbarn.

Gedicht H2781
Amsterdam, 2020-09-24
Een goede buur (Ellen Deckwitz) (2020)
Column (in nrc.next)
Bundel: De Dood op Worp 
Trefwoord: Contact:  

Zywa In de Kracht

De oude mensen op de soos
zijn vrolijk en mobiel
genoeg om te komen
Andere bejaarden zitten gebrekkig
thuis in hun lichamelijke ongemakken

Ik denk me wel eens in, dat het 2050 is
en ik in een gemakkelijke stoel zit
te fantaseren hoe het vroeger was

en dat ik door een wonder
ineens terug ben in die tijd
weer 24 volle uren per dag
mag voelen hoe het leven was
in mijn 38 jaar oude lichaam

in het licht van later, van half verdoofd
pijnlijk versleten zijn, bijna weg
uit het leven dat ik koester

weer midden in de Kracht
die door mijn verdriet heen stroomt
en die straalt terwijl ik haar doorgeef
aan mensen die haar zoeken
en gevonden hebben zoals ik

Gedicht 3162
De Koog, 2020-09-08
Heimpret (Ellen Deckwitz) (2020)
Column (in nrc.nxt)
Bundel: De Dood op Worp 
Trefwoord: Ziekte:  
Opgedragen aan: Maria Godschalk 


Gedichten lezend

volg ik tekens van mijn reis --


waar en wie ik was.


Reading poems, IGedichten lesend
follow signs of my journey --folge ich meiner Reise --
where and who I was.wo und wer ich war.

Gedicht H2717
Amsterdam, 2020-06-11
Witruimte is er om vol te kladden (2020)
Column (in nrc.next)
Bundel: De Dood op Worp 
Trefwoord: Po├źzie 


Begraven worden

is eindelijk toegeven --


aan de zwaartekracht.


Well, to be buriedSchlie├člich begraben,
is giving in after all --also endlich der Schwerkraft --
in to gravity.doch nachgegeben.

Gedicht H2698
Amsterdam, 2020-05-07
Overgezond (Ellen Deckwitz) (2020)
Column (in nrc.next)
Bundel: De Dood op Worp 
Trefwoord: Leven: moeite 


Dieren en mensen

ademen lucht in en uit --


En dan stormt het soms.


With the animalsTiere und Menschen
we're breathing air in and out --atmen die Luft ein und aus --
Then sometimes, it storms.Dann st├╝rmt es manchmal.

Gedicht H2670
Amsterdam, 2020-02-11
Het is net (Ellen Deckwitz) (2020)
Column (in nrc.next)
Bundel: De Dood op Worp 
Trefwoord: Aarde:  


Op de straatkastjes

scheursels tijd, flarden van iets --


dat er te doen was.


Upon street boxesAuf Stra├čenkasten
tears of time, shreds of something --Fetzen der Zeit, irgendwo --
to be seen somewhere.gab's etwas zu tun.

Gedicht H3177
Amsterdam, 2022-01-16
Hogere natuurkunde #3 (Ellen Deckwitz) (2019)
Afgescheurde affiches
Gedicht

Bundel: De Dood op Worp 
Trefwoord: Verval 


Het vuur laait hoog op,

en onze verhalen ook --


We gloeien ervan.


The fire is blazing,Die Flammen lodern,
so are the stories we tell --unsere Geschichten auch --
setting us aglow.Wir gl├╝hen im Kreis.

Gedicht H3176
Amsterdam, 2022-01-16
Hogere natuurkunde #1 (Ellen Deckwitz) (2019)
Gedicht
Bundel: De Dood op Worp 
Trefwoord: Verhalen: verbondenheid 


Alsof mijn lichaam

nieuw is, en ik opnieuw moet --


zoeken naar de rem.


As if my bodyAls ob mein K├Ârper
is new, and I, again, have --neu w├Ąre, ich die Bremse --
to search for the brake.noch suchen m├╝sste.

Gedicht S1316
Amsterdam, 2022-01-16
Hogere natuurkunde #12 (Ellen Deckwitz) (2019)
Gedicht
Bundel: De Dood op Worp 
Trefwoord: Lichaam: werking 


Ik huil en lach niet

mee met jou, maar met mezelf --


weerspiegeld door jou.


I don't cry and smileIch weine nicht mit
with you, only with myself --mit dir, aber mit mir selbst --
reflected by you.reflektiert von dir.

Gedicht S0945
Amsterdam, 2019-10-10
Bruiloft (Ellen Deckwitz) (2019)
Column (in nrc op 10 oktober 2019)
Bundel: De Dood op Worp 
Trefwoord: Spiegel 


De stad verdoezelt

wat donker is, met veel licht --


Is zo de hemel?


The big city blursDie Stadt vertuscht das,
what is dark, with lots of light --was dunkel ist, mit viel Licht --
Is heaven like that?Ist der Himmel so?

Gedicht S0923
Amsterdam, 2019-08-01
Het dempen (Ellen Deckwitz) (2019)
Het concept van de hemel
Column over Tokyo (in NRC)

Bundel: De Dood op Worp 
Trefwoord: Waarheid 
Trefwoord: Japan% 


Meer geleefd is meer

uit te leggen wie ik ben --


in steeds minder tijd.


Living more brings moreMehr gelebt ist mehr
to explain about myself --zu erkl├Ąren, wer ich bin --
in less and less time.in weniger Zeit.

Gedicht S0847
Amsterdam, 2019-03-07
Opgelost (Ellen Deckwitz) (2019)
Column (in nrc.next)
Bundel: De Dood op Worp 
Trefwoord: Identiteit:  


Ik word steeds ouder:

meer eigen ervaringen --


meer anders dan jij.


I'm getting older:Ich werde ├Ąlter:
more experiences, more --mehr Erfahrungen von mir --
different from you.mehr anders als du.

Gedicht S0848
Amsterdam, 2019-03-07
Opgelost (Ellen Deckwitz) (2019)
Column (in nrc)
Bundel: De Dood op Worp 
Trefwoord: Mensen: individu├źn 


Ik heb iets bereikt,

en nu voel ik een leegte --


die ik wil vullen.


I've achieved something,Ich hab was erreicht,
now I'm feeling emptiness --jetzt gibt es eine Leere --
which I want to fill.die ich f├╝llen will.

Gedicht H2305
Amsterdam, 2018-10-10
Het verlangen (Ellen Deckwitz) (2018)
Column (in nrc op 10 oktober 2018)
Bundel: De Dood op Worp 
Trefwoord: Verlangen: onrust 


Ach, het aftellen

hoe lang het nog duurt: de klok --


van de verliefdheid.


Counting down how muchAch, das R├╝ckz├Ąhlen,
longer it will last: the clock --wie kurz es noch dauern wird:
of being in love.die Verliebtheitsuhr.

Gedicht S0806
Amsterdam, 2018-10-09
Aftellen (Ellen Deckwitz) (2018)
Column (in nrc op 9 oktober 2018)
Bundel: De Dood op Worp 
Trefwoord: Liefde: verliefd 


Meestal gaat het wel,

soms ben ik zelfs blij, dat mag --


dan op de foto.


Usually it goes,Meistens geht es schon,
sometimes I'm happy, right then --manchmal bin ich gl├╝cklich, dann --
I take a photo.mach ich ein Foto.

Gedicht S0782
Amsterdam, 2018-09-08
Donkerder vogels (Ellen Deckwitz) (2018)
Column (in nrc op 6 september 2018)
Bundel: De Dood op Worp 
Trefwoord: Foto 


Goede voornemens

komen neer op zelfkennis --


met tevredenheid.


A good intentionEin guter Vorsatz
just comes down to self-knowledge --erfordert Selbsterkenntnis --
and being content.und Zufriedenheit.

Gedicht H1950
Amsterdam, 2018-01-02
Weg met voornemens (Ellen Deckwitz) (2018)
Column (in nrc op 2 januari 2018)
Bundel: De Dood op Worp 
Trefwoord: Wensen 


Gerafelde held,

gevangen in verleden --


in zijn binnenkant.


The old, frayed hero,Der Held, gefangen
he is trapped in his past, trapped --in seiner Vergangenheit --
in his inner side.in seinem Innern.

Gedicht S0685
Amsterdam, 2018-03-03
Hij heeft geen goed geheugen (Ellen Deckwitz) (2014)
Gedicht (in nrc op 3 mei 2014)
Bundel: De Dood op Worp 
Trefwoord: Geheugen 


Mensen denken wel:

hij heeft een goed geheugen --


maar ach, het heeft hem.


People just supposeWelja, ein gutes
he has a good memory --Ged├Ąchtnis soll er haben --
instead, it has him.es hat aber ihn.

Gedicht S0684
Amsterdam, 2018-03-03
Hij heeft geen goed geheugen (Ellen Deckwitz) (2014)
Gedicht (in nrc op 3 mei 2014)
Bundel: De Dood op Worp 
Trefwoord: Geheugen 


Zijn geheugen stuurt

zijn gedachten steeds op pad --


langs haar ogenglans.


His memory keepsDie Erinnerung
sending his thoughts out to see --schickt ihn immer wieder zu --
the shine of her eyes.ihrem Augenglanz.

Gedicht S0194
Amsterdam, 2014-05-08
Hij heeft geen goed geheugen (Ellen Deckwitz) (2014)
Gedicht (in nrc op 3 mei 2014)
Bundel: De Dood op Worp 
Trefwoord: Geheugen 


Hij weet nog zo veel

van vroeger, zijn verleden --


wil maar niet slijten.


He still remembersEr erinnert sich
so many things from his past --daran, die Vergangenheit --
they'll never wear off.verschlei├čt einfach nicht.

Gedicht S0193
Amsterdam, 2014-05-07
Hij heeft geen goed geheugen (Ellen Deckwitz) (2014)
Gedicht (in nrc op 3 mei 2014)
Bundel: De Dood op Worp 
Trefwoord: Geheugen 


Hoog in de mist zwaait

een luikje open, de hand --


van een mensje zwaait.


A small hatch opensIm Nebel ├Âffnet
in the fog, there's a small hand --sich eine Luke, die Hand --
waving a little.eines Menschchen winkt.

Gedicht H1129
Vaison-la-Romaine, 2015-04-07
Nevel gumt alles boven de grasvlakte uit (Ellen Deckwitz) (2012)
Gedicht (bundel "Hoi feest")
Bundel: De Dood op Worp 
Trefwoord: Fantasie: verbeelding 


Ik heb hem gekust,

nu breken mijn vleugels door --


mijn rug jeukt ervan.


I had to kiss him,Ich hab ihn gek├╝sst,
my wings are breaking through now --mir brechen die Fl├╝gel durch --
they itch on my back.mein R├╝cken juckt so.

Gedicht H1098
Amsterdam, 2015-01-05
Maar hij wilde het zo graag dus ik kuste hem (Ellen Deckwitz) (2011)
Gedicht (bundel "De steen vreest mij")
Bundel: De Dood op Worp 
Trefwoord: Puberteit 


Schepping: geesten die

uit vlees lichamen blazen --


en zich bottelen.


Creation: spiritsDie Sch├Âpfung: Geister
blowing bodies out of flesh --die aus Fleisch K├Ârper blasen --
and bottling themselves.und sich abf├╝llen.

Gedicht H2713
Amsterdam, 2020-06-09
Bomen omsingelen het huis (Ellen Deckwitz) (2011)
Gedicht (bundel "De steen vreest mij")
Bundel: De Dood op Worp 
Trefwoord: Fantasie:  


Mijn tong lapt mijn bord

leeg, opa vindt het niet goed --


want ik meen het niet.


My tongue is washingMeine Zunge putzt
my plate, Grandpa doesn't like it --den Teller, Opa warnt mich --
that I don't mean it.es ernst zu machen.

Gedicht H2712
Amsterdam, 2020-06-09
Eten, eten roept grootvader (Ellen Deckwitz) (2011)
Gedicht (bundel "De steen vreest mij")
Bundel: De Dood op Worp 
Trefwoord: Toewijding 


Herinneringen

razen rondjes om het huis --


trillen voor het raam.


My memories rushErinnerungen
around the house, they tremble --rauschen um das Haus, zittern --
in the window frame.im Fensterrahmen.

Gedicht H1097
Amsterdam, 2015-01-05
Rondjes razend om het huis (Ellen Deckwitz) (2011)
Gedicht (bundel "De steen vreest mij")
Bundel: De Dood op Worp 
Trefwoord: Herinnering: chaos 

Zywa
  Eerbetuiging aan:   Deckwitz, Ellen
  Woord zoeken:  CTRL-F
EerbetuigingenDuitsEngels5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto