Alles drijft over

mijn netvlies het donker in --


van vergetelheid.


Things just float overAlles schwebt über
my retina to the dark --meiner Netzhaut ins Dunkle --
of oblivion.der Vergessenheit.

Gedicht H1336
Amsterdam, 2015-09-23
Wens (Hilde Domin) - 1985
Gedicht "Wunsch" (bundel "Gesammelte Gedichte")
Bundel: LeegLoos 
Trefwoord: Tijd: tijdelijkheid 


Teder is de nacht

waarin je vurig liefhebt --


wat aan je ontglipt.


Tender is the nightZärtlich ist die Nacht,
in which you ardently love --in der du hemmungslos liebt --
what will elude you.was dir schon entwischt.

Gedicht H1335
Amsterdam, 2015-09-22
Tedere nacht (Hilde Domin) - 1962
Gedicht "Zärtliche Nacht" (bundel "Rückkehr der Schiffe")
Bundel: Liefdes Listen Lusten Lasten in de jaren 60 en 70 
Trefwoord: Afscheid: uitstel 


Een zwart woord is snel;

het treft onherroepelijk --


midden in het hart.


A black word is quick;Ein schwarzes Wort trifft
it strikes irrevocably --einen unwiderruflich --
and right in the heart.und mitten ins Herz.

Gedicht S0333
Amsterdam, 2015-09-22
Niet tegen te houden (Hilde Domin) - 1962
Gedicht "Unaufhaltsam" (bundel "Rückkehr der Schiffe")
Bundel: Inneringen 
Trefwoord: Laster 


Onderweg naar jou

beklim ik de berg van tijd --


die alles verbergt.


On my way to youAuf dem Weg zu dir
I climb the mountain of time --ersteig ich den Berg der Zeit --
that hides everything.der alles verbirgt.

Gedicht H1334
Amsterdam, 2015-09-22
Over de berg (Hilde Domin) - 1962
Gedicht "Jenseits des Bergs" (bundel "Rückkehr der Schiffe")
Bundel: LeegLoos 
Trefwoord: Tijd 


Het duizelt me hoog

in de hemel, geen houvast --


alleen maar een roos.


I am dizzy highMir ist schwindelig
in the sky, I have no hold --hoch im Himmel, kein Anhalt --
other than a rose.nur eine Rose.

Gedicht H1333
Amsterdam, 2015-09-21
Alleen een roos tot steun (Hilde Domin) - 1959
Gedicht "Nur eine Rose als Stütze" (bundel "Nur eine Rose als Stütze")
Bundel: LeegLoos 
Trefwoord: Ambitie 


Met stukjes papier

steek ik kleine lichtjes aan --


in lezersharten.


With scraps of paperMit Papierfetzen
I am lighting little lights --zünde ich mal Lichter an --
in hearts of readers.in Leserherzen.

Gedicht H1328
Amsterdam, 2015-09-19
Hoe weinig ik van nut ben (Hilde Domin) - 1957
Gedicht "Wie wenig nütze ich bin"
Bundel: Kijk mij nou 
Trefwoord: Schrijven 


Mijn hele leven

groeien de bomen van thuis --


verder in mijn hart.


Wherever I stay,Lebenslang wachsen
the trees from home keep growing --die Bäume von zu Hause --
growing in my heart.in meinem Herzen.

Gedicht H1327
Amsterdam, 2015-09-18
Appelboom en olijfboom (Hilde Domin) - 1955
Gedicht "Apfelbaum und Olive"
Bundel: Inneringen 
Trefwoord: Zelfexpressie (groei) 


Reizen als een boom,

alsof ik altijd thuis ben --


De wereld komt langs.


Travel like a tree,Reisen wie ein Baum,
as if I'm always at home --als ob ich zu Hause bin --
The world's coming past.Die Welt kommt vorbei.

Gedicht H1326
Amsterdam, 2015-09-17
Bewegend landschap (Hilde Domin) - 1955
Gedicht "Ziehende Landschaft"
Bundel: Inneringen 
Trefwoord: Rust: stilstand 


Een ei in de boom-

oksel, er groeit een veer uit --


en dan: vogelzang.


An egg in the treeEin Ei in der Baum-
axil, a feather comes out --achsel, es wächst ein Feder --
then: a singing bird.dann: Vogelgesang.

Gedicht H1332
Amsterdam, 2015-09-21
Wees niet bang (Hilde Domin) - 1953
Gedicht "Fürchte dich nicht"
Bundel: KiemStof 
Trefwoord: Vogels 


Ik weeg genoegens

en vogelzang af tegen --


de loden wereld.


I weigh pleasures, tears,Ich wäge Freude
blossom, and birdsong against --und Gezwitscher ab gegen --
the weight of the world.das Gewicht der Welt.

Gedicht H1331
Amsterdam, 2015-09-21
Tegenwicht (Hilde Domin) - 1953
Gedicht "Gegengewicht"
Bundel: LeegLoos 
Trefwoord: Evenwicht: psychisch 


Mijn ziel speurt naar jou,

ik vlieg verder en verder --


zonder te landen.


My soul searches you,Meine Seele sucht
I fly further and further --dich und fliegt immer weiter --
and I do not land.ohne zu landen.

Gedicht H1330
Amsterdam, 2015-09-21
Harde vreemde handen (Hilde Domin) - 1953
Gedicht "Harte fremde Hände"
Bundel: LeegLoos 
Trefwoord: Gemis: liefde 


Laat harde handen

ploegen, laat ze diep in mij --


jouw wortels breken.


I need strange hard handsLass harte Hände
to plow me, tearing apart --mich pflügen, deine Wurzeln --
your roots inside me.in mir zerreißen.

Gedicht H1329
Amsterdam, 2015-09-21
Harde vreemde handen (Hilde Domin) - 1953
Gedicht "Harte fremde Hände"
Bundel: LeegLoos 
Trefwoord: Afscheid: keuze 


In het land dat jij

voor ons droomt, wacht ik op jou --


dood en begraven.


I already wasIch war schon im Land
for us, I still wait for you --uns träumst, warte ich auf dich --
dead and buried there.tot und begraben.

Gedicht S0332
Amsterdam, 2015-09-20
Macabere wedloop (Hilde Domin) - 1953
Gedicht "Makabrer Wettlauf"
Bundel: LeegLoos 
Trefwoord: Wachten 

Zywa
Eerbetuigingen
Domin, Hilde
DuitsEngelsVolgorde
omkeren
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
5-7-5TrekvogelsAlsloosFoto
Aandacht is als zonneschijnVermeld © Zywa bij gebruik van teksten,
tekeningen, ontwerpen, schilderijen en foto's
Woord zoeken:  CTRL-F