Eerbetuiging aan:  Duyns, Cherry

Zywa Meisjesleed

MEISJE, STAAT U TOCH EENS EVEN RECHT, ALSTUBLIEFT

Dat is de wind, ik wieg in de wind

ACH JUIST

Kijkt u maar, mijn takken bewegen in de wind

U HOEFT ZICH NIETS TE VERBEELDEN, ALSTUBLIEFT

Ik verbeeld me niets!

JAWEL, U STAAT HEEL ERG HOOG TE WEZEN

Soms ben ik wel hoog ja

HOGE BOMEN VANGEN VEEL WIND, VOELDE U DAT?

Het suisde in mijn oren. Ssssssss…..

DAT IS MOOI. DOET U NOG EENS

Ssssssss….. Help! Ik ben geknakt door de wind!

MEISJE, IK HOOR GEKRAAK IN DE WIND. BENT U DAT?

Help!

MEISJE, WAT DOET U, ALSTUBLIEFT?

De wind bibbert mij

DOET U MAAR!

Girl's distress  Mädchenschmerz
Amsterdam, 2008-03-02
Herenleed (Cherry Duyns en Armando) – 1971
Naar: "Herenleed" (TV-serie 1971-1997)
Bundel: Hangende regen 
Trefwoord: Tegenslag 

Zywa Girl's distress

GIRL, DO STAND STILL FOR A WHILE, PLEASE

It’s the wind, I’m rocking in the wind

HEAR! HEAR!

Please look, my branches move in the wind

THERE'S NO NEED TO FANCY YOURSELF, PLEASE

I don’t fancy anything!

YOU DO, YOU ARE BEING VERY TALL

Sometimes I’m rather tall indeed

HIGH WINDS BLOW ON HIGH HILLS, DID YOU FEEL IT?

It sang in my ears. Ssssssss…..

THAT’S BEAUTIFUL. PLEASE DO AGAIN

Ssssssss….. Help! The wind broke me!

GIRL I HEAR CRACKS IN THE WIND. IS THAT YOU?

Help!

GIRL, WHAT ARE YOU DOING, PLEASE?

The wind quakes me

PLEASE DO!

Meisjesleed  Mädchenschmerz
Amsterdam, 2008-05-12
Bundel: Hangende regen 

Zywa
Componisten Duits Engels 5-7-5
Penseel PuimPuin Regen Liefdes
Verdicht Trekvogels Alsloos Theater