Eerbetuiging aan:  Dylan, Bob

Zywa Boven op de toren

Maar is er wel een uitweg, vraagt
     de grappenmaker aan de dief
Waar gaat het heen of blijft het zo?
     Dat hoop ik niet zeg, alsjeblief!

De mensen leven op zichzelf
     machines ploegen door het land
en in de waan van alledag
     gebruikt er niemand zijn verstand

Wat maak je je nou druk man, lacht
     de dief, het gaat om broederschap
dus laat hen maar geloven wat
     jij zegt: het leven is een grap

Als wij elkaar maar steunen man
     dan kunnen wij wel eerlijk zijn:
de wereld is voor amateurs
     deskundigheid is enkel schijn

Kijk: boven op de torentrans
     staan vorsten in het rond op wacht
de vrouwen en het personeel
     bezoeken hen de hele nacht

tot aan het kraaien van de haan
     wanneer ze allen slapen gaan
Twee ruiters komen dichterbij
     de wind steekt op en wakkert aan

Boven op de toren  Boven op de toren
Beek (Berg en Dal), 1967-00-00
Boven op de uitkijktoren (Bob Dylan) – 1967
Bundel: PuimPuin 
Trefwoord: Maatschappij / Samenleving 

Beek (Berg en Dal), 1970-04-11
Potlood en inkt op papierrol
50x65cm

Bundel: 1967-1970 
Trefwoord: Portret^ 
Opdracht: Jacques Arends 

Gendt, 1970-05-10
Tekstregel van Bob Dylan
Lakverf op behang
80x30cm

Bundel: 1967-1970 
Trefwoord: Grafisch^ 
Opdracht: Jacques Arends 

Zywa Leven verplicht

Stokken zo rood
stokken zo rood
stokken zo stijf als de dood
zonder verstand
zonder verstand gaan tekeer
slaan mensen hard
slaan mensen harteloos neer

Denk aan de zon

denk aan de zon
denk aan de zondeval die
mensen verjaagt
mensen verjaagt uit de tuin
en ze begraaft
en ze begraaft onder puin

Hoop geeft niet op

hoop geeft niet op
hoop loopt voor altijd voorop
liefdevol licht
liefdevol licht dat voor iedereen brandt
leven verplicht
leven verplicht tot een helpende hand

Obligations  Leben verpflichtet
Beek (Berg en Dal), 1978-05-00
Wisseling van de wacht (Bob Dylan) – 1978
Lied "Changing of the guards" (album "Street-Legal")
Bundel: Blauwe plekken 
Trefwoord: Vreemden 

Zywa Grafengel

Hoog steekt de zon boven de paardenkraal
de verlaten straten in, luiken dicht
geen vechters en geen smokkelaars
geen zilvergravers, geen geluk

alleen boze ogen die haar hebben gezien
Met stokken gaan de mannen rond
ze kammen alle huizen uit
die engel moet hier weg

Ik trek haar binnen, naast mijn bonzend hart
ze kust me tot het over is, de hond let op
en likt haar hand, mama is werken
papa drinkt de hele dag

We wachten op de nacht, ik zal meegaan
weg van hier, dit is mijn thuis niet
het is een graf, een holle steen
waar nooit mijn naam op komt

Angel of grief  Grabengel
Beek (Berg en Dal), 1982-12-00
Tombstone Blues (Bob Dylan) – 1965
Lied (album "Highway 61 revisited")
Tombstone, Arizona (waar de "Gunfight at the O.K. Corral" plaatsvond)

Bundel: Blauwe plekken 
Trefwoord: Vreemden 

Zywa Negen winden

Ben en Nina wonen in het open veld
Ben en Nina wonen in het open veld
in een huis dat zeven kinderbedden telt

Leven moeten ze van vis en stroperij

leven moeten ze van vis en stroperij
uitgestoten, want ze passen nergens bij

Mensen trekken om hun huis een harde lijn

mensen trekken om hun huis een harde lijn
wie niet voor hen is, die zal wel tegen zijn

net als hij daar, die de orde ondermijnt

net als hij daar, die de orde ondermijnt
schande zou het zijn als die man niet verdwijnt!

vuilnisvolk verdient toch zeker geen bestaan!

vuilnisvolk verdient toch zeker geen bestaan!
mannenbroeders, wie van jullie pakt dat aan?

Negen stoere kerels zijn toen opgestaan

negen stoere kerels zijn toen opgestaan
nog dezelfde nacht zijn zij op pad gegaan

Negen scherpe messen maken geen geluid

negen scherpe messen maken geen geluid
negen daders lopen stil de kamers uit

hebben slechts hun plicht vervuld uit zelfrespect

hebben slechts hun plicht vervuld uit zelfrespect
hebben nog diezelfde nacht een kind verwekt

Nine winds  Neun Winde
Amsterdam, 1994-12-00
De ballade van Hollis Brown (Bob Dylan) – 1964
Lied "The ballad of Hollis Brown" (album "The Times They Are a-Changin' ")
South Dakota, 1962

Bundel: OverLeven 
Trefwoord: Gelijkheid 

Zywa Angel of grief

High above the horses' corral, the sun
Cutting in the deserted streets
Shutters closed
No fighters and no smugglers
no silver diggers, no luck

Only angry eyes that have seen her
Men go around with clubs
they comb out all the houses
That angel has to leave

I pull her inside, next to my pounding heart
she kisses me until it is over, the dog is alert
and licks her hand, mama is working
dad drinks all day

We wait for the night
I will go with her
away from here, this is not my home
it is a grave, a hollow stone
on which my name never will be written

Grafengel  Grabengel
Amsterdam, 2005-08-04
Bundel: Blauwe plekken 

Zywa Obligations

Batons so red
batons so red
batons so stiff as the dead
batons so rigid
batons so rigid of being right
beated the site
beated the site and silenced it

Heaps of stones

heaps of stones
heaps of rubble and bones
show one more Fall
show one more Fall of powers
burying all
burying all the flowers

Hoping reveals

hoping reveals
hoping reveals and appeals
to you and me
to you and me to want to be
with them a we
with them a we, together free

Leven verplicht  Leben verpflichtet
Amsterdam, 2005-08-05
Bundel: Blauwe plekken 

Zywa Nine winds

In a country-house outside of town lives Ben's
in a country-house outside of town lives Ben's
family of seven children and some hens

They sell fish and chicken's eggs, at times some game

they sell fish and chicken's eggs, at times some game
they are outcasts, different, just not the same

People draw a line around themselves, a fence

people draw a line around themselves, a fence
for who isn't wíth them, sure will be against

just like him, who breaks the law in many ways

just like him, who breaks the law in many ways
it would be a real disgrace if that man stays!

they should not exist, this garbage family of his!

they should not exist, this garbage family of his!
men and brethren, who of you will deal with this?

Nine guys, tough and tall, stood up to heed the call

nine guys, tough and tall, stood up to heed the call
they went out to settle it for once and all

Nine knives, cold and sharpened, stab without a sound

nine knives, cold and sharpened, stab without a sound
nine offenders silently leave the poor compound

have out of selfrespect just done their duty right

have out of selfrespect just done their duty right
have fathered a child that very night

Negen winden  Neun Winde
Amsterdam, 2005-08-07
Bundel: OverLeven 

Zywa Liefde ondeelbaar

De mensen hebben veel te wegen
wat is gezegd of juist verzwegen
ze tellen alles heel gedegen
op bij hun zelfbeklag en spijt

maar ik weet: status heeft haast geen gewicht
je kunt zelfs sterven aan een knap gezicht
en het verlies dat onvermijdelijk besloten ligt
in winst en in succes, is juist het enige profijt

Omdat de zon niet zal verzaken
kan alles wat je aan kunt raken
je dagelijks gelukkig maken
zolang je ruikt en proeft en ziet

Er is geen lot met macht
besef je op een nacht
dus adem diep en wacht
oplettend af en oordeel niet

laat liefst de winden spelen
met zachte luchtpenselen
de tijd vol schoonheid strelen
en je hart verleiden waar je gaat

Wie weet of eens jouw lach
een ander zo bedwelmen mag
dat jij verliefd bij toverslag
verwonderd in een wonderwereld staat

Love indivisible  Liebe unteilbar
Amsterdam, 2008-04-17
Liefde min nul / oneindig (Bob Dylan) – 1965
Lied "Love minus zero / no limit" (album "Bringing it all back home")
Bundel: HartenLust 
Trefwoord: Liefde 

Zywa Love indivisible

A lot of people weigh
what other people say
and add it up each day
to more regret and more complaint

but I just know: repute weighs nothing
and good looks even can be killing
inevitably there is a loss in winning
which is the only thing that's gained

Anyway, the sun will shine
and every day you'll be fine
as long as you confine
yourself to all the things that you can touch

Know, there is no force of fate
seize your chances to create
so take deep breaths, just watch and wait
attentively and do not judge

rather let the winds with their
brushes made of fluffy air
stroke beauty in time, everywhere
and invite your heart to where you go

Who knows if your smile may
daze someone in such a magic way
that you are in love one day
wonderingly in a wonder world

Liefde ondeelbaar  Liebe unteilbar
Amsterdam, 2008-04-25
Bundel: HartenLust 

Zywa Meebewegen

Ik weet nog goed, we zaten op het strand
met vrienden, raakten blozend licht verbrand
mijn zusje hield een waaier in haar hand

Ze keek steeds naar de baby op haar schoot
had voor zijn voeding half haar borst ontbloot
een knipoog maakte mij tot deelgenoot

Ze zei me: trouw is ieders vrije keus

Ik vatte dat maar op op mijn manier
haar uitspraak is voor mij een souvenir
dat ware liefde meer is dan plezier

Mijn blik vroeg snel haar man om commentaar
ervaring had ik niet, gelukkig maar
ik wilde heel graag weten: is dat waar?

Is trouw echt altijd ieders vrije keus?

Er renden jonge honden en ik zag
kastelen bouwen op die mooie dag
een rode zwembroek wapperde als vlag

Terwijl ik nadacht over wat zij zei
wat trouw betekende voor mij
wanneer is liefde volgens mij voorbij

als trouw een optie is, een vrije keus?

Ik zag relaties als een veilig avontuur
van samen zoeken naar een soort structuur
van meebewegen met de ander, samen aan het stuur

maar elke kus van liefde tot in eeuwigheid
gaat graag op reis, wil vliegen en verleidt
gemakkelijk een ander na een tijd –

haar trouw is altijd weer een vrije keus

Moving along  Mitbewegen
Amsterdam, 2008-04-26
Liefde is maar een schuttingwoord (Bob Dylan) – 1967
Lied "Love is just a four-letter word" (in 1967 vertolkt door Joan Baez)
Bundel: Blauwe plekken 
Trefwoord: Trouw 

Zywa Moving along

With flushes of a springtime burn we sat
together on the beach, and I remember that
my little sister wore a fancy hat

Her breast stripped half, for feeding, she
intensely watched the baby on her knee
and with a wink she shared her love with me

She said: being faithful is a free choice

Was this some kind of spoiler
telling love is less than pleasure?
I hardly could believe her

and quickly looked at her husband for a clue
but having no experience, a good thing too
I did not dare to ask: is it true?

Is being faithful really always a free choice?

I saw the puppies run around and play
thick castlewalls, been built and washed away
red briefs, a flapping flag on top of the day

I lay and thought about what she
had said, and asked myself when would it be
the end of love, inevitably

if being faithful is an option, a free choice

I saw relationships as a safe adventure
of looking for a sort of structure
of moving along and steering together

but each kiss of love to all eternity
sets out to travel, wants to fly and easily
seduces someone else, occasionally –

ever again, being faithful is her free choice

Meebewegen  Mitbewegen
Amsterdam, 2008-05-04
Bundel: Blauwe plekken 

Zywa Liefde is maar een woord

Ik weet nog goed, toen ik een meisje was
en ergens lag te zonnen in het gras
heb ik een vrouw gehoord, een lieve stem
die in gesprek was met een man om hem
verhalen van hun zoontje te vertellen
ze vroeg hem voortaan vaker op te bellen
maar zelf kon zij het zonder hem wel stellen
want mannen worden veel te graag bekoord
en liefde is tenslotte maar een woord

Ik vond het gek wat zij daar zei
en schoof een beetje dichterbij
werd toen verrast door wat ik zag
haar lach die naast de zijne lag
verguld te zijn met deze dag
Had ik het soms verkeerd verstaan
en toonde hun gedrag juist aan
dat liefde is zoals het hoort
onzegbaar meer dan maar een woord?

Die dag begreep ik niet wat zij hem zei
maar later leerden al mijn vriendjes mij
dat lippen die zo zoet en o zo zacht
hartstochtelijk beminnen in de nacht
ook kunnen drukken op een vreemde vrouw
terwijl ze fluisteren ik hou van jou
wat iedereen natuurlijk liever hoort
dan: liefde is tenslotte maar een woord

Love is just a word  Liebe ist nur ein Wort
Amsterdam, 2009-03-21
Liefde is maar een schuttingwoord (Bob Dylan) – 1967
Lied "Love is just a four-letter word" (in 1967 vertolkt door Joan Baez)
Bundel: Blauwe plekken 
Trefwoord: Liefdesraadsel 

Zywa Love is just a word

When I was young, I still remember that
I used to wear a broad-brimmed hat
and once, while sunning in the grass I heard
a girl, her voice was singing like a bird
and telling someone stories of their kid
she asked to call more often than he did
though she was doing fine without him, actually
for men are tempted much too willingly
and love is just a word, eventually

I couldn't believe the words she said
and cautiously I moved a bit ahead
to be surprised: I saw, her laugh lay
there next to his, enjoying her day
I wondered what I failed to know
to me this couple seemed to show
that love is like it has to be
much more than just a word, eventually?

That sunny day in spring I went
away not knowing what she meant
but later all my boyfriends taught me
that arms embracing sweetly in the night
as well may hold another woman tight
while whispering I truly love just you
what everyone preferably holds true
to: love is just a word, eventually

Liefde is maar een woord  Liebe ist nur ein Wort
Amsterdam, 2009-04-21
Bundel: Blauwe plekken 

Julianadorp, 2011-12-26
Naar Bob Dylan's lied "All along the watchtower" uit 1967
Bundel: Uit Heilige Boeken 
Trefwoord: Verwachting 

Amsterdam, 2015-07-04
Wanneer de nacht uit de hemel komt vallen (Bob Dylan) – 1985
Lied "When de night comes falling from the sky" (album "Empire burlesque")
Bundel: Trekkracht& 
Trefwoord: Afscheid 

Amsterdam, 2015-07-19
Waait in de wind (Bob Dylan) – 1963
Lied "Blowin' in the wind" (album "The freewheelin' Bob Dylan")
Bundel: Trekkracht& 
Trefwoord: Geweten 

Amsterdam, 2015-07-19
Over de Derde Wereldoorlog gesproken (Bob Dylan) – 1963
Lied "Talkin' World War III blues" (album "The freewheelin' Bob Dylan")
Bundel: Liefdes Listen Lusten Lasten in de jaren 60 en 70 
Trefwoord: Liefde: verliefd 

Amsterdam, 2015-07-19
De tijden veranderen (Bob Dylan) – 1964
Lied "The times they are a-changin" (album "The times they are a-changin")
Bundel: Trekkracht& 
Trefwoord: Verandering 

Amsterdam, 2015-07-19
Met God aan onze kant (Bob Dylan) – 1964
Lied "With God on our side" (album "The times they are a-changin' ")
Bundel: Trekkracht& 
Trefwoord: Oorlog / Dodenherdenking Amsterdam, 2015-12-17
Eeuwig jong (Bob Dylan) – 1974
Lied "Forever young" van Bob Dylan
Bundel: Maak vlug een foto 
Trefwoord: Levenslust 

Amsterdam, 2020-01-27
Bundel: Nieuw Verleden 


Hibbing is zo'n nergens
maandenlang begrensd
door kou die alles stillegt
en de straat aan beide kanten
laat verdwijnen in sneeuw

Het verzet en de dromen
van de tieners bevriezen
Ze houden hun kleren aan
in bed en moeten het doen
met ijsbloemen op het raam

De buren wonen te dichtbij
om vrienden te zijn
Oma houdt ze in de gaten
boodschappen en gordijnen
de regen in de lucht

's Ochtends zwaait ze
naar Albert die lacht
zonder tanden, hij snuift
regenpijpen en marcheert
in de maat van het alfabet

Hier kun je niet leven
als waarzegster, hier ben je oud
binnen twee jaar na school
dan moet je vertrokken zijn
of je toekomst is bekend
Amsterdam, 2020-02-16
De Verlatenheid – 1965
Bob Dylan (Duluth, MN, 1941) vertrok in 1959 uit Hibbing, MN
Lied "Desolation Row"

Bundel: Andere tijden 
Trefwoord: Maatschappij / Samenleving 
Trefwoord: USA-Hibbing# 


Hibbing is such a nowhere
bounded for months
by a cold that stops everything
and makes both sides of the street
disappear in snow

The resistance and the dreams
of the teenagers freeze
They keep their clothes on
in bed and have to be content
with ice flowers on the window

The neighbours live too close
to be friends
Grandma is watching them
groceries and curtains
the rain in the sky

In the morning she waves
to Albert who laughs
without teeth, he sniffs
drainpipes and marches
in time with the alphabet

You cannot live here
as a fortune-teller, you are old
within two years after school
then you must have left
or your future is known
Amsterdam, 2020-02-17
Bundel: Andere tijden 
Trefwoord: USA-Hibbing# 


Hibbing ist so ein Nirgendwo
monatelang von Kälte
begrenzt, die alles stoppt
und die Straße auf beiden Seiten
im Schnee verschwinden lässt

Der Widerstand und die Träume
der Teenager frieren ein
Sie behalten ihre Kleider an
im Bett und müssen zufrieden sein
mit Eisblumen am Fenster

Die Nachbarn leben zu nahe
um Freunde zu sein
Oma beobachtet sie
Lebensmittel und Vorhänge
den Regen in der Luft

Am Morgen winkt sie
Albert zu, der lächelt
ohne Zähne, er schnüffelt
an Regenrinnen und marschiert
im Takt des Alphabets

Hier kann man nicht leben
als Wahrsagerin, hier ist man alt
innerhalb von zwei Jahren nach der Schule
dann muss man gegangen sein
oder deine Zukunft ist bekannt
Amsterdam, 2020-02-17
Bundel: Andere tijden 
Trefwoord: USA-Hibbing# 

Zywa Kom je mee, Angelina?

Kom je mee, Angelina
     weg van heisasa hopsa?
Als de klokken versnellen
     is het tijd voor jezelf
veilig onder de pannen
     van een eigen gewelf
Kom je mee, Angelina?
     We staan zelf op het spel
     en de lucht waait vaarwel

Schrijf een dagboek dat schept
     wat je nodig hebt, orde
die persoonlijk in woorden
     tot jouw waarheid kan worden
nooit en nimmer te verslinden
     door een haastige horde
Kom je mee, Angelina?
     Er zit storm in de lucht
     hoor de wolken, ze slaken een zucht

Verkies langzaam te leven
     dat vergroot juist je kansen
ook al droom je van elfjes
     die jij tango's laat dansen
op de daken en torens
     hun kantelen en transen
Kom je mee, Angelina?
     Er regeert een gerucht
     van verstikkende lucht

Aan de wijzers van de klok
     hangt vergeefsheid als tijdbom
maar de rust in je hoofd
     is bij iedereen welkom
Om gelukkig te leven
     is jouw aandacht jouw rijkdom
Kom je mee, Angelina?
     Neem mijn hart in jouw hand
     want de lucht staat in brand

Please come, Angelina  Bitte komm, Angelina
Amsterdam, 2020-03-30
Vaarwel, Angelina – 1965
Lied "Farewell, Angelina", gezongen door Joan Baez
Bundel: Lilith's Krachten 
Trefwoord: Rust 
Opdracht: Maria Godschalk 
Opdracht:  

Zywa Please come, Angelina

Please come, Angelina
     away from huzzaza hoopla
Take more time for yourself
     when the clockworks accelerate
tuck away safely under
     any vault you create
Please come, Angelina
     there's a fear in the sky
     hear, the winds blow goodbye

Set the order you need
     in a personal journal
which in words of your own
     will be vivid and truthful
never, ever devoured
     by a hurrying hurdle
Please come, Angelina
     there's a storm drawing near
     please come to a sky that is clear

Living slowly will help
     to increase your achievements
while you play with the fairies
     that dance cha-cha-cha movements
on the roofs and the towers
     with their merlons and battlements
Please come, Angelina
     I've heard rumours that sigh
     for a stifling hot sky

On the hands of the clock
     hangs the time bomb of vanity
but the peace in your head
     is releases humanity
Your attention is your wealth
     to enjoy your life happily
Please come, Angelina
     take my heart in your hand
     while the sky burns the land

Kom je mee, Angelina?  Bitte komm, Angelina
Amsterdam, 2020-03-31
Bundel: Lilith's Krachten 
Opdracht: Maria Godschalk 
Opdracht:  

Zywa Bitte komm, Angelina

Bitte komm, Angelina
     weg von Trarara hoppla
Wenn die Uhren beschleunigen
     ist es Zeit für dich selbst
sicher unter der Haube
     deines eigenen Gewölbe
Bitte komm, Angelina
     es sind wir selbst, die auf dem Spiel stehen
     und die Lüfte wehen auf Wiedersehen

Schreibe ein Tagebuch, das schafft
     was du brauchst, eine Ordnung
deine eindeutige Wahrheit
     in persönlicher Formulierung
nie und nimmer von einer
     hastigen Hürde verschlungen
Bitte komm, Angelina
     höre das Seufzen der Stürme
     sie rauschen durch die Lüfte

Entscheide dich, langsam zu leben
     dann wirst du Chancen gewinnen
auch wenn du von Elfen träumst
     die Tangos zu tanzen beginnen
auf den Dächern und Türmen
     ihren Wehrgang und ihre Zinnen
Bitte komm, Angelina
     weil es gibt Gerüchte
     von erstickenden Lüfte

Vergeblichkeit hängt an den Zeigern
     der Uhr wie eine Zeitbombe
aber die Ruhe in deinem Kopf
     ist allen willkommen
Den Reichtum deiner Aufmerksamkeit hast du
     in allem, der bleibt dir unbenommen
Bitte komm, Angelina
     nimm mein Herz in deine Hand
     weil die Luft gerät in Brand

Kom je mee, Angelina?  Please come, Angelina
Amsterdam, 2020-03-31
Bundel: Lilith's Krachten 
Opdracht: Maria Godschalk 
Opdracht:  


Mijn lief, waarom droom je
nog van de Madonna
die ik niet wil zijn? Waarom
sta je voor het raam
met je rug naar de vrouw
die voor je zorgen wil?

Zie je in de diepte
van de stad, auto in, auto uit
alleen maar kortsluiting
terwijl je een vrouw wilt
die daar boven staat, vies van gedoe
op een achterbank?

Waarom droom je
ervan te ontsnappen?
Wat maakt een kooi
van haar nest
van mijn genegenheid?
Waarom droom je

van Mona Lisa?
Is er geen stroom daar?
Vonkt het alleen, vaag
ergens tussen jouw buik
en jouw hoofd? Vonkt het
ook bij haar? Hoop je?
Amsterdam, 2020-05-22
Visioenen van Johanna – 1966
Lied "Visions of Johanna"
Over Joan Baez en Bob Dylan

Bundel: Blauwe plekken 
Trefwoord: Afscheid 


My love, why are you still dreaming
of the Madonna I don't want to be?
Why are you standing at the window
with your back to the woman
who wants to take care of you?

Do you see only short circuits
in the depths of the city, car in
car out, while you want a woman
who is above that, averse
to backseat fiddling?

Why do you dream
of escaping? What makes
her nest, my affection a cage?
Why do you dream
of Mona Lisa?

Is there no power there?
Is it only sparking, faintly
somewhere between your belly
and your head? Does it spark
with her too? You hope?
Amsterdam, 2020-05-23
Bundel: Blauwe plekken 


Liebling, warum träumst du
noch von der Madonna
die ich nicht sein will? Warum
stehst du am Fenster
mit dem Rücken zu der Frau
die sich um dich kümmern will?

Siehst du in der Tiefe
der Stadt, Auto rein, Auto raus
nur Kurzschluss
während du eine Frau willst
die darüber steht, sich ekelt
von Rücksitz Fummelei?

Warum träumst du
davon, zu fliehen?
Was macht ihr Nest
meine Zuneigung
zu einem Käfig?
Warum träumst du

von Mona Lisa?
Gibt es dort keinen Strom?
Funkt es nur, irgendwo
vage zwischen deinem Bauch
und deinem Kopf? Funkt es
auch bei ihr? Hoffst du?
Amsterdam, 2020-05-23
Bundel: Blauwe plekken 


Mijn lief, mijn kunstenaar
je wijst aan wat je ziet
en de facades storten in elkaar
het is een wonder waar je bij staat
Er komen mensen op af, ze willen
in jou geloven

Mijn lief, mijn kunstenaar
jouw woorden verwarren je
en belagen je gillend
uit de monden van mensen
die verlost willen worden
door jou

Urenlang leggen ze elkaar uit
wat jij bedoelt, of ze schrijven
contractuele zekerheden voor jou
Je trekt je los, met zelfspot
boei je de mensen die juichen
Het is waar wat je zegt

je neemt jezelf te serieus
Waarom verlos je jezelf niet?
Waarom zwerf je liever rond
in je dromen om verlossing
te vinden in de hemel
van je onvrede?
Amsterdam, 2020-05-23
Visioenen van Johanna – 1966
Lied "Visions of Johanna"
Over Joan Baez en Bob Dylan

Bundel: Blauwe plekken 
Trefwoord: Identiteit 


My love, my artist
you point out what you see
and the facades collapse
it is a miracle that you stand by
People come to it, they want to
believe in you

My love, my artist
your words confuse you
and haunt you, screaming
from the mouths of people
who want to be redeemed
by you

For hours, they explain each other
what you mean, or they write
contractual guarantees for you
You pull yourself away, with self-mockery
you captivate the people who cheer
It is true what you say

you take yourself too seriously
Why don't you save yourself?
Why do you choose to wander
in your dreams to find
redemption in the heaven
of your dissatisfaction?
Amsterdam, 2020-05-24
Bundel: Blauwe plekken 


Liebling, mein Künstler
du zeigst auf das, was du siehst
und die Fassaden stürzen ein
es ist ein Wunder, und du bist dabei
Die Leute kommen dazu, sie wollen
an dich glauben

Liebling, mein Künstler
deine Worte verwirren dich
und greifen dich an, schreiend
aus dem Mund von Menschen
die erlöst werden wollen
von dir

Sie erklären sich stundenlang
was du meinst, oder sie schreiben
vertragliche Garantien für dich
Du reißt dich los, mit Selbstspott
fesselst du die Menschen, die jubeln
Es ist wahr, was du sagst

du nimmst dich zu ernst
Warum rettest du dich nicht?
Warum wanderst du lieber
in deinen Träumen, um Erlösung
zu finden im Himmel
deiner Unzufriedenheit?
Amsterdam, 2020-05-24
Bundel: Blauwe plekken 


Mijn lief, waarom droom je
nog van de Madonna
die ik niet wil zijn? Waarom

houd je mij op afstand, ergens hoog
in de hemel, alleen voor jou
en ons kind, te goed

voor iedereen, voorwaardelijk
vrij? Je aarzelt elke dag
om bij mij te zijn, dicht liever

op je eigen kamer van alles
dat je ooit zag, aan mij toe
en je verhaspelt mijn naam

op het ritme van jouw hart
de trom van een zwerver
die stiekem met me is getrouwd

Was dat de echte reden, jouw wens
om verder alles te laten
en te doen zoals het was?
Amsterdam, 2020-05-25
Sara Lownds (Shirley Noznisky) en Bob Dylan, begin 1966
Bundel: Blauwe plekken 
Trefwoord: Liefdesband 


My love, why are you still dreaming
of the Madonna I don't want to be?
Why do you keep me

at a distance, somewhere high
in heaven, just for you
and our child, too good

for everyone, on your parole?
You hesitate every day
to be with me, rather attribute

in your own room all kinds
of things you ever saw, to me
and you mess up my name

to the beat of your heart
a wanderer's drum
who secretly married me

Was that the real reason, your wish
to leave your doings
as they were?
Amsterdam, 2020-05-26
Bundel: Blauwe plekken 


Liebling, warum träumst du
noch von der Madonna
die ich nicht sein will? Warum

hältst du mich auf Distanz, irgendwo hoch
im Himmel, nur für dich
und unser Kind, zu gut

für alle, auf Bewährung?
Du zögerst jeden Tag
bei mir zu sein, schreibst mir lieber

in deinem eigenen Zimmer von allem
zu, das du je gesehen hast
und du vermasselst meinen Namen

im Takt deines Herzens
die Trommel eines Wanderers
der mich heimlich geheiratet hat

War das der wahre Grund, dein Wunsch
weiter alles so zu lassen
und zu tun wie zuvor?
Amsterdam, 2020-05-26
Bundel: Blauwe plekken 

Zywa Grabengel

Die Sonne stecht hoch über dem Pferdepferch
in die verlassenen Straßen, Fensterläden geschlossen
keine Kämpfer und keine Schmuggler
keine Silbergräber, kein Glück

nur böse Augen, die sie gesehen haben
Die Männer gehen mit Stöcken herum
sie kämmen alle Häuser aus
dieser Engel muss von hier weg

Ich ziehe sie rein, neben meinem klopfenden Herzen
sie küsst mich, bis es vorbei ist, der Hund passt auf
und leckt ihre Hand, Mama ist bei der Arbeit
Papa trinkt den ganzen Tag

Wir warten auf die Nacht, ich werde mit ihr gehen
von hier weg, dies ist nicht mein Zuhause
es ist ein Grab, ein hohler Stein
auf dem niemals mein Name stehen wird

Grafengel  Angel of grief
Amsterdam, 2020-07-10
Bundel: Blauwe plekken 

Zywa Liebes Körperheim

Mein Körperheim, los, bitte, bleib noch hier
und halte durch, geh deinen Weg mit mir
Ich werde alles geben, was du brauchst
wenn du es mir von nun ab anvertraust

Mein liebes Körperheim, ich weiß, es geht
Ich akzeptiere deine Kapazität
Nicht alles oder nichts: die Mittelwege
der gegenseitigen Hege und Pflege

Mein liebes Körperheim, deine Grübelei
ist nicht mehr nötig und endgültig vorbei
Hab Mut, zusammen schaffen wir es schon
denn wir sind eine einzelne Person

Lief lijfhuis  Dear bodyhome
Amsterdam, 2020-09-17
Bundel: OverLeven 

Zywa De kolonelisten

De luitenant-kolonel is een held
Met verliezen is het moeilijk
leven, het roept teveel

vragen op, over minachting
kreunende minachting
van mensen en de grondwet

De winnaars hebben verloren
Want ze trekken zich terug
uit de vlakte waar geen eten is

en de kolonelisten hebben gelijk
ze zijn geen slechte verliezers --
uiteindelijk hebben ze gewonnen

Maar slachtoffers vergeten niet
Hun verdrijving is levend
uitgekapt, afgekapt, omgekapt

zijn, gevangen
in waanbeelden
van blinden die geloven

uitverkoren te zijn
door de Enige
die niet verliezen kan

The Colonelists  Die Oberstisten
Amsterdam, 2021-01-11
Met God aan onze kant (Bob Dylan) – 1964
Lied "With God on our side"
Bundel: PuimPuin 
Trefwoord: Kolonialisme 

Zywa The Colonelists

The Lieutenant Colonel is a hero
With losses, it is difficult
to live, they shout too many

questions, about contempt
the moaning contempt
of people and the constitution

The winners have lost
Because they are withdrawing
from the plain where there is no food

and the Colonelists are right
they are not bad losers --
in the end they won

But victims do not forget
Their expulsion is being
cut out, cut off, cut down

alive, trapped
in delusions
of blind people believing

they have been chosen
by the One and Only
who cannot lose

De kolonelisten  Die Oberstisten
Amsterdam, 2021-01-12
Bundel: PuimPuin 

Zywa Die Oberstisten

Der Oberstleutnant ist ein Held
Mit Verlusten ist es schwer
zu leben, sie schreien zu viele

Fragen, über Verachtung
die stöhnende Verachtung
der Menschen und der Verfassung

Die Gewinner haben verloren
Weil sie sich zurückziehen
aus der Ebene, in der es kein Essen gibt

und die Oberstisten haben recht
sie sind keine schlechten Verlierer --
am Ende haben sie gewonnen

Aber die Opfer vergessen nicht
Ihre Vertreibung ist lebendig
ausgerissen, abgerissen, umgerissen

zu sein, gefangen
in Wahnvorstellungen
von Blinden, die glauben

dass sie ausgewählt wurden
vom Einzigen
der nicht verlieren kann

De kolonelisten  The Colonelists
Amsterdam, 2021-01-12
Bundel: PuimPuin 

Amsterdam, 2021-08-08
De Verlatenheid (Bob Dylan) – 1965
Lied "Desolation Row" (album "Highway 61 Revisited")
Bundel: Trekkracht& 
Trefwoord: Alleen / Eenzaam 

Zywa
Componisten Duits Engels 5-7-5
Penseel PuimPuin Regen Liefdes
Verdicht Trekvogels Alsloos Theater