Eerbetuiging aan:  Dylan, Bob

Zywa Boven op de toren

Maar is er wel een uitweg, vraagt
     de grappenmaker aan de dief
Waar gaat het heen of blijft het zo?
     Dat hoop ik niet zeg, alsjeblief!

De mensen leven op zichzelf
     machines ploegen door het land
en in de waan van alledag
     gebruikt er niemand zijn verstand

Wat maak je je nou druk man, lacht
     de dief, het gaat om broederschap
dus laat hen maar geloven wat
     jij zegt: het leven is een grap

Als wij elkaar maar steunen man
     dan kunnen wij wel eerlijk zijn:
de wereld is voor amateurs
     deskundigheid is enkel schijn

Kijk: boven op de torentrans
     staan vorsten in het rond op wacht
de vrouwen en het personeel
     bezoeken hen de hele nacht

tot aan het kraaien van de haan
     wanneer ze allen slapen gaan
Twee ruiters komen dichterbij
     de wind steekt op en wakkert aan

Boven op de toren  Boven op de toren
Beek (Berg en Dal), 1967-00-00
Boven op de uitkijktoren – 1967
Bundel: PuimPuin 
Trefwoord: Maatschappij / Samenleving 

Beek (Berg en Dal), 1970-04-11
Potlood en inkt op papierrol
50x65cm

Bundel: 1967-1970 
Trefwoord: Portret 
Opdracht: Jacques Arends 

Gendt, 1970-05-10
Tekstregel van Bob Dylan
Lak op behang
80x30cm

Bundel: 1967-1970 
Trefwoord: Grafische vormgeving 
Opdracht: Jacques Arends 


De mensen hebben veel te wegen
wat is gezegd of juist verzwegen
ze tellen alles heel gedegen
op bij hun zelfbeklag en spijt

maar ik weet: status heeft haast geen gewicht
je kunt zelfs sterven aan een knap gezicht
en het verlies dat onvermijdelijk besloten ligt
in winst en in succes, is juist het enige profijt

Omdat de zon niet zal verzaken
kan alles wat je aan kunt raken
je dagelijks gelukkig maken
zolang je ruikt en proeft en ziet

Er is geen lot met macht
besef je op een nacht
dus adem diep en wacht
oplettend af en oordeel niet

laat liefst de winden spelen
met zachte luchtpenselen
de tijd vol schoonheid strelen
en je hart verleiden waar je gaat

Wie weet of eens jouw lach
een ander zo bedwelmen mag
dat jij verliefd bij toverslag
verwonderd in een wonderwereld staat
Amsterdam, 2008-04-17
Liefde min nul / oneindig – 1965
Bundel: HartenLust 
Trefwoord: Liefde 


A lot of people weigh
what other people say
and add it up each day
to more regret and more complaint

but I just know: repute weighs nothing
and good looks even can be killing
inevitably there is a loss in winning
which is the only thing that's gained

Anyway, the sun will shine
and every day you'll be fine
as long as you confine
yourself to all the things that you can touch

Know, there is no force of fate
seize your chances to create
so take deep breaths, just watch and wait
attentively and do not judge

rather let the winds with their
brushes made of fluffy air
stroke beauty in time, everywhere
and invite your heart to where you go

Who knows if your smile may
daze someone in such a magic way
that you are in love one day
wonderingly in a wonder world
Amsterdam, 2008-04-25
Bundel: HartenLust 

Amsterdam, 2015-07-04
Wanneer de nacht uit de hemel komt vallen (Bob Dylan) – 1985
Lied "When de night comes falling from the sky" (album “Empire burlesque”)
Bundel: Trekkracht& 
Trefwoord: Afscheid 

Amsterdam, 2015-07-19
Waait in de wind (Bob Dylan) – 1963
Lied “Blowin' in the wind” (album “The freewheelin' Bob Dylan”
Bundel: Trekkracht& 
Trefwoord: Geweten 

Amsterdam, 2015-07-19
Over de Derde Wereldoorlog gesproken (Bob Dylan) – 1963
Lied "Talkin' World War III blues" (album “The freewheelin' Bob Dylan”)
Bundel: Liefdes Listen Lusten Lasten in de jaren 60 en 70 
Trefwoord: Liefde: verliefd 

Amsterdam, 2015-07-19
De tijden veranderen (Bob Dylan) – 1964
Lied "The times they are a-changin" (album "The times they are a-changin")
Bundel: Trekkracht& 
Trefwoord: Verandering 

Amsterdam, 2015-07-19
Met God aan onze kant (Bob Dylan) – 1964
Lied "With God on our side" (album “The times they are a-changin' ”)
Bundel: Trekkracht& 
Trefwoord: Oorlog 

Amsterdam, 2020-01-27
Bundel: Opnieuw 


Hibbing is zo'n nergens
maandenlang begrensd
door kou die alles stillegt
en de straat aan beide kanten
laat verdwijnen in sneeuw

Het verzet en de dromen
van de tieners bevriezen
Ze houden hun kleren aan
in bed en moeten het doen
met ijsbloemen op het raam

De buren wonen te dichtbij
om vrienden te zijn
Oma houdt ze in de gaten
boodschappen en gordijnen
de regen in de lucht

's Ochtends zwaait ze
naar Albert die lacht
zonder tanden, hij snuift
regenpijpen en marcheert
in de maat van het alfabet

Hier kun je niet leven
als waarzegster, hier ben je oud
binnen twee jaar na school
dan moet je vertrokken zijn
of je toekomst is bekend
Amsterdam, 2020-02-16
De Verlatenheid – 1965
Bob Dylan (Duluth, MN, 1941) vertrok in 1959 uit Hibbing, MN
Lied “Desolation Row”

Bundel: Andere tijden 
Trefwoord: Maatschappij / Samenleving 
Trefwoord: USA-Hibbing# 


Hibbing is such a nowhere
bounded for months
by a cold that stops everything
and makes both sides of the street
disappear in snow

The resistance and the dreams
of the teenagers freeze
They keep their clothes on
in bed and have to be content
with ice flowers on the window

The neighbours live too close
to be friends
Grandma is watching them
groceries and curtains
the rain in the sky

In the morning she waves
to Albert who laughs
without teeth, he sniffs
drainpipes and marches
in time with the alphabet

You cannot live here
as a fortune-teller, you are old
within two years after school
then you must have left
or your future is known
Amsterdam, 2020-02-17
Bundel: Andere tijden 
Trefwoord: USA-Hibbing# 


Hibbing ist so ein Nirgendwo
monatelang von Kälte
begrenzt, die alles stoppt
und die Straße auf beiden Seiten
im Schnee verschwinden lässt

Der Widerstand und die Träume
der Teenager frieren ein
Sie behalten ihre Kleider an
im Bett und müssen zufrieden sein
mit Eisblumen am Fenster

Die Nachbarn leben zu nahe
um Freunde zu sein
Oma beobachtet sie
Lebensmittel und Vorhänge
den Regen in der Luft

Am Morgen winkt sie
Albert zu, der lächelt
ohne Zähne, er schnüffelt
an Regenrinnen und marschiert
im Takt des Alphabets

Hier kann man nicht leben
als Wahrsagerin, hier ist man alt
innerhalb von zwei Jahren nach der Schule
dann muss man gegangen sein
oder deine Zukunft ist bekannt
Amsterdam, 2020-02-17
Bundel: Andere tijden 
Trefwoord: USA-Hibbing# 


Kom je mee, Angelina
     weg van heisasa hopsa?
Als de klokken versnellen
     is het tijd voor jezelf
veilig onder de pannen
     van een eigen gewelf
Kom je mee, Angelina?
     We staan zelf op het spel
     en de lucht waait vaarwel

Schrijf een dagboek dat schept
     wat je nodig hebt, orde
die persoonlijk in woorden
     tot jouw waarheid kan worden
nooit en nimmer te verslinden
     door een haastige horde
Kom je mee, Angelina?
     Er zit storm in de lucht
     hoor de wolken, ze slaken een zucht

Verkies langzaam te leven
     dat vergroot juist je kansen
ook al droom je van elfjes
     die jij tango's laat dansen
op de daken en torens
     hun kantelen en transen
Kom je mee, Angelina?
     Er regeert een gerucht
     van verstikkende lucht

Aan de wijzers van de klok
     hangt vergeefsheid als tijdbom
maar de rust in je hoofd
     is bij iedereen welkom
Om gelukkig te leven
     is jouw aandacht jouw rijkdom
Kom je mee, Angelina?
     Neem mijn hart in jouw hand
     want de lucht staat in brand
Amsterdam, 2020-03-30
Vaarwel, Angelina – 1965
Lied "Farewell, Angelina"
Bundel: Lilith's Krachten 
Trefwoord: Rust 
Opdracht: Maria Godschalk 
Opdracht:  


Please come, Angelina
     away from huzzaza hoopla
Take more time for yourself
     when the clockworks accelerate
tuck away safely under
     any vault you create
Please come, Angelina
     there's a fear in the sky
     hear, the winds blow goodbye

Set the order you need
     in a personal journal
which in words of your own
     will be vivid and truthful
never, ever devoured
     by a hurrying hurdle
Please come, Angelina
     there's a storm drawing near
     please come to a sky that is clear

Living slowly will help
     to increase your achievements
while you play with the fairies
     that dance cha-cha-cha movements
on the roofs and the towers
     with their merlons and battlements
Please come, Angelina
     I've heard rumours that sigh
     for a stifling hot sky

On the hands of the clock
     hangs the time bomb of vanity
but the peace in your head
     is releases humanity
Your attention is your wealth
     to enjoy your life happily
Please come, Angelina
     take my heart in your hand
     while the sky burns the land
Amsterdam, 2020-03-31
Bundel: Lilith's Krachten 
Opdracht: Maria Godschalk 
Opdracht:  


Bitte komm, Angelina
     weg von Trarara hoppla
Wenn die Uhren beschleunigen
     ist es Zeit für dich selbst
sicher unter der Haube
     deines eigenen Gewölbe
Bitte komm, Angelina
     es sind wir selbst, die auf dem Spiel stehen
     und die Lüfte wehen auf Wiedersehen

Schreibe ein Tagebuch, das schafft
     was du brauchst, eine Ordnung
deine eindeutige Wahrheit
     in persönlicher Formulierung
nie und nimmer von einer
     hastigen Hürde verschlungen
Bitte komm, Angelina
     höre das Seufzen der Stürme
     sie rauschen durch die Lüfte

Entscheide dich, langsam zu leben
     dann wirst du Chancen gewinnen
auch wenn du von Elfen träumst
     die Tangos zu tanzen beginnen
auf den Dächern und Türmen
     ihren Wehrgang und ihre Zinnen
Bitte komm, Angelina
     weil es gibt Gerüchte
     von erstickenden Lüfte

Vergeblichkeit hängt an den Zeigern
     der Uhr wie eine Zeitbombe
aber die Ruhe in deinem Kopf
     ist allen willkommen
Den Reichtum deiner Aufmerksamkeit hast du
     in allem, der bleibt dir unbenommen
Bitte komm, Angelina
     nimm mein Herz in deine Hand
     weil die Luft gerät in Brand
Amsterdam, 2020-03-31
Bundel: Lilith's Krachten 
Opdracht: Maria Godschalk 
Opdracht:  


Mijn lief, waarom droom je
nog van de Madonna
die ik niet wil zijn? Waarom
sta je voor het raam
met je rug naar de vrouw
die voor je zorgen wil?

Zie je in de diepte
van de stad, auto in, auto uit
alleen maar kortsluiting
terwijl je een vrouw wilt
die daar boven staat, vies van gedoe
op een achterbank?

Waarom droom je
ervan te ontsnappen?
Wat maakt een kooi
van haar nest
van mijn genegenheid?
Waarom droom je

van Mona Lisa?
Is er geen stroom daar?
Vonkt het alleen, vaag
ergens tussen jouw buik
en jouw hoofd? Vonkt het
ook bij haar? Hoop je?
Amsterdam, 2020-05-22
Visioenen van Johanna – 1966
Lied "Visions of Johanna"
Over Joan Baez en Bob Dylan

Bundel: Blauwe plekken 
Trefwoord: Afscheid 


My love, why are you still dreaming
of the Madonna I don't want to be?
Why are you standing at the window
with your back to the woman
who wants to take care of you?

Do you see only short circuits
in the depths of the city, car in
car out, while you want a woman
who is above that, averse
to backseat fiddling?

Why do you dream
of escaping? What makes
her nest, my affection a cage?
Why do you dream
of Mona Lisa?

Is there no power there?
Is it only sparking, faintly
somewhere between your belly
and your head? Does it spark
with her too? You hope?
Amsterdam, 2020-05-23
Bundel: Blauwe plekken 


Liebling, warum träumst du
noch von der Madonna
die ich nicht sein will? Warum
stehst du am Fenster
mit dem Rücken zu der Frau
die sich um dich kümmern will?

Siehst du in der Tiefe
der Stadt, Auto rein, Auto raus
nur Kurzschluss
während du eine Frau willst
die darüber steht, sich ekelt
von Rücksitz Fummelei?

Warum träumst du
davon, zu fliehen?
Was macht ihr Nest
meine Zuneigung
zu einem Käfig?
Warum träumst du

von Mona Lisa?
Gibt es dort keinen Strom?
Funkt es nur, irgendwo
vage zwischen deinem Bauch
und deinem Kopf? Funkt es
auch bei ihr? Hoffst du?
Amsterdam, 2020-05-23
Bundel: Blauwe plekken 


Mijn lief, mijn kunstenaar
je wijst aan wat je ziet
en de facades storten in elkaar
het is een wonder waar je bij staat
Er komen mensen op af, ze willen
in jou geloven

Mijn lief, mijn kunstenaar
jouw woorden verwarren je
en belagen je gillend
uit de monden van mensen
die verlost willen worden
door jou

Urenlang leggen ze elkaar uit
wat jij bedoelt, of ze schrijven
contractuele zekerheden voor jou
Je trekt je los, met zelfspot
boei je de mensen die juichen
Het is waar wat je zegt

je neemt jezelf te serieus
Waarom verlos je jezelf niet?
Waarom zwerf je liever rond
in je dromen om verlossing
te vinden in de hemel
van je onvrede?
Amsterdam, 2020-05-23
Visioenen van Johanna – 1966
Lied "Visions of Johanna"
Over Joan Baez en Bob Dylan

Bundel: Blauwe plekken 
Trefwoord: Identiteit 


My love, my artist
you point out what you see
and the facades collapse
it is a miracle that you stand by
People come to it, they want to
believe in you

My love, my artist
your words confuse you
and haunt you, screaming
from the mouths of people
who want to be redeemed
by you

For hours, they explain each other
what you mean, or they write
contractual guarantees for you
You pull yourself away, with self-mockery
you captivate the people who cheer
It is true what you say

you take yourself too seriously
Why don't you save yourself?
Why do you choose to wander
in your dreams to find
redemption in the heaven
of your dissatisfaction?
Amsterdam, 2020-05-24
Bundel: Blauwe plekken 


Liebling, mein Künstler
du zeigst auf das, was du siehst
und die Fassaden stürzen ein
es ist ein Wunder, und du bist dabei
Die Leute kommen dazu, sie wollen
an dich glauben

Liebling, mein Künstler
deine Worte verwirren dich
und greifen dich an, schreiend
aus dem Mund von Menschen
die erlöst werden wollen
von dir

Sie erklären sich stundenlang
was du meinst, oder sie schreiben
vertragliche Garantien für dich
Du reißt dich los, mit Selbstspott
fesselst du die Menschen, die jubeln
Es ist wahr, was du sagst

du nimmst dich zu ernst
Warum rettest du dich nicht?
Warum wanderst du lieber
in deinen Träumen, um Erlösung
zu finden im Himmel
deiner Unzufriedenheit?
Amsterdam, 2020-05-24
Bundel: Blauwe plekken 


Mijn lief, waarom droom je
nog van de Madonna
die ik niet wil zijn? Waarom

houd je mij op afstand, ergens hoog
in de hemel, alleen voor jou
en ons kind, te goed

voor iedereen, voorwaardelijk
vrij? Je aarzelt elke dag
om bij mij te zijn, dicht liever

op je eigen kamer van alles
dat je ooit zag, aan mij toe
en je verhaspelt mijn naam

op het ritme van jouw hart
de trom van een zwerver
die stiekem met me is getrouwd

Was dat de echte reden, jouw wens
om verder alles te laten
en te doen zoals het was?
Amsterdam, 2020-05-25
Sara Lownds (Shirley Noznisky) en Bob Dylan, begin 1966
Bundel: Blauwe plekken 
Trefwoord: Liefdesband 


My love, why are you still dreaming
of the Madonna I don't want to be?
Why do you keep me

at a distance, somewhere high
in heaven, just for you
and our child, too good

for everyone, on your parole?
You hesitate every day
to be with me, rather attribute

in your own room all kinds
of things you ever saw, to me
and you mess up my name

to the beat of your heart
a wanderer's drum
who secretly married me

Was that the real reason, your wish
to leave your doings
as they were?
Amsterdam, 2020-05-26
Bundel: Blauwe plekken 


Liebling, warum träumst du
noch von der Madonna
die ich nicht sein will? Warum

hältst du mich auf Distanz, irgendwo hoch
im Himmel, nur für dich
und unser Kind, zu gut

für alle, auf Bewährung?
Du zögerst jeden Tag
bei mir zu sein, schreibst mir lieber

in deinem eigenen Zimmer von allem
zu, das du je gesehen hast
und du vermasselst meinen Namen

im Takt deines Herzens
die Trommel eines Wanderers
der mich heimlich geheiratet hat

War das der wahre Grund, dein Wunsch
weiter alles so zu lassen
und zu tun wie zuvor?
Amsterdam, 2020-05-26
Bundel: Blauwe plekken 

Zywa Grabengel

Die Sonne stecht hoch über dem Pferdepferch
in die verlassenen Straßen, Fensterläden geschlossen
keine Kämpfer und keine Schmuggler
keine Silbergräber, kein Glück

nur böse Augen, die sie gesehen haben
Die Männer gehen mit Stöcken herum
sie kämmen alle Häuser aus
dieser Engel muss von hier weg

Ich ziehe sie rein, neben meinem klopfenden Herzen
sie küsst mich, bis es vorbei ist, der Hund passt auf
und leckt ihre Hand, Mama ist bei der Arbeit
Papa trinkt den ganzen Tag

Wir warten auf die Nacht, ich werde mit ihr gehen
von hier weg, dies ist nicht mein Zuhause
es ist ein Grab, ein hohler Stein
auf dem niemals mein Name stehen wird

Grafengel  Angel of grief
Amsterdam, 2020-07-10
Bundel: Blauwe plekken 

Zywa Liebes Körperheim

Mein Körperheim, los, bitte, bleib noch hier
und halte durch, geh deinen Weg mit mir
Ich werde alles geben, was du brauchst
wenn du es mir von nun ab anvertraust

Mein liebes Körperheim, ich weiß, es geht
Ich akzeptiere deine Kapazität
Nicht alles oder nichts: die Mittelwege
der gegenseitigen Hege und Pflege

Mein liebes Körperheim, deine Grübelei
ist nicht mehr nötig und endgültig vorbei
Hab Mut, zusammen schaffen wir es schon
denn wir sind eine einzelne Person

Lief lijfhuis  Dear bodyhome
Amsterdam, 2020-09-17
Bundel: OverLeven 

Zywa
Componisten Duits Engels 5-7-5
Penseel PuimPuin Regen Liefdes
Verdicht Trekvogels Alsloos Theater